23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Sri Lanka şi India. 13 noiembrie 2016. Ziarul "Sunday Guardian" : "237 MORȚI in India şi 3 MORȚI în Sri Lanka în urma Vaccinului Pentavalent şi încă numărăm"

Nota Redacției:

Constituția româniei - Dreptul la informaţie - ARTICOLUL 31

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

În temeiul dreptului la informare garantat de Constituție, cerem guvernului României să publice toate statisticile referitoare la incidentele şi reacțiile adverse apărute în urma administrării diferitelor tipuri de vaccinuri date copiilor în România (tip, firmă producătoare, număr de vaccinări, vârsta, număr-tip de reacții adverse).

Acesta e modul cel mai onest de a vorbi despre siguranța vaccinurilor.

De-asemenea cerem Guvernului României să publice toate statisticile cu reacțiile adverse existente la nivel mondial legate de toate vaccinurile pe care Guvernul vrea să le administreze în România.

E de minim Bun Simț ca Guvernul PSD şi PSD-ul care urlă zilnic alături de Progresişti şi Soroşişti că vrea să aplice vaccinarea cu FORȚA să-şi informeze cetățenii în legătură cu efectele adverse ale tratamentelor medicale pe care vrea să le administreze cu FORȚA bebelușilor şi copiilor României

Ce e mai grav e că Guvernul şi Bodog nu au binevoit să informeze populația nici măcar ce vaccin au adus în țară, de unde l-au adus, de la ce firmă, cât a costat, etc...referitor la cele 10.000 de doze de vaccin anti-rujeolă pe care se laudă că le-au adus în aceste zile.

Constituția româniei - Dreptul la informaţie - ARTICOLUL 31

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(13 noiembrie 2016) : Ziarul "Sunday Guardian" : "237 MORȚI in India şi 3 MORȚI în Sri Lanka în urma Vaccinului Pentavalent şi încă numărăm"

de Dr. Jacob Puliyel, pediatru

(N.Red. cf. declarațiilor lui Bodog Dorel Florian, ajuns Ministru Sănătății, medicilor ar trebui să li se interzică să vorbească. Judecați singuri dacă e bine sau nu să vorbească după ce veți citi acest articol scris de un medic.)

În temeiul dreptului la informație, știm că până în august 2016 au fost raportate (în India), 237 de decese la guvern, în termen de 72 de ore de la vaccinarea cu Pentavalent.

Am examinat decesele în statele (din India) care dau copiilor simultan vaccinul DPT și Pentavalent.

Au existat alte trei decese în urma utilizării vaccinului Pentavalent în Sri Lanka.

Guvernul din Sri Lanka a suspendat utilizarea vaccinului. Experții OMS au investigat decesele.

Ei au descoperit că există o asociere temporară clară a deceselor cu vaccinul.(În terminologia OMS, "decese urmate imediat după vaccinare") și că nu a existat o explicație alternativă a deceselor.

Conform protocolului standard în investigarea deceselor provocate de vaccin, aceste decese ar trebui declarate ca fiind "probabil" provocate de vaccinul Pentavalent.

Experții au discutat cu privire la posibilitatea de a da sau nu, un astfel de raport.

Nici o țară nu ar mai folosi acest vaccin după aşa un raport.

În schimb, ei au scris în raport că au șters "probabil" și "posibil" din clasificarea standard.

Raportul a susținut că, deși decesele s-au produs imediat după vaccinare, este "puțin probabil" ca ele să fie legate de vaccinare.

Raportul complet nu a fost publicat online, doar concluzia sa a fost făcută publică.

Raportul complet a fost însă prezentat Tribunalului de la Delhi într-un caz de vaccinare.

Odată ce această metodă descurajantă folosită de experții OMS a fost cunoscută, ea a fost expusă de British Medical Journal.

În urma expunerii sale, OMS a înființat un comitet de 40 de membri numit comitetul CIOMS / OMS. 19 dintre cei 40 au fost reprezentanți ai producătorilor de vaccinuri cu conflicte de interese.

Ei au dezvoltat un algoritm nou pentru investigarea evenimentelor adverse după imunizare, care a decretat că orice reacție adversă văzută prima dată în studiul (de testare) de fază 4, trebuie ignorată.

Atunci când se dezvoltă un medicament, acesta este testat într-un studiu controlat, randomizat, numit studiul de fază 3. Numărul de persoane testate sunt limitate la câteva mii.

Dacă nu există nicio reacție adversă, medicamentul este licențiat pentru studiile de fază 4, acordându-i-se acestuia un număr mai mare de persoane pe care să fie testat. Reacțiile care au loc la mai puțin de 1 din 10.000 de vaccinați sunt observate pentru prima dată doar în studiile din faza 4.

Dacă aceeași reacție se întâmplă în mod repetat, ea este considerată ca un "semnal" că reacția este cauzată de medicament și se fac studii în comunitate sub forma investigațiilor de control-de-caz, investigații care se fac pentru a stabili dacă aceste reacții au loc în cadrul comunității.

Conform noii clasificării CIOMS / OMS, în cazul în care o reacție nu a fost observată în studiile de fază 3 și a fost observată pentru prima dată în stadiul de fază 4, ele sunt pur și simplu șterse ca fiind "Nu este cazul AEFI".

Practic nu se ia cunoștință de ele. Aceste schimbări au fost determinate de decesele repetate cu vaccin Pentavalent în Sri Lanka, Bhutan, Pakistan, Vietnam și India.

Trei decese din Sri Lanka au determinat guvernul să suspende utilizarea vaccinului.

În temeiul dreptului la informație, știm că până în august 2016 au fost raportate 237 de decese la guvern, în termen de 72 de ore de la vaccinarea cu Pentavalent.

Am examinat decesele care stau în spatele vaccinărilor simultane cu vaccinul DPT și Pentavalent (N. Red. Foarte bine gândit)

Am fost atenți să facem acest lucru, astfel încât comparațiile să se facă numai după ce AEFI a fost îmbunătățită în starea de supraveghere odată cu introducerea vaccinului Pentavalent.

Astfel Decesele cu Pentavalent au fost dublate şi de decesele vaccinului DPT.

Se spune adesea că decesele după vaccinare sunt decese naturale întâmplătoare și este rata normală de decese neașteptate (SIDS).

Dacă toate decesele cu DPT sunt decese naturale și aceasta este rata standard de decese naturale neaşteptate (SIDS), atunci excesul deceselor apărute în cazul dublării vaccinării cu vaccin Pentavalent, trebuie să fie cauzate direct de acest vaccin.

(N.Red. Foarte bine gândit. Bravo. Adică dacă decesele despre care voi spuneți că sunt "întâmplătoare şi reprezintă rata naturală de decese" de după vaccinarea cu DPT, sunt X, eu am numărat şi decesele de după vaccinarea simultană cu DPT şi Pentavalent şi mi-a dat X + Y. Dar acum nu mai puteți spune că şi Y e natural, căci ați spus că "morții întâmplători naturali" sunt X. Prin urmare rezultă că toate cele Y decese în plus se datorează direct vaccinului Pentavalent. Metoda s-ar putea aplica şi la noi şi nici măcar nu e necesar să se găsească două vaccinuri care se dau simultan. E suficient ca X să fie mult diferit de Y ca să fie deja mari probleme.)

Datele sunt disponibile la guvern, care a închis ochii și continuă să introducă vaccinul.

Autorul acestui articol, este membru al comitetului constituit de Grupul național consultativ tehnic pentru imunizare (NTAGI) pentru a examina aceste decese cu mai mult de doi ani în urmă.

În ciuda apelurilor repetate, comisia nu s-a mai întâlnit niciodată după prima întâlnire.

Recent, un seminar național privind noile vaccinuri a fost organizat de un număr de organizații la NIHFW New Delhi.

Prezentarea privind modul în care evenimentele adverse sunt clasificate în mod eronat, este disponibile pe YouTube https://youtu.be/4aVNKN-dDaI pentru cei interesați să învețe mai multe.

Deci, cine este de vina pentru moartea acestor sugari din părinți săraci şi analfabeți care formează majoritatea populației noastre?

OMS care a modificat modul în care sunt investigate reacțiile adverse făcându-le mai permisive cu privire la aceste decese, este complice. În calitate de membru al comitetului NTGI, care nu a putut să investigheze până la capăt, sunt şi eu de vină. Cititorii cu carte (din țara noastră) care citesc acest articol trebuie, de asemenea, să-și asume responsabilitatea pentru decesele acestor copii nevinovați.

Dr Jacob Puliyel, pediatru, poate fi contactat la puliyel@gmail.com. Opiniile exprimate sunt ale sale.

sursa: sundayguardianlive.comUnder Right to Information we know that up to August 2016 there have been 237 deaths reported to the government here within 72 hours of vaccination with Pentavalent. We examined deaths in states which were giving DPT and Pentavalent vaccine concurrently.

There were three deaths following the use of Pentavalent vaccine in Sri Lanka. The Government of Sri Lanka suspended the use of the vaccine. WHO experts investigated the deaths. They found there was a clear temporal association of the deaths to the vaccine (WHO terminology, meaning the deaths followed soon after vaccination) and there was no alternate explanation for the deaths. According to the standard protocol in investigation of vaccine deaths these deaths would have to be declared as “probably” caused by Pentavalent vaccine.

The experts balked at the prospect of giving such a report. No country would use this vaccine after that. Instead they wrote in their report that they were deleting “probable” and “possible” from the standard classification. The report maintained that although it was probably related to vaccine, they were reporting it as “unlikely” to be related to vaccination.

The full report was not published online, only the conclusion was made public.

The full report was presented to the Delhi High Court in a vaccine case. Once this devious methodology employed by the WHO experts was known, it was exposed by the British Medical Journal.

Following the exposé, the WHO set up a 40-member committee called the CIOMS/WHO committee. 19 of the 40 were representatives of vaccine manufacturers with conflicts of interest. They developed a new algorithm for investigating adverse events after immunization, which decreed that any reaction seen first in Phase 4 trial must be ignored.

When a drug is developed it is tested in a randomised controlled trial called the Phase 3 trial. The numbers tested are limited to a few thousand. If there is no adverse reaction the drug is licensed for Phase 4 trials with it given to a larger number. Reactions that happen less than 1 in 10,000 are noticed for the first time in Phase 4 trials. If the same reaction happens repeatedly it is considered as a “signal” that the reaction is caused by the drug and studies in the community in the form of case-control investigations are done to establish if the reactions happen in the community setting.

According to the CIOMS/WHO classification, if a reaction was not seen in Phase 3 trials and noticed for the first time at the Phase 4 stage, they are simply deleted as “Not a case of [AEFI]”. No cognizance of them is taken. These changes were prompted by repeated deaths with Pentavalent vaccine in Sri Lanka, Bhutan, Pakistan, Vietnam and India

Three deaths in Sri Lanka prompted the government to suspend the use of the vaccine. Under Right to Information we know that up to August 2016 there have been 237 deaths reported to the government here within 72 hours of vaccination with Pentavalent.

We examined deaths in states which were giving DPT and Pentavalent vaccine concurrently.

We were careful to do this so that comparisons are done in the state only after AEFI surveillance was improved in the state with introduction of Pentavalent vaccine.

Deaths with Pentavalent were double that with DPT.

It is often said deaths following vaccination are coincidental natural deaths and it is the normal rate of sudden unexplained deaths (SIDS).

If all deaths with DPT are natural deaths and that is the standard SIDS rate, then the excess deaths with Pentavalent vaccine must be caused by this vaccine.

The data is available with the government but they have turned a blind eye and continue to roll out the vaccine. The author is a member of the committee set up by the National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) to examine these deaths more than two years ago. In spite of repeated reminders the committee has not met after the first meeting.

Recently a National Seminar on New Vaccines was held by a number of organizations at NIHFW New Delhi. The presentation on how adverse events are misclassified is available on YouTube https://youtu.be/4aVNKN-dDaI for those interested in learning more.

So who is to blame for the deaths of these infants of poor illiterate parents who form the majority of our population?

The WHO that altered how adverse reactions are investigated making it more permissive of these deaths, is complicit. As a member of the NTAGI committee who could not get it investigated, I am to blame. The literate readership of this article must also assume responsibility for the deaths of the innocent children.

Dr Jacob Puliyel, a pediatrician can be contacted at puliyel@gmail.com. The opinions expressed are his own.

sursa: sundayguardianlive.com

Sunday Guardian este un ziar foarte cunoscut în New Delhi, India - NU ESTE UN ZIAR DE DUZINĂ

The Sunday Guardian - From Wikipedia, the free encyclopedia

Sunday Guardian este un ziar independent de duminică, fondat de jurnalistul M.J. Akbar, și este în prezent deținut de directorul general al iTV Network Kartikeya Sharma.

A fost lansat la 31 ianuarie 2010 de la New Delhi și este tipărit în New Delhi, Mumbai și Chandigarh.

Ziarul de 40 de pagini este împărțit în două secțiuni de câte 20 de pagini: The Guardian și Guardian 20.

Împreună, ele oferă un amestec de știri, investigații, opinii, divertisment, stil de viață și probleme de interes general.

Ca parte a procesului său de diversificare, Sunday Guardian este acum o parte a companiei Information TV Pvt Ltd, administrată de Kartikeya Sharma, director general al iTV Network (Information TV Pvt Ltd), care rulează și canalele India News și NewsX.

Gardianul de duminică investighează și rupe în mod regulat povestiri. Acesta a fost primul care a raportat controversa în legătură cu alocarea blocurilor de cărbune în noiembrie 2011. Punctul de știri "CBI nu a interogat acuzațiile de furaje împotriva lui Bihar CM" (29 septembrie 2013) a fost preluat de alte instituții media și a creat o agitație Patna [citare necesară].

Acest ziar a fost primul care a raportat că există o notă a Agenției Naționale de Investigații spunând că teroristul Lashkar-e-Tayyiba, David Headley, a menționat numele lui Ishrat Jahan ca terorist LeT.

Câteva alte rapoarte de știri au fost discutate pe scară largă (...)

Paginile "Comentariu și analiză" ale ziarului încep cu coloana săptămânală "Byline" a lui M.J. Akbar.

Paginile conțin, de asemenea, coloane ale juristului senior și membrul Rajya Sabha Ram Jethmalani, expertul în probleme strategice M.D. Nalapat, expertul în securitate V. Balachandran, jurnaliștii veterani Saeed Naqvi și Virendra Kapoor, cercetătorii Monika Chansoria, Debotri Dhar și Raziuddin Aquil.

Fostul ambasador al Pakistanului în Statele Unite și Regatul Unit Maleeha Lodhi este, de asemenea, un cronicar.

Nora Chopra scrie un jurnal despre politică și politicieni în secțiunea "Covert".

Expertul în cricket Dileep Premachandran prezintă perspectiva sportivă în "Sports Guardian".

"Business Guardian" oferă sfaturi de brokeraj de acțiuni de la expertul financiar Rajiv Kapoor.


TheSundayGuardian.jpg

The May 19, 2013, front page of

The Sunday Guardian

Type Weekly newspaper

Format Broadsheet

Owner(s) Information TV Group

Founder(s) M. J. Akbar

Publisher India News

Editor-in-chief

M.J. Akbar Beginning-May 2014

Madhav Das Nalapat June 2014-present

Language English

Headquarters New Delhi

OCLC number 801791742

Website www.sundayguardianlive.com

The Sunday Guardian is an independent Sunday newspaper, founded by journalist M.J. Akbar, and is currently owned by the Managing director of iTV Network Kartikeya Sharma. It was launched on 31 January 2010 from New Delhi and is printed in New Delhi, Mumbai and Chandigarh. The 40-page newspaper is divided into two sections of 20 pages each: The Sunday Guardian and Guardian 20. Together, they offer a mix of news, investigation, opinion, entertainment, lifestyle and issues of human interest.

As part of its diversification process, The Sunday Guardian is now a part of Information TV Pvt Ltd managed by Kartikeya Sharma, Managing Director iTV Network (Information TV Pvt Ltd), which also runs India News and NewsX channels.

The Sunday Guardian has been regularly investigating and breaking stories. It was the first to report about the controversy surrounding the allotment of coal blocks in November 2011. The news item "CBI did not probe fodder allegations against Bihar CM" (29 September 2013) was picked up by other media outlets and created a stir in Patna[citation needed].

This newspaper was the first to report that there existed a note by the National Investigation Agency saying that Lashkar-e-Tayyiba terrorist David Headley had mentioned Ishrat Jahan’s name as an LeT terrorist. A few other widely discussed news reports include Congress chalks out anyone but Modi strategy (5 January 2014), "PMO unconcerned about scientist deaths" (26 October 2013),

"Ragging, harassment a ‘tradition’ at Naval Academy" (19 May 2013).

The "Comment & Analysis" pages of the newspaper start with M.J. Akbar’s weekly column "Byline". The pages also have columns by senior jurist and Rajya Sabha member Ram Jethmalani, strategic affairs expert M.D. Nalapat, security expert V. Balachandran, veteran journalists Saeed Naqvi and Virendra Kapoor, scholars Monika Chansoria, Debotri Dhar and Raziuddin Aquil. Former Pakistan ambassador to the United States and United Kingdom Maleeha Lodhi is also a columnist. Nora Chopra’s writes a diary on politics and politicians in the "Covert" section. Cricket expert Dileep Premachandran gives his insight in "Sports Guardian". "Business Guardian" features stock broking tips from financial expert Rajiv Kapoor.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Iată cum se vinde țara. Portul Constanța promis de Cioloș Olandezilor în schimbul aderării la Schengen. Deutsche Welle: "Premierul Cioloș propune Olandei o bună afacere în domeniul transporturilor"

Ura progresistilor neomarxisti împotriva a tot ce este Național şi Suveran. Unii Fac Fondul Suveran "ca să fure"...Așa își ascund progresiştii ura față de tot ceea ce este Suveran şi Național

Autorul incidentului armat din Noua Zeelandă a efectuat în 2016 o vizită în Israel

LIVE BLOG | ACUM se joacă finala de la Indian Wells, Bianca Andreescu - Angelique Kerber. Furie în Canada, meciul NU se vede la TV! În ce condiții rămâne Simona Halep pe podiumul ierarhiei WTA

VIDEO Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a câștigat turneul de la Indian Wells; mesaj în română după ce a câștigat Indian Wells: "Mulțumesc că sunteți cu mine"

Alegeri în Israel: Curtea Supremă respinge candidatura unui lider de extremă dreapta

HOROSCOP 18 martie 2019: Nativii din patru zodii vor fi puși în fața unor decizii importante

Caru' cu vedete: Totul despre nunta lui Ilie Năstase cu iubita tinerică; Cristina Spătar a exagerat cu operațiile estetice; Cele trei cuvinte pe care Prințul William i le-a spus lui Kate în ziua nunții

Financial review Prima pagină a presei străine: Deutsche și Commerzbank încep discuțiile privind fuziunea. Suntem în fața unei crize economice mondiale (Jaques Attali). Asemănări clare între accidentul Ethiopian Airlines și Lion Air

Noua Zeelandă: Un tânăr inculpat la Christchurch pentru preluarea imaginilor video ale atentatului

Canada va extinde misiunea de instruire militară în Ucraina

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a câștigat turneul de la Indian Wells/ Ce mesaj le-a transmis suporterilor români

Senatoarea Kirsten Gillibrand și-a lansat formal campania pentru alegerile prezidențiale din SUA

Turneul de la Miami: Irina Begu o înfruntă în primul tur pe Bianca Andreescu / Cu cine joacă Halep

Bancul zilei: Unguent de la soacră

Digi24 Cum a trăit meciul nepoatei bunica din Vaideeni a Biancăi Andreescu -VIDEO

#Romania2019.eu / Ministrul Agriculturii, Petre Daea, va conduce luni lucrările reuniunii Consiliului UE

Situația din Republica Moldova și relațiile UE-China, principalele puncte ale agendei reuniunii CAE

VIDEO Austriacul Dominic Thiem câștigă în premieră turneul de la Indian Wells

CITATUL ZILEI

Deputații dezbat astăzi moțiunea simplă la adresa lui Eugen Teodorovici. Votul va fi dat miercuri

SIMULARE BAC 2019 ROMÂNĂ. Subiecte și barem REAL și UMAN, clasele a XI-a și a XII-a, la simulare bacalaureat 2019 care a început luni

Facebook a șters 1,5 milioane de videoclipuri cu atacul armat din Noua Zeelandă

LIVE TEXT Miami, tragerea la sorți | Simona Halep, posibilă semifinală cu deținătoarea trofeului. Știm cu cine joacă Bogdan, Cîrstea și Niculescu în calificări

Bianca Andreescu, fără emoții după câștigarea turneului Indian Wells: "Sper ca exemplul meu să fie urmat și de alți tineri sportivi". A transmis un mesaj în limba română

Miami, tragerea la sorți | Simona Halep domină un sfert care îi poate aduce, din nou, meciuri consecutive cu surorile Williams. Irina Begu - Bianca Andreescu, duel-șoc în primul tur. Bogdan, Cîrstea și Niculescu și-au aflat adversarele din calificări

Bolşevicii n-au murit, vin cu Cioloş travestiți....Dan Andronic, EVZ - "Dacian Cioloș și Dan Barna folosesc mijloace de propagandă comuniste. O posibilă explicație".

Crimă odioasă. Un bărbat din Brașov și-a înjunghiat mama și soția, apoi a încercat să dea foc casei

Fotbal: Grecia - Derby-ul Panathinaikos-Olympiakos, oprit din cauza violențelor

Dăncilă anunță un proiect pentru autoturisme hibrid și electrice

​Clasamentul WTA: Simona Halep a coborât pe trei; Bianca Andreescu, salt de 36 de locuri, până pe 24

Ministerul Turismului a prezentat noul videoclip de promovare a României | VIDEO

Venezuela: Maduro plănuiește ,,restructurarea profundă" a guvernului

Subiectele zilei: Motivul internării lui Liviu Dragnea: hernie de disc sau teama de condamnare?; Nu ajunge să ai doar autostrăzi. Iată pentru ce ar fi obligatoriu un nou #șîeu

EXCLUSIV | Un medic cardiolog face lumină în cazul Țucudean: "E o intervenție de rutină. Succesul este de peste 95 la sută și are nevoie de repaus cel mult o lună". Marian Drăgulescu și Lichsteiner au trecut prin asta

Simona Halep a coborât pe locul 3 WTA

Columbia menține refugiul acordat dezertorilor venezueleni

Meteo #azi, 18 martie: Săptămâna începe cu vreme foarte caldă în toată țara

VIDEO Ministerul Turismului a prezentat noul videoclip de promovare a României

Atacuri în Noua Zeelandă: Percheziții efectuate de poliția australiană

Miami, tragerea la sorți | Simona Halep, posibilă semifinală cu deținătoarea trofeului. Știm cu cine joacă Bogdan, Cîrstea și Niculescu în calificări | LIVE TEXT

Minunea, dusă până la capăt! Bianca Andreescu, canadianca de origine română, a câștigat turneul de la Indian Wells, după 10 zile fabuloase de competiție

Un zgârie-nori spectaculos inspirat de Coloana Infinitului a lui Brâncuși, inaugurat în China - VIDEO

VIDEO Momentul unic în care adversarii îti recunosc valoarea: Messi, magia, aplauzele și numele scandat de suporterii lui Betis

Simona Halep se menține pe podiumul WTA. A coborât pe locul trei mondial + pe ce poziție se află restul jucătoarelor din România

Dragnea așteaptă decizia medicilor privind intervenția chirurgicală. Între timp, Înalta Curte a cerut audierea, luni, a liderului PSD

Înalta Curte ar putea pronunța o decizie definitivă în dosarul fostului deputat Cristian Rizea

Ungaria: Orban este presat de opoziție să se alăture noii instituții a Procuraturii Europene

Messi a fost lăsat "mască" de fanii lui Betis, după ce a bifat un nou hat-trick: "Nu mi s-a mai întâmpat niciodată acest lucru"

Giurgiu: Bărbat cu arsuri pe 90% din corp după ce a încercat să stingă singur un incendiu de vegetație

Honduras: Un jurnalist de televiziune asasinat în sudul țării

Marea Britanie: Anchetă antiteroristă asupra unui atac cu armă albă "inspirat de extrema dreaptă"

Inter Milano s-a impus în derby-ul cu AC Milan, scor 3-2, în Serie A

Proiect: Operatorii economici ar putea amâna plata amenzilor până la soluționarea în instanță

Guvernul din Noua Zeelandă va lua noi măsuri privind armele de foc

Ioan Niculae, nervos la finalul meciului în care Astra nu a contat. Mesaj incredibil transmis: "E acolo! Duceți-vă să-i luați interviu"

Serviciu românesc de monitorizare a prețurilor pentru magazinele online

Justin Trudeau, premierul canadian: "Felicitări, Bianca Andreescu!" / Răspunsul sportivei: "Este o onoare să joc pentru această țară extraordinară (Canada)"

Dăncilă preia criticile lui Dragnea referitoare la protestul #șîeu: Autostrăzile sunt o problemă esențială, însă poate fi rezolvată punând umărul la acțiune, nu făcând circ

UPDATE Incendiu la o hală de materiale de construcții, în Balotești


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1513, afisate in 26 pagini.ieri 06:09 CITATUL ZILEI