23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Sri Lanka şi India. 13 noiembrie 2016. Ziarul "Sunday Guardian" : "237 MORȚI in India şi 3 MORȚI în Sri Lanka în urma Vaccinului Pentavalent şi încă numărăm"

Nota Redacției:

Constituția româniei - Dreptul la informaţie - ARTICOLUL 31

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

În temeiul dreptului la informare garantat de Constituție, cerem guvernului României să publice toate statisticile referitoare la incidentele şi reacțiile adverse apărute în urma administrării diferitelor tipuri de vaccinuri date copiilor în România (tip, firmă producătoare, număr de vaccinări, vârsta, număr-tip de reacții adverse).

Acesta e modul cel mai onest de a vorbi despre siguranța vaccinurilor.

De-asemenea cerem Guvernului României să publice toate statisticile cu reacțiile adverse existente la nivel mondial legate de toate vaccinurile pe care Guvernul vrea să le administreze în România.

E de minim Bun Simț ca Guvernul PSD şi PSD-ul care urlă zilnic alături de Progresişti şi Soroşişti că vrea să aplice vaccinarea cu FORȚA să-şi informeze cetățenii în legătură cu efectele adverse ale tratamentelor medicale pe care vrea să le administreze cu FORȚA bebelușilor şi copiilor României

Ce e mai grav e că Guvernul şi Bodog nu au binevoit să informeze populația nici măcar ce vaccin au adus în țară, de unde l-au adus, de la ce firmă, cât a costat, etc...referitor la cele 10.000 de doze de vaccin anti-rujeolă pe care se laudă că le-au adus în aceste zile.

Constituția româniei - Dreptul la informaţie - ARTICOLUL 31

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(13 noiembrie 2016) : Ziarul "Sunday Guardian" : "237 MORȚI in India şi 3 MORȚI în Sri Lanka în urma Vaccinului Pentavalent şi încă numărăm"

de Dr. Jacob Puliyel, pediatru

(N.Red. cf. declarațiilor lui Bodog Dorel Florian, ajuns Ministru Sănătății, medicilor ar trebui să li se interzică să vorbească. Judecați singuri dacă e bine sau nu să vorbească după ce veți citi acest articol scris de un medic.)

În temeiul dreptului la informație, știm că până în august 2016 au fost raportate (în India), 237 de decese la guvern, în termen de 72 de ore de la vaccinarea cu Pentavalent.

Am examinat decesele în statele (din India) care dau copiilor simultan vaccinul DPT și Pentavalent.

Au existat alte trei decese în urma utilizării vaccinului Pentavalent în Sri Lanka.

Guvernul din Sri Lanka a suspendat utilizarea vaccinului. Experții OMS au investigat decesele.

Ei au descoperit că există o asociere temporară clară a deceselor cu vaccinul.(În terminologia OMS, "decese urmate imediat după vaccinare") și că nu a existat o explicație alternativă a deceselor.

Conform protocolului standard în investigarea deceselor provocate de vaccin, aceste decese ar trebui declarate ca fiind "probabil" provocate de vaccinul Pentavalent.

Experții au discutat cu privire la posibilitatea de a da sau nu, un astfel de raport.

Nici o țară nu ar mai folosi acest vaccin după aşa un raport.

În schimb, ei au scris în raport că au șters "probabil" și "posibil" din clasificarea standard.

Raportul a susținut că, deși decesele s-au produs imediat după vaccinare, este "puțin probabil" ca ele să fie legate de vaccinare.

Raportul complet nu a fost publicat online, doar concluzia sa a fost făcută publică.

Raportul complet a fost însă prezentat Tribunalului de la Delhi într-un caz de vaccinare.

Odată ce această metodă descurajantă folosită de experții OMS a fost cunoscută, ea a fost expusă de British Medical Journal.

În urma expunerii sale, OMS a înființat un comitet de 40 de membri numit comitetul CIOMS / OMS. 19 dintre cei 40 au fost reprezentanți ai producătorilor de vaccinuri cu conflicte de interese.

Ei au dezvoltat un algoritm nou pentru investigarea evenimentelor adverse după imunizare, care a decretat că orice reacție adversă văzută prima dată în studiul (de testare) de fază 4, trebuie ignorată.

Atunci când se dezvoltă un medicament, acesta este testat într-un studiu controlat, randomizat, numit studiul de fază 3. Numărul de persoane testate sunt limitate la câteva mii.

Dacă nu există nicio reacție adversă, medicamentul este licențiat pentru studiile de fază 4, acordându-i-se acestuia un număr mai mare de persoane pe care să fie testat. Reacțiile care au loc la mai puțin de 1 din 10.000 de vaccinați sunt observate pentru prima dată doar în studiile din faza 4.

Dacă aceeași reacție se întâmplă în mod repetat, ea este considerată ca un "semnal" că reacția este cauzată de medicament și se fac studii în comunitate sub forma investigațiilor de control-de-caz, investigații care se fac pentru a stabili dacă aceste reacții au loc în cadrul comunității.

Conform noii clasificării CIOMS / OMS, în cazul în care o reacție nu a fost observată în studiile de fază 3 și a fost observată pentru prima dată în stadiul de fază 4, ele sunt pur și simplu șterse ca fiind "Nu este cazul AEFI".

Practic nu se ia cunoștință de ele. Aceste schimbări au fost determinate de decesele repetate cu vaccin Pentavalent în Sri Lanka, Bhutan, Pakistan, Vietnam și India.

Trei decese din Sri Lanka au determinat guvernul să suspende utilizarea vaccinului.

În temeiul dreptului la informație, știm că până în august 2016 au fost raportate 237 de decese la guvern, în termen de 72 de ore de la vaccinarea cu Pentavalent.

Am examinat decesele care stau în spatele vaccinărilor simultane cu vaccinul DPT și Pentavalent (N. Red. Foarte bine gândit)

Am fost atenți să facem acest lucru, astfel încât comparațiile să se facă numai după ce AEFI a fost îmbunătățită în starea de supraveghere odată cu introducerea vaccinului Pentavalent.

Astfel Decesele cu Pentavalent au fost dublate şi de decesele vaccinului DPT.

Se spune adesea că decesele după vaccinare sunt decese naturale întâmplătoare și este rata normală de decese neașteptate (SIDS).

Dacă toate decesele cu DPT sunt decese naturale și aceasta este rata standard de decese naturale neaşteptate (SIDS), atunci excesul deceselor apărute în cazul dublării vaccinării cu vaccin Pentavalent, trebuie să fie cauzate direct de acest vaccin.

(N.Red. Foarte bine gândit. Bravo. Adică dacă decesele despre care voi spuneți că sunt "întâmplătoare şi reprezintă rata naturală de decese" de după vaccinarea cu DPT, sunt X, eu am numărat şi decesele de după vaccinarea simultană cu DPT şi Pentavalent şi mi-a dat X + Y. Dar acum nu mai puteți spune că şi Y e natural, căci ați spus că "morții întâmplători naturali" sunt X. Prin urmare rezultă că toate cele Y decese în plus se datorează direct vaccinului Pentavalent. Metoda s-ar putea aplica şi la noi şi nici măcar nu e necesar să se găsească două vaccinuri care se dau simultan. E suficient ca X să fie mult diferit de Y ca să fie deja mari probleme.)

Datele sunt disponibile la guvern, care a închis ochii și continuă să introducă vaccinul.

Autorul acestui articol, este membru al comitetului constituit de Grupul național consultativ tehnic pentru imunizare (NTAGI) pentru a examina aceste decese cu mai mult de doi ani în urmă.

În ciuda apelurilor repetate, comisia nu s-a mai întâlnit niciodată după prima întâlnire.

Recent, un seminar național privind noile vaccinuri a fost organizat de un număr de organizații la NIHFW New Delhi.

Prezentarea privind modul în care evenimentele adverse sunt clasificate în mod eronat, este disponibile pe YouTube https://youtu.be/4aVNKN-dDaI pentru cei interesați să învețe mai multe.

Deci, cine este de vina pentru moartea acestor sugari din părinți săraci şi analfabeți care formează majoritatea populației noastre?

OMS care a modificat modul în care sunt investigate reacțiile adverse făcându-le mai permisive cu privire la aceste decese, este complice. În calitate de membru al comitetului NTGI, care nu a putut să investigheze până la capăt, sunt şi eu de vină. Cititorii cu carte (din țara noastră) care citesc acest articol trebuie, de asemenea, să-și asume responsabilitatea pentru decesele acestor copii nevinovați.

Dr Jacob Puliyel, pediatru, poate fi contactat la puliyel@gmail.com. Opiniile exprimate sunt ale sale.

sursa: sundayguardianlive.comUnder Right to Information we know that up to August 2016 there have been 237 deaths reported to the government here within 72 hours of vaccination with Pentavalent. We examined deaths in states which were giving DPT and Pentavalent vaccine concurrently.

There were three deaths following the use of Pentavalent vaccine in Sri Lanka. The Government of Sri Lanka suspended the use of the vaccine. WHO experts investigated the deaths. They found there was a clear temporal association of the deaths to the vaccine (WHO terminology, meaning the deaths followed soon after vaccination) and there was no alternate explanation for the deaths. According to the standard protocol in investigation of vaccine deaths these deaths would have to be declared as “probably” caused by Pentavalent vaccine.

The experts balked at the prospect of giving such a report. No country would use this vaccine after that. Instead they wrote in their report that they were deleting “probable” and “possible” from the standard classification. The report maintained that although it was probably related to vaccine, they were reporting it as “unlikely” to be related to vaccination.

The full report was not published online, only the conclusion was made public.

The full report was presented to the Delhi High Court in a vaccine case. Once this devious methodology employed by the WHO experts was known, it was exposed by the British Medical Journal.

Following the exposé, the WHO set up a 40-member committee called the CIOMS/WHO committee. 19 of the 40 were representatives of vaccine manufacturers with conflicts of interest. They developed a new algorithm for investigating adverse events after immunization, which decreed that any reaction seen first in Phase 4 trial must be ignored.

When a drug is developed it is tested in a randomised controlled trial called the Phase 3 trial. The numbers tested are limited to a few thousand. If there is no adverse reaction the drug is licensed for Phase 4 trials with it given to a larger number. Reactions that happen less than 1 in 10,000 are noticed for the first time in Phase 4 trials. If the same reaction happens repeatedly it is considered as a “signal” that the reaction is caused by the drug and studies in the community in the form of case-control investigations are done to establish if the reactions happen in the community setting.

According to the CIOMS/WHO classification, if a reaction was not seen in Phase 3 trials and noticed for the first time at the Phase 4 stage, they are simply deleted as “Not a case of [AEFI]”. No cognizance of them is taken. These changes were prompted by repeated deaths with Pentavalent vaccine in Sri Lanka, Bhutan, Pakistan, Vietnam and India

Three deaths in Sri Lanka prompted the government to suspend the use of the vaccine. Under Right to Information we know that up to August 2016 there have been 237 deaths reported to the government here within 72 hours of vaccination with Pentavalent.

We examined deaths in states which were giving DPT and Pentavalent vaccine concurrently.

We were careful to do this so that comparisons are done in the state only after AEFI surveillance was improved in the state with introduction of Pentavalent vaccine.

Deaths with Pentavalent were double that with DPT.

It is often said deaths following vaccination are coincidental natural deaths and it is the normal rate of sudden unexplained deaths (SIDS).

If all deaths with DPT are natural deaths and that is the standard SIDS rate, then the excess deaths with Pentavalent vaccine must be caused by this vaccine.

The data is available with the government but they have turned a blind eye and continue to roll out the vaccine. The author is a member of the committee set up by the National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) to examine these deaths more than two years ago. In spite of repeated reminders the committee has not met after the first meeting.

Recently a National Seminar on New Vaccines was held by a number of organizations at NIHFW New Delhi. The presentation on how adverse events are misclassified is available on YouTube https://youtu.be/4aVNKN-dDaI for those interested in learning more.

So who is to blame for the deaths of these infants of poor illiterate parents who form the majority of our population?

The WHO that altered how adverse reactions are investigated making it more permissive of these deaths, is complicit. As a member of the NTAGI committee who could not get it investigated, I am to blame. The literate readership of this article must also assume responsibility for the deaths of the innocent children.

Dr Jacob Puliyel, a pediatrician can be contacted at puliyel@gmail.com. The opinions expressed are his own.

sursa: sundayguardianlive.com

Sunday Guardian este un ziar foarte cunoscut în New Delhi, India - NU ESTE UN ZIAR DE DUZINĂ

The Sunday Guardian - From Wikipedia, the free encyclopedia

Sunday Guardian este un ziar independent de duminică, fondat de jurnalistul M.J. Akbar, și este în prezent deținut de directorul general al iTV Network Kartikeya Sharma.

A fost lansat la 31 ianuarie 2010 de la New Delhi și este tipărit în New Delhi, Mumbai și Chandigarh.

Ziarul de 40 de pagini este împărțit în două secțiuni de câte 20 de pagini: The Guardian și Guardian 20.

Împreună, ele oferă un amestec de știri, investigații, opinii, divertisment, stil de viață și probleme de interes general.

Ca parte a procesului său de diversificare, Sunday Guardian este acum o parte a companiei Information TV Pvt Ltd, administrată de Kartikeya Sharma, director general al iTV Network (Information TV Pvt Ltd), care rulează și canalele India News și NewsX.

Gardianul de duminică investighează și rupe în mod regulat povestiri. Acesta a fost primul care a raportat controversa în legătură cu alocarea blocurilor de cărbune în noiembrie 2011. Punctul de știri "CBI nu a interogat acuzațiile de furaje împotriva lui Bihar CM" (29 septembrie 2013) a fost preluat de alte instituții media și a creat o agitație Patna [citare necesară].

Acest ziar a fost primul care a raportat că există o notă a Agenției Naționale de Investigații spunând că teroristul Lashkar-e-Tayyiba, David Headley, a menționat numele lui Ishrat Jahan ca terorist LeT.

Câteva alte rapoarte de știri au fost discutate pe scară largă (...)

Paginile "Comentariu și analiză" ale ziarului încep cu coloana săptămânală "Byline" a lui M.J. Akbar.

Paginile conțin, de asemenea, coloane ale juristului senior și membrul Rajya Sabha Ram Jethmalani, expertul în probleme strategice M.D. Nalapat, expertul în securitate V. Balachandran, jurnaliștii veterani Saeed Naqvi și Virendra Kapoor, cercetătorii Monika Chansoria, Debotri Dhar și Raziuddin Aquil.

Fostul ambasador al Pakistanului în Statele Unite și Regatul Unit Maleeha Lodhi este, de asemenea, un cronicar.

Nora Chopra scrie un jurnal despre politică și politicieni în secțiunea "Covert".

Expertul în cricket Dileep Premachandran prezintă perspectiva sportivă în "Sports Guardian".

"Business Guardian" oferă sfaturi de brokeraj de acțiuni de la expertul financiar Rajiv Kapoor.


TheSundayGuardian.jpg

The May 19, 2013, front page of

The Sunday Guardian

Type Weekly newspaper

Format Broadsheet

Owner(s) Information TV Group

Founder(s) M. J. Akbar

Publisher India News

Editor-in-chief

M.J. Akbar Beginning-May 2014

Madhav Das Nalapat June 2014-present

Language English

Headquarters New Delhi

OCLC number 801791742

Website www.sundayguardianlive.com

The Sunday Guardian is an independent Sunday newspaper, founded by journalist M.J. Akbar, and is currently owned by the Managing director of iTV Network Kartikeya Sharma. It was launched on 31 January 2010 from New Delhi and is printed in New Delhi, Mumbai and Chandigarh. The 40-page newspaper is divided into two sections of 20 pages each: The Sunday Guardian and Guardian 20. Together, they offer a mix of news, investigation, opinion, entertainment, lifestyle and issues of human interest.

As part of its diversification process, The Sunday Guardian is now a part of Information TV Pvt Ltd managed by Kartikeya Sharma, Managing Director iTV Network (Information TV Pvt Ltd), which also runs India News and NewsX channels.

The Sunday Guardian has been regularly investigating and breaking stories. It was the first to report about the controversy surrounding the allotment of coal blocks in November 2011. The news item "CBI did not probe fodder allegations against Bihar CM" (29 September 2013) was picked up by other media outlets and created a stir in Patna[citation needed].

This newspaper was the first to report that there existed a note by the National Investigation Agency saying that Lashkar-e-Tayyiba terrorist David Headley had mentioned Ishrat Jahan’s name as an LeT terrorist. A few other widely discussed news reports include Congress chalks out anyone but Modi strategy (5 January 2014), "PMO unconcerned about scientist deaths" (26 October 2013),

"Ragging, harassment a ‘tradition’ at Naval Academy" (19 May 2013).

The "Comment & Analysis" pages of the newspaper start with M.J. Akbar’s weekly column "Byline". The pages also have columns by senior jurist and Rajya Sabha member Ram Jethmalani, strategic affairs expert M.D. Nalapat, security expert V. Balachandran, veteran journalists Saeed Naqvi and Virendra Kapoor, scholars Monika Chansoria, Debotri Dhar and Raziuddin Aquil. Former Pakistan ambassador to the United States and United Kingdom Maleeha Lodhi is also a columnist. Nora Chopra’s writes a diary on politics and politicians in the "Covert" section. Cricket expert Dileep Premachandran gives his insight in "Sports Guardian". "Business Guardian" features stock broking tips from financial expert Rajiv Kapoor.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Iată cum se vinde țara. Portul Constanța promis de Cioloș Olandezilor în schimbul aderării la Schengen. Deutsche Welle: "Premierul Cioloș propune Olandei o bună afacere în domeniul transporturilor"

România U21 la EURO 2019 | Ce nu s-a văzut la TV. Momente nebune la finalul partidei cu Franța U21

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

Accident feroviar în comuna Ciurea din județul Iași

Marius Dunca, susținut de organizația PSD Brașov pentru funcția de secretar general

Clubul Rapid a sărbătorit 96 de ani de la înființare

Hassan Rouhani: Iranul nu dorește un război cu Statele Unite

Jocurile Europene 2019: Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs, medaliați cu argint la tenis de masă - dublu mixt

Șerban Nicolae o contracandidează pe Viorica Dăncilă la șefia PSD

Dinamo grăbește negocierile în cazul transferului lui Mihai Răduț

​Jocurile Europene: România, medalie de bronz în proba de grup, la gimnastică aerobică

Dana Gîrbovan, despre protocoalele secrete: De ce nu am făcut toți grevă să ne revoltăm?

Fotbal feminin: Președintele Donald Trump a criticat-o pe Megan Rapinoe, pentru că nu cântă imnul SUA la CM 2019

Eco-taxa pentru pungi din plastic a crescut

Instanța supremă sesisează Curtea Constituțională în dosarul lui Sebastian Ghiță după ce Secția de anchetă a retras apelul

România, vândută la hectar. Oficial: 40% din terenurile agricole sunt în posesia străinilor

Tragedie în MMA! Luptătorul român Cosmin Dușa a murit la Chișinău: "Mama lui ne-a spus că a leșinat de două ori în ultimele șase luni"

Gigi Becali îi răspunde lui Mirel Rădoi, după ce finul său l-a atacat la conferința de presă! Omul de afaceri, foarte direct: "Muncește pentru mine"

Romania U21 la EURO 2019 | Dorinel Munteanu nu vrea să audă de o "înțelegere" între România și Franța. Cum le răspunde "Neamțul" italienilor

BREAKING Donald Trump amenință că zone din Iran vor fi distruse în cazul unui război cu SUA

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Spania: Un nor uriaș de fum la San Roque după un incendiu la un combinat chimic

Proiect: Trotinetele electrice vor putea fi folosite pe drumurile publice fără a risca amenzi

Meghan Markle și prințul Harry au cheltuit 2,4 milioane de lire sterline pentru renovarea casei lor. Cheltuielile au fost făcute din bani publici

Trump amenință cu atacuri asupra Iranului, ca represalii față de orice lovitură a Teheranului

ÎCCJ: Fostul ministru Cristian David - achitat; decizia - definitivă

Iohannis: Adoptarea Codului administrativ prin OUG - grav atentat la adresa întregului sistem administrativ

Corina Crețu și Mihai Tudose vor face parte din Grupul Social Democrat din Parlamentul European, alături de PSD

Reacția Ministerului de Externe al Republicii Moldova după ce deputați ai Chișinăului au votat pentru revenirea Rusiei la APCE

Ministrul de externe iranian îl acuză pe John Bolton de complot pentru război

Simona Halep, primul meci pe iarbă din 2019. Cum s-a terminat confruntarea din turul 2 de la WTA Eastbourne

PRESA GERMANĂ. "Die Liste: Deutsche Soros-Agenten im EU-Parlament" MARTIN SCHULZ "Aliat de Nădejde al lui SOROS". MARTIN SCHULZ e pregătit de REȚEAUA PROGRESISTĂ să devină CANCELAR AL GERMANIEI după ce Merkel a făcut-o lată

ROMANIA. Sărbători tradiționale anuale. Urcatul Oilor la Munte, Nedeile, Coborâtul oilor de la Munte

Brașov: Marius Dunca, susținut de organizația județeană pentru funcția de secretar general al PSD

Când Nadal și fostul rege al Spaniei își strâng mâinile, Richard Mille câștigă

Ordonanță de Urgență pentru operarea sistemului RO-ALERT, adoptată de Guvern

După Dragnea : sistemul pesedist merge mai departe

Moștenitoarea imperiului Disney cere o taxă pe averile super-clasei care ucide "visul american"

O nouă performanță mare în tenisul de masă! Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu au cucerit medalia de argint la Jocurile Europene în proba de dublu mixt

Daniel Suciu, despre prevederile Codului Administrativ: Ipoteza că orice nobil, ca să nu spun baron local, pune un funcționar public să facă o ilegalitate și doar funcționarul răspunde - este falsă

România U21 la EURO 2019 | Anunț mare înainte de semifinala cu Germania! Avem doi fotbaliști în echipa ideală a grupelor. Românii care se află într-o companie selectă

BREAKING NEWS | AS Roma, interesată de Ionuț Nedelcearu! Vestea primită de fotbalist în timp ce se află la EURO 2019 U21

Klaus Iohannis, după ce Guvernul a adoptat prin OUG Codul Administrativ: Un plan mult mai amplu al PSD de a conserva puterea și de a-și servi baronii

BREAKING Liderul filialei din Yemen a rețelei teroriste Stat Islamic a fost capturat | VIDEO

Răzvăn Cuc, după adoptarea OUG pe ridesharing: Acum concurența este liberă

Rezultate Evaluare Națională 2019. Situația mediilor de peste 5 în fiecare județ/ Teleorman și Giugiu – codașe

Ofertă de 10 milioane de euro pentru Ianis Hagi: Clubul care îl vrea cu orice preț pe fiul "Regelui"

Proiect: Trotinetele electrice, introduse în Codul Rutier / Vor putea fi folosite pe drumurile publice fără a risca amenzi

Încă un accident de muncă pe șantierul mall-ului din Brașov: Un muncitor s-a prăbușit de la o înălțime de 18 metri, împreună cu schela pe care lucra

OFICIAL | Sorin Paraschiv se întoarce! Fostul campion al României cu FCSB va prelua o funcție în conducerea unui club din Liga 1

ȘTIRILE OREI 20.00

JO 2024: Sesiunea CIO a validat cele patru sporturi suplimentare: breakdance, escaladă, skateboard și surf

Un jucător format la Hamburg a semnat cu o echipă din Liga 1!

VIDEO. Uitați-vă la progresista Merkel cum tremură necontrolat ca să înțelegeți cine sunt BOLNAVII care ne conduc destinele pe acest continent. Explicația lui Merkel? "Deshidratare". Tremuriciul incontrolabil "i-a trecut cu 3 pahare de apă" a spus Merkel

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Studiu: O familie obișnuită plătește în timpul vieții taxe și impozite de 3 milioane de lei. Cum s-a ajuns la această sumă și ce ar putea face statul cu banii

Simion (AmCham): Mediul de afaceri nu susține amnistii fiscale decât dacă au sens economic, nu pentru oportuniști

​GRAFICE Românii, pe ultimul loc în UE la banii alocați pe asigurări: Deficitul major de informare și alte priorități sunt principalele motive

Uluitor! McGregor s-a pozat cu tricoul Rapidului, chiar în ziua în care clubul giuleștean a împlinit 96 de ani | FOTO

Noi reproșuri în partidul lui Barna. Deputat USR: "Lasă că merge și cu mizeria sub preș" | DOCUMENT


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9

Nr. de articole la aceasta sectiune: 517, afisate in 9 pagini.ieri 05:08 CITATUL ZILEI