23:59
Comentarii Adauga Comentariu

PENIBIL. Gabriel Liicheanu sare în apărarea impostorului devenit Ministru al Învățământului cel care "a tradus din Germană" fără să ştie o boabă de germană. Cotidianul: "A început operațiunea spălați-l pe Mircică"A început Operaţiunea "Spălaţi-l şi pe Mircică!"

Gabriel Liiceanu îi întoarce serviciul lui Mircea Dumitru, acest Aristotel al traforajului

Ceea ce presimţeam s-a întîmplat: Gabriel Liiceanu a sărit în apărarea lui Mircea Dumitru, noul ministru al Învăţămîntului, acuzat că a tradus mai multe cărţi din germană, deşi în CV-ul său scrisese că nu cunoaşte această limbă! Cititorii noştri ştiu, desigur, că şi Mircea Dumitru a sărit, în 2007, în apărarea lui Gabriel Liiceanu, cînd acesta fusese acuzat de plagiat din Heidegger! Deci, serviciu contra serviciu, da?

Liiceanu deturnează acuzaţiile la adresa lui Mircea Dumitru către Victor Ponta

Articolul lui Gabriel Liiceanu, „În pivnița imposturii”, a fost publicat zilele acestea atît în revista „22”, cît şi pe site-ul contributors.ro. În afara cuvintelor foarte dure pe care autorul le foloseşte, în ciuda pretenţiilor sale de filosof rafinat, ceea ce surprinde este faptul că lasă impresia că Victor Ponta este cel care a declanşat scandalul care-l vizează pe Mircea Dumitru, noul ministru al Învăţămîntului, legat de traducerile acestuia din germana pe care nu o cunoaşte! Cine se uită însă pe postarea lui Victor Ponta de pe Facebook observă că fostul premier nu face altceva decît să trimită la articolul nostru din Cotidianul!

Motivul strategiei lui Liiceanu este cît se poate de transparent: el nu vrea să-şi aducă aminte de faptul că în anul 2007, cînd în ziarul „Ziua” eu îl acuzasem de plagiat chiar pe Gabriel Liiceanu, cel care i-a sărit în ajutor (între alţi aproape 100 de amici) a fost chiar Mircea Dumitru, pe atunci decan al Facultăţii de filosofie!

Chiar în acel text în apărarea lui Liiceanu, Mircea Dumitru cita dintr-o lucrare a lui Martin Heidegger, pe care, chipurile, a consultat-o în germană. Aşa a ieşit la iveală faptul că textul nu putea să-i aparţină, căci, aşa cum scria în propriul CV, Dumitru nu ştia nici o boabă din limba lui Goethe, în afară de „Danke schön” şi „Ich möchte auf die Toilette zu gehen”!

Printr-un gest demn de milă, Liiceanu insinuează că Victor Ponta, acuzat şi el de plagiat, ar fi autorul dezvăluirilor despre Mircea Dumitru, ca răzbunare pentru că acesta a condus CNATDCU, acea comisie care a propus retragerea titlului de „doctor”! În realitate, lucrurile stau cu totul altfel: şi noi considerăm că teza de doctorat a lui Victor Ponta este un plagiat, aşa cum este şi teza de doctorat a lui Gabriel Liiceanu, „Tragicul”, pentru care a şi fost dat afară din Institutul de filosofie exact acum 40 de ani! Dar în articolul nostru din Cotidianul nu era vorba despre Victor Ponta, ci de noul ministru Mircea Dumitru, care, la rîndul său, se află în faţa unei imposturi pentru care trebuie să dea socoteală la fel ca şi fostul prim-ministru, căci a semna în fals ca traducător din germană este absolut acelaşi lucru ca a plagia lucrarea altuia! Vorba lui Liiceanu: „este un furt, furt, furt!

Legătura lui Gabriel Liiceanu cu Mircea Dumitru datează încă din anul 1990, cînd l-a adus ca redactor la Editura Humanitas direct de la Casa pionierilor din Buftea, unde actualul ministru era instructor de traforaj sau ceva asemănător, după un stagiu ciudat, ca „asistent universitar suplinitor” (!!!) la Institutul politehnic! La Humanitas, Mircea Dumitru a fost redactor de carte chiar al uneia dintre lucrările lui Wittgenstein, „Tractatus logico-philosophicus”, în traducerea academicianului Alexandru Surdu, apărută în anul 1991:

Zece ani mai tîrziu, în 2001, la aceeaşi editură Humanitas, apare o nouă versiune a cărţii lui Wittgenstein, „Tractatus logico-philosophicus”, de data aceasta în „traducerea din limba germană” efectuată de Mircea Dumitru şi Mircea Flonta:

După cum observaţi, Mircea Dumitru se trece primul ca făcînd o „traducere din limba germană”, deşi, am spus-o de atîtea ori, el nu ştia această limbă, conform propriei declaraţii! În facsimilul de mai sus, editura menţionează că „traducerea a fost făcută după originalul german”, şi se precizează că „am consultat, de asemenea, cele trei traduceri în engleză...” Întrebarea-cheie este: de ce a fost trecut Mircea Dumitru ca fiind traducător din limba germană şi nu „consultant pentru versiunea engleză”? Ca să nu mai spunem că această nouă versiune în limba română este şi un gest de mîrlănie pe care-l comite Mircea Dumitru faţă de academicianul Alexandru Surdu, căruia îi fusese redactor de carte la versiunea din 1991! Adică ce voia Mircea Dumitru? Să-i arate lui Alexandru Surdu că se pricepe mai bine decît acesta nu numai în privinţa lui Wittgenstein, ci şi la limba germană?

Dacă se vrea să intrăm în amănunte, versiunea Mircea Dumitru/Mircea Flonta a lucrării „Tractatus logico-philosophicus” este o struţo-cămilă de mai mare frumuseţea, pe care, după cum se vede, o adoptă şi Gabriel Liiceanu, alt mare germanist cînd îi are alături pe Thomas Kleininger sau Cătălin Cioabă!

Aşa, ca exemplu, să ne aruncăm privirea pe prima pagină a lucrării lui Wittgenstein, alături de două dintre versiunile în limba engleză consultate de cuplul Mircea Dumitru/Mircea Flonta:

Să luăm chiar prima propoziţie, aceasta punînd serios la încercare munca unui traducător. Wittgenstein scrie: „1: Die Welt ist alles, was der Fall ist”. În limba engleză, Ogden traduce prin „1: The world is everything that is the case”, iar în versiunea Pears/McGuinness citim: „1. The world is all that is the case”. Să vedem acum cum se traduce această propoziţie în cele două versiuni româneşti de la Humanitas:

Observăm că traducerea este diferită, adică:

- SURDU: „Lumea este tot ce se petrece

- DUMITRU/FLONTA: „Lumea este tot ce se întîmplă.

Pentru cineva nefamiliarizat cu astfel de texte, diferenţele sînt nesemnificative, nu şi pentru cineva care vrea să redea în limba română sensul cel mai apropiat de textul german! În traducerea lui Alexandru Surdu, întîlnim o Notă referitoare la această propoziţie, în care explică de ce a ales acea versiune:

„Prin ’ce se petrece’ am tradus expresia ’was der fall ist’ (’ce este cazul’ sau ’ce se cade’), inutilizabilă ca atare în limba română. Prin ’ce se petrece’ trebuie să se înţeleagă deci ’ce se cade să fie’ şi nu pur şi simplu ’ce se întîmplă’, cu alte cuvinte nu ceva care ’poate să fie sau să nu fie’, ci ’ceea ce este ca atare’.

Deşi Mircea Dumitru a fost redactor de carte al traducerii lui Alexandru Surdu, n-a reţinut explicaţia acestuia, prin care recomandă evitarea traducerii expresiei „was der fall ist prin „ce se întîmplă” şi traduce eronat prin „Lumea este tot ce se întîmplă”, omiţînd apropierea semantică dintre „der Fall” şi „die Fallen” (cădere), care, în astfel de lucrări, nu poate fi trecută cu vederea! Alexandru Surdu, care a fost un apropiat al lui Constantin Noica (pe care, din cîte ştim, l-a şi consultat în privinţa acestei traduceri), ştie că sensul exact al expresiei ’was der fall ist’ este „ce se cade” şi a încercat să găsească în limba română o expresie care să conţină această „cădere”. Or, „ce se pe-trece” conţine această „cădere din prezent” a unui „fapt care s-a pe-trecut” sau tocmai „se pe-trece”.

A doua chestiune din „Tractatus logico-philosophicus” asupra căreia vă propun să insistăm este propoziţia „2: Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten”. Cele două versiuni engleze traduc această propoziţie prin:

- OGDEN: „What is the case, the fact, is the existence of atomic facts.

- PEARS/McGUINNESS: What is the case—a fact—is the existence of states of affairs”.

Iată cum a fost tradusă această propoziţie în cele două versiuni româneşti de la Humanitas:

- SURDU: „Ceea ce se petrece, faptul, constituie existenţa stărilor de lucruri”.

- DUMITRU/FLONTA: „Ceea ce se întîmplă, adică faptul, este existenţa stărilor de lucruri atomare.

După cum se vede, în traducerea cuplului Dumitru/Flonta apare cuvîntul „atomar”, a cărui definiţie o găsim în DEX: „constituit de atomi izolați; referitor la asemenea atomi. (< germ. atomar)”, deşi el nu apare în textul lui Wittgenstein! Apare însă în versiunea engleză a lui Ogden sub forma „atomic facts”, ca variantă pentru „states of affairs”, cum traduc Pears şi McGuinness. Din corespondenţa lui Wittgenstein cu Bertrand Russell ştim că pentru limba engleză este acceptată formula „atomic facts”, dar în limba română „starea de lucruri atomare”, pe care o introduce Mircea Dumitru, este ceva neinteligibil, care se depărtează fundamental de textul lui Wittgenstein! De altfel, în 2.01, în paranteză, Wittgenstein scrie „Sachen, Dingen”, a căror combinaţie defineşte „starea de lucruri”. Aceste cuvinte au fost traduse de Alexandru Surdu prin „lucruri, entităţi”, însă cuplul Dumitru/Flonta se rezumă la „lucruri”! Pe Sachen l-a pierdut.

Şi, dacă primele două propoziţii, din totalul celor şapte, cîte are întreg „Tratatul..” lui Wittgenstein, sînt ratate de cuplul de traducători Dumitru/Flonta, înseamnă că traducerea întreagă a fost ratată şi, cu atît mai puţin, devine nejustificată, din moment ce exista deja versiunea acad. Alexandru Surdu, apărută tot la Humanitas, avîndu-l ca editor de carte chiar pe Mircea Dumitru!

De ce a considerat Gabriel Liiceanu că ar fi nevoie de o nouă traducere a „Tratatului...” lui Wittgenstein, rămîne un mister pe care nu avem chef să-l lămurim aici.

Ştim însă de ce a intervenit Gabriel Liiceanu în acest scandal în centrul căruia este Mircea Dumitru! În 2007, după apariţia articolului „Liicheanu”, Mircea Dumitru a sărit în apărarea lui Liiceanu, încercînd în mod lamentabil să-l spele pe mentorul său de păcatul plagiatului. El susţinea atunci că nu poate cineva să-l plagieze pe Martin Heidegger într-o carte despre Heidegger, adică, pe înţelesul tuturor, dacă scrie cineva o carte despre opera lui Heidegger, ar avea dreptul să se folosească de fraze întregi preluate din lucrările filosofului, fără a le mai pune între ghilimele şi fără să indice sursa exactă a locului de unde au fost copiate! Sigur că este o imensă prostie, pe care, din păcate, unii o mai susţin şi astăzi!

Ca să încheiem definitiv acest subiect, vă prezentăm un fragment din cartea lui Laurenz Averkorn - „Sorge unde Verschwendung. Pragmatische Interpretationen zu Martin Heidegger und Friedrich von Gottl-Ottlilienfeld”, în care autorul citează exact fragmentul pe care l-a plagiat Gabriel Liiceanu în Nota sa din vol. „Martin Heidegger - „Repere pe drumul gîndirii”! Iată cum procedează Laurenz Averkorn:

Se observă că pune textul citat între ghilimele, îl evidenţiază ca fiind citat inserîndu-l în interior şi face trimitere la Nota 57, unde indică exact sursa citatului! Aşa se procedează cînd autorul unei cărţi despre Heidegger este de bună credinţă! Cei care procedează ca Gabriel Liiceanu nu fac altceva decît să se pună pe ei în centrul lumii, folosind autorul pe care-l traduc sau interpretează doar ca pe un vehicul care să-i poarte spre o glorie falsificată!

Liiceanu îl acuză pe Ponta că a făcut exact ce făcuse şi el: adică a plagiat în teza de doctorat!

Revenind acum la articolul din revista „22”, în care Gabriel Liiceanu îi ia apărarea lui Mircea Dumitru, să trecem în revistă limbajul suburban pe care-l foloseşte „filosoful”:

- Chiar titlul articolului, „În pivnița imposturii”, trădează un soi de ură viscerală. Liiceanu îl acuză pe Victor Ponta că este plagitor, lucru cu care sîntem absolut de acord, însă uită că el însuşi a fost dat afară din Institutul de filosofie chiar sub acuzaţia de plagiat! De ce este doar Ponta impostor?

- După citate din Alain Besançon şi Denis de Rougemont, Liiceanu răbufneşte: „Iată-i pe marii noștri plagiatori care au ținut morțiș să devină doctori peste noapte. Mulți dintre ei analfabeți funcționali, mulți cu probleme de exprimare, alții niște șmecherași obraznici – cu toții au reactivat tehnica tupeului diavolesc”! În loc ca atunci cînd vine vorba despre plagiat să lase capul în pămînt, Liiceanu se repede la gîtul oricui, crezînd că acuzaţiile la adresa lui dispar în neant! Aşa se explică participarea sa la un miting împotriva plagiatorilor, deşi locul lui era de partea cealaltă a baricadei, în rîndul plagiatorilor:

- După aceste citate savante, Liiceanu îşi dă cu adevărat în petec, citînd „antologicul articol al lui Dan Tăpălagă”, fostul purtător de cuvînt al Monicăi Macovei: „Lucrul cu adevărat năucitor este însă că cel mai mare impostor intelectual din România ajunge să-l acuze de impostură pe rectorul Universității din București, profesorul Mircea Dumitru. Ce competențe filozofice are un procuror care fură (vezi antologicul articol al lui Dan Tăpălagă, De ce furi, procurorule?, apărut la scurtă vreme, în 2012, după ce plagiatul lui Ponta a fost dat pe față), ca să se pronunțe în privința unuia dintre cei mai distinși filozofi analitici și solizi cunoscători ai lui Wittgenstein din Româacirc;nia?” Deci, pentru Liiceanu, profesorul Mircea Dumitru, acest Aristotel al traforajului, face parte dintre „cei mai distinşi filozofi”? Atunci, Alexandru Surdu ce mai este, ca să nu mai vorbim de Constantin Noica?

- Finalul articolului este fulminant, ca expresie a urii, a propriilor tare, a imbecilităţii savante, în spatele căreia se ascunde ca un şoricel, ştiind că posteritatea îl va reţine şi pe el ca pe unul dintre marii plagiatori ai neamului: „Calomniatorul știe întotdeauna care este adevărul în privința victimei sale. Și-atunci de ce-l împroașcă? Ca să-și acopere mizeria proprie sub preșul unei imoralități inventate. Ca să se poată bate cu Mircea Dumitru, orbul Ponta îl trage pe rector în pivnița imposturii sale”!

Impostură, neimpostură - totuşi: ce treabă are Victor Ponta cu acuzaţiile la adresa lui Mircea Dumitru? De ce se preface Gabriel Liiceanu că nu ştie că aceste acuzaţii au fost publicate de noi în Cotidianul? Pentru că, de frică, s-a ascuns şi dumnealui „în pivniţa imposturii”?

Totuşi, Victor Ponta a declarat că vrea să renunţe de bună voie la doctoratul plagiat! De ce nu face acelaşi lucru şi Gabriel Liiceanu, căci şi el a plagiat în teza lui de doctorat, motiv pentru care a şi fost sancţionat prin darea afară de la Institutul de filosofie? Sau se gîndeşte că actualul ministru Mircea Dumitru, după ce-i va retrage doctoratul lui Ponta, ar putea să i-l retragă şi lui Liiceanu?

P.S. 1: Cei care vor să afle mai multe amănunte despre plagiatul lui Liiceanu în teza sa de doctorat pot citi articolul nostru din cotidianul.ro, la adresa. Cînd Liiceanu şi-a publicat teza de doctorat, s-a constituit o comisie condusă de Lucian Radu Stanciu, pe atunci cercetător principal al Academiei Române, din care au mai făcut parte Alexandru Tănase, dr. Radu Pantazi şi cercetătorul N. Mariş. Iată ce declara şeful acestei comisii: „Imediat după apariţia editorială a tezei de doctorat a lui Gabriel Liiceanu, la Consiliul Ştiinţific al Institutului National de Filosofie s-au primit numeroase reclamaţii din partea cititorilor, care acuzau că multe pasaje din respectiva lucrare, inclusiv simbolurile şi miturile filosofice invocate, precum şi unele teze cu pretenţii de noutate erau preluate din lucrări mai vechi şi mai puţin cunoscute ale lui Constantin Noica. Ca urmare, a fost desemnat un colectiv, al carui şef responsabil am fost numit, ca să examineze în paralel teza lui Gabriel Liiceanu şi lucrările lui Constantin Noica”.

Episodul a fost confirmat în „Ziua” din 2007 şi de filosoful Constantin Barbu, un apropiat al lui Constantin Noica: „Noica mi-a povestit cum a reuşit sa-l salveze pe Liiceanu de prima acuzaţie de plagiat în teza sa de doctorat despre «Tragic», convingîndu-l să părăsească Institutul de Filosofie”!

Şi documentele de la Securitate confirmă că însuşi Constantin Noica a fost afectat de faptul că Liiceanu i-a plagiat textul despre „Nostos”:

La sfîrşitul acestei Note întocmite de mr. Pătrulescu există o menţiune cît se poate de explicită:

„Am verificat şi Liiceanu Gabriel a publicat în „Revista de filosofie” un „NOSTOS” – filosofie idealistă. Are acum prezentat la redacţie ceva similar. Am dat sarcină informatorului „CRISTIAN”, care are posibilitatea să intre în posesia unor astfel de materiale, să facă o analiză ştiinţifică a articolelor prezentate de Liiceanu”.

Puternic afectat de publicarea acestor documente de la CNSAS, Gabriel Liiceanu a scris o carte întreagă, „Dragul meu turnător”, împotriva maiorului Pătrulescu!

P.S. 2: În apărarea lui Mircea Dumitru s-au mai înscris pe lista ruşinii şi Andrei Pleşu („Ne-trebnici, ne-vrednici, ne-toţi”), Andrei Cornea („Cei trei piloni ai înapoierii noastre”) şi reporterul de război Cristian Câmpeanu („Campania împotriva lui Mircea Dumitru. Anatomia unei ticăloșii”). Toţi trei au fost şi ţuţerii lui Traian Băsescu. Se pare că au şi o mînă proastă!

P.S. 3: Editura Humanitas editeză manuale pentru Ministerul Învăţămîntului. Ministru Învăţămîntului este Mircea Dumitru, iar Gabriel Liiceanu este patronul editurii Humanitas, deci primul comandă şi al doilea execută. DNA trebuie să urmărească atent procesul de licitaţie pentru manuale, căci această implicare a lui Gabriel Liiceanu în apărarea lui Mircea Dumitru naşte serioase semne de întrebare, ştiindu-se că în 2014 elevii de clasa I nu au avut manuale din cauza contestaţiei înaintate de Asocierea Humanitas - Read Forward. Toată povestea poate fi accesată pe adresa http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18232635-scandalul-manualelor-digitale-editura-contestat-rezultatele-licitatiei-pentru-manualul-comunicare-limba-romana-clasa-intre-timp-bancile-elevilor-nu-sosit-nici-vechile-manuale.htm.

Preluare Cotidianul.roCitiți neapărat și:

Guvernul Cioloş-Soros. O nouă numire şi imediat apare o nouă impostură. Rectorul Mircea Dumitru propus ca Ministru al Învățământului "a tradus" cărți din Germană deşi nu cunoaște această limbă.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

SUA: Donald Trump a ales să-l grațieze pe curcanul Corn în ceremonia anuală prilejuită de Ziua Recunoștinței

Perioada de carantină pentru americanii infectați cu noul coronavirus ar putea fi redusă. Ce au spus reprezentanții Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA

Dan Barna: Serviciile ar trebui să colecteze informații, nu să le utilizeze în mod direct

Europa își trimite elevii la școală. Unitățile de învățământ din România s-au mutat în mediul online din 9 noiembrie

Cine te protejează? În perioada de carantină declanșată de coronavirus, actele de violență în familie au crescut

Donald Trump a grațiat un...curcan. Liderul de la Casa Albă a participat la ceremonia de Ziua Recunoștinței

Germania reduce prezența militară într-o provincie din Afganistan

Drumarii prostesează: Ne vom da îmbolnăviți de Covid dacă Guvernul nu ne mărește salariile

Kim Kardashian dă lovitura din nou! A lansat recent o nouă linie de haine pentru copii, inspirată de fiicele ei

Coronavirus în România LIVE UPDATE 25 noiembrie. Ultimul bilanț Covid-19. Situația cazurilor din ultimele 24 de ore

Petrecerile corporatiste de sărbători se mută în online. Companiile trimit cadourile angajaților acasă

Siria: Media de stat anunță noi atacuri israeliene în sudul țării și în apropiere de Damasc

CCR ia în discuție sesizarea referitoare la modificările aduse legii salarizării

CITATUL ZILEI

HOROSCOP 25 noiembrie – Luna merge în gol. Vezi cum afectează zodia ta acest tranzit astral

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Violența domestică în România. "Un martor tăcut care nu ia atitudine devine complice la abuz"

Războiul consolelor - Xbox X versus PlayStation 5. Ambele au încă bug-uri care vor fi rezolvate de update-uri

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

Nicușor Dan: Ca să testezi două milioane de oameni costă 100 milioane de euro, pe care nu-i avem

O mașină electrică a înregistrat un nou record mondial pentru drifting. Performanța a fost omologată de Guiness Book

Ion Cristoiu: La un an din noul mandat, Klaus Iohannis n-a putut prezenta drept bilanț al activității ca președinte nici măcar Gaura de la covrig

CEARTĂ pe Facebook între fosta şi actuala soţie unui deputat PSD. IMAGINEA de la care a pornit scandalul

COMENTARIU Lelia Munteanu: Vizită (nu prea) discretă: Bibi la Neom

Andreea Berecleanu a câștigat procesul cu Radu Banciu și B1 TV: despăgubiri de 15.000 de lei și scuze publice

ISĂRESCU CIOCLUL Economiei Românești lovește din nou CU SATÂRUL însângerând creșterea economiei și pe oamenii cu rate la bănci.Cioclul de la BNR MĂREȘTE pentru a doua oară într-o lună dobânda de referință. Dobânda era deja cea mai mare din lumea civilizată

Eduard Hellvig, șeful SRI: ascensiunea sa politică fulminantă şi legăturile sale cu finanțările şi ONG-urile lui George Soros

Ramona Bădescu, fără sutien, la brațul iubitului. Toți i-au văzut sfârcurile prin rochie | FOTO

RINOCERII DIN GEORGIA NE SPUN "CĂ NU SE POT VERIFICA SEMNĂTURILE". FOXNEWS trecut în tabăra progresistă ne explică că "NU SE POATE" CE SE POATE.

CORUPȚIE LA FMI. Șefa FMI, Christine Lagarde va fi judecată în Franța în legătură cu acordarea a 400 de milioane de euro de la stat lui Bernard Tapie pe vremea când era Ministru de Finanțe. UNDE-S DEONTOLOGII de la noi să-i ceară DEMISIA?

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

FERMA VEDETELOR. A apărut filmarea în care Marcel Toader face sex cu Maria Constantin VIDEO

Românii sunt ținuți ÎN MOD INTENȚIONAT cu Salarii de Mizerie pentru a fi o forță de muncă ieftină pentru MULTINAȚIONALELE STRĂINE. Salarii de MIZERIE de 300-450 de euro în toate regiunile țării.

Legea Vaccinării cu Forța revine în Forță. Nu-i lași să-ți vaccineze CU FORȚA copilul nu-l mai primesc la şcoală. Ministerul Sănătății: Proiectul legii vaccinării, în dezbatere publică. Nici o diferență între Guvernul SOROS-CIOLOȘ și Guvernul PSD-GRINDEANU

Ilfov: Trei persoane, rănite într-un accident cu 7 mașini produs în timpul unei urmăriri

Actrița Maria Ploae se confesează. „Nu credeam că am păcate”

VEDETE de la noi, în SCENE EROTICE de mult UITATE! CELE mai TARI NUDURI din filmele românești | FOTO & VIDEO

Primele imagini cu bătaia celebrului "Box", cel mai periculos locotenent al lui Nuţu Cămătaru VIDEO

Soros l-a bătut pe Putin în Republica Moldova. Soroșista Maia Sandu a ajuns președinte în locul rusofilului Igor Dodon.

"MAREA RESETARE" - Noul Plan al Rețelei Globalisto-Progresiste pentru Instaurarea unei Noi Ordini Mondiale. Ce zice BILDERBERGUL Klaus Schwab, fondatorul și șeful Forumului Economic Mondial

POLONIA A DAT JOS STEAGUL UE DIN TOATE INSTITUTIILE GUVERNAMENTALE. Decizie istorica a noului guvern al Poloniei: A renunțat la steagul UE.

Giorgiana Hosu rămâne adjunct la DIICOT, după ce CSM i-a respins cererea de delegare în funcția de șef

Dinastia Basarabilor - a întemeiat şi a condus Țara Românească timp de peste 350 de ani - Basarab I - Domn al Țării Românești 1310 (?) - 1352

Întrebări fierbinţi despre masturbare. Răspunsurile sunt tranşante

Nu ştie bancul cu Dabija? Pe un anume Michael Schneider de care nu a auzit nineni în România îl freacă brusc grija despre Dosarul lui Dragnea. Michael Schneider (PPE), despre dosarul lui Liviu Dragnea: În orice țară europeană ar fi dus la demisie

PATE DE PORC CU COVID? Să redeschidem economia ca să ne reinfectăm! 6 angajați ai SCANDIA FOOD Sibiu găsiți infectați. CINE RĂSPUNDE DE SĂNĂTATEA ANGAJAȚILOR? GUVERNUL? PATRONUL? AMBII?

ONG-urile lui SOROS chemate la Cotroceni. Rețeaua Progresisto-Soroșistă din România lovește din nou. Președintele Klaus Iohannis a convocat la Cotroceni organizațiile civice cunoscute și sub numele de "ONG-urile lui SOROS". Soroșistii atacă Deciziile CCR

Sunt normal? Cât de mare ar trebui să fie penisul. Află răspunsul cercetatorilor

VIDEO Imagini nocturne din Neamț cu o turmă de porci mistreți care se pregătește de iarnă

Fotbal: Victorii dramatice în deplasare pentru Chelsea și Sevilla, în Liga Campionilor

DISTRUGEREA SATULUI ROMÂNESC ȘI A MORALEI TRADIȚIONALE UNUL DIN PLANURILE PRINCIPALE AL REȚELEI PROGRESISTE. Norme morale tradiționale din lumea satului. "Când bătrânii treceau pe drum, femeile se ridicau în semn de respect"

Franța: Guvernul intenționează să ridice măsurile de izolare pe 15 decembrie; primele vaccinări, la sfârșit de decembrie sau început de ianuarie (Macron)

Procurorii CSM au prelungit cu 2 luni delegarea lui Licu în funcția șef al Parchetului General

INSULA IUBIRII. Scene explicite de SEX. Protagonişti: Loredana şi Sorin FOTO

Elevii vor urmări filme porno la şcoală: Metoda "banana şi castravetele" nu dă rezultate

Indicele Robor la trei luni a scăzut la 3,25%

Pandemia de Coronavirus: 1-aprilie 2020

Ion Cristoiu: Demisia lui Marcel Ciolacu este urmarea unui blat cu Ludovic Orban, cu PNL

Imagini de INFARCT. Vica Blochina, GOALĂ pe pat FOTO


Pag.1 Pag.2 Pag.3

Nr. de articole la aceasta sectiune: 137, afisate in 3 pagini.ieri 06:09 CITATUL ZILEI