10:24
Comentarii Adauga Comentariu

Impactul transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat asupra salariului net. Studiu de caz si un remember complet in 7 puncte al modificarilor Codului Fiscal

Pentru a calcula impoctul noilor modificari ale Codului Fiscal, sa luam in calcul un salariu brut de 3.500 lei (apropiat de salariu mediu brut), pentru o persoana angajata cu norma intreaga, rezidenta in Romania, fara persoane in intretinere, ce isi desfasoara activitatea in conditii normale. Iar dupa ce facem calculele, sa rezumam in 7 puncte ceea ce se schimba incepand de anul viitor in materie de taxe si impozite. Calculele au fost facute de consultantul fiscal Adrian Benta, cel care ne-a oferit si suportul necesar rezumatului modificarilor fiscale.

  • Calcul salariu cu taxele din anul 2017
Salariu Brut = 3500 lei
Asigurari Sociale  pensie procent 10.5%  suma lei = 368   
Asigurari Sociale de Sanatate procent 5,5% suma lei = 193   
Fondul de Somaj procent 0.5%  suma lei = 18   
Deducere personala = 0       
Impozit pe venit procent 16%  suma lei = 467
Salariu Net     Suma lei =    2454

Taxe salarii angajator
Asigurari Sociale (CAS) procent 15.8% suma lei = 553   
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) procent 5.2% suma de = 182   
Fondul de Somaj (CFS) procent 0.5% suma  = 18   

Concedii si Indemnizatii (CCI) procent 0.85% suma = 30   
Creante Salariale (FGPCS) procent 0.25% suma = 9   
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) procent 0.15% suma = 5
Total taxe angajator procent de 22,75% din brut.   
Cheltuieli totale angajator:  4297 lei   

  • Calcul salariu cu taxele din anul 2018
Salariu Brut: 3500 lei
Asigurari Sociale (CAS) procent 25%  suma lei =    875   
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) procent 10% suma    lei = 350   
Deducere personala (DP)     suma lei =  45   
Impozit pe venit (IV)     procent  10%  suma lei =    223   
Salariu Net suma lei =  2052
Angajatorul suporta Contributia asiguratorie pentru Munca : 3500 x 2,25% = 79 lei.
Total cheltuieli angajator = 3579 lei

Pentru ca sa se pastreze acelasi salariu net in anul 2018, trebuie ca salariu brut sa fie majorat cu circa 20%. (Procentul exact este influentat de deducerea personala, de numarul de persoane in intretinere, etc)

Recalcul salarii cu un brut majorat cu 20% = 3500 x 1,20 = 4200 lei
Retineri salariat:
Asigurari sociale 25% = 1050 lei
Asigurari sanatate 10% = 420 lei
Baza calcul impozit (4200 - 1050 - 420) = 2730. Impozit 10% = 273  lei
Salariu net = 4200 - 1050 - 420 - 273 = 2457 lei (mai mare cu 3 lei, fata de 2017)
Angajatorul achita 2,25% Contributia asiguratorie la Munca = 4200 x 2,25% =95 lei

Total cheltuieli salariale = 4295 lei. (Fata de 2017, scad cheltuielile angajatorului cu suma de 2 lei)

OUG nr. 79/2017 modifica in mod profund prevederile din Codul fiscal si intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2018. Sunt aduse modificari pentru urmatoarele categorii de impozite: asigurari sociale obligatorii; impozit pe venitul persoanei fizice; impozit pe venitul microintreprinderii; impozit pe profit; taxa pe valoarea adaugata; impozite si taxe locale si accize.

Sa reamintim principalele modificari aduse acestor tipuri de impozite.


  • a) Asigurari sociale obligatorii:
Asigurarile sociale obligatorii cuprind principalele categorii de contributii, astfel:
Contributia la asigurari sociale pensii in procent de 25%, este datorata de persoanele fizice ce au calitate de angajati sau de alte persoane fizice cand impune Codul fiscal. Se retine din venitul persoanei fizice.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate
in procent de 10%, este datorata de persoana fizica asigurata, ce realizeaza venituri din salarii sau de alte persoane fizice cand realizeaza venituri pentru care se datoreaza plata contributiei. In aceasta categorie se vor regasi o multitudine de persoane ce realizeaza venituri cum ar fi: venituri din dividende, venituri din dobanzi, venituri din alte surse, venituri din activitati independente etc.

Retinem asadar o modificare ca aceste venituri ce in prezent sunt scutite de contributia la asigurarile sociale de sanatate, respectandu-se si alte conditii legale, vor intra obligatoriu in sfera de aplicare a contributiei la sanatate, insa modul de calcul este diferit in principiu baza de calcul fiind salariul minim pe economie. Analiza noastra nu trebuie inteleasa in mod exhaustiv, ci trebuie analizat punctual fiecare tip de venit.

Contributia asiguratorie pentru munca
in procent de 2,25%, este datorata de angajatori, baza de calcul fiind fondul brut de salarii. Din aceasta contributie, se asigura in continuare fondul pentru risc si accident, fondul de somaj, fondul pentru concedii medicale, fondul pentru garantarea creantelor salariale.
Pentru conditiile deosebite de munca, angajatorii platesc suplimentar la contributia pentru asigurari sociale - pensii, un procent de 4%, iar pentru conditii speciale de munca procentul este de 8%.

Cotele de contributii la asigurari sociale de 25% si de 10% pentru asigurarile sociale de sanatate suportate de salariati, se vor retine in continuare tot de catre angajator, din salariul brut, si acesta are obligatia efectuarii platii la buget si depunerii declaratiei in termenul legal (25 a lunii urmatoare sau 25 a lunii urmatoare trimestrului, pentru cei cu perioada fiscala trimestrul). Se pastreaza modul general de calcul al salariilor, in sensul ca din venitul brut se retin asigurarile sociale, acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe venit, iar baza de calcul a impozitului pe venit este venitul brut diminuat cu asigurarile sociale si cu deducerile personale.

Specific asigurarilor sociale este introducerea unor proceduri specifice pentru veniturile din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din dividende, din alte surse, pentru care sunt regimuri de impozitare particularizate.

De exemplu,
daca o persoana fizica este salariata si realizeaza si venituri din dividende, atunci plateste contributia la asigurarile de sanatate atat ca salariat, cat si pentru veniturile din dividende. Baza lunara de calcul a contributiei la sanatate pentru venitul din dividende este salariul minim brut pe tara valabil in luna in care se achita dividendele.
 
  • b) Impozitul pe venitul persoanei fizice:
Incepand cu data de 01 ianuarie 2018, impozitul pe venit este in procent de 10%, pentru toate categoriile de venituri impozabile, cu exceptia veniturilor din dividende pentru care se pastreaza cota de 5%.

Pentru persoanele ce realizeaza venituri din salarii, se majoreaza deducerile personale, astfel:
Pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.950 lei, deducerile se acorda dupa cum urmeaza:
- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere = 510 lei;
- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere = 670 lei;
- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere = 830 lei;
- pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere = 990 lei;
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere = 1.310 lei.
Pentru persoanele ce realizeaza venituri lunare brute din salarii cuprinse intre 1.951 lei si 3.600 lei, deducerile sunt degresive fata de cele de mai sus si sunt prezentate in ordonanta, iar pentru venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei, nu se acorda deducere personala.

Impozitul pe venitul din salarii se retine de catre angajator, ce are obligatia depunerii declaratiei si efectuarii platii la bugetul de stat.
 
  • c) Impozitul pe venitul microintreprinderii:
Incepand cu 01 ianuarie 2018, plafonul veniturilor unei microintreprinderi este de 1.000.000 euro, calculat in lei la cursul BNR de la 31 decembrie al anului anterior.
Se pastreaza cotele de impozitare de 1% pentru microintreprinderile ce au un salariat cu norma intreaga si de 3% pentru microintreprinderile fara salariati.
 
Se abroga conditionarea fata de un obiect de activitate, in sensul ca pot fi microintreprinderi si societatile ce realizeaza venituri din consultanta si management intr-un procent mai mare de 20% din totalul veniturilor, din zona jocurilor de noroc, asigurari etc.

Se abroga si posibilitatea optarii pentru plata impozitului pe profit prin majorarea capitalului social la suma de 45.000 lei.
Nu pot fi microintreprinderi urmatoarele persoanele juridice romane: Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;
Fondul de compensare a investitorilor; Fondul de garantare a pensiilor private; Fondul de garantare a asiguratilor, Entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica.

Noile societati ce intra in sfera acestui impozit vor depune pana pe data de 15 ianuarie 2018, declaratia de mentiuni - noul formular 700.
Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta va datora impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita, iar calculul si plata impozitului pe profit se realizeaza luandu-se in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv.

  • d) Impozitul pe profit:
Se abroga actuala procedura privind deductibilitatea limitata a cheltuielii cu dobanzile pentru imprumuturile de la alte entitati si se transpun prevederile din directiva pentru limitarea deductibilitatii limitate a cheltuielilor cu dobanzile si alte costuri de indatorare, fata de intreprinderi asociate.

In esenta, cheltuielile cu dobanzile fata de imprumuturi de la intreprinderi asociate sunt deductibile limitat, intr-o suma de maxim 200.000 euro. Daca costul indatorarii este mai mare de 200.000 euro, atunci acestea sunt deductibile limitat in procentul de 10% din diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale indatorarii si sumele deductibile reprezentand amortizarea fiscala.

O alta modificare structurala in cadrul impozitului pe profit este reglementarea mai exacta a transferului international de active din Romania in alte state.
 
  • e) Taxa pe valoarea adaugata:
A fost introdusa o regula antiabuz privind deductibilitatea TVA. Aceasta are aplicabilitate in momentul in care o persoana impozabila efectueaza achizitii de bunuri sau servicii de la furnizori, ce ulterior se dovedesc a fi implicati in fraude fiscale.
Autoritatile fiscale au dreptul sa anuleze deducerea de TVA la societatea ce efectueaza achizitia, doar daca au probe - dincolo de orice indoiala- ca aceasta societate stia sau ar fi trebuit sa stie ca furnizorul este implicat intr-o procedura de fraudare a TVA.

Aceasta masura este transpunerea mai multor decizii ale Curtii europene de justitie, ce au stabilit ce autoritatile fiscale pot anula dreptul de deducere a TVA pentru achizitiile de la furnizori cu comportament fiscal neadecvat, doar daca probeaza indubitabil ca persoana impozabila cumparatoare fie a instrumentat ea o procedura de fraudare a TVA, fie societatea ce si-a dedus TVA de la achizitii stia sau ar fi trebuit sa stie ca furnizorul sau este implicat intr-o procedura de fraudare a TVA.
 
  • f) Impozite si taxe locale:
Din punctul de vedere al impozitelor si taxelor locale, pentru autovehiculele de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul datorat la bugetul la bugetul local se majoreaza cu circa 7%.

  • g) Accizele:
In domeniul produselor accizabile, se introduce o noua contraventie.
Se vor confisca echipamentele, cisternele si recipientele in care se regasesc produselor accizabile supuse marcarii (tigarete si unele sortimente de bauturi alcoolice), fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false.
Pe langa aceasta confiscare, se mai aplica si sanctiune contraventionala constand in amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei.

(Hotnews)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Prima remiză albă la UEFA EURO 2020. Spania și Suedia au terminat la egalitate 0-0

COMENTARIU Valeriu ȘUHAN: Mafia în fițe și figuri

INCENDIAR. Național.ro "Cum şi-a finanţat ilegal Nicuşor Dan campania pentru alegerile locale: document exploziv de la Autoritatea Electorală Permanentă care nu a mai apărut după ce şefa AEP a fost Arestată. De la mine pentru mine și 5% pentru prieteni"

Presupusa iubită a lui Liviu Vârciu, prima reacţie după DESPĂRŢIREA acestuia de Anda Călin. "Am mai declarat că suntem..."

Prelungirea "carantinei" pentru Unitatea 2 de la Cernavodă menține presiunea pe preț din piața energiei

VIDEO - Un reportaj live din centrul Munchen-ului cu ce cred germanii despre Merkel, terorism, migrație (deocamdată în engleză)

ŞTIRI FALSE. The Intercept: Progresiştii de la Washington Post au răspândit știri false despre presupusa amenințare reprezentată de Rusia

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

DEZINFORMARE. ActiveNews un ziar asa-zis "conservator" si "patriot" lauda FSN-ul din anii 1990 si pe conducatorii sai ce aveau stranse legaturi cu Moscova. ActiveNews ne spune azi prin "ideologul" Duca ca de vina la MINERIADE au fost CEI UCISI SI BATUTI

SCENE DE SEX la "Mireasă pentru fiul meu"? Ce au văzut telespectatorii, la TV, a creat isterie | VIDEO

Dragomir şi Sandu, despăgubire colosală pentru distrugerea Craiovei lui Mititelu. Decizia nu este definitivă

Sondaj IRES Timișoara. Nicolae Robu, PNL - 38% Florică Bîrsăşteanu, PSD - 5%. Partide: PNL - 26% PSD - 12% ALDE - 4%

Liderii Brexit traşi pe linie moartă: Liderul UKIP, Nigel Farage, și-a anunțat demisia din fruntea partidului

După ce a jefuit o bancă, un bărbat din Colorado a aruncat cu mii de dolari în aer strigând: ''Crăciun fericit!''

Faptele nu îi conving pe oameni în a-și schimba opiniile politice. Ce anume îi face însă să-și schimbe părerea

Despărțire bombă în showbiz. Larisa Drăgulescu, din nou singură. Ce mesaj i-a transmis fostului iubit

Ipoteza unui accident medical, exclusă de expertiza medico-legală a lui Condrea. Mesajul penibil al angajaților HexiPharma

Ucraina între Scylla şi Caribda: ÎNCĂ UN AN DE REFORME IMPUSE DE FMI. PIB-ul s-a prabusit cu 9,9% in 2015 - oficial

Profesoară cautată de poliţie după ce a făcut sex cu un elev de 13 ani. Părinţii copilului ştiau de relaţie FOTO

POLIȚIE POLITICĂ? Procurorul șef adjunc DNA, Marius Iacob: "La DNA există 300 de dosare în care sunt cercetați magistrați"

VIDEO #alegeriSUA Trump, în prima sa apariție la un eveniment public după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19: ''Mă simt grozav''

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

Cf. Garnizoanasibiu.ro: Marius Petrescu - este actualul Director ORNISS, fost director ANCESIAC. Ofiţer SIE sub acoperire cf. "Retele de spioni - Preluare Garnizoana Sibiu Ro (http://garnizoanasibiu.org/retelele-de-spioni/)"

">

IOHANNIS LOBBISTUL AUSTRIECILOR DE LA HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER

Brăila: Aproximativ 100.000 țigarete de contrabandă descoperite de polițiștii de frontieră în urma unor percheziții domiciliare

Ne umplem de imigranți. Relocarea imigranților din Grecia și Italia către alte state UE a atins un nivel record în iunie

CBS News - FBI-ul a găsit în laptopul lui Weiner, emailuri de-ale lui Hillary Clinton de pe vremea când era Secretar de Stat

INDIA. Primul mort din India ucis de vaccinul anti-COVID. Avea doar 46 de ani și lucra în Sistemul de Sănătate.

CICĂ CIOLOȘ NU-L ȘTIE PE SOROS. Dar cine e măi, CIOLOȘ, Finanțator și StakeHolder (adică director în Consiliul de Supraveghere) la organizația globalisto-progresistă "Friends of Europe" din care faci parte? Nu cumva chiar SOROS?

Noaptea minții. Guvernul Progresist Cioloş îi ține pe refugiați CU FORȚA la noi ca să facă pe plac Germaniei. 13 irakieni, solicitanți de azil în România, prinși în timp ce încercau să iasă ilegal din țară

Ceartă între Antena 3 și Cioloş după ce Cioloş a declarat că Antena 3 e "o mocirlă în care trebuie să-şi pună cizme de cauciuc ca să se ducă". Mircea Badea "Sper sa nu-i mai văd fața buboasă a acestui impostor cinic"

Noi critici față de PNRR. Corina Crețu: Este incoerent, nerealist și netransparent. E doar vârful icebergului

Încă un Dosar fabricat de DNA. Nicușor Constantinescu, achitat ntr-un dosar n care inițial primise 6 ani nchisoare

CNSAS: Şase candidaţi la parlamentare au calitatea de colaborator sau lucrător al fostei Securităţi

Ministrul grec de Finanțe generează controverse: Varoufakis susține că a înregistrat discuțiile cu partenerii săi europeni

Italia. Al doilea mort de Coronavirus în mai puțin de 24 de ore. Încă un italian infectat cu Noul Coronavirus a decedat

ÎN TIMP CE LA NOI Ministrul VOICULESCU omul MULTINAȚIONALELOR FARMA A REFUZAT să aplice LEGEA de reducere a prețurilor la medicamente, în Marea Britanie, Pfizer a primit o amendă record de 107 milioane de dolari pentru majorarea prețului la medicamente

După ce acun un an îl înjurau pe Viktor Orban, Norvegia ridică un gard de FRICA MIGRANȚILOR la granița cu Rusia

Rețeaua progresisto-soroşistă agită din nou apele cu privire la Ora de Religie. Iată răspunsul Patriarhiei.

Morminte descoperite în timpul lucrărilor pentru drumul expres Craiova - Pitești. Cercetările continuă

SUA: Președintele Donald Trump l-a înlocuit pe șeful Agenției pentru imigrație și vămi şi pe Procurorul General

GERMANIA. Nu l-au lăsat să vină acasă de sărbători și și-a pus capăt zilelor la ferma unde lucra, în Germania

De ce toată massmedia mondială e împotriva lui Donald Trump?

Rafalele rapide de unde radio din Univers ar putea ajuta la rezolvarea misterului expansiunii universului

Cum s-au pozat 3 piţipoance sexy în toaleta unui club de pe litoral. Sunt de râsul internetului FOTO

Preşedintele Rodrigo Duterte este neîndurător cu fiul său: Promit să-l ucid, dacă e vinovat de trafic de droguri

O fetiță de un an și o lună a murit în spital, în urma unei bronșite. Familia ei a depus plângere împotriva medicilor

LOVITURA LUI SOROS. Reuters: Comisia Europeană pregătește un impozit special pentru companii digitale precum Amazon, Google și Facebook

Ce ascund din nou autoritățile române privind relocarea migranților musulmani în România? Ce document s-a semnat la Bruxelles

ȘTIRI LOCALE. Județul Cluj. Sticla Arieşul Turda îşi continuă marşul triumfal spre Liga a III-a

O nouă Propagandă Nesimțită a lui Gabriel Liiceanu. Liicheanu "Există catedrale ale mântuirii neamului?"

SOROS FACE RAVAGII ȘI ÎN SPANIA: Mii de oameni au manifestat la Madrid în favoarea primirii refugiaților în Spania

Vaccinurile singure s-ar putea să nu fie suficiente pentru a pune capăt pandemiei: studiu

Trump: UE trebuie să fie ''foarte, foarte atentă'' în legătură cu imigrația, deoarece ea ''pune stăpânire pe Europa''

Un dinozaur unic, ce semăna cu 'o combinație între un Velociraptor și o gâscă', a fost descris de cercetători (studiu)

Un Important membru ISIS, arestat la Istanbul. A fost mâna dreaptă a fostului lider Abu Bakr al-Baghdadi

Cum se calculează data în care cade Paștele Ortodox. Care e formula simplă pe care nu o vei mai uita niciodată.

Evaluarea Națională 2021, clasele a VIII-a și a XII-a. Recomandările emise de Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu

Iohannis, de Ziua Eroilor : "Ei constituie modele demne de urmat pentru tinerele generații și cele viitoare"

STUDIU. Varianta Delta a coronaviruslui este cu 60% mai contagioasă, potrivit autorităților britanice sanitare


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 87, afisate in 2 pagini.