10:24
Comentarii Adauga Comentariu

Impactul transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat asupra salariului net. Studiu de caz si un remember complet in 7 puncte al modificarilor Codului Fiscal

Pentru a calcula impoctul noilor modificari ale Codului Fiscal, sa luam in calcul un salariu brut de 3.500 lei (apropiat de salariu mediu brut), pentru o persoana angajata cu norma intreaga, rezidenta in Romania, fara persoane in intretinere, ce isi desfasoara activitatea in conditii normale. Iar dupa ce facem calculele, sa rezumam in 7 puncte ceea ce se schimba incepand de anul viitor in materie de taxe si impozite. Calculele au fost facute de consultantul fiscal Adrian Benta, cel care ne-a oferit si suportul necesar rezumatului modificarilor fiscale.

  • Calcul salariu cu taxele din anul 2017
Salariu Brut = 3500 lei
Asigurari Sociale  pensie procent 10.5%  suma lei = 368   
Asigurari Sociale de Sanatate procent 5,5% suma lei = 193   
Fondul de Somaj procent 0.5%  suma lei = 18   
Deducere personala = 0       
Impozit pe venit procent 16%  suma lei = 467
Salariu Net     Suma lei =    2454

Taxe salarii angajator
Asigurari Sociale (CAS) procent 15.8% suma lei = 553   
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) procent 5.2% suma de = 182   
Fondul de Somaj (CFS) procent 0.5% suma  = 18   

Concedii si Indemnizatii (CCI) procent 0.85% suma = 30   
Creante Salariale (FGPCS) procent 0.25% suma = 9   
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) procent 0.15% suma = 5
Total taxe angajator procent de 22,75% din brut.   
Cheltuieli totale angajator:  4297 lei   

  • Calcul salariu cu taxele din anul 2018
Salariu Brut: 3500 lei
Asigurari Sociale (CAS) procent 25%  suma lei =    875   
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) procent 10% suma    lei = 350   
Deducere personala (DP)     suma lei =  45   
Impozit pe venit (IV)     procent  10%  suma lei =    223   
Salariu Net suma lei =  2052
Angajatorul suporta Contributia asiguratorie pentru Munca : 3500 x 2,25% = 79 lei.
Total cheltuieli angajator = 3579 lei

Pentru ca sa se pastreze acelasi salariu net in anul 2018, trebuie ca salariu brut sa fie majorat cu circa 20%. (Procentul exact este influentat de deducerea personala, de numarul de persoane in intretinere, etc)

Recalcul salarii cu un brut majorat cu 20% = 3500 x 1,20 = 4200 lei
Retineri salariat:
Asigurari sociale 25% = 1050 lei
Asigurari sanatate 10% = 420 lei
Baza calcul impozit (4200 - 1050 - 420) = 2730. Impozit 10% = 273  lei
Salariu net = 4200 - 1050 - 420 - 273 = 2457 lei (mai mare cu 3 lei, fata de 2017)
Angajatorul achita 2,25% Contributia asiguratorie la Munca = 4200 x 2,25% =95 lei

Total cheltuieli salariale = 4295 lei. (Fata de 2017, scad cheltuielile angajatorului cu suma de 2 lei)

OUG nr. 79/2017 modifica in mod profund prevederile din Codul fiscal si intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2018. Sunt aduse modificari pentru urmatoarele categorii de impozite: asigurari sociale obligatorii; impozit pe venitul persoanei fizice; impozit pe venitul microintreprinderii; impozit pe profit; taxa pe valoarea adaugata; impozite si taxe locale si accize.

Sa reamintim principalele modificari aduse acestor tipuri de impozite.


  • a) Asigurari sociale obligatorii:
Asigurarile sociale obligatorii cuprind principalele categorii de contributii, astfel:
Contributia la asigurari sociale pensii in procent de 25%, este datorata de persoanele fizice ce au calitate de angajati sau de alte persoane fizice cand impune Codul fiscal. Se retine din venitul persoanei fizice.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate
in procent de 10%, este datorata de persoana fizica asigurata, ce realizeaza venituri din salarii sau de alte persoane fizice cand realizeaza venituri pentru care se datoreaza plata contributiei. In aceasta categorie se vor regasi o multitudine de persoane ce realizeaza venituri cum ar fi: venituri din dividende, venituri din dobanzi, venituri din alte surse, venituri din activitati independente etc.

Retinem asadar o modificare ca aceste venituri ce in prezent sunt scutite de contributia la asigurarile sociale de sanatate, respectandu-se si alte conditii legale, vor intra obligatoriu in sfera de aplicare a contributiei la sanatate, insa modul de calcul este diferit in principiu baza de calcul fiind salariul minim pe economie. Analiza noastra nu trebuie inteleasa in mod exhaustiv, ci trebuie analizat punctual fiecare tip de venit.

Contributia asiguratorie pentru munca
in procent de 2,25%, este datorata de angajatori, baza de calcul fiind fondul brut de salarii. Din aceasta contributie, se asigura in continuare fondul pentru risc si accident, fondul de somaj, fondul pentru concedii medicale, fondul pentru garantarea creantelor salariale.
Pentru conditiile deosebite de munca, angajatorii platesc suplimentar la contributia pentru asigurari sociale - pensii, un procent de 4%, iar pentru conditii speciale de munca procentul este de 8%.

Cotele de contributii la asigurari sociale de 25% si de 10% pentru asigurarile sociale de sanatate suportate de salariati, se vor retine in continuare tot de catre angajator, din salariul brut, si acesta are obligatia efectuarii platii la buget si depunerii declaratiei in termenul legal (25 a lunii urmatoare sau 25 a lunii urmatoare trimestrului, pentru cei cu perioada fiscala trimestrul). Se pastreaza modul general de calcul al salariilor, in sensul ca din venitul brut se retin asigurarile sociale, acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe venit, iar baza de calcul a impozitului pe venit este venitul brut diminuat cu asigurarile sociale si cu deducerile personale.

Specific asigurarilor sociale este introducerea unor proceduri specifice pentru veniturile din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din dividende, din alte surse, pentru care sunt regimuri de impozitare particularizate.

De exemplu,
daca o persoana fizica este salariata si realizeaza si venituri din dividende, atunci plateste contributia la asigurarile de sanatate atat ca salariat, cat si pentru veniturile din dividende. Baza lunara de calcul a contributiei la sanatate pentru venitul din dividende este salariul minim brut pe tara valabil in luna in care se achita dividendele.
 
  • b) Impozitul pe venitul persoanei fizice:
Incepand cu data de 01 ianuarie 2018, impozitul pe venit este in procent de 10%, pentru toate categoriile de venituri impozabile, cu exceptia veniturilor din dividende pentru care se pastreaza cota de 5%.

Pentru persoanele ce realizeaza venituri din salarii, se majoreaza deducerile personale, astfel:
Pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.950 lei, deducerile se acorda dupa cum urmeaza:
- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere = 510 lei;
- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere = 670 lei;
- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere = 830 lei;
- pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere = 990 lei;
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere = 1.310 lei.
Pentru persoanele ce realizeaza venituri lunare brute din salarii cuprinse intre 1.951 lei si 3.600 lei, deducerile sunt degresive fata de cele de mai sus si sunt prezentate in ordonanta, iar pentru venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei, nu se acorda deducere personala.

Impozitul pe venitul din salarii se retine de catre angajator, ce are obligatia depunerii declaratiei si efectuarii platii la bugetul de stat.
 
  • c) Impozitul pe venitul microintreprinderii:
Incepand cu 01 ianuarie 2018, plafonul veniturilor unei microintreprinderi este de 1.000.000 euro, calculat in lei la cursul BNR de la 31 decembrie al anului anterior.
Se pastreaza cotele de impozitare de 1% pentru microintreprinderile ce au un salariat cu norma intreaga si de 3% pentru microintreprinderile fara salariati.
 
Se abroga conditionarea fata de un obiect de activitate, in sensul ca pot fi microintreprinderi si societatile ce realizeaza venituri din consultanta si management intr-un procent mai mare de 20% din totalul veniturilor, din zona jocurilor de noroc, asigurari etc.

Se abroga si posibilitatea optarii pentru plata impozitului pe profit prin majorarea capitalului social la suma de 45.000 lei.
Nu pot fi microintreprinderi urmatoarele persoanele juridice romane: Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;
Fondul de compensare a investitorilor; Fondul de garantare a pensiilor private; Fondul de garantare a asiguratilor, Entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica.

Noile societati ce intra in sfera acestui impozit vor depune pana pe data de 15 ianuarie 2018, declaratia de mentiuni - noul formular 700.
Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta va datora impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita, iar calculul si plata impozitului pe profit se realizeaza luandu-se in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv.

  • d) Impozitul pe profit:
Se abroga actuala procedura privind deductibilitatea limitata a cheltuielii cu dobanzile pentru imprumuturile de la alte entitati si se transpun prevederile din directiva pentru limitarea deductibilitatii limitate a cheltuielilor cu dobanzile si alte costuri de indatorare, fata de intreprinderi asociate.

In esenta, cheltuielile cu dobanzile fata de imprumuturi de la intreprinderi asociate sunt deductibile limitat, intr-o suma de maxim 200.000 euro. Daca costul indatorarii este mai mare de 200.000 euro, atunci acestea sunt deductibile limitat in procentul de 10% din diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale indatorarii si sumele deductibile reprezentand amortizarea fiscala.

O alta modificare structurala in cadrul impozitului pe profit este reglementarea mai exacta a transferului international de active din Romania in alte state.
 
  • e) Taxa pe valoarea adaugata:
A fost introdusa o regula antiabuz privind deductibilitatea TVA. Aceasta are aplicabilitate in momentul in care o persoana impozabila efectueaza achizitii de bunuri sau servicii de la furnizori, ce ulterior se dovedesc a fi implicati in fraude fiscale.
Autoritatile fiscale au dreptul sa anuleze deducerea de TVA la societatea ce efectueaza achizitia, doar daca au probe - dincolo de orice indoiala- ca aceasta societate stia sau ar fi trebuit sa stie ca furnizorul este implicat intr-o procedura de fraudare a TVA.

Aceasta masura este transpunerea mai multor decizii ale Curtii europene de justitie, ce au stabilit ce autoritatile fiscale pot anula dreptul de deducere a TVA pentru achizitiile de la furnizori cu comportament fiscal neadecvat, doar daca probeaza indubitabil ca persoana impozabila cumparatoare fie a instrumentat ea o procedura de fraudare a TVA, fie societatea ce si-a dedus TVA de la achizitii stia sau ar fi trebuit sa stie ca furnizorul sau este implicat intr-o procedura de fraudare a TVA.
 
  • f) Impozite si taxe locale:
Din punctul de vedere al impozitelor si taxelor locale, pentru autovehiculele de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul datorat la bugetul la bugetul local se majoreaza cu circa 7%.

  • g) Accizele:
In domeniul produselor accizabile, se introduce o noua contraventie.
Se vor confisca echipamentele, cisternele si recipientele in care se regasesc produselor accizabile supuse marcarii (tigarete si unele sortimente de bauturi alcoolice), fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false.
Pe langa aceasta confiscare, se mai aplica si sanctiune contraventionala constand in amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei.

(Hotnews)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Auto: Simone Tempestini, locul 14 după prima zi în Raliul Insulelor Canare

OMS: Rata de imunizare trebuie să fie de cel puțin 60% pentru a combate COVID-19

Baschet feminin: FCC Baschet Arad a realizat scorul primei etape a campionatului

Fotbal: Al Ahly Cairo a cucerit trofeul Ligii Campionilor Africii

Romprest suspendă activitatea de salubrizare în Sectorul 1 după ce nu au mai fost plătiți de patru luni

Fotbal: Universitatea Craiova s-a calificat fără probleme în optimile Cupei României

Sibiu: Urs rănit după ce a fost lovit de un șofer pe DN1, lângă Scoreiu

Daniela Crudu, sex la Burlăciţa. Ce decizie au luat şefii show-ului după apariţia IMAGINILOR XXX

Surse NYT: Israelul a comis asasinatul din Iran / Criza poate complica eforturile Administrației Joe Biden

Urs lovit de o mașină pe DN1, în Sibiu

Bogdan Teodorescu la Marius Tucă Show, pe Aleph News: "PNL nu s-a raportat la închiderea piețelor, a școlilor și la tragedia de la Piatra Neamț"

Strategia de vaccinare, pe ordinea de zi a ședinței de Guven de vineri seara

CONCURSURILE SUNT O CACEALMA: ONG-urile lui SOROS VOR SĂ-ŞI PUNĂ DIRECTORII ÎN ŞCOLI. ONG-urile elevilor nişte făcături ale lui Pippidi "condamnă încercările de amânare a concursurilor pentru directorii de școli"

Paula Chirilă are probleme de sănătate. "Toate astea și-au pus amprenta"

Diavolii lui SOROS împotriva Sfintei Biserici

Gică Popescu: Un dolar investit în sport înseamnă cinci investiți mai puțin în sănătate

Regele Spaniei a fost testat negativ pentru coronavirus, dar rămâne în carantină

Franța a avut o creștere economică de 18,7% în trimestrul al treilea din 2020

Bebeluși cu coronavirus, la Timișoara. UNICEF: Cum îi poți proteja pe micuți de Covid-19

Mike Pompeo: Departamentul de Stat va facilita tranziția pentru instalarea Administrației Joe Biden

Ministrul Tătaru spune că sunt pregătite două acte normative în urma discuțiilor cu sindicatele din sănătate

#alegeriSUA O curte de apel federală respinge plângerea lui Trump privind rezultatul din Pennsylvania

VIDEO Strategia de vaccinare - pe ordinea de zi a ședinței de guvern

Soluția găsită de Prefectura Timiș pentru migranții care vin din Serbia. Locația unde vor fi carantinați

Handbal masculin: Dinamo a câștigat derby-ul cu AHC Dobrogea Sud

Restricții de circulație în Capitală pentru ceremoniile organizate de Ziua Națională

Executivul va aproba semnarea Acordului între Guvernele României și SUA privind dezvoltarea proiectelor de la CNE Cernavodă

VIDEO Miley Cyrus lansează vineri un nou album de studio, intitulat "Plastic Hearts"

Suedia se așteaptă la vârful pandemiei

Doi copii năzdrăvani au amplasat scânduri cu cuie pe o stradă din Babadag. Polițiștii nu au avut simțul umorului

Noi focare de pestă porcină africană în România

Gimnastică ritmică: Anneliese Drăgan, calificată în trei finale la Europenele de junioare de la Kiev

COMENTARIU Marius Oprea | Cît de ușor e să te intoxice "noua Securitate" cu informații de la ea însăși, de pe cînd slujea alt regim

LEGEA DAI CASA SCAPI DE BANCA. Nemernicii de la sefia bancilor trec la amenintari si vor sa sa SPERIE lumea. Patronatul bancherilor: legea "Dai casa și scapi de bancă" va scumpi creditele de toate felurile, nu doar pe cele ipotecare

Aplicaţia care-ţi arată cu ce vedetă semeni. Vezi şi tu a cui sosie eşti

Box: Cristian Ciocan, învins la puncte de Tony Yoka

POLONIA NU CEDEAZĂ. Ministrul de Externe Polonez îi spune Germaniei să nu se amestece în schimbările legale ale Legilor Justiției din Polonia

Adolescentă violată de 240 de ori de tată! Metoda perversă folosită de bărbat pentru a scăpa de acuzația de viol

Cele mai bune filme de dragoste pe care le-ai ratat - Video

Bunică de 80 de ani violată până la moarte de nepot. Ce pedeapsă au stabilit judecătorii pentru odioasa faptă a unui ieșean

COMENTARIU Lelia Munteanu. Harari, despre teoriile conspirației

Acces în biserici de Crăciun. Guvern: Slujbele de Crăciun se pot desfășura în interiorul și în exteriorul bisericilor

Propunerea PMP: Reducerea vârstei de vot la 16 ani/ "Tinerii trebuie să fie mult mai implicați"

Ioana Petric (Cronica Cârcotașilor) a vrut să devină procuror

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

Fotbal: ''L-am fi putut ajuta mai mult pe Maradona'', spune Juergen Klopp

SOROS e NEOMARXIST, adică NEOLBOLȘEVIC - toată mișcarea PROGRESISTĂ-GLOBALISTĂ e una NEOMARXISTĂ, Din cine se Compune REȚEAUA PROGRESISTĂ LOCALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ. SOROS e organizatorul mișcării #resist.. BOLȘEVISMUL N-A MURIT, ESTE SOROS TRAVESTIT

Recorduri peste recorduri: Cartea "Pământul făgăduiței" a lui Obama a fost vândută în peste 1,7 milioane de exemplare în prima săptămână de la lansare

Macron a fost "șocat" de videoclipul în care mai mulți ofițeri de poliție din Paris au bătut o persoană de culoare

BRAVO ROMÂNIA ! Salina Turda a inaugurat "Hotelul Potaissa" - renovat și reconstruit. Dacii au fost primii care au exploatat sarea la Potaissa. Dovezi arheologice sigure ale exploatării sării la Durgău-Turda există din perioada preromană (50 î.C.-106 d.C.)

Mărturia prostituatei răpită de pe centură, violată "ca în filmele porno" de doi bărbați și lăsată într-o baltă de sânge

Cel mai jalnic meci de binefacere. Maradona şi Veron, ceartă aprigă în pauza unei partide caritabile VIDEO

Dan Bitman, sex sălbatic cu Mihaela Rădulescu în tinereţe. "Mihaela de atunci o făcea....."

VIDEO Bărbatul filmat făcând sex oral pe soclul statuii lui Mihai Viteazul: "Așa mă caracterizați, zici că îs de la ISIS"

Noul șef de la "Doi și-un sfert" e un vechi șefuleț al serviciului: se prezintă drept creativ și sociabil

ŞOC PRINTRE MANELIŞTI. Raluca Drăgoi a fost bătută la nunta la care a cântat FOTO

E scandal monstru în Spania! Doi jucători de tenis foarte cunoscuți și un fost fotbalist al Realului sunt acuzați că au trucat meciuri

Încă un Dezastru cu Infecția de la Suceava. Pacientă din Suceava infectată cu coronavirus, în stop cardio-respirator - 11 Medici din Suceava au fost infectați

Tenis: Nipona Naomi Osaka, deținătoarea trofeului, eliminată la Australian Open de Cori Gauff

"MAREA RESETARE" - Noul Plan al Rețelei Globalisto-Progresiste pentru Instaurarea unei Noi Ordini Mondiale. Ce zice BILDERBERGUL Klaus Schwab, fondatorul și șeful Forumului Economic Mondial


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4

Nr. de articole la aceasta sectiune: 184, afisate in 4 pagini.ieri 06:24 CITATUL ZILEI