23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Măsurile Halucinante ale lui Cioloş ca "să creeze locuri de muncă". Le dă la şomeri 500 de lei bacşiş dacă-şi găsesc singuri un loc de muncă. Cioloș: "Am aprobat măsuri pentru crearea de locuri de muncă". Singura Salvare: Fondul Național al României

Vreți să vă spunem noi singura modalitate prin care Statul poate crea DIRECT locuri de muncă? Orice altceva sunt POVEȘTI.

Nota Redacției - Inițiativa Fluierul.ro de Recuperare a Resurselor Naturale și de creare a unui Fond Suveran Național al României care să gestioneze întreaga proprietate publică.

Iată propunerile Fluierul.ro

1. Statul trebuie să pună laolaltă, toată Proprietatea Publică - inclusiv TOATE Resursele Naturale date pe nimic multinaționalelor străine, sub Administrarea Unui Fond Suveran Național De Investiții al României, a cărui conducere să fie aleasă din 2 în 2 ani, prin vot direct, de către toți cetățenii României.

2. Acest Fond Suveran va înființa întreprinderi de stat care vor Exploata şi Prelucra în Exclusivitate Resursele Naturale ale României, resurse care sunt 100% ale noastre. Exploatarea Resurselor naturale va da oamenilor locuri de muncă și va genera profit. Vom lua 100% din petrolul, gazele, cuprul și aurul nostru şi nu 3.5% cât luăm acum pe redevențele bacşis pe care Iohannis şi Cioloş "au uitat" să le mai mărească.

3. Acest Fond Suveran va fi Singurul Administrator al Fondurile de Stat de Pensii și al Asigurărilor de Stat de Sănătate și va fi singurul care va garanta plata pensiilor de Stat și a Serviciile de Sănătate Publică. El va fi responsabil de Securizarea Sănătății Românilor prin administrarea unui Institut Național de producere de vaccinuri (Cantacuzino) şi a câtorva fabrici de medicamente şi va avea în administrare întreaga structură medicală de stat. Românii plătesc acum suma uriașă de 7,5 miliarde de euro pe an pentru Asigurările de Sănătate și alte multe miliarde de euro ce reprezintă contribuțiile pentru pensii.

4. Acest Fond Suveran va deține în totalitate căile de comunicație(și prin Modificarea Constituțională care să consființească din nou acest lucru), și va fi singurul care va dezvolta întreaga infrastructură rutieră, maritimă, aeriană și feroviară prin întreprinderi de stat

5. Acest Fond Suveran va înființa întreprinderi de stat care vor produce și oferi utilajele și mijloacele de producție necesare pentru exploatarea Resurselor Naturale, oriunde acest lucru va fi mai avantajos decât cumpărarea lor din alte părți

6. Acest Fond Suveran va înființa întreprinderi de stat de Utilități Publice sau le va recupera pe cele concesionate pe nimic, întreprinderi de stat care vor CONCURA DIRECT și CORECT cu întreprinderile de utilități publice ale privaților care au ajuns să aibă monopol exclusiv.

7. Acest Fond Suveran va înființa pe terenurile agricole deținute de stat, întreprinderi de stat în agricultură, pentru cercetarea și producția agricolă dar și pentru ferme de cercetare şi de creştere a animalelor. Aceste întreprinderi vor oferi nu numai noi locuri de muncă dar vor produce produce efectiv și un profit.

8. Acest Fond va avea în administrare întreaga infrastructură a Învățământului de Stat din România şi va asigura plata întregului Personal didactic şi Auxiliar, cu salarii decente. Programele şcolare şi Autonomia Universitară precum şi rolul Ministerului Învățământului vor continua să existe şi să funcționeze Neschimbate, complet în afara acestui Fond. Rolul Fondului va fi unul pur economic şi administrativ. El va numi prin concurs un director adjunct administrativ în fiecare unitate de învățământ. Fondul va oferi burse în domeniile în care are nevoie de personal şi va indica Universităților şi Liceelor orientate pe Meserii, nevoile sale de şcolarizare. Fondul va primi anual de la Bugetul de Stat, cei 5% sau 6% alocați învățământului. Fondul îşi va crea separat, dar în cooperare cu Universitățile, propriile Centre de Cercetare în diverse domenii.

9. Acest Fond Suveran va exploata în mod rațional pădurile, construind întreprinderi de stat pentru prelucrarea masei lemnoase și fiind responsabil cu reîmpăduririle şi cu protecția Silvică.

10. Acest Fond Suveran va ajuta micii agricultori și producători privați, închiriindu-le la prețuri rezonabile părți din infrastructura sa de depozitare, oferind la prețuri rezonabile servicii de colectare și transport ale produselor agricole (şi nu numai) și oferind servicii de irigații, semințe performante şi animale de rasă performante pentru micii agricultori și micii producători legali. Fondul va fi reponsabil de îmbunătățirile funciare şi de sistemul de irigații din Agricultură. Fondul va fi responsabil pentru crearea în comunele şi orașele românești de mici întreprinderi care să ofere o prelucrare locală a produselor agricole şi locuri de muncă locale. El va asigura şi o piață de desfacere pentru ele.

11. Fondul va crea o flotă maritimă, aeriană, rutieră şi feroviară, prin companii dedicate care vor concura cinstit şi corect cu companiile private dar care vor reprezenta şi o resursă strategică. Fondul se va obliga să ofere facilități de transport în comun rutier şi feroviar în toate zonele României, inclusiv ìn zonele nerentabile economic. Fiind administratorul întregii infrastructuri de transporturi toate taxele aferente vor intra în bugetul fondului.

12. Curtea de Conturi, va primi prin lege organică atribuții lărgite de control a acestui Fond. Ea va controla în mod permanent activitatea acestui Fond Suveran și va semnala direct Procuraturii dacă va găsi probleme. Conducerea Curții de Conturi, acest organism economic DE CONTROL, va trebui să fie aleasă tot prin vot Direct și tot din 2 în noi ani, pentru a putea fi controlată direct de cetățeni. În acest fel se asigură controlul Administrativ și Penal al Fondului. Trimestrial Fondul va publica Rapoarte de Activitate cu Privire la Investițiile, Cheltuielile și Veniturile obținute în toate domeniile de activitate în care acționează.

13. Conducere Fondului Suveran al României va fi aleasă din 2 în 2 ani prin vot direct pe care toți cetățenii României cu drept de Vot.. Cetățenii vor alege o echipă de manageri condusă de un Manager General al Fondului care va fi cap de listă. Alegerea se va face pe baza programelor lor de administrare și dezvoltare economică pe care le vor publica anterior alegerilor. În acest fel Managerii acestui Fond vor răspunde DIRECT în fața românilor.

14. În acest mod, POLITICUL care se ascunde sub votul politic, pentru care nimeni nu poate fi tras la răspundere cf. Constituției, nu va mai avea NICI UN ROL în gestionarea proprietății publice

15. În acest mod, Multinaționalele Străine vor fi eliminate din Exploatarea pe Nimic a Proprietății Publice care NU E A LOR ci a noastră a tuturor. Vor Multinaționalele Străine investiții la noi în țară? Foarte bine. Să le facă cu MIILE. Dar să le facă pe banii lor și pe resursele lor și NU exploatând pe nimic resursele noastre aflate în PROPRIETATE PUBLICĂ sau pe cetățenii români prin prețuri ABERANTE la utilități, la medicamente, etc...

16. Fondul va finanța în totalitate întreaga infrastructură a Academiei Române . Academia Română va primi prin lege însărcinarea de a fi singurul organizator al concursurilor care se vor organiza de la primul până la ultimul post de care acest Fond are nevoie şi nu numai el ci oricare instituție de stat. SRI-ul va primi prin lege însărcinarea să asigure securitatea şi corectitudinea acestor concursuri. Academia va stabili normativele şi standardele pentru aceste posturi, iar comisiile şi subcomisiile ei vor face subiectele şi vor corecta lucrările sub atenta supraveghere a SRI-ului. Toate concursurile organizate de stat vor fi date doar în scris, toate vor fi secretizate şi toate vor fi organizate doar sub egida Academiei. Desigur Fondul va avea un set de Funcții alese 20-30-50-100, cele care vor apărea pe listă la alegeri.

17. Guvernul se va concentra pe politici macro-economice, pe politica de taxare şi impozitare, pe serviciile publice, pe strângerea taxelor şi pe implementările rapide şi eficiente ale legilor date de parlament şi nu pe administrarea (şi căpuşarea) proprietății publice sau pe concesionarea ei multinaționalelor străine așa cum face azi.

Bun - Rău, ACESTA E UN PROGRAM REAL ȘI CONCRET DE CREARE DE NOI LOCURI DE MUNCĂ ȘI DE DEZVOLTARE A ȚĂRII PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG. Numai dacă-l citiți şi vă dați seama că S-AR MIȘCĂ ȚARA şi că există o speranță de mai bine ...

Şi nu pentru că am fi noi, mai deștepți ca alții, ci pentru că suntem bine intenționați, pentru că nu servim interesele altora şi pentru că ceea ce spunem e de bun simț. Nu toate cele scrise, sunt perfecte şi multe pot fi discutate şi îmbunătățite cu Bună Credință, dar cu siguranță, e singura cale de salvare, a noastră a tuturor.

Noi nu ne gândim la "ce va spune Ambasada Americană" sau la ce va spune "Comisia lui Peşte Progresist din îndepărtatul Bruxelles" sau la "ce va spune OMV-ul sau Exxon-ul", ci ne gândim la ceea ce ar fi mai bine să se-ntâmple pentru milioanele de oameni din țara asta

Atenție: acesta nu este un program naționalist sau extremist sau populist, etichete cu care vă împroașcă mintea, presa progresistă, ca să fim jefuiți de alții, în continuare. De ce nu este? SIMPLU. Nu este, pentru că tot ceea ce spunem, se referă strict la Gestiunea şi la Administrarea şi la Dezvoltarea Proprietății Publice care este a Noastră a tuturor. Acesta e un program de bun simț.

Dorim un stat liber, în care să vină un milion de investitori străini cu banii şi cu resursele lor. Dar avem un singur mesaj pentru cei care se gândesc la proprietatea publică care este a noastră a tuturor: "Jos Labele de pe Proprietatea Noastră Publică"

De fapt, culmea nesimțirii şi a extremismului este a lor, şi de fapt, ceea ce pățim noi şi ceea ni se-ntâmplă nouă, astăzi, se datorează faptului că niște politicieni slugarnici şi trădători au dat proprietatea publică, cea care e a noastră a tuturor, pe mâinile unor multinaționale străine care o exploatează şi care ne iau resursele noastre pe nimic, dându-ne niște bacșișuri de redevențe.

Citiți și vă minunați în continuare cum crează CIOLOȘ...parașutatul Bruxelles-ului în România...noi locuri de muncă...

Nota Redacției - Reclamă electorală cu măsuri de doi bani

I. Bacșiș de 500 de lei dacă ești şomer de lungă durată, ai fost înregistrat cu venit minim garantat şi-ți găseşti singur lucru

Credeți că vor apărea noi locuri de muncă dacă şomerii vor primi un bacşiş de 500 de lei dacă-şi găsesc singuri un loc de muncă? Unde să-şi găsească dacă nu sunt create noi locuri de muncă? Poate merge şi "Prietenul Europei" ("Friends Of Europe"), Cioloş, nu numai la Bruxelles şi la Berlin ci şi pe Valea Jiului, să vadă ce jale e acolo.

Dar progresiștii se zgârcesc până și la cei 500 de lei pe care-i dau șomerilor punând condiții foarte dure:

"În mod direct, în cadrul ordonanței, din punct de vedere tehnic, introducem o primă de activare de 500 de lei pentru orice șomer de lungă durată indemnizat cu VMG (venitul minim garantat — n.r.) care își semnează un contract de muncă", a precizat ministrul, adăugând că, pentru a beneficia de acești bani, persoana respectivă trebuie să rămână angajată minimum 3 luni la același angajator.

II. Cioloş mai oferă șomerilor un ajutor de reinstalare, dacă-și găsesc servicii în alte localități aflate la mai mult de 50 km de localitatea lor de domiciliu. Să luăm exemplu, unei familii tipice cu doi copii din Giurgiu care își găsește un loc de muncă în București. Invers e imposibil că nu plouă cu locuri de muncă la Giurgiu.

"În cazul în care un investitor dorește să deschidă o afacere într-o zonă defavorizată, dar nu găsește forță de muncă specializată, poate angaja șomeri, care vor primi de la stat, o primă de instalare de 12.500 de lei în două tranșe: 50% în momentul semnării contractului și cealaltă jumătate după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare".

Prin urmare, doar dacă ești șomer de lungă durată înregistrat cu venit minim garantat, Guvernul îți dă timp de 1 an, 1042 de lei pe lună (mai exact 1042 lei x 6 luni, la angajare, 50% din ajutor), iar dacă reziști un an, îți mai dă un ajutor de 1042 de lei pe lună, după ce se face anul (da ați citit bine, adică îți 1042 lei x 6 luni doar după ce se face anul). De ce nu îți dă banii, lună de lună, e un mister.

Tot 1041 lei pe lună, plus cazare, pe durată nedeterminată, le dă și la refugiații care vin la noi, fără ca aceştia să facă nimic. În România e mai avantajos să fi refugiat sirian decât șomer român.

O chirie ìn București la o garsonieră costă minim 1000 deci automat ești la 0 lei pe lună dacă vii la București tot ajutorul îl dai pe-o cameră sau maxim pe-o garsonieră. Așa că depinde foarte mult la ce salar vii.

Soția cu 2 copii vor rămâne la Giurgiu, deci prin măsură asta Guvernul încurajează destrămarea familiilor.

Dacă îți iei şi un copil cu tine guvernul îți mai dă 250 de Ron pe lună (3000 lei pe maxim an) pentru el. Dar cu cine va sta ziua copilul şi cine va avea grijă de el, dacă soția şi celălalt copil sunt la Giurgiu?

Guvernul îți dă 250 pe lună dacă îți aduci soția în loc de copil, dar ce te faci cu copiii rămaşi la Giurgiu? Îi abandonezi? Deci n-a vrut Guvernul să numere toți membri din familie e un mister.

Desigur, poți să-ți iei lumea-n cap şi să vii cu toată familia la București dar atunci pierzi ce ai la Giurgiu, unde fie stai la casa ta, fie stai la părinți sau la rude mai ieftin, fie ai închiriat ceva care e oricum mai ieftin ca la Bucureşti.

Deci dacă vii la Bucureşti, atunci ajutorul guvernului va fi insuficient pentru chiria mare pentru 4 persoane din Bucureşti.

Plus că în București toate sunt mai scumpe, plus prețurile mari la utilități, plus prețurile mari la Bucureşti la alimente, plus transport mai scump, plus şcolile noi pentru copii, plus imposibilitatea ca copii să mai fie duşi la școală eventual de bunici, plus medici noi, plus, plus, plus...Nu e ușor să-ți iei lumea în cap, mai ales pe puținii bani de salariu din România.

1041 + 250 de lei pe lună pentru o familie cu un şomer de lungă durată,cu un ajutor dat timp de un an, pentru ca şomerul să lase tot ce are şi să plece definitiv cu tot cu familia lui, de la Giurgiu sau de la Vaslui şi să vină în București, unde n-are de nici unele, şi unde chiria la 2 camere e minim 1200-1500 lei şi unde omul vine cu nevastă şi cu doi copii, e praf în ochi. În sensul că n-o să vină mai nimeni."Deci un program făcut pentru aproape Zero Oameni. Dacă asta înseamnă "crearea de noi locuri de muncă" atunci nu mai sunt multe de spus. Plus că după un an, ajutorul încetează şi fără el s-ar putea să nu-şi mai poată plăti chiria şi să mai şi mănânce aşa că vor ajunge în stradă.

Singura soluție e să creezi locuri de muncă în fiecare oraș al țării, dar se pare că lucrul acesta, e ultimul care le-ar putea trece prin cap, progresiştilor

III. Sprijin pentru naveta şomerului de lungă durată, şomer angajat la mai mult de 15km de casă

"Discutăm de o primă de încadrare care permite ca orice om din această țară care dorește să se angajeze, fiind în șomaj, la mai mult de 15 km de domiciliu său să beneficieze de o subvenție de 0,5 lei pe kilometru, plafonată la 55 de lei pe zi, care să îi permită să se ducă și să lucreze la distanță față de domiciliu", a explicat Dragoș Pîslaru.

Ar fi poate prima idee bună dar e atât de prohibitivă pentru că se aplică "doar pentru şomeri" şi pentru locuri de muncă "mai mult de 15 km de casă", încât se va aplica, din nou, pentru foarte puține persoane. Să mergi la 20 - 30 KM de acsă la servici înseamnă să faci minim o oră dus ți o oră întors. Dacă adăugăm 10 - 12 ore pe zic cât lucrează românii la patroni rezultă 12-14 ore pe zi "la servici"

Aceste măsuri nu înseamnă Dezvoltarea Țării și Crearea de Noi Locuri de muncă - E doar Reclamă electorală cu măsuri de doi bani

"În mod direct, în cadrul ordonanței, din punct de vedere tehnic, introducem o primă de activare de 500 de lei pentru orice șomer de lungă durată indemnizat cu VMG (venitul minim garantat — n.r.) care își semnează un contract de muncă", a precizat ministrul, adăugând că, pentru a beneficia de acești bani, persoana respectivă trebuie să rămână angajată minimum 3 luni la același angajator.

Pîslaru a mai anunțat că în cadrul ordonanței adoptate de Guvern să regăsește și un așa-numit pachet de mobilitate, care presupune acordarea de sprijin de la stat atât pentru navetă, cât și pentru relocare dintr-o zonă în alta a țării.

"Introducem în premieră și redefinim conceptul de sprijin pentru navetă. Discutăm de o primă de încadrare care permite ca orice om din această țară care dorește să se angajeze, fiind în șomaj, la mai mult de 15 km de domiciliu său să beneficieze de o subvenție de 0,5 lei pe kilometru, plafonată la 55 de lei pe zi, care să îi permită să se ducă și să lucreze la distanță față de domiciliu", a explicat Dragoș Pîslaru.

El a arătat că, în cazul în care un investitor dorește să deschidă o afacere într-o zonă defavorizată, dar nu găsește forță de muncă specializată, poate angaja șomeri, care vor primi de la stat o primă de instalare de 12.500 de lei în două tranșe: 50% în momentul semnării contractului și cealaltă jumătate după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

"O schimbare radicală este că încurajăm deplasarea familiilor. Dacă persoana care își găsește un loc de muncă mai departe de 50 de km de domiciliul actual își ia un membru actual al familiei — soț, soție, copii — va beneficia în plus de o subvenție de 3.000 de lei", a adăugat ministrul Muncii.

Potrivit acestuia, vor acordate subvenții și pentru angajator, urmând a fi ridicate plafoanele existente la un nivel nou, de 900 de lei, și lărgită baza de aplicare.

"Le dăm angajatorilor subvenții de 900 de lei pe lună timp de 12 luni sau, după caz, de 18 luni, în cazul persoanelor cu handicap și care reprezintă o compensație destul de semnificativă din salariile pe care persoanele care sunt mai puțin calificate le obțin în acest moment", a afirmat ministrul Muncii.

Prima de instalare este valabilă și pentru românii din Diaspora care vor să revină și să lucreze în țară.

"Oricine din Diaspora va veni în țară, venind de oriunde se află în acest moment, și își va căuta prin această ofertă pe care o avem pe mobilitate va putea beneficia de cei 12.500 de lei", a spus Pîslaru.

El a precizat că măsurile prevăzute prin ordonanța de urgență adoptată miercuri de Guvern vor fi implementate de la 1 decembrie 2016.

Premierul Dacian Cioloș spune că Guvernul a aprobat stimulente și măsuri care vor duce la crearea de locuri de muncă, precizând că este pentru prima dată când fondurile europene și fondurile din bugetul țării sunt direcționate coerent pentru a avea un impact real în piață și în viața oamenilor.

"Am aprobat azi în guvern un pachet de măsuri care vine în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorilor, dar și românilor din străinătate care vor să lucreze în țară. Sunt stimulente și măsuri corelate care vor duce la crearea de locuri de muncă și vin cu un sprijin concret pentru categoriile vulnerabile. De exemplu, propunem un sprijin financiar consistent pentru cei care angajează șomeri, dar și pentru șomerii care își găsesc loc de muncă departe de casă. În plus, programele de ocupare vor ținti și grupuri vulnerabile — identificate deja prin Pachetul Anti-sărăcie — precum tinerii care nu au loc de muncă și nici nu urmează vreo formă de învățământ sau de formare profesională. Toate acestea, într-un cadru care îmbină, pentru prima dată, fondurile europene și fondurile din bugetul țării, direcționate coerent pentru a avea un impact real în piață și în viața oamenilor", a scris premierul Cioloș, miercuri, pe Facebook.


(Agerpres)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

Cine este Anamaria Gudu, noua prezentatoare de la Observator

Roxana Vancea şi iubita ei, surprinse în ipostaze XXX. Imaginea care i-a înnebunit pe bărbaţi FOTO

Eminescu despre cum trebuie combătuți progresiștii: "Tocmai cerința de-a lăsa România să se prefacă într-o Americă sau o Belgie a Orientului este aceea căreia ne opunem din toate puterile. Lupta trebuie să devie mai substanțială. Lupta se va naționaliza"

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea | Bine ați revenit în Republica lui Stalin! A început procesul victimelor comunismului

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Țara în care există un deces la fiecare șase minute din cauza Covid-19. Autoritățile înăspresc restricțiile

IMAGINI HOT. Roxana Nemeş, GOALĂ la piscină FOTO

Procesul de destituire a lui Donald Trump va începe în săptămâna 8-14 februarie

Jamie Vardy va rata câteva etape de Premier League. Atacantul lui Leicester City va fi operat de hernie

Participant la Conferinta Bilderberg din 1994, membru al grupului Friends of Europe unde e si Cioloș, membru al Clubului de la Madrid, fost Președinte al Internaționalei Socialiste, Comisar ONU pentru refugiați, António Guterres e propus șef al ONU

Ion Cristoiu: Peste tot în Europa Winter Is Coming în lupta cu Pandemia. La noi, vorba cântecului, Suflă vînt de primăvară/ Păsările cîntă iară

Daniela Crudu, sex la Burlăciţa. Ce decizie au luat şefii show-ului după apariţia IMAGINILOR XXX

Schi alpin: Proba de coborâre de la Kitzbuehel a fost anulată din cauza condițiilor meteo

Petrolul Ploiești obține al treilea succes în meciurile de verificare: 2-1 cu Dunărea Călărași. Sâmbătă, "lupii galbeni" întâlnesc formația de eșalon trei, ACS Odorheiu Secuiesc

OMS: Măștile de pânză sunt eficiente ți în fața noilor variante de coronavirus: Modul de transmitere este același

Locuințele de lux din Londra au rămas fără chiriași de cel puțin două luni. Deși proprietarii scad în mod constant chiriile, exigențele noilor locatari au crescut

VIDEO OMS: Prea devreme pentru a trage concluzii despre originea noului coronavirus

Man și Tănase se desprind în clasamentul golgheterilor. FCSB a învins FC Voluntari cu 2-1

Uscătoarele de rufe sunt pe val. Vânzările au crescut cu 60% în 2020

Coronavirus: Rusia preconizează să vaccineze 20 de milioane de persoane în primul trimestru al anului

HOROSCOP 23 ianuarie. Continuă procesul de transformare pentru aceste zodii. Unele tipare le fac rău și trebuie să dispară

A INCEPUT CEA MAI MARE CACEALMA DIN ISTORIA OMENIRII. SCOPUL? Inchiderea minelor si a termocentralelor pe carbune mult mai ieftine. COP21 Conferinta ONU pe "teme climatice" a inceput luni la Paris. Scumpirea Energiei prin falimentarea industriei carbunelui

Peste 150 de membri ai Gărzii Naționale care au asigurat securitatea la învestirea lui Biden

Facebook îi dă verdictul lui Trump

Mănușile tricotate ale lui Bernie, out of stock

Biden a cerut echipei sale să analizeze situația extremismului din SUA după asaltul asupra Capitoliului

Bernie Sanders dă moda. Ținuta sa "morocănoasă - chic" a aprins imaginația. Pe rețelele de socializate circulă sute de meme-uri

Administrația Biden a anunțat guvernul de la Kabul că dorește revizuirea acordului cu talibanii pentru a vedea dacă își respectă angajamentele

Andy Murray a confirmat în mod oficial: nu va participa la Autralian Open. Britanicul a fost scos din joc de coronavirus

U BT Cluj trec pe primul loc. Rămâne singura echipă neînvinsă în Liga Națională de baschet masculin

Coronavirus în România LIVE UPDATE 23 ianuarie. Ultimul bilanț COVID-19

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 23 ianuarie

Chile: Decesul judecătorului Juan Guzman, inițiatorul anchetelor asupra fostului dictator Pinochet

OMS: Măștile din pânză rămân la fel de eficiente

Templul sexului - Ce știm despre Insula pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, prietenul lui Bill Clinton, și despre fetițele de 12 ani pe care Epstein le ducea pe insula lui.

Sepsi SIC Sfântu Gheorghe s-a calificat în premieră în optimile Euro Cup la baschet feminin

Bill Gates s-a vaccinat împotriva Covid-19. "Unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este că sunt eligibil pentru vaccin"

Kevin de Bruyne e "out" din lotul lui Manchester City pentru 4-6 săptămâni. Belgianul s-a accidentat

Chindia Târgoviște învinge pe Academica Clinceni și o depășește în clasament. Formația lui Emil Săndoi urcă pe locul 5 în Liga 1

Miliardarul suedez Jacop Wallenberg, membru al grupul Bilderberg, are afaceri de sute de milioane de coroane cu Barnervernet, Serviciul de Protectie al Copiilor din Norvegia, serviciu care, an de an, preia abuziv copii de la mai multe familii din Norvegia.

Coronavirus: Biden estimează peste 600.000 de morți în SUA

Brazilia: Un mort la fiecare șase minute în statul Sao Paulo, înăsprirea măsurilor de restricție

CNCAV, precizări privind izolarea virusului în laborator, după ce sesizat o campanie falsă

Poliția din Moscova a început să facă arestări înaintea mitingului în sprijinul lui Navalnîi (reporter Reuters)

CORONAVIRUS 23 ianuarie. Situația pe județe. Bucureștiul a raportat peste 500 de cazuri. Judeșele cu cel mai mare număr de infectări. LISTA completă

Andreea Mantea şi-a dat jos CHILOŢII în timpul emisiunii. SCENE INCENDIARE

GERMANIA. 10 oameni au murit în urma vaccinării cu vaccinul anti-COVID al firmei Pfizer. Alte 51 au suferit efecte secundare grave.

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Poluare "de weekend" în București. APM anunță creșteri ale poluanților monitorizați în Capitală de vineri seara până sâmbătă dimineața

27 de persoane, printre care și adjunctul Poliției Capitalei, au fost prinși în timp ce petreceau într-un restaurant din București

Primele arestări la protestele organizate în Rusia pentru eliberarea lui Alexei Navalnîi: "Putin este un mincinos"

Ceremonii dedicate sărbătoririi a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, în garnizoanele militare

ANUNȚ: Redacția Documentare-Arhivă lansează proiectul editorial ''Revoluția de la 1821''

UPDATE: Procesul de destituire a lui Donald Trump va începe pe 8 februarie. Senatul SUA va primi luni articolul de acuzare a fostului președinte. Chuck Schumer: "Va fi un proces echitabil"

CITATUL ZILEI

Un tablou celebru va fi scos la licitație luna aceasta. Preț de pornire: 80 de milioane de dolari

Efectele coronavirusului: piața țigaretelor de contrabandă scade puternic

Marea Britanie vrea să înăsprească restricțiile de călătorie. Ce măsuri vrea să ia guvernul de la Londra


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1045, afisate in 18 pagini.ieri 06:41 CITATUL ZILEI