02:12
Comentarii Adauga Comentariu

Enigmele cetăților dacice, bijuteriile ingineriei din lumea antică. Cum au ajuns conducte de apă și drumuri pavate în așezările de lux, de pe culmile munților

Cetățile dacice din Munții Orăștiei erau alimentate prin conducte și cisterne de apă, aveau temple de lux, drumuri pavate și monumente cu aspect ciudat, a căror întrebuințare nu a fost deslușită până în prezent. Istoricii susțin că așezările de pe culmi ale dacilor formau un sistem complex de apărare în fața invadatorilor, iar modul în care au fost construite arăta nivelul ridicat de civilizație al strămoșilor noștri.

Cele mai importante cetăți ale dacilor au fost ridicate în Munții Orăștiei și se numără printre cele mai mari realizări ale arhitecturii militare din afara Imperiului Roman. Construite cu ajutorul nor meșteri greci și romani, după cum afirmă unii istorici, așezările antice păstrează numeroase mistere și controverse:

Cea mai veche cetată, în stil elenistic
Istoricii au considerat așezarea de la Costești drept cea mai veche cetate dacică din Munții Orăștiei. Începuturile existenței ei sunt datate la sfârșitul secolului II. î. Hr. Costești a fost o cetate puternică, la baza căreia exista o mare așezare civilă. Sunt vizibile și în prezent rămășițele celor patru temple patrulatere, cu aliniamente de coloane, situate în interiorul așezării și în vecinătatea ei. Potrivit unor cercetători, Costești a fost reședința unor conducători ai dacilor, posibil chiar a lui Burebista. În timpul domniei acestuia, la mijlocul secolului I î. Hr., cetatea a intrat într-o nouă etapă de construcție, în care au fost folosite elementele de fortificație de tip elenistic. Cetatea a fost distrusă și incendiată în timpul primului război cu Traian, din anii 101 - 102 d., însă dacii au încercat refacerea ei. Ultima etapă de construcție a avut loc între cele două războaie daco-romane, când cetatea a fost refăcută. În anul 106, ea a fost însă cucerită și incendiată din nou, iar de atunci nu a mai fost reclădită.

Ce a fost înainte de Sarmizegetusa Regia?
Unul dintre misterele care încă nu au fost clarificate prin dovezi arheologice privește existența pe amplasamentul viitoarei Sarmizegetusa Regia a unei fortificații mai vechi. "Cercetătorii sitului consideră că pe viitorul amplasament al Sarmizegetusei regale era un loc de cult, devenit Muntele sacru al dacilor (Kogaionon), în prima jumătate a sec. I a.Chr., când Deceneu accede la titlul de mare preot. Un argument în acest sens este faptul că Strabon cunoștea existența muntelui Kogaionon, dar nu cunoștea Sarmizegetusa, care va fi menționată mai târziu de Ptolemeu, cu epitetul regală", informează autorii studiului "Cetățile Dacice din Munții Orăștiei", publicat de Institutul Național al Patrimoniului.

Cât de moderne erau cetățile dacice în vremea locuirii lor
Cetățile dacice din Munții Orăștiei au fost clădite cu ziduri de incintă din piatră, iar în vremea locuirii lor au reprezentat una dintre cele mai mari realizări ale arhitecturii militare din afara Imperiului Roman.  Tehnica modernă și inovativă în care au fost construite a reprezentat și unul dintre motivele care au stat la baza deciziei de le a introduce, în anul 1999, în Patrimoniul Mondial UNESCO. "Cetățile dacice reprezintă sinteza unică a unor influențe culturale externe și a unor tradiții locale în privința tehnicilor de construcție și a arhitecturii militare antice. Sunt expresia concretă a nivelului de dezvoltare excepțional al civilizației regatelor dacice de la sfârșitul mileniului I, înainte de Hristos. Ele sunt monumente exemplare pentru fenomenul evoluției de la centrele fortificate la aglomerările proto-urbane, caracteristice sfârșitului Epocii fierului în Europa", au fost criteriile pentru care au fost incluse în patrimonial UNESCO.

Murus dacicus
Tehnica de construcție a fortificațiilor a fost denumită murus Dacicus, care presupune ziduri de piatră de talie (legate la nivelul fiecărei asize prin tiranți de lemn) și emplekton din piatră sfărâmată și pământ bătut, adaptare originală a celor mai bune tradiții ale arhitecturii militare elenistice, susțin cercetătorii , implicați în "Programul Multianual de Cercetări Arheologice din Munții Orăștiei", finanțat de către Ministerul Culturii. Zidul Dacic este format din două ziduri exterioare clădite din blocuri de piatră cioplite sub formă de paralelipiped dreptunghic, aparent fără a se folosi mortar între ele. După așezarea fiecărui rând de blocuri, spațiul dintre cele două ziduri era umplut cu pietriș și piatră spartă amestecate cu lut și apoi compactate. Legătura dintre cele două ziduri era realizată prin intermediul unor grinzi din lemn ars care erau cioplite la capete sub formă de pană (coadă de rândunică), pentru a se bloca în șanțul săpat în partea superioară a blocului de piatră. Grosimea zidurilor de incintă variază între 1,5 și 3 metri, iar înălțimea lor era în jur de 6 – 8 metri. Înălțimea zidurilor ce mărginesc terasa XI de la Sarmizegetusa Regia ajungea însă până la 14 metri, cetatea fiind dotată și cu turnuri de apărare.

Rețea de apă curentă
Rămășițele unor conducte și cisterne de apă au fost descoperite în fostele cetăți dacice din Munții Orăștiei. Cucerirea Sarmizegetusei Regia a fost posibilă, potrivit unor istorici, după ce romanii au distrus conducta care alimenta cu apă așezarea. "Se pare că Traian tăiase conductele ce aduceau apa în cetatea de refugiu a Sarmizegetusei: așa s-ar explica dramatica scenă în care apărătorii capitalei dacice, sleiți de puteri, își împart ultimele picături de apă. E preludiul capitulării cetății care, după cum atestă descoperirile arheologice, va fi sistematic și cu sălbăticie distrusă împreună cu așezarea civilă și cu monumentala incintă sacră", scria istoricul Hadrian Daicoviciu. Și cetatea Blidaru reprezintă un exemplu al tehnicii avansate de construcție. Aprovizionarea cu apă a cetății de pe culmea dealului era asigurată prin cisterna care ar fi avut capacitatea de 200 de metri cubi. Cisterna se afla în afara zidurilor și era alimentată dintr-un izvor, cu ajutorul unei conducte de lut ars.

"Conducte din lut ars au fost găsite pe mai multe terase din apropierea cetății, traseele lor fiind uneori identificate pe mai mulți zeci metri. Tot pe Dealul Blidarului a fost descoperită, într-o stare excepțională de conservare, o cisternă săpătă în stâncă și căptușită cu scânduri din lemn", informau arheologii, potrivit cetăți-dacice.ro.

Misterul drumurilor și treptelor de piatră
Toate fortificațiile dacice din Munții Orăștiei au fost dotate cu scări monumentale din trepte masive de piatră, amplasate la intrarea în spațiul fortificat și, în unele cazuri, în interiorul așezărilor. Unele scări de piatră sau dalaje erau dotate cu balustrade de piatră sau de andezit. "Dalajele din piatră, sesizate mai ales în interiorul așezărilor, așezate direct pe sol au dimensiuni impresionante: la Sarmizegetusa Regia, drumul către zona sacră are o lărgime de circa cinci metri. La Luncani-Piatra Roșie, un alt drum cu dalaj de calcar a fost sesizat arheologic în direcția celei de a doua incinte a fortificației, având și o ramificație către clădirea absidată de pe platou", au informat cercetătorii citați în studiul publicat de Institutul Național al Patrimoniului.

Meșteri greci și romani
Cetatea de la Blidaru este considerată una dintre cele mai puternice așezări fortificate din Munții Orăștiei. Unele dintre zidurile ei aveau lățimea de cinci metri, potrivit istoricilor. "La ridicarea zidurilor au participat meșteri greci, pe unele din blocuri fiind incizate litere grecești precum Θ și Ɔ. Aceste litere și alte similare apar incizate pe blocuri în aproape toate cetățile dacice din Munții Orăștiei, fiind considerate semne de pietrar care marcau locul exact al unui bloc într-o anumită parte a zidului", informau arheologii implicați în "Programul Multianual de Cercetări Arheologice din Munții Orăștiei". Potrivit istoricului latin Dio Cassius, împăratul roman Domițian l-a sprijinit pe Decebal în construirea unor cetăți. "Domițian cheltuise foarte mulți bani pentru încheierea păcii, căci fără întârziere dădu lui Decebal nu numai însemnate sume de bani, dar și meșteri pricepuți la felurite lucrări folositoare în timp de pace și de război și făgădui să-i dea mereu multe", scria Dio Cassius.

Sistemul de fortificații
Capitala Daciei era bine protejată în fața invadatorilor, de un sistem de fortificații unitar. "O simplă privire pe hartă arată că fortificațiile de la Costești, Blidaru, Vârful lui Hulpe, Piatra Roșie, Bănița, ca și numeroasele elemente defensive de mai mică însemnătate, au fost concepute în vederea unui scop limpede: protejarea marelui centru economic, politic și religios-cultural de la Sarmizegetusa (Dealul Grădiștii). Cetățile menționate nu sunt simple centre tribale întărite. Ele sunt construite în astfel de locuri, încât se văd și se sprijină reciproc", scria istoricul Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii, publicat pentru prima dată în 1965, la Editura Științifică. Din aceste fortificații erau supravegheate căile de acces spre Sarmizegetusa Regia, iar în jurul lor erau așezări civile.

Cum arătau templele dacilor
Există numeroase contradicții privind modul în care arătau templele dacilor, pentru că s-au păstrat doar resturi din temeliile unor construcții cu caracter de cult. "Marile sanctuare dacice de la Sarmizegetusa și Costești nu aveau alt acoperiș decât cerul. Lipsesc cu totul urmele de țiglă, precum lipsesc și urmele de cărbune pe care le-ar fi lăsat inevitabil arderea acoperișurilor de șindrilă ale unor construcții atât pe mari. Această împrejurare se potrivește foarte bine cu o religie de esență urano-solară, dar nu cu una chtoniană", scria Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii. Alți istorici, ca Ion Horațiu Crișan, susțineau că sanctuarele și templele aveau acoperișuri, motivându-și afirmațiile prin nevoia dacilor de a folosi templele indiferent de vremea de afară.

Numai în zona sacră a vechii capitale a Daciei pre-romane au funcționat, potrivit unor istorici, nouă temple și sanctuare. Lăcașurile de cult nu lipseau nici din interiorul cetăților de apărare, construite în jurul Sarmizegetusei (Costești, Blidaru, Piatra Roșie). La Costești-Cetățuie se aflau patru temple patrulatere, amplasate pe patru terase ale dealului, amenajate de daci. În apropiere de cetatea de la Blidaru, în punctul "Pietroasa lui Solomon", s-au descoperit două temple patrulatere. În cetatea Piatra Roșie, la nord de incinta mică s-au descoperit plintele unui templu patrulater, scriu istoricii. Unele temple au fost construite din materiale aduse de la zeci de kilometri distanță. "Efortul necesar ridicării majorității acestor temple rezultă și din faptul că acolo unde materialul local nu corespundea cerințelor se aducea materialul de construcție din altă parte, chiar de la zeci de kilometri distanță. Astfel, în Munții Șureanu, s-a adus calcar de la Măgura Călanului și andezit de la Dealul Bejan, de lângă Deva", arăta Cristina Bodo, în cercetarea "Munții Orăștiei", centrul Regatului Dac, publicată în monografia județului Hunedoara.

Soarele de andezit
Soarele de andezit din Sarmizegetusa Regia este unul dintre cele mai misterioase astfel de construcții. "Datorită formei sale, acest pavaj circular de aproape șapte metri în diametru, așezat pe o temelie de blocuri calcaroase, își merită pe deplin numele de "soare de piatră" care i-a fost dat. El servea ca altar de jertfă; sub el se află un bloc cioplit în formă de lighean, care dă în canalul de scurgere: pe aici curgea apa folosită la ceremonii sau chiar sângele jertfelor", susținea istoricul Hadrian Daicoviciu. Teoria istoricul este contestată de alți cercetători. Dintre lăcașele de cult ale dacilor din Munții Orăștiei cel mai impresionant este Marele sanctuar rotund. De aici, dacii priveau către cerul înstelat, încercând să-i deslușească misterele. "Marele sanctuar rotund de la Sarmizegetusa cu așezarea ritmică a stâlpilor săi presupune efectuarea unor observații corești, mai naturale în cadrul cultelor solare decât în cel al adorării de divinități subpământene", informa Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii. Rolul exact al sanctuarului nu a fost deslușit, adăuga istoricul, dar se poate presupune că era folosit și ca un calendar.preluare: Adevărul.ro...

(Adevarul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

SUA: Donald Trump a ales să-l grațieze pe curcanul Corn în ceremonia anuală prilejuită de Ziua Recunoștinței

Perioada de carantină pentru americanii infectați cu noul coronavirus ar putea fi redusă. Ce au spus reprezentanții Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA

Dan Barna: Serviciile ar trebui să colecteze informații, nu să le utilizeze în mod direct

Europa își trimite elevii la școală. Unitățile de învățământ din România s-au mutat în mediul online din 9 noiembrie

Cine te protejează? În perioada de carantină declanșată de coronavirus, actele de violență în familie au crescut

Donald Trump a grațiat un...curcan. Liderul de la Casa Albă a participat la ceremonia de Ziua Recunoștinței

Germania reduce prezența militară într-o provincie din Afganistan

Drumarii prostesează: Ne vom da îmbolnăviți de Covid dacă Guvernul nu ne mărește salariile

CITATUL ZILEI

Kim Kardashian dă lovitura din nou! A lansat recent o nouă linie de haine pentru copii, inspirată de fiicele ei

Coronavirus în România LIVE UPDATE 25 noiembrie. Ultimul bilanț Covid-19. Situația cazurilor din ultimele 24 de ore

Petrecerile corporatiste de sărbători se mută în online. Companiile trimit cadourile angajaților acasă

Siria: Media de stat anunță noi atacuri israeliene în sudul țării și în apropiere de Damasc

CCR ia în discuție sesizarea referitoare la modificările aduse legii salarizării

Violența domestică în România. "Un martor tăcut care nu ia atitudine devine complice la abuz"

HOROSCOP 25 noiembrie – Luna merge în gol. Vezi cum afectează zodia ta acest tranzit astral

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

O mașină electrică a înregistrat un nou record mondial pentru drifting. Performanța a fost omologată de Guiness Book

Războiul consolelor - Xbox X versus PlayStation 5. Ambele au încă bug-uri care vor fi rezolvate de update-uri

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

Nicușor Dan: Ca să testezi două milioane de oameni costă 100 milioane de euro, pe care nu-i avem

Ion Cristoiu: La un an din noul mandat, Klaus Iohannis n-a putut prezenta drept bilanț al activității ca președinte nici măcar Gaura de la covrig

CEARTĂ pe Facebook între fosta şi actuala soţie unui deputat PSD. IMAGINEA de la care a pornit scandalul

COMENTARIU Lelia Munteanu: Vizită (nu prea) discretă: Bibi la Neom

Andreea Berecleanu a câștigat procesul cu Radu Banciu și B1 TV: despăgubiri de 15.000 de lei și scuze publice

ISĂRESCU CIOCLUL Economiei Românești lovește din nou CU SATÂRUL însângerând creșterea economiei și pe oamenii cu rate la bănci.Cioclul de la BNR MĂREȘTE pentru a doua oară într-o lună dobânda de referință. Dobânda era deja cea mai mare din lumea civilizată

Eduard Hellvig, șeful SRI: ascensiunea sa politică fulminantă şi legăturile sale cu finanțările şi ONG-urile lui George Soros

Ramona Bădescu, fără sutien, la brațul iubitului. Toți i-au văzut sfârcurile prin rochie | FOTO

RINOCERII DIN GEORGIA NE SPUN "CĂ NU SE POT VERIFICA SEMNĂTURILE". FOXNEWS trecut în tabăra progresistă ne explică că "NU SE POATE" CE SE POATE.

CORUPȚIE LA FMI. Șefa FMI, Christine Lagarde va fi judecată în Franța în legătură cu acordarea a 400 de milioane de euro de la stat lui Bernard Tapie pe vremea când era Ministru de Finanțe. UNDE-S DEONTOLOGII de la noi să-i ceară DEMISIA?

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

Efectul încrederii în vaccinul anti COVID-19 și al tranziției de la Casa Albă: Bursele ating niveluri record

Bijuteriile din ceramică au luat locul celor clasice, din aur sau argint

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

FERMA VEDETELOR. A apărut filmarea în care Marcel Toader face sex cu Maria Constantin VIDEO

Românii sunt ținuți ÎN MOD INTENȚIONAT cu Salarii de Mizerie pentru a fi o forță de muncă ieftină pentru MULTINAȚIONALELE STRĂINE. Salarii de MIZERIE de 300-450 de euro în toate regiunile țării.

Legea Vaccinării cu Forța revine în Forță. Nu-i lași să-ți vaccineze CU FORȚA copilul nu-l mai primesc la şcoală. Ministerul Sănătății: Proiectul legii vaccinării, în dezbatere publică. Nici o diferență între Guvernul SOROS-CIOLOȘ și Guvernul PSD-GRINDEANU

Ilfov: Trei persoane, rănite într-un accident cu 7 mașini produs în timpul unei urmăriri

Actrița Maria Ploae se confesează. „Nu credeam că am păcate”

VEDETE de la noi, în SCENE EROTICE de mult UITATE! CELE mai TARI NUDURI din filmele românești | FOTO & VIDEO

Primele imagini cu bătaia celebrului "Box", cel mai periculos locotenent al lui Nuţu Cămătaru VIDEO

Soros l-a bătut pe Putin în Republica Moldova. Soroșista Maia Sandu a ajuns președinte în locul rusofilului Igor Dodon.

"MAREA RESETARE" - Noul Plan al Rețelei Globalisto-Progresiste pentru Instaurarea unei Noi Ordini Mondiale. Ce zice BILDERBERGUL Klaus Schwab, fondatorul și șeful Forumului Economic Mondial

Compartiment ATI temporar la Spitalul Județean Neamț. Manager: "Va trebui să refacem secția de Terapie Intensivă de la zero"

POLONIA A DAT JOS STEAGUL UE DIN TOATE INSTITUTIILE GUVERNAMENTALE. Decizie istorica a noului guvern al Poloniei: A renunțat la steagul UE.

Giorgiana Hosu rămâne adjunct la DIICOT, după ce CSM i-a respins cererea de delegare în funcția de șef

Dinastia Basarabilor - a întemeiat şi a condus Țara Românească timp de peste 350 de ani - Basarab I - Domn al Țării Românești 1310 (?) - 1352

Întrebări fierbinţi despre masturbare. Răspunsurile sunt tranşante

Nu ştie bancul cu Dabija? Pe un anume Michael Schneider de care nu a auzit nineni în România îl freacă brusc grija despre Dosarul lui Dragnea. Michael Schneider (PPE), despre dosarul lui Liviu Dragnea: În orice țară europeană ar fi dus la demisie

PATE DE PORC CU COVID? Să redeschidem economia ca să ne reinfectăm! 6 angajați ai SCANDIA FOOD Sibiu găsiți infectați. CINE RĂSPUNDE DE SĂNĂTATEA ANGAJAȚILOR? GUVERNUL? PATRONUL? AMBII?

ONG-urile lui SOROS chemate la Cotroceni. Rețeaua Progresisto-Soroșistă din România lovește din nou. Președintele Klaus Iohannis a convocat la Cotroceni organizațiile civice cunoscute și sub numele de "ONG-urile lui SOROS". Soroșistii atacă Deciziile CCR

Sunt normal? Cât de mare ar trebui să fie penisul. Află răspunsul cercetatorilor

VIDEO Imagini nocturne din Neamț cu o turmă de porci mistreți care se pregătește de iarnă

Fotbal: Victorii dramatice în deplasare pentru Chelsea și Sevilla, în Liga Campionilor

DISTRUGEREA SATULUI ROMÂNESC ȘI A MORALEI TRADIȚIONALE UNUL DIN PLANURILE PRINCIPALE AL REȚELEI PROGRESISTE. Norme morale tradiționale din lumea satului. "Când bătrânii treceau pe drum, femeile se ridicau în semn de respect"

Franța: Guvernul intenționează să ridice măsurile de izolare pe 15 decembrie; primele vaccinări, la sfârșit de decembrie sau început de ianuarie (Macron)

Procurorii CSM au prelungit cu 2 luni delegarea lui Licu în funcția șef al Parchetului General

INSULA IUBIRII. Scene explicite de SEX. Protagonişti: Loredana şi Sorin FOTO

Elevii vor urmări filme porno la şcoală: Metoda "banana şi castravetele" nu dă rezultate

Indicele Robor la trei luni a scăzut la 3,25%


Pag.1 Pag.2 Pag.3

Nr. de articole la aceasta sectiune: 142, afisate in 3 pagini.ieri 06:09 CITATUL ZILEI