02:12
Comentarii Adauga Comentariu

Enigmele cetăților dacice, bijuteriile ingineriei din lumea antică. Cum au ajuns conducte de apă și drumuri pavate în așezările de lux, de pe culmile munților

Cetățile dacice din Munții Orăștiei erau alimentate prin conducte și cisterne de apă, aveau temple de lux, drumuri pavate și monumente cu aspect ciudat, a căror întrebuințare nu a fost deslușită până în prezent. Istoricii susțin că așezările de pe culmi ale dacilor formau un sistem complex de apărare în fața invadatorilor, iar modul în care au fost construite arăta nivelul ridicat de civilizație al strămoșilor noștri.

Cele mai importante cetăți ale dacilor au fost ridicate în Munții Orăștiei și se numără printre cele mai mari realizări ale arhitecturii militare din afara Imperiului Roman. Construite cu ajutorul nor meșteri greci și romani, după cum afirmă unii istorici, așezările antice păstrează numeroase mistere și controverse:

Cea mai veche cetată, în stil elenistic
Istoricii au considerat așezarea de la Costești drept cea mai veche cetate dacică din Munții Orăștiei. Începuturile existenței ei sunt datate la sfârșitul secolului II. î. Hr. Costești a fost o cetate puternică, la baza căreia exista o mare așezare civilă. Sunt vizibile și în prezent rămășițele celor patru temple patrulatere, cu aliniamente de coloane, situate în interiorul așezării și în vecinătatea ei. Potrivit unor cercetători, Costești a fost reședința unor conducători ai dacilor, posibil chiar a lui Burebista. În timpul domniei acestuia, la mijlocul secolului I î. Hr., cetatea a intrat într-o nouă etapă de construcție, în care au fost folosite elementele de fortificație de tip elenistic. Cetatea a fost distrusă și incendiată în timpul primului război cu Traian, din anii 101 - 102 d., însă dacii au încercat refacerea ei. Ultima etapă de construcție a avut loc între cele două războaie daco-romane, când cetatea a fost refăcută. În anul 106, ea a fost însă cucerită și incendiată din nou, iar de atunci nu a mai fost reclădită.

Ce a fost înainte de Sarmizegetusa Regia?
Unul dintre misterele care încă nu au fost clarificate prin dovezi arheologice privește existența pe amplasamentul viitoarei Sarmizegetusa Regia a unei fortificații mai vechi. "Cercetătorii sitului consideră că pe viitorul amplasament al Sarmizegetusei regale era un loc de cult, devenit Muntele sacru al dacilor (Kogaionon), în prima jumătate a sec. I a.Chr., când Deceneu accede la titlul de mare preot. Un argument în acest sens este faptul că Strabon cunoștea existența muntelui Kogaionon, dar nu cunoștea Sarmizegetusa, care va fi menționată mai târziu de Ptolemeu, cu epitetul regală", informează autorii studiului "Cetățile Dacice din Munții Orăștiei", publicat de Institutul Național al Patrimoniului.

Cât de moderne erau cetățile dacice în vremea locuirii lor
Cetățile dacice din Munții Orăștiei au fost clădite cu ziduri de incintă din piatră, iar în vremea locuirii lor au reprezentat una dintre cele mai mari realizări ale arhitecturii militare din afara Imperiului Roman.  Tehnica modernă și inovativă în care au fost construite a reprezentat și unul dintre motivele care au stat la baza deciziei de le a introduce, în anul 1999, în Patrimoniul Mondial UNESCO. "Cetățile dacice reprezintă sinteza unică a unor influențe culturale externe și a unor tradiții locale în privința tehnicilor de construcție și a arhitecturii militare antice. Sunt expresia concretă a nivelului de dezvoltare excepțional al civilizației regatelor dacice de la sfârșitul mileniului I, înainte de Hristos. Ele sunt monumente exemplare pentru fenomenul evoluției de la centrele fortificate la aglomerările proto-urbane, caracteristice sfârșitului Epocii fierului în Europa", au fost criteriile pentru care au fost incluse în patrimonial UNESCO.

Murus dacicus
Tehnica de construcție a fortificațiilor a fost denumită murus Dacicus, care presupune ziduri de piatră de talie (legate la nivelul fiecărei asize prin tiranți de lemn) și emplekton din piatră sfărâmată și pământ bătut, adaptare originală a celor mai bune tradiții ale arhitecturii militare elenistice, susțin cercetătorii , implicați în "Programul Multianual de Cercetări Arheologice din Munții Orăștiei", finanțat de către Ministerul Culturii. Zidul Dacic este format din două ziduri exterioare clădite din blocuri de piatră cioplite sub formă de paralelipiped dreptunghic, aparent fără a se folosi mortar între ele. După așezarea fiecărui rând de blocuri, spațiul dintre cele două ziduri era umplut cu pietriș și piatră spartă amestecate cu lut și apoi compactate. Legătura dintre cele două ziduri era realizată prin intermediul unor grinzi din lemn ars care erau cioplite la capete sub formă de pană (coadă de rândunică), pentru a se bloca în șanțul săpat în partea superioară a blocului de piatră. Grosimea zidurilor de incintă variază între 1,5 și 3 metri, iar înălțimea lor era în jur de 6 – 8 metri. Înălțimea zidurilor ce mărginesc terasa XI de la Sarmizegetusa Regia ajungea însă până la 14 metri, cetatea fiind dotată și cu turnuri de apărare.

Rețea de apă curentă
Rămășițele unor conducte și cisterne de apă au fost descoperite în fostele cetăți dacice din Munții Orăștiei. Cucerirea Sarmizegetusei Regia a fost posibilă, potrivit unor istorici, după ce romanii au distrus conducta care alimenta cu apă așezarea. "Se pare că Traian tăiase conductele ce aduceau apa în cetatea de refugiu a Sarmizegetusei: așa s-ar explica dramatica scenă în care apărătorii capitalei dacice, sleiți de puteri, își împart ultimele picături de apă. E preludiul capitulării cetății care, după cum atestă descoperirile arheologice, va fi sistematic și cu sălbăticie distrusă împreună cu așezarea civilă și cu monumentala incintă sacră", scria istoricul Hadrian Daicoviciu. Și cetatea Blidaru reprezintă un exemplu al tehnicii avansate de construcție. Aprovizionarea cu apă a cetății de pe culmea dealului era asigurată prin cisterna care ar fi avut capacitatea de 200 de metri cubi. Cisterna se afla în afara zidurilor și era alimentată dintr-un izvor, cu ajutorul unei conducte de lut ars.

"Conducte din lut ars au fost găsite pe mai multe terase din apropierea cetății, traseele lor fiind uneori identificate pe mai mulți zeci metri. Tot pe Dealul Blidarului a fost descoperită, într-o stare excepțională de conservare, o cisternă săpătă în stâncă și căptușită cu scânduri din lemn", informau arheologii, potrivit cetăți-dacice.ro.

Misterul drumurilor și treptelor de piatră
Toate fortificațiile dacice din Munții Orăștiei au fost dotate cu scări monumentale din trepte masive de piatră, amplasate la intrarea în spațiul fortificat și, în unele cazuri, în interiorul așezărilor. Unele scări de piatră sau dalaje erau dotate cu balustrade de piatră sau de andezit. "Dalajele din piatră, sesizate mai ales în interiorul așezărilor, așezate direct pe sol au dimensiuni impresionante: la Sarmizegetusa Regia, drumul către zona sacră are o lărgime de circa cinci metri. La Luncani-Piatra Roșie, un alt drum cu dalaj de calcar a fost sesizat arheologic în direcția celei de a doua incinte a fortificației, având și o ramificație către clădirea absidată de pe platou", au informat cercetătorii citați în studiul publicat de Institutul Național al Patrimoniului.

Meșteri greci și romani
Cetatea de la Blidaru este considerată una dintre cele mai puternice așezări fortificate din Munții Orăștiei. Unele dintre zidurile ei aveau lățimea de cinci metri, potrivit istoricilor. "La ridicarea zidurilor au participat meșteri greci, pe unele din blocuri fiind incizate litere grecești precum Θ și Ɔ. Aceste litere și alte similare apar incizate pe blocuri în aproape toate cetățile dacice din Munții Orăștiei, fiind considerate semne de pietrar care marcau locul exact al unui bloc într-o anumită parte a zidului", informau arheologii implicați în "Programul Multianual de Cercetări Arheologice din Munții Orăștiei". Potrivit istoricului latin Dio Cassius, împăratul roman Domițian l-a sprijinit pe Decebal în construirea unor cetăți. "Domițian cheltuise foarte mulți bani pentru încheierea păcii, căci fără întârziere dădu lui Decebal nu numai însemnate sume de bani, dar și meșteri pricepuți la felurite lucrări folositoare în timp de pace și de război și făgădui să-i dea mereu multe", scria Dio Cassius.

Sistemul de fortificații
Capitala Daciei era bine protejată în fața invadatorilor, de un sistem de fortificații unitar. "O simplă privire pe hartă arată că fortificațiile de la Costești, Blidaru, Vârful lui Hulpe, Piatra Roșie, Bănița, ca și numeroasele elemente defensive de mai mică însemnătate, au fost concepute în vederea unui scop limpede: protejarea marelui centru economic, politic și religios-cultural de la Sarmizegetusa (Dealul Grădiștii). Cetățile menționate nu sunt simple centre tribale întărite. Ele sunt construite în astfel de locuri, încât se văd și se sprijină reciproc", scria istoricul Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii, publicat pentru prima dată în 1965, la Editura Științifică. Din aceste fortificații erau supravegheate căile de acces spre Sarmizegetusa Regia, iar în jurul lor erau așezări civile.

Cum arătau templele dacilor
Există numeroase contradicții privind modul în care arătau templele dacilor, pentru că s-au păstrat doar resturi din temeliile unor construcții cu caracter de cult. "Marile sanctuare dacice de la Sarmizegetusa și Costești nu aveau alt acoperiș decât cerul. Lipsesc cu totul urmele de țiglă, precum lipsesc și urmele de cărbune pe care le-ar fi lăsat inevitabil arderea acoperișurilor de șindrilă ale unor construcții atât pe mari. Această împrejurare se potrivește foarte bine cu o religie de esență urano-solară, dar nu cu una chtoniană", scria Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii. Alți istorici, ca Ion Horațiu Crișan, susțineau că sanctuarele și templele aveau acoperișuri, motivându-și afirmațiile prin nevoia dacilor de a folosi templele indiferent de vremea de afară.

Numai în zona sacră a vechii capitale a Daciei pre-romane au funcționat, potrivit unor istorici, nouă temple și sanctuare. Lăcașurile de cult nu lipseau nici din interiorul cetăților de apărare, construite în jurul Sarmizegetusei (Costești, Blidaru, Piatra Roșie). La Costești-Cetățuie se aflau patru temple patrulatere, amplasate pe patru terase ale dealului, amenajate de daci. În apropiere de cetatea de la Blidaru, în punctul "Pietroasa lui Solomon", s-au descoperit două temple patrulatere. În cetatea Piatra Roșie, la nord de incinta mică s-au descoperit plintele unui templu patrulater, scriu istoricii. Unele temple au fost construite din materiale aduse de la zeci de kilometri distanță. "Efortul necesar ridicării majorității acestor temple rezultă și din faptul că acolo unde materialul local nu corespundea cerințelor se aducea materialul de construcție din altă parte, chiar de la zeci de kilometri distanță. Astfel, în Munții Șureanu, s-a adus calcar de la Măgura Călanului și andezit de la Dealul Bejan, de lângă Deva", arăta Cristina Bodo, în cercetarea "Munții Orăștiei", centrul Regatului Dac, publicată în monografia județului Hunedoara.

Soarele de andezit
Soarele de andezit din Sarmizegetusa Regia este unul dintre cele mai misterioase astfel de construcții. "Datorită formei sale, acest pavaj circular de aproape șapte metri în diametru, așezat pe o temelie de blocuri calcaroase, își merită pe deplin numele de "soare de piatră" care i-a fost dat. El servea ca altar de jertfă; sub el se află un bloc cioplit în formă de lighean, care dă în canalul de scurgere: pe aici curgea apa folosită la ceremonii sau chiar sângele jertfelor", susținea istoricul Hadrian Daicoviciu. Teoria istoricul este contestată de alți cercetători. Dintre lăcașele de cult ale dacilor din Munții Orăștiei cel mai impresionant este Marele sanctuar rotund. De aici, dacii priveau către cerul înstelat, încercând să-i deslușească misterele. "Marele sanctuar rotund de la Sarmizegetusa cu așezarea ritmică a stâlpilor săi presupune efectuarea unor observații corești, mai naturale în cadrul cultelor solare decât în cel al adorării de divinități subpământene", informa Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii. Rolul exact al sanctuarului nu a fost deslușit, adăuga istoricul, dar se poate presupune că era folosit și ca un calendar.preluare: Adevărul.ro...

(Adevarul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

KLAUS IOHANNIS 5 ANI DE MANDAT IMPOTRIVA ROMANILOR: A incalcat Constitutia acceptand relocarile fortate, a fost lobbistul bancilor si al multinationalelor straine, omul ONG-urilor lui SOROS, dusmanul Zilei Nationale si al Republicii Moldova

Pătraru: "Marele RAHAT pe care l-a făcut Iohannis în mijlocul Democrației" Ciutacu: " 'Ziariștii' chemați de Iohannis vor fi înaintați în grad de 1 Decembrie". S.R.Stănescu "A fost o Rușine și o Mascaradă. Conferințele lui Putin cu presa sunt mai pe bune"

Viorica Dăncilă afirmă că referendumul pe justiție trebuie implementat: Votul românilor trebuie respectat

Dăncilă: Klaus Iohannis nici de ministru nu ar fi bun. E un președinte scandalagiu

Începe votul în diaspora pentru turul doi. Prima secție de votare deschisă, în Noua Zeelandă

Președintele sârb denunță actele de spionaj întreprinse de Rusia pe teritoriul Serbiei

Rusia interzice comercializarea dispozitivelor care nu sunt fabricate de companiile rusești

Polonia și Lituania resping viziunea franceză despre NATO

Starea de asediu, activată în Columbia în urma extinderii mișcării de protest împotriva președintelui Duque

Destituire: Faptele reproșate lui Trump sunt "mult mai grave" decât cele comise de Nixon

#Prezidențiale2019/Votul din diaspora a început; secția din Noua Zeelandă a fost deschisă

Liviu Dragnea: Daca PSD câștigă alegerile, vor trebui sa plătească toți: Iohannis pentru casele luate cu acte false, Cioloş pentru falsa chetă şi supraevaluarea de la Cumințenia Pământului şi ministrul Sănătății că nu a vrut să ieftinească medicamentele

Adam Schiff: Faptele lui Donald Trump privind Ucraina le depășesc pe cele ale fostului președinte Richard Nixon

Președintele brazilian Bolsonaro și-a lansat propriul partid politic, după ce i-a părăsit pe social-liberali

Statele Unite vor sancționa "abuzurile" Teheranului împotriva manifestanților

SUA: Trump a semnat un compromis bugetar pentru a evita închiderea activităților guvernului

Ucraina: Mii de manifestanți contra unei "capitulări" în fața Rusiei

Teheranul a început liberalizarea accesului la internet pentru iranieni, după cinci zile de sistare

HOROSCOP 22 noiembrie 2019: Zodiile care au parte astăzi de oportunități de nerefuzat în plan profesional

Donald Trump vrea să fie judecat în cadrul procedurii pentru demiterea sa de către Senatul american

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 22 noiembrie

Au trebuit să moară bebeluși ca să vedem nesimțirea lui Iohannis. Deşi de 14 zile avem zeci de bebeluși grav bolnavi dintre care trei au murit, Iohannis nu a binevoit nici măcar 5 minute să treacă să-i vadă. În schimb s-a întâlnit cu ONG-iştii lui Soros

Fostul consilier pentru Rusia al lui Trump infirmă ipoteza ingerințelor Ucrainei în alegerile prezidențiale din 2016

Monica Anisie vrea aproximativ 1% din PIB pentru Ministerul Educației la rectificarea bugetară

CITATUL ZILEI

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 22 noiembrie

Expoziția ''MIES, un arhitect vizionar'' - vernisată vineri, la Modul Cărturești

#revolutions | La Congresul al XIV-lea al PCR, Ceaușescu a cerut anularea Pactului Ribbentrop-Molotov (Partea a III-a)

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Suceava: Trafic feroviar blocat la Iacobeni, după coliziunea a două autotrenuri

Trei posturi TV, sancționate pentru modul în care au difuzat înregistrările cu vocea Alexandrei Măceșanu

KOSEM: Cum arată Beren Saat, actriţa care o interpretează pe sultana KOSEM, în COSTUM DE BAIE FOTO

Nicolae Dică: Jucătorii de la naționala României și-au pierdut plăcerea de a juca fotbal

Baschet feminin: ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe continuă parcursul perfect în Liga Națională

Trump: Iranul blochează internetul pentru a ascunde ''moartea și tragedia''

Mii de persoane au protestat în capitala Ucrainei, cerând evitarea "capitulării" în fața Rusiei - FOTO

Cercetătorii au aflat cum trebuie mângâiată pisica

Daniela Crudu, sex la Burlăciţa. Ce decizie au luat şefii show-ului după apariţia IMAGINILOR XXX

Razboiul Ideologic pornit pe cenusa mortilor si a arsilor din Club "Colectiv". MAREA MANIPULARE. De ce Propaganda Sistemului si Ateii cheama Preotii? Ca sa inlature in ochii multimii "suspiciunile neintemeiate de satanism"

Persoanele cu dizabilități, protest față de OUG privind angajarea în Unități Protejate Autorizate

Meciul Simona Halep - Serena Williams, de la Australian Open, printre cele mai bune din 2019

Urs lovit de o mașină pe E60. Autoritățile anunță că este viu și a fost tranchilizat

Corneliu Vadim Tudor despre matrapazlâcurile lui Klaus Weiner Iohannis - VIDEO

Raluca Turcan: Niciun program de guvernare nu va genera o dezvoltare reală fără reducerea nivelului corupției

Ministrul de Externe Maghiar Péter Szijjartó "respinge insultele adresate Ungariei" de Preşedintele Parlamentului European Martin Schulz. Ungaria, Slovacia, Polonia, Republica Cehă, Bulgaria și Macedonia summit pentru a opri imigrația

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

Cum făceau brânza vechii Daci. "O lingură de păstorit" - Film Etnografic - Coșbuc 1918.

Cum a încercat un bărbat din India să obțină tratament de VIP pe aeroporturile lumii

Cutremurător. Iată cine este tânăra de 29 de ani care a murit în blocul din Timișoara unde s-a făcut deratizare

Rusia îndeamnă statele membre NATO să evite o cursă a înarmării în spațiul cosmic

TIR răsturnat pe calea ferată. Circulația feroviară între Moldova și Transilvania, blocată - FOTO

Mașină cuprinsă de flăcări pe un drum din Olt. Autoturismul a ars în totalitate - VIDEO

Gică Popescu: Nu știu dacă acum, dar Hagi va dori să antreneze naționala României

Nu se mai ascund: Alina Eremia, surprinsă când îi trimite un pupic lui Dorian Popa FOTO

Adrian Ghenie va expune 12 picturi noi și cinci colaje, la galeria Pace din New York

Incendiu generalizat în zona Pieței Dorobanți din municipiul Buzău; șase persoane, evacuate

Analiză îngrijorătoare: Scăderea leului se va resimți la raft la începutul anului 2020

Republica Moldova: Maia Sandu, iepurașul şcolit în America, denunta violentele, dar si guvernarea ilegitima, plus un avertisment despre confiscarea protestelor. Nimic însă despre demisia guvernului sau despre alegeri anticipate, parca e din Caragiale

Achimaș îi scoate "Țapi Ispășitori" pe Medicii din Argeș.după ce bebelușul adus astăzi la Marie Curie cu Sindrom Hemolitic Uremic a fost plimbat pe la 4 spitale.

Află care este legătura între cancer şi alimentaţia alcalină


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11

Nr. de articole la aceasta sectiune: 627, afisate in 11 pagini.ieri 06:23 CITATUL ZILEI