19:20
Comentarii Adauga Comentariu

_ Ministerul Justiției anunță un demers de amploare pentru schimbarea legislației penale: 'Politica penală a statului se află la o răscruce'

Ministerul Justiției anunță un demers de amploare pentru schimbarea legislației penale: 'Politica penală a statului se află la o răscruce'

”Politica penală a statului se află la o răscruce. De la adoptarea noilor coduri penale, sute de intervenţii au fost făcute pe proiectele iniţiale, încă din faza de dezbateri parlamentare şi până în prezent, fenomenul criminologic a evoluat, provocările la care trebuie să răspundă instituţiile de aplicare a legii s-au diversificat”, a transmis, vineri, Ministerul Justiţiei, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că un efort concertat, structurat şi integrat de cooperare între executiv, legislativ, puterea judecătorească, profesiile juridice, mediul academic şi societatea civilă, se impune a fi lansat pentru evaluarea status quo-ului legislativ, a jurisprudenţei instanţelor române, CCR, CJUE şi CEDO, a propunerilor legislative aflate în Parlament, a fenomenului criminologic, a dinamicii şi tendinţelor acestuia, a nevoilor prezente şi de perspectivă ale sistemului judiciar şi ale beneficiarilor finali – cetăţenii şi societatea românească în ansamblul ei.

”Acest demers se va încadra implicit într-un binevenit şi necesar proces mai larg de simplificare şi clarificare normativă la scara întregului sistem de drept românesc. Ministerul Justiţiei lansează această iniţiativă de cooperare inter-instituţională între instituţiile statului, precum şi între stat şi societatea civilă, după cum urmează. Prezenta iniţiativă nu va afecta în nici un fel proiectele cu care Guvernul a sesizat deja recent Parlamentul la propunerea Ministerului Justiţiei, inclusiv proiectele de modificare a codurilor penale pentru implementarea de urgenţă a deciziilor CCR în cuprinsul codurilor, proiecte care vor fi susţinute în continuare”, mai arată oficialii ministerului.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, tezele prealabile ale proiectului Codului de procedură penală au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2007, iar tezele prealabile ale proiectului Codului penal au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1183/2008. Proiectele noilor coduri penale au devenit, după parcurgerea procedurilor parlamentare, promulgarea şi publicarea lor în Monitorul Oficial Partea I nr. 510 din 24 iulie 2009 şi, respectiv, nr. 486 din 15 iulie 2010, Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Unul dintre coduri, Codul penal, a fost adoptat prin procedura parlamentară a asumării răspunderii Guvernului pe proiect. Celălalt cod, Codul de procedură penală, a fost dezbătut şi adoptat pe calea procedurii parlamentare ordinare.

Ulterior, prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, respectiv Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, au mai fost făcute câteva sute de modificări celor două legi, schimbându-se în multiple secţiuni ale celor două reglementări filosofia şi soluţiile concrete de reglementare privind mai multe instituţii din coduri.

”Modificarea formelor iniţiale ale proiectelor în procesul lor de adoptare şi modificările ulterioare ale celor două legi au transformat concepţia iniţială a redactorilor codurilor şi au afectat pe alocuri coerenţa reglementării. În consecinţă, ulterior, pe parcursul aplicării celor două legi care suferiseră deja numeroase interpolări şi modificări, prin peste 80 de decizii ale Curţii Constituţionale de admitere a unor excepţii de neconstituţionalitate au fost declarate zeci de articole ale acestor acte normative ca fiind neconstituţionale sau constituţionale condiţionat de o anumită interpretare. Multe dintre aceste decizii de admitere a unor excepţii de neconstituţionalitate a unor texte din cele două acte normative au fost urmate de intervenţii legislative prin care s-a încercat punerea în acord cu Constituţia, aşa cum a fost aceasta din urmă interpretată prin respectivele decizii. Din păcate, au fost şi cazuri în care punerea în acord cu Constituţia nu a permis menţinerea concepţiei iniţiale a autorilor proiectelor celor două coduri. Totodată, de la data intrării în vigoare a Codului penal, au fost adoptate 33 de acte normative de modificare a acestuia, iar de la intrarea în vigoare a Codului de procedură penală acesta a fost modificat şi/sau completat de mai mult de 30 de acte normative”, a mai transmis Ministerul Justiţiei.

Potrivit instituţiei, în Parlament sunt în prezent peste 50 de propuneri legislative de modificare şi/sau completare a celor două coduri penale, ”aspect care confirmă preocuparea Parlamentului şi, implicit, a cetăţenilor, cu privire la adaptarea politicilor penale la noile riscuri şi ameninţări”.

”Dar aceste propuneri sunt departe de a fi corelate şi integrate într-o concepţie unitară, motiv pentru care adoptarea acestora în mod disparat nu ar face decât să ”topească” şi ceea ce a mai rămas din coerenţa legislativă şi funcţionalitatea în sine a acestor coduri. Această fluctuaţie legislativă, care uneori a fost incoerentă, a afectat inevitabil eficienţa parchetelor, a poliţiei şi caracterul unitar al jurisprudenţei, conducând nu de puţine ori la soluţii diferite în cazuri similare, conducând inclusiv la o potenţială aplicare neunitară a legii penale şi vulnerabilităţi sub aspectul respectării jurisprudenţei CEDO.

De aceea, din perspectiva stabilităţii, predictibilităţii şi coerenţei legislative, a eficienţei combaterii infracţionalităţii de toate tipurile într-un mod structurat logic şi coerent, din perspectiva fenomenelor criminologice din societatea românească contemporană şi a nevoilor de siguranţă juridică ale cetăţenilor şi societăţii în ansamblu, precum şi a necesităţii protecţiei valorilor democratice într-un context în care democraţiile sunt supuse unui test de rezistenţă atât în interiorul fiecărei ţări democratice, cât şi în context regional şi global, se impune o regândire a politicii penale şi o ”resetare” a demersurilor legislative referitoare la Codul penal şi Codul de procedură penală, dar numai pe baza unei analize profunde a evoluţiilor legislative descrise mai sus, precum şi cu consultarea tuturor actorilor relevanţi din cadrul autorităţii judecătoreşti, a mediului academic juridic, a profesiilor juridice şi a societăţii civile”, mai arată oficialii Ministerului Justiţiei.

”Sistemul judiciar dispune în prezent de trei strategii de bază, construite de Ministerul Justiţiei pe baza contribuţiilor directe ale judecătorilor şi procurorilor, trei strategii configurate nu numai cu larga consultare a CSM şi a Ministerului Public, ci şi potrivit viziunilor şi contribuţiilor directe ale judecătorilor şi procurorilor. Aceste strategii cuprind obiective şi direcţii de acţiune care comportă şi o acordare corespunzătoare a politicii penale, a legislaţiei penale”.

”Într-adevăr, Guvernul României a instituit recent un cadru strategic complex, care a fost corelat cu atenţie, mai ales din perspectiva relaţiei dintre corupţie, criminalitate organizată, infracţionalitate de mediu şi limitarea accesului infractorilor la resurse financiare, respectiv:

-Strategia naţională împotriva criminalităţii organizate (SNICO) 2021-2024,

-Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2021-2025,

-Strategia naţională privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!”

-Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025.

Strategiile şi planurile de acţiune aferente trasează diverse sarcini diverselor entităţi publice relevante şi pun în discuţie utilitatea mai multor intervenţii legislative, atât în ceea ce priveşte legislaţia penală, cât şi actele normative speciale. Putem astfel să evaluăm şi să configurăm legislativ de o manieră coerentă şi solicitările privind ajustarea competenţelor pe care le-am primit din partea Ministerului Public, inclusiv a DNA şi a DIICOT”, a mai transmis ministerul.

Potrivit oficialilor Ministerului Justiţiei, ”se impune o dezbatere realistă a celor de mai sus pentru elaborarea unei politici penale reînnoite, aduse la zi din punct de vedere ale coerenţei, adresabilităţii din perspectivă axiologică a valorilor societale ce se cer a fi protejate şi de eficienţă a Justiţiei.

Acest demers nu poate fi doar o „afacere de familie” a justiţiei, ci unul care să reprezinte un loc în care toţi specialiştii să-şi poată spune cuvântul, inclusiv cei din societatea civilă, cuvântul final urmând să revină Parlamentului”.

”Ministerul Justiţiei demarează acest nou şantier instituţional-legislativ pe baze solide, cu o abordare inclusivă şi transparentă faţă de societate, cu obiectivul de a elimina toate incoerenţele acumulate în ultimii ani în legislaţia penală prin intervenţii necorelate asupra reglementărilor, de a complini toate lipsurile constatate, de a adapta legislaţia penală la nevoile prezente şi de perspectivă de protejare a cetăţenilor şi valorilor democratice ale societăţii.

Sectorul public abundă de formate de lucru cu eficienţă dubitabilă, care nu ating rezultate palpabile şi nu intenţionăm să adăugăm unul în plus acestui tablou, atelierul de lucru ce va fi organizat de Ministerul Justiţiei va fi orientat pragmatic spre eficienţă aplicată şi va desfăşura o activitate efectivă şi regulată, cu ţeluri bine definite şi un calendar asumat. Intenţia asumată este de a purta acest dialog lucrativ la cel mai înalt nivel de profesionalism, cu accent pe vulnerabilităţile identificate, tendinţele înregistrate în jurisprudenţă şi ultimele evoluţii înregistrate în criminologie şi victimologie, pentru a putea identifica cele mai bune soluţii tehnice”, se mai arată în comuniucatul de presă.

Potrivit documentului citat, ”acest demers se înscrie în logica punctelor importante marcate în anul 2022 în procesul de reformare a justiţiei, care trebuie continuate de o manieră coerentă, iar sistemul să fie periodic adaptat provocărilor punctuale sau structurale întâmpinate”.

”Consider că experienţa noastră recentă, ce a determinat inclusiv înregistrarea unui bilanţ pozitiv pentru justiţia română în plan european, poate fi catalizată pentru atingerea unor reforme suplimentare de substanţă pentru sistemul judiciar. Încheierea Mecanismului de Cooperare şi Verificare cu Comisia Europeană nu este un punct de final al şantierului Justiţiei, ci unul în care trebuie lansat un şantier mai amplu, cu multiple secţiuni şi ateliere, pe lângă cel al politicii şi legislaţiei penale, cum este cel de faţă. Reconstrucţia instituţională, inclusiv sub aspectul arhitecturii sistemului judiciar, plecând de la extraordinara provocare a deficitului de judecători, procurori, grefieri, executori şi agenţi de probaţiune, va face obiectului unui alt asemenea atelier, despre care vom comunica în curând”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanţii ministerului precizează că primul grup de lucru va trebui să analizeze sistematic politica penală a statului în raport cu ultimele riscuri şi ameninţări identificate, pentru a preveni şi ameliora consecinţele suportate de cetăţean.

”Atelierul va reprezenta un moment prielnic pentru a discuta provocările determinate de fenomenul corupţiei, criminalităţii organizate, traficului de persoane, traficului de droguri sau infracţionalităţii de mediu, dar şi a altor fenomene infracţionale care au potenţial de cronicizare. Se impune, de asemenea, o abordare strategică de combatere a infracţionalităţii economico-financiare sau a fenomenelor infracţionale care au loc în mediul informatic, mai ales a pornografiei infantile. Nu în ultimul rând, discursurile polarizante şi propaganda, atât de prezente în spaţiul public, au dus la acutizarea infracţiunilor motivate de ură şi discriminare, iar noi avem datoria să răspundem acestor evoluţii.

Tot din această perspectivă, se va evalua, cu onestitate, modul în care funcţionează sistemul de competenţe privind efectuarea urmăririi penale instituit prin desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de casaţie şi Justiţie”, se mai arată în comunicat.

Ministerul publică şi o listă de acte normative care ar putea fi abordate de către grupul de lucru.

”În considerarea celor de mai sus, ministrul Justiţiei a emis astăzi Ordinul nr.485/24.03.2023, prin care a decis formarea „Grupului de Lucru-Politica Penală a României 2024”, având drept scop elaborarea şi punerea în dezbatere publică a variantele revizuite ale Noilor Coduri Penale şi ale legislaţiei penale speciale de bază şi, ulterior, sesizarea Parlamentului până cel târziu la data de 31.12.2024”, se mai arată în comunicat.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Să nu-ți faci idol din câne sau pisică. Preotul Matei Vulcănescu revine în scandalul pisică=iad: 'Idolatria față de pisică sau câine este flagel național!'

_ Zimbabwe adoptă o lege „draconiană” care interzice critica la adresa guvernului

_ Coles, Woolworths: duopol între giganții de supermarketuri care provoacă creșteri ale costurilor pentru alimente

_ Marsuini kamikaze, balene spion și delfini ucigași: în interiorul unității „forțelor speciale subacvatice” a Rusiei

_ Troy Deeney îi avertizează pe Man United că au o după-amiază „demoralizantă” înaintea lor la Wembley

_ România este la coada clasamentului UE după rata proaspeţilor absolvenţi care au un loc de muncă

_ Peste 30 de șefi de stat și de guvern la jurământul lui Erdogan - România l-a trimis doar pe Aurescu, deși Turcia e cel mai mare partener comercial din afara UE

_ Prințul Andrew Heckler nu va fi urmărit penal: Crown Office

_ O femeie „beată” și „agresivă” în zborul din LA spre Las Vegas țipă la pasageri în timp ce este îndepărtată

_ Un cutremur a lovit zona de sud-est de Melbourne, deoarece zeci de oameni raportează că simt tremurături

_ Fosta lui Armie Hammer, Effie Angelova, spune că este traumatizată și „îngrozită de bărbați”

_ Omul nostru din Washington a fost implicat într-o aventură „SEX FOR SCOOPS” cu un jurnalist de televiziune plin de farmec?

_ Djokovic, Sabalenka avansează în turul a patra al Openului Francez

_ Cum să vă protejați casa de hoți atunci când plecați în vacanță

_ Bustul autobuzului școlar electric de 200 de miliarde de dolari

_ Hong Kong se pregătește să devină un centru de tranzacționare criptografică, deschide licențele de schimb înainte de tranzacționarea cu amănuntul

_ Povestea bună a lui Jose Luis Mendilibar lasă la umbră artele întunecate ale lui Jose Luis Mendilibar

_ Mike Pence merge cu o Harley la o vitrină de alergători din 2024 în timp ce tachinează lansarea campaniei de miercuri

_ Finala FA Cup: șeful Man United, Erik ten Hag, îl apără pe David de Gea

_ Ți-ai muta 7.500 de mile pentru a lucra ca poștaș? Oficiul poștal face publicitate pentru locuri de muncă în apropiere de Antarctica

_ Philip Schofield spune că el și fostul medic This Morning au avut o întâlnire „frumoasă” în urmă cu câteva luni

_ Ce este My AI pe Snapchat - și cum scap de el?

_ Savvy mamă a doi copii transformă grădina neglijată în zonă de joacă de vis și pergolă

_ Conor McGregor insistă că este pe cale să devină primul miliardar al MMA înainte de revenirea la UFC

_ Gunther Steiner este convocat de stewarzi după ce a criticat penalty-ul lui Nico Hulkenberg

_ 31 de miliardari valorează mai mult decât are Trezoreria SUA în numerar

_ Auguste Rodin câștigă Derby-ul Epsom pentru antrenorul Aidan O'Brien

_ „Legiunea străină” Just Stop Oil: eco-activiștii care își riscă propria deportare

_ Peste 210.000 de oameni şi aproape 55.000 de maşini au trecut frontiera în ultimele 24 de ore

_ Un bărbat din Melbourne cu plăcuțe DANOUT care îl atacă pe Dan Andrews pierde apelul VicRoads

_ Cum au trecut Central Coast Mariners de la ancorarea pe scara A-League la ascensiunea către titlul intern

_ Major League Eater James Webb distribuie aproape șaizeci de gogoși în opt minute

_ Proprietar din Florida a fost arestat după ce a amenințat vecinul cu un pistol care a făcut o întoarcere în alee

_ Virat Kohli îl va urmări pe Man City cu Man United în finala FA Cup de sâmbătă

_ Mitchell Johnson numește „bull**** on Bazball” și susține că stilul englezesc se va întoarce împotriva lui The Ashes

_ Stephen A. Smith vrea ca Shannon Sharpe să se alăture altor foști profesioniști NFL deveniti analiști la First Take a ESPN

_ Vivid Sydney: Polițiștii avertizează că nu există drone peste portul din Sydney în timpul festivalului popular al luminilor din oraș

_ Artistul a pus un mesaj anti-poliție pe crucișătorul NYPD decorat pentru luna Mândriei?

_ Sassuolo 1-3 Fiorentina: echipa lui Vincenzo Italiano a câștigat cu două goluri rapide

_ Man City vs Manchester United: Cum să urmărești finala FA Cup

_ Poliția Română anunță: Peste 51.000 de persoane, în registrul agresorilor sexuali

_ Avertizare meteo: Cod portocaliu de averse torenţiale în 10 judeţe

_ Prognoză meteo pentru Bucureşti: vor fi averse, descărcări electrice şi vânt puternic

_ Bouclé popularizat de Coco Chanel revine la modă în casă

_ Liberty Galaţi, cel mai mare producător de oţel din România, a avut pierderi în 2022

_ Soțul lui Natalie Portman, Benjamin Millepied, luptă pentru a salva căsătoria după o presupusă aventură

_ Record mondial doborât la Florenţa, în cadrul circuitului Diamond League

_ BRENDAN O'NEILL dezvăluie de ce elitele Marii Britanii disprețuiesc atât oamenii obișnuiți și democrația

_ Rafael Nadal are o intervenție chirurgicală la șoldul stâng, în încercarea disperată de a rezolva accidentarea

_ Contractul de 27 de ani al companiei de energie BP cu British Museum este pus la îndoială

_ ONU intenționează să livreze proiectul de tratat cu materiale plastice până la sfârșitul anului

_ Jaap Stam este încrezător că l-ar putea opri pe Erling Haaland și dezvăluie „răspuns ușor” despre cum să o facă

_ Liam Gallagher a fost văzut cum strânge un tânăr fan al lui Manchester United în timpul triumfului FA Cup al lui Manchester City

_ Războiul se pregătește în Congres pentru finanțarea Ucrainei

_ Proprietarul de la Leeds, Andrea Radrizzani, „a oferit Elland Road drept garanție pentru a asigura un împrumut pentru cumpărarea Sampdoria”

_ PSG anunţă că Messi va părăsi clubul la finalului sezonului

_ Incendiu la acoperişul unui hotel-restaurant din Braşov: persoanele aflate în interior s-au autoevacuat

_ YouTube încetează să cenzureze conținutul care susține o conduită greșită în alegerile din 2020

_ Pot recenziile filmelor să prezică succesul de box office?

_ Lewis Hamilton îl acuză pe coechipierul George Russell că a condus „PERICULOS” în calificările la GP Spaniei


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1253, afisate in 21 pagini.ieri 08:25