07:43
Comentarii Adauga Comentariu

_ ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Atunci cînd libertatea cîntăreşte cît o cegă de 30 de kilograme

ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Atunci cînd libertatea cîntăreşte cît o cegă de 30 de kilograme

Astăzi de la orele 18.00, la sediul Fundaţiei ”Ion Gavrilă Ogoranu”, are loc lansarea unui volum memorialistic aparte: sînt amintirile de război ale unui tată, povestite de fiul său. Cristian Săileanu a scris ”Manual de’ntors acasă - de la Stalingrad”, după povestirile lui Mircea Săileanu. Pagini incredibile, despre aventuri şi momente de viaţă de demult, pe care le leagă de prezent un element comun: tranşeele pline de noroi ale Ucrainei, măcinată de război.

Autorul despre sine şi părinele său

Cristian Săileanu are 76 de ani. E un român ”naturalizat cu forţa” în Statele Unite, fiind expulzat practic din România în timpul lui Ceauşescu, după zece luni de anchetă, în beciurile Securităţii, de la Rahova, la începutul anului 1981. Cînd se afla arestat, învinovăţit de participarea la un ”grup organizat” în vederea acţiunii de propagandă împotriva orînduirii socialiste” şi chiar complot (erau anii de apogeu ai ”mişcării Goma” în România), familia sa a anunţat prieteni ai arestatului, din Marea Britanie, în legătură cu situaţia sa. Săileanu, absolvent de limba engleză al Facultăţii de Litere din Bucureşti, avea asemenea prieteni, din anii în care lucrase ca ghid, pentru grupuri de turişti englezi. Aceştia, mobilizaţi şi conduşi de familia unui pastor irlandez s-au organizat exemplar şi au adunat mii de semnături, cerînd eliberarea arestatului, într-o scrisoare transmisă lui Ceauşescu şi care a ajuns în mîinile Securităţii. În ea, se anunţa organizarea de manifestaţii la ambasada României la Londra şi în alte locuri, chiar de 26 ianuarie, ziua dictatorului - care era şi ziua de naştere a lui Cristian Săileanu.

A primit un paşaport direct din mîna unui general de securitate pe patul din spitalul penitenciarului, unde se afla în a 24-a zi de grevă a foamei şi, în scurtă vreme, a fost ”scos” din ţară, cu tot cu familie (soţie, fiu şi, mai tîrziu, părinţii), luînd calea exilului. După 1990, a reprimit cetăţenia română, care îi fusese retrasă în 1981, dar la scurtă vreme, după ce primise prin poştă un paşaport românesc, acesta i-a fost anulat – aşa cum i s-a întîmplat şi lui Paul Goma, care a murit avînd doar cetăţenia Republicii Moldova. Cristian Săileanu e în prezent cetăţean american şi grec. Cetăţenia greacă a primit-o după stabilirea sa în urmă cu 16 ani în Corfu şi ca urmare a recunoaşterii descendenţei sale greceşti, după mamă, originară din Salonic. El însuşi protagonist al unor aventuri incredibile pe parcursul vieţii sale, despre care nu osteneşti ascultîndu-l, ”povestitorul” Săileanu îmi scria,în urmă cu aproape un an în urmă, cînd îmi trimitea manuscrisul cărţii sale: ”uite, daca cineva e curios de povestea tatii, e scrisă...” şi mă ruga să nu mă grăbesc, să-mi văd mai întîi de ale mele (mama era grav bolnavă): ”stai lîngă mama ta, dedică-i toata atenţia... eu sînt tînăr şi am toată viaţa înainte, să fiu descoperit ca mare autor...”. Azi, Cristian Săileanu ”debutează” la 76 de ani cu amintirile de pe front povestite de tatăl săi şi puse pe hîrtie de el, în exilul american.

Din cartea sa, am reţinut un fragment, din care parafrazez pe larg, al destinului unui om, în vreme de război şi apoi în timp de ”pace”, care pentru el au însemnat patru ani de lagăr la Periprava. O pagină în care viaţa unui român aflat în retragere de pe front se împleteşte strîns, peste timp, cu a doi ucraineni, prizonieri din armata sovietică, prinşi şi ei în aceeaşi vîltoare a războiului. E o poveste despre micii eroi, ai războiului, despre care istoria ”mare” nu vorbeşte – aşa cum se întîmplă şi în momentul de faţă, în tranşeele noroiase ale Ucrainei, despre ai cărei combatanţi ştim prea puţin, aflînd doar despre victorii sau retrageri.

Aflat cu unitatea lui pe teritoriul Ucrainei, căpitanului Mircea Săileanu i-au fost aduşi în faţă doi prizonieri din armata roşie, fugari şi ei în faţa ofensivei sovietice. Erau ucraineni şi nu voiau să fie eliberaţi: Artem şi Maxim ştiau că îi aşteaptă glonţul, pentru ”laşitatea” de a se fi lăsat prinşi. Căpitanul s-a învoit ca aceştia să-i însoţească pînă în România şi apoi, cum le-o fi soarta. I-a lăsat liberi undeva pe la Sulina, să se piardă printre ucrainenii din partea locului. Ştia că şi-au aflat un rost pe acolo, ca zidari.

În 1953, fostul căpitan Săileanu a fost condamnat la o pedeapsă lungă în lagăr, pentru că, după ce i se confiscase mica afacere, un debit de tutun, îndrăznise să-l golească de marfă: a fost condamnat exemplar pentru ”subminarea economiei naţionale”, la pedeapsa maximă de 20 de ani, dar, la recurs, după un an ca ”politic”, un avocat a reuşit să-i schimbe încadrarea într-una de drept comun, pentru furt din avutul obştesc şi a trecut în rîndul ”hoţilor”. În 1957, a reuşit să evadeze de la Periprava. A fost prins, după trei ani ca fugar şi întors în lagăr, unde şi-a ispăşit întreaga pedeapsă. Dar povestea evadării sale merită relatată. Ea l-a adus din nou alături de cei doi foşti prizonieri ucraineni, Artem şi Maxim, în mîinile cărora de astă dată Mircea Săileanu şi-a pus viaţa.

Poveste despre o evadare şi despre recunoştinţă

”Eram atît de slābit cā de abia mā ţineam pe picioare”, îi povestea Mircea Săileanu fiului său Cristian. ”Dar norma la tāiat stuf trebuia sā ţi-o faci, cā altfel la sfîrşitul zilei te stîlceau din bātaie... Te bāteau cu sābāticie cu centura la fundul gol”. Cînd lîngă el, pe prici, au murit de istovire doi deţinuţi, un ţăran şi un fost legionar, n-a mai putut să verse nicio lacrimă, pentru ei: ”Mārturisesc însā cā n-am plîns, cāci nici lacrimi nu mai aveam. Ȋn capul meu, însā, s-a aprins întîi o mare deznādejdie, apoi o şi mai mare furie şi îndîrjire. Aia a fost ziua în care am hotārît cā, fie ce-o fi, evadez. Decît sā mor de foame în zeghe şi bātut la cur de gardieni, mai bine mor fugit, prin stuf, şi mā mānîncā peştii. Ne-au scos, aşadar, de dimineaţā la muncā, ne-au dus în stufāriş, şi ne-au împārţit secerile de tāiat stuf. Cît aveam secerile în mînā, nu aveam nici un contact cu gardienii. Secerile le luam în primire dimineţa şi le dādeam înapoi şefului seara. Cum am ajuns în stufāriş, n-am mai stat pe gînduri, m-am tras uşurel într-o parte şi am luat-o ţintā cātre sat, cātre Periprava.

Ştiam cā pînā-n searā trebuie sā-mi gāsesc un adāpost, cā nu puteam sā petrec noaptea în aer liber, cā asta ar fi însemnat o moarte sigurā, m-ar fi supt ţînţarii de viu. Vāzusem cu cîteva sāptāmîni înainte o clādire abandonatā la vreo zece kilometri de unde erau barācile unde dormeam noi, deţinuţii. Ştiam cā nu am mult timp la dispoziţie, cā în cel mult douā ore se va observa lipsa mea şi vor da alarma. Dar şi sā gāseşti un om fugit prin stuful āla era ca şi cum ai cāuta acul în carul cu fîn. Am alergat prin apā douā ore, şi cînd apa era prea adîncā înotam, tot înspre rāsārit, tot spre sat. N-am mers însā mai mult de zece, cincisprezece minute şi am dat nas în nas cu o luntre pe care o mînuia un bārbos lipovean, un uriaş, tînār, de abia dacā trecuse de douāzeci de ani... Lipoveanul s-a oprit din vîslit, şi s-a uitat luuung la mine. Eu am închis ochii şi am aşteptat, sā vād ce face. Am aruncat secera din mînā ca sā-i arāt cā nu aveam de gînd sā mā lupt cu el, sā încerc sā îi iau luntrea. Ce sā mā lupt cu el... Era de douā ori mai lat în spete decît mine şi cu un cap mai înalt. Eu eram sfîrşit de anii de foame şi de obosealā, un schelet ambulant. Am rāmas acolo, cu ochii închişi, la mila lipoveanului. Am auzit cum clipoceau vîslele în apā, cum se apropia barca de mine, şi am deschis ochii. Rāsuflam din greu. De foame, de fricā, de obosealā, tremuram din toate încheieturile. Lipoveanul a oprit luntrea lîngā mine şi mi-a spus,

– Urcā. Eşti fugar?

– Am avut o inspiraţie extraordinarā şi i-am rāspuns în ruseşte. Da, i-am spus, am fugit din lagār, de la Periprava, muream de foame acolo.

– Eşti rus? m-a întrebat el şi i s-a luminat faţa.

– Mama era lipoveancā, am minţit eu.

– De unde era mama ta?

– Din Jurilovca. Dar eu n-am fost niciodatā în satul unde s-a nāscut ea. S-a cāsātorit cu un român şi noi, toţi şase fraţi, ne-am nāscut în Tîrgovişte (aici, era o parte de adevăr).

– Hai, suie în barcā, mi-a spus el”.

Serioja pescarul l-a adăpostit în coliba sa, de pe malul unui canal. I-a dat să mănînce şi l-a întrebat ce are de gînd să facă, iar Mircea Săileanu şi-a amitit de cei doi prizonieri ucraineni, Artem şi Maxim şi l-a rugat pe pescar să încerce să dea de ei. Acesta îi spusese, de la bun început: ”Habar n-am ce-o sā fac cu tine, cā dacā mā prind āştia cā te ascund la mine, puşcāria mā mānîncā. Dar nici sā te duc înapoi la ei nu mā lasā sufletul – De ce eşti în puşcārie? Spune-mi adevārul, nu e nevoie sā mā minţi. Chiar dac-ai omorît pe cineva, chiar dacā ai fost hoţ de drumu mare, nu conteazā, vreau doar sā ştiu adevārul. I-am spus. I-am povestit totul de-a fir a pār. – Te-au bāgat la puşcārie pentru cā ţi-ai dus ţigārile tale acasā? Cîţi ani ţi-au dat? – Iniţial, douāzeci. Pînā la urmā, şapte. S-a ridicat în picioare şi a început sā clātine din cap şi privea în gol. – Rana de la burtā de unde o ai? – Din rāzboi. – Cum ai cāpātat-o? – Am cālcat pe-o minā. Am ridicat pantalonii de la zeghe şi i-am arātat cicatricele de la picior. – Unde? – La asediul Budapestei. – Nu la Stalingrad? – Nu. De-acolo am scāpat basma curatā. – Deci, ai fost la Stalingrad... – Am fost... Fā-ţi milā cu mine şi du-mā la Sulina.

– Ce-i la Sulina?

– Am nişte camarazi de la rāzboi...”. Săileanu se gîndea la Artem şi la Maxim.

Serioja pescarul s-a dus el însuşi să-i caute pe cei doi. A revenit după trei zile, îi găsise stabiliţi în satul Crişan. L- a înştiinţat pe Săileanu: ”Nu sînt în Sulina. Au trecut pe-acolo cu ani în urmā, dar s-au aşezat la Crişan. Şi nu-şi mai zic Artem şi Maxim. Le-a făcut Fyodor Vasilievici acte, buletine de populaţie. Acum sînt cunoscuţi drept Harasim şi Prokip Davidenco, se dau drept tatā şi fiu. Au un cuptor mārişor unde fac cārāmizi şi le vînd. Harasim, cel tînār, s-a şi însurat, şi Prokip s-a lipit şi el de mama fetei. Locuiesc toţi în casa nevestii... Vād cā ţi-a mai crescut barba. Ȋn douā, trei sāptāmîni, cînd ai o barbā mai de lipovean, te duc pînā în Crişan. Cînd am ajuns în satul Crişan sā vezi tu bucurie pe ucrainienii mei. – Gata, mi-au spus, aici rāmîi! Ruseşte ştii... Dinţi ai... Ȋţi gāsim şi nevastā! Ȋnveţi sā faci cārāmizi! Am învāţat sā fac cārāmizi, sā frig peşte, şi sā beau vodcā cot la cot cu ucrainienii. Şase luni am stat la ei, şi nu voiau sā mā lase sā plec acasā. Dar pe mine mā aştepta Penelopa mea... Ei, şi într-o bunā zi, a venit Artem la mine şi mi-a zis,

– Cāpitan Mircea, gata, ţi-a crescut barba destul. Mîine pleci acasā.

– Pāi, cum aşa? Cum facem?

– Mîine e duminicā, zi de tîrg în Tulcea. Azi am prins un peşte rar, o cegā frumoasā, de peste treizeci de kile. E plinā de icre, de caviar, domnule cāpitan. Ţi-o dau dumitale, şi dumneta mergi la tîrg cu ea. La tîrg eşti un lipovean ca oricare altul. Ţi-a crescut barba, haine de lipovean ai, ruseşte vorbeşti... Eu mā fac cā nu te cunosc. Pui cega pe tejghea, o vinzi, iei banii pe ea, cu banii îţi iei bilet de barcā şi de autobuz, te sui în autobuz, şi mergi acasā. Drum bun, şi sā te ţinā Dumnezeu în libertate.

A doua zi eram în Bucureşti”.

”Manual de-ntors acasă de la Stalingrad” e o carte în care istoria şi literatura sînt supuse de adevărul vieţii. În care libertatea poate cîntări cît o cegă de treizeci de kilograme şi un bine făcut, cîndva, se întoarce întotdeauna înzecit, mai tîrziu. Iar răului i se răspunde cu rău. Acesta e adevărul dintotdeauna al vieţii, chiar şi atunci cînd aceasta arată ca o tranşee noroiasă. E o lecţie care niciodată nu-şi pierde sensul şi valoarea, pe care am învăţat-o, între multe altele, de la ”scriitorul-debutant” la 76 de ani, Cristian Săileanu.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ În timp ce Lisa Loring moare la 64 de ani, FEMAIL se întoarce la ceea ce sa întâmplat cu distribuția originală a familiei Addams

_ Am comandat haina perfectă Zara - apoi am descoperit un defect uriaș de design, oamenii spun că este vina MEA

_ Insula Iubirii 2023: Tot ce trebuie să știi despre episodul 15

_ Whoopi Goldberg După ce 5 polițiști negri l-au bătut pe om negru: �Trebuie să vedem și oamenii albi bătuți �nainte ca cineva să facă ceva?� (VIDEO)

_ Mama lui Tire Nichols: „Urăsc că au fost cinci bărbați de culoare care au făcut asta”

_ Actrița de la Hollywood Annie Wersching, cea mai cunoscută pentru rolurile din „24” și „Star Trek”, a murit la 45 de ani

_Gold FM Romania - 30 Jan 2023 19:08:31

_ URMĂȚI: Karyn Turk și Ed Henry AU UMINI cu cele mai recente rapoarte ale lui Joe Hoft și TGP despre MAI MULTE documente clasificate pe laptopul lui Hunter Biden (VIDEO)

_Cristian Terheș - 30 Jan 2023 20:13:12

_Marius Tucă Show - 30 Jan 2023 21:00:04

_ CHIAR IN: Al șaselea ofițer de poliție din Memphis, implicat în lovirea fatală a lui Tire Nichols, eliberat de serviciu

_ Departamentul de pompieri din Memphis concediază trei persoane de intervenție pentru că nu au oferit îngrijiri medicale adecvate lui Nichols.

_ INTERVIU EXCLUSIV: �Joci un meci de fotbal pe un teren trucat� � Mike Lindell discută despre integritatea alegerilor după alegerea președintelui RNC �n Dana Point, CA � spune că va fi pe Jimmy Kimmel live marți

_ Trump îl dă în judecată pe autorul de extremă stângă Bob Woodward pentru 49 de milioane de dolari pentru că a lansat înregistrări de interviuri

_Gold FM Romania - 30 Jan 2023 17:27:48

_Gold FM Romania - 30 Jan 2023 16:30:11

_ Oamenii de știință găsesc noi indicatori ai dezghețului permafrostului din Alaska

_ Gordon Ramsay nu se acordă niciodată de Insula Iubirii în cazul în care una dintre fiicele lui s-a înscris în secret

_ Victor Davis Hanson: Stânga radicală este instituția

_Călin Georgescu - 31 Jan 2023 03:11:09

_Stiri Negre - 30 Jan 2023 08:50:07

_ Milionarul Bernie Sanders percepe 95 de dolari un bilet pentru un eveniment unde �ți spune de ce capitalismul este rău

_ DEAD LAST: „Ridin with Biden” apare ultimul la Cupa Mondială Pegasus 2023 de la Gulfstream Park – VIDEO

_ Raportul TGP din octombrie 2020 despre apelul de conferință lui Obama care este scurs către Burisma susține raportul anterior al TGP de astăzi

_Gold FM Romania - 30 Jan 2023 11:54:30

_ Președintele Trump strigă „The Club for No Growth” și Karl Rove

_ Felicity Huffman filmează The Good Lawyer în Vancouver... în timp ce noua serie marchează primul rol de la închisoare

_ South Africa electricity crisis: govt considers national state of disaster

_ Lionel Messi spune că contul său de Instagram a fost BLOCAT după victoria Argentinei la Cupa Mondială

Protestul francez pentru creșterea vârstei de pensie de stat la 64 de ani... în timp ce britanicii așteaptă până la 68 de ani...iar pe romani care traiesc cu 10 ani mai putin ii chinuie Iohannis si Ciulacu pana la 65

Cum se facturează consumul de energie începând cu 1 ianuarie 2023

_ Michael Jackson va fi interpretat de nepotul său Jaafar Jackson în viitorul film biografic despre Regele pop

_ Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Victor Osimhen: 10 LUCRURI PE CARE LE-AM ÎNVĂȚAT din Serie A

_Marius Tucă Show - 30 Jan 2023 21:03:49

_ „Nici măcar nu știu despre consilierul special” – Biden când reporterul întreabă dacă va depune mărturie consilierului special Robert Hur (VIDEO)

_ Renumitul profesor MIT și specialist în analiza siguranței medicamentelor solicită suspendarea imediată a tuturor vaccinurilor cu ARNm COVID

_Marius Tucă Show - 30 Jan 2023 20:48:53

_ Activist trans acuzat de viol după ce a fost mutată la închisoarea pentru femei

_ RUPTĂ: ORIBIL � Regimul din Arizona o investighează pe Kari Lake și �ncearcă să o condamne la �nchisoare pentru acuzații de infracțiune pentru exercitarea primului amendament și dezvăluirea fraudei electorale

_ Noi sondaje primare arată că Trump conduce DeSantis cu două cifre în New Hampshire și Carolina de Sud

_ Ilegalii găzduiți pe cheltuiala contribuabililor refuză să părăsească hotelul Hell’s Kitchen din NYC pentru un nou adăpost

_ Te-ai gândit să renunți la lupta pentru salvarea Americii după rezultatele dezamăgitoare ale alegerilor din 2022? Aproape am făcut-o, la fel și mulți alții... Iată de ce am decis să rămânem și să luptăm

_ RIP � Actrița Cindy Williams din emblematica emisiune TV �Laverne & Shirley� a murit la v�rsta de 75 de ani

_ Clima mai caldă poate face ca ciupercile să fie mai periculoase pentru sănătatea noastră

_Marius Tucă Show - 30 Jan 2023 20:54:56

_ Mai multe minciuni: Joe Biden repetă povestea dezmințită despre dirijorul Amtrak care i-a luat obrazul (VIDEO)

_ EXCLUSIV: AL DOILEA E-mail Hunter Biden de la laptop CU INFORMAȚII CLASIFICATE Descoperit – Hunter a fost distribuit cu colegii de afaceri din Ucraina – Mai multe vor veni

_ RUPTĂ: Activistul catolic pro-life Mark Houck a fost găsit NEVINAT de acuzațiile federale

_Marius Tucă Show - 30 Jan 2023 20:52:42

_Stiri Negre - 30 Jan 2023 21:58:22

_ URMĂȚI ÎN DIRECT: 14:00 MST/15:00 Central: Senatul Arizona va asculta prezentarea despre mecanica electorală PARTEA 2 de către Shelby Busch – NOI constatări privind lanțul de custodie și adjudecarea buletinului de vot care urmează să fie prezentate

_ Actrița Lisa Loring – cea mai cunoscută pentru rolul lui Wednesday Addams din emblematica emisiune TV „The Addams Family” a murit la 64 de ani

_ NAACP ia în considerare un proces pentru interzicerea cursului de studii afro-americane din Florida care conținea CRT și secțiunea despre „Teoria queer”

_ „Take Down the BBC” – Mitingul protestatarilor Anti-Vaxx în afara sediului BBC (VIDEO)

_Marius Tucă Show - 30 Jan 2023 20:57:30

_ Amber Gill din Love Island este văzută pentru prima dată cu zvonita iubita Jen Beattie

_ Când este data limită de transfer și la ce oră se închide fereastra din ianuarie 2023?

_ Tucker Carlson examinează distrugerea ciudată a fabricilor de prelucrare a alimentelor din �ntreaga țară (VIDEO)

_ Încărcătorul îl numește pe Kellen Moore ca nou coordonator ofensiv

_ Al șaptelea ofițer de poliție din Memphis a fost suspendat în ancheta despre moartea lui Tire Nichols


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1517, afisate in 26 pagini.ieri 16:28