23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Raport Secret despre Migrație al Fundației lui George Soros scurs pe Wikileaks. Open Society Foundations (OSF): "Criza refugiaților trebuie prezentată şi trebuie impusă publicului şi factorilor politici mondiali 'ca o nouă normalitate' "

Nota Redacției: Așa cum puteți citi în continuare chiar în propriul Raport al lui "Open Society Foundations" - fundația "mamă" a miliardarului George Soros, putem vedea că această fundație este unul dintre principalii promotori mondiali al politicilor de imigrare masivă care au ca scop un amestec etnic forțat în Europa. Scopul final? Dizolvarea cât mai rapidă a Statelor Naționale din regiune

SorosNewNormal

Un raport scurs de la "Open Society Foundations"(OSF), cu ocazia scurgerilor de emailuri de la acest ONG "Mamă" al progresistului miliardar George Soros, susține că criza refugiaților din Europa ar trebui să fie acceptată ca o "nouă normalitate" și că criza refugiaților înseamnă "noi oportunități" pentru organizația lui Soros de a influența politicile de imigrare la scară globală.

Ofițerul de program de la OSF, Anna Crowley și specialistul de programe Katin Rosin, sunt coautorii unui Raport de 12 pagini, intitulat "Guvernanța Migrației și Executarea portofoliului de Revizuire."

Raportul se concentrează pe un program al OSF-ului numit "Inițiativa pentru Migrație Internațională" (IMM), program care are drept scop să influențeze politica în domeniul imigrației şi să faciliteze această migrație.

Raportul are trei puncte cheie:

1. Open Society Foundations a donat milioane unor cauze şi unor ONG-uri progresiste de stânga - care au avut succes în influențarea politicii globale pro-migrație.

2. Criza refugiaților din Europa prezintă "noi oportunități" pentru organizația lui Soros de a influența politica globală asupra migrației şi

3. Criza refugiaților trebuie prezentată şi trebuie impusă publicului şi factorilor politici mondiali "ca o nouă normalitate".

Concluzia raportului este că "Open Society Foundations" (OSF) influențează cu succes politicile globale de imigrare.

Unul dintre scopurile revizuirii politicii asupra imigrării, scriu Crowley și Rosin în introducere, este nevoie de "a se lua în considerare (de alte organizații şi de factorii politici) a abordărilor eficiente pe care le-am folosit deja şi pe care le-am propus pentru a realiza o schimbare la nivel internațional în ceea ce privește politicile de migrație."

O secțiune a revistei intitulată "Munca noastră" descrie modul în care think-tancul a lucrat cu "lideri în domeniu" pentru a "modela politicile de migrație și pentru a influența procesele regionale și procesele globale care afectează modul în care migrația este reglementată și aplicată."

Într-o secțiune intitulată "Ambițiile noastre", autorii explică că: "premisa noastră pentru angajarea în munca legată de guvernanța migrației a fost, pe lângă reducerea efectelor negative împotriva migrației - reducere ce a urmat în urma aplicării ei, şi faptul, că acestă guvernanță are ca scop principal să fie un sprijin pentru actorii din domeniu care caută în mod proactiv de a schimba politicile, regulile și regulamentele care guvernează migrația. "

"Am crezut, de asemenea, că avansarea subiectelor migrației la nivel regional sau internațional ar putea crea un impuls pentru schimbare de politici şi pentru punerea în aplicare a normelor existente la nivel național".

Am evitat în mod deliberat termenul de 'guvernanță globală', deoarece nu există nici un sistem unic la nivel mondial pentru gestionarea migrației ".

Aceeași secțiune mai spune că IMI "a trebuit să fie selectiv și oportunist, în special la nivel mondial, în sprijinirea liderilor din domeniu pentru a împinge în față un mod de gândire pozitiv privind migrația și o mai bună coordonare a eforturilor de advocacy și de reformă. Am sprijinit inițiative, organizații și rețele a căror activitate are legături directe cu obiectivele noastre pe diverse tronsoane de activitate. "

"La început, IMI a identificat câteva zeci de organizații capabile să se angajeze în domeniul migrației la nivel global și trans-național, pentru a ridica influența şi nivelul de lucru pe tronsonul IMI dincolo de nivel național", se arată într-o altă secțiune a raportului, secțiune intitulată "Locul nostru."

"Aceste influențe au inclus think-tancuri cheie de reflecție în domeniul imigrației, cum ar fi "Institutul de Migrație Politica" (MPI), precum și rețelele de advocacy, cum ar fi "Coaliția Internațională de detenție" (IDC)."

(Autorii subliniază mai departe faptul că MPI, este un puternic susținător al amnistiei pentru imigranții ilegali din America, şi "este uneori criticat pentru apropierea de guvernul democrat, [de aceea] finanțare flexibilă de la OSF i-a permis să-şi mențină o anumită independență față de guvernul pe care-l sfătuiește".)

Raportul notează că "IMI a jucat un rol central în stabilirea și influențarea obiectivelor [din cadrul Programului european pentru integrare și migrație] rol care a dus la crearea a două noi subfonduri privind sistemul comun european de azil (SECA) și la reținerea imigrației în țările Uniunii Europene"

Criza refugiaților din Europa prezintă "noi oportunități" pentru Open Society Foundations a lui George Soros.

Raportul explică modul în care criza refugiaților din Europa își deschide porțile pentru organizația lui Soros "pentru a influența și mai mult politica globală de imigrare".

Autorii raportului spun că "actuala criză a refugiaților necesită crearea unui spațiu organizațional care să reconsidere guvernanța migrației și a regimului internațional al refugiaților."

Un motiv pentru a face acest lucru este faptul că țările în curs de dezvoltare care alcătuiesc Grupul G77 la Organizația Națiunilor Unite "au fost motivate de criza refugiaților ca să păstreze problemele legate de imigrație pe 'agenda globală' ", arată raportul.

"Criza refugiaților și teama că interesele migranților care fug de sărăcie, de schimbările climatice, de violența generalizată sau care fug în caz de catastrofe naturale ar fi fost trecute cu vederea de forurile mondiale, dacă Fundația (lui Soros) nu ar fi generat un veritabil impuls în țările G77 pentru a se asigura că aspectele legate de migrație vor rămâne Permanent pe agenda globală."

Mai departe în raport, cei de la Fundația lui Soros explică că actuala criză oferă "noi oportunități" pentru a influența politica în domeniul imigrației pe o scară globală.

"Climatul actual prezintă noi oportunități pentru reformarea guvernanței migrației la nivel mondial, fie prin intermediul sistemului multilateral existent, fie prin reunirea unei serii de actori care să se gândească la soluții inovatoare" - se scrie în raport.

"Programul nostru de lungă durată și de interes pentru investiții în activitatea globală înseamnă să avem cât mai mulți partenerii potriviți și să ne poziționăm pentru a-i ajuta pe alții să navigheze în acest spațiu. " - mai adaugă raportul.

În plus, în status-ul de revizuire al raportului, se arată că "Criza refugiaților deschide noi oportunități" pentru "coordonarea și colaborarea" cu alți donatori bogați.

Criza refugiaților din Europa: este Noua Normalitate

Conform analizei, factorii de decizie politică de imigrație trebuie să accepte criza refugiaților ca pe "o nouă normalitate".

Una dintre concluziile enumerate în raport este "Acceptarea crizei actuale a imigranților ca o nouă normalitate care cere o atenție obişnuită asupra ei dincolo de nevoia de a reacționa."

"Observarea partenerilor noștri pe măsură ce aceştia răspund și se adaptează la noua realitate, în contextul crizei din Europa și din Marea Mediterană, a relevat necesitatea acordării unei atenții sporite planificării pe termen lung a migrației şi în găsirea noi abordări, fundamental diferite de cele vechi, pentru advocacy."

Concluzia raportului subliniază, de asemenea, necesitatea de a lupta împotriva "intoleranței în creştere față de migranți."

Open Society Foundations a refuzat să comenteze legat de apariția acestei dezvăluiri deşi "The Dailly Caller" i-a cerut un punct de vedere.The Daily Caller - A leaked memo from left-wing financier George Soros’s Open Society Foundations argues that Europe’s refugee crisis should be accepted as a “new normal,” and that the refugee crisis means “new opportunities” for Soros’ organization to influence immigration policies on a global scale.

OSF program officer Anna Crowley and program specialist Katin Rosin co-authored the May 12 memo, titled “Migration Governance and Enforcement Portfolio Review.” The memo focuses on an OSF program called the International Migration Initiative, which aims to influence immigration policy.

The nine-page review makes three key points: OSF — which doles out millions to left-wing causes — has been successful at influencing global immigration policy; Europe’s refugee crisis presents “new opportunities” for the organization to influence global immigration policy; and the refugee crisis is the “new normal.”

Open Society Foundations is successfully influencing global immigration policy

One of the purposes of the review, Crowley and Rosin write in the introduction, is to “consider the effectiveness of the approaches we have used to achieve change at the international level.”

Why Do You Think George Soros Wants More Syrian Refugees In America?

  They Will Vote Democrat         They Will Improve The Economy         Both         Neither       

Completing this poll entitles you to Daily Caller news updates free of charge. You may opt out at anytime. You also agree to our Privacy Policy and Terms of Use.

A section of the review titled “Our Work” describes how America’s least transparent think tank has worked with “leaders in the field” to “shape migration policymaking and influence regional and global processes affecting the way migration is governed and enforced.”

In a section titled, “Our Ambitions,” the authors explain: “Our premise for engaging in work related to governance was that, in addition to mitigating the negative effects of enforcement, we should also be supporting actors in the field proactively seeking to change the policies, rules, and regulations that govern migration.”

“We also believed that advances at the regional or international levels could create impetus for policy change or implementation of existing norms at the national level. We deliberately avoided the term ‘global governance’ because there is no single system at the global level for managing migration.”

The same section later states that IMI “has had to be selective and opportunistic, particularly at the global level, in supporting leaders in the field to push thinking on migration and better coordinate advocacy and reform efforts. We have supported initiatives, organizations, and networks whose work ties directly to our aims in the corridors.”

“Early on, IMI identified a handful of organizations able to engage on migration globally and transnationally, elevating IMI’s corridor work beyond the national level,” reads another section of the memo, entitled “Our Place.”

“These included key think tanks such as the Migration Policy Institute (MPI) and advocacy networks such as the International Detention Coalition (IDC).” (The authors later note that MPI, a strong advocate of amnesty for illegal immigrants in America, “is sometimes criticized for its closeness to governments, [but] flexible funding from OSF has allowed it to maintain some independence from the governments it advises.”)

The memo also notes that “IMI played a central role in establishing and influencing the goals of two new [European Programme for Integration and Migration] sub-funds on the Common European Asylum System (CEAS) and immigration detention.”

Europe’s refugee crisis presents “new opportunities” for OSF

The memo explains how Europe’s refugee crisis is opening doors for Soros’ organization to further influence global immigration policy.

The authors note that “the current refugee crisis is creating space to reconsider the governance of migration and the international refugee regime.”

One reason for this is that the developing countries that make up the Group of 77 at the United Nations were motivated by the refugee crisis to keep immigration issues on the “global agenda,” the memo states.

“The refugee crisis and the fear that the interests of migrants fleeing poverty, climate change, generalized violence, or natural disaster would be overlooked at these fora have generated a push from G77 countries to ensure other migration issues remain on the global agenda.”

They later explain that the current crisis provides “new opportunities” for influencing immigration policy on a global scale.

“The current climate presents new opportunities for reforming migration governance at the global level, whether through the existing multi-lateral system, or by bringing together a range of actors to think more innovatively. Our long-standing interest and investment in global work means we have many of the right partners and are positioned to help others navigate this space.”

Additionally, the review states, “The refugee crisis is opening new opportunities” for “coordination and collaboration” with other wealthy donors.

Europe’s refugee crisis: the new normal

According to the review, immigration policy-makers need to accept the refugee crisis as a “new normal.”

One of the conclusions listed in the memo is, “Accepting the current crisis as the new normal and moving beyond the need to react.”

SorosNewNormal

“Observing our partners as they respond and adjust to the new reality in light of the crisis in Europe and the Mediterranean, we see little attention given to long-term planning or fundamentally new approaches to advocacy.” The conclusion also stresses the need to fight back against “growing intolerance toward migrants.”

OSF has not yet returned The Daily Caller’s request for comment.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

1907. Regele Neamț Carol I mulțumește Armatei Române că ATRAS ÎN PROPRIUL POPOR şi că A UCIS MII DE ȚĂRANI ROMÂNI. Țăranii români erau indicați ca fiind "primejdia care a amenințat ființa scumpei Noastre țări"

Roxana Vancea şi iubita ei, surprinse în ipostaze XXX. Imaginea care i-a înnebunit pe bărbaţi FOTO

SpaceX: Număr record mondial de sateliți lansați

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

BBC : "Persoanele VACCINATE ar putea transmite virusul altora" - directorul medical adjunct al Angliei

Simona Halep, alături de Navratilova, Evert sau Graff, în topul jucătoarelor cu cele mai multe săptămâni în top 10 mondial

HOROSCOP 25 ianuarie. Surprize și vești bune pentru aceste zodii. O simplă conversație poate schimba totul

CITATUL ZILEI

Codruța Bungău, managerul spitalului din Deta, a rămas fără vaccin, după ce a vaccinat vârstnicii care nu aveau programare

Turneu de tenis special pentru jucătoarele aflate în carantină la Melbourne

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

Principalul consilier medical din Franța: Noile tulpini de coronavirus echivaleză cu o nouă pandemie

Biden va elimina interdicția persoanelor transgender de intra în armată. Interdicție ce s-a bucurat de sprijinul fostului președinte Donald Trump

Peste 40% dintre români sunt mulțumiți să lucreze de acasă

COMENTARIU Valeriu ȘUHAN: Filajul ca hobby...

Florin Piersic, la 85 de ani: E prea multă tristețe în lume

"Convergență de puncte de vedere" în conversația telefonică dintre președinții Joe Biden și Emmanuel Macron

Șeful unității de primiri urgențe al unui spital din Brescia, în arest după ce ar ucis doi bolnavi

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Healthcare Trends: Cauzele problemelor de somn și a apneei de somn. De ce sforăim și cum ne afectează? Explicații și sfaturi de la un medic primar Chirurgie ORL

Joe Biden, va reînnoi interdicția de intrare în SUA pentru călătorii care vin din Europa, Brazilia și Africa de Sud

Space X a stabilit un nou record mondial. A dus cel mai mare număr de sateliți în spațiu

Presa din Italia: Premierul Giuseppe Conte ar urma să demisioneze pentru a forma un nou guvern

METEO. Cod galben de vânt puternic în cinci județe

Economia României: Maxim istoric pentru numerarul în circulație

Ion Cristoiu: Un moment istoric: Avocatul Poporului al UE investighează secretizarea de către Comisia Europeană a contractelor cu firmele furnizoare de Vaccin împotriva Covid 19

Povestea Elizavetei Krivonoghih, considerată a treia fiică a lui Putin

Un sfert din locuitorii Madridului, puși sub carantină totală

Piloți de formula 1 s-au întrecut cu gameri profesioniști în curse virtuale

VIDEO Israel: Merav Michaeli a fost ales președinte al Partidului Laburist

STRĂINILOR NU LE PLAC PRODUSELE ROMÂNEȘTI. Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România şi Confederaţia Patronală CONCORDIA au cerut Parlamentului să respingă Legea nr. 321/2009 care obligă hipermarketurile să achiziţioneze 51% produse românești la raft

Noile vaccinuri vor altera în mod permanent ADN-ul uman. Nimeni nu va mai şti exact decât producătorii lor ce anume vor modifica vaccinurile în ADN-ul fiecărei persoane.

Associated Press: Guvernul și presa din China încercă să discrediteze la nivel internațional vaccinurilor occidentale

Un medic din Galați, ajuns deputat PSD, critică Guvernul: Noua tulpină este bau-bau-ul Europei, dar România dă cu var

Prahova: Un angajat al cabanei Piatra Arsă a decedat pe munte

Egipt: Un raport al Amnesty International denunță condițiile din închisori, la 10 ani de la Primăvara Arabă

Rebelo de Sousa a fost reales președinte al Portugaliei. Prezență foarte scăzută la urne

Efectul pandemiei COVID-19: Traficul de pe cele mai mari cinci aeroporturi din România a scăzut cu până la 70% anul trecut

Australia va aloca 770 de milioane de dolari americani pentru dotarea forțelor sale navale cu armament

Covasna: Câștigătorul concursului 'Cea mai frumoasă casă împodobită de Crăciun' a donat premiul Clubului Copiilor

Analiză: Aproape o jumătate de milion de oameni au murit în dezastre naturale legate de evenimente meteorologice extreme în ultimii 20 de ani

Informare meteo: Intensificări ale vântului în mare parte din țară și ninsori la munte

Primarul Sectorului 6: CGMB să nu mai continue populismul și să adopte o taxă care să permită construcția de parcări

"Bizonul de la Capitoliu" simte că a fost păcălit de Trump, care a refuzat să-l grațieze: "Președintele nostru i-a invitat pe acești indivizi să meargă cu el la Capitoliu"

O carte pe zi. "Wuhan. Jurnal dintr-un oraș în carantină" de Fang Fang

Noi ciocniri între poliție și protestarii anti-carantină în Olanda. Forțele de ordine au folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene pentru a disperasa manifestanții

Bărbat mort în Bucegi. Salvamontul a intervenit în 6 minute: "Un om al muntelui, pe care îl știam, a murit în brațele noastre"

Coronavirus: Președintele Biden reînnoiește restricțiile privind călătoriile internaționale

Moment istoric: Energia regenerabilă a depășit energia electică obținută prin combustibilii fosili pentru prima dată în Uniunea Europeană

IMAGINI HOT. Roxana Nemeş, GOALĂ la piscină FOTO

Președintele Mexicului este infectat cu Covid-19. Care este starea sa de sănătate

FT: Strategia UE de vaccinare, criticată din cauza ritmului lent. Pot apărea probleme și în alte zone

Anthony Fauci: Americanii să se aștepte la ce e mai rău în legătură cu noua tulpină a Covid

Relaxare în București vs. epidemia cu noua tulpină. Traian Berbeceanu: A fost decisă în baza unei HG semnate chiar de ministrul Vlad Voiculescu

O autoutilitară a luat foc pe o șosea din Cluj

Coronavirus: varianta sud-africană, detectată în Noua Zeelandă

Raport Oxfam. În pandemie, averile miliardarilor cresc, în timp ce săracii suferă,iar COVID-19 sporește inegalitățile: "Suntem martorii celei mai mari creșteri a inegalităților de la începutul înregistrărilor"

Covid 19: Autoritățile au prelungit măsurile de restricție din Sinaia și din alte opt localități

Happy b-day, Alicia Keys! Artista împlinește 40 de ani


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10

Nr. de articole la aceasta sectiune: 550, afisate in 10 pagini.ieri 06:34 CITATUL ZILEI