23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Raport Secret despre Migrație al Fundației lui George Soros scurs pe Wikileaks. Open Society Foundations (OSF): "Criza refugiaților trebuie prezentată şi trebuie impusă publicului şi factorilor politici mondiali 'ca o nouă normalitate' "

Nota Redacției: Așa cum puteți citi în continuare chiar în propriul Raport al lui "Open Society Foundations" - fundația "mamă" a miliardarului George Soros, putem vedea că această fundație este unul dintre principalii promotori mondiali al politicilor de imigrare masivă care au ca scop un amestec etnic forțat în Europa. Scopul final? Dizolvarea cât mai rapidă a Statelor Naționale din regiune

SorosNewNormal

Un raport scurs de la "Open Society Foundations"(OSF), cu ocazia scurgerilor de emailuri de la acest ONG "Mamă" al progresistului miliardar George Soros, susține că criza refugiaților din Europa ar trebui să fie acceptată ca o "nouă normalitate" și că criza refugiaților înseamnă "noi oportunități" pentru organizația lui Soros de a influența politicile de imigrare la scară globală.

Ofițerul de program de la OSF, Anna Crowley și specialistul de programe Katin Rosin, sunt coautorii unui Raport de 12 pagini, intitulat "Guvernanța Migrației și Executarea portofoliului de Revizuire."

Raportul se concentrează pe un program al OSF-ului numit "Inițiativa pentru Migrație Internațională" (IMM), program care are drept scop să influențeze politica în domeniul imigrației şi să faciliteze această migrație.

Raportul are trei puncte cheie:

1. Open Society Foundations a donat milioane unor cauze şi unor ONG-uri progresiste de stânga - care au avut succes în influențarea politicii globale pro-migrație.

2. Criza refugiaților din Europa prezintă "noi oportunități" pentru organizația lui Soros de a influența politica globală asupra migrației şi

3. Criza refugiaților trebuie prezentată şi trebuie impusă publicului şi factorilor politici mondiali "ca o nouă normalitate".

Concluzia raportului este că "Open Society Foundations" (OSF) influențează cu succes politicile globale de imigrare.

Unul dintre scopurile revizuirii politicii asupra imigrării, scriu Crowley și Rosin în introducere, este nevoie de "a se lua în considerare (de alte organizații şi de factorii politici) a abordărilor eficiente pe care le-am folosit deja şi pe care le-am propus pentru a realiza o schimbare la nivel internațional în ceea ce privește politicile de migrație."

O secțiune a revistei intitulată "Munca noastră" descrie modul în care think-tancul a lucrat cu "lideri în domeniu" pentru a "modela politicile de migrație și pentru a influența procesele regionale și procesele globale care afectează modul în care migrația este reglementată și aplicată."

Într-o secțiune intitulată "Ambițiile noastre", autorii explică că: "premisa noastră pentru angajarea în munca legată de guvernanța migrației a fost, pe lângă reducerea efectelor negative împotriva migrației - reducere ce a urmat în urma aplicării ei, şi faptul, că acestă guvernanță are ca scop principal să fie un sprijin pentru actorii din domeniu care caută în mod proactiv de a schimba politicile, regulile și regulamentele care guvernează migrația. "

"Am crezut, de asemenea, că avansarea subiectelor migrației la nivel regional sau internațional ar putea crea un impuls pentru schimbare de politici şi pentru punerea în aplicare a normelor existente la nivel național".

Am evitat în mod deliberat termenul de 'guvernanță globală', deoarece nu există nici un sistem unic la nivel mondial pentru gestionarea migrației ".

Aceeași secțiune mai spune că IMI "a trebuit să fie selectiv și oportunist, în special la nivel mondial, în sprijinirea liderilor din domeniu pentru a împinge în față un mod de gândire pozitiv privind migrația și o mai bună coordonare a eforturilor de advocacy și de reformă. Am sprijinit inițiative, organizații și rețele a căror activitate are legături directe cu obiectivele noastre pe diverse tronsoane de activitate. "

"La început, IMI a identificat câteva zeci de organizații capabile să se angajeze în domeniul migrației la nivel global și trans-național, pentru a ridica influența şi nivelul de lucru pe tronsonul IMI dincolo de nivel național", se arată într-o altă secțiune a raportului, secțiune intitulată "Locul nostru."

"Aceste influențe au inclus think-tancuri cheie de reflecție în domeniul imigrației, cum ar fi "Institutul de Migrație Politica" (MPI), precum și rețelele de advocacy, cum ar fi "Coaliția Internațională de detenție" (IDC)."

(Autorii subliniază mai departe faptul că MPI, este un puternic susținător al amnistiei pentru imigranții ilegali din America, şi "este uneori criticat pentru apropierea de guvernul democrat, [de aceea] finanțare flexibilă de la OSF i-a permis să-şi mențină o anumită independență față de guvernul pe care-l sfătuiește".)

Raportul notează că "IMI a jucat un rol central în stabilirea și influențarea obiectivelor [din cadrul Programului european pentru integrare și migrație] rol care a dus la crearea a două noi subfonduri privind sistemul comun european de azil (SECA) și la reținerea imigrației în țările Uniunii Europene"

Criza refugiaților din Europa prezintă "noi oportunități" pentru Open Society Foundations a lui George Soros.

Raportul explică modul în care criza refugiaților din Europa își deschide porțile pentru organizația lui Soros "pentru a influența și mai mult politica globală de imigrare".

Autorii raportului spun că "actuala criză a refugiaților necesită crearea unui spațiu organizațional care să reconsidere guvernanța migrației și a regimului internațional al refugiaților."

Un motiv pentru a face acest lucru este faptul că țările în curs de dezvoltare care alcătuiesc Grupul G77 la Organizația Națiunilor Unite "au fost motivate de criza refugiaților ca să păstreze problemele legate de imigrație pe 'agenda globală' ", arată raportul.

"Criza refugiaților și teama că interesele migranților care fug de sărăcie, de schimbările climatice, de violența generalizată sau care fug în caz de catastrofe naturale ar fi fost trecute cu vederea de forurile mondiale, dacă Fundația (lui Soros) nu ar fi generat un veritabil impuls în țările G77 pentru a se asigura că aspectele legate de migrație vor rămâne Permanent pe agenda globală."

Mai departe în raport, cei de la Fundația lui Soros explică că actuala criză oferă "noi oportunități" pentru a influența politica în domeniul imigrației pe o scară globală.

"Climatul actual prezintă noi oportunități pentru reformarea guvernanței migrației la nivel mondial, fie prin intermediul sistemului multilateral existent, fie prin reunirea unei serii de actori care să se gândească la soluții inovatoare" - se scrie în raport.

"Programul nostru de lungă durată și de interes pentru investiții în activitatea globală înseamnă să avem cât mai mulți partenerii potriviți și să ne poziționăm pentru a-i ajuta pe alții să navigheze în acest spațiu. " - mai adaugă raportul.

În plus, în status-ul de revizuire al raportului, se arată că "Criza refugiaților deschide noi oportunități" pentru "coordonarea și colaborarea" cu alți donatori bogați.

Criza refugiaților din Europa: este Noua Normalitate

Conform analizei, factorii de decizie politică de imigrație trebuie să accepte criza refugiaților ca pe "o nouă normalitate".

Una dintre concluziile enumerate în raport este "Acceptarea crizei actuale a imigranților ca o nouă normalitate care cere o atenție obişnuită asupra ei dincolo de nevoia de a reacționa."

"Observarea partenerilor noștri pe măsură ce aceştia răspund și se adaptează la noua realitate, în contextul crizei din Europa și din Marea Mediterană, a relevat necesitatea acordării unei atenții sporite planificării pe termen lung a migrației şi în găsirea noi abordări, fundamental diferite de cele vechi, pentru advocacy."

Concluzia raportului subliniază, de asemenea, necesitatea de a lupta împotriva "intoleranței în creştere față de migranți."

Open Society Foundations a refuzat să comenteze legat de apariția acestei dezvăluiri deşi "The Dailly Caller" i-a cerut un punct de vedere.The Daily Caller - A leaked memo from left-wing financier George Soros’s Open Society Foundations argues that Europe’s refugee crisis should be accepted as a “new normal,” and that the refugee crisis means “new opportunities” for Soros’ organization to influence immigration policies on a global scale.

OSF program officer Anna Crowley and program specialist Katin Rosin co-authored the May 12 memo, titled “Migration Governance and Enforcement Portfolio Review.” The memo focuses on an OSF program called the International Migration Initiative, which aims to influence immigration policy.

The nine-page review makes three key points: OSF — which doles out millions to left-wing causes — has been successful at influencing global immigration policy; Europe’s refugee crisis presents “new opportunities” for the organization to influence global immigration policy; and the refugee crisis is the “new normal.”

Open Society Foundations is successfully influencing global immigration policy

One of the purposes of the review, Crowley and Rosin write in the introduction, is to “consider the effectiveness of the approaches we have used to achieve change at the international level.”

Why Do You Think George Soros Wants More Syrian Refugees In America?

  They Will Vote Democrat         They Will Improve The Economy         Both         Neither       

Completing this poll entitles you to Daily Caller news updates free of charge. You may opt out at anytime. You also agree to our Privacy Policy and Terms of Use.

A section of the review titled “Our Work” describes how America’s least transparent think tank has worked with “leaders in the field” to “shape migration policymaking and influence regional and global processes affecting the way migration is governed and enforced.”

In a section titled, “Our Ambitions,” the authors explain: “Our premise for engaging in work related to governance was that, in addition to mitigating the negative effects of enforcement, we should also be supporting actors in the field proactively seeking to change the policies, rules, and regulations that govern migration.”

“We also believed that advances at the regional or international levels could create impetus for policy change or implementation of existing norms at the national level. We deliberately avoided the term ‘global governance’ because there is no single system at the global level for managing migration.”

The same section later states that IMI “has had to be selective and opportunistic, particularly at the global level, in supporting leaders in the field to push thinking on migration and better coordinate advocacy and reform efforts. We have supported initiatives, organizations, and networks whose work ties directly to our aims in the corridors.”

“Early on, IMI identified a handful of organizations able to engage on migration globally and transnationally, elevating IMI’s corridor work beyond the national level,” reads another section of the memo, entitled “Our Place.”

“These included key think tanks such as the Migration Policy Institute (MPI) and advocacy networks such as the International Detention Coalition (IDC).” (The authors later note that MPI, a strong advocate of amnesty for illegal immigrants in America, “is sometimes criticized for its closeness to governments, [but] flexible funding from OSF has allowed it to maintain some independence from the governments it advises.”)

The memo also notes that “IMI played a central role in establishing and influencing the goals of two new [European Programme for Integration and Migration] sub-funds on the Common European Asylum System (CEAS) and immigration detention.”

Europe’s refugee crisis presents “new opportunities” for OSF

The memo explains how Europe’s refugee crisis is opening doors for Soros’ organization to further influence global immigration policy.

The authors note that “the current refugee crisis is creating space to reconsider the governance of migration and the international refugee regime.”

One reason for this is that the developing countries that make up the Group of 77 at the United Nations were motivated by the refugee crisis to keep immigration issues on the “global agenda,” the memo states.

“The refugee crisis and the fear that the interests of migrants fleeing poverty, climate change, generalized violence, or natural disaster would be overlooked at these fora have generated a push from G77 countries to ensure other migration issues remain on the global agenda.”

They later explain that the current crisis provides “new opportunities” for influencing immigration policy on a global scale.

“The current climate presents new opportunities for reforming migration governance at the global level, whether through the existing multi-lateral system, or by bringing together a range of actors to think more innovatively. Our long-standing interest and investment in global work means we have many of the right partners and are positioned to help others navigate this space.”

Additionally, the review states, “The refugee crisis is opening new opportunities” for “coordination and collaboration” with other wealthy donors.

Europe’s refugee crisis: the new normal

According to the review, immigration policy-makers need to accept the refugee crisis as a “new normal.”

One of the conclusions listed in the memo is, “Accepting the current crisis as the new normal and moving beyond the need to react.”

SorosNewNormal

“Observing our partners as they respond and adjust to the new reality in light of the crisis in Europe and the Mediterranean, we see little attention given to long-term planning or fundamentally new approaches to advocacy.” The conclusion also stresses the need to fight back against “growing intolerance toward migrants.”

OSF has not yet returned The Daily Caller’s request for comment.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

IZOLAȚI ÎN ROMÂNIA? Ei sau noi? Maria Zăican - Bătrâna din pădure - VIDEO

Elicopterul construit de chinezi care arată ca un OZN - FOTO

''Ducem gunoiul la Garda de Mediu'', acțiune organizată joi de comunitatea Declic

Oficiali democrați: Donald Trump a insultat-o pe Nancy Pelosi în timpul unei ședințe

O carte pe zi: "Panorama comunismului în Moldova sovietică", editor Liliana Corobca. Ce nu știai despre Moldova sovietică

Cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter în județul Buzău, joi dimineața

Cel puțin trei morți, în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,4 din Filipine - FOTO, VIDEO

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 17 octombrie

Noapte cu violențe EXTREME în centrul Barcelonei. Separatiștii au incendiat mașini și au aruncat cu ACID în polițiști

ULTIMA ORĂ Locomotiva trenului internațional de Viena a luat foc. Călătorii au fost evacuați

Un pădurar a fost ucis de hoții de lemne în județul Maramureș

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 17 octombrie

Alegeri legislative în Canada: Obama îi îndeamnă pe canadieni să voteze cu Trudeau

Fifor: Iohannis vrea să vă prostească. Winter is coming!

Unde i se pot aduce ultimele omagii actriței Tamara Buciuceanu Botez

Diplomați americani, reținuți în Rusia, în apropiere de Severodvinsk, locul unde s-a produs accidentul atomic din poligonul militar

Human Rights Watch: Administrația Bolsonaro încalcă drepturile fundamentale ale omului

CITATUL ZILEI

Regina-mamă Elena pentru principesa Margareta: "Ne-a ajutat să înțelegem frumusețea lumii"

FlightClaim prezintă, joi, cele mai noi statistici privind zborurile întârziate sau anulate pe aeroporturile din România

Abuz sexual pe internet, pe un site găzduit pe Dark Web. Sute de persoane din 38 de țări, arestate

Artista rap Nicki Minaj a confirmat colaborarea cu Adele pentru o nouă piesă: "Este o melodie epică"

METEO #azi 17 octombrie 2019: Vreme frumoasă și caldă, ceață densă dimineața / Regiunile cu cele mai scăzute temperaturi

Incendiu la un magazin de textile din municipiul Timișoara

IGPR: Acțiune a Poliției Române pentru prevenirea accidentelor în zona căilor ferate

Turcia: Alte sancțiuni americane vor fi aplicate dacă nu se decretează armistițiu în Siria (Mnuchin)

Reuniune despre Siria: Trump a calificat-o pe Nancy Pelosi că "politician de joasă speță" (democrați)

Liderii PPE se reunesc joi, la Bruxelles, înaintea Consiliului European de toamnă

Tenis: Wawrinka, în sferturile de finală la turneul de la Antwerp (ATP)

Peste 1.500 de polițiști acționează în zona trecerilor la nivel cu cale ferată - VIDEO

Fostul președinte al Consiliului European, Herman Van Rompuy, evaluează joi la București cum va arăta Europa viitorului

Exporturile germane de arme către Turcia în primele opt luni ale anului, un record după 2005

Japonia: Un minstru a vizitat sanctuarul Yasukuni

Femeie beată la volan. Trei copii răniți, după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat

Donald Trump amenință cu sancțiuni "devastatoare" dacă discuțiile cu Turcia nu vor da rezultate

Spania: Șeful guvernului regional catalan cere încetarea "imediată" a violențelor

Maramureș: Pădurar găsit mort în pădure, împușcat cel mai probabil de hoții de lemne

Doi bunici care au plecat cu nepotul de cinci ani s-au rătăcit lângă Predeal. Ce le-au recomandat jandarmii

HOROSCOP 17 octombrie 2019: Zodiile care vor avea parte azi de fler pe plan social și spirit de inițiativă

Kovesi a cerut, când era șef DNA, ca interceptările unui fost șef de parchet să fie transmise SRI, în calitate de "beneficiar secundar". Ce s-a întâmplat cu dosarul

Conferință de presă organizată de FTSE Russell și Bursa de Valori București

Tenis: Julia Goerges, adversara Soranei Cîrstea în optimi la Luxemburg (WTA)

Premierul ceh Andrej Babis a anunțat construcția de noi centrale atomice chiar dacă va trebui să încalce legile UE

Pedro Sanchez: Guvernul catalan trebuie să condamne violențele de la Barcelona

Locomotiva trenului de persoane Cluj-Napoca - Viena a fost cuprinsă de flăcări

Actrița Helen Hunt, transportată la spital după un accident de mașină

Fotbal: Fundașul Trent Alxander-Arnold a intrat în Cartea Recordurilor

Un cutremur de 3,2 grade în zona seismică Vrancea

UN BILDERBERG A FOST ALES ŞEF AL ONU. Antonio Guterres, membru marcant al grupului Bilderberg și al organizației "Friends of Europe" va conduce ONU. Antonio Guterres, a fost ales Secretar General al ONU

BCR oprește temporar sistemul informatic care gestionează operațiunile cu carduri

Raport IJ: Magistrați interceptați în paralel, în baza a două mandate, pentru aceleași fapte

Dantes Nicolae Bratu revine de vineri la conducerea Inspecției Muncii

Iohannis, atacat de PSD pe tema Constituției: Să citească legea fundamentală, o recomandăm pe cea cu atribuțiile

BBC News: De ce importă România GUNOAIE DIN STRĂINĂTATE?

Dosarul lui Vâlcov ar putea ajunge la magistrații Uniunii Europene

Ion Cristoiu: Constituția – târfa de serviciu a lui Klaus Iohannis

Iohannis a retrimis Parlamentului Legea pentru descurajarea prestării orelor suplimentare peste limita legală. Președintele cere clarificări

Spania: Socialiștii vor câștiga alegerile din 10 noiembrie, dar pierd un mandat față de aprilie (sondaj)

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Investigația afacerii Trump-Ucraina. Oficiali români, invitați la Casa Albă de Gordon Sondland, fără ca acesta să fi informat Președinția


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7

Nr. de articole la aceasta sectiune: 402, afisate in 7 pagini.ieri 05:07 CITATUL ZILEI