23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Raport Secret despre Migrație al Fundației lui George Soros scurs pe Wikileaks. Open Society Foundations (OSF): "Criza refugiaților trebuie prezentată şi trebuie impusă publicului şi factorilor politici mondiali 'ca o nouă normalitate' "

Nota Redacției: Așa cum puteți citi în continuare chiar în propriul Raport al lui "Open Society Foundations" - fundația "mamă" a miliardarului George Soros, putem vedea că această fundație este unul dintre principalii promotori mondiali al politicilor de imigrare masivă care au ca scop un amestec etnic forțat în Europa. Scopul final? Dizolvarea cât mai rapidă a Statelor Naționale din regiune

SorosNewNormal

Un raport scurs de la "Open Society Foundations"(OSF), cu ocazia scurgerilor de emailuri de la acest ONG "Mamă" al progresistului miliardar George Soros, susține că criza refugiaților din Europa ar trebui să fie acceptată ca o "nouă normalitate" și că criza refugiaților înseamnă "noi oportunități" pentru organizația lui Soros de a influența politicile de imigrare la scară globală.

Ofițerul de program de la OSF, Anna Crowley și specialistul de programe Katin Rosin, sunt coautorii unui Raport de 12 pagini, intitulat "Guvernanța Migrației și Executarea portofoliului de Revizuire."

Raportul se concentrează pe un program al OSF-ului numit "Inițiativa pentru Migrație Internațională" (IMM), program care are drept scop să influențeze politica în domeniul imigrației şi să faciliteze această migrație.

Raportul are trei puncte cheie:

1. Open Society Foundations a donat milioane unor cauze şi unor ONG-uri progresiste de stânga - care au avut succes în influențarea politicii globale pro-migrație.

2. Criza refugiaților din Europa prezintă "noi oportunități" pentru organizația lui Soros de a influența politica globală asupra migrației şi

3. Criza refugiaților trebuie prezentată şi trebuie impusă publicului şi factorilor politici mondiali "ca o nouă normalitate".

Concluzia raportului este că "Open Society Foundations" (OSF) influențează cu succes politicile globale de imigrare.

Unul dintre scopurile revizuirii politicii asupra imigrării, scriu Crowley și Rosin în introducere, este nevoie de "a se lua în considerare (de alte organizații şi de factorii politici) a abordărilor eficiente pe care le-am folosit deja şi pe care le-am propus pentru a realiza o schimbare la nivel internațional în ceea ce privește politicile de migrație."

O secțiune a revistei intitulată "Munca noastră" descrie modul în care think-tancul a lucrat cu "lideri în domeniu" pentru a "modela politicile de migrație și pentru a influența procesele regionale și procesele globale care afectează modul în care migrația este reglementată și aplicată."

Într-o secțiune intitulată "Ambițiile noastre", autorii explică că: "premisa noastră pentru angajarea în munca legată de guvernanța migrației a fost, pe lângă reducerea efectelor negative împotriva migrației - reducere ce a urmat în urma aplicării ei, şi faptul, că acestă guvernanță are ca scop principal să fie un sprijin pentru actorii din domeniu care caută în mod proactiv de a schimba politicile, regulile și regulamentele care guvernează migrația. "

"Am crezut, de asemenea, că avansarea subiectelor migrației la nivel regional sau internațional ar putea crea un impuls pentru schimbare de politici şi pentru punerea în aplicare a normelor existente la nivel național".

Am evitat în mod deliberat termenul de 'guvernanță globală', deoarece nu există nici un sistem unic la nivel mondial pentru gestionarea migrației ".

Aceeași secțiune mai spune că IMI "a trebuit să fie selectiv și oportunist, în special la nivel mondial, în sprijinirea liderilor din domeniu pentru a împinge în față un mod de gândire pozitiv privind migrația și o mai bună coordonare a eforturilor de advocacy și de reformă. Am sprijinit inițiative, organizații și rețele a căror activitate are legături directe cu obiectivele noastre pe diverse tronsoane de activitate. "

"La început, IMI a identificat câteva zeci de organizații capabile să se angajeze în domeniul migrației la nivel global și trans-național, pentru a ridica influența şi nivelul de lucru pe tronsonul IMI dincolo de nivel național", se arată într-o altă secțiune a raportului, secțiune intitulată "Locul nostru."

"Aceste influențe au inclus think-tancuri cheie de reflecție în domeniul imigrației, cum ar fi "Institutul de Migrație Politica" (MPI), precum și rețelele de advocacy, cum ar fi "Coaliția Internațională de detenție" (IDC)."

(Autorii subliniază mai departe faptul că MPI, este un puternic susținător al amnistiei pentru imigranții ilegali din America, şi "este uneori criticat pentru apropierea de guvernul democrat, [de aceea] finanțare flexibilă de la OSF i-a permis să-şi mențină o anumită independență față de guvernul pe care-l sfătuiește".)

Raportul notează că "IMI a jucat un rol central în stabilirea și influențarea obiectivelor [din cadrul Programului european pentru integrare și migrație] rol care a dus la crearea a două noi subfonduri privind sistemul comun european de azil (SECA) și la reținerea imigrației în țările Uniunii Europene"

Criza refugiaților din Europa prezintă "noi oportunități" pentru Open Society Foundations a lui George Soros.

Raportul explică modul în care criza refugiaților din Europa își deschide porțile pentru organizația lui Soros "pentru a influența și mai mult politica globală de imigrare".

Autorii raportului spun că "actuala criză a refugiaților necesită crearea unui spațiu organizațional care să reconsidere guvernanța migrației și a regimului internațional al refugiaților."

Un motiv pentru a face acest lucru este faptul că țările în curs de dezvoltare care alcătuiesc Grupul G77 la Organizația Națiunilor Unite "au fost motivate de criza refugiaților ca să păstreze problemele legate de imigrație pe 'agenda globală' ", arată raportul.

"Criza refugiaților și teama că interesele migranților care fug de sărăcie, de schimbările climatice, de violența generalizată sau care fug în caz de catastrofe naturale ar fi fost trecute cu vederea de forurile mondiale, dacă Fundația (lui Soros) nu ar fi generat un veritabil impuls în țările G77 pentru a se asigura că aspectele legate de migrație vor rămâne Permanent pe agenda globală."

Mai departe în raport, cei de la Fundația lui Soros explică că actuala criză oferă "noi oportunități" pentru a influența politica în domeniul imigrației pe o scară globală.

"Climatul actual prezintă noi oportunități pentru reformarea guvernanței migrației la nivel mondial, fie prin intermediul sistemului multilateral existent, fie prin reunirea unei serii de actori care să se gândească la soluții inovatoare" - se scrie în raport.

"Programul nostru de lungă durată și de interes pentru investiții în activitatea globală înseamnă să avem cât mai mulți partenerii potriviți și să ne poziționăm pentru a-i ajuta pe alții să navigheze în acest spațiu. " - mai adaugă raportul.

În plus, în status-ul de revizuire al raportului, se arată că "Criza refugiaților deschide noi oportunități" pentru "coordonarea și colaborarea" cu alți donatori bogați.

Criza refugiaților din Europa: este Noua Normalitate

Conform analizei, factorii de decizie politică de imigrație trebuie să accepte criza refugiaților ca pe "o nouă normalitate".

Una dintre concluziile enumerate în raport este "Acceptarea crizei actuale a imigranților ca o nouă normalitate care cere o atenție obişnuită asupra ei dincolo de nevoia de a reacționa."

"Observarea partenerilor noștri pe măsură ce aceştia răspund și se adaptează la noua realitate, în contextul crizei din Europa și din Marea Mediterană, a relevat necesitatea acordării unei atenții sporite planificării pe termen lung a migrației şi în găsirea noi abordări, fundamental diferite de cele vechi, pentru advocacy."

Concluzia raportului subliniază, de asemenea, necesitatea de a lupta împotriva "intoleranței în creştere față de migranți."

Open Society Foundations a refuzat să comenteze legat de apariția acestei dezvăluiri deşi "The Dailly Caller" i-a cerut un punct de vedere.The Daily Caller - A leaked memo from left-wing financier George Soros’s Open Society Foundations argues that Europe’s refugee crisis should be accepted as a “new normal,” and that the refugee crisis means “new opportunities” for Soros’ organization to influence immigration policies on a global scale.

OSF program officer Anna Crowley and program specialist Katin Rosin co-authored the May 12 memo, titled “Migration Governance and Enforcement Portfolio Review.” The memo focuses on an OSF program called the International Migration Initiative, which aims to influence immigration policy.

The nine-page review makes three key points: OSF — which doles out millions to left-wing causes — has been successful at influencing global immigration policy; Europe’s refugee crisis presents “new opportunities” for the organization to influence global immigration policy; and the refugee crisis is the “new normal.”

Open Society Foundations is successfully influencing global immigration policy

One of the purposes of the review, Crowley and Rosin write in the introduction, is to “consider the effectiveness of the approaches we have used to achieve change at the international level.”

Why Do You Think George Soros Wants More Syrian Refugees In America?

  They Will Vote Democrat         They Will Improve The Economy         Both         Neither       

Completing this poll entitles you to Daily Caller news updates free of charge. You may opt out at anytime. You also agree to our Privacy Policy and Terms of Use.

A section of the review titled “Our Work” describes how America’s least transparent think tank has worked with “leaders in the field” to “shape migration policymaking and influence regional and global processes affecting the way migration is governed and enforced.”

In a section titled, “Our Ambitions,” the authors explain: “Our premise for engaging in work related to governance was that, in addition to mitigating the negative effects of enforcement, we should also be supporting actors in the field proactively seeking to change the policies, rules, and regulations that govern migration.”

“We also believed that advances at the regional or international levels could create impetus for policy change or implementation of existing norms at the national level. We deliberately avoided the term ‘global governance’ because there is no single system at the global level for managing migration.”

The same section later states that IMI “has had to be selective and opportunistic, particularly at the global level, in supporting leaders in the field to push thinking on migration and better coordinate advocacy and reform efforts. We have supported initiatives, organizations, and networks whose work ties directly to our aims in the corridors.”

“Early on, IMI identified a handful of organizations able to engage on migration globally and transnationally, elevating IMI’s corridor work beyond the national level,” reads another section of the memo, entitled “Our Place.”

“These included key think tanks such as the Migration Policy Institute (MPI) and advocacy networks such as the International Detention Coalition (IDC).” (The authors later note that MPI, a strong advocate of amnesty for illegal immigrants in America, “is sometimes criticized for its closeness to governments, [but] flexible funding from OSF has allowed it to maintain some independence from the governments it advises.”)

The memo also notes that “IMI played a central role in establishing and influencing the goals of two new [European Programme for Integration and Migration] sub-funds on the Common European Asylum System (CEAS) and immigration detention.”

Europe’s refugee crisis presents “new opportunities” for OSF

The memo explains how Europe’s refugee crisis is opening doors for Soros’ organization to further influence global immigration policy.

The authors note that “the current refugee crisis is creating space to reconsider the governance of migration and the international refugee regime.”

One reason for this is that the developing countries that make up the Group of 77 at the United Nations were motivated by the refugee crisis to keep immigration issues on the “global agenda,” the memo states.

“The refugee crisis and the fear that the interests of migrants fleeing poverty, climate change, generalized violence, or natural disaster would be overlooked at these fora have generated a push from G77 countries to ensure other migration issues remain on the global agenda.”

They later explain that the current crisis provides “new opportunities” for influencing immigration policy on a global scale.

“The current climate presents new opportunities for reforming migration governance at the global level, whether through the existing multi-lateral system, or by bringing together a range of actors to think more innovatively. Our long-standing interest and investment in global work means we have many of the right partners and are positioned to help others navigate this space.”

Additionally, the review states, “The refugee crisis is opening new opportunities” for “coordination and collaboration” with other wealthy donors.

Europe’s refugee crisis: the new normal

According to the review, immigration policy-makers need to accept the refugee crisis as a “new normal.”

One of the conclusions listed in the memo is, “Accepting the current crisis as the new normal and moving beyond the need to react.”

SorosNewNormal

“Observing our partners as they respond and adjust to the new reality in light of the crisis in Europe and the Mediterranean, we see little attention given to long-term planning or fundamentally new approaches to advocacy.” The conclusion also stresses the need to fight back against “growing intolerance toward migrants.”

OSF has not yet returned The Daily Caller’s request for comment.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Crimă. Video Îngrozitor din Franța. Acest domn de 79 de ani cu # COVID19, care vorbește și este perfect lucid, nu știe încă, că va muri: dar decizia a fost luată: o decizie de a opri terapia intensivă și de a nu-l intuba.

Grupele sanguine și Coronavirusul - Cei cu grupa Sanguină O au o protecție suplimentară

Coronavirus România. 4-Aprilie ora 20: 146-Morți. Cine sunt cei 146 de Morți Oficiali de Coronavirus? dacă nu vor băga rapid în carantină Bucureștiul capitala va fi răvășită de morți cum e Madridul astăzi

Spitalele Focare de Infecție. Virusul le mulțumește lui Lodovic și Tătaru. Pacienţii victime sigure - "lăsați pe loc" în spitalele infectate. Au creat focarul, pentru că, nimeni testează medicii şi asistentele şi au dus infecţia acasă

Alt Mort ascuns de Lodovici. Deces trecut sub tăcere. O femeie din Galaţi a murit în azilul de bătrâni contaminat cu COVID-19, iar rudele nu au ştiut că trebuie să se protejeze

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Inconștiența a doi tembeli Lodovic și Werner ne poate costa foarte multe Vieți. Ordonanța Militară 2 face doar "recomandări" cu privire la izolarea oamenilor la Domiciliu în loc să ia Decizii. Mii de oameni s-au plimbat prin parcuri și pe alei.

România Ziua16b. Cenzura incompetenților nu are limite. În Republica nord-coreană a lui Lodovic și Werner în weekend Virusul se odihnește și el. Doar 2 morți sâmbătă după ce au fost 24 și 22 în zilele lucrătoare

Nevrând să testeze tot personalul medical și pe toți care intră în spitale Tătaru cu Lodovic au lăsat pradă INFECȚIEI spital după spital. 28 de angajați ai Spitalului Câmpulung, cadre medicale și personal auxiliar, infectați cu COVID-19

Ludovic Orban pentru Libertatea.ro despre COVID-19 de la clinica Diaverum: ”În jur de 40-45 persoane infectate la clinica Diaverum”. Libertatea: cel puțin 8 morți în București generați de tratamentele infectate de la Clinica Multinațională Diaverum.

Bogdan Micu Prezice Diferit de Fluierul.ro

Moaștele Cuvioasei Parascheva au ieșit din Iași pentru prima dată după 73 de ani. Se așteaptă o nouă minune. Ultima dată au fost scoase la Marea Secetă din Moldova din 1947

Lodovicii au pierdut lupta înainte să înceapă. Au început prin a ascunde morții. Acum încearcă să identifice firmele de pompe funebre

Cotidianul.ro - A început săparea gropilor pentru morții de coronavirus (FOTO)

Culmea Embargoului. Putin a trimis ventilatoare americanilor. Ventilatoarele ruse trimise în SUA și realizate de o firmă rusă sub sancțiunile americane - au fost bine primite de americani

Inconștiență criminală! Mii de oameni au ieșit în parc să facă plajă, deși e carantină: "Inacceptabil, dezamăgitor"

Cum să îți fabrici acasă propria mască de protecție împotriva noului coronavirus

Bărbat aflat în carantină și-a ucis vecinii care făceau gălăgie, apoi a încercat să fugă

ROMÂNIA ZIUA-15b:

București. Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, au fost scoase pe stradă. Se așteaptă o nouă minune. Ultima dată au fost scoase la Marea Secetă din Muntenia din 1927, iar înainte la Ciuma din București de la 1813

Țara de mărimea României care "a avut un răspuns stelar" la coronavirus. Sub 400 de cazuri, niciun mort. Ce au făcut autoritățile

Ion Cristoiu despre cum se fac vinovați Werner cu Lodovic de căderea spitalelor. Calculul plin de cinism al lor e următorul: "Ei își calculează că România va avea puține cazuri raportate și decese. O iluzie "

O carte despre o pandemie, respinsă de editori pentru că era nerealistă, a fost lansată acum pe piață și este "îngrozitor" de corectă

Elevă de 15 ani, filmată în timp ce face sex. Imaginile au ajuns pe internet, toţi prietenii ei au văzut scenele XXX

PANDEMIA DE CORONAVIRUS. 4-Aprilie

Țara europeană care a înregistrat astăzi mai multe vindecări decât internări. E posibil să fi trecut de vârful epidemiei

"Covidioții". Orașul în care mii de oameni au ignorat carantina și au ieșit în parcuri: "Câțiva ne pun în pericol pe toți"

Când și cum se termină pandemia de COVID-19 la nivel global

Dealeri auto: de 30 de ani nu s-a mai întâmplat asta. Ne confruntăm cu o provocare de o amploare fără precedent

Lista "zonelor roșii" din România. Care sunt cele mai afectate județe și unde sunt cei mai puțini infectați

4.000 de deținuți, eliberați de teama răspândirii coronavirusului în închisori: "Dacă virusul ajunge acolo, va fi o presiune prea mare pe medici"

Englezii incendiază stâlpii 5G ca urmare a teoriilor conspiraționiste despre coronavirus. "Vom muri cu toții"

VIDEO Italia nu a înțeles nimic din Coronavirus. Străzile mai multor orașe importante, arhipline

Coronavirus: 1.585 de cazuri, dintre care 9 mortale în Africa de Sud

GOSPODAR FĂRĂ PERECHE. Scene XXX între Ion şi Ionela. Fermierul este călărit în faţa camerelor fără nici o jenă VIDEO

Sângele unui vierme marin, folosit ca tratament pentru Covid-19 în Franța

Rusia a trimis militari și echipamente într-o țară vecină României, după o discuție între președinții celor două state

Jurnal de carantină, din Madrid. Gelu Vlașin: Nimeni nu se aștepta la avalanșa asta de contagiați și de morți

Logodnica însărcinată a lui Boris Johnson a avut simptome de COVID-19, dar nu s-a testat și acum se recuperează

Regulile sunt făcute pentru românii de rând. Uite cum încalcă oficialii propriile recomandări | VIDEO

Amenințare de război în plină pandemie. Și din cauza ei. "Dacă oamenii noștri încep să moară, nici voi nu o sa mai respirați"

Spitalul din Deva. MEDIC ATI DEVA, INFECTAT CU COVID-19: „SE TESTEAZĂ PREA PUȚIN, REZULTATELE VIN CU MARE ÎNTÂRZIERE, IAR MANAGEMENTUL ESTE UNUL DEFECTUOS!”. Lodovicule se-aude?

Al doilea județ din România care interzice ieșitul din casă fără mască

Financial Times: Cum a reușit Veneto să aibă o rată a mortalității COVID-19 de trei ori mai mică decât Lombardia?

Zbor pe timp de pandemie. O femeie care a zburat să-și vadă mama murind a descoperit că este singurul pasager al avionului

Suedia, învinsă de coronavirus. Guvernul vrea să declare stare de urgență și carantină. "Suntem conduși spre catastrofă"

Călugăr din Mănăstirea Neamț, cercetat penal pentru agresiune sexuală asupra unui bărbat în carantină

Vrancea: Teste negative pentru toți contacții medicului de la SJU Focșani confirmat cu COVID-19

Coronavirus în lume LIVE UPDATE 5 aprilie: 1,1 milioane de oameni infectați, la nivel global / SUA înregistrează peste 300.000 de cazuri

Nelu Tătaru, la Constanța, la Spitalul de Boli Infecțioase unde nu există niciun caz de îmbolnăvire la cadrele medicale

Poliția Română a ordonat polițiștilor să șteargă toate fotografiile declarațiilor pe proprie răspundere din telefoanele personale

Brașov: 11 cazuri de infectare COVID-19 în rândul personalului sanitar

Coronavirus în România LIVE UPDATE 5 aprilie. Bilanțul complet: 3.613 cazuri de infectare / 146 morți. Peste 400 de noi cazuri în 24 de ore

Una dintre cele mai afectate țări din lume de pandemie anunță reluarea activităților economice. Are 3.000+ morți

COMENTARIU Lelia Munteanu: Ce rubrică lipsește din raportările zilnice despre coronavirus

Coronavirus: o nouă cale de vindecare e posibilă

COVID-19 nu o ține pe Maria Sharapova departe de fani. Aflată în izolare, sportiva și-a făcut public numărul de telefon

Ciolacu: Apartenența la NATO și statutul nostru de membru al UE sunt pilonii principali ai politicii externe a țării noastre

CITATUL ZILEI

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 5 aprilie


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1261, afisate in 22 pagini.ieri 05:23 CITATUL ZILEI