23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Albanezii sunt DACI NEROMANIZAȚI în timp ce noi suntem DACI ROMANIZAȚI. Imnul lor național e și cântecul nostru

Nota Redacției

Nu trebuie să fim supărați că ne-au bătut Albanezi (deși bineînțeles că suntem)

Practic, Dacii Neromanizați i-au bătut pe Dacii Romanizați.

Nu întotdeauna cei "sincroni" cu schimbările dictate de metropola occidentală vor și reuși. Am zice că DIMPOTRIVĂ. Căci așa cum vedeți am ajuns la faliment și cu fotbalul și cu toate celelalte.

Acum două mii de ani după ce ne-a cucerit Imperiul Roman, țara noastră, Dacia, a dispărut de pe hartă și ne-am pierdut limba.

Astăzi în noul Imperiu pan-european deja o dăm pe "engleză" și ne așteaptă regionalizarea, federalizarea și dispariția ca stat național.

Visul globaliștilor progresiști este o Europă Federală fără state naționale.

Foto: cu distribuția Dialectelor Limbii Albaneze.Albanezii - daci neromanizaţi

Orice studiu cu privire la originea limbii albaneze și a substratului limbii române, trebuie să pornească în primul rând de la legăturile strânse dintre română şi albaneză.

Interpretarea lingvistică a momentului în timp când au avut loc transformările fonetice în cele două limbi ne duce la concluzia că strămoșii românilor şi proto-albanezii au reprezentat cândva înainte de ocuparea Balcanilor de către romani, un acelaşi popor, din care o parte a fost romanizată, iar alta nu.

Faptul că mai mult de jumătate din cuvintele de fond, preromanice, din limba română se regăsesc doar în albaneză, și că transformările lor fonetice sunt foarte vechi, ne indică faptul că Substratul Românei și Proto-Albaneza erau două limbi genetic înrudite între ele. De fapt, înainte de Romanizarea Balcanilor între Proto-Albaneză și Substratul Românei diferențele erau DOAR DIALECTALE.

Lingvistul bulgar Vladimir Georgiev, bun cunoscător al fonetismului limbilor dacă și tracă, a demonstrat pe baza unor corespondențe fonetice că Limba Dacă este mai apropiată de Albaneză decât Limba Tracă

Pentru o prezenţă dacică la sud de Dunăre, în centrul Balcanilor, pledează localităţile cu terminaţia specifică dacilor -dava, (ex. Thermi-dava atestată la Ptolemeu pe teritoriul Albaniei de azi, o grecizare Thermi- a echivalentului Dac mai vechi, *Germi-Dava. A se vedea localitatea Germi-sara (Geoagiu Băi) din Dacia, a cărei denumire nu înseamnă altceva decât "Izvoare Fierbinți" ). Informaţiile istorice sunt cele care atestă numeroase localități terminate în -dava atât la nordul cât și la sudul Dunării.

Ceea ce frapează în primul rând este faptul că dintre cele peste 180 de cuvinte comune daco-românei cu albaneza, mai puţin de jumătate se întâlnesc şi în dialectele sud-dunărene ale românei (la macedoromâni şi la meglenoromâni). Cu alte cuvinte Daco-Româna de la nord de Dunăre are mai multe cuvinte în comun cu Albaneza decît dialectele românești de la Sud de Dunăre: Aromâna și Megleno-Româna.

În plus, în Aromână și în Megleno-Românaă este absent rotacismul lui n-intervocalic, rotacism care este prezent în albaneză dar în mod ciudat DOAR în dialectul sudic.

Rotacismul lui l-intervocalic trecut la -r- din română are corespondent în albaneză prin trecerea lui l-intervocalic la un -ll- sonor. Ex. Ro. viedzure - vjedhull - Dacă *uedzula(s).

Observăm și corespondența Ro. dz (devenit mai tîrziu doar z) cu Albanezul dh transformare mai veche decât transformările petrecute în perioada romană (nu avem spațiu să detaliem aici), care reflectă sunetul Dac *dz. În mod similar Ro. țarc ce are ca și corespondent pe Albanezul thark care înseamnă același lucru reflectă sunetul Dac ț , păstrat de români ca /ț/ și trecut de albanezi la th: Ro. țarc - Alb. thark - Dacă *țarka(s)

Rotacismul lui n-intervocalic care trece la -r- se întâlneşte și la istroromâni care sunt originari din regiunile vestice ale teritoriului de formare a poporului român.

- Din toate aceste elemente, putem trage unele concluzii referitoare la strămoşii albanezilor. Migrarea albanezilor în actualele zone a avut loc cu sute de ani ÎNAINTE DE OCUPAREA BALCANILOR DE CĂTRE ROMANI, şi nu în timpul romanizării Balcanilor cum greșit interpretează unii.

Albanezii s-au format prin amestecul dintre Dacii migraţi de la nordul Dunării cu populaţia neromanizată, daco-traco-iliră, din centrul şi vestul Balcanilor, limba dacă fiind cea care s-a impus.

Astfel, înaintea sosirii slavilor, proto-albanezii locuiau în regiunea Nish, Shkopje, Shtip cât și pe întreg teritoriul Albaniei actuale.

Însuși denumirea Dacă a Munţiilor Carpaţi atestați la Herodot ca fiind denumiți Kharpatos Oros (oros însemnând 'munți' în greacă). are un corespondent în albaneză, unde cuvântul ‘karpë’ înseamnă ‘stâncă’. deci Kharpatos (Oros) nu înseamnă altceva decât ‘(Munții) Stâncoşi’.

Imnul lor național e și cântecul nostru

"Hymni i Flamurit" - literal "Imn al Flamurii" - "Imnul Steagului" este imnul național al Albaniei. Versurile sunt scrise de către Aleksander Stavri Drenova (pseudonim: ASDRENI), care era de origine aromână.

Imnul a fost mai întâi publicat ca o poezie în Liri e Shqipërisë(Libertatea Albaniei), un ziar albanez din Sofia, Bulgaria în 1912. M

ai târziu a fost tipărit într-un volum de poezii de Drenova numit Ëndra e lotë (Vise și lacrimi), care a fost publicat la București.

Muzica Imnului este "Pe-al nostru steag e scris unire" muzică scrisă de Ciprian Porumbescu.

Există o asemănare evidentă cu versurile scrise pentru melodia lui Porumbescu de Andrei Bârseanu. Publicăm mai jos versurile celor două cântece

Versurile în albaneză Traducere Versurile
„Pe al nostru steag...”
Prima strofă

Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir' e një qëllim,
Të gjith' atje duke u betuar
Të lidhim besën për shpëtim.

Uniți în jurul steagului
Cu o singură dorință și un singur țel,
Ne punem zălog onoarea și
Facem un legământ pentru salvare.

Pe-al nostru steag e scris unire,
Unire-n cuget și simțiri
Și sub măreața lui umbrire
Vom înfrunta orice loviri.

A doua strofă

Prej lufte veç ai largohet
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk frikësohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor!

De luptă se ferește doar cel care
S-a născut trădător,
Dar cel care este bărbat nu e înfricoșat,
Dar cade, cade ca un martir al cauzei!

Acel ce-n luptă grea se teme
Ce singur e rătăcitor,
Iar noi uniți în orice vreme
Vom fi, vom fi învingători.

A treia strofă

Në dorë armët do t'i mbajmë,
Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë;
Këtu armiqtë s'kanë vënd!

Vom ține armele în mâinile noastre,
Apărând fiecare colț al patriei,
Nu vom ceda drepturile noastre,
dușmanii noștri nu au ce căuta aici!

Am înarmat a noastră mână
Ca să păzim un scump pământ,
Dreptatea e a lui stăpână,
Iar domn e adevărul sfânt.

A patra strofă

Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmbi dhé,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!

Pentru că însuși Dumnezeu a spus
Că națiunile vor pieri de pe Pământ,
Dar Albania noastă va dăinui,
Pentru ea, pentru ea noi vom lupta!

Și-n cartea veșniciei scrie
Că țări și neamuri vor pieri,
Dar mândra noastră Românie
Etern, etern va înflori.

Citiți și: Romania si Albania ambele provenite din triburi Daco-Moesiene, una romanizata alta semi-romanizata, sunt singure state ale Europei ai caror locuitori traiesc azi in state separate Kosovo-Albania si Romania-RepublicaMoldova

Bogdan Petriceicu Hasdeu - Cine sunt Albanezii

Citiți și: ERIC HAMP - The position of Albanian - Un excelent studiu despre istoria limbii Albaneze și relațiile ei cu Daca și cu Substratul Românei.(engleză)Cuvânt Surse Etimologie conform DEX
abeș Hașdeu, Vraciu
Abrud Hașdeu
abur Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
acăța Russu
ademană
(„dar, mită”)
Vraciu; etimon alternativ: magh. adomány
ademeni Hașdeu Cf. magh. adomány.
adiia Russu
aghiuță Hașdeu
aidoma Hașdeu A + sl. vidomŭ „vizibil”.
alac Hașdeu Cf. magh. alakor.
ală Hașdeu
aldea Hașdeu
ameți Russu Probabil lat. *ammattire (< mattus „beat”).
amurg Russu
anina Russu
aprig Russu
argea Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
Argeș Hașdeu, Brâncuș
arunca Russu Lat. eruncare (a arunca/a înlătura), cf. it arroncare, sp. arrancar
azugă Hașdeu
baci Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
baier Russu
baligă Russu (albaneză), Brâncuș
baltă Russu (albaneză), Brâncuș
bară Hașdeu Din fr. barre.
Barba-cot Hașdeu
barză Hașdeu, Russu, Vraciu, Brâncuș
bască Hașdeu, Russu (albaneză), Brâncuș fr. basque.
batal Hașdeu
bălaur / balaur Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
băga Russu
băiat Russu
bălan Hașdeu
beregată Russu
bîr Vraciu
Bârsei / Bîrsei
(și numele Bârsan)
Brâncuș
boare Russu Lat. boreas. (cf. Boreu, zeul al vânturilor nordice la greci)
bordei Hașdeu, Russu
bortă Hașdeu
brad Hașdeu, Russu (albaneză)
brîndușă Russu
brînză Hașdeu, Russu, Vraciu
brîu Russu (albaneză)
brusture Russu (albaneză)
Bucegi Brâncuș
bucura Russu (albaneză), Brâncuș
buiestru Russu
bunget Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu
burghiu Hașdeu Din tc. burgu, bg., scr. burgija.
burlan Russu
burtă Russu
burtucă Hașdeu
burtuș Hașdeu
butuc Russu
butură Russu
buză Russu (albaneză)
caier Russu
cață Russu
căciulă Russu (albaneză), Brâncuș
căpușă Russu (albaneză)
căpută Russu (albaneză)
cătun Russu (albaneză), Brâncuș
cioară Hasdeu, Vraciu
cioban Hașdeu Din tc. çoban
cioc Hașdeu, Vraciu Onomatopee
ciocîrlie Hașdeu Din "cioc"
ciomag Hașdeu
cîrlan Russu
cîrlig Russu
codru Hașdeu, Vraciu Lat. quodrum
copac Russu (albaneză), Brâncuș
copil Russu, Brâncuș
creț Russu
cruța Russu (albaneză)
cujbă Hașdeu
culbec Hașdeu
curma Russu (albaneză)
curpăn Russu (albaneză)
cursă Russu (albaneză)
custură Russu
darari Russu
daș Russu (albaneză)
dărîma Russu (albaneză) Lat. *deramare. (cf. it. diramare, sp./pt. derramar)
deh Hașdeu
deretica Russu Lat. de-radicare.
descăța Russu
descurca Russu Probabil lat. *incolicare (< colus „caier, fir”).
desghina Russu Din lat. disglut[i]nare (refăcut după îmbina).
dezbăra Russu
dezgauc Hașdeu
doină Hașdeu, Vraciu
don Hașdeu
dop Russu
droaie Russu
dulău Hașdeu, Vraciu
fărîmă Russu (albaneză)
fluier Brâncuș
gard Russu (albaneză), Brâncuș
gata Russu (albaneză), Brâncuș
gălbează Russu (albaneză)
genune Hașdeu, Russu
gheară Russu
ghes Russu
ghimpe Russu (albaneză), Brâncuș
ghiob Hașdeu
ghionoaie Russu (albaneză), Brâncuș
ghiont Russu
ghiuj Hasdeu, Vraciu, Brâncuș
gîde Hașdeu
gîdel Hașdeu
gordin Hașdeu
gorun Russu
grapă Russu (albaneză), Brâncuș
gresie Russu (albaneză), Brâncuș
groapă Russu (albaneză), Brâncuș
grui Russu
grumaz Russu (albaneză), Brâncuș
grunz Russu (albaneză)
gudura Russu
gușă Russu (albaneză), Brâncuș Lat. geusiae.
gutui
horinca hutanu Din ucr. horilka
hojma Hașdeu, Vraciu
iazmă Hașdeu
iele Hașdeu
încurca Russu Probabil lat. *incolicare (< colus „caier, fir”).
înghina Russu Probabil lat. *imbinare.
îngurzi Russu
înseila Russu
întrema Russu
jilț / jielț
(„pîrîu”)
Hașdeu, Vraciu
jumătate Brâncuș
leagăn Russu Probabil lat. *liginare (< ligare „a lega”).
lepăda Russu
lespede Russu
leșina Russu
mal Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
maldac Hașdeu
mare Brâncuș Probabil lat. mas, maris.
mazăre Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
măceș Russu
mădări Russu
măgar Brâncuș
măgură Russu (albaneză), Brâncuș
mălai Hașdeu
mămăligă Hașdeu
mărcat Russu
mărar Brâncuș
mătură Russu (albaneză)
Mehadia Hașdeu
melc Hașdeu, Russu, Vraciu
mieru Russu
mire Hașdeu, Russu, Vraciu
mistreț Russu
mișca Russu
mînz Russu (albaneză), Brâncuș
morman Russu
mosoc Hașdeu
moș Russu (albaneză), Brâncuș
moț Hașdeu
mugure Russu (albaneză), Brâncuș
munună Russu
murg Russu (albaneză), Brâncuș
mușat Russu
năpîrcă Russu (albaneză), Brâncuș
năsărîmbă Hașdeu
nițel Russu
noian Russu, Brâncuș
ortoman Hașdeu
păstaie Russu (albaneză)
păstra Russu
pînză Russu
pîrîu Russu (albaneză), Brâncuș
prunc Russu
pupăză Brâncuș
pururea Russu (albaneză)
rață Hașdeu, Vraciu, Brâncuș
ravac Hașdeu
răbda Russu
reazem Russu
ridica Russu Lat. eradicare „a dezrădăcina”
rîmfă Hașdeu
rînză Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
sarbăd Russu (albaneză), Brâncuș
Sarmizegetusa Hașdeu
scăpăra Russu (albaneză), Brâncuș
scrum Russu (albaneză), Brâncuș
scula Russu (albaneză) Probabil lat. *excubulare.
scurma Russu Probabil lat. excorrimare.
sîmbure Russu (albaneză), Brâncuș
sîmvea Hașdeu
spînz Russu (albaneză)
stăpîn Hașdeu, Vraciu
stărnut Russu
stejar Hașdeu, Vraciu
steregie Russu
sterp Russu (albaneză)
stingher
stînă Hașdeu, Vraciu
străghiată Russu
strepede Russu (albaneză)
strugure Russu, Brâncuș
strungă Russu (albaneză), Brâncuș
sugruma Russu
sugușa Russu
șale Russu (albaneză)
șiră Hașdeu, Russu
șopîrlă Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
șoric Russu
șut Russu (albaneză)
tare Russu
traistă Hașdeu
tulei Hașdeu
țap Russu (albaneză), Brâncuș
țarc Russu (albaneză)
țarină Russu
țiței
țăruș Russu
țundră Hașdeu
țurcă Hașdeu
a se uita Russu Lat. * oblitare (< oblitus).
undrea Russu
urca Russu Probabil lat. *oricare (= oriri).
urcior Russu
urdă Hașdeu, Russu, Vraciu
urdina Russu
urdoare Russu
vatră Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
vătăma Russu Lat. victimare.
vătui Russu (albaneză)
viezure Russu (albaneză), Brâncuș
viscol Russu
zară Russu, Brâncuș
zăr Russu
zburda Russu
zestre Russu
zgardă Russu (albaneză), Brâncuș
zgâria Russu (albaneză?) Lat. *scaberare (< scaber).
zgârma Russu
zimbru Hașdeu, Vraciu
zârnă Hașdeu

(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

AVIZ FRAUIERILOR PROSTIȚI DE PROGRESIȘTI: Dieta vegană slăbește oasele

SUA. Statul TEXAS va opri cenzura Facebook, Google, Twitter și YouTube. guvernatorul Texasului, anunță proiectul de lege care interzice cenzura pe rețelele sociale

CENZURA PROGRESISTĂ CONTINUĂ. Youtube A ȘTERS discursul lui Trump de la Conferința Națională a Partidului Republican

INCREDIBIL. Un albatros femelă A FĂCUT PUI la 70 de ani. LA 70 DE ANI. INCREDIBIL.

MAI AVEȚI VREUN DUBIU CĂ E FĂCUT ÎN LABORATOR? Zeci de mamifere, inclusiv cai, delfini și capre, dar și lei și maimuțe se pot infecta cu Covid-19, arată studiul

Lista galbenă, actualizată. Unde și în ce condiții mai mergi în vacanță?

Din Pacific la Marea Neagră. Stridii din Oceanul Pacific au fost descoperite la malul mării

INCREDIBIL. O nava ce planeaza deasupra marii, surprinsa pe tarmul Marii Britanii

Voluntari pentru bătrâni imigranți din Marea Britanie. Sute de porții de mâncare sunt împărțite săptămânal

Un implant de retină poate reda vederea ORBILOR. O vedere artificială.

Premierul Florin Cîțu - vizită în Vrancea; participă la o dezbatere organizată de CJ privind bugetul

Nucleu în Nucleu

UE sprijină decizia Italiei de a bloca exportul de vaccin spre Australia

Cum procesează creierul uman emoțiile? Răspunsul ar putea ajuta la abordarea epidemiei de singurătate

HOROSCOP 6 martie. Aceste zodii se bucură de o sâmbătă perfectă împreună. Iată recomandările de activități din partea astrelor

SUA. MANIPULARE PROGRESISTĂ. Tucker Carlson: "Trupele sunt ținute în Capitală din rațiuni politice. Pentru a arăta că susținătorii lui Trump reprezintă "un pericol public"

Irak: Kurzii sirieni au înapoiat 12 copii mamelor yazidite răpite de jihadiști

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

Fotografiile nud care fascinează lumea artistică mondială

Securistoidul Radu Tudor, pus la punct de cititori: „Botezul nu este o tradiție, ci o Taină Sfântă”. Acest pupător în fund al Serviciilor, pe nume Radu Tudor, una dintre cele mai scârboase trompete ale Sistemului, ar trebui să-și ia carnet la USR-PLUS

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

AUSTRIA: 41 de morți la scurt timp după vaccinarea cu Pfizer

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

CRIMA. Dupa ce cuvintele din Substratul Dac al Limbii Romane nu se mai invata de ani buni in scoala acum scot si Limba Latina din Programa Scolara. Fluierul va prezinta Fondul Latin Mostenit al Limbii Romane

Alice Peneaca, goala pe Facebook. Imaginea care le-a dat palpitatii fanilor; Tepele in numele Andreei Marin au traversat Oceanul; Fara inhibitii! Adriana Bahmuteanu cu lenjeria intima la vedere

Liderul grupului republican din Camera Reprezentanților critică politicile SUA privind imigrația și vrea o întâlnire cu Joe Biden

Un studiu pe scară largă făcut pe cimpanzei, a descoperit conectivitatea genetică recentă la subspeciile de cimpanzeu, în ciuda izolării și distanțării subspeciilor

INCREDIBIL: Creșterea ovocitelor se bazează pe fenomene fizice care determină celulele mai mici să-și arunce conținutul într-o celulă mai mare

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

Andreea Tonciu, imagini interzise minorilor din dormitor

DOCUMENTAR: Michelangelo Buonarroti, o viață închinată artei (540 de ani de la naștere)

Diana Dumitrescu a spus "DA"! Află detalii despre CĂSĂTORIA actriţei cu Aureliu Surulescu

Noul Power Fx de la Microsoft oferă dezvoltatorilor un limbaj de programare open source, cu cod redus

VIDEO - ONG-urile lui SOROS şi activiștii progresişti regrupați sub eticheta #rezist au pus la cale un nou miting. Cum a organizat Rețeaua Progresisto-Soroșistă Mitingul. Estimare : La 1 soroșist, progresist sau activist sunt 10-20 de manipulați

REPUBLICA MOLDOVA. Soroșista Maia Sandu încalcă în draci Constituția.

Simona Traşcă, partidă de SEX cu un politician din Constanţa. STENOGRAMELE o dau de gol

Sex tape-ul care face înconjurul internetului. Ipostaze fierbinți între o vedetă și ultimul ei iubit

Protest inedit al Greenpeace: Activiștii pentru mediu au pătrus pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris și au vopsit un avion Air France

Un studiu Oxford arată că vaccinul AstraZeneca este eficient împotriva variantei braziliene - surse

Prahova: Șofer băut implicat într-un accident cu 4 mașini, decedat în secția de poliție

Ministru: Franța ar putea urma exemplul Italiei și să blocheze transporturile de vaccinuri

Biden se declară hotărât să ''revitalizeze'' parteneriatul cu UE (Casa Albă )

Studiile arată că pandemia nu are un efect pe termen lung asupra schimbărilor climatice. Restricțiile au dus la o reducere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră

Nicu Vlad, reales președinte al Federației Române de Haltere

Legea electorală promovată de Beijing este ''un atac direct'' la adresa autonomiei Hong Kongului (Washington)

Prahova: Cinci persoane, între care doi copii, rănite într-un accident

VALUL TREI DE COVID LOVEȘTE ROMÂNIA ȘI CAPITALA. Bucureștiul întră în Scenariul Roșu

Filme cu Charlie Chaplin, restaurate în 2K și 4K, vor fi lansate în cinematografe din lumea întreagă

Coronavirus: Călătoriile neesențiale în străinătate, interzise până la 18 aprilie de autoritățile din Belgia

Coronavirus/ CNSU a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat

Andreea Mantea şi-a dat jos CHILOŢII în timpul emisiunii. SCENE INCENDIARE

Mihai Bendeac, reacţie virulentă pe Facebook, după ce a fost acuzat că a ajutat-o pe CASTIGATOAREA IUMOR 2017, Doina Tudor

Viktor Orban, scrisoare dură împotriva multiculturalismului, a 'nebuniei LGBTQ' şi în favoarea creştinismului: 'PPE a devenit o anexă a stângii'

RUȘINE UE. Până și Rusia a ajuns să le dea lecții de democrație neobolșevicilor de la UE. Lavrov : "Pașaportul COVID contravine ideii de vaccinare benevolă" Bineînțeles că contravine celor mai elementare depturi ale omului.

CINE vrea să creeze pentru întreaga Omenire un ID Digital UNIC pe care fiecare persoană să-l primească pe viață? Microsoft-ul lui Bill Gates, GAVI - o organizația ce luptă pentru VACCINAREA copiilor și Fundația multi-miliardului Rockfeller

Ce a scris Eminescu în Ziar in ziua in care a fost băgat cu Forța, la casa de nebuni ?

Elevă de 17 ani dezvirginată prin viol, în mașină. Procurorii au cerut arestarea tânărului acuzat de agresiuni sexuale

28 Decembrie 2016. Traian Băsescu despre nominalizarea lui GRINDEANU ca Prim-Ministru de către Dragnea. "Nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru şefia Guvernului este o cedare a lui Liviu Dragnea în faţa serviciilor şi o eroare politică"

Medicul Emilian Imbri: "Libera circulație va aduce toate tulpinile de virus care vor mai apărea. Nu există tratament, indiferent ce formă de tulpină e acum"


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4

Nr. de articole la aceasta sectiune: 188, afisate in 4 pagini.ieri 23:59 Nucleu în Nucleu