23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Albanezii sunt DACI NEROMANIZAȚI în timp ce noi suntem DACI ROMANIZAȚI. Imnul lor național e și cântecul nostru

Nota Redacției

Nu trebuie să fim supărați că ne-au bătut Albanezi (deși bineînțeles că suntem)

Practic, Dacii Neromanizați i-au bătut pe Dacii Romanizați.

Nu întotdeauna cei "sincroni" cu schimbările dictate de metropola occidentală vor și reuși. Am zice că DIMPOTRIVĂ. Căci așa cum vedeți am ajuns la faliment și cu fotbalul și cu toate celelalte.

Acum două mii de ani după ce ne-a cucerit Imperiul Roman, țara noastră, Dacia, a dispărut de pe hartă și ne-am pierdut limba.

Astăzi în noul Imperiu pan-european deja o dăm pe "engleză" și ne așteaptă regionalizarea, federalizarea și dispariția ca stat național.

Visul globaliștilor progresiști este o Europă Federală fără state naționale.

Foto: cu distribuția Dialectelor Limbii Albaneze.Albanezii - daci neromanizaţi

Orice studiu cu privire la originea limbii albaneze și a substratului limbii române, trebuie să pornească în primul rând de la legăturile strânse dintre română şi albaneză.

Interpretarea lingvistică a momentului în timp când au avut loc transformările fonetice în cele două limbi ne duce la concluzia că strămoșii românilor şi proto-albanezii au reprezentat cândva înainte de ocuparea Balcanilor de către romani, un acelaşi popor, din care o parte a fost romanizată, iar alta nu.

Faptul că mai mult de jumătate din cuvintele de fond, preromanice, din limba română se regăsesc doar în albaneză, și că transformările lor fonetice sunt foarte vechi, ne indică faptul că Substratul Românei și Proto-Albaneza erau două limbi genetic înrudite între ele. De fapt, înainte de Romanizarea Balcanilor între Proto-Albaneză și Substratul Românei diferențele erau DOAR DIALECTALE.

Lingvistul bulgar Vladimir Georgiev, bun cunoscător al fonetismului limbilor dacă și tracă, a demonstrat pe baza unor corespondențe fonetice că Limba Dacă este mai apropiată de Albaneză decât Limba Tracă

Pentru o prezenţă dacică la sud de Dunăre, în centrul Balcanilor, pledează localităţile cu terminaţia specifică dacilor -dava, (ex. Thermi-dava atestată la Ptolemeu pe teritoriul Albaniei de azi, o grecizare Thermi- a echivalentului Dac mai vechi, *Germi-Dava. A se vedea localitatea Germi-sara (Geoagiu Băi) din Dacia, a cărei denumire nu înseamnă altceva decât "Izvoare Fierbinți" ). Informaţiile istorice sunt cele care atestă numeroase localități terminate în -dava atât la nordul cât și la sudul Dunării.

Ceea ce frapează în primul rând este faptul că dintre cele peste 180 de cuvinte comune daco-românei cu albaneza, mai puţin de jumătate se întâlnesc şi în dialectele sud-dunărene ale românei (la macedoromâni şi la meglenoromâni). Cu alte cuvinte Daco-Româna de la nord de Dunăre are mai multe cuvinte în comun cu Albaneza decît dialectele românești de la Sud de Dunăre: Aromâna și Megleno-Româna.

În plus, în Aromână și în Megleno-Românaă este absent rotacismul lui n-intervocalic, rotacism care este prezent în albaneză dar în mod ciudat DOAR în dialectul sudic.

Rotacismul lui l-intervocalic trecut la -r- din română are corespondent în albaneză prin trecerea lui l-intervocalic la un -ll- sonor. Ex. Ro. viedzure - vjedhull - Dacă *uedzula(s).

Observăm și corespondența Ro. dz (devenit mai tîrziu doar z) cu Albanezul dh transformare mai veche decât transformările petrecute în perioada romană (nu avem spațiu să detaliem aici), care reflectă sunetul Dac *dz. În mod similar Ro. țarc ce are ca și corespondent pe Albanezul thark care înseamnă același lucru reflectă sunetul Dac ț , păstrat de români ca /ț/ și trecut de albanezi la th: Ro. țarc - Alb. thark - Dacă *țarka(s)

Rotacismul lui n-intervocalic care trece la -r- se întâlneşte și la istroromâni care sunt originari din regiunile vestice ale teritoriului de formare a poporului român.

- Din toate aceste elemente, putem trage unele concluzii referitoare la strămoşii albanezilor. Migrarea albanezilor în actualele zone a avut loc cu sute de ani ÎNAINTE DE OCUPAREA BALCANILOR DE CĂTRE ROMANI, şi nu în timpul romanizării Balcanilor cum greșit interpretează unii.

Albanezii s-au format prin amestecul dintre Dacii migraţi de la nordul Dunării cu populaţia neromanizată, daco-traco-iliră, din centrul şi vestul Balcanilor, limba dacă fiind cea care s-a impus.

Astfel, înaintea sosirii slavilor, proto-albanezii locuiau în regiunea Nish, Shkopje, Shtip cât și pe întreg teritoriul Albaniei actuale.

Însuși denumirea Dacă a Munţiilor Carpaţi atestați la Herodot ca fiind denumiți Kharpatos Oros (oros însemnând 'munți' în greacă). are un corespondent în albaneză, unde cuvântul ‘karpë’ înseamnă ‘stâncă’. deci Kharpatos (Oros) nu înseamnă altceva decât ‘(Munții) Stâncoşi’.

Imnul lor național e și cântecul nostru

"Hymni i Flamurit" - literal "Imn al Flamurii" - "Imnul Steagului" este imnul național al Albaniei. Versurile sunt scrise de către Aleksander Stavri Drenova (pseudonim: ASDRENI), care era de origine aromână.

Imnul a fost mai întâi publicat ca o poezie în Liri e Shqipërisë(Libertatea Albaniei), un ziar albanez din Sofia, Bulgaria în 1912. M

ai târziu a fost tipărit într-un volum de poezii de Drenova numit Ëndra e lotë (Vise și lacrimi), care a fost publicat la București.

Muzica Imnului este "Pe-al nostru steag e scris unire" muzică scrisă de Ciprian Porumbescu.

Există o asemănare evidentă cu versurile scrise pentru melodia lui Porumbescu de Andrei Bârseanu. Publicăm mai jos versurile celor două cântece

Versurile în albaneză Traducere Versurile
„Pe al nostru steag...”
Prima strofă

Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir' e një qëllim,
Të gjith' atje duke u betuar
Të lidhim besën për shpëtim.

Uniți în jurul steagului
Cu o singură dorință și un singur țel,
Ne punem zălog onoarea și
Facem un legământ pentru salvare.

Pe-al nostru steag e scris unire,
Unire-n cuget și simțiri
Și sub măreața lui umbrire
Vom înfrunta orice loviri.

A doua strofă

Prej lufte veç ai largohet
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk frikësohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor!

De luptă se ferește doar cel care
S-a născut trădător,
Dar cel care este bărbat nu e înfricoșat,
Dar cade, cade ca un martir al cauzei!

Acel ce-n luptă grea se teme
Ce singur e rătăcitor,
Iar noi uniți în orice vreme
Vom fi, vom fi învingători.

A treia strofă

Në dorë armët do t'i mbajmë,
Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë;
Këtu armiqtë s'kanë vënd!

Vom ține armele în mâinile noastre,
Apărând fiecare colț al patriei,
Nu vom ceda drepturile noastre,
dușmanii noștri nu au ce căuta aici!

Am înarmat a noastră mână
Ca să păzim un scump pământ,
Dreptatea e a lui stăpână,
Iar domn e adevărul sfânt.

A patra strofă

Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmbi dhé,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!

Pentru că însuși Dumnezeu a spus
Că națiunile vor pieri de pe Pământ,
Dar Albania noastă va dăinui,
Pentru ea, pentru ea noi vom lupta!

Și-n cartea veșniciei scrie
Că țări și neamuri vor pieri,
Dar mândra noastră Românie
Etern, etern va înflori.

Citiți și: Romania si Albania ambele provenite din triburi Daco-Moesiene, una romanizata alta semi-romanizata, sunt singure state ale Europei ai caror locuitori traiesc azi in state separate Kosovo-Albania si Romania-RepublicaMoldova

Bogdan Petriceicu Hasdeu - Cine sunt Albanezii

Citiți și: ERIC HAMP - The position of Albanian - Un excelent studiu despre istoria limbii Albaneze și relațiile ei cu Daca și cu Substratul Românei.(engleză)Cuvânt Surse Etimologie conform DEX
abeș Hașdeu, Vraciu
Abrud Hașdeu
abur Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
acăța Russu
ademană
(„dar, mită”)
Vraciu; etimon alternativ: magh. adomány
ademeni Hașdeu Cf. magh. adomány.
adiia Russu
aghiuță Hașdeu
aidoma Hașdeu A + sl. vidomŭ „vizibil”.
alac Hașdeu Cf. magh. alakor.
ală Hașdeu
aldea Hașdeu
ameți Russu Probabil lat. *ammattire (< mattus „beat”).
amurg Russu
anina Russu
aprig Russu
argea Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
Argeș Hașdeu, Brâncuș
arunca Russu Lat. eruncare (a arunca/a înlătura), cf. it arroncare, sp. arrancar
azugă Hașdeu
baci Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
baier Russu
baligă Russu (albaneză), Brâncuș
baltă Russu (albaneză), Brâncuș
bară Hașdeu Din fr. barre.
Barba-cot Hașdeu
barză Hașdeu, Russu, Vraciu, Brâncuș
bască Hașdeu, Russu (albaneză), Brâncuș fr. basque.
batal Hașdeu
bălaur / balaur Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
băga Russu
băiat Russu
bălan Hașdeu
beregată Russu
bîr Vraciu
Bârsei / Bîrsei
(și numele Bârsan)
Brâncuș
boare Russu Lat. boreas. (cf. Boreu, zeul al vânturilor nordice la greci)
bordei Hașdeu, Russu
bortă Hașdeu
brad Hașdeu, Russu (albaneză)
brîndușă Russu
brînză Hașdeu, Russu, Vraciu
brîu Russu (albaneză)
brusture Russu (albaneză)
Bucegi Brâncuș
bucura Russu (albaneză), Brâncuș
buiestru Russu
bunget Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu
burghiu Hașdeu Din tc. burgu, bg., scr. burgija.
burlan Russu
burtă Russu
burtucă Hașdeu
burtuș Hașdeu
butuc Russu
butură Russu
buză Russu (albaneză)
caier Russu
cață Russu
căciulă Russu (albaneză), Brâncuș
căpușă Russu (albaneză)
căpută Russu (albaneză)
cătun Russu (albaneză), Brâncuș
cioară Hasdeu, Vraciu
cioban Hașdeu Din tc. çoban
cioc Hașdeu, Vraciu Onomatopee
ciocîrlie Hașdeu Din "cioc"
ciomag Hașdeu
cîrlan Russu
cîrlig Russu
codru Hașdeu, Vraciu Lat. quodrum
copac Russu (albaneză), Brâncuș
copil Russu, Brâncuș
creț Russu
cruța Russu (albaneză)
cujbă Hașdeu
culbec Hașdeu
curma Russu (albaneză)
curpăn Russu (albaneză)
cursă Russu (albaneză)
custură Russu
darari Russu
daș Russu (albaneză)
dărîma Russu (albaneză) Lat. *deramare. (cf. it. diramare, sp./pt. derramar)
deh Hașdeu
deretica Russu Lat. de-radicare.
descăța Russu
descurca Russu Probabil lat. *incolicare (< colus „caier, fir”).
desghina Russu Din lat. disglut[i]nare (refăcut după îmbina).
dezbăra Russu
dezgauc Hașdeu
doină Hașdeu, Vraciu
don Hașdeu
dop Russu
droaie Russu
dulău Hașdeu, Vraciu
fărîmă Russu (albaneză)
fluier Brâncuș
gard Russu (albaneză), Brâncuș
gata Russu (albaneză), Brâncuș
gălbează Russu (albaneză)
genune Hașdeu, Russu
gheară Russu
ghes Russu
ghimpe Russu (albaneză), Brâncuș
ghiob Hașdeu
ghionoaie Russu (albaneză), Brâncuș
ghiont Russu
ghiuj Hasdeu, Vraciu, Brâncuș
gîde Hașdeu
gîdel Hașdeu
gordin Hașdeu
gorun Russu
grapă Russu (albaneză), Brâncuș
gresie Russu (albaneză), Brâncuș
groapă Russu (albaneză), Brâncuș
grui Russu
grumaz Russu (albaneză), Brâncuș
grunz Russu (albaneză)
gudura Russu
gușă Russu (albaneză), Brâncuș Lat. geusiae.
gutui
horinca hutanu Din ucr. horilka
hojma Hașdeu, Vraciu
iazmă Hașdeu
iele Hașdeu
încurca Russu Probabil lat. *incolicare (< colus „caier, fir”).
înghina Russu Probabil lat. *imbinare.
îngurzi Russu
înseila Russu
întrema Russu
jilț / jielț
(„pîrîu”)
Hașdeu, Vraciu
jumătate Brâncuș
leagăn Russu Probabil lat. *liginare (< ligare „a lega”).
lepăda Russu
lespede Russu
leșina Russu
mal Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
maldac Hașdeu
mare Brâncuș Probabil lat. mas, maris.
mazăre Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
măceș Russu
mădări Russu
măgar Brâncuș
măgură Russu (albaneză), Brâncuș
mălai Hașdeu
mămăligă Hașdeu
mărcat Russu
mărar Brâncuș
mătură Russu (albaneză)
Mehadia Hașdeu
melc Hașdeu, Russu, Vraciu
mieru Russu
mire Hașdeu, Russu, Vraciu
mistreț Russu
mișca Russu
mînz Russu (albaneză), Brâncuș
morman Russu
mosoc Hașdeu
moș Russu (albaneză), Brâncuș
moț Hașdeu
mugure Russu (albaneză), Brâncuș
munună Russu
murg Russu (albaneză), Brâncuș
mușat Russu
năpîrcă Russu (albaneză), Brâncuș
năsărîmbă Hașdeu
nițel Russu
noian Russu, Brâncuș
ortoman Hașdeu
păstaie Russu (albaneză)
păstra Russu
pînză Russu
pîrîu Russu (albaneză), Brâncuș
prunc Russu
pupăză Brâncuș
pururea Russu (albaneză)
rață Hașdeu, Vraciu, Brâncuș
ravac Hașdeu
răbda Russu
reazem Russu
ridica Russu Lat. eradicare „a dezrădăcina”
rîmfă Hașdeu
rînză Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
sarbăd Russu (albaneză), Brâncuș
Sarmizegetusa Hașdeu
scăpăra Russu (albaneză), Brâncuș
scrum Russu (albaneză), Brâncuș
scula Russu (albaneză) Probabil lat. *excubulare.
scurma Russu Probabil lat. excorrimare.
sîmbure Russu (albaneză), Brâncuș
sîmvea Hașdeu
spînz Russu (albaneză)
stăpîn Hașdeu, Vraciu
stărnut Russu
stejar Hașdeu, Vraciu
steregie Russu
sterp Russu (albaneză)
stingher
stînă Hașdeu, Vraciu
străghiată Russu
strepede Russu (albaneză)
strugure Russu, Brâncuș
strungă Russu (albaneză), Brâncuș
sugruma Russu
sugușa Russu
șale Russu (albaneză)
șiră Hașdeu, Russu
șopîrlă Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
șoric Russu
șut Russu (albaneză)
tare Russu
traistă Hașdeu
tulei Hașdeu
țap Russu (albaneză), Brâncuș
țarc Russu (albaneză)
țarină Russu
țiței
țăruș Russu
țundră Hașdeu
țurcă Hașdeu
a se uita Russu Lat. * oblitare (< oblitus).
undrea Russu
urca Russu Probabil lat. *oricare (= oriri).
urcior Russu
urdă Hașdeu, Russu, Vraciu
urdina Russu
urdoare Russu
vatră Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
vătăma Russu Lat. victimare.
vătui Russu (albaneză)
viezure Russu (albaneză), Brâncuș
viscol Russu
zară Russu, Brâncuș
zăr Russu
zburda Russu
zestre Russu
zgardă Russu (albaneză), Brâncuș
zgâria Russu (albaneză?) Lat. *scaberare (< scaber).
zgârma Russu
zimbru Hașdeu, Vraciu
zârnă Hașdeu

(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Opinia Fluierul.ro : Nu mai e vorba de vaccin sau de pandemie când vine vorba de Certificatul Verde. E vorba de Dictatură și Control Abuziv

HOROSCOP 28 noiembrie 2021. O duminică pe cinste, care poate deveni de coșmar. O zodie este în pericol, mai ales

Larisa Drăgulescu, aproape GOALĂ într-o revistă pentru bărbaţi FOTO

Comisia Europeană aprobă lăcustele pentru consum. Burgeri, deserturi și alte produse din lăcuste ar putea ajunge în magazinele europene

Varianta Omicron a coronavirusului. Noi măsuri în Marea Britanie: măști obligatorii și teste PCR la intrarea în țară

Ion Cristoiu: O schizofrenie de care doar o națiune bolnavă moral e în stare

Infotrafic: vizibilitate redusă din cauza ceții pe A3 și pe șoselele din centrul țării

Ședință de urgență la Guvern din cauza tulpinii Omicron

Premierul Nicolae Ciucă: De Ziua Bucovinei, mesajul trebuie să fie unul de unitate

Primarul orașului Brăila nu vrea ca testele de salivă să fie făcute în școli: "Demnitatea cadrelor didactice, drepturile elevilor și părinților vor fi respectate"

Coronavirus în România, 28 noiembrie. Scade în continuare numărul deceselor și al persoanelor infectate. Bilanț provizoriu

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Eurocrația, Homo Sovieticus și Homo Bruxellicus. Vladimir Bukovski: "Eu am trăit în viitorul vostru și acesta nu a funcționat!"

Prima țară care își închide granițele pentru toți străinii, din cauza noii variante a coronavirusului

Restricții de circulație în București. Se fac repetiții pentru ceremonia de Ziua Națională

METEO Cum va fi vremea în București în următoarele ore

Ministrul Eduard Novak anunță cum vor fi aduși în țară românii blocați în Africa de Sud

Nicolae Ciucă: O aeronavă Tarom va zbura la Pretoria pentru a-i lua pe românii blocați în Africa de Sud

Filmaţi de camera ascunsă în timp ce făceau sex. 14 milioane de oameni s-au uitat la ei VIDEO

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Varianta Omicron. Noua tulpină a ajuns, destul de posibil, și în Olanda

Aşa convingi o femeie matură să facă amor cu un bărbat tânăr

România TV se uită pe gaura cheii ce fac alții în casa lor. România TV : "Adepţi MISA locuiesc în casa lui Bivolaru din Dâmboviţa: "Se dezbracă, fac toate alea" VIDEO

Noi restricții. Raed Arafat anunță ce se va întâmpla cu parada de 1 Decembrie

ONG-ul "Calea Europeană" condus de ONG-istul Dan Cărbunaru instigă la Cenzură împotrava Fluierul.ro. Îl anunțăm pe acest individ pe nume Dan Cărbunaru că îi vom face plângere penală.

Cum au instaurat pas cu pas Progresiștii Dictatura

VEDETE de la noi, în SCENE EROTICE de mult UITATE! CELE mai TARI NUDURI din filmele românești | FOTO & VIDEO

Stelian Nistor, Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România, invitat în emisiunea InSecuritate, cu Bogdan Nicolae: "Masoneriile mari au în spate țări mici și țări mari au masonerii mici"

Ana Maria Popescu a fost declarată pentru a cincea oară cea mai bună spadasină din lume

Medic român, despre valul 5 al pandemiei: "ce este mai greu abia vine, este cronica unei nenorociri anunțate"

Poveste adevărată. "Fac sex cu cumnata mea. Fac cu ea tot ce-mi doresc...". Cum a început relaţia interzisă

Carantină pentru cei vaccinați dar care au intrat în contact cu persoane infectate cu Omicron

Regele maghiar Ladislau Cumanul a preferat pentru românii din Ardeal lemnul şi spațiile mici. În 1279, Ladislau Cumanul, la solicitarea Papei, legiferează interzicerea construcţiei bisericilor de zid în rit ortodox pe întreg teritoriul Regatului Maghiar.

Ana Maria Mocanu, GOALĂ la duş. Imagini de infarct FOTO XXX

Restricții anti-COVID: programul Târgului de Crăciun din Piața Universității a fost modificat

MAE: 36 de cetățeni români, aflați în Africa de Sud, au solicitat ajutorul Ambasadei României pentru a se întoarce în țară

COMENTARIU Lelia Munteanu: Viteza de replicare a Omicron depășește reacția anticorpilor rezultați în urma vaccinului?

REFUGIATII NU SUNT REFUGIATI CI IMIGRANTI ECONOMICI. 4 DIN 5 IMIGRANTI NU SUNT DIN SIRIA. Minciuna si Manipulare Uriasa propagata de Universitarii de Extrema Stanga si de ONG-urile libertariene si Ecologiste ale lui SOROS.

Noua tulpină Omicron a ajuns în Italia. A fost identificat primul caz. Germania a confirmat deja primele două cazuri

ABUZ SRI-DNA. DECLARAȚIA ZILEI Toni Greblă, fost judecător CCR, acuză procurorii DNA: "Am fost monitorizat în cel mai BARBAR mod cu putință" - VIDEO

INCREDIBIL. ION ILIESCU PE VREMEA CAND ERA PRESEDINTE: "Chiar crezi că preşedinţia României poate funcţiona dacă nu are şi un spion sau doi ruşi?" KGB - Revolutie - Moscova - Silinescu - Iliescu - Nastase - Ponta - Brucan - Soros - ProTV - Sarbu - Mandruta

Laura Andreşan, în filme XXX. "Profa de sex": "Sunt prima târfă din ţară"

ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Zosim Chirtop, reprezentatul moților la Marea Unire, a fost deportat la 82 de ani, după ce a acuzat: "ce vreți voi comuniștilor, vreți să ne vindeți țara!"

Fosta soţie a lui Dan Condrea, Laura Georgescu, a fost expertizată psihiatric

Intoleranța progresistă nu are limite. Încă puțin şi nevaccinații vor fi obligați să poarte STEAUA GALBENA. Ministrul Educației: "Susțin vaccinarea elevilor. Nu am vorbit cu ministrul Sănătății de a face publică situația elevilor nevaccinați"

Fluierul va dezvaluie ca ONG-ul de mediu Agent Green, ai carui activisti au trecut cu jeepul peste proprietarul din Retezat paralizandu-l, este finantat din banii miliardarului George Soros

CANADA. Neomarxismul progresistului-globalist Trudeau, a depăşit cele mai îndrăznețe visuri ale lui Lenin. Canada a scos cuvintele "mamă" şi "tată" din limbajul oficial al autorităților şi al presei. Nimeni nu va mai avea voie să spună mamă şi tată

A murit Armand Cristinoiu, un cunoscut din lumea mondenă bucureșteană. La 31 de ani, a fost răpus de ciroză

Este uriasa colonizare a Europei cu imigranti islamici un atac organizat impotriva popoarelor Europei? ONU: "Europa ar avea nevoie până în 2025 de 159 de milioane de imigraţi" George Soros: "În felul acesta, rasa albă va dispărea"

Cea mai EROTICĂ scenă dintr-un film ROMÂNESC dinainte de Revoluţie, INTERZISĂ de CENZURA COMUNISTĂ VIDEO

"AMANTA" lui Şerban Huidu, ADEVĂRUL despre relaţia cu realizatorul radio-TV

Proiectul legii vaccinarii va fi pus in dezbatere publica luna aceasta (aprilie 2016). Se dorește VACCINAREA OBLIGATORIE. Mai mult, VACCINAREA e declarată că ține DE SIGURANȚA NAȚIONALĂ

Curajosul primar din Tășnad refuză centrul pentru imigranți musulmani: "E o victorie a comunității!" Ministerul de Interne a renunțat la ideea inființării unui centru pentru imigranți în apropierea stațiunii turistice. UNDE ÎI VA TRIMITE?

Loredana Chivu și-a refăcut tatuajul din zona intimă în DIRECT. Imagini Interzise minorilor!

BOMBA ZILEI. NU e vorba DOAR de creșterea profiturilor multinaționalelor pe spinarea angajaților. CE PREGĂTEȘTE PE ASCUNS guvernul SOROS prin Ordonanța care vrea să MUTE DOAR pe Spinarea ANGAJAȚILOR contribuțiile de PENSII și de SĂNĂTATE

S-a speriat Unealta Progresistă că se va face de râs. Procurorul general, Augustin Lazăr, a renunțat la procesul împotriva Guvernului pe Ordonanța 13

Cu toții o știm și o iubim pe FETIȚA ZURLI. CUM ARATĂ în realitate, cum o CHEAMĂ de fapt și ce VÂRSTĂ are | VIDEO

Daily Mail: Germania urmează să impună discriminarea de tip apartheid din Austria: Berlinul ia în considerare noi restricții Covid pentru 14 milioane de cetățeni nevaccinați, după ce Viena le-a interzis celor fără vaccin să-și părăsească casele

Se caută ACTORI români, fete şi băieţi, pentru FILME PORNO. Care sunt condiţiile

RAFILA, fiu de TORȚIONAR bolșevic criminal născut în URSS, la fel ca Tismăneanu și Roman. "A executat 27 de țărani"! -

Ilie Şerbănescu: "Cum a ajuns România să-şi cumpere de la alţii propriile resurse!". Sau cum ne sunt furate de STRĂINI PROPRIILE NOASTRE RESURSE NATURALE cu complicitatea lui IOHANNIS şi a lui CIOLOŞ.


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5

Nr. de articole la aceasta sectiune: 282, afisate in 5 pagini.