23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Albanezii sunt DACI NEROMANIZAȚI în timp ce noi suntem DACI ROMANIZAȚI. Imnul lor național e și cântecul nostru

Nota Redacției

Nu trebuie să fim supărați că ne-au bătut Albanezi (deși bineînțeles că suntem)

Practic, Dacii Neromanizați i-au bătut pe Dacii Romanizați.

Nu întotdeauna cei "sincroni" cu schimbările dictate de metropola occidentală vor și reuși. Am zice că DIMPOTRIVĂ. Căci așa cum vedeți am ajuns la faliment și cu fotbalul și cu toate celelalte.

Acum două mii de ani după ce ne-a cucerit Imperiul Roman, țara noastră, Dacia, a dispărut de pe hartă și ne-am pierdut limba.

Astăzi în noul Imperiu pan-european deja o dăm pe "engleză" și ne așteaptă regionalizarea, federalizarea și dispariția ca stat național.

Visul globaliștilor progresiști este o Europă Federală fără state naționale.

Foto: cu distribuția Dialectelor Limbii Albaneze.Albanezii - daci neromanizaţi

Orice studiu cu privire la originea limbii albaneze și a substratului limbii române, trebuie să pornească în primul rând de la legăturile strânse dintre română şi albaneză.

Interpretarea lingvistică a momentului în timp când au avut loc transformările fonetice în cele două limbi ne duce la concluzia că strămoșii românilor şi proto-albanezii au reprezentat cândva înainte de ocuparea Balcanilor de către romani, un acelaşi popor, din care o parte a fost romanizată, iar alta nu.

Faptul că mai mult de jumătate din cuvintele de fond, preromanice, din limba română se regăsesc doar în albaneză, și că transformările lor fonetice sunt foarte vechi, ne indică faptul că Substratul Românei și Proto-Albaneza erau două limbi genetic înrudite între ele. De fapt, înainte de Romanizarea Balcanilor între Proto-Albaneză și Substratul Românei diferențele erau DOAR DIALECTALE.

Lingvistul bulgar Vladimir Georgiev, bun cunoscător al fonetismului limbilor dacă și tracă, a demonstrat pe baza unor corespondențe fonetice că Limba Dacă este mai apropiată de Albaneză decât Limba Tracă

Pentru o prezenţă dacică la sud de Dunăre, în centrul Balcanilor, pledează localităţile cu terminaţia specifică dacilor -dava, (ex. Thermi-dava atestată la Ptolemeu pe teritoriul Albaniei de azi, o grecizare Thermi- a echivalentului Dac mai vechi, *Germi-Dava. A se vedea localitatea Germi-sara (Geoagiu Băi) din Dacia, a cărei denumire nu înseamnă altceva decât "Izvoare Fierbinți" ). Informaţiile istorice sunt cele care atestă numeroase localități terminate în -dava atât la nordul cât și la sudul Dunării.

Ceea ce frapează în primul rând este faptul că dintre cele peste 180 de cuvinte comune daco-românei cu albaneza, mai puţin de jumătate se întâlnesc şi în dialectele sud-dunărene ale românei (la macedoromâni şi la meglenoromâni). Cu alte cuvinte Daco-Româna de la nord de Dunăre are mai multe cuvinte în comun cu Albaneza decît dialectele românești de la Sud de Dunăre: Aromâna și Megleno-Româna.

În plus, în Aromână și în Megleno-Românaă este absent rotacismul lui n-intervocalic, rotacism care este prezent în albaneză dar în mod ciudat DOAR în dialectul sudic.

Rotacismul lui l-intervocalic trecut la -r- din română are corespondent în albaneză prin trecerea lui l-intervocalic la un -ll- sonor. Ex. Ro. viedzure - vjedhull - Dacă *uedzula(s).

Observăm și corespondența Ro. dz (devenit mai tîrziu doar z) cu Albanezul dh transformare mai veche decât transformările petrecute în perioada romană (nu avem spațiu să detaliem aici), care reflectă sunetul Dac *dz. În mod similar Ro. țarc ce are ca și corespondent pe Albanezul thark care înseamnă același lucru reflectă sunetul Dac ț , păstrat de români ca /ț/ și trecut de albanezi la th: Ro. țarc - Alb. thark - Dacă *țarka(s)

Rotacismul lui n-intervocalic care trece la -r- se întâlneşte și la istroromâni care sunt originari din regiunile vestice ale teritoriului de formare a poporului român.

- Din toate aceste elemente, putem trage unele concluzii referitoare la strămoşii albanezilor. Migrarea albanezilor în actualele zone a avut loc cu sute de ani ÎNAINTE DE OCUPAREA BALCANILOR DE CĂTRE ROMANI, şi nu în timpul romanizării Balcanilor cum greșit interpretează unii.

Albanezii s-au format prin amestecul dintre Dacii migraţi de la nordul Dunării cu populaţia neromanizată, daco-traco-iliră, din centrul şi vestul Balcanilor, limba dacă fiind cea care s-a impus.

Astfel, înaintea sosirii slavilor, proto-albanezii locuiau în regiunea Nish, Shkopje, Shtip cât și pe întreg teritoriul Albaniei actuale.

Însuși denumirea Dacă a Munţiilor Carpaţi atestați la Herodot ca fiind denumiți Kharpatos Oros (oros însemnând 'munți' în greacă). are un corespondent în albaneză, unde cuvântul ‘karpë’ înseamnă ‘stâncă’. deci Kharpatos (Oros) nu înseamnă altceva decât ‘(Munții) Stâncoşi’.

Imnul lor național e și cântecul nostru

"Hymni i Flamurit" - literal "Imn al Flamurii" - "Imnul Steagului" este imnul național al Albaniei. Versurile sunt scrise de către Aleksander Stavri Drenova (pseudonim: ASDRENI), care era de origine aromână.

Imnul a fost mai întâi publicat ca o poezie în Liri e Shqipërisë(Libertatea Albaniei), un ziar albanez din Sofia, Bulgaria în 1912. M

ai târziu a fost tipărit într-un volum de poezii de Drenova numit Ëndra e lotë (Vise și lacrimi), care a fost publicat la București.

Muzica Imnului este "Pe-al nostru steag e scris unire" muzică scrisă de Ciprian Porumbescu.

Există o asemănare evidentă cu versurile scrise pentru melodia lui Porumbescu de Andrei Bârseanu. Publicăm mai jos versurile celor două cântece

Versurile în albaneză Traducere Versurile
„Pe al nostru steag...”
Prima strofă

Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir' e një qëllim,
Të gjith' atje duke u betuar
Të lidhim besën për shpëtim.

Uniți în jurul steagului
Cu o singură dorință și un singur țel,
Ne punem zălog onoarea și
Facem un legământ pentru salvare.

Pe-al nostru steag e scris unire,
Unire-n cuget și simțiri
Și sub măreața lui umbrire
Vom înfrunta orice loviri.

A doua strofă

Prej lufte veç ai largohet
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk frikësohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor!

De luptă se ferește doar cel care
S-a născut trădător,
Dar cel care este bărbat nu e înfricoșat,
Dar cade, cade ca un martir al cauzei!

Acel ce-n luptă grea se teme
Ce singur e rătăcitor,
Iar noi uniți în orice vreme
Vom fi, vom fi învingători.

A treia strofă

Në dorë armët do t'i mbajmë,
Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë;
Këtu armiqtë s'kanë vënd!

Vom ține armele în mâinile noastre,
Apărând fiecare colț al patriei,
Nu vom ceda drepturile noastre,
dușmanii noștri nu au ce căuta aici!

Am înarmat a noastră mână
Ca să păzim un scump pământ,
Dreptatea e a lui stăpână,
Iar domn e adevărul sfânt.

A patra strofă

Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmbi dhé,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!

Pentru că însuși Dumnezeu a spus
Că națiunile vor pieri de pe Pământ,
Dar Albania noastă va dăinui,
Pentru ea, pentru ea noi vom lupta!

Și-n cartea veșniciei scrie
Că țări și neamuri vor pieri,
Dar mândra noastră Românie
Etern, etern va înflori.

Citiți și: Romania si Albania ambele provenite din triburi Daco-Moesiene, una romanizata alta semi-romanizata, sunt singure state ale Europei ai caror locuitori traiesc azi in state separate Kosovo-Albania si Romania-RepublicaMoldova

Bogdan Petriceicu Hasdeu - Cine sunt Albanezii

Citiți și: ERIC HAMP - The position of Albanian - Un excelent studiu despre istoria limbii Albaneze și relațiile ei cu Daca și cu Substratul Românei.(engleză)Cuvânt Surse Etimologie conform DEX
abeș Hașdeu, Vraciu
Abrud Hașdeu
abur Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
acăța Russu
ademană
(„dar, mită”)
Vraciu; etimon alternativ: magh. adomány
ademeni Hașdeu Cf. magh. adomány.
adiia Russu
aghiuță Hașdeu
aidoma Hașdeu A + sl. vidomŭ „vizibil”.
alac Hașdeu Cf. magh. alakor.
ală Hașdeu
aldea Hașdeu
ameți Russu Probabil lat. *ammattire (< mattus „beat”).
amurg Russu
anina Russu
aprig Russu
argea Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
Argeș Hașdeu, Brâncuș
arunca Russu Lat. eruncare (a arunca/a înlătura), cf. it arroncare, sp. arrancar
azugă Hașdeu
baci Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
baier Russu
baligă Russu (albaneză), Brâncuș
baltă Russu (albaneză), Brâncuș
bară Hașdeu Din fr. barre.
Barba-cot Hașdeu
barză Hașdeu, Russu, Vraciu, Brâncuș
bască Hașdeu, Russu (albaneză), Brâncuș fr. basque.
batal Hașdeu
bălaur / balaur Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
băga Russu
băiat Russu
bălan Hașdeu
beregată Russu
bîr Vraciu
Bârsei / Bîrsei
(și numele Bârsan)
Brâncuș
boare Russu Lat. boreas. (cf. Boreu, zeul al vânturilor nordice la greci)
bordei Hașdeu, Russu
bortă Hașdeu
brad Hașdeu, Russu (albaneză)
brîndușă Russu
brînză Hașdeu, Russu, Vraciu
brîu Russu (albaneză)
brusture Russu (albaneză)
Bucegi Brâncuș
bucura Russu (albaneză), Brâncuș
buiestru Russu
bunget Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu
burghiu Hașdeu Din tc. burgu, bg., scr. burgija.
burlan Russu
burtă Russu
burtucă Hașdeu
burtuș Hașdeu
butuc Russu
butură Russu
buză Russu (albaneză)
caier Russu
cață Russu
căciulă Russu (albaneză), Brâncuș
căpușă Russu (albaneză)
căpută Russu (albaneză)
cătun Russu (albaneză), Brâncuș
cioară Hasdeu, Vraciu
cioban Hașdeu Din tc. çoban
cioc Hașdeu, Vraciu Onomatopee
ciocîrlie Hașdeu Din "cioc"
ciomag Hașdeu
cîrlan Russu
cîrlig Russu
codru Hașdeu, Vraciu Lat. quodrum
copac Russu (albaneză), Brâncuș
copil Russu, Brâncuș
creț Russu
cruța Russu (albaneză)
cujbă Hașdeu
culbec Hașdeu
curma Russu (albaneză)
curpăn Russu (albaneză)
cursă Russu (albaneză)
custură Russu
darari Russu
daș Russu (albaneză)
dărîma Russu (albaneză) Lat. *deramare. (cf. it. diramare, sp./pt. derramar)
deh Hașdeu
deretica Russu Lat. de-radicare.
descăța Russu
descurca Russu Probabil lat. *incolicare (< colus „caier, fir”).
desghina Russu Din lat. disglut[i]nare (refăcut după îmbina).
dezbăra Russu
dezgauc Hașdeu
doină Hașdeu, Vraciu
don Hașdeu
dop Russu
droaie Russu
dulău Hașdeu, Vraciu
fărîmă Russu (albaneză)
fluier Brâncuș
gard Russu (albaneză), Brâncuș
gata Russu (albaneză), Brâncuș
gălbează Russu (albaneză)
genune Hașdeu, Russu
gheară Russu
ghes Russu
ghimpe Russu (albaneză), Brâncuș
ghiob Hașdeu
ghionoaie Russu (albaneză), Brâncuș
ghiont Russu
ghiuj Hasdeu, Vraciu, Brâncuș
gîde Hașdeu
gîdel Hașdeu
gordin Hașdeu
gorun Russu
grapă Russu (albaneză), Brâncuș
gresie Russu (albaneză), Brâncuș
groapă Russu (albaneză), Brâncuș
grui Russu
grumaz Russu (albaneză), Brâncuș
grunz Russu (albaneză)
gudura Russu
gușă Russu (albaneză), Brâncuș Lat. geusiae.
gutui
horinca hutanu Din ucr. horilka
hojma Hașdeu, Vraciu
iazmă Hașdeu
iele Hașdeu
încurca Russu Probabil lat. *incolicare (< colus „caier, fir”).
înghina Russu Probabil lat. *imbinare.
îngurzi Russu
înseila Russu
întrema Russu
jilț / jielț
(„pîrîu”)
Hașdeu, Vraciu
jumătate Brâncuș
leagăn Russu Probabil lat. *liginare (< ligare „a lega”).
lepăda Russu
lespede Russu
leșina Russu
mal Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
maldac Hașdeu
mare Brâncuș Probabil lat. mas, maris.
mazăre Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
măceș Russu
mădări Russu
măgar Brâncuș
măgură Russu (albaneză), Brâncuș
mălai Hașdeu
mămăligă Hașdeu
mărcat Russu
mărar Brâncuș
mătură Russu (albaneză)
Mehadia Hașdeu
melc Hașdeu, Russu, Vraciu
mieru Russu
mire Hașdeu, Russu, Vraciu
mistreț Russu
mișca Russu
mînz Russu (albaneză), Brâncuș
morman Russu
mosoc Hașdeu
moș Russu (albaneză), Brâncuș
moț Hașdeu
mugure Russu (albaneză), Brâncuș
munună Russu
murg Russu (albaneză), Brâncuș
mușat Russu
năpîrcă Russu (albaneză), Brâncuș
năsărîmbă Hașdeu
nițel Russu
noian Russu, Brâncuș
ortoman Hașdeu
păstaie Russu (albaneză)
păstra Russu
pînză Russu
pîrîu Russu (albaneză), Brâncuș
prunc Russu
pupăză Brâncuș
pururea Russu (albaneză)
rață Hașdeu, Vraciu, Brâncuș
ravac Hașdeu
răbda Russu
reazem Russu
ridica Russu Lat. eradicare „a dezrădăcina”
rîmfă Hașdeu
rînză Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
sarbăd Russu (albaneză), Brâncuș
Sarmizegetusa Hașdeu
scăpăra Russu (albaneză), Brâncuș
scrum Russu (albaneză), Brâncuș
scula Russu (albaneză) Probabil lat. *excubulare.
scurma Russu Probabil lat. excorrimare.
sîmbure Russu (albaneză), Brâncuș
sîmvea Hașdeu
spînz Russu (albaneză)
stăpîn Hașdeu, Vraciu
stărnut Russu
stejar Hașdeu, Vraciu
steregie Russu
sterp Russu (albaneză)
stingher
stînă Hașdeu, Vraciu
străghiată Russu
strepede Russu (albaneză)
strugure Russu, Brâncuș
strungă Russu (albaneză), Brâncuș
sugruma Russu
sugușa Russu
șale Russu (albaneză)
șiră Hașdeu, Russu
șopîrlă Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
șoric Russu
șut Russu (albaneză)
tare Russu
traistă Hașdeu
tulei Hașdeu
țap Russu (albaneză), Brâncuș
țarc Russu (albaneză)
țarină Russu
țiței
țăruș Russu
țundră Hașdeu
țurcă Hașdeu
a se uita Russu Lat. * oblitare (< oblitus).
undrea Russu
urca Russu Probabil lat. *oricare (= oriri).
urcior Russu
urdă Hașdeu, Russu, Vraciu
urdina Russu
urdoare Russu
vatră Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
vătăma Russu Lat. victimare.
vătui Russu (albaneză)
viezure Russu (albaneză), Brâncuș
viscol Russu
zară Russu, Brâncuș
zăr Russu
zburda Russu
zestre Russu
zgardă Russu (albaneză), Brâncuș
zgâria Russu (albaneză?) Lat. *scaberare (< scaber).
zgârma Russu
zimbru Hașdeu, Vraciu
zârnă Hașdeu

(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Fluierul va dezvaluie ca ONG-ul de mediu Agent Green, ai carui activisti au trecut cu jeepul peste proprietarul din Retezat paralizandu-l, este finantat din banii miliardarului George Soros

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

Opiniile unui medic despre Haosul și Infecțiile create în Sistemul Medical de Protocolul de Testare Tătaru-Orban. Uitați-vă la acești Imbecili Cinici care au creat acest haos de nedescris în Sistemul Medical Românesc...

Orban se gândește să te țină în casă noaptea. Premierul vrea restricții de circulație

Bucureștiul rămâne fără aer. Sâmbătă seară s-au înregistrat valori record de poluare

Ion Cristoiu: Klaus Iohannis s-a angajat într-o bătălie corp la corp cu Viața. Istoria e plină de cadavrele celor care au crezut că pot învinge Viața. Să nu știe asta Klaus Iohannis?

Navele românești care patrulează frontierele exterioare ale Uniunii Europene au fost surprinse în timp ce efectuau manevre periculoase. Românii sunt acuzați că încalcă legislația internațională

Israel: Acordurile de normalizare încheiate modifică harta Orientului Mijlociu, declară premierul Netanyahu

La coadă pentru Casa Albă. Actorul Ben Stiller a așteptat mai mult de trei ore ca să voteze

Preotul Emanuel Scarlat din Alba Iulia face slujbe împotriva lui Iohannis și Cioloș, spunând că aceştia vor să aducă în România Sodoma şi Gomora

Israelienii cer demisia lui Netanyahu. Mii de protestatari s-au adunat în fața casei sale

Un bărbat a înjunghiat 3 tineri pe o stradă din județul Botoșani. Una dintre victime a murit

Mașinile electrice se vând pe bandă rulantă. "Sunt peste 2.200 de rezervări de autoturisme electrice și hibride "

CORONAVIRUS 25 octombrie. Situația pe județe. Bucureștiul rămâne pe primul loc la numărul de infectări. LISTA completă

ISTORIA FĂRĂ PERDEA / Vasile Paraschiv, dizidentul care i-a sfidat pe Nicolae Ceaușescu și pe Traian Băsescu

Uniți de pandemie. Romeo Manciu și familia, exemplu de solidaritate în Marea Britanie

Bursa de la București a câștigat 613,2 milioane de lei din capitalizare, în această săptămână

Au mai rămas mai puțin de două săptămâni până la alegerile prezidențiale. Lupta pentru Casa Albă este mai acerbă ca niciodată

HOROSCOP 25 octombrie. Sfârșit de săptămână apoteotic pentru trei zodii. Iată care sunt ele și ce le rezervă astrele

ONU: Tratatul internațional privind interzicerea armelor nucleare va putea intra în vigoare

IMAGINI HOT. Roxana Nemeş, GOALĂ la piscină FOTO

GCS: 3.855 de cazuri noi de COVID-19; teste efectuate în ultimele 24 de ore - 19.292

Vâlcea: Șoferul implicat în accidentul mortal de la Mihăești băuse și a fugit de la fața locului; el a fost reținut

Papa Francisc a numit 13 noi cardinali

James Bond s-ar putea să nu mai apară în cinema

GCS: Record de pacienți cu COVID-19 la ATI - 828; persoane internate - 10.482

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

Campionul își ia adio. Khabib Nurmagomedov s-a retras după victoria cu numărul 29 din carieră

Tensiuni între guvernele australian și cel din Qatar, după 13 femei au fost dezbrăcate cu forța și controlate în zonele intime de către angajații aeroportului din Doha

Reacțiile lui Macron împotriva islamismului radical au iscat conflicte

Actorul Ben Stiller a așteptat mai mult de trei ore la coadă ca să voteze

Fundația Regală: Concertul caritabil anual de la Ateneul Român, fără public; va fi transmis de TVR1

Peste 45.000 de noi cazuri, raportate în Franța în ultimele 24 de ore

Ucraina: Primarul capitalei, fostul campion de box Vitali Kliciko, pozitiv la noul coronavirus la alegerile locale

Hai la plaja în Panama. S-a redeschis sezonul după 7 luni

Etiopia îl acuză pe Donald Trump de incitare la război cu Egiptul vecin. Ce a spus greșit președintele american în timpul medierilor de la Washington

CITATUL ZILEI

Petiție pentru redeschiderea sălilor de sport. "Exercițiile fizice erau pentru mine un refugiu"

România a exportat, duminică dimineață, peste 150 de MW de electricitate pe relația cu Bulgaria

Coronavirus / GCS: 7.465 de amenzi aplicate în ultimele 24 de ore; valoarea totală - 1.332.740 lei

Politicianul una zice, alta face! Marcel Ciolacu și alți colegi de partid au fost amendați pentru că nu au respectat regulile anti-Covid la un restaurant

Poliția Capitalei: Un tânăr sub influența alcoolului la volan a fugit de polițiști și a acroșat două autoturisme

Lituania: Alegătorii votează în al doilea tur al alegerilor legislative

Administratorul unui restaurant din Galați, amendat, după ce a organizat o petrecere de logodnă

Fotbal: PSG, din nou lider în Ligue 1 după succesul cu Dijon

Ministerul Mediului: Concentrațiile de poluatori, creșteri în aproape toate stațiile din țară

Iohannis: Implicarea Armatei, încă de la debutul pandemiei de Covid, a fost exemplară

Moaștele Sfântului Dimitrie au fost așezate în baldachinul de lângă Catedrala Patriarhală

Coronavirus: Columbia a depășit pragul de un milion de cazuri

VIDEO Iohannis: Armata rămâne pentru poporul român același reper moral

Golul victoriei marcat de Diogo Jota a fost cel cu numărul 9999 în istoria clubului Liverpool

Un seism de 3,4 grade s-a produs duminică dimineața, în județul Buzău

Revoltă la Timișoara. Lăsați-ne să facem mișcare!

Coronavirus în lume LIVE UPDATE 25 octombrie. Peste 45.000 de noi cazuri raportate în Franța în ultimele 24 de ore și în Italia se vor impune noi restricții

Khabib Nurmagomedov se retrage din UFC. Anunțul a fost făcut după ce l-a învins pe Justin Gaethje

Președintele grupului Samsung a murit. Lee Kun-hee a transformat compania într-o putere tehnologică mondială

Liderul Al-Qaida Abu Muhsin al-Masri a fost ucis în Afganistan

Trump spune că sistemul SUA de raportare a morților e greșit

EXCLUSIV Gândurile lui Cristoiu, LIVE, de la ora 20.00, la ALEPH NEWS


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11

Nr. de articole la aceasta sectiune: 611, afisate in 11 pagini.ieri 11:07
ieri 05:42 CITATUL ZILEI