06:34
Comentarii Adauga Comentariu

Cum au apărut, cu adevărat, ungurii? Au schimbat o rugăciune prin teroare, își spuneau "copiii pământului", beau sânge de cal și erau buni arcași călare

Triburile maghiare au făcut parte din penultimul val de migrații ale popoarelor de călăreți războinici stârniți din stepele estice. Specialiștii arată că erau nomazi și că erau experți ai trasului cu arcul din goana calului. Maghiarii sunt descriși și de cronicarii contemporani sosirii lor în Europa.

Dacă începând cu secolul al VIII-lea și până în secolul al X-lea, în cele mai multe mănăstiri vest-europene s-a auzit rugăciunea "Apără-ne, Doamne, de furia normanzilor!", la sfârșitul secolului al IX lea, rugăciunea a devenit mai ales în centrul și estul Europei cu "Apără-ne, Doamne, de furia ungurilor!". Și asta după ce, în anul 895, triburi de călăreți războinici au trecut în Bazinul Carpaților și, odată cu anul 900, au trecut Europa prin foc și sabie. 
 
Iuți și experți în mânuirea arcului din goana calului, acești războinici de elită în lupta călare au jefuit, zeci de ani, de la est la vest, bătrânul continent, fără ca cineva să le poată sta împotrivă. Au bătut până și la porțile Constantinopolelui sau ale domeniilor papale. 
 
Ei își spuneau magyari, dar, mai târziu, au căpătat și numele de unguri. Specialiștii au studiat, de-a lungul timpului, originea acestor războinici de stepă și au ajuns la o serie de concluzii. Totodată, despre maghiari sau unguri ne vorbesc și vechile cronici, scrise cu mâna tremurată în special de cronicarii germani, care așteptau în orice clipă să apară la orizont călăreții ce-și ziceau "copii pământului".
 
Ungurii, strămoși ai lui Noe
 
Ca orice popor, maghiarii au o poveste sau o legendă despre originile sale. Legenda a fost perpetuată ca un fapt credibil și adevărat de cronicarii medievali de origine maghiară. Astfel, maghiarii spuneau despre ei că se trag din Magog, un personaj biblic, fiul lui Iaphet și nepot al lui Noe, care locuia în stepele nord-pontice. De aici s-ar trage și numele de maghiar, dar și originea acestui popor.
 
Totodată, vechii cronicari maghiari credeau în mod fals că hunii sunt înaintașii ungurilor, având ca strămoș comun pe acest Magog. "Primul rege al Scithiei a fost Magog, fiul lui Iaphet, și poporul acela s-a numit moger, după regele Moger. Și din vița acestui rege se trage prea vestitul și prea puternicul rege Athila[...]. După un lung timp însă, din neamul aceluiași rege Magog s-a născut Ugek, tatăl ducelui Almus, din care-și trag originea ducii și regii Ungariei", scria Anonymus, secretarul regelui Bella al III lea (n.r. cel mai probabil), în cronica sa "Faptele ungurilor". 
 
Tot Anonymus precizează că maghiarii, neamul lui Magog, trăiau în "dentumoger", adică în zona râului Don, fiind numiți și maghiarii de pe Don, trăind, așa cum arată cronicarul maghiar, într-un ținut mlăștinos bogat în samuri. Personajul Magog apare, însă, ca strămoș mitic abia după creștinarea ungurilor. Triburile maghiare păgâne, așa cum arată academicianul și istoricul Victor Spinei, practicau șamanismul. Cel mai probabil, cerbul sau vulturul reprezentau animale totemice sau chiar strămoși mitici pentru maghiari. Cel puțin asta o dovedește și o altă versiune a legendei privind originea maghiarilor. În timp ce erau la vânătoare, frații Hunor și Magor întâlnesc un cerb alb magic, care-i călăuzește dincolo de "bălțile Meotide" până în zona Levediei, descoperind marile stepe. Totodată, în mitologia maghiară era întâlnit copacul vieții și o formă a zeiței-mamă.
 
Triburi formate în zona Uralilor
 
Dincolo de legendă, însă, triburile maghiare au o origine istorică bănuită de specialiști mai ales în urma cercetărilor istorice și arheologice. Aceștia au locuit, începând cu secolul al IV-lea d Hr, teritorii din zona munților Urali, fiind o populație ce vorbea o limbă fino-ugrică.  
"Ungurii descind din ramura ugrică a familiei de triburi fino-ugrice, care, la rândul lor, alcătuiau o branșă a populațiilor de limbă uralică. Fondul principal de cuvinte și structura gramaticală a maghiarei au fost preluate din limbile fino-ugrice. Și, mai precis, din cele ugrice", scria academicianul Victor Spinei, în lucrarea sa "Marile migrații". Locul de origine a acestor triburi maghiare, înainte de a poposi în stepe Mării Negre sau în zona Panoniei, este doar bănuit prin prisma cercetărilor arheologice. Se crede, însă, că aceștia locuiau în zona Uralilor la limita dintre Europa și Asia. 
"În ultima vreme, cei mai mulți specialiști fixează patria primitivă a fino- ugrilor fie între Volga și Munții Ural, fie între Ural și Obi sau, mai exact, între Ural și bazinul Tobolului și Ișimului, afluenți de pe partea stângă a lrtâșului. Încercările de a identifica pe strămoșii ungurilor cu purtătorii unor culturi corespunzătoare epocii bronzului și a fierului (Volosovo, Andronovo, Lomovatovo etc.) sînt departe de a putea fi dovedite, rămînînd în perimetrul simplelor ipoteze", adăuga Victor Spinei. Cu alte cuvinte, maghiarii sunt neamuri uralice, din ramura fino-ugrică, care au ocupat, încă din secolul I î Hr, zona Uralilor  și a stepelor vest-siberiene. 
 
Războinici maghiari FOTO pinterest.com
 
La un moment dat, din motive puțin cunoscute, au început să migreze către sud în special în Bashkiria o zonă situată în nordul Mării Negre și a Caucazului. Aici au locuit alături de triburi turcice, în special alături de bulgari, dar și de uralo-altaici, precum hunii sau onogurii. Alți orientaliști susțin că originea maghiarilor nu este uralică ci central-asiatică cunoscută drept Câmpia Turanică.
 
Oameni mici de statură cu părul împletit în șapte cozi
 
Ca aspect, vechii maghiari erau considerați de specialiști de statură mică sau medie, cu trăsături turcice sau uralice, pe alocuri mongoloide. Cel puțin asta arată descoperirile arheologice. "Trăsăturile rasiale turanoide, uraliene și pamiroide (n.r. - din zona Pamir, munți din Asia centrală) s-au dovedit a fi specifice pentru vîrful ierarhiei, iar cele mediteranoide, nordice și pamiroide pentru stratul mijlociu. Masa populației comune se caracteriza prin varietatea tipurilor, fiind dominată de componentele mediteranoide și nordice, urmate de acelea cromagnoide. 
 
Aceste diferențieri se datorează, desigur, fenomenelor de metisaj produse încă în momentul staționării ungurilor în regiunile est-europene, continuate și poate chiar amplificate o dată cu stabilirea în bazinul mijlociu al Dunării", preciza Victor Spinei. Totodată, se precizează că după plecarea din zona Donului, ungurii obșnuiau să poarte capul ras, lăsând doar către spate șapte cozi împletite, ca semn al legământului încheiat între cele șapte triburi angrenate în migrație către bazinul Carpaților.
 
Nomazi și războinici călare
 
Specialiștii, dar și vechii cronicari maghiari arată că populațiile maghiare erau nomade formate din crescători de vite care nu cultivau niciodată pământul. Trăiau, practic, din creșterea vitelor, dar, mai târziu, și din jaf. Specialiștii arată că au învățat traiul nomad chiar de la turcici, lângă care au locuit în Bashkiria și, mai apoi, în zona Donului.
 
"Vecinătatea sau chiar conviețuirea cu bulgarii, bașchirii, chazarii si alte comunități turanice, ori, eventual, chiar fuziunea cu uncie dintre ele explică influența profundă pe care aceste etnii au exercitat-o asupra ungurilor, atît din punct de vedere al modului de trai și al organizării social-politice, cît și în sfera lingvistică", preciza Spinei. Cronicarul lui Bela al III lea în "Faptele Ungurilor" detaliază și mai mult modul de trai al acestora. 
 
Invazia maghiarilor FOTO epicworldhistory.blogspot.com
 
"Ei nu aveau case făcute de meșteri, ci numai corturi pregătite din scoarță. Mâncau carne, pește, lapte și miere și aveau multe vite.Se îmbrăcau cu blănuri de samuri și de alte animale sălbatice", scria cronicarul maghiar. Specialiștii spun că principala avere a triburilor maghiare erau caii și vitele, pentru care căutau pășuni întinse. La fel ca mongolii sau hunii, maghiarii creșteau în șaua calului. De multe ori, acolo mâncau, dormeau și, mai ales, purtau război. De altfel, războinicii maghiari erau înmormântați cu tot cu cal. De multe ori, în călătoriile îndelungate prin stepă, beau sângele cailor, dacă rămâneau fără apă, obicei întâlnit și la huni, dar mai ales la mongoli. 
 
Cronicarul-călugăr german Reginaldo de Prum, contemporan cu invaziile maghiare în Europa, arăta că luptătorii unguri sunt foarte pricepuți în mânuirea arcului. Trăgeau precis din goana calului și foloseau strategia retragerilor simulate. Puteau chiar și în retragere să arunce săgeți cu precizie din întoarcere. Atacurile se desfășurau în viteză, evitând luptă îndelungată corp la corp. Ca armament mai foloseau, așa cum arată descoperirile timpurii, săbii curbe și ușoare. Totodată, ungurii au dat o atenție deosebită prelucării metalelor, după cum arată săpăturile arheologice efectuate în bazinul Dunării. În special prelucrau obiecte de podoabă și de harnașament.
 
Maghiari sau unguri
 
Triburile acestea au fost cunoscute sub două denumiri, de-a lungul istoriei. Inițial, maghiari și apoi unguri. Se pare că ei își spunea maghiari. Maghiar ar însemna "copiii / oamenii pământului" și arăta caracterul nomad al acestor populații. Mai precis, Magy, de origine ugriană, ar însemna pământ, iar "ar" ar fi "om" sau "ființă". De altel, sub denumirea de maghiari sunt cunoscuți și în primele cronici care-i atestă. Al-Madjghariyya le spune și geograful arab Ibn Rusta, în secolul X. Al-Bakri, un alt cronicar arab, pomenește același nume de maghiar.
 
 Călăreț ungur( în partea de jos a imaginii) ascuzându-se de o patrulă germană FOTO Angus MacBride
 
Tot în secolul al X-lea, împăratul bizantin Constantin VII Porphyrogenetul vorbește de clanul Megere. Totodată, începe, odată cu secolul al IX lea, să apară în cronici și denumirea de unguri atașată acestor populații, în special în 862, în cronica Annales Bertiniani. Acest nume de ungur ar venit de la triburile onogurilor, spune Victor Spinei, un popor turcic alături de care ar fi trăit ungurii în estul Europei și au ajuns să fie confudați cu aceștia. Mai există o variantă care explică că, de fapt, unguri înseamnă "zece săgeți" în limba maghiară veche, adică zece triburi unite. Și anonymus vine cu o explicați și spune că maghiarii s-au numit ungurii după ce au cucerit castrul Hung, în nordul Pannoniei. 
 
Ungurii împărțiți în șapte triburi
 
Specialiștii arată că ungurii sau maghiarii au avansat în stepe le nord-pontice sub presiunea altor neamuri. Au ajuns în zona Donului ș,i mai apoi, după un atac nimicitor al pecenegilor, triburile maghiare s-au dispersat și au ajuns să locuiască în zona numită Atelkuzu, adică țara dintre râuri, identificată de istorici cu zona dintre Nipru și Prut sau Nistru și Prut. Mai este o accepțiune prin care Atelkuzu ar fi fost situată între Don și Doneț.
"Între țara Bulgarilor și țara Esgal, cari sunt tot din bulgari, este hotarul maghiarilor. Și acești maghiari sunt un neam de turci. Și conducătorul lor cu 20,000 de călăreți. Și pe acest conducător îl numesc kende și acesta e numele stăpânului lor celui mai mare. Și pe acel conducător, care orânduește treburile, îl numesc djele, iar maghiarii fac ceea ce poruncește djle", explica persanul Gardizi, în cronica sa "Podoaba Istoriilor". 
Așa cum pomenea persanul, căpetenia maghiarilor s-ar fi numit "kende" sau "kemle" și era mai mult un lider sacru care împărțea puterea cu un comandant  militar numit "gyula". După cum arată majoritatea specialiștilor odată ajunși în Atelkuzu este atestată, în special de împăratul Constantin al VII lea Porphirogenetul, împărțirea lor distinctă în șapte triburi numite Jenő, Kér, Keszi, Kürt-Gyarmat, Megyer, Nyék and Tarján, conduse de șapte căpetenii Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba și Tuhutum. Almos, cel care a întemeiat dinastia Arpadiană, a fost ales comandat suprem, iar în secolul al IX-lea a început cucerirea Panonniei și, mai apoi, raidul asupra Europei. Triburile erau conduse de o aristocrație tribală, care beneficia de turme numeroase și de mai mulți cai. Totodată, această artistocrație avea și strămoși mitici.
 
Jurau bând sânge
 
Un alt aspect intersant scos la iveală de cronici este modul în care căpeteniile maghiare parafau înțelegerile. Erau un jurământ de sânge, după cum arată cronica lui Anonymus. Cele șapte căpetenii s-au legat prin jurământ reciproc, dar și față de Almos că vor respecta autoritatea sa, dar și uniunea tribală constituită. "După o datină păgână, vărsându-și propriul lor sânge într-un vas ratifică jurământul pentru ducele Almus", scria cronicarul maghiar. Practic, au băut sângele amestecat în acel vas, fiecare căpetenie, pentru a întregi jurământul. 
 

Preluare: ADevarul.ro


(Adevarul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Eduard Hellvig, șeful SRI: ascensiunea sa politică fulminantă şi legăturile sale cu finanțările şi ONG-urile lui George Soros

SUA: Donald Trump a ales să-l grațieze pe curcanul Corn în ceremonia anuală prilejuită de Ziua Recunoștinței

Perioada de carantină pentru americanii infectați cu noul coronavirus ar putea fi redusă. Ce au spus reprezentanții Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA

Dan Barna: Serviciile ar trebui să colecteze informații, nu să le utilizeze în mod direct

Europa își trimite elevii la școală. Unitățile de învățământ din România s-au mutat în mediul online din 9 noiembrie

Cine te protejează? În perioada de carantină declanșată de coronavirus, actele de violență în familie au crescut

Donald Trump a grațiat un...curcan. Liderul de la Casa Albă a participat la ceremonia de Ziua Recunoștinței

Germania reduce prezența militară într-o provincie din Afganistan

Drumarii prostesează: Ne vom da îmbolnăviți de Covid dacă Guvernul nu ne mărește salariile

CITATUL ZILEI

Kim Kardashian dă lovitura din nou! A lansat recent o nouă linie de haine pentru copii, inspirată de fiicele ei

Coronavirus în România LIVE UPDATE 25 noiembrie. Ultimul bilanț Covid-19. Situația cazurilor din ultimele 24 de ore

Petrecerile corporatiste de sărbători se mută în online. Companiile trimit cadourile angajaților acasă

Siria: Media de stat anunță noi atacuri israeliene în sudul țării și în apropiere de Damasc

Violența domestică în România. "Un martor tăcut care nu ia atitudine devine complice la abuz"

CCR ia în discuție sesizarea referitoare la modificările aduse legii salarizării

O mașină electrică a înregistrat un nou record mondial pentru drifting. Performanța a fost omologată de Guiness Book

Războiul consolelor - Xbox X versus PlayStation 5. Ambele au încă bug-uri care vor fi rezolvate de update-uri

HOROSCOP 25 noiembrie – Luna merge în gol. Vezi cum afectează zodia ta acest tranzit astral

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Compartiment ATI temporar la Spitalul Județean Neamț. Manager: "Va trebui să refacem secția de Terapie Intensivă de la zero"

Bijuteriile din ceramică au luat locul celor clasice, din aur sau argint

Ion Cristoiu: La un an din noul mandat, Klaus Iohannis n-a putut prezenta drept bilanț al activității ca președinte nici măcar Gaura de la covrig

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

Nicușor Dan: Ca să testezi două milioane de oameni costă 100 milioane de euro, pe care nu-i avem

Efectul încrederii în vaccinul anti COVID-19 și al tranziției de la Casa Albă: Bursele ating niveluri record

COMENTARIU Lelia Munteanu: Vizită (nu prea) discretă: Bibi la Neom

CEARTĂ pe Facebook între fosta şi actuala soţie unui deputat PSD. IMAGINEA de la care a pornit scandalul

Misterul paturilor de ATI, rezolvat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Situația locurilor la Terapie Intensivă în București și în țară

Andreea Berecleanu a câștigat procesul cu Radu Banciu și B1 TV: despăgubiri de 15.000 de lei și scuze publice

ISĂRESCU CIOCLUL Economiei Românești lovește din nou CU SATÂRUL însângerând creșterea economiei și pe oamenii cu rate la bănci.Cioclul de la BNR MĂREȘTE pentru a doua oară într-o lună dobânda de referință. Dobânda era deja cea mai mare din lumea civilizată

"MAREA RESETARE" - Noul Plan al Rețelei Globalisto-Progresiste pentru Instaurarea unei Noi Ordini Mondiale. Ce zice BILDERBERGUL Klaus Schwab, fondatorul și șeful Forumului Economic Mondial

Ramona Bădescu, fără sutien, la brațul iubitului. Toți i-au văzut sfârcurile prin rochie | FOTO

RINOCERII DIN GEORGIA NE SPUN "CĂ NU SE POT VERIFICA SEMNĂTURILE". FOXNEWS trecut în tabăra progresistă ne explică că "NU SE POATE" CE SE POATE.

CORUPȚIE LA FMI. Șefa FMI, Christine Lagarde va fi judecată în Franța în legătură cu acordarea a 400 de milioane de euro de la stat lui Bernard Tapie pe vremea când era Ministru de Finanțe. UNDE-S DEONTOLOGII de la noi să-i ceară DEMISIA?

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

FERMA VEDETELOR. A apărut filmarea în care Marcel Toader face sex cu Maria Constantin VIDEO

Românii sunt ținuți ÎN MOD INTENȚIONAT cu Salarii de Mizerie pentru a fi o forță de muncă ieftină pentru MULTINAȚIONALELE STRĂINE. Salarii de MIZERIE de 300-450 de euro în toate regiunile țării.

Legea Vaccinării cu Forța revine în Forță. Nu-i lași să-ți vaccineze CU FORȚA copilul nu-l mai primesc la şcoală. Ministerul Sănătății: Proiectul legii vaccinării, în dezbatere publică. Nici o diferență între Guvernul SOROS-CIOLOȘ și Guvernul PSD-GRINDEANU

Ilfov: Trei persoane, rănite într-un accident cu 7 mașini produs în timpul unei urmăriri

Actrița Maria Ploae se confesează. „Nu credeam că am păcate”

VEDETE de la noi, în SCENE EROTICE de mult UITATE! CELE mai TARI NUDURI din filmele românești | FOTO & VIDEO

Primele imagini cu bătaia celebrului "Box", cel mai periculos locotenent al lui Nuţu Cămătaru VIDEO

Soros l-a bătut pe Putin în Republica Moldova. Soroșista Maia Sandu a ajuns președinte în locul rusofilului Igor Dodon.

Andreea Mantea şi-a dat jos CHILOŢII în timpul emisiunii. SCENE INCENDIARE

Judoka Monica Ungureanu, cea mai bună sportivă a anului la CS Universitatea Cluj

POLONIA A DAT JOS STEAGUL UE DIN TOATE INSTITUTIILE GUVERNAMENTALE. Decizie istorica a noului guvern al Poloniei: A renunțat la steagul UE.

Giorgiana Hosu rămâne adjunct la DIICOT, după ce CSM i-a respins cererea de delegare în funcția de șef

Dinastia Basarabilor - a întemeiat şi a condus Țara Românească timp de peste 350 de ani - Basarab I - Domn al Țării Românești 1310 (?) - 1352

Întrebări fierbinţi despre masturbare. Răspunsurile sunt tranşante

Nu ştie bancul cu Dabija? Pe un anume Michael Schneider de care nu a auzit nineni în România îl freacă brusc grija despre Dosarul lui Dragnea. Michael Schneider (PPE), despre dosarul lui Liviu Dragnea: În orice țară europeană ar fi dus la demisie

PATE DE PORC CU COVID? Să redeschidem economia ca să ne reinfectăm! 6 angajați ai SCANDIA FOOD Sibiu găsiți infectați. CINE RĂSPUNDE DE SĂNĂTATEA ANGAJAȚILOR? GUVERNUL? PATRONUL? AMBII?

ONG-urile lui SOROS chemate la Cotroceni. Rețeaua Progresisto-Soroșistă din România lovește din nou. Președintele Klaus Iohannis a convocat la Cotroceni organizațiile civice cunoscute și sub numele de "ONG-urile lui SOROS". Soroșistii atacă Deciziile CCR

Sunt normal? Cât de mare ar trebui să fie penisul. Află răspunsul cercetatorilor

VIDEO Imagini nocturne din Neamț cu o turmă de porci mistreți care se pregătește de iarnă

Fotbal: Victorii dramatice în deplasare pentru Chelsea și Sevilla, în Liga Campionilor

DISTRUGEREA SATULUI ROMÂNESC ȘI A MORALEI TRADIȚIONALE UNUL DIN PLANURILE PRINCIPALE AL REȚELEI PROGRESISTE. Norme morale tradiționale din lumea satului. "Când bătrânii treceau pe drum, femeile se ridicau în semn de respect"

Franța: Guvernul intenționează să ridice măsurile de izolare pe 15 decembrie; primele vaccinări, la sfârșit de decembrie sau început de ianuarie (Macron)

Procurorii CSM au prelungit cu 2 luni delegarea lui Licu în funcția șef al Parchetului General


Pag.1 Pag.2 Pag.3

Nr. de articole la aceasta sectiune: 148, afisate in 3 pagini.ieri 06:09 CITATUL ZILEI