06:34
Comentarii Adauga Comentariu

Cum au apărut, cu adevărat, ungurii? Au schimbat o rugăciune prin teroare, își spuneau "copiii pământului", beau sânge de cal și erau buni arcași călare

Triburile maghiare au făcut parte din penultimul val de migrații ale popoarelor de călăreți războinici stârniți din stepele estice. Specialiștii arată că erau nomazi și că erau experți ai trasului cu arcul din goana calului. Maghiarii sunt descriși și de cronicarii contemporani sosirii lor în Europa.

Dacă începând cu secolul al VIII-lea și până în secolul al X-lea, în cele mai multe mănăstiri vest-europene s-a auzit rugăciunea "Apără-ne, Doamne, de furia normanzilor!", la sfârșitul secolului al IX lea, rugăciunea a devenit mai ales în centrul și estul Europei cu "Apără-ne, Doamne, de furia ungurilor!". Și asta după ce, în anul 895, triburi de călăreți războinici au trecut în Bazinul Carpaților și, odată cu anul 900, au trecut Europa prin foc și sabie. 
 
Iuți și experți în mânuirea arcului din goana calului, acești războinici de elită în lupta călare au jefuit, zeci de ani, de la est la vest, bătrânul continent, fără ca cineva să le poată sta împotrivă. Au bătut până și la porțile Constantinopolelui sau ale domeniilor papale. 
 
Ei își spuneau magyari, dar, mai târziu, au căpătat și numele de unguri. Specialiștii au studiat, de-a lungul timpului, originea acestor războinici de stepă și au ajuns la o serie de concluzii. Totodată, despre maghiari sau unguri ne vorbesc și vechile cronici, scrise cu mâna tremurată în special de cronicarii germani, care așteptau în orice clipă să apară la orizont călăreții ce-și ziceau "copii pământului".
 
Ungurii, strămoși ai lui Noe
 
Ca orice popor, maghiarii au o poveste sau o legendă despre originile sale. Legenda a fost perpetuată ca un fapt credibil și adevărat de cronicarii medievali de origine maghiară. Astfel, maghiarii spuneau despre ei că se trag din Magog, un personaj biblic, fiul lui Iaphet și nepot al lui Noe, care locuia în stepele nord-pontice. De aici s-ar trage și numele de maghiar, dar și originea acestui popor.
 
Totodată, vechii cronicari maghiari credeau în mod fals că hunii sunt înaintașii ungurilor, având ca strămoș comun pe acest Magog. "Primul rege al Scithiei a fost Magog, fiul lui Iaphet, și poporul acela s-a numit moger, după regele Moger. Și din vița acestui rege se trage prea vestitul și prea puternicul rege Athila[...]. După un lung timp însă, din neamul aceluiași rege Magog s-a născut Ugek, tatăl ducelui Almus, din care-și trag originea ducii și regii Ungariei", scria Anonymus, secretarul regelui Bella al III lea (n.r. cel mai probabil), în cronica sa "Faptele ungurilor". 
 
Tot Anonymus precizează că maghiarii, neamul lui Magog, trăiau în "dentumoger", adică în zona râului Don, fiind numiți și maghiarii de pe Don, trăind, așa cum arată cronicarul maghiar, într-un ținut mlăștinos bogat în samuri. Personajul Magog apare, însă, ca strămoș mitic abia după creștinarea ungurilor. Triburile maghiare păgâne, așa cum arată academicianul și istoricul Victor Spinei, practicau șamanismul. Cel mai probabil, cerbul sau vulturul reprezentau animale totemice sau chiar strămoși mitici pentru maghiari. Cel puțin asta o dovedește și o altă versiune a legendei privind originea maghiarilor. În timp ce erau la vânătoare, frații Hunor și Magor întâlnesc un cerb alb magic, care-i călăuzește dincolo de "bălțile Meotide" până în zona Levediei, descoperind marile stepe. Totodată, în mitologia maghiară era întâlnit copacul vieții și o formă a zeiței-mamă.
 
Triburi formate în zona Uralilor
 
Dincolo de legendă, însă, triburile maghiare au o origine istorică bănuită de specialiști mai ales în urma cercetărilor istorice și arheologice. Aceștia au locuit, începând cu secolul al IV-lea d Hr, teritorii din zona munților Urali, fiind o populație ce vorbea o limbă fino-ugrică.  
"Ungurii descind din ramura ugrică a familiei de triburi fino-ugrice, care, la rândul lor, alcătuiau o branșă a populațiilor de limbă uralică. Fondul principal de cuvinte și structura gramaticală a maghiarei au fost preluate din limbile fino-ugrice. Și, mai precis, din cele ugrice", scria academicianul Victor Spinei, în lucrarea sa "Marile migrații". Locul de origine a acestor triburi maghiare, înainte de a poposi în stepe Mării Negre sau în zona Panoniei, este doar bănuit prin prisma cercetărilor arheologice. Se crede, însă, că aceștia locuiau în zona Uralilor la limita dintre Europa și Asia. 
"În ultima vreme, cei mai mulți specialiști fixează patria primitivă a fino- ugrilor fie între Volga și Munții Ural, fie între Ural și Obi sau, mai exact, între Ural și bazinul Tobolului și Ișimului, afluenți de pe partea stângă a lrtâșului. Încercările de a identifica pe strămoșii ungurilor cu purtătorii unor culturi corespunzătoare epocii bronzului și a fierului (Volosovo, Andronovo, Lomovatovo etc.) sînt departe de a putea fi dovedite, rămînînd în perimetrul simplelor ipoteze", adăuga Victor Spinei. Cu alte cuvinte, maghiarii sunt neamuri uralice, din ramura fino-ugrică, care au ocupat, încă din secolul I î Hr, zona Uralilor  și a stepelor vest-siberiene. 
 
Războinici maghiari FOTO pinterest.com
 
La un moment dat, din motive puțin cunoscute, au început să migreze către sud în special în Bashkiria o zonă situată în nordul Mării Negre și a Caucazului. Aici au locuit alături de triburi turcice, în special alături de bulgari, dar și de uralo-altaici, precum hunii sau onogurii. Alți orientaliști susțin că originea maghiarilor nu este uralică ci central-asiatică cunoscută drept Câmpia Turanică.
 
Oameni mici de statură cu părul împletit în șapte cozi
 
Ca aspect, vechii maghiari erau considerați de specialiști de statură mică sau medie, cu trăsături turcice sau uralice, pe alocuri mongoloide. Cel puțin asta arată descoperirile arheologice. "Trăsăturile rasiale turanoide, uraliene și pamiroide (n.r. - din zona Pamir, munți din Asia centrală) s-au dovedit a fi specifice pentru vîrful ierarhiei, iar cele mediteranoide, nordice și pamiroide pentru stratul mijlociu. Masa populației comune se caracteriza prin varietatea tipurilor, fiind dominată de componentele mediteranoide și nordice, urmate de acelea cromagnoide. 
 
Aceste diferențieri se datorează, desigur, fenomenelor de metisaj produse încă în momentul staționării ungurilor în regiunile est-europene, continuate și poate chiar amplificate o dată cu stabilirea în bazinul mijlociu al Dunării", preciza Victor Spinei. Totodată, se precizează că după plecarea din zona Donului, ungurii obșnuiau să poarte capul ras, lăsând doar către spate șapte cozi împletite, ca semn al legământului încheiat între cele șapte triburi angrenate în migrație către bazinul Carpaților.
 
Nomazi și războinici călare
 
Specialiștii, dar și vechii cronicari maghiari arată că populațiile maghiare erau nomade formate din crescători de vite care nu cultivau niciodată pământul. Trăiau, practic, din creșterea vitelor, dar, mai târziu, și din jaf. Specialiștii arată că au învățat traiul nomad chiar de la turcici, lângă care au locuit în Bashkiria și, mai apoi, în zona Donului.
 
"Vecinătatea sau chiar conviețuirea cu bulgarii, bașchirii, chazarii si alte comunități turanice, ori, eventual, chiar fuziunea cu uncie dintre ele explică influența profundă pe care aceste etnii au exercitat-o asupra ungurilor, atît din punct de vedere al modului de trai și al organizării social-politice, cît și în sfera lingvistică", preciza Spinei. Cronicarul lui Bela al III lea în "Faptele Ungurilor" detaliază și mai mult modul de trai al acestora. 
 
Invazia maghiarilor FOTO epicworldhistory.blogspot.com
 
"Ei nu aveau case făcute de meșteri, ci numai corturi pregătite din scoarță. Mâncau carne, pește, lapte și miere și aveau multe vite.Se îmbrăcau cu blănuri de samuri și de alte animale sălbatice", scria cronicarul maghiar. Specialiștii spun că principala avere a triburilor maghiare erau caii și vitele, pentru care căutau pășuni întinse. La fel ca mongolii sau hunii, maghiarii creșteau în șaua calului. De multe ori, acolo mâncau, dormeau și, mai ales, purtau război. De altfel, războinicii maghiari erau înmormântați cu tot cu cal. De multe ori, în călătoriile îndelungate prin stepă, beau sângele cailor, dacă rămâneau fără apă, obicei întâlnit și la huni, dar mai ales la mongoli. 
 
Cronicarul-călugăr german Reginaldo de Prum, contemporan cu invaziile maghiare în Europa, arăta că luptătorii unguri sunt foarte pricepuți în mânuirea arcului. Trăgeau precis din goana calului și foloseau strategia retragerilor simulate. Puteau chiar și în retragere să arunce săgeți cu precizie din întoarcere. Atacurile se desfășurau în viteză, evitând luptă îndelungată corp la corp. Ca armament mai foloseau, așa cum arată descoperirile timpurii, săbii curbe și ușoare. Totodată, ungurii au dat o atenție deosebită prelucării metalelor, după cum arată săpăturile arheologice efectuate în bazinul Dunării. În special prelucrau obiecte de podoabă și de harnașament.
 
Maghiari sau unguri
 
Triburile acestea au fost cunoscute sub două denumiri, de-a lungul istoriei. Inițial, maghiari și apoi unguri. Se pare că ei își spunea maghiari. Maghiar ar însemna "copiii / oamenii pământului" și arăta caracterul nomad al acestor populații. Mai precis, Magy, de origine ugriană, ar însemna pământ, iar "ar" ar fi "om" sau "ființă". De altel, sub denumirea de maghiari sunt cunoscuți și în primele cronici care-i atestă. Al-Madjghariyya le spune și geograful arab Ibn Rusta, în secolul X. Al-Bakri, un alt cronicar arab, pomenește același nume de maghiar.
 
 Călăreț ungur( în partea de jos a imaginii) ascuzându-se de o patrulă germană FOTO Angus MacBride
 
Tot în secolul al X-lea, împăratul bizantin Constantin VII Porphyrogenetul vorbește de clanul Megere. Totodată, începe, odată cu secolul al IX lea, să apară în cronici și denumirea de unguri atașată acestor populații, în special în 862, în cronica Annales Bertiniani. Acest nume de ungur ar venit de la triburile onogurilor, spune Victor Spinei, un popor turcic alături de care ar fi trăit ungurii în estul Europei și au ajuns să fie confudați cu aceștia. Mai există o variantă care explică că, de fapt, unguri înseamnă "zece săgeți" în limba maghiară veche, adică zece triburi unite. Și anonymus vine cu o explicați și spune că maghiarii s-au numit ungurii după ce au cucerit castrul Hung, în nordul Pannoniei. 
 
Ungurii împărțiți în șapte triburi
 
Specialiștii arată că ungurii sau maghiarii au avansat în stepe le nord-pontice sub presiunea altor neamuri. Au ajuns în zona Donului ș,i mai apoi, după un atac nimicitor al pecenegilor, triburile maghiare s-au dispersat și au ajuns să locuiască în zona numită Atelkuzu, adică țara dintre râuri, identificată de istorici cu zona dintre Nipru și Prut sau Nistru și Prut. Mai este o accepțiune prin care Atelkuzu ar fi fost situată între Don și Doneț.
"Între țara Bulgarilor și țara Esgal, cari sunt tot din bulgari, este hotarul maghiarilor. Și acești maghiari sunt un neam de turci. Și conducătorul lor cu 20,000 de călăreți. Și pe acest conducător îl numesc kende și acesta e numele stăpânului lor celui mai mare. Și pe acel conducător, care orânduește treburile, îl numesc djele, iar maghiarii fac ceea ce poruncește djle", explica persanul Gardizi, în cronica sa "Podoaba Istoriilor". 
Așa cum pomenea persanul, căpetenia maghiarilor s-ar fi numit "kende" sau "kemle" și era mai mult un lider sacru care împărțea puterea cu un comandant  militar numit "gyula". După cum arată majoritatea specialiștilor odată ajunși în Atelkuzu este atestată, în special de împăratul Constantin al VII lea Porphirogenetul, împărțirea lor distinctă în șapte triburi numite Jenő, Kér, Keszi, Kürt-Gyarmat, Megyer, Nyék and Tarján, conduse de șapte căpetenii Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba și Tuhutum. Almos, cel care a întemeiat dinastia Arpadiană, a fost ales comandat suprem, iar în secolul al IX-lea a început cucerirea Panonniei și, mai apoi, raidul asupra Europei. Triburile erau conduse de o aristocrație tribală, care beneficia de turme numeroase și de mai mulți cai. Totodată, această artistocrație avea și strămoși mitici.
 
Jurau bând sânge
 
Un alt aspect intersant scos la iveală de cronici este modul în care căpeteniile maghiare parafau înțelegerile. Erau un jurământ de sânge, după cum arată cronica lui Anonymus. Cele șapte căpetenii s-au legat prin jurământ reciproc, dar și față de Almos că vor respecta autoritatea sa, dar și uniunea tribală constituită. "După o datină păgână, vărsându-și propriul lor sânge într-un vas ratifică jurământul pentru ducele Almus", scria cronicarul maghiar. Practic, au băut sângele amestecat în acel vas, fiecare căpetenie, pentru a întregi jurământul. 
 

Preluare: ADevarul.ro


(Adevarul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

KLAUS IOHANNIS 5 ANI DE MANDAT IMPOTRIVA ROMANILOR: A incalcat Constitutia acceptand relocarile fortate, a fost lobbistul bancilor si al multinationalelor straine, omul ONG-urilor lui SOROS, dusmanul Zilei Nationale si al Republicii Moldova

Pătraru: "Marele RAHAT pe care l-a făcut Iohannis în mijlocul Democrației" Ciutacu: " 'Ziariștii' chemați de Iohannis vor fi înaintați în grad de 1 Decembrie". S.R.Stănescu "A fost o Rușine și o Mascaradă. Conferințele lui Putin cu presa sunt mai pe bune"

Rusia interzice comercializarea dispozitivelor care nu sunt fabricate de companiile rusești

Viorica Dăncilă afirmă că referendumul pe justiție trebuie implementat: Votul românilor trebuie respectat

Dăncilă: Klaus Iohannis nici de ministru nu ar fi bun. E un președinte scandalagiu

#Prezidențiale2019/Votul din diaspora a început; secția din Noua Zeelandă a fost deschisă

Liviu Dragnea: Daca PSD câștigă alegerile, vor trebui sa plătească toți: Iohannis pentru casele luate cu acte false, Cioloş pentru falsa chetă şi supraevaluarea de la Cumințenia Pământului şi ministrul Sănătății că nu a vrut să ieftinească medicamentele

Starea de asediu, activată în Columbia în urma extinderii mișcării de protest împotriva președintelui Duque

Începe votul în diaspora pentru turul doi. Prima secție de votare deschisă, în Noua Zeelandă

Președintele sârb denunță actele de spionaj întreprinse de Rusia pe teritoriul Serbiei

Polonia și Lituania resping viziunea franceză despre NATO

Adam Schiff: Faptele lui Donald Trump privind Ucraina le depășesc pe cele ale fostului președinte Richard Nixon

Destituire: Faptele reproșate lui Trump sunt "mult mai grave" decât cele comise de Nixon

Au trebuit să moară bebeluși ca să vedem nesimțirea lui Iohannis. Deşi de 14 zile avem zeci de bebeluși grav bolnavi dintre care trei au murit, Iohannis nu a binevoit nici măcar 5 minute să treacă să-i vadă. În schimb s-a întâlnit cu ONG-iştii lui Soros

SUA: Trump a semnat un compromis bugetar pentru a evita închiderea activităților guvernului

Președintele brazilian Bolsonaro și-a lansat propriul partid politic, după ce i-a părăsit pe social-liberali

#revolutions | La Congresul al XIV-lea al PCR, Ceaușescu a cerut anularea Pactului Ribbentrop-Molotov (Partea a III-a)

HOROSCOP 22 noiembrie 2019: Zodiile care au parte astăzi de oportunități de nerefuzat în plan profesional

Statele Unite vor sancționa "abuzurile" Teheranului împotriva manifestanților

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 22 noiembrie

Expoziția ''MIES, un arhitect vizionar'' - vernisată vineri, la Modul Cărturești

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 22 noiembrie

CITATUL ZILEI

Ucraina: Mii de manifestanți contra unei "capitulări" în fața Rusiei

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Teheranul a început liberalizarea accesului la internet pentru iranieni, după cinci zile de sistare

Donald Trump vrea să fie judecat în cadrul procedurii pentru demiterea sa de către Senatul american

Fostul consilier pentru Rusia al lui Trump infirmă ipoteza ingerințelor Ucrainei în alegerile prezidențiale din 2016

Monica Anisie vrea aproximativ 1% din PIB pentru Ministerul Educației la rectificarea bugetară

Daniela Crudu, sex la Burlăciţa. Ce decizie au luat şefii show-ului după apariţia IMAGINILOR XXX

Suceava: Trafic feroviar blocat la Iacobeni, după coliziunea a două autotrenuri

Trei posturi TV, sancționate pentru modul în care au difuzat înregistrările cu vocea Alexandrei Măceșanu

KOSEM: Cum arată Beren Saat, actriţa care o interpretează pe sultana KOSEM, în COSTUM DE BAIE FOTO

Nicolae Dică: Jucătorii de la naționala României și-au pierdut plăcerea de a juca fotbal

Baschet feminin: ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe continuă parcursul perfect în Liga Națională

Mii de persoane au protestat în capitala Ucrainei, cerând evitarea "capitulării" în fața Rusiei - FOTO

Trump: Iranul blochează internetul pentru a ascunde ''moartea și tragedia''

Cercetătorii au aflat cum trebuie mângâiată pisica

Migrația trebuie oprită la frontierele Schengen (ministrul de interne ungar)

Razboiul Ideologic pornit pe cenusa mortilor si a arsilor din Club "Colectiv". MAREA MANIPULARE. De ce Propaganda Sistemului si Ateii cheama Preotii? Ca sa inlature in ochii multimii "suspiciunile neintemeiate de satanism"

Persoanele cu dizabilități, protest față de OUG privind angajarea în Unități Protejate Autorizate

Meciul Simona Halep - Serena Williams, de la Australian Open, printre cele mai bune din 2019

Urs lovit de o mașină pe E60. Autoritățile anunță că este viu și a fost tranchilizat

Corneliu Vadim Tudor despre matrapazlâcurile lui Klaus Weiner Iohannis - VIDEO

Raluca Turcan: Niciun program de guvernare nu va genera o dezvoltare reală fără reducerea nivelului corupției

Ministrul de Externe Maghiar Péter Szijjartó "respinge insultele adresate Ungariei" de Preşedintele Parlamentului European Martin Schulz. Ungaria, Slovacia, Polonia, Republica Cehă, Bulgaria și Macedonia summit pentru a opri imigrația

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

Cum făceau brânza vechii Daci. "O lingură de păstorit" - Film Etnografic - Coșbuc 1918.

Cum a încercat un bărbat din India să obțină tratament de VIP pe aeroporturile lumii

Cutremurător. Iată cine este tânăra de 29 de ani care a murit în blocul din Timișoara unde s-a făcut deratizare

Rusia îndeamnă statele membre NATO să evite o cursă a înarmării în spațiul cosmic

TIR răsturnat pe calea ferată. Circulația feroviară între Moldova și Transilvania, blocată - FOTO

Mașină cuprinsă de flăcări pe un drum din Olt. Autoturismul a ars în totalitate - VIDEO

Gică Popescu: Nu știu dacă acum, dar Hagi va dori să antreneze naționala României

Nu se mai ascund: Alina Eremia, surprinsă când îi trimite un pupic lui Dorian Popa FOTO

Adrian Ghenie va expune 12 picturi noi și cinci colaje, la galeria Pace din New York

Incendiu generalizat în zona Pieței Dorobanți din municipiul Buzău; șase persoane, evacuate

Republica Moldova: Maia Sandu, iepurașul şcolit în America, denunta violentele, dar si guvernarea ilegitima, plus un avertisment despre confiscarea protestelor. Nimic însă despre demisia guvernului sau despre alegeri anticipate, parca e din Caragiale


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11

Nr. de articole la aceasta sectiune: 660, afisate in 11 pagini.ieri 06:23 CITATUL ZILEI