13:38
Comentarii Adauga Comentariu

_ Detaliile Dosarului în care a fost arestat Niculae Bădălău/ Vicele Curții de Conturi a promis o șpagă de peste 100 de mii de EURO pentru un contract de la CNI

Detaliile Dosarului în care a fost arestat Niculae Bădălău/ Vicele Curții de Conturi a promis o șpagă de peste 100 de mii de EURO pentru un contract de la CNI

Judecătorii Curții de Apel București au decis plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a vicepreședintelui Curții de Conturi a României. Acesta este acuzat de procurorii DNA că a promis un procent de 7% dintr-un contract pe care ar fi zis că îl poate obține de la Compania Națională de Investiții pentru o comună din județul Giurgiu:

Iată ce au susținut procurorii DNA în fața judecătorului de drepturi și libertăți și au și obținut mandatul de arestare solicitat:

”Din denunțul formulat de numitul (....) (vol. 1 fil. 100-105), primar al comunei (....) din județul Giurgiu, a rezultat că inculpatul Bădălău Niculae, fost senator și fost președinte al Organizației Județene a (....) Giurgiu, în prezent vicepreședinte al Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, și-a dezvoltat un adevărat mod de operare din obținerea de contracte de lucrări de la primăriile din județele Giurgiu și Teleorman pentru firmele controlate de el, prevalându-se de funcțiile anterioare și mai ales de calitatea lui actuală, care îi permite să afirme că neexecutarea lucrărilor nu va fi constatată de organele Curții de Conturi a României. De asemenea, acesta profită și de faptul că primarii sunt timorați de calitatea sa, temându-se că, în cazul în care nu acceptă cedarea lucrărilor către firmele indicate de el, vor putea fi supuși unor controale din partea Curții de Conturi a României.

Conform denunțului, în acest context și în condițiile în care inculpatul Bădălău Niculae cunoștea că Primăria (....) obținuse finanțare în sumă de aproximativ 8.000.000 lei pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în 3 localități ale comunei, în luna august 2022 l-a contactat pe primarul (....) și i-a solicitat să atribuie aceste lucrări uneia dintre firmele controlate de el, promițându-i că în schimb își va exercita influența pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor persoane cu funcții de conducere din cadrul Companiei Naționale de Investiții în scopul de a le determina să aprobe finanțarea pentru lucrări de investiție în comuna (....). Mai mult, pentru a se asigura de câștigarea procedurii ce urma a fi organizată, inculpatul Bădălău Niculae a solicitat încheierea de către Primăria (....) a unui contract de consultanță cu firma controlată de numitul (....), omul de încredere al acestuia.

De asemenea, numitul (....) a mai sesizat și faptul că în urmă cu aproximativ o lună sau două a fost contactat de către inculpata (....), reprezentanta SC (....) (....) SRL, care i-a solicitat să facă o plată parțială pentru tot ceea ce susținea că s-a lucrat.

Acesta a relatat că nu a fost de acord să dea curs cererii fără a verifica în teren stadiul lucrărilor și că, cu ocazia deplasării în teren a acestor două persoane și a dirigintelui de șantier, au fost constatate deficiențe majore, astfel că a refuzat să facă plata cerută.

Ulterior, după ce a solicitat ca lucrările să fie refăcute conform proiectului, inculpata (....) i-a oferit bani, în trei ocazii diferite, pentru ca în schimb acesta să fie de acord cu efectuarea plății.

Semnatarul actului de sesizare, (....), a susținut că a refuzat să primească banii, iar în legătură cu SC (....) (....) SRL, despre care a precizat că este deținută de (….) a învederat că Primăria Comunei (....) are în derulare cu această societate un contract a cărui valoare este de aproximativ 6.664.000 lei, având ca obiect aducțiunea apei potabile în comună.

(….)

I.1 Aspecte privind contractul încheiat de Primăria (....) cu SC (....) (....) SRL, aflat în derulare:

Din documentele depuse de (....) a reieșit că între comuna (....) și asocierea (....) (....) SRL - (....)t SRL a fost încheiat contractul de lucrări nr. (....)25.03.2019 (vol. 4 fil. 93-103), având ca obiect executarea lucrărilor privind servicii de proiectare și execuție lucrări pentru ”Înființare rețea de alimentare cu apă în satele (....), comuna (....), județul Giurgiu”, în valoare de 4.546.294,76 lei fără TVA (5.410.090,76 lei inclusiv TVA).

La acest contract au fost încheiate două acte adiționale, respectiv:

- actul adițional nr. 1 din 15.04.2019 (vol. 4 fil. 104), prin care valoarea contractului a fost modificată ca fiind 4.903.959,97 lei fără TVA (5.835.712,36 lei inclusiv TVA);

- actul adițional nr. 2 din 04.10.2021 (vol. 4 fil. 105), prin care a fost atestată valoarea actualizată a restului de executat, aferent contractului de execuție lucrări nr. (....)25.03.2019, respectiv 4.723.065,33 lei inclusiv TVA;

În derularea contractului, SC (....) (....) SRL a întocmit un număr de șapte situații de lucrări în baza cărora a emis un număr de șapte facturi pentru lucrările executate, după cum urmează:

(....)

Inculpata (....), director tehnic în cadrul SC (....) (....) SRL, prin împuternicirea emisă în data de 25.03.2019, înregistrată la SC (....) (....) SRL sub nr. (....) 25.03.2019, a fost mandatată să reprezinte societatea la procedura organizată de Primăria Comunei (....) în scopul atribuirii contractului de înființare rețea de alimentare cu apă în satele (….), comuna (....), județul Giurgiu.

Potrivit datelor Oficiului Registrului Comerțului (vol. 1 fil. 251-260), SC (....) (....) SRL este înregistrată sub nr. (....), cu cod unic de înregistrare (....), având sediul social declarat în sat (....), județul Giurgiu.

Societatea are ca asociat unic și administrator pe numitul (....), iar domeniul de activitate principal constă în ”lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide”.

Așa cum rezultă din (....), antemenționate, în timpul derulării contractului, inculpata (....), reprezentanta SC (....) (....) SRL, i-a oferit în mai multe rânduri foloase necuvenite pentru a-l determina să accepte efectuarea de plăți, inclusiv pentru lucrări executate necorespunzător.

(....)

Mai mult, în această discuție inculpatul Bădălău Niculae i-a promis primarului comunei (....) un procent de 7% din valoarea lucrărilor care fac obiectul contractului încheiat de Primăria Comunei (....) cu (....) (....) SRL.

Din analiza replicilor celor două persoane reiese că discuția se poartă cu privire la două contracte de lucrări, respectiv contractul menționat anterior și contractul pentru care se află în derulare o procedură de atribuire, inculpatul Bădălău Niculae promițând un procent de 7% din valoarea lucrărilor, pentru fiecare dintre aceste contracte:

(....)

La data de 25.11.2022 a avut loc o nouă întâlnire între primarul (....) și inculpata (....), ocazie cu care aceasta i-a remis suma de 35.000 lei. Din conținutul acestei discuții înregistrată de organele de urmărire penală în mediu ambiental, redată conform procesului verbal din data de 25.11.2022 (vol. 2 fil. 257-275) rezultă nu numai cuantumul sumei remise, respectiv 35.000 lei, ci și faptul că aceasta este remisă din partea inculpatului Bădălău Niculae, reprezentând o parte din procentul de 7% promis.

(....)

În concluzie, din probatoriul administrat în cauză, respectiv din (...) și (....), primar al comunei (....), județul Giurgiu, rezultă fără echivoc că inculpatul Bădălău Niculae i-a oferit acestuia prin intermediul inculpatei (....) și i-a promis în mod direct un procent de 7% din valoarea fără TVA a lucrărilor contractate de (....) (....) SRL, ceea ce echivalează cu suma de 344.000 lei (circa 70.000 euro) având în vedere că valoarea fără TVA a contractului conform actului adițional nr. 1/15.04.2019 este de 4.903.959,97 lei, procent din care i-a remis la data de 25.11.2022, prin intermediul aceleiași persoane, inculpata (....), suma de 35.000 lei, pentru ca (....) să asigure efectuarea în continuare a plăților, chiar și pentru lucrări neconforme, către societatea (....) (....) SRL.

I.2 Aspecte privind pretinderea de către inculpatul Bădălău Niculae a atribuirii către societatea (....) (....) SRL a contractului de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă, comuna (....), județul Giurgiu”:

Din documentele depuse de (....) (vol. 4 fil. 254-261) a reieșit că la data de 27.10.2022 a fost publicat în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) anunțul pentru desfășurarea de către Primăria (....) a procedurii de atribuire a contractului având ca obiect proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă, comuna (....), județul Giurgiu”, valoarea estimată a contractului fiind de 7.071.925,31 lei fără TVA.

Conform anunțului, criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare fiind 14.11.2022, ora 15,00.

Până la împlinirea termenului limită, antemenționat, au depus documente de participare un număr de patru societăți, respectiv (....). Dintre acestea au depus oferte de preț doar (....) (....) SRL, societate administrată de (....) și (....) SRL (vol. 1 fil. 153).

Așa cum rezultă din (....), analizate mai sus, inculpatul Bădălău Niculae i-a pretins atribuirea acestui contract, promițându-i că în schimb își va exercita influența pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor persoane cu funcție de conducere din cadrul Companiei Naționale de Investiții, în scopul de a le determina să aprobe finanțarea a două proiecte depuse la această instituție de UAT (....), pentru construcție sediu primărie și reabilitare conac (....), aflate în faza de aprobare.

(....)

Distinct, din dialogul purtat la data de 19.11.2022 se constată că inculpatul Bădălău Niculae i-a promis lui (....), tot pentru atribuirea contractului având ca obiect proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă, comuna (....), județul Giurgiu”, un procent de 7% din valoarea lucrărilor:

……………………………………………………………………………………….

(....)

Concluzionând, se constată că inculpatul Bădălău Niculae i-a pretins lui (....), primar al comunei (....), județul Giurgiu, atribuirea contractului de proiectare și executare pentru obiectivul ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă, comuna (....), județul Giurgiu” estimat la valoarea de 7.071.925,31 lei fără TVA societății (....) (....) SRL, iar pentru aceasta:

- a lăsat să se creadă că are influență asupra numitei (....) Companiei Naționale de Investiții C.N.I. – SA și a promis că o va determina pe aceasta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv să asigure finanțarea a două proiecte depuse la această instituție de către Primăria comunei (....), județul Giurgiu,

- i-a promis primarului comunei (....), (....) un procent de 7% din valoarea lucrărilor.

*

În conformitate cu prevederile art. 155 alin. 4 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, primarul exercită funcţia de ordonator principal de credite, funcție în care potrivit art. 22 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ”analizează modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale și prin bugetele instituțiilor publice, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale”.

De asemenea, în calitate de ordonator de credite, primarul aprobă ”angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor din fonduri publice locale”, așa cum este reglementat prin art. 24 din aceeași lege.

În plus, primarul, în calitate de conducător al autorității contractante, cum este cazul procedurii de atribuire a contractului de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă, comuna (....), județul Giurgiu” aflată în derulare, conform prevederilor art. 66 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, are în atribuții aprobarea raportului procedurii de atribuire.

Toate acestea demonstrează o dată în plus interesul cointeresării materiale a primarului (....) de către Bădălău Niculae în legătură cu cele două contracte, primarul fiind persoana cu putere de decizie atât în ceea ce privește efectuarea plăților cât și atribuirea unui contract.

(....)

Având în vedere că în cauză există probe certe din care rezultă că inculpații au săvârşit infracţiunile pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale penale şi nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acţiunii penale, precum şi faptul că sunt incidente prevederile art. 223 alin. 2 C.p.p., iar măsura arestării preventive este proporţională cu gravitatea acuzaţiilor și totodată este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal,


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ O t�nără de 29 de ani a fost arestată după ce s-a pozat ca elevă la liceul din New Jersey

_ VIDEO – „Aproape 300.000 de buletine de vot în 2022 nu ar eșua verificarea semnăturii” – Shelby Busch discută peste 1.800 de plicuri pentru buletine de vot goale, alegători morți, semnături incorecte în județul Maricopa în camera de război a lui Bannon

_ Poliția lansează vânătoarea de bărbat după ce o femeie de 20 de ani „a fost violată într-un atac înfiorător”

_ Boston Celtics, liderul incontestabil al NBA, la a treia înfrângere consecutivă

_ 'Da, sunt căsătorită!': Rita Ora confirmă în sfârșit că s-a căsătorit cu frumoasa Taika Waititi

_Gold FM Romania - 26 Jan 2023 16:47:26

_Stiri Negre - 26 Jan 2023 14:44:32

_ Ce pub-uri Wetherspoons se închid în Marea Britanie?

_ Hărți fascinante arată că a fi pilot este locul de muncă de vis numărul 1 din lume, din SUA până în Marea Britanie

_ TREBUIE VĂZIT: Jim Hoft de la TGP în War Room - Descrie VIDEO BOMBSHELL cu Ray Epps care scăpa de a doua barieră la Capitoliul SUA (VIDEO)

_Gold FM Romania - 26 Jan 2023 11:38:57

_ Soția lui Robbie Williams, Ayda Field, refuză șansa de a deveni o adevărată casnică din Beverly Hills

_ Istoria fascinantă a fotografului Nan Goldin și RĂZBOIUL ei împotriva Sacklers

_ Australian Idol: Ricki-Lee se întoarce ca gazdă la 19 ani de la audiție

_ „În perioada mea de director CIA și secretar de stat, știu că a scurs informații clasificate” – Mike Pompeo despre Adam Schiff (VIDEO)

_ Rita Ora ridică temperaturile în timp ce pozează TOPLESS în timp ce își promovează noul single

_ EȘEC EPIC: Nominatul judiciar Biden nu poate răspunde la întrebările de bază despre Constituție (video)

_ Kremlinul reacționează la apropierea ceasului de apocalipsa de la miezul nopții

_Marius Tucă Show - 25 Jan 2023 20:16:54

_Marius Tucă Show - 25 Jan 2023 20:15:35

_ Cum a devenit Equifax un IRS privat

_ Angajații de la Google cer �Siguranță psihologică� de la șefii lor după concedieri

Facebook îl reinstituie pe Trump după doi ani cu „noile balustrade la locul lor”

_ Guatam Adani, săracul bogat al Indiei: a fost „uşurat” de 50 de miliarde de dolari în 3 zile

_ Tate brothers accused of bringing girls from US, UK to Romania and posting pornographic content online

_ FACIAS îi cere lui Predoiu măsuri rapide în cazul pedofilului eliberat de justiție

_ Un focar de gripă aviară a fost diagnosticat la o fermă din judeţul Braşov

_ Atac cu rachete în regiunea Odesa

_ 'The Israeli army raided a Palestinien refugee camp in the northern city of Jenin'

_ Prințesa Charlene și copiii gemeni se alătură prințului Albert, infectat cu Covid

_ Atletico Madrid mai are o șansă de succes când vizitează Real Madrid

_ Ascensiunea lui Esther Crawford în Twitter-ul lui Elon Musk

_ Nottingham Forest vs Man United - semifinala Carabao Cup: scor live, știri despre echipă, actualizări

_ Un bărbat a lovit cu pumnii şi picioarele o ambulanţă într-o intersecţie, spărgându-i oglinda retrovizoare şi parbrizul

_ Regele și Regina Consort sunt solemne la Palatul Buckingham de Ziua Memorială a Holocaustului

_ Welsh Rugby Union va numi „grup de lucru” pentru a analiza acuzațiile de sexism, rasism și misoginie

_ Morgan Stanley a penalizat cu peste un milion de dolari câţiva angajaţi

_ Europol: Bode instaurează totalitarismul în MAI. Bilanţ fără sindicate

_ Ginerele lui Nicolae Ceaușescu, dezvăluiri incendiare: ei au vrut să elimine familia cu totul! Voiau să șteargă urmele

_ Starul EastEnders, Cheryl Fergison, arată în lumi în afară de personajul ei de pe ecran, Heather Trott

_ Chelsea și-a pus ochii pe ținta transferului Liverpool, Matheus Nunes

_Gold FM Romania - 27 Jan 2023 11:41:46

_ Transferuri în Premier League: listă club cu club cu mutațiile din ianuarie 2023

_ Jim Hoft și Cara Castronuova de la TGP s-au alăturat The War Room împreună cu Julie Kelly în EXPLOSIVE ROSANNE BOYLAND REPORT - VIDEOCLIPURI

_Marius Tucă Show - 26 Jan 2023 21:02:33

_Marius Tucă Show - 26 Jan 2023 20:50:44

_ JUST IN: Fostul jucător NFL Jessie Lemonier moare brusc la 25 de ani

_ Rachael Finch își etalează fizicul în formă într-un bikini suplu la Coogee Beach

_4 Media Info - 26 Jan 2023 20:02:20

_ Noul sondaj constată că un număr semnificativ de democrați se �ndoiesc de aptitudinea mintală a lui Joe Biden pentru birou

_ Spectacolul de dimineață al lui Don Lemon suferă cea mai proastă săptămână de la lansare – dar el încă „se gândește la el ca Beyonce”

_ Dr. Naomi Wolf despre vaccinul împotriva COVID: „O armă biologică – fabricată în concert cu PCC – într-un mod lent pentru a slăbi dacă nu ucide populația din America de Nord și Europa de Vest” (VIDEO)

_ Biden pentru familiile care se luptă să pună mâncare pe masă: Cumpărați un nou frigider eficient din punct de vedere energetic (VIDEO)

_ Biden abordează GOP House: „Ne îndreptăm în direcția corectă... Acum trebuie să protejăm acele câștiguri de la republicanii MAGA din casă” (VIDEO)

_ Arhivele Naționale le cere foștilor președinți și vicepreședinților să-și verifice înregistrările pentru documente clasificate

_ EXCLUSIV: Senatorul statului Arizona Wendy Rogers reacționează la verificarea semnăturii recent descoperite și la eșecurile aparatului de vot care au pus sub semnul întrebării peste 500.000 de buletine de vot pentru 2022 (VIDEO)

_ Senatorul Johnson cere Congresului să investigheze producătorii de vaccinuri și procesul de aprobare Covid Vax ca răspuns la expunerea proiectului Veritas pe Pfizer

_ NOU: Fostul director al ICE, Tom Homan, și legislatorii statului AZ țin o conferință de presă pentru a discuta despre criza de frontieră deschisă

_ ACTUALIZARE: Videoclipul cu camera poliției cu atacul lui Paul Pelosi va fi lansat vineri dimineață

_ LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 337. Producătorul Bayraktar donează două drone forţelor armate / Potrivit Kievului, Rusia se pregăteşte de un atac masiv / Drone doborâte de apărarea antiaeriană a Ucrainei deasupra capitalei şi în alte regiuni


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1096, afisate in 19 pagini.ieri 10:22 _ TREBUIE CITITĂ