02:44
Comentarii Adauga Comentariu

Scrisoarea care răstoarnă teorii istorice. Cum desființează Corneliu Coposu pe larg teza colaborării lui Iuliu Maniu cu Mișcarea Legionară

Corneliu Coposu descrie, într-o scrisoare amplă adresată, în martie 1980, unui fost coleg de lagăr, Costel Mareș, natura relațiilor pe care Iuliu Maniu, acuzat la un moment dat că a făcut și un pact cu legionarii, le avea cu mișcarea.

Scrisoarea a fost găsită în arhivele CNSAS de istoricul sălăjean Marin Pop, cercetător științific la Muzelui Județean de Istorie și Artă Zalău, și reprezintă, potrivit acestuia, un document istoric. Elaborat de către Corneliu Coposu, în calitatea sa de martor ocular al evenimentelor explicate, documentul lămurește o pagină controversată a istoriei României.

Scrisoarea - spune Marin Pop - vine după ce, în acea perioadă, apăruseră în străinătate mai multe articole despre presupusele legături ale lui Iuliu Maniu (1873-1953), șeful Partidului Național Țărănesc și prim-ministru în mai multe rânduri în perioada interbelică, cu Mișcarea Legionară.

Istoricul crede că articolele respective au fost "probabil comandate de legionarii aflați în exil" și au legătură cu celebrul testament al liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, care le-ar fi spus studenților legionari și simpatizanților: "Când n-oi mai fi eu cu voi să ascultați de sfaturile acestui om (Iuliu Maniu – n.n.). Indiferent de ce vă deosebește ca ideologie, acest om este cel mai luminat și cel mai corect. Poate singurul corect. Ar fi groaznic să rămâneți cadou în brațele unor oameni artificiali, apropiați de ideologia noastră, dar necinstiți sufletește, incorecți. Această hotărâre rămâne pentru voi cu putere de testament".

Potrivit istoricului sălăjean, Constantin (Costel) Mareș, destinatarul scrisorii lui Corneliu Coposu, se afla în exil, în RFG. Mareș fusese ales, pe data de 3 iunie 1978, în forul de conducere al Comitetului Național Român din Exil, ca reprezentant în RFG, alături de Grigore Dumitrescu și C. Nagocevski. Mareș făcuse parte din tineretul PNL, înainte de 1947 și i-a fost Seniorului coleg de suferință în lagărele comuniste de la Capul Midia și Ghencea, între anii 1950-1952.    

"București, 15 Martie 1980

      Dragă Costel Mareș,

      Am primit ieri scrisoarea ce mi-ai trimis (la 21.I.1980), singura în ultimele zece luni. Mă bucur că ești sănătos și că te descurci mulțumitor. Îți urez, în continuare, multă multă sănătate, mult noroc și deplină mulțumire. Doamnei Liliana, aceleași bune urări, însoțite de omagiile mele.

Îmi ceri, cu scopul de a te documenta, relații autentice despre "legăturile politice dintre Maniu și Mișcarea Legionară", existente între anii 1929-1947, - pentru a verifica obiectivitatea (sau lipsa de temei) a unor articole de ziar, apărute recent în străinătate. Nu am citit și nu am nici o informație, în legătură cu respectivele articole; consider că, dacă au conținutul pe care-l rezumi, sunt departe de realitate și de adevăr și că sunt scrise, probabil, pentru a servi o circumstanță pe care o ignorez, sau vre-un interes de moment, ori pentru a provoca o diversiune.

Încerc să-ți răspund la întrebare, redându-ți, pe scurt, adevărul istoric, în problema atât de comentată și controversată a acelor așa-zise "legături politice" din urmă cu 40 de ani și mai bine. Cred că după deceniile trecute, aspectul evenimentelor poate fi circumscris în mod obiectiv.

Multe din cele de mai jos au fost, dealtfel, consemnate și atestate prin publicarea unor documente din Arhivele Statului și prin însumarea evenimentelor în unele publicații (cărți și articole de revistă) mai recente, apărute în țară, de care probabil că nu ai cunoștință (Z. Ornea, "Țărănismul"; A. Simion, "Regimul politic din România 1940-1941"; Al. Savu, "Sistemul partidelor politice din România 1919-1940"; E. și G. Sonea, "Viața economică și politică a României"; M. Fătu, "Sfârșit fără glorie; M. Fătu, "Alianțele politice ale P.C.R".; A. Simion, "Preliminariile insurecției din August 1944; C. Leu, "Romanul unei zile mari"; etc.), apoi revistele "Magazin istoric", "Revista de istorie", "Analele de istorie", "Era Socialistă", etc.)

Înainte de a intra în subiect, cred că nu este lipsit de interes să arăt că Maniu era adversarul "canibalismului politic" și împărtășea, cu convingere sinceră, ideia că toate doctrinele politice au dreptul să beneficieze de condiții nestrangulate de afirmare onestă, în fața opiniei publice (care rămâne suverană în opțiunile ei și care trebuie să fie singura instanță de arbitraj, în competiția democratică liberă a tuturor ideologiilor și metodelor de guvernare).

Consecvent acestui principiu, Maniu, deși era considerat ca cel mai iredutabil dușman al compromisurilor, a căutat să stabilească cunoștință personală și chiar să întrețină relații personale cu toți adversarii politici, - fără ca aceste relații să împieteze asupra proverbialei lui intransigențe politice. Așa se explică faptul că raporturile personale dintre Maniu și unicul său adversar de talie excepțională, Ionel Brătianu, au fost cordiale, iar raporturile cu Dinu Brătianu (pe care-l socotea un mare înțelept și merituos om politic), au fost prietenești.

Maniu a avut relații civilizate și corecte cu exponenții unor idei potrivnice crezului său, ca Averescu, Vintilă Brătianu, Duca, Iorga, Cuza, Goga, Argetoianu, Stere, Iunian, Tătărescu, Bethlen, Codreanu, Fluieraș, Ghelerter, Antonescu, Ștefanov, Foriș, Constantinescu-Iași, Bodnăraș, - cu toate că a fost atacat permanent și la rândul său a criticat sever și fără rezerve, politica acestora; deasemenia a întreținut relații considerate amicale cu Gheorghe Brătianu, Dr. Angelescu, Costinescu, Romniceanu, Danielopol, Iamandi, Titel Petrescu, Jumanca, Pătrășcanu, Retty, Gyarfas, Brandt, Roth, Mayer Ebner, dr. Filderman etc.

Socot că pentru a avea un punct de plecare, este necesar să fie redată succint profesiunea de credință a lui Maniu, repetată necontenit în cuvântările lui: "Am fost permanent călăuzit de trei mari principii, cărora le-am închinat, cu fermitate, toate străduințele zbuciumatei mele vieți; patriotismul luminat, democrația desăvârșită și dreptatea socială pentru popor. Idealul constant al luptei mele a fost gloria României Mari, iar obiectivul tendințelor mele politice a fost ridicarea și fericirea națiunii române". (Testamentul lui Maniu, din arhiva notariatului public din Brașov depus după asasinarea lui Madgearu, când probabil că își vedea existența primejduită de violență și anarhie, - include aceleași considerațiuni).

În viața politică extrem de diversificată a României post-belice (1920) necesitatea grupării regnicolare a curentelor ideologice, a determinat fuziunea Partidului Național Român din Transilvania, condus de Iuliu Maniu, - (partid care-și întemeia programul pe hotărârile istorice ale Adunării Naționale din 15 Mai 1848 (Blaj), - cu Partidul Țărănesc condus de Ion Mihalache (1926). Maniu a refuzat coaliția oferită de Ionel Brătianu, considerând că puternicul Partid Liberal, deși încununat cu gloria întregirii naționale, era exponentul oligarhiei financiare.

Cele două formații contopite în Partidul Național-Țărănesc (P.N.Ț.), erau partide progresiste de centru-stânga, cu tendințe radicale, reprezentând revendicările țărănești, integrate într-o ideologie de sine stătătoare, - dar în același timp și aspirațiile păturilor rurale mijlocii și a micii burghezii urbane. Partidul fuzionat urmărea reorganizarea vieții economice și social-politice, pe temeiul concepției de democrație țărănească ca singura care corespundea realităților românești ale vremii.

Obiectivelor pre-stabilite erau: lupta pentru legalitate, împotriva exploatării (a trusturilor, cartelurilor, latifundiilor); programul adoptat prevedea proprietatea personală agrară plafonată, consolidarea prin legiferare adecvată a fermajului agricol elevat și a pluri-culturilor, sprijinirea fermă a lotului de producției numit de utilitate publică (lotul familial), dirijismul economic, etatizarea rațională a unor industrii din sectorul producției furnizoare a statului (industria grea), erau democrația parlamentară de tip occidental, întronarea și respectarea strictă a legalității și asigurarea funcționării nealterate a mecanismului constituțional.

După acest preambul destinat să justifice premiza argumentării, să intrăm în subiect.

Partidul lui Codreanu s-a rupt din Liga Apărării Naționale Creștine (condusă de A.C. Cuza) în anul 1927, fiind întemeiat sub numele de "Legiunea Arhanghelului Mihail". Ulterior a fost botezat "Garda de Fier" (1929), s-a numit "Totul pentru Țară" (1934), pentru a adopta, în cele din urmă (1940) titulatura de "Mișcarea Legionară". (În rândurile care urmează, toate referirile la acest partid vor fi notate cu ML).

Între anii 1927-1940, Maniu a cunoscut, pur formal și în circumstanțe sociale sau politice întâmplătoare, dintre căpeteniile ML, pe bătrânul Codreanu (din parlamentul anului 1922), pe tânărul C.Z. Codreanu (1937), pe preotul Moța (1906), pe Ion Moța (1929), pe Vasile Marin de la cabinetul lui Ion Lugoșianu (1928), pe Generalul Cantacuzino-Grănicerul (1926), pe Clime și Cristian Tell (1929). A primit în audiență, la solicitarea lor, între anii 1929-1932 pe Stelescu, Dumitrescu-Zăpadă, Dumitrescu-Borșa, Gh. Ciorogaru, Gh. Șiancu, Horia Cosmovici și Ion Banea, care s-au prezentat fie pentru a-i prezenta omagii, fie pentru a căuta să explice anumite inadvertențe sesizate prin declarațiile lui Maniu, în legături politice, deschise sau discrete, nu au existat între PNT și ML sau ale aderenților ei. Ori de câte ori ML (cu succesivele ei firme) sau membrii ei, au contravenit normelor sociale, politice ori juridice, Maniu și-a făcut cunoscut protestul, admonestarea sau blamul, fără nici o reticență.


Corneliu Coposu (centru), într-o fotografie de epocă alături de Iuliu Maniu (care-l ține de braț)

Astfel, Maniu și-a manifestat reprehensiunea și indignarea, la uciderea Prefectului Manciu de la Iași (1923); a condamnat lichidarea lui Vernescu (1927); a dezaprobat teroarea și actele de anarhie ale legionarilor, cu ocazia campaniei electorale din 1933; a criticat toate actele de vandalism, jaf, maltratări și profanări de cult comise de legionari, a dezavuzat public lașitatea lor și dovezile de obediență servilă față de Carol al II-lea, ca și compromisurile perfectate prin intermediul Camarilei cu fostul Rege (1938); a repudiat combinațiile de culise încropite pe parcurs de către unii dintre conducătorii ML, prin Nae Ionescu și Puiu Dumitrescu, precum și diversiunile antrenate de Argetoianu, la indicațiile lui Carol II (1937); a denunțat inadvertența ML, care (în 1938, luna Martie) nu a protestat împotriva desființării partidelor politice și (în Aprilie 1938) a refuzat să participe la frontul tuturor organizațiilor politice din țară, inițiat de Maniu, pentru a împiedeca drumul dictaturii lui Carol II. (La inițiativa lui Maniu a răspuns atunci prompt doar Dinu Brătianu și Jumanca, ceilalți șefi de partide, Goga, Cuza, Iunian, Averescu, Vaida, Iorga, Tătărescu, Filderman, Ghelerter, Rădăceanu, - eschivându-se de la colaborarea propusă sau refuzându-o net). Dealtfel, unii și acceptaseră demnități în guvernul-marionetă, prezidat de Patriarhul Cristea. ("Uniunea Democratică", formațiune care camufla Partidul Comunist, inițial a acceptat ideia, dar n-a semnat ultimatum-ul ce trebuia înaintat Regelui, - și inițiativa a rămas fără urmare).

Tot Maniu a reprobat, cu asprime, incitările la violențe și crime, făcute la așa-zisul "Congres Studențesc" de la Tg. Mureș (1936), în realitate un congres organizat de ML (cu concursul diversionist al lui Gh. Tătărescu), în decursul căruia au fost lansate incitații grave, care vizau fruntașii național-țărăniști (Mihalache, Madgearu, Călinescu, Petre Andrei, Titulescu); Maniu a dezavuat declarațiile lui Codreanu (1937), privind intenția acestuia de a alătura România la politica fascistă și hitleristă, demonstrând absurditatea acestei tendințe; Maniu a înfierat prompt, de manieră aspră, asasinarea lui Stelescu (1936), asasinarea primului ministru Duca (1933), asasinarea primului ministru Călinescu (1939). Adversar ireductibil al violenței și crimei, Maniu a protestat, deasemenia, și împotriva asasinării, cu pretexte înscenate, a celor 14 fruntași legionari transferați de la Râmnicul-Sărat (1938), împotriva executării fără judecată a legionarilor, sub titlu de represiune, în București, în aproape toate județele țării și în lagărele de concentrare de la Vaslui, Râșnov, Miercurea Ciuc.
 

Pe Corneliu Z. Codreanu, Maniu l-a cunoscut în Noiembrie 1937, în preajma alegerilor generale, după ce (Maniu) a propus încheierea unui pact de "neagresiune electorală între partidele de opoziție", pact care avea drept obiectiv temporar și limitat, răsturnarea guvernului personal al lui Carol II (prezidat de Tătărescu) și împiedecarea tendințelor dictatoriale etalate de Rege, precum și îndepărtarea Camarilei. În pactul respectiv se specifica în mod expres că fiecare formațiune politică participantă își va păstra nealterate autonomia administrativă, programul propriu, ideologia (concepția politică) și metodele proprii, - acordul limitându-se la perioada alegerilor din perspectivă, în vederea cărora se preconiza eliminarea atacurilor reciproce dintre partidele semnatare și concentrarea luptei împotriva nesocotirii mecanismului constituțional.

La acel "pact de neagresiune electorală", propus de Maniu, au aderat: Partidul Național-Liberal (Gheorghe Brătianu), Partidul "Totul pentru Țară" (Codreanu-Cantacuzino-Grănicerul), apoi Partidul Național-Agrar (Argetoianu) și ulterior Partidul Social-Democrat (Jumanca), Partidul Evreiesc (dr. Filderman) și Partidul Țărănesc Maghiar (dr. Retti), Dinu Brătianu, președintele Partidului Național Liberal (vechi) – (care, teoretic, era la guvern, prin grupul Tătărescu, impus de Rege peste voia conducerii) și-a dat, în mod discret, acordul la pactul inițiat, la care însă nu a putut adera oficial, întrucât era îndreptat împotriva unui guvern extras din propriul său partid (dar pe care-l detesta). După alegeri, însă, (Dinu Brătianu) a avut atitudine hotărâtoare, pentru îndepărtarea guvernului Tătărescu, înfrânt în lupta electorală, deoarece consultat de factorii hotărâtori ai Comisiei Centrale Electorale, s-a opus categoric și la falsificarea rezultatelor și la interpretarea abuzivă a legii electorale.
 

În lupta lui împotriva dictaturii, Maniu a mai încercat, la apariția (din Martie 1938) a decretului regal de desființare a activității politice din România, să solidarizeze în front toate partidele, pentru apărarea instituțiilor democratice, dar nu a fost secundat de către partidele vizate (cu două excepții) iar ML, invitată să adere și ea la acel front (curier Z. Boilă), s-a derobat.
 

Datorită unor interpretări tendențioase sau a unor judecăți superficiale, i s-a reproșat lui Maniu prezența ca martor, în procesul de la Tribunalul Militar, intentat lui Codreanu (1938, în urma reclamației de ultraj, făcută de Iorga (pe atunci consilier regal). Maniu a folosit prilejul acelui proces pentru a denunța metodele polițiste întrebuințate de guvernul nereprezentativ, abuzurile administrative și încălcarea flagrantă a legilor, făcută de autorități în dauna liberei manifestări a activității partidelor politice, dezavuând pretextele invocate în rechizitor și pledând pentru restabilirea instituțiilor și practicilor democratice, asigurate prin Constituție. A avut grijă să sublinieze contradicțiile care separă categoric partidul său de ML. (Cu acelaș obiectiv, Maniu s-a prezentat ca martor al apărării și în procesele intentate pentru nerespectarea unor interdicții dictatoriale (când a fost citat), de către unii activiști din partidul comunist (Ex. Procesul Victor Dușa, la Tribunalul Militar Constanța).

Adaug un considerent ilustrativ, la epoca antamată, privind cauzele audienței de care s-a bucurat, într-un anumit moment din trecutul nostru politic ML la o anumită categorie de public. Această audiență (devenită îngrijorătoare) este a se atribui, în primul rând, persecuției întreprinse uneori fără motive concrete, împotriva legionarilor. Aceste persecuții i-au ridicat în ochii mulțimii, dispuse să se solidarizeze cu victimele prigoanelor, chiar de manieră demonstrativă împotriva unui regim autoritar, lipsit de simpatii și chiar detestat. La acest argument psihologic trebuie adăugate criza economică și situația pauperă a maselor largi, eșecurile înregistrate de guvernările deceniilor inter-belice, demagogia care se înscăunase în contactele cu poporul de rând, degradarea vieții politice din țară, prin nesocotirea celor mai elementare libertăți personale și politice, abuzurile de tot felul, care produceau indignare și revoltă și în sfârșit, căutarea unor soluții noi, neexperimentate.

Nu în mică măsură a contribuit la ascensiunea ML, utilizarea ei ca masă de manevră împotriva opoziției (Tătărescu, Urdăreanu) sau ca factor de diversiune (Carol II, Gavrilă Marinescu, Moruzov), precum și încurajarea ei, justificată de anumite considerațiuni de moment (Vaida, Gigurtu, Tătărescu). S-au înregistrat inexplicabile încurajări oficiale discrete, chiar și în timpul celor mai crunte persecuții. De notat că cei care au ridicat ML la rang de partid de guvernământ (complectându-și cabinetele cu fruntași legionari) au fost, primul Tătărescu și al doilea Gigurtu.


Corneliu Coposu, alături de Emil Constantinescu, fostul președinte al României

După amputările teritoriale din anul 1940, care au antrenat și abdicarea lui Carol II, rezidurile ML, - care au supraviețuit decimărilor practicate de represiunile dictaturii regale asupra așa-ziselor "elite" legionare, - și-au manifestat zgomotos vocațiunea lor de a pune mâna pe putere, gonflându-și ponderea și contând pe sprijinul hitlerist, care își extindea hegemonia (și considerându-se exponenții fideli ai "ordinei noi", fascisto-hitleriste). Cadrele vechi, legate de "spiritul Căpitanului", în frunte cu bătrânul profesor Ion Zelea Codreanu, manifestau opoziție, împotriva veleităților lui Horia Sima (care revendica, după opinia lor, fără îndreptățire, șefia partidului decapitat) și susțineau (vechile cadre) că ML lipsită de cadre pregătite și de experiență politică și administrativă, populată recent cu elemente nepregătite și de joasă extracție, trebuie să se mențină în espectativă, până la realizarea unei granituri mai înzestrate și mai apte de conducere.

Arivismul acoliților fanatici și turbulenți ai lui Sima, ajutat de epurări, a triumfat asupra frânei energice încercate de partida "codrenistă" mai rezervată. În sprijinul ardoarei de putere și a dorinței lor de guvernare (și căpătuire) a intervenit și presiunea exercitată de forurile hitleriste, care supra-evaluând capacitatea politică a emulilor lor, socoteau că au interesul să-i promoveze ca elemente devotate, în sprijinul politicei de expansiune și exploatare a Reich-ului. Pe de altă parte, a intervenit obligația lui Antonescu, încă izolat de cadrele armatei din care fusese eliminat, de a-și încropi, la repezeală, un guvern pro-hitlerist, sortit să funcționeze sub auspiciile ocupației și hegemoniei germane. În urma refuzului categoric al partidelor politice serioase de a colabora la o guvernare lovită de acest handicap, Antonescu, care avea neascunse simpatii din trecut pentru ML, a crezut că poate umple vidul din jurul lui, cu ceiace mai avea la îndemână din ML.
 

Pe Horia Sima, Maniu l-a cunoscut incidental, în Septembrie 1940, cu ocazia unui parastas ridicat la Biserica Mihai Vodă din Capitală, pentru Generalul Moruzi (la care "comandantul Mișcării Legionare și vice-președintele Consiliului de Miniștri" de atunci, a ținut să fie de față). A fost singura dată când l-a văzut Maniu, fără însă să angajeze cu el (nici atunci și nici altă dată), vre-o conversație.

În toamna anului 1940, Maniu și-a manifestat dezacordul față de simbioza perfectată de Antonescu, cu fracțiunea arivistă a ML (Sept. 1940). A protestat împotriva interzicerii partidelor politice (Sept. 1940); a protestat împotriva proclamării "Statului Național-Legionar" (Oct. 1940) împotriva suprimării presei; împotriva suspendării garanțiilor constituționale și a restrângerii drepturilor cetățenești; împotriva incitațiilor la dezordine și violență; a cerut ferm restabilirea autorității puterilor constituite și a instituțiilor democratice, (Noiembrie 1940); a protestat împotriva ridicării și reținerii persoanelor, fără forme legale, de către foruri nelegalizate, Maniu a înaintat lui Antonescu un protest energic împotriva aderării guvernului, în numele țării neconsultate, la pactul tripartit (Noiembrie 1940); 

Împotriva infiltrării germane în economia românească (Decembrie 1940). A condamnat în cei mai categorici termeni jafurile, maltratările și crimele comise de legionari și comisă contra muncitoarei Ocsko Tereza; Maniu a înfierat cu revoltă și indignare asasinarea bunului său prieten, secretarul general al Partidului Național-Țărănesc, Virgil Madgearu, și a savantului român Nicolae Iorga, apoi contra asasinării celor 64 de prizonieri politici de la Jilava, învinuiți (dar nejudecați) de a fi persecutat pe legionari, - precum și împotriva omorârii funcționarilor polițienești, reținuți la circumscripțiile și Prefectura de Poliție (4 Decembrie 1940). În mod demonstrativ, a participat, în fruntea unei numeroase delegații de partizani politici, la înmormântarea lui Madgearu și Iorga și a rostit un panegeric, plin de revoltă, împotriva crimelor comise; a cerut insistent (fără rezultat), lui Antonescu, în scris și prin delegat (Col. Stoika) să se desolidarizeze în public de toate crimele legionare și să ia parte ostentativ, la funeraliile victimelor. A înaintat (dec. 1940) lui Antonescu un memoriu în care i-a cerut să garanteze viața și liniștea cetățenilor, să pună capăt anarhiei și să pedepsească abuzurile și crimele. Mai târziu (Maniu) s-a declarat de acord cu reprimarea rebeliunii de la 21-23 Ianuarie 1941 (Scrisoarea din Februarie 1941). (Cea mai mare parte din aceste scrisori, demersuri, memorii, proteste și telegrame, se păstrează în Arhivele Statului și demonstrează clar atitudinea lui Maniu, față de evenimentele enumerate).

Într-o scrisoare din 28 Octombrie 1940, Sima i-a cerut generalului Antonescu să ia măsuri împotriva PNT și Maniu, care stânjenesc guvernarea, prin agitațiile și protestele lor, arătând că în România legionară nu există loc pentru partidele politice democrate.

     În ziua de 28 Noiembrie 1940, la 4 ore după ridicarea de la domiciliu a profesorului Virgil Madgearu, Maniu (care fusese alarmat imediat de soția victimei) și care între-timp încercase prin toate mijloacele (telefoane, curieri) să sesizeze și să ceară ajutorul autorităților competente (Poliție, Siguranță, Jandarmerie, Ministerul de Interne), s-a hotărât (la sugestia colonelului Roșianu), să se adreseze, printr-un delegat direct lui Horia Sima și să-i ceară imediat lui intervenție. Ca urmare l-a însărcinat pe secretarul său (Corneliu Coposu) să se prezinte la Sima, să-i relateze cazul și să ceară măsuri urgente pentru descoperirea și eliberarea lui Madgearu. M-am prezentat la Palatul Cantacuzino (unde își avea sediul Sima) și după o severă percheziție corporală, operată de "garda Comandantului", am fost primit de Horia Sima, care fusese avertizat telefonic, în prealabil, de sosirea unui trimis al lui Maniu. I-am adus la cunoștință că un grup de legionari, veniți cu o mașină al cărei număr fusese reținut (aparținea Institutului Național al Cooperației), l-au ridicat pe Madgearu și transportat în loc necunoscut și că Maniu cere insistent să ordone eliberarea lui. Sima a tăgăduit că ar avea cunoștință de abuz și a promis că va lua, fără amânare, măsurile cerute de Maniu. (Bineînțeles că n-au fost luate măsuri și Madgearu a fost asasinat, în aceeași zi, de legionari).

     În timpul guvernării legionaro-antonesciene, mai mulți legionari de bună credință, care au detestat metodele și măsurile luate de Sima și acoliții lui, s-au desolidarizat de aceste metode și acte și s-au prezentat la Maniu, făcându-i cunoscută poziția lor și dorința de a-și revizui atitudinea. (Grupul Dumitrescu-Zăpadă în Noiembrie 1940, grupul Ing. Vețeleanu, Lambru, Costea, Pădureanu, Comaniciu în Ianuarie 1941. Un alt grup, în frunte cu Ing. Puiu Ion, intrase în PNȚ încă din Septembrie 1940).

     La 23 August 1944, partidele democratice constituite în Blocul Național Democratic (BND), înființat la 20.VI. 1944, au realizat, împreună cu Regele și câțiva generali devotați cauzei, lovitura de stat, soldată cu desființarea dictaturii militare, retragerea României din războiul hitlerist și din "Axă" și restaurarea instituțiilor fundamentale democratice. În cadrul alianței dintre factorii constituiți în BND s-a luat, încă din primele zile ale noului regim, hotărârea unanimă ca cele patru partide să primească în sânul lor, individual, după prealabilă verificare, pe acei români de bună credință, antrenați în formații sau grupări cu caracter fascist sau fascizant, -care își recunosc eroarea de orientare politică și se angajează sincer pe drumul deschis al ideologiilor democratice, - cu condiția expresă ca să nu se fi făcut vinovați de crime și abuzuri, în timpul dictaturilor prăbușite și în general în activitatea anterioară. Consecvente cu această hotărâre, partidele politice care sprijineau noul regim democratic, au procedat (inclusiv Partidul Comunist), la trierea și verificarea individuală a celor care solicitau înscrierea și la primirea adeziunii celor cu trecut ireproșabil și cu tendință sinceră de reconsiderare. În acest context s-a înregistrat o scrisoare adresată lui Maniu (la 29 August 1944), de către un grup de foști legionari onești, în frunte cu Horațiu Comaniciu, dessolidarizați încă în urmă cu trei ani, de guvernarea samavolnică, abuzurile și crimele echipei guvernamentale a lui Horia Sima, - prin care se solicita aprobarea pentru înscrierea petiționarilor în PNȚ. (În motivarea cererii lor, numiții invocau sfatul care le-ar fi fost dat, cu un deceniu înainte, de Codreanu, ca atunci când el nu va mai fi și când vor ajunge la grea cumpănă, să se adreseze lui Maniu, ca celui nai clar văzător și mai cinstit patriot și fruntaș politic român, pentru a fi îndrumați pe drumul cel drept). Maniu a răspuns pozitiv acestei solicitări, fiind în principiu de acord cu primirea individuală în PNȚ a solicitanților fără reproș, care se încadrau în condițiile prestabilite prin hotărârea BND. (Un număr mare de solicitări de acest gen au fost adresate și Partidului Comunist, în urma unui apel lansat în acelaș timp de către Ana Pauker și numeroși foști legionari s-au încadrat atunci în Partidul Comunist).

Problema unui acord politic (de orice natură) între PNȚ și ML, nu s-a pus niciodată. În cele două decenii (1927-1947) care au precedat desființarea PNȚ, între PNȚ și ML s-au înregistrat exclusiv două momente de discuții: cel dintâi în 1937, privind încheierea pactului electoral de neagresiune, inițiat de Maniu și realizat, cel de al doilea, privind inițiativa lui Maniu de a solidariza întreagă opoziția, împotriva dictaturii lui Carol II, în Martie 1938, care n-a putut fi realizat.

Niciodată nu s-a discutat, nu s-a tratat și nu s-a imaginat măcar posibilitatea unor acorduri, cu atât mai puțin a unei "fuziuni" sau "contopiri", - de felul celeia despre care îmi scrii că ar constitui subiectul articolelor încriminate (a căror elucidare mi-o solicitați). Consider că ipoteza la care te referi este absurdă, pentru următoarele considerațiuni.

ML era o organizație fascistă, PNȚ era un partid democratic. ML avea caracter oligarhic, autoritar, centralist și paramilitar, PNȚ era organizat după concepția clasică a sistemului electiv și se guverna după hotărârile colectivității majoritare; ML era lipsită de ideologie politică bine conturată și lipsită de program economic și își suplinea golul doctrinar, prin lozinci romantice, lipsite de conținut sau prin formulări cu caracter demagogic, - PNȚ avea o ideologie politică concretă și un program temeinic de realizare a obiectivelor propuse; ML tindea la realizarea partidului unic (exclusivist) și a statului totalitar, precum și la încătușarea libertății de exprimare a părerilor adverse, urmărind desființarea partidelor politice și intoleranță absolută față de opinia separată, - PNȚ milita de pe poziție radicală de democrație țărănească, pentru asigurarea și garantarea tuturor libertăților publice, în cadrul unui stat liberal progresist, prin mijlocul constituționalizat al pluripartidelor, neîngrădite în opinia și metodele lor; ML era promotoarea unei alianțe totale și necondiționate cu Germania hitleristă și Italia fascistă, - PNȚ era adversar al hitlerismului și fascismului, manifesta nu numai rezerve dar (și) adversitate categorică privitor la apropierea României de țările conduse de regimuri totalitare, revizioniste și expansioniste și afirma, pe plan extern, în mod consecvent, atașamentul său la alianțele tradiționale ale țării; ML era antisemită, xenofobă și șovină, - PNȚ era adversarul net al acestor prejudecăți;


ML cultiva misticismul, propaga violența și elogia crima politică, justificată de obiective naționaliste. – PNȚ avea concepte naționaliste, egalitare și fraterne, condamna violența și teroarea sub toate aspectele lor și propaga umanitarismul și omenia tolerantă, preconizând o conviețuire armonioasă între etniile existente în țară; ML afirma dreptul nelimitat de utilizare a oricăror mijloace, chiar anti-sociale, pentru realizarea unor ținte nebuloase. – PNȚ era fidel democrației parlamentare, instituțiilor tradiționale, ideii de justiție și de dreptate sociale; ML era pusă în slujba unei categorii naționaliste (sau chiar străine) de exploatatori și își limita programul economic la tendința de deposedare de capital și de mijloace de producție a adversarilor politici și a populației minoritare posedante de bunuri, - PNȚ milita pentru dirijismul economic limitat, pentru etatizare în domeniul industriei grele, pentru plafonarea rațională a proprietății rurale, industrializarea sectorului de producție bazat pe resurse interne și pentru cooperativizare;

ML urmărea lichidarea puterilor statale și înlocuirea ordinei existente cu așa zisa dictatură a "elitelor" naționaliste, - PNȚ era partid de ordine întemeiată pe respectul drepturilor omului și a libertăților publice; ML reprezenta vârfurile reacționare agresive și șovine, ale unei fracțiuni restrânse din burghezia urbană veleitară și excesivă și ale unor intelectuali versatili de la sate, gonind arivist după locuri de frunte (nemeritate) în ierarhia vieții publice, - pe temeiul unui naționalism demagogic, copiat după metode de import, - PNȚ reprezenta masele largi ale țărănimii exploatate, și elementele micii burghezii orășenești, flancate de o pleiadă de intelectuali însuflețiți de idei progresiste și de dorința de promovare a intereselor populației.

Este de la sine înțeles că toate aceste contradicții fundamentale, nu puteau găsi nici un punct de convergență.

Dar năstrușnica ipoteză a "contopirii", de care vorbești, este refuzată și de împrejurări de ordin programatic. Astfel, după rebeliunea de la 21/ 23 Ianuarie 1941, conducătorii Mișcării Legionare, cu foarte puține excepții au fugit (cu ajutorul hitlerist) în străinătate; deci ML nu a avut în țară elemente reprezentative care să poată purta tratative. (După August 1944 s-a înregistrat, după știința mea, un singur acord, discret dirijat din străinătate, între ML, prin mandatul ei, Pătrașcu și guvernul Groza, soldat cu o proclamație legionară de abandonare a activității, în schimbul căreia o parte dintre legionarii arestați au fost eliberați din detențiune, iar procesele în curs, împotriva unor elemente fasciste, vinovate de activitate ilegală, au fost clasate).

Deci, după 23 August 1944 nici un alt pact, acord, ori înțelegere, nu a fost perfectată; de altfel, nici nu era de conceput, deoarece ar fi contravenit stipulațiilor din Convenția de Armistițiu de la Moscova, din 12 Sept. 1944 (art 15) și din Tratatul de Pace dintre România și Puterile Aliate, de la Paris din 10 Februarie 1947 (art. 5).

Am încercat să-ți răspund cât mai explicit și cât mai obiectiv, la întrebările din scrisoare. Aș fi bucuros să știu că lămuririle mele (în cazul în care voi primi scrisoarea) îți vor servi la documentarea personală pentru care au fost solicitate și la elucidarea nelămuririlor din culisele evenimentelor care te preocupă.

Te rog să primești încredințarea considerațiunii mele și a celor mai bune amintiri.

Corneliu Coposu"

Vă mai recomandăm:

Ciudata prietenie dintre Corneliu Coposu și un marxist convins, care îl turna la Securitate. Seniorul și-a convins amicul turnător să i se spovedească

Cum petrecea Corneliu Coposu sărbătorile creștine în detenție, urmărit pas cu pas de Securitate

Minciunile istoriei: cum a fost "pictat" Corneliu Coposu drept un mare moșier și un trădător de țară

Cum a refuzat Corneliu Coposu să îl trădeze pe Maniu, deși în schimbul trădării i se promisese libertatea
(Adevarul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Progresiştii marxişti şi neomarxişti sunt marii ideologi pro-pedofilie. Azi, Simone de Beauvoir, țiitoarea lui Sartre: susținătoarea pedofiliei care a pus bazele ideologiei de gen

Paranoia Progresistă continuă. Clip publicitar interzis în Marea Britanie, pentru că în el o mamă îşi îngrijeşte bebeluşul "Îngrijirea copiilor a fost un rol care a fost asociat stereotip cu femeile” spune ASA în hotărârea sa de a interzice clipul.

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

În timp ce milioane de români nu au un loc de muncă, Creşte numărul de migranți asiatici angajaţi în România. România a adus 11.000 de străini din state non-UE în prima jumătate a lui 2019, mai mulţi decât în tot anul 2018

Lev Kaczynski, peședintele partidului polonez de guvernământ cere măsuri împotriva marșurilor homosexualilor: "Acest teatru ambulant" al marşurilor homosexualilor de pe străzile noastre trebuie "demascat şi înlăturat"

Ramnificațiile rețelei pedofilului Epstein merg până la vîrfurile Partidului Democrat și până în interiorul Familiei Regale Britranice

Corey Feldman povestește în direct la CBS News despre Rețeaua De Pedofilie de la Hollywood care abuzează copii. El însuși a fost abuzat de mai multe ori la Holywwod, când era copil.

SUA. Sistemul de Sănătate. De ce unii medici diagnostichează în mod intenționat greșit pacienții

Bloomberg: De ce a eșuat superarma cu propulsie nucleară a lui Vladimir Putin

Bancul zilei: Plăcerile lui badea Gheo

Decizia luată după deraierile din ultima perioadă ale mocăniței de la Valea Vaseului, de pe unul dintre traseele pitorești din România

Cântăreața de muzică populară Anamaria Pop a murit într-un accident de mașină

A murit Mariana Zaharescu, una dintre cele mai cunoscute voci ale Teleenciclopediei

Argentinienii își retrag "în masă" banii de la bănci, spune președintele Bolsonaro

Siria: Forțele regimului sirian au pătruns într-un oraș-cheie din provincia Idleb

Mișcarea 5 Stele consideră că Matteo Salvini nu mai este un "partener credibil"

Consiliul de Stat din China cere integrarea Shenzhen cu Hong Kong și Macao

Digi Sport: Proprietarii unui bar au aruncat tot whisky-ul în toaletă, după gestul golănesc la care au asistat. VIDEO

Costul vieții în București, comparativ cu alte orașe din afară și din țară. Cum e calitatea vieții

Cazul Caracal. Omul de afaceri Remus Rădoi, audiat la București, la sediul DIICOT în legătură cu crimele și nu despre relațiile cu polițiștii

Iranul solicită Statelor Unite să nu încerce să rețină petrolierul Grace 1, eliberat recent de autoritățile din Gibraltar

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 19 august

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

HOROSCOP 19 august 2019: O zi de luni norocoasă, dinamică și ofertantă pentru zodiile de Foc

Crima din salonul de psihiatrie. Stativul, obiectul folosit de agresorul de la Săpoca pentru a-i ucide pe pacienți, nu trebuia să stea în salon

Katy Perry, acuzată de comportament sexual nepotrivit de către o prezentatoare TV din Rusia

Washington Post: Rapide, discrete și greu de oprit: testele cu rachete ale Coreii de Nord își sporesc gradul de periculozitate

Utile: Platforma care ar putea lua locul Netflix va fi lansată curând; Soluții ca să dormi bine în nopțile călduroase de vară; Durerea de cap provocată de caniculă: cum scapi de ea și când e cazul să mergi la medic

Business report: Ultimele detalii despre inițiativa de impozitare a pensiilor; Averea la nivel mondial, la cote uriașe. Câți bani generează pe minut o dinastie de miliardari; Cât și cum este integrată România cu Zona Euro

​REPORTAJ Povestea Oltchim - de la faliment la șansa de a renaște - Episodul II

Cine este criminalul de la Săpoca și ce voia să facă înainte de a omorî, cu cruzime, cinci persoane internate în spital

Sibiu: Incendiu la un depozit de hârtie din comuna Șelimbăr

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Pintea: 80% dintre manageri nu au ce căuta în sistemul de sănătate / Vom grăbi implementarea modificării criteriilor de performanță

Ce spune Sorina Pintea, despre condițiile din Spitalul Săpoca, locul unde cinci pacienți au murit, loviți cu un stativ de perfuzii

Daniil Medvedev a câștigat turneul de la Cincinnati - Va urca pe locul 5 în clasamentul ATP

Furie în Downing Street 10 după dezvăluirea "Operațiunii Yellowhammer" / Boris Johnson crede că un fost ministru vrea să-i distrugă negocierile cu liderii UE pe tema Brexit

Simona Halep, moment de sinceritate despre relația de dragoste cu Toni Iuruc: "Am un iubit și nu aș sacrifica familia pentru tenis"

Spania oferă portul Algeciras pentru debarcarea imigranților de pe nava Open Arms, la bordul căreia a urcat actorul Richard Gere

VIDEO INTERVIU Dr. Toma Vlad, medic specialist stomatolog: Periuța de dinți electrică este mult mai eficientă decât periuța clasică

Huawei, împinsă în afara pieței din SUA. Donald Trump continuă să se opună unei colaborări, din "motive de securitate națională"

Accident cumplit în Bihor. Un autocar s-a ciocnit cu un autoturism. Unul dintre șoferi a murit

Cu toții o știm și o iubim pe FETIȚA ZURLI. CUM ARATĂ în realitate, cum o CHEAMĂ de fapt și ce VÂRSTĂ are | VIDEO

Trump continuă să se opună unei colaborări între Statele Unite și Huawei

Donald Trump reafirmă faptul că Mike Pence va candida din nou alături de el în 2020

Spania propune navei Open Arms să debarce imigranții în cel mai apropiat port spaniol

Președintele Donald Trump susține că Statele Unite au discuții ''foarte bune'' cu talibanii

Noi detalii din cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei: Încep să apară victime mai noi, mai vechi. Oamenii încep să aibă curaj/ "În acea casă sunt foarte multe nemernicii"

Constanța: Doi bărbați împușcați cu o armă de vânătoare; unul dintre ei a murit

Partidul Laburist va depune moțiune de cenzură și vrea un nou referendum pe tema Brexit

Justin Bieber și Hailey Baldwin și-au programat nunta

Brexit: Parlamentul trebuie să fie convocat în cel mai scurt timp, susține Partidul Laburist

ȘTIRILE OREI 12.00, 19 august 2019

Căutări extinse la Caracal, la casa lui Gheorghe Dincă. Anchetatorii scanează pereții

Val de critici în Marea Britanie, după ce s-a anunțat o nouă scumpire a biletelor de tren. Mulți pasageri vor căuta alte soluții, după ce întârzierile au atins maximul ultimilor 13 ani

Tenis: Cornet și Pera, calificate în optimi la Bronx Open (WTA)

Constanța: Polițiștii și procurorii DIICOT au întocmit 46 de dosare penale în urma unei acțiuni antidrog

Polonia: Fosta șefă a guvernului Beata Szydlo a provocat un accident rutier la Cracovia

Discuții Dăncilă-Tăriceanu, după ultimatumul dat de ALDE

FIFA l-a lăudat pe George Pușcaș pentru dubla reușită pentru Reading


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14

Nr. de articole la aceasta sectiune: 816, afisate in 14 pagini.ieri 05:07 CITATUL ZILEI