10:15
Comentarii Adauga Comentariu

ISTORIE Aplicații militare de amploare în Ungaria, Polonia și Republica Democrată Germană (1962)

Înființarea oficială a Organizației Tratatului de la Varșovia la 14 mai 1955 a constituit un moment foarte important pentru armata română. Prin semnarea de către Gheorghe Gheorghiu-Dej, din partea României, a documentului prin care se consfințea alcătuirea unor organe de conducere politice și militare ale acelei alianțe, autoritățile politice de la București au acceptat includerea aproape în totalitate a unităților armatei române în structura militară a Organizației Tratatului de la Varșovia. Dintr-o dată, 8 divizii ale trupelor de uscat, 3 divizii de aviație de vânătoare, o divizie de aviație de vânătoare-bombardament și întreaga flotă maritimă militară română urmau să facă parte din Forțele Armate Unite ale Organizației Tratatului de la Varșovia (F.A.U.), în caz de război.

Autoritățile sovietice au prevăzut ca statele semnatare ale Tratatului de la Varșovia să pună la dispoziția comandantului suprem al Forțelor Armate Unite cel puțin 78 divizii din cadrul trupelor de uscat, 61 divizii de aviație (42 divizii de aviație de vânătoare, 11 divizii de aviație de bombardament și 8 divizii de aviație de vânătoare-bombardament), toate forțele maritime militare ale Poloniei, României și Bulgariei, precum și Flota a 4-a Maritimă (din Marea Baltică) și Flota Mării Negre ale Uniunii Sovietice. Includerea în cadrul F.A.U. a unor unități militare est-germane și albaneze urma să se realizeze după încheierea unei convenții speciale (în cazul guvernului est-german), respectiv prin stabilirea unui plan de coordonare dintre Comandamentul Forțelor Armate Unite și autoritățile politice de la Tirana.

Forțelor Armate Unite s-au aflat sub controlul direct al autorităților de la Moscova printr-un Comandament Unificat, în fruntea căruia au fost instalați doi militari sovietici – mareșalul Ivan S. Konev (comandant) și generalul Aleksei Antonov (șef de stat major) – care conduceau în același timp Direcția a 10-a din cadrul Statului Major General al armatei Uniunii Sovietice.

Începutul anilor ’60 a fost marcat de o modificare substanțială a structurilor armatelor din statele membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia, pe fondul apariției și dezvoltării accelerate a unor noi vectori de luptă, capabili să transporte încărcături nucleare la distanțe foarte mari (rachete, bombardiere și submarine). În acele condiții, generalul Leontin Sălăjan a prezentat la Moscova, în luna martie 1961, un plan al armatei române referitor la dotarea cu tehnică de luptă modernă în perioada 1961-1965 și a fost de acord cu modificarea compunerii și destinației marilor unități militare românești – atât la pace, cât și la război.

La sfârșitul aceleași luni, ministrul Forțelor Armate a fost semnat, din partea României, un nou protocol secret al Organizației Tratatului de la Varșovia. În acel document s-a prevăzut ca autoritățile de la București să pună la dispoziția Forțelor Armate Unite, în caz de război, 12 divizii mecanizate, două divizii de tancuri, un regiment de desant-parașutare, 4 regimente de rachete antiaeriene, 4 regimente și 2 divizioane de artilerie antiaeriană românești.

Intenția din acea perioadă a autorităților de la Moscova a fost de a micșora efectivele militare convenționale din Uniunea Sovietică și țările membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia și de a crește rapid, în același timp, capacitatea de luptă printr-o înzestrare cu mijloace moderne. Procesul de echipare a unităților militare transformate a luat amploare în perioada 1961-1962 și, de la nivelul Comandamentului Forțelor Armate Unite, au fost stabilite mai multe aplicații militare care s-au desfășurat în cursul anului 1962 pe teritoriile Ungariei, Poloniei, Republicii Democrate Germane, României și Bulgariei.

În cadrul „Planului de măsuri al Comandamentului Forțelor Armate Unite pentru pregătirea operativă și de luptă în anul de instrucție 1961 (pentru armata română)” – document întocmit la 23 octombrie 1961 de generalul-colonel sovietic N.I. Gusev – s-a prevăzut faptul că manevrele militare din Ungaria urmau să se desfășoare în perioada 20-30 aprilie 1962. Denumită codificat „Dunărea”, aplicația de comandament și stat major, de Front, cu trupe, a fost condusă de mareșalul Andrei A. Greciko și în subordinea acestuia s-au aflat următoarele forțe:

- din Grupul de Trupe de Sud (sovietic), care se afla pe teritoriul Ungariei: un comandament de front și o divizie motorizată (de tancuri), cu mijloace de întărire;

- din Uniunea Sovietică: un comandament de Corp de Armată din Regiunea Militară Subcarpatică;

- din România: comandamentul Armatei 3, precum și Divizia 18 Mecanizată (care avea sediul central la Timișoara și era comandată de colonelul Constantin Didulescu);

- din Ungaria: un comandament de armată și o divizie motorizată, cu mijloace de întărire.[i]

La 26 octombrie 1961, Ministerul Forțelor Armate a nominalizat comandamentul Armatei 3 și Divizia 18 Mecanizată pentru a participa la acele manevre. Propunerea a fost aprobată în ședința din 3 noiembrie 1961 a Biroului Politic al C.C. al P.M.R.[ii]Ulterior, autoritățile militare române au fost surprinse neplăcut de faptul că nu au fost consultate de organizatorii aplicației „Dunărea” (de sovietici, în primul rând) și nu au fost invitate să participe la întocmirea concepției sale, a „planurilor de desfășurare, executarea recunoașterilor și pregătirea bilanțurilor”[iii].

După aplicația din Ungaria au urmat manevrele cu trupe, cu acțiune dublă, conduse de către ministrul polonez al Apărării Populare, generalul-colonel Marian Spychalski.[iv] Denumită codificat „BALTICA-ODER”[v], acea aplicație s-a desfășurat, teoretic, în zona Copenhaga (Danemarca) – Magdeburg (R.D.G.) – Poznań (Polonia) – Słupsk (Polonia) în perioada 5-10 octombrie 1962. Manevrele cu trupe au avut loc atât pe teritoriul Poloniei, cât și, parțial, pe cel al Republicii Democrate Germane, precum și în zona litoralului polonez și est-german de la Marea Baltică.

Tema aplicației – Organizarea și ducerea operației combinate de desant și antidesant – și concepția generală a sa erau înscrise pe linia doctrinei militare sovietice din perioada respectivă. Astfel, „Forțele de Vest (denumire folosită aici pentru trupele NATO – nota Petre Opriș), concentrându-și în secret trupele sub pretextul aplicațiilor, execută lovitură nucleară asupra Forțelor de Est și trec la ofensivă, dând lovitura principală pe direcția WITTENBERG – Nord BERLIN. [...] Forțele de Est (Frontul de litoral și Frontul BERLIN), executând lovitura nucleară asupra Forțelor de Vest, își regrupează forțele, concomitent cu lichidarea urmărilor loviturii nucleare executate de Forțele de Vest, în scopul opririi ofensivei acestora și trecerii la ofensivă pe direcția generală BRESLAU – HAMBURG”[vi].

Pentru a pune în practică planurile aplicației „BALTICA-ODER” au fost concentrate și folosite, în total, 250 de tancuri, 300 transportoare blindate, 5000 autovehicule, 250 avioane, 105 nave și aproximativ 32.000 militari. În planul pentru conducerea și desfășurarea aplicației au fost incluși 5000 militari și 1000 mașini.[vii]

Structurilor naționale care au participat la acele manevre operative au fost următoarele:

1. Forțele militare poloneze: un comandament de armată; o grupă operativă în rolul grupei operative „BALTICA” (a Forțelor de Vest, NATO); un comandament de divizie de tancuri; un regiment de tancuri, prevăzut cu efective; un comandament de divizie mecanizată; un regiment mecanizat, cu efective; un comandament de divizie de desant aerian; un batalion de desant aerian, cu efective; un regiment de pontonieri; o divizie de aviație de vânătoare; două regimente de aviație marină; unități de nave de desant; unități de asigurare logistică;

2. Forțele militare sovietice: un comandament de divizie de tancuri; un regiment mecanizat, cu efective; un batalion de infanterie moto (desant maritim); trei divizii de aviație; un regiment de elicoptere; unități de pontonieri; nave de desant; unități de asigurare logistică;

3. Forțele militare est-germane: un comandament de divizie mecanizată; un regiment mecanizat, cu efective; nave de desant; o companie de infanterie (desant maritim); unități de asigurare logistică.

Analizând raportul realizat de către generalul-colonel Arhip Floca[viii] despre aplicația la care a asistat, se poate constata faptul că în concepția de ansamblu a manevrelor nu a existat nici o referire la organizarea și ducerea unor acțiuni de apărare. Forțele de Vest (NATO) atacau prin surprindere și foloseau mijloacele nucleare din dotare, iar Forțele de Est (ale Organizației Tratatului de la Varșovia) executau regruparea și treceau la ofensivă. Putem presupune că militarii care au conceput aplicația au evitat în mod deliberat cuvintele „apărare” și „defensivă” pentru a se respecta astfel doctrina militară sovietică din acel moment.

Potrivit concepției generale a aplicației, forțele inamice treceau la ofensivă prin surprindere și foloseau masiv arme nucleare. Lovitura lor principală era dată pe direcția Wittenberg – Nord Berlin. Pentru a asigura flancul stâng al grupării principale a NATO, „Gruparea operativă BALTICA” (alcătuită din două divizii mecanizate, o divizie de infanterie moto și Divizia 16 Desant Aerian) debarca pe litoralul inamic (polonez) în sectorul Mielno-Unieście – Dziwnów și alcătuia un dispozitiv de luptă pe două eșaloane, cu Diviziile 11 și 13 Mecanizate în eșalonul întâi și cu Divizia 6 Infanterie Moto în eșalonul doi. Pentru a atrage și fixa rezervele Forțelor de Est (ale Organizației Tratatului de la Varșovia), se considera că Divizia 16 Desant Aerian a fost parașutată în raionul Ińsko. În acest fel se asigura libertatea de acțiune a grupării principale a NATO. Lărgimea sectorului „Grupării operative BALTICA” (NATO) era de 70 kilometri.[ix]

Cei care au conceput exercițiul respectiv au prevăzut și lansarea Diviziei 1 Desant Aerian în raionul Cedynia. Această mare unitate avea ca obiective cucerirea punctelor obligatorii de trecere peste râul Oder și împiedicarea afluirii forțelor Organizației Tratatului de la Varșovia spre linia frontului.

Conform concepției de ansamblu a aplicației, trupele poloneze, sovietice și est-germane din cadrul Forțelor de Est (Organizația Tratatului de la Varșovia) urmau să acționeze astfel:

- Frontul Berlin, împotriva grupării principale de forțe a NATO;

- Frontul de litoral, împotriva „Grupării operative BALTICA”;

- rezervele Organizației Tratatului de la Varșovia, contra Diviziilor 16 și 1 Desant Aerian, care se aflau în raioanele Ińsko, respectiv Cedynia.

La începutul aplicației, generalul polonez care comanda „Gruparea operativă BALTICA” (NATO) a propus incendierea în mod fictiv a unei suprafețe de circa 13.000 m[2]. În acest scop, acesta a solicitat ajutorul eșalonului superior pentru a i se pune la dispoziție mijloacele de luptă necesare lansării a 432 bombe cu napalm. De asemenea, comandantul grupării respective a susținut ideea creării fictive a unei zone infectate radioactiv, pe o lungime de 200 kilometri și o lățime de 30 kilometri, în scopul asigurării acțiunilor de luptă ale desantului său maritim. Cele două propuneri nu au fost aprobate de eșalonul superior, care a considerat că „executarea acestor măsuri ar fi dus la îngreunarea acțiunilor de luptă ale trupelor proprii (NATO – nota Petre Opriș)”[x].

Deoarece hotărârile sale inițiale nu au fost acceptate, comandantul „Grupării operative BALTICA” a apelat la șase elicoptere de transport Mi-6 „Hook” și 33 elicoptere Mi-4 „Hound”[xi] pentru a asigura acțiunile de luptă ale desantului maritim, lansând tactic un batalion în adâncimea teritoriului inamic. Debarcarea militarilor din aeronave și executarea de către aceștia a misiunilor de luptă ordonate s-au executat într-un timp extrem de scurt. Totodată, „Gruparea operativă BALTICA” a realizat real un desant maritim de valoarea unui regiment de infanterie marină. După o pregătire de foc fictivă – în care erau folosite și armele nucleare – 1200 de militari, 10 tancuri T-54 și 8 tancuri amfibii PT-76 au debarcat în patru valuri pe litoral. Primele două valuri de militari au fost alcătuite din subunități de cercetare și pionieri, respectiv din tancuri amfibii PT-76 și tancuri T-54. În cel de-al treilea val s-au aflat subunitățile de infanterie, iar în ultimul, statul major al regimentului de infanterie marină. În plus, trei vedete torpiloare au executat în comun o operațiune pentru ocuparea unui port de la Marea Baltică.

citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro

Continuați să citiți...

(Hotnews)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Prostie și Nesimțire Cât Casa. Idioții nu au mai lăsat-o pe Buzărnescu să joace cu jucătoarea mai slabă a francezilor. Va juca Begu care nu a câștigat nimic anul ăsta. Ilie Năstase e revoltat...dar ce folos, au decis...alții.

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 21 aprilie

Au dat foc la Notre Dame în Săptămâna Mare a Catolicilor. 875 de atacuri împotriva bisericilor, anul trecut. 5 biserici catolice vandalizate în februarie 2019 în doar o săptămână. Pe 17 Martie 2019, Biserica Saint Suplice A FOST INCENDIATĂ INTENȚIONAT.

"Avem O CREATURĂ în dormitor". Descoperirea ABSOLUT ȘOCANTĂ pe care a făcut-o o mamă în camera copiilor | FOTO VIRAL

SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA (ora 21:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT

Descoperirea SCÂRBOASĂ făcută de oamenii de știință! Nimeni nu ar fi crezut așa ceva despre BARBA unui bărbat

11 ani de la moartea Monicăi Lovinescu

Gândurile lui Cristoiu: Klaus Iohannis e dator să nu semneze remanierea Guvernului

LEGĂTURA dintre Iohannis și liderul pro rus Usatîi, reținut si eliberat la Chișinău. Multimilionarul Michael Schmidt, directorul filialei BMW România, care este căsătorit cu sora lui Renato Usatîi, Veronica, i-a finantat campania lui Iohannis

Digi24: Paraschivenia săptămânii. Vai, dar ce bine semănați!

Autoritățile mexicane sunt "profund îngrijorate" de patrulele înarmate de la granița cu SUA

VIDEO. Moment inedit cu galeria României condusă de Emil Boc, la o terasă din Rouen. Francezii au aplaudat la final

ULTIMA ORĂ: Informații din interior. Se schimbă "racheta 2" în echipa României de Fed Cup? Anunțul făcut în direct la TV

Știrile Pro TV: Submarinul sinistru al lui Putin. Ar putea șterge un oraș întreg de pe fața pământului

Buzărnescu, foarte supărată. Interviu cu lacrimi în ochi al Mihaelei: "Toată cariera am luptat pentru asta!". Unde a pierdut meciul cu Garcia

Kosovo și-a repatriat 110 cetățeni din Siria, printre care și foști combatanți ISIS

Do svidaniya, Challenge Cup! Rugby-ul românesc a picat în "Cupa Intertoto" a sportului cu balonul oval. Timișoara Saracens a cedat barajul cu rușii de la Enisei, iar următoarea campioană a României merge în a treia competiție europeană

Negocieri între Bashar al-Assad și Rusia: Moscova ar putea prelua controlul asupra unui port la Marea Mediterană

PAŞTE 2018. Friptură de miel la cuptor, aşa cum o face Horia Varlan

Meleșcanu: Un grup de opt copii români se află în Sri Lanka. Sunt în siguranță la o unitate militară

Teodorovici insistă: Guvernul va iniția negocieri cu statele UE pentru un pachet de măsuri privind piața muncii. Oamenii de afaceri se plâng de lipsa forței de muncă

Fed Cup, Franța - România | Trei idei la finele primei zile a semifinalei de la Rouen: suntem peste tot acasă, dar jucăm cu o rachetă și jumătate?

SUA: Comemorarea a 20 de ani de la atacul de la Columbine

Turcia: AKP, partidul președintelui Erdogan, a depus o nouă contestație în care cere repetarea scrutinului la Istanbul

Un membru al forțelor ONU de menținere a păcii a fost ucis în Mali

Duminică au loc alegeri prezidențiale în Macedonia de Nord

Paștele catolic la Cluj: Zeci de credincioși și-au dus coșurile cu mâncare pentru a fi sfințite de preot | GALERIE FOTO

FedCup, semifinale: Australia vs Belarus 2-2 / Victoria Azarenka a dominat-o pe Samantha Stosur - Finalista se decide la dublu

​VIDEO La Liga: Barcelona vs Real Sociedad 2-1 / Catalanii, tot mai aproape de titlu

Digisport: Ce i-a transmis Simona Halep lui Țiriac după victoria cu Mladenovic

Liberalii îi cer șefului PSD al Consiliului Județean Iași factura pentru mitingul organizat pentru Dragnea

ULTIMA ORĂ: România face schimbare! Mutarea a fost confirmată oficial. Cine îi va lua locul Mihaelei Buzărnescu

Precizări ale Primăriei Capitalei după ce singurul centru de găzduire a victimelor violenței domestice, deschis non-stop, a anunțat că se închide din lipsa finanțării

Băncile centrale avertizează asupra riscurilor financiare ale schimbărilor climatice: Asistăm deja la efecte catastrofale

Cioloș îl ironizează pe Dragnea:" Orice om îi este teamă că-i fură PLUS aragazele. Frigiderele le ia USR, ca să nu mai rămână #nimic"

CITATUL ZILEI

"Păștenii", obiceiul prin care oamenii dintr-un sat din Alba pregătesc Paștele | FOTO

Papa Francisc, mesaj pentru credincioși cu ocazia Paștelui catolic: "Trăiți pentru Dumnezeu, nu pentru bogăție și succes"

Regina Elizabeth a II-a împlinește astăzi 93 de ani. Motivul pentru care regina Marii Britanii are două aniversări

INTERVIU | Arvydas Pocius: Statele UE discută de PESCO, dar nu ar trebui să fie o variantă pentru NATO

Antrenorul Markus Weinzierl, demis de la VfB Stuttgart

ULTIMA ORĂ: Primul transfer stelar pentru "noul Real Madrid"! Zidane își vede visul cu ochii, Perez bagă mână adânc în buzunar

SPECIAL | Jonas Hector, un caz rar în fotbalul mondial. A evoluat la Cupa Mondială, se afla pe lista granzilor din Europa, dar a ales să rămână în Liga 2 alături de echipa care l-a propulsat în elită: "Aici mă simt ca acasă"

BREAKING Cel puțin 20 de persoane ucise și alte peste 200 rănite în urma unor explozii în Sri Lanka | FOTO

Paștele catolic și al altor confesiuni occidentale se sărbătorește duminică. Obiceiuri și tradiții din jurul lumii

Știm prima finalistă Fed Cup și posibila gazdă a echipei României. Darren Cahill exultă: "Ești un star!" Victorie la fotofiniș într-un duel purtat în doi

"Cobra" a ales! Messi sau Ronaldo? Adrian Ilie a răspuns la întrebarea care a pus pe jar lumea fotbalului

Schimbările de ultim moment, tot mai posibile: Irina Begu, antrenament intens cu Simona Halep / Ar putea să o înlocuiască pe Mihaela Buzărnescu

MAE: Suntem șocați de atacurile din Sri Lanka

Tenis: Australia a învins Belarusul, cu 3-2, și s-a calificat în finala Fed Cup

VIDEO. Soții Iohannis, la biserică în prima zi a Paștelui catolic. Mesajul președintelui pentru ortodocși

Liga 2: Dacia Unirea Brăila vs Universitatea Cluj 0-8 / Goga a marcat de patru ori

LIVE BLOG: Franța - România, 1-1 | Halep și Garcia se luptă, ACUM, pentru un punct crucial, după victorii în minimum de seturi, sâmbătă. Visăm la o calificare istorică în finala Fed Cup, dar Simona începe ezitant! Doar "Ro-mâ-ni-a" se aude în Kindarena

​FedCup: Australia s-a calificat în finală după 26 de ani (3-2 vs Belarus) - Ashleigh Barty și Samantha Stosur au câștigat meciul de dublu

Ministerul Sănătății, reacție după acuzațiile primarului intrat în greva foamei: Nici ministrul și nici ministerul nu aprobă înființarea substațiilor de ambulanță

LIVE BLOG | PAOK - Levadiakos, de la 19:00. Toate detaliile despre meciul care l-ar putea trimite în istorie pe Lucescu. Ziua cea mai lungă! VIDEO | Salonicul "fierbe"

Ernesto Valverde se dă la o parte. Antrenorul pe care-l indică drept cel mai bun din lume: "Fără îndoială!"

Accident GRAV pe DN1: Două persoane au murit, iar a treia este rănită grav în urma coliziunii dintre o autoutilitară și două autoturisme

Alertă: Mai multe explozii la două biserici din Sri Lanka

CFR Cluj a câștigat în fața echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 1-0, în etapa a șasea din play-off


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1160, afisate in 20 pagini.ieri 05:28 CITATUL ZILEI