10:15
Comentarii Adauga Comentariu

ISTORIE Aplicații militare de amploare în Ungaria, Polonia și Republica Democrată Germană (1962)

Înființarea oficială a Organizației Tratatului de la Varșovia la 14 mai 1955 a constituit un moment foarte important pentru armata română. Prin semnarea de către Gheorghe Gheorghiu-Dej, din partea României, a documentului prin care se consfințea alcătuirea unor organe de conducere politice și militare ale acelei alianțe, autoritățile politice de la București au acceptat includerea aproape în totalitate a unităților armatei române în structura militară a Organizației Tratatului de la Varșovia. Dintr-o dată, 8 divizii ale trupelor de uscat, 3 divizii de aviație de vânătoare, o divizie de aviație de vânătoare-bombardament și întreaga flotă maritimă militară română urmau să facă parte din Forțele Armate Unite ale Organizației Tratatului de la Varșovia (F.A.U.), în caz de război.

Autoritățile sovietice au prevăzut ca statele semnatare ale Tratatului de la Varșovia să pună la dispoziția comandantului suprem al Forțelor Armate Unite cel puțin 78 divizii din cadrul trupelor de uscat, 61 divizii de aviație (42 divizii de aviație de vânătoare, 11 divizii de aviație de bombardament și 8 divizii de aviație de vânătoare-bombardament), toate forțele maritime militare ale Poloniei, României și Bulgariei, precum și Flota a 4-a Maritimă (din Marea Baltică) și Flota Mării Negre ale Uniunii Sovietice. Includerea în cadrul F.A.U. a unor unități militare est-germane și albaneze urma să se realizeze după încheierea unei convenții speciale (în cazul guvernului est-german), respectiv prin stabilirea unui plan de coordonare dintre Comandamentul Forțelor Armate Unite și autoritățile politice de la Tirana.

Forțelor Armate Unite s-au aflat sub controlul direct al autorităților de la Moscova printr-un Comandament Unificat, în fruntea căruia au fost instalați doi militari sovietici – mareșalul Ivan S. Konev (comandant) și generalul Aleksei Antonov (șef de stat major) – care conduceau în același timp Direcția a 10-a din cadrul Statului Major General al armatei Uniunii Sovietice.

Începutul anilor ’60 a fost marcat de o modificare substanțială a structurilor armatelor din statele membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia, pe fondul apariției și dezvoltării accelerate a unor noi vectori de luptă, capabili să transporte încărcături nucleare la distanțe foarte mari (rachete, bombardiere și submarine). În acele condiții, generalul Leontin Sălăjan a prezentat la Moscova, în luna martie 1961, un plan al armatei române referitor la dotarea cu tehnică de luptă modernă în perioada 1961-1965 și a fost de acord cu modificarea compunerii și destinației marilor unități militare românești – atât la pace, cât și la război.

La sfârșitul aceleași luni, ministrul Forțelor Armate a fost semnat, din partea României, un nou protocol secret al Organizației Tratatului de la Varșovia. În acel document s-a prevăzut ca autoritățile de la București să pună la dispoziția Forțelor Armate Unite, în caz de război, 12 divizii mecanizate, două divizii de tancuri, un regiment de desant-parașutare, 4 regimente de rachete antiaeriene, 4 regimente și 2 divizioane de artilerie antiaeriană românești.

Intenția din acea perioadă a autorităților de la Moscova a fost de a micșora efectivele militare convenționale din Uniunea Sovietică și țările membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia și de a crește rapid, în același timp, capacitatea de luptă printr-o înzestrare cu mijloace moderne. Procesul de echipare a unităților militare transformate a luat amploare în perioada 1961-1962 și, de la nivelul Comandamentului Forțelor Armate Unite, au fost stabilite mai multe aplicații militare care s-au desfășurat în cursul anului 1962 pe teritoriile Ungariei, Poloniei, Republicii Democrate Germane, României și Bulgariei.

În cadrul „Planului de măsuri al Comandamentului Forțelor Armate Unite pentru pregătirea operativă și de luptă în anul de instrucție 1961 (pentru armata română)” – document întocmit la 23 octombrie 1961 de generalul-colonel sovietic N.I. Gusev – s-a prevăzut faptul că manevrele militare din Ungaria urmau să se desfășoare în perioada 20-30 aprilie 1962. Denumită codificat „Dunărea”, aplicația de comandament și stat major, de Front, cu trupe, a fost condusă de mareșalul Andrei A. Greciko și în subordinea acestuia s-au aflat următoarele forțe:

- din Grupul de Trupe de Sud (sovietic), care se afla pe teritoriul Ungariei: un comandament de front și o divizie motorizată (de tancuri), cu mijloace de întărire;

- din Uniunea Sovietică: un comandament de Corp de Armată din Regiunea Militară Subcarpatică;

- din România: comandamentul Armatei 3, precum și Divizia 18 Mecanizată (care avea sediul central la Timișoara și era comandată de colonelul Constantin Didulescu);

- din Ungaria: un comandament de armată și o divizie motorizată, cu mijloace de întărire.[i]

La 26 octombrie 1961, Ministerul Forțelor Armate a nominalizat comandamentul Armatei 3 și Divizia 18 Mecanizată pentru a participa la acele manevre. Propunerea a fost aprobată în ședința din 3 noiembrie 1961 a Biroului Politic al C.C. al P.M.R.[ii]Ulterior, autoritățile militare române au fost surprinse neplăcut de faptul că nu au fost consultate de organizatorii aplicației „Dunărea” (de sovietici, în primul rând) și nu au fost invitate să participe la întocmirea concepției sale, a „planurilor de desfășurare, executarea recunoașterilor și pregătirea bilanțurilor”[iii].

După aplicația din Ungaria au urmat manevrele cu trupe, cu acțiune dublă, conduse de către ministrul polonez al Apărării Populare, generalul-colonel Marian Spychalski.[iv] Denumită codificat „BALTICA-ODER”[v], acea aplicație s-a desfășurat, teoretic, în zona Copenhaga (Danemarca) – Magdeburg (R.D.G.) – Poznań (Polonia) – Słupsk (Polonia) în perioada 5-10 octombrie 1962. Manevrele cu trupe au avut loc atât pe teritoriul Poloniei, cât și, parțial, pe cel al Republicii Democrate Germane, precum și în zona litoralului polonez și est-german de la Marea Baltică.

Tema aplicației – Organizarea și ducerea operației combinate de desant și antidesant – și concepția generală a sa erau înscrise pe linia doctrinei militare sovietice din perioada respectivă. Astfel, „Forțele de Vest (denumire folosită aici pentru trupele NATO – nota Petre Opriș), concentrându-și în secret trupele sub pretextul aplicațiilor, execută lovitură nucleară asupra Forțelor de Est și trec la ofensivă, dând lovitura principală pe direcția WITTENBERG – Nord BERLIN. [...] Forțele de Est (Frontul de litoral și Frontul BERLIN), executând lovitura nucleară asupra Forțelor de Vest, își regrupează forțele, concomitent cu lichidarea urmărilor loviturii nucleare executate de Forțele de Vest, în scopul opririi ofensivei acestora și trecerii la ofensivă pe direcția generală BRESLAU – HAMBURG”[vi].

Pentru a pune în practică planurile aplicației „BALTICA-ODER” au fost concentrate și folosite, în total, 250 de tancuri, 300 transportoare blindate, 5000 autovehicule, 250 avioane, 105 nave și aproximativ 32.000 militari. În planul pentru conducerea și desfășurarea aplicației au fost incluși 5000 militari și 1000 mașini.[vii]

Structurilor naționale care au participat la acele manevre operative au fost următoarele:

1. Forțele militare poloneze: un comandament de armată; o grupă operativă în rolul grupei operative „BALTICA” (a Forțelor de Vest, NATO); un comandament de divizie de tancuri; un regiment de tancuri, prevăzut cu efective; un comandament de divizie mecanizată; un regiment mecanizat, cu efective; un comandament de divizie de desant aerian; un batalion de desant aerian, cu efective; un regiment de pontonieri; o divizie de aviație de vânătoare; două regimente de aviație marină; unități de nave de desant; unități de asigurare logistică;

2. Forțele militare sovietice: un comandament de divizie de tancuri; un regiment mecanizat, cu efective; un batalion de infanterie moto (desant maritim); trei divizii de aviație; un regiment de elicoptere; unități de pontonieri; nave de desant; unități de asigurare logistică;

3. Forțele militare est-germane: un comandament de divizie mecanizată; un regiment mecanizat, cu efective; nave de desant; o companie de infanterie (desant maritim); unități de asigurare logistică.

Analizând raportul realizat de către generalul-colonel Arhip Floca[viii] despre aplicația la care a asistat, se poate constata faptul că în concepția de ansamblu a manevrelor nu a existat nici o referire la organizarea și ducerea unor acțiuni de apărare. Forțele de Vest (NATO) atacau prin surprindere și foloseau mijloacele nucleare din dotare, iar Forțele de Est (ale Organizației Tratatului de la Varșovia) executau regruparea și treceau la ofensivă. Putem presupune că militarii care au conceput aplicația au evitat în mod deliberat cuvintele „apărare” și „defensivă” pentru a se respecta astfel doctrina militară sovietică din acel moment.

Potrivit concepției generale a aplicației, forțele inamice treceau la ofensivă prin surprindere și foloseau masiv arme nucleare. Lovitura lor principală era dată pe direcția Wittenberg – Nord Berlin. Pentru a asigura flancul stâng al grupării principale a NATO, „Gruparea operativă BALTICA” (alcătuită din două divizii mecanizate, o divizie de infanterie moto și Divizia 16 Desant Aerian) debarca pe litoralul inamic (polonez) în sectorul Mielno-Unieście – Dziwnów și alcătuia un dispozitiv de luptă pe două eșaloane, cu Diviziile 11 și 13 Mecanizate în eșalonul întâi și cu Divizia 6 Infanterie Moto în eșalonul doi. Pentru a atrage și fixa rezervele Forțelor de Est (ale Organizației Tratatului de la Varșovia), se considera că Divizia 16 Desant Aerian a fost parașutată în raionul Ińsko. În acest fel se asigura libertatea de acțiune a grupării principale a NATO. Lărgimea sectorului „Grupării operative BALTICA” (NATO) era de 70 kilometri.[ix]

Cei care au conceput exercițiul respectiv au prevăzut și lansarea Diviziei 1 Desant Aerian în raionul Cedynia. Această mare unitate avea ca obiective cucerirea punctelor obligatorii de trecere peste râul Oder și împiedicarea afluirii forțelor Organizației Tratatului de la Varșovia spre linia frontului.

Conform concepției de ansamblu a aplicației, trupele poloneze, sovietice și est-germane din cadrul Forțelor de Est (Organizația Tratatului de la Varșovia) urmau să acționeze astfel:

- Frontul Berlin, împotriva grupării principale de forțe a NATO;

- Frontul de litoral, împotriva „Grupării operative BALTICA”;

- rezervele Organizației Tratatului de la Varșovia, contra Diviziilor 16 și 1 Desant Aerian, care se aflau în raioanele Ińsko, respectiv Cedynia.

La începutul aplicației, generalul polonez care comanda „Gruparea operativă BALTICA” (NATO) a propus incendierea în mod fictiv a unei suprafețe de circa 13.000 m[2]. În acest scop, acesta a solicitat ajutorul eșalonului superior pentru a i se pune la dispoziție mijloacele de luptă necesare lansării a 432 bombe cu napalm. De asemenea, comandantul grupării respective a susținut ideea creării fictive a unei zone infectate radioactiv, pe o lungime de 200 kilometri și o lățime de 30 kilometri, în scopul asigurării acțiunilor de luptă ale desantului său maritim. Cele două propuneri nu au fost aprobate de eșalonul superior, care a considerat că „executarea acestor măsuri ar fi dus la îngreunarea acțiunilor de luptă ale trupelor proprii (NATO – nota Petre Opriș)”[x].

Deoarece hotărârile sale inițiale nu au fost acceptate, comandantul „Grupării operative BALTICA” a apelat la șase elicoptere de transport Mi-6 „Hook” și 33 elicoptere Mi-4 „Hound”[xi] pentru a asigura acțiunile de luptă ale desantului maritim, lansând tactic un batalion în adâncimea teritoriului inamic. Debarcarea militarilor din aeronave și executarea de către aceștia a misiunilor de luptă ordonate s-au executat într-un timp extrem de scurt. Totodată, „Gruparea operativă BALTICA” a realizat real un desant maritim de valoarea unui regiment de infanterie marină. După o pregătire de foc fictivă – în care erau folosite și armele nucleare – 1200 de militari, 10 tancuri T-54 și 8 tancuri amfibii PT-76 au debarcat în patru valuri pe litoral. Primele două valuri de militari au fost alcătuite din subunități de cercetare și pionieri, respectiv din tancuri amfibii PT-76 și tancuri T-54. În cel de-al treilea val s-au aflat subunitățile de infanterie, iar în ultimul, statul major al regimentului de infanterie marină. În plus, trei vedete torpiloare au executat în comun o operațiune pentru ocuparea unui port de la Marea Baltică.

citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro

Continuați să citiți...

(Hotnews)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

VIDEO. Uitați-vă la progresista Merkel cum tremură necontrolat ca să înțelegeți cine sunt BOLNAVII care ne conduc destinele pe acest continent. Explicația lui Merkel? "Deshidratare". Tremuriciul incontrolabil "i-a trecut cu 3 pahare de apă" a spus Merkel

Iată cum se vinde țara. Portul Constanța promis de Cioloș Olandezilor în schimbul aderării la Schengen. Deutsche Welle: "Premierul Cioloș propune Olandei o bună afacere în domeniul transporturilor"

Cioloș poreclit fiul lui SOROS, saluta PACTUL Rusia-UE de la Chisinău care a impus Guvernul Ruso-UE al soroșistei Maia Sandu

Pew Research Center: "Populația lumii aproape se va opri din creștere în 2100". Vom avea o lume de Africani și de Asiatici. Populația Africii va exploda și va ajunge la 4.3 miliarde de la 220 milioane cât avea în 1950. Asiatici vor ajunge la 4.7 miliarde

Alexandru cel Mare avea 3 soții şi era dezgustat şi scârbit de practicile homosexuale şi totuși "Adevărul.ro" şi mulți alții din Rețeaua Progresistă afirmă cu Nerușinare că era "homosexual"

O celebră vedetă de la noi, filmată în timpul unei orgii sexuale VIDEO

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

Carmen Dan: Au fost peste 9.200 de semnalări de vot multiplu

Rusia și UE și-au dat mâna pentru federalizarea bietei Basarabii. DW susține noul "tratat Ribbentrop-Molotov" de la Chișinău. DW "N-are rost să reciclăm veşnic explicaţii mono şi să tot cădem în reflexul blamării unilaterale a Rusiei lui Putin"

ODIOS. UDMR cere coaliției PSD+ALDE ca 15 Martie, ziua când în 1848, parlamentul Ungariei a votat alipirea Ardealului la Ungaria, să devină "Sărbătoare Națională a României". Românii din Ardeal au luptat cu arma în mână pentru a împiedeca acest lucru

DECLARAȚIA ZILEI | Dăncilă, despre votul în Diaspora: Ne-am bucura dacă de la președinte și opoziție am avea un proiect

Rebelii hutti au lansat un proiectil în apropierea unei uzine din sudul Arabiei Saudite

Carambol în Caraș-Severin: 17 persoane implicate într-un accident între două microbuze și o mașină

China spune că fostul șef Interpol, pe care l-a arestat în toamna anului trecut, a recunoscut că a luat mită

Business report: Nivelul de trai în România rămâne printre cele mai scăzute din UE; Statul român se împrumută cu "efervescență". Va căuta repede bani și pe piețele externe; Șeful Renault România anunță “niște surori" pentru Duster

El e primul român pe care Șumudică îl vrea la Gaziantep! Negocierile au început. "Cluburile o să discute"

Răzvan Marin, despre posibilul transfer al lui Cicâldău la Standard: "Pot să îl ajut să se acomodeze"

Dăncilă, despre serviciile alternative de transport: Vom crea un sistem unitar de reglementare a acestora

Vladimir Putin avertizează SUA că un atac asupra Iranului ar avea consecințe GRAVE

Curtea Constituțională discută joi sesizarea PNL privind invalidarea mandatului de deputat primit de Dragnea în 2016

CE Under 21: Polonia a învins Italia (scor 1-0) și este lider în Grupa A

Trei derby-uri încă din prima etapă în Liga Națională de handbal masculin. Programul complet al turului

UK: Introducerea sistemului de verificare a vârstei pentru vizionarea pornografiei online, amânată pe termen nelimitat

Campionatul Mondial de fotbal feminin 2019 | Argentina a revenit incredibil de la 0-3 în fața Scoției, datorită unui penalty acordat de VAR în minutul 90+4. Rezultatele și situația din grupe

VIDEO Copa America: Argentina, fără victorie după două etape (1-1 cu Paraguay, Messi a marcat din penalti) / Columbia, în sferturi după 1-0 vs Qatar;

Fotbal: Argentina, în pragul eliminării de la Copa America 2019, după 1-1 cu Paraguay

ȘTIRILE OREI 09.00

SUBIECTE EVALUARE MATEMATICĂ: Elevii clasei a VIII-a susțin proba la Matematică la Evaluare Națională 2019/

Fotbal: Mitriță a marcat pentru New York City FC, în US Open Cup

Când se joacă primul meci dintre Vâlcea și CSM București în noul sezon al Ligii Naționale de handbal feminin. Programul complet al turului

INCENDIU într-un bloc din Buzău: O persoană a murit, iar alte două sunt rănite/ Zeci de oameni, evacuați

Cazul Khashoggi: Turcia susține raportul ONU privind uciderea jurnalistului saudit care îl incriminează pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite

Președintele Chinei, Xi Jinping, se află într-o vizită oficială în Coreea de Nord

Primul bronz de vară: Oamenii ajung la spital cu arsuri solare. Sunt ignorate toate regulile pentru

Guvernul ar putea adopta astăzi Ordonanța de urgență pe Codul administrativ/ Proiectele incluse pe ordinea de zi

Turcia susține raportul ONU privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi

Fotbal: Columbia, prima echipă calificată în sferturi la Copa America 2019

Canada a primit cel mai mare număr de refugiați, la nivel global, în 2018

Neamț: Inundații în municipiul Piatra-Neamț după avertizarea de Cod roșu; 15 persoane evacuate

Iohannis participă astăzi la Consiliul European. Discuții despre conducerea instituțiilor UE

Ambasadorul propus de Trump la ONU nu îi împărtășește punctul de vedere legat de chestiunea schimbării climatice

Un fost coleg de cameră îi face "portretul" lui George Pușcaș. Lucrează cu un psiholog și visul său secret este să joace în Anglia. Sfaturile care l-au ajutat să crească: "George, nu-ți schimba prietenii din copilărie! Restul sunt trecători"

Faze tari: Un șofer băut a ieșit cu tancul de 36 de tone, pe stradă, într-un oraș din Polonia; Cel mai fierbinte trend de pe Instagram. Femeile dotate își folosesc sânii pe post de suport de pahar

Cel puțin 20 de migranți sunt dați dispăruți în largul coastelor Spaniei

Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului se află în vizită în Venezuela

CITATUL ZILEI

Plenul CSM are pe ordinea de zi, joi, validarea Adinei Florea ca procuror-șef al Secției de anchetă

Restricții de trafic pe DN 2, între Urziceni și Buzău, după impactul dintre trei mașini și o cisternă

Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin, la summitul G20: "Vreau să ne înțelegem cu Rusia"

Stirile ProTV: Diferența dintre bio, eco și natural. Capcana în care pică tot mai mulți români

Ford DSFL: Cursurile de condus defensiv dau deja rezultate. O experiență personală și învățăminte de la Bogdan Marișca

Digi 24: Proiect inedit pe piața imobiliară din România. Cum arată primul cartier de bordeie

EXCLUSIV | Imagini de la înălțime cu stadionul Steaua. Bijuteria din Ghencea prinde formă. Au început lucrările și la Arcul de Triumf. FOTO&VIDEO

Buzău: Incendiu la un apartament din municipiul reședință - o persoană decedată și alte 25 evacuate

Președintele Chinei, Xi Jinping, se află într-o vizită oficială în Coreea de Nord

Cel puțin 12 militari au fost uciși în urma unui atac al ISIS în Nigeria

Financial report Imobiliar: boom-ul post-criză se apropie de sfârșit. De ce controalele fiscale aduc tot mai puțini bani. Moartea nedreaptă a lui Mohamed Morsi demonstrează cât de mult a regresat Egiptul

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 20 iunie

Autoturismele care trec astăzi podul peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse nu achită tariful de trecere

Profesor Harvard: ​Percepția oamenilor e foarte diferită de realitate. Sondajele arată că în Damemarca, bogații cred că vecinii lor sunt mai bogați decât sunt, iar cei săraci cred că vecinii lor sunt și mai săraci. Despre lupta cu populișmul


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1263, afisate in 22 pagini.ieri 05:18 CITATUL ZILEI