10:15
Comentarii Adauga Comentariu

ISTORIE Aplicații militare de amploare în Ungaria, Polonia și Republica Democrată Germană (1962)

Înființarea oficială a Organizației Tratatului de la Varșovia la 14 mai 1955 a constituit un moment foarte important pentru armata română. Prin semnarea de către Gheorghe Gheorghiu-Dej, din partea României, a documentului prin care se consfințea alcătuirea unor organe de conducere politice și militare ale acelei alianțe, autoritățile politice de la București au acceptat includerea aproape în totalitate a unităților armatei române în structura militară a Organizației Tratatului de la Varșovia. Dintr-o dată, 8 divizii ale trupelor de uscat, 3 divizii de aviație de vânătoare, o divizie de aviație de vânătoare-bombardament și întreaga flotă maritimă militară română urmau să facă parte din Forțele Armate Unite ale Organizației Tratatului de la Varșovia (F.A.U.), în caz de război.

Autoritățile sovietice au prevăzut ca statele semnatare ale Tratatului de la Varșovia să pună la dispoziția comandantului suprem al Forțelor Armate Unite cel puțin 78 divizii din cadrul trupelor de uscat, 61 divizii de aviație (42 divizii de aviație de vânătoare, 11 divizii de aviație de bombardament și 8 divizii de aviație de vânătoare-bombardament), toate forțele maritime militare ale Poloniei, României și Bulgariei, precum și Flota a 4-a Maritimă (din Marea Baltică) și Flota Mării Negre ale Uniunii Sovietice. Includerea în cadrul F.A.U. a unor unități militare est-germane și albaneze urma să se realizeze după încheierea unei convenții speciale (în cazul guvernului est-german), respectiv prin stabilirea unui plan de coordonare dintre Comandamentul Forțelor Armate Unite și autoritățile politice de la Tirana.

Forțelor Armate Unite s-au aflat sub controlul direct al autorităților de la Moscova printr-un Comandament Unificat, în fruntea căruia au fost instalați doi militari sovietici – mareșalul Ivan S. Konev (comandant) și generalul Aleksei Antonov (șef de stat major) – care conduceau în același timp Direcția a 10-a din cadrul Statului Major General al armatei Uniunii Sovietice.

Începutul anilor ’60 a fost marcat de o modificare substanțială a structurilor armatelor din statele membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia, pe fondul apariției și dezvoltării accelerate a unor noi vectori de luptă, capabili să transporte încărcături nucleare la distanțe foarte mari (rachete, bombardiere și submarine). În acele condiții, generalul Leontin Sălăjan a prezentat la Moscova, în luna martie 1961, un plan al armatei române referitor la dotarea cu tehnică de luptă modernă în perioada 1961-1965 și a fost de acord cu modificarea compunerii și destinației marilor unități militare românești – atât la pace, cât și la război.

La sfârșitul aceleași luni, ministrul Forțelor Armate a fost semnat, din partea României, un nou protocol secret al Organizației Tratatului de la Varșovia. În acel document s-a prevăzut ca autoritățile de la București să pună la dispoziția Forțelor Armate Unite, în caz de război, 12 divizii mecanizate, două divizii de tancuri, un regiment de desant-parașutare, 4 regimente de rachete antiaeriene, 4 regimente și 2 divizioane de artilerie antiaeriană românești.

Intenția din acea perioadă a autorităților de la Moscova a fost de a micșora efectivele militare convenționale din Uniunea Sovietică și țările membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia și de a crește rapid, în același timp, capacitatea de luptă printr-o înzestrare cu mijloace moderne. Procesul de echipare a unităților militare transformate a luat amploare în perioada 1961-1962 și, de la nivelul Comandamentului Forțelor Armate Unite, au fost stabilite mai multe aplicații militare care s-au desfășurat în cursul anului 1962 pe teritoriile Ungariei, Poloniei, Republicii Democrate Germane, României și Bulgariei.

În cadrul „Planului de măsuri al Comandamentului Forțelor Armate Unite pentru pregătirea operativă și de luptă în anul de instrucție 1961 (pentru armata română)” – document întocmit la 23 octombrie 1961 de generalul-colonel sovietic N.I. Gusev – s-a prevăzut faptul că manevrele militare din Ungaria urmau să se desfășoare în perioada 20-30 aprilie 1962. Denumită codificat „Dunărea”, aplicația de comandament și stat major, de Front, cu trupe, a fost condusă de mareșalul Andrei A. Greciko și în subordinea acestuia s-au aflat următoarele forțe:

- din Grupul de Trupe de Sud (sovietic), care se afla pe teritoriul Ungariei: un comandament de front și o divizie motorizată (de tancuri), cu mijloace de întărire;

- din Uniunea Sovietică: un comandament de Corp de Armată din Regiunea Militară Subcarpatică;

- din România: comandamentul Armatei 3, precum și Divizia 18 Mecanizată (care avea sediul central la Timișoara și era comandată de colonelul Constantin Didulescu);

- din Ungaria: un comandament de armată și o divizie motorizată, cu mijloace de întărire.[i]

La 26 octombrie 1961, Ministerul Forțelor Armate a nominalizat comandamentul Armatei 3 și Divizia 18 Mecanizată pentru a participa la acele manevre. Propunerea a fost aprobată în ședința din 3 noiembrie 1961 a Biroului Politic al C.C. al P.M.R.[ii]Ulterior, autoritățile militare române au fost surprinse neplăcut de faptul că nu au fost consultate de organizatorii aplicației „Dunărea” (de sovietici, în primul rând) și nu au fost invitate să participe la întocmirea concepției sale, a „planurilor de desfășurare, executarea recunoașterilor și pregătirea bilanțurilor”[iii].

După aplicația din Ungaria au urmat manevrele cu trupe, cu acțiune dublă, conduse de către ministrul polonez al Apărării Populare, generalul-colonel Marian Spychalski.[iv] Denumită codificat „BALTICA-ODER”[v], acea aplicație s-a desfășurat, teoretic, în zona Copenhaga (Danemarca) – Magdeburg (R.D.G.) – Poznań (Polonia) – Słupsk (Polonia) în perioada 5-10 octombrie 1962. Manevrele cu trupe au avut loc atât pe teritoriul Poloniei, cât și, parțial, pe cel al Republicii Democrate Germane, precum și în zona litoralului polonez și est-german de la Marea Baltică.

Tema aplicației – Organizarea și ducerea operației combinate de desant și antidesant – și concepția generală a sa erau înscrise pe linia doctrinei militare sovietice din perioada respectivă. Astfel, „Forțele de Vest (denumire folosită aici pentru trupele NATO – nota Petre Opriș), concentrându-și în secret trupele sub pretextul aplicațiilor, execută lovitură nucleară asupra Forțelor de Est și trec la ofensivă, dând lovitura principală pe direcția WITTENBERG – Nord BERLIN. [...] Forțele de Est (Frontul de litoral și Frontul BERLIN), executând lovitura nucleară asupra Forțelor de Vest, își regrupează forțele, concomitent cu lichidarea urmărilor loviturii nucleare executate de Forțele de Vest, în scopul opririi ofensivei acestora și trecerii la ofensivă pe direcția generală BRESLAU – HAMBURG”[vi].

Pentru a pune în practică planurile aplicației „BALTICA-ODER” au fost concentrate și folosite, în total, 250 de tancuri, 300 transportoare blindate, 5000 autovehicule, 250 avioane, 105 nave și aproximativ 32.000 militari. În planul pentru conducerea și desfășurarea aplicației au fost incluși 5000 militari și 1000 mașini.[vii]

Structurilor naționale care au participat la acele manevre operative au fost următoarele:

1. Forțele militare poloneze: un comandament de armată; o grupă operativă în rolul grupei operative „BALTICA” (a Forțelor de Vest, NATO); un comandament de divizie de tancuri; un regiment de tancuri, prevăzut cu efective; un comandament de divizie mecanizată; un regiment mecanizat, cu efective; un comandament de divizie de desant aerian; un batalion de desant aerian, cu efective; un regiment de pontonieri; o divizie de aviație de vânătoare; două regimente de aviație marină; unități de nave de desant; unități de asigurare logistică;

2. Forțele militare sovietice: un comandament de divizie de tancuri; un regiment mecanizat, cu efective; un batalion de infanterie moto (desant maritim); trei divizii de aviație; un regiment de elicoptere; unități de pontonieri; nave de desant; unități de asigurare logistică;

3. Forțele militare est-germane: un comandament de divizie mecanizată; un regiment mecanizat, cu efective; nave de desant; o companie de infanterie (desant maritim); unități de asigurare logistică.

Analizând raportul realizat de către generalul-colonel Arhip Floca[viii] despre aplicația la care a asistat, se poate constata faptul că în concepția de ansamblu a manevrelor nu a existat nici o referire la organizarea și ducerea unor acțiuni de apărare. Forțele de Vest (NATO) atacau prin surprindere și foloseau mijloacele nucleare din dotare, iar Forțele de Est (ale Organizației Tratatului de la Varșovia) executau regruparea și treceau la ofensivă. Putem presupune că militarii care au conceput aplicația au evitat în mod deliberat cuvintele „apărare” și „defensivă” pentru a se respecta astfel doctrina militară sovietică din acel moment.

Potrivit concepției generale a aplicației, forțele inamice treceau la ofensivă prin surprindere și foloseau masiv arme nucleare. Lovitura lor principală era dată pe direcția Wittenberg – Nord Berlin. Pentru a asigura flancul stâng al grupării principale a NATO, „Gruparea operativă BALTICA” (alcătuită din două divizii mecanizate, o divizie de infanterie moto și Divizia 16 Desant Aerian) debarca pe litoralul inamic (polonez) în sectorul Mielno-Unieście – Dziwnów și alcătuia un dispozitiv de luptă pe două eșaloane, cu Diviziile 11 și 13 Mecanizate în eșalonul întâi și cu Divizia 6 Infanterie Moto în eșalonul doi. Pentru a atrage și fixa rezervele Forțelor de Est (ale Organizației Tratatului de la Varșovia), se considera că Divizia 16 Desant Aerian a fost parașutată în raionul Ińsko. În acest fel se asigura libertatea de acțiune a grupării principale a NATO. Lărgimea sectorului „Grupării operative BALTICA” (NATO) era de 70 kilometri.[ix]

Cei care au conceput exercițiul respectiv au prevăzut și lansarea Diviziei 1 Desant Aerian în raionul Cedynia. Această mare unitate avea ca obiective cucerirea punctelor obligatorii de trecere peste râul Oder și împiedicarea afluirii forțelor Organizației Tratatului de la Varșovia spre linia frontului.

Conform concepției de ansamblu a aplicației, trupele poloneze, sovietice și est-germane din cadrul Forțelor de Est (Organizația Tratatului de la Varșovia) urmau să acționeze astfel:

- Frontul Berlin, împotriva grupării principale de forțe a NATO;

- Frontul de litoral, împotriva „Grupării operative BALTICA”;

- rezervele Organizației Tratatului de la Varșovia, contra Diviziilor 16 și 1 Desant Aerian, care se aflau în raioanele Ińsko, respectiv Cedynia.

La începutul aplicației, generalul polonez care comanda „Gruparea operativă BALTICA” (NATO) a propus incendierea în mod fictiv a unei suprafețe de circa 13.000 m[2]. În acest scop, acesta a solicitat ajutorul eșalonului superior pentru a i se pune la dispoziție mijloacele de luptă necesare lansării a 432 bombe cu napalm. De asemenea, comandantul grupării respective a susținut ideea creării fictive a unei zone infectate radioactiv, pe o lungime de 200 kilometri și o lățime de 30 kilometri, în scopul asigurării acțiunilor de luptă ale desantului său maritim. Cele două propuneri nu au fost aprobate de eșalonul superior, care a considerat că „executarea acestor măsuri ar fi dus la îngreunarea acțiunilor de luptă ale trupelor proprii (NATO – nota Petre Opriș)”[x].

Deoarece hotărârile sale inițiale nu au fost acceptate, comandantul „Grupării operative BALTICA” a apelat la șase elicoptere de transport Mi-6 „Hook” și 33 elicoptere Mi-4 „Hound”[xi] pentru a asigura acțiunile de luptă ale desantului maritim, lansând tactic un batalion în adâncimea teritoriului inamic. Debarcarea militarilor din aeronave și executarea de către aceștia a misiunilor de luptă ordonate s-au executat într-un timp extrem de scurt. Totodată, „Gruparea operativă BALTICA” a realizat real un desant maritim de valoarea unui regiment de infanterie marină. După o pregătire de foc fictivă – în care erau folosite și armele nucleare – 1200 de militari, 10 tancuri T-54 și 8 tancuri amfibii PT-76 au debarcat în patru valuri pe litoral. Primele două valuri de militari au fost alcătuite din subunități de cercetare și pionieri, respectiv din tancuri amfibii PT-76 și tancuri T-54. În cel de-al treilea val s-au aflat subunitățile de infanterie, iar în ultimul, statul major al regimentului de infanterie marină. În plus, trei vedete torpiloare au executat în comun o operațiune pentru ocuparea unui port de la Marea Baltică.

citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro

Continuați să citiți...

(Hotnews)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

DEMISIA. Iohannis: "Mi s-a propus să fiu membru" în organizația condusă de un Bilderberg și finanțată de Soros. "Sunt bucuros să spun că-mi doresc acest lucru"

LIVE Noul Coronavirus face ravagii în lume. 1775 morți 71229 de îmbolnăviri. Virusul ucigaș a intrat în Germania, Franța, Italia. În UE nu se fac scanări de temperatură în Aeroporturi. Deducem ca UE-ul a cerut sa nu se facă scanări de temperatura. DE CE?

De ce majoritatea îmbolnăviților sunt în China și mai ales în Wuhan, de ce mortalitatea e de 10 ori mai mare în Wuhan decât în restul Chinei și de ce 66% dintre infectați sunt bărbați? De ce boala afectează puțin copiii? Care e sursa Noului Coronavirus?

LIVE. Japonia - viitorul centru al Epidemiei. 60 infectați, 1 mort. Japonezii au cel mai mare procent de receptori ACE2 din lume. Japonia privește cu anxietate focarele de coronavirusuri. Lipsa de paturi și capacitatea de testare limitată.

Cum ataca noul coronavirus plămânii

Măsuri drastice ale autorităților din Regiunea Hubei pentru a opri răspândirea Coronavirusului

CORONAVIRUS. Primul MORT de Coronavirus în Europa, a murit la Paris.

Vă amintiți cum urla securistoidul Radu Tudor de la Antena 3 să-i lase să debarce? Au debarcat cu Coronavirus cu tot. Coronavirus - Cambodgia suspendă debarcarea pasagerilor de pe pachebotul acostat în portul său după detectarea unui caz

Acționar al unui Laborator de Bioinginerie și Virusologie din Wuhan, SOROS îl atacă pe președintele Chinez Xi Jinping "că gestionează prost epidemia"

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Acest tip de sex crește riscul apariției cancerului. Cele cinci semne prin care poate fi depistată boala

Elevă amenințată cu arma în curtea unui liceu din Iași. Un profesor a alertat autoritățile: reacția fetei când au venit polițiștii

Atenţionare de călătorie transmisă de MAE: Este COD ROŞU de ploi şi furtuni în Italia

Procuratura bulgară va ancheta toate privatizările de după căderea comunismului. Înființați și Votați Partidul Național-Creștin Conservator Român ca să facem și noi la fel.

Heiko Maas: Migrația nu este un motiv pentru a te opune operațiunii Sophia

Rusia acuză SUA de periclitarea securității mondiale prin instalarea de rachete, inclusiv în România

Presupusă poveste amoroasă, sfârșită cu violențe, în Harghita. Un tată a fost lovit cu o furcă, iar fiul lui a fost împușcat de un bărbat la care au mers să-i ceară socoteală

Mario Iorgulescu ar putea ajunge după gratii. Procurorii au cerut arestarea preventivă

O carte pe zi: "Dimineața actrițelor", de Anca Hațiegan

Conferință CNIPMMR privind introducerea unor coeficienți de ierarhizare a salariului minim

Constanța: Trei răniți în urma unui accident în care a fost implicat un microbuz ce transporta copii cu dizabilități

CFR SA : Tren de marfă deraiat; traficul feroviar între stațiile Fărcașele și Drăgănești Olt a fost închis

Macovei, Mama aşa-zisei Anti-corupții fotografie de colecție cu Soros Bugetul.ro: SOROS fotografiat cu Monica Macovei la "Universitatea Central Europeană de la Budapesta", universitate înființată la BUDAPESTA de GEORGE SOROS cu aproape 1 miliard de dolari

Vela: E o confuzie cu voturile; la locale nu se votează într-un alt județ

Accident cu 8 răniți în Satu Mare, în urma impactului dintre un microbuz și o mașină. FOTO

Inginerie genetică? Geneticienii au constatat că ARN-ul din Noul Coronavirus care codifică modul periculos de ușor -- prin care virusul pătrunde în celulele umane -- este foarte asemănător cu cel al virusului HIV -- care aparține unei alte specii...

Talibanii anunță finalizarea acordului cu SUA

Cîțu, la audierile din comisiile de specialitate: Primul spital regional va fi construit la Iași. Guvernul nu va opta pentru cota progresivă

Bărbatul care a amenințat că aruncă în aer o benzinărie din Capitalei a fost spitalizat

O vedetă TV a fost ucisă în locuința ei din Hollywood

Donald Trump îi cere Rusiei să înceteze să susțină "atrocitățile" regimului Assad în Siria

VIDEO: Elton John și-a întrerupt un concert în Noua Zeelandă și a părăsit scena foarte supărat. Ce le-a explicat fanilor

HOROSCOP 17 FEBRUARIE 2020: Zodiile care astăzi vor fi problematice și vor ajunge chiar ele să creeze neînțelegeri

Becali nu mai crede în titlu după eșecul lui FCSB cu Dinamo: Suntem vai de noi

Audierile miniștrilor din Guvernul Orban 2 încep astăzi, în Parlament. Programul audierilor și data votului de investitură

Victor Costache: Starea românului infectat cu coronavirus este bună, stabilă

Restricțiile maratonului de la Tokyo impuse din cauza epidemiei de coronavirus

Satu Mare: Accident cu opt răniți pe DN 19; a fost activ planul roșu de intervenție

Dovada absolută a mușamalizării? Cu cât timp înainte de anunțul oficial a știut președintele Xi Jinping despre noul coronavirus

Descoperire uluitoare făcută de un gunoier într-un birou aruncat. Bărbatul ar putea renunța la muncă | FOTO

Orban: Vreau să extindem legea prevenției și la administrația locală; trebuie să mai scuturăm din agenții, autorități

Masca prietenoasă cu Face I.D. Invenția revoluționară împotriva coronavirus și a stresului tehnologic

Surse: Legiștii au stabilit cauzele morții bebelușului de 6 luni, despre care s-a spus că a fost sufocat de mama lui

VIDEO: O cascadorie spectaculoasă pe platourile de filmare pentru "Matrix 4" face furori printre fani

Coronavirus - Un eveniment destinat celebrării zilei de naștere a împăratului Naruhito, anulat

Caz de revenge porn la Mehedinți: Cât i-a plătit o femeie fostului iubit ca să nu posteze poze compromițătoare

Inspectoratul Școlar București începe controlul în toate grădinițele și școlile postliceale private

Vreme mult mai caldă decât ar fi normal. Temperaturi record

Orban: Ne gândim la un instrument care să susțină proiectele localităților românești înfrățite cu cele din Republica Moldova

Numărul migranților care au încercat să treacă ilegal în România a crescut

Pentru fiecare leu plătit de clujeni prin taxe locale, primăria își propune să atragă 2,5 lei din fonduri europene. Anunțul lui Boc

A fost formată prima alianță electorală din țară între PSD, Pro România și ALDE

Sondaj CURS: Firea, cea mai mare cotă de încredere pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Surpriza de pe locul doi

Galeriile românești Gaep, Ivan și Suprainfinit - la Târgul Internațional de Artă Contemporană ARCO Madrid

Probleme pentru Tesla: Un tribunal din Germania a oprit defrișarea pădurii pentru construirea din apropiere de Berlin

15 vagoane ale unui tren de marfă au deraiat în județul Olt. Trei trenuri de călători, anulate

Parlamentul Macedoniei de Nord a fost dizolvat

CITATUL ZILEI

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 17 februarie

APADOR-CH anunță că 43% din condamnările CEDO sunt neimplementate la nivel european. Pentru ce e condamnată România


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14

Nr. de articole la aceasta sectiune: 836, afisate in 14 pagini.ieri 06:33 CITATUL ZILEI