10:06
Comentarii Adauga Comentariu

_ ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / 1955, anul intrării României în ONU şi al numărului record de securişti pe cap de locuitor

ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / 1955, anul intrării României în ONU şi al numărului record de securişti pe cap de locuitor

În 1955, Securitatea a trecut prin transformări ”de nevoie”: în cadrul politicii generale de ”destindere” a relaţiilor intrenaţionale, Moscova a impus statelor din sfera sa de influenţă o politică represivă mai relaxată. Ţările ocupate de Armata Roşie la finele celui de-al doilea război mondial şi în care se instaurase regimul sovieto-comunist aveau să ceară şi să fie primite în Organizaţia Naţiunilor Unite. Între ele, şi Republica Populară Română – în 14 decembrie 1955. Dar pentru aceasta, erau necesare condiţii minimale de respectare a drepturilor omului. Ceva cu care Securitatea Poporului nu se putea obişnui uşor, dar a fost nevoită să o facă. Arestările arbitrare, totura şi chiar simpla bătaie în anchete sau în lagăre şi închisori a fost oprite. Condamnaţii au început să primească hrană mai bună şi chiar drept la pachete şi ”vorbitor”. Cum să mai ”opereze” atunci securiştii, împotriva ”duşmanului de clasă”? Au fost nevoiţi ca, de la mărturiile smulse în birourile de anchetă, să treacă la ceva mai greu: ”strîngerea de informaţii”. Securitatea ca ”intelligence”, cum le place şi azi securiştilor să-şi numească slujba, a apărut de fapt în 1955. Pînă atunci, fusese un simplu abator, care măcelărise destinele unui sfert de milion de oameni.

În mod paradoxal, deşi se limitase reprimarea cu brutalitate a populaţiei României, a crescut, în pragul intrării României în ONU, în mod spectaculos numărul ofiţerilor încadraţi în Securitate. Dacă bugetul primei organigrame din 1948 prevedea un efectiv de 4.641 de posturi, dintre care la 11 februarie 1949 erau ocupate 3.549 (cele mai multe ”vacante” fiind cele de ofiţeri superiori - lipseau din schemă un general-maior, 23 de colonei, 20 de locotenenţi-colonei, 131 de maiori şi 330 de căpitani). Acestea solicitau o oarecare pregătire şi nivel de cultură ”politico-ideologică”, căci pentru a tortura ajugeau patru clase. În 1951, odată cu escaladarea ”luptei de clasă” purtată de comunişti împotriva poporului român, luptă în care Securitatea era definită drept ”tăiş al sabiei”, organigrama DGSP crescuse de aproape cinci ori (la 15.280 de posturi), păstrîndu-se aceleaşi criterii de încadrare: originea muncitorească şi ”ura de clasă”, cum numesc documentele instituţiei din acel timp lipsa de scrupule şi tăria pumnului. Comparativ deci, dintre cei aproximativ 10.000 de securişti încadraţi (restul schemei era încă neocupată), 4.173 fuseseră muncitori, 143 muncitori agricoli, 3.484 ţărani săraci, 508 ţărani mijlocaşi, 853 funcţionari, 131 mici meseriaşi, 107 comercianţi ş.a.m.d. Se păstrase un procent de numai 2 % ”intelectuali”, ca la crearea instituţiei.

Din acest motiv, problema „cadrelor” a dat întotdeauna bătaie de cap diriguitorilor Securităţii: aveau oameni ”devotaţi cauzei”, dar proşti. Necesitatea de a asigura aparatul cu o cantitate corespunzătoare de ”elemente muncitoreşti”, în condiţiile specifice ale activităţii, care reclama totuşi o minimă competenţă în investigaţii informative, într-o confidenţialitate obligatorie, cerea o oarecare inteligenţă, care cam lipsea. Problema a fost suplinită prin număr. Astfel încît, deşi represiunea se relaxase, RPR se pregătea să fie primită în ONU, aparatul Securităţii creşte în 1954-1955 la dimensiuni faraonice, ajungînd la un maximum de 25.468 ”cadre”, dintre care 14.841 ofiţeri, 4.455 subofiţeri şi 6.112 angajaţi civili.

Creşterea era dictată de o schimbare a strategiei, cerută de la Moscova. Securitatea se ”remodela”. De la un grup de bătăuşi, avînd la îndemînă aresturi şi celule de închisoare, cît şi o putere de mici Dumnezei asupra semenilor, securiştii trebuiau, de acum, să strîngă informaţii, despre ce fac, ce discută şi cu cine se întîlnesc mii de foşti deţinuţi politici eliberaţi din temniţe, ca semn al ”destinderii” politicii interne de represiune, care putea să facă din România Populară un candidat credibil în Organizaţia Naţiunilor Unite. A început o acţiune perversă, de recrutare de informatori printre foştii deţinuţi, pe bază de ”material compromiţător” şi sub ameninţarea întoarcerii la închisoare, de unde unii plecaseră fiind deja recrutaţi în timpul detenţiei. Parte din victime se transformau, ca în ”reeducarea de la Piteşti” (experiment din care Securitatea a tras învăţămintele necesare) dacă nu în torţionari, în turnători ai semenilor lor.

Astfel, poliţia politică comunistă s-a ocupat să pregătească lungi liste cu ”cei ce au zis că”, în aceşti ani ai destinderii, sub coordonarea lui Alexandru Nicolski (pe numele său real Boris Grunberg), care alături de consilierii sovietici a pus la punct strategia care, atunci cînd avea să ”se schimbe roata” şi Securitatea să se întoarcă la vechile ei îndeletniciri, ar fi permis ca ”duşmanul” să fie cunoscut şi gata de a fi arestat, pentru activitatea sa ”subversivă”. În 1958-1959, cînd avea să fie dezlănţuit un nou val de teroare fără precedent, depăşind maximele anilor ’50 la nivel de arestări, la scurtă vreme de la retragerea trupelor Armatei Roşii din România (cînd autorităţile de la Bucureşti au vrut să dovedească Moscovei că sînt ”stăpîne pe situaţie”), securiştii erau pregătiţi, cu tot cu ”listele” întocmite de Nicolski, tocmai în perioada în care părea că Securitatea Poporului se îmblînzise. Nu se îmblînzise deloc, pîndea şi număra ”duşmanii”, făcînd o grea tranziţie, de la bîtă la dosar.

Trecerea la noua ”practică” de extindere a ”urmăririi informative”, preferabilă dovezilor strînse în anchete la Securitate (care în perioada premergătoare accederii României la ONU erau mai greu de realizat) a obligat Securitatea la noi strategii, reflectate de documente interne.

Unul dintre acestea este un lung raport din 14 noiembrie 1955, privind ”urmărirea informativ-operativă a elementelor P.N.Ţ., P .N.L. şi P.S.D. (independent, condus de Titel Petrescu – n.n.)”, ai căror fruntaşi abia fuseseră eliberaţi din lagăre şi închisori. În preambul, se spunea că supravegherea lor ”constituie un obiectiv important al muncii organelor de Securitate. Acest fapt este determinat de întreaga activitate trădătoare pe care aceste partide au dus-o în perioada regimului burghezo-moşieresc, precum şi de acţiunile contrarevoluţionare puse la cale după instaurarea regimului nostru democrat popular. Din iniţiativa şi sub conducerea acestor partide şi, în special, a conducerii maniste, s-au creat bandele înarmate de asasini denumite Gărzile Iuliu Maniu, apoi organizaţiile subversive Mişcarea Naţională de Rezistenţă, Graiul Sîngelui, Haiducii lui Avram Iancu, Sarmisegetuza etc., ce constitulau elementele principale în provocarea războiului civil în ţara noastră. După demascarea P.N.Ţ. ca agentură a serviciului de spionaj al ţărilor imperialiste, fapt ce a determinat dizolvarea sa, ţărăniştii, împreună cu elementele liberale, social-democrate de dreapta, legionarii. chiaburii etc. şi-au continuat activitatea de subminare, de astă dată folosind forme din ce în ce mai conspirative. Prin vigilenţa organelor de Securitate, foarte multe din aceste acţiuni au fost demascate, iar elementele implicate au fost deferite justiţiei”.

Documentul Securităţii susţine că ”activitatea principală a acestor grupuri consta în ţinerea de şedinţe, difuzări de manifeste şi chiar punerea la cale a unor acte de teroare, în care scop şi-au procurat o însemnată cantitate de armament şi muniţii. Această activitate criminală a determinat organele de stat să treacă la măsuri în 1952, în cadrul cărora au fost reţinute şi condamnate majoritatea conducerilor ţărăniste, liberale şi social-democrate de dreapta, care au deţinut funcţii pînă la comitetele organizaţiilor de plasă”.

Fapt care arată anvergura şi caracterul aleatoriu al acelor valuri de arestări, ca şi al represiunii din ultimii ani ai lui Stalin. Dar Securitatea îi arestase şi gata, fără să ştie să profite de avantajul astfel creat: ”această acţiune, însă, în loc să fie folosită de organele de securitate ca un mijloc de întărire a muncii informative, a făcut pe unii tovarăşi care răspundeau de urmărirea elementelor P.N.Ţ., P.N.L. şi P.S.D.I. să-şi slăbească vigilenţa, susţinîndu-se că elementele rămase în libertate, fiind lipsite de conducători, nu vor mai trece la acţiuni. Tocmai asupra acestei atitudini negative conducerea M.A.I., la data de 13 martie 1953 (la opt zile de la moartea lui Stalin – n.n.), a atras atenţia organelor noastre prin Ordinul 2.864, că există material din care rezultă că membrii patidelor naţional-liberal, naţional-ţărănist, cuzist, social-democrat independent duc o muncă activă împotriva măsurilor luate de regimul democrat din R.P.R.”.

Aşa era: moartea lui Stalin crease senzaţia că se va schimba ceva, probabil chiar regimul, socoteau cei mai încrezători din cei rămaşi în libertate şi chiar aflaţi în detenţie. Un val de optimism greu temperat îi cuprinsese în acele zile pe români. De fapt, singurele măsuri vizibile arătau contrariul. Printr-o circulară, Direcţia Generală a Lagărelor şi Închisorilor sistase primirea pachetelor de către deţinuţi, orice ”vorbitoare” şi corespondenţă, izolîndu-i pe aceştia sub o strictă supraveghere – ceea ce se petrecea şi în afara zidurilor de închisoare sau a sîrmei ghimpate a lagărului, unde, după cum se citează din Ordinul 2.864/1953, ”există cazuri cînd naţional-ţărăniştii, liberalii şi social-democraţii independenţi intră în înţelegere cu legionarii şi chiaburii, crează(sic!) grupe şi organizaţii subversive, lansează în rîndul populaţiei diferite zvonuri alarmiste, subminează opera de transformare socialistă a agriculturii şi difuzează manifeste anti-democratice, chemînd la împotrivire şi teroare asupra lucrătorilor de partid şi a activiştilor regimului democrat popular. Faţă de o astfel de intensificare a activităţii în rîndul elementelor duşmănoase menţionate mai sus, în unele regionale şi secţii raionale ale M.A.I., munca informativ-operativă se găseşte la un nivel scăzut . Evidenţa acestor categorii de elemente duşmănoase este foarte slab organizată, iar supravegherea lor este dusă insuficient, din lipsa unei agenturi calificate şi a insuficienţei muncii dusă pe linia educării şi dezvoltării calitaţilor informative ale acestei agenturi. Din această cauză, activitatea duşmănoasă practică organizată a acestor elemente nu este descoperită şi duşmanii reuşesc, în o serie de cazuri, să-şi ducă nepedepsiţi activitatea criminală”.

Ceea ce îngrijorase serios Securitatea în această perioadă de relaxare era că observase cum ”diferenţele doctrinare” între diferitele partide ”burgheze” dispăruseră şi acum se mai conturau doar două tabere: ”ei”, reacţionarii, şi ”noi”, apărătorii ”democraţiei populare”, adică ai regimului de ocupaţie sovieto-comuniste a României. Securitatea constata că ”duşmanul lucrează”, pe ”linia elaborării unei linii comune de activitate; în mediul rural, ţărăniştii, în strînsă legătură cu liberalii, social-democraţii de dreapta, legionarii şi alte elemente duşmănoase, formează grupuri subversive, care au ca scop sabotarea măsurilor luate de partid şi guvern în problema agricolă (reluarea procesului de colectivizare – n.n.). În acest sens, lansează zvonuri, transmiţînd verbal sau în scris (prin manifeste) păturilor înapoiate ale ţărănimii să nu-şi predea cotele, să nu plătească impozitele, organizează acte de diversiune şi teroare împotriva ţăranilor muncitori, devotaţi regimului nostru şi împotriva activiştilor de partid şi de stat”.

Erau de fapt evenimente izolate, nemulţumiri latente care izbucneau, pe fondul relaxării valurilor de arestări care băgaseră spaima în români. Şi aşteptata intrare a ţării în Organizaţia Naţiunilor Unite era dătătoare de speranţe. Vechile partide politice ”reacţionare” nu avea însă de-a face cu asta. Nu mai exista nicio ”structură organizatorică” a lor, de ani buni. Dar invocarea lor era un bun pretext pentru a intensifica, în schimbul terorii, supravegherea românilor. Mulţi dintre ei, nefăcînd parte bineînţeles din partidul comunist, cvasiinexistent înainte de 23 august 1944, au avut diferite orientări sau simpatii politice. Acum, toate acestea erau în bloc ”subversive” şi trebuiau urmărite – urmărire care, după cum o să vedem, va alimenta cu alte zeci de mii de destine malaxorul temniţelor comuniste în momentele de reluare a terorii, în anii 1958 – 1959. Securitatea nu şi-a schimbat niciodată scopul represiv. Numai mijloacele.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Să nu-ți faci idol din câne sau pusică. Preotul Matei Vulcănescu revine în scandalul pisică=iad: 'Idolatria față de pisică sau câine este flagel național!'

_ Legătura ciudată a lui Roxy Jacenko cu bunica Taser a poliției Cooma, Clare Nowland

_ Cangurul sare în fața unui 4WD în mișcare pe drumul de țară din Australia

_ Jimmy Butler îl laudă pe Heat după victoria împotriva Celtics în meciul 7, dar insistă că atenția este acum pe Nuggets

_ Bunica lui Dallas Keogh-Frankling, care a murit după un meci de fotbal, dezvăluie ultima conversație

_ Promulgarea în Uganda a unei legi discriminatorii față de homosexualitate a stârnit consternare în Marea Britanie

_ Philadelphia Crime Valul de efracții, furturi și furturi de mașini se revarsă în suburbiile din apropiere

_ Starul Carlton Blues, Patrick Cripps, susține că și-a renunțat la echipa pentru a rămâne la un hotel elegant din Sydney

_ Air New Zealand să cântărească pasagerii înainte de a zbura

_ Sărbătorile zilei de 30 mai - Sfântul Isaachie Mărturisitorul

_ Coreea de Nord va lansa un satelit militar spion în iunie pentru a contracara acțiunile militare ale SUA

_ Student universitar din Melbourne dezvăluie de ce nu va părăsi niciodată casa mamei

_ Starurile australian de cricket Lyon, Carey se unesc cu Ferguson de la Manchester United, ten Hag, Beckham

_ Sarah Beeny dă relatări emoționante despre diagnosticul ei de cancer

_ Japonia este în așteptare pentru a doborî o rachetă nord-coreeană

_ România ajută Siria: vor fi trimise bunuri de strictă necesitate, alimente, dispozitive medicale și articole pentru adăpostire

_ Peste 90 de școli primare din Anglia se vor închide sau se vor închide din cauza sălilor de clasă goale

_ Începe sezonul ploilor de vară: prognoza pentru următoarele săptămâni indică modificări serioase

_ Starul NSW Blues Origin, Josh Addo-Carr, dezvăluie că a fost interzis pentru băutură după ce „a ieșit până la ora 5 dimineața”

_ Avertismentul lui Lavrov cu privire la acordul privind exporturile de cereale pe Marea Neagră

_ Incendiu de la Sydney: Câinii de detectare a cadavrelor care caută cadavre sunt chemați în timp ce clădirea Surry Hills este demolată

_ Cine este Dale Vince, hippyul devenit eco-magnat care finanțează zeloții verzi?

_ SUE REID investighează moștenirea durabilă a miilor de sclavi salvați de Royal Navy

_ Big W anunță o schimbare uriașă

_ David Koch demisia: gazda de la Sunrise devine necinstită în direct după anunțul său șoc de părăsire

_ Nouă au fost răniți după ce au izbucnit focuri de armă pe promenada plină din Florida din Hollywood Beach

_ Miami Heat THRASH Boston Celtics și se confruntă cu Denver Nuggets în finala NBA

_ Liderul indigen Warren Mundine se ciocnește cu gazda ABC 7.30 Sara Ferguson din cauza Voicei către Parlament

_ Ciocniri în Kosovo: președintele Vucic va avea întrevederi cu ambasadorii SUA, Rusiei, Chinei și UE

_ Fanii îi aduc un omagiu lui Jeremy Paxman în timp ce acesta prezintă finala University Challenge după 28 de ani

_ Cum se împarte State of Origin cuplul de putere din Queensland David Fifita și Shaylee Bent din NSW

_ Costul mediu al nunții este de 29.000 USD - cu 1.000 USD în creștere față de un an în urmă, deoarece mirii și mirii cresc bugetele

_ Parlamentarii și birocrații din NSW au fost loviti de înghețarea salariilor de către premierul Chris Minns

_ Localnicii descriu viața pe strada plină de gunoi din Manchester, unde șobolanii au invadat

_ O persoană care suferă de demență, în vârstă de 91 de ani, a fost „încătușată cu gluga pusă deasupra capului” de poliție

_ Starurile de la Newcastle s-au clasat în top 10 ca cei mai calmi trecători sub presiune înaintea lui Casemiro de la Man United

_ Escrocheria Facebook „uite cine tocmai a murit” care vizează victimele cu un link de știri false despre moartea unui prieten

_ Motiv înfricoșător din spatele accidentului fatal pe Darnum, Princes Freeway, Victoria

_ Marii AFL spun că Dustin Martin va renunța la Richmond Tigers după demisia șocantă a lui Damien Hardwick

_ David Hess va fi operat marți, în timp ce fostul aruncător al lui Orioles își continuă lupta cu cancerul

_ Vulcanul australian erupe

_ Pierdut din 1362: Cercetătorii descoperă biserica unui loc comercial medieval scufundat

_ Cele mai vechi dovezi ale consumului de vin în Americi găsite în Caraibe

_ Marcus Rashford este numit jucătorul sezonului de la Man United înaintea finalei FA Cup

_ Oamenii foloseau focul în Europa cu 50.000 de ani mai devreme decât se credea anterior

_ Antony câștigă premiul pentru golul sezonului al lui Manchester United pentru voleul său împotriva Barcelonei

_ „Holly ar trebui să-l urmeze pe Phillip”: Eamonn Holmes nu crede că Holly se va întoarce la această dimineață

_ Premier League: Scriitorii Mail Sport aleg cele mai bune, mai proaste și mai amuzante părți dintr-un sezon grozav

_ Șapte copii care trăiesc în condiții „deplorabile” sunt salvați din casa lor cu rulota din Pennsylvania

_ Eamonn Holmes acuză în această dimineață de o „amușamalizare totală” în legătură cu aventura lui Phillip Schofield

_ Criminalii albanezi eliberați anticipat în cadrul schemei de transfer de prizonieri

_ VIDEO | Job-ul perfect nu există? Din ce câștigă un adolescent 1100 de lei pe zi

_ Viața bate filmul: 4 copii dispăruţi în junglă de o lună de zile, după ce s-au prăbușit cu avionul, s-ar afla în viață (video)

_ Noul videoclip arată panică pe barca din Bahamas, la câteva momente după ce jucătorul de baseball vedet să îndrăznească

_ Ultimele cuvinte tragice ale mamei către fiul Joshua Elmes ucis în accidentul din Hamilton

_ Cum crede Josep Borrell, cel mai înalt diplomat UE, că va intra Rusia în negocieri cu Ucraina

_ Farsă totală: Cheltuielile reale în limitele plafonului datoriilor vor crește de fapt anul viitor

_ „Drepturi trans” înseamnă drepturi trans și sfârșitul societății civile

_ Peste 50.000 de magazine din SUA se vor închide până în 2027, potrivit UBS

_ Există 99 de pagini cu detalii în acordul privind plafonul datoriilor și o mare capcană pentru republicani


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5

Nr. de articole la aceasta sectiune: 279, afisate in 5 pagini.ieri 20:51 _ Marea Tăcere