12:26
Comentarii Adauga Comentariu

_ Eroarea care i-a aruncat pe funcționarii primăriei Slatina `în ghearele` DNA privind achizițiile nelegale din pandemie - `Aranjamentele` găsite de DNA

Eroarea care i-a aruncat pe funcționarii primăriei Slatina `în ghearele` DNA privind achizițiile nelegale din pandemie - `Aranjamentele` găsite de DNA

Este de amintit că faptele produse în perioada Ordinului președintelui Iohannis sunt de gravitate, ordinul președintelui din perioada pandemiei echivalând cu rigorile perioadelor de război sau de asediu.

În altă ordine de idei este de amintit că în perioada pandemiei mai mulți factori decizionali au comis pretinse fapte de corupție în legătură cu achiziționarea intempestivă și rapidă a unor aparate medicale sau materiale necesare combaterii pandemiei de Covid-19.

DNA a arătat în răspunsuri oficiale că are în lucru zeci de dosare în care cercetează numeroase fapte de corupție petrecute la nivel național în legătură cu achizițiile pentru pandemie dar și în context conex.

O mențiune ce se impune a fi făcută este aceea că marea majoritate a acestor dosare instrumentate e reprezentată de dosare cu acorduri de recunoaștere a vinovăției, ce au la bază câte un singur inculpat, cauze trimise pe rolurile instanțelor de judecată.

Din actele oficiale intrate în posesia STIRIPESURSE rezultă că peste 60 de astfel de dosare au ajuns pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară.

Astfel, în 3 martie 2023 DNA l-a deferit justiției pe directorul al Direcției Administrare Patrimoniu (D.A.P.) din cadrul Primăriei municipiului Slatina, județul Olt, Narcisa Ionela Ionescu, alături de șeful de birou în cadrul Direcției Administrare Patrimoniu din Primăria municipiului Slatina, Angelica Drejoi.

În dosar anchetatorii de la DNA s-au autosesizat din mass-media cu privire la posibila nelegalitate a unor achiziții efectuate „pe sprânceană„ de către funcționari ai primăriei Slatina.

În dosarul ajuns pe masa magistraților Tribunalului București procurorii DNA arată că „la data de 30.04.2020, în cadrul DNA -Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, a fost înregistrat dosarul penal nr. 184/P/2020, constituit ca urmare a sesizării din oficiu privind săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 297 C.pen. rap. la art. 132 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 309 C.pen., luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen., și dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C.pen., în legătură cu achiziția de echipamente medicale necesare implementării măsurilor privind limitarea răspândirii COVID-19, realizată de autoritățile locale din municipiul Slatina”.

„În concret, din analiza informațiile apărute în articolul menționat au rezultat indicii cu privire la posibile fapte penale săvârșite de S.C. Solutions Line S.R.L., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr...., CUI ...., având sediul în Popești Leordeni, str. Triumfului, jud. Ilfov, deținută de asociatul unic Chiriță Răzvan Mirel, respectiv funcționarii din cadrul Primăriei Slatina, în legătură cu procedura de achiziționare a unor materiale de uz sanitar”, se arată în actele dosarului

„La data de 02.04.2020, prin nota internă nr. 28193, primarul municipiului Slatina, numitul Mot Constantin Stelian Emil, a pus în vedere numitei lonescu Narcisa Ionela - director executiv al Direcției Administrare Patrimoniu că, în contextul decretării stării de urgentă, ca urmare a evoluției epidemiologice privind răspândirea infecției cu virusul SARS-CoV-2, Direcția Administrare Patrimoniu are obligația de a lua toate măsurile care se dispun prin acte normative, prin hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgentă sau prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență, în sensul asigurării resurselor materiale și umane în vederea sprijinirii populației afectate, prin achiziționarea necesarului de materiale de protecție și distribuirea acestora, inclusiv asigurarea dezinfectării periodice a domeniului public și privat al municipiului Slatina.

Este foarte important de reținut că dispoziția primarului Moț Constantin Stelian Emilian a fost dată către Direcția Administrare Patrimoniu Slatina, în pofida faptului că în subordinea consiliului local funcționează un serviciu specializat în achiziții publice, iar Direcția Administrare Patrimoniu beneficia numai de consultanță în acest domeniu din partea societății ANMIR CONTAB S.R.L., reprezentată de inculpata Mirela Măriuș. Astfel, orice nelegalitate descoperită în legătură cu procedura de achiziție să poată fi lesne pusă de către funcționarii autorității contractante pe seama serviciilor neconforme oferite de firma de consultanță, iar reprezentanții societății de consultanță să se poată degreva de răspundere, apărându-se în sensul că serviciile oferite vizează doar consilierea și îndrumarea în alegerea procedurii, răspunderea pentru încheierea contractului revenind funcționarilor publici.

Prin hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei municipiului Slatina nr. 4/06.04.2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID- 19, s-a aprobat, printre altele, achiziționarea și furnizarea, pe întreaga perioadă a stării de urgență, a unui număr de 5 măști de protecție și 5 perechi de mănuși alocate săptămânal pentru fiecare locuință de pe raza municipiului Slatina. Hotărârea a fost semnată de primarul Constantin Stelian Emil Moț, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență”, notează procurorii DNA în actele dosarului.

Conform documentelor puse la dispoziție de Direcția Administrare Patrimoniu, mai arată DNA, la data de 06.04.2022 această instituție ar fi organizat o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, ce s-a desfășurat într-o singură zi, respectiv 06.04.2020, în cadrul căreia s-au întocmit următoarele:

„- adresa nr. 3591/06.04.2020 semnată de lonescu Narcisa Ionela -director executiv al DAP și Eremia Andrei - coordonator Serviciu ULM prin care s-a solicitat Direcției Generale Economice numărul total de unități locative existente în municipiul Slatina și s-a primit răspunsul înregistrat sub nr. 2866/06.04.2020;

- adresa fără dată si fără număr semnată de lonescu Narcisa Ionela și Drejoi Angelica, în calitate de șef Birou Administrativ în cadrul DAP Slatina prin care s-a solicitat S.C. Anmir Real Contab Expert S.R.L. sprijin pentru prospectarea pieței pentru codurile CPV aferente produselor: măști, mănuși și dezinfectant și s-a primit răspunsul neînregistrat și nedatat al S.C. Anmir Real Contab Expert S.R.L.;

-s-a primit oferta tehnico-financiară a S.C. Solutions Line S.R.L. adresată Primăriei Municipiului Slatina, dar înregistrată la DAP Slatina sub nr. 3602/06.04.2020, conform căreia oferta pentru dezinfectant de mâini era de 130 lei/1, pentru măști de 4,5 lei/buc, iar pentru mănuși de 3 lei/pereche;

-s-a întocmit referatul privind alegerea procedurii înregistrat sub nr. 3603/06.04.2020; documentul a fost semnat de Drejoi Angelica, Petre Laura - șef Birou Contabilitate și Oporanu Corina Mihaela - consilier juridic în cadrul DAP Slatina și a fost aprobat de directorul executiv al Direcției, lonescu Narcisa Ionela;

- s-a întocmit strategia de contractare nr. 3605/06.04.2020 pentru atribuirea Acordului cadru având ca obiect: furnizare "soluții dezinfectante de mâini și piele, măști în 3 straturi cu pliuri și mănuși de protecție împotriva COVID-19", prin care s-a stabilit că este necesară achiziționarea a 8.450 1 dezinfectant la o valorare estimată de 130 lei/1, fără TVA; 343.000 măști la o valoare estimată de 4,5 lei/buc, fără TVA, și 343.000 perechi de mănuși la o valoare estimată de 3 lei/pereche, fără T.V.A., valoarea totală estimată a achiziției fiind de 3.671.000 lei fără TV(4.368.490 lei, cu TVA inclus); documentul a fost întocmit de șefa Serviciului Administrativ, Drejoi Angelica, avizat de consilierul juridic Oporanu Mihaela Corina și aprobat de lonescu Narcisa Ionela;

-s-a întocmit caietul de sarcini, fără număr de înregistrare și fără dată; documentul a fost întocmit de șefa Serviciului Administrativ, Drejoi Angelica, avizat de consilierul juridic Oporanu Mihaela Corina și aprobat de lonescu Narcisa Ionela;

-s-a întocmit documentația pentru atribuirea acordului cadru având ca obiect furnizarea de soluții dezinfectante de mâini și piele, măști în 3 straturi cu 3 pliuri și mănuși de protecție împotriva COVID -19, document neînregistrat și nedatat, semnat pentru întocmire de Drejoi Angelica și aprobat de directorul executiv, lonescu Narcisa Ionela;

-s-a emis decizia nr. 61/06.04.2020 privind componența comisiei de evaluare;

- s-a emis o cererea de ofertă înregistrată sub nr. 3604/06.04.2020 și transmisă unei singure societăți comerciale și anume S.C. Solutions Line S.R.L.; cererea apare ca fiind semnată de lonescu Narcisa Ionela, Drejoi Angelica și Gheorghe Amelia - din cadrul DAP Slatina. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că la data respectivă Gheorghe Amelia nu se afla la serviciu, în locul său semnând Oporanu Mihaela Corina”, se arată în dosarul de la instanță.

„Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că de fapt, la data de 06.04.2020 nu a fost întocmit sau înregistrat niciunul dintre aceste documente, toate fiind redactate și înregistrate la data de 07.04.2020, data semnării acordului-cadru cu S.C. Solutions Line S.R.L. și a primului contract subsecvent, sau chiar la o dată anterioară, fiind antedatate pentru se crea aparența că a existat o procedură de prospectare a pieței și s-au depus eforturi de identificare a unei societăți furnizoare în condiții legale, de fapt contractul fiind acordat în mod clientelar societății S.C. Solutions Line S.R.L., fără a se face vreun minim demers de a identifica pe piață vreun alt furnizor.

Analizând documentele enumerate anterior, se constată că, în mod nefiresc, oferta tehnico-financiară a S.C. Solutions Line S.R.L. a fost depusă și înregistrată sub nr. 3602/06.04.2020, înaintea întocmirii referatului privind alegerea procedurii, înregistrat sub nr. 3603, strategiei de contractare conținând valoarea estimată a produselor precum și descrierea acestora și care a fost înregistrată sub nr. 3605, respectiv anterior întocmirii caietului de sarcini și cererii de ofertă adresată S.C. Solutions Line S.R.L., înregistrată sub nr. 3604/06.04.2020.

Comparând conținutul ofertei depuse de S.C. Solutions Line S.R.L. în ceea ce privește descrierea produselor cu documentele întocmite de Direcția Administrare Patrimoniu, respectiv cu descrierea produselor din strategia de contractare și caietul de sarcini a rezultat că acestea sunt identice, inclusiv în ceea ce privește erorile de scriere”, mai arată Direcția în dosarul trimis judecătorilor bucureșteni.

„De exemplu, în oferta S.C. Solutions Line S.R.L., depusă înaintea demarării procedurii, la descrierea produsului "mască în 3 straturi cu 3 pliuri", paragraful 2 se arată că „măștile sunt potrivite pentru a acoperi gura, nasul și maxilarul utilizatorului cu scopul de a bloca inhalarera(n.n. în loc de inhalarea) și împrăștierea poluanților din gură în gură". Aceeași greșeală de scriere se regăsește în toate documentele procedurii de achiziție întocmite de Direcția Administrare Patrimoniu din cadrul Consiliului Local Slatina.

Fată de cele arătate anterior, este evident că funcționarii Direcției Administrare Patrimoniu au avut la dispoziție oferta S.C. Solutions Line S.R.L., în format electronic, pe care au copiat-o în conținutul strategiei de contractare și caietului de sarcini. De altfel, chiar și valorile estimate precizate în cele două documente și despre care se arată că ar fi obținute după prospectarea pieței sunt, în realitate, prețurile din oferta S.C. Solutions Line S.R.L., în realitate neavând loc nici un fel de prospectare a pieței, iar contractul fiind încheiat exclusiv în beneficiul și termenii S.C. Solutions Line S.R.L..”, punctează procurorii DNA în dosar.

„A doua zi, în data de 07.04.2020, a fost înregistrată sub nr. 3633/07.04.2020 o nouă ofertă tehnico -financiară a S.C. Solutions Line S.R.L., având același conținut cu cea depusă cu o zi înainte, chiar înainte ca S.C. Solutions Line S.R.L. să primească invitația de participare, așa cum rezultă din modul de înregistrare a documentelor; în aceeași zi a fost încheiat procesul-verbal al ședinței de negociere, raportul procedurii și adresa de comunicare a rezultatului procedurii prin care oferta S.C. Solutions Line S.R.L. a fost declarată câștigătoare.

Tot în data de 07.04.2020 a fost încheiat Acordul cadru nr. 3635, între Direcția de Administrare Patrimoniu și S.C. Solutions Line S.R.L. având ca obiect achiziționarea a 8.450 1 dezinfectant, 343.000 măști și 343.000 perechi de mănuși cu o valoare totală de 3.671.000 lei fără TVA; de asemenea, în aceeași zi a fost emisă nota de comandă nr. 3636/07.04.2020 către S.C. Solutions Line S.R.L. pentru întreaga cantitate menționată în anexa 1 a acordului cadru și a fost încheiat contractul subsecvent de furnizare nr. 3637/07.04.2020; în baza acestui contract S.C. Solutions Line S.R.L. a emis factura fiscală de avans FSOL nr. 0020232/07.04.2020 în valoare de 1.310.547 lei, sumă pe care a și încasat-o la data de 08.04.2020; factura fiscală nr. FSOL nr. 0020244 /15.04.2020 în valoare de 2.122.781,50 lei, sumă pe care a încasat-o la data de 21.04.2020 și factura fiscală FSOL nr. 0020263 în valoare de 935.161,50 lei, sumă pe care a încasat-o la data de 13.05.2020;

La data de 15.04.2020, prin referatul nr. 3806, s-a propus încheierea unui act adițional la Acordul cadru nr. 3635/07.04.2020 privind achiziționarea a 12.900 1 dezinfectant, 490.000 măști și 490.000 perechi de mănuși în valoare de 5.352.000 lei fără T.V.A(6.368.880 lei cu T.V.A. inclus); în aceeași zi s-a încheiat actul adițional la Acordul cadru, s-a emis către S.C. Solutions Line S.R.L. nota de comandă nr. 3808/15.04.2020 și s-a încheiat contractul subsecvent nr. 3809/15.04.2020, având ca obiect achiziționarea a 12.900 1 dezinfectant, 490.000 măști și 490.000 perechi de mănuși la un preț total de 6.368.880 lei cu TVA inclus.

în baza acestui contract, S.C. Solutions Line S.R.L. a mai emis o singură factură fiscală FSOL nr. 0020269/11.05.2020, pentru întreaga sumă, sumă pe care a încasat-o astfel: în data de 15.05.2020 - 4.368.880 lei, în 29.05.2020, suma de 1.200.000 lei, iar suma de 800.000 lei în data de 10.06.2020.

Valoarea totală a sumelor încasate de S.C. Solutions Line S.R.L. de la Direcția Administrare Patrimoniu din cadrul Consiliului Local Slatina a fost de 10.737.370 lei.

Conform avizelor de însoțire a mărfii, în perioada 07.04.2020 - 11.05.2020, S.C. Solutions Line S.R.L. a furnizat către Direcția Administrare Patrimoniu din cadrul Consiliului Local Slatina în total 833.000 măști, 833.000 perechi de mănuși și 21.350 1 dezinfectant”, se mai arată în dosarul de la Tribunalul București.

„Având în vedere rapiditatea cu care s-a desfășurat procedura de achiziție, faptul că oferta S.C. Solutions Line S.R.L. a fost depusă înainte de întocmirea documentației de achiziție, iar prețurile cuprinse în ofertă se regăsesc în documentația întocmită ulterior ca și valori estimate de către angajații Direcției Administrare Patrimoniu, pentru produsele ce urinau a fi achiziționate, dar și faptul că descrierea materialelor ofertate de S.C. Solutions Line S.R.L. prin oferta înregistrată sub nr. 3602/06.04.2020 a fost practic copiată atât în strategia de contractare, cât și în caietul de sarcini, în cauză rezultă că ceea ce s-a urmărit a fost favorizarea S.C. Solutions Line S.R.L. și acordarea contractului în mod preferențial, cu nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Această împrejurare a făcut posibilă achiziționarea produselor la prețuri mult mai mari față de prețul real de vânzare.

în vederea stabilirii realității prețurilor de achiziție, s-au solicitat S.C. Solutions Line S.R.L. documentele de aprovizionare cu produsele livrate ulterior Direcției Administrare Patrimoniu.

Analizând documentele puse la dispoziție de S.C. Solutions Line S.R.L., a rezultat că furnizorii SC Solutions Line S.R.L. pentru produsele livrate Direcției Administrare Patrimoniu au fost:

-S.C. Rocom IT Services S.R.L. - de la care S.C. Solutions Line S.R.L. a achiziționat, în perioada 07.04.2020 - 15.04.2020 -în baza unui număr de 4 facturi fiscale - 2000 1 dezinfectant și 262.500 perechi mănuși;

Prețul de achiziție pe care S.C. Solutions Line S.R.L. l-a achitat pentru dezinfectanți a fost cuprins între 47 - 55 lei fără TVA/litru, în condițiile în care Direcția Administrare Patrimoniu a achitat către S.C. Solutions Line S.R.L. suma de 130 lei fără TVA/litru;

Prețul de achiziție pe care S.C. Solutions Line S.R.L. l-a achitat pentru mănuși a fost cuprins între 1,3 și 1,4 lei fără TVA/pereche, în condițiile în care Direcția Administrare Patrimoniu a achitat S.C. Solutions Line S.R.L. 3 lei fără TVA/pereche.

- S.C. RX Innovations S.R.L. - de la care S.C. Solutions Line S.R.L. a achiziționat, în perioada 15.04.2020 - 12.05.2020 -în baza unui număr de 5 facturi fiscale - 388.700 perechi mănuși, la un preț de achiziție de 1,1 lei fără TVA/pereche.

S.C. Solutions Line S.R.L. a încasat de la Direcția Administrare Patrimoniu, conform contractului, 3 lei fără TVA/pereche.

S.C. Novitrade S.R.L. - de la care S.C. Solutions Line S.R.L .a achiziționat, în perioada 09.04.2020 - 11.05.2020 -în baza unui număr de 7 facturi fiscale 550.000 măști faciale, la un preț de 2,15 - 2,88 lei fără TVA/buc.;

S.C. Solutions Line S.R.L. a încasat de la Direcția Administrare Patrimoniu, conform contractului, 4,5 lei fără TVA/buc.

Turan Kimya - Turcia - de la care S.C. Solutions Line S.R.L. a achiziționat, în perioada 22.04.2020 - 05.05.2020 -în baza a 2 facturi fiscale 4.789 1 dezinfectant de mâini. Cantitatea de 4.0001 a fost achiziționată la prețul de 34 lei /litru.

Asa cum am arătat anterior, S.C. Solutions Line S.R.L. a încasat de la Direcția Administrare Patrimoniu, conform contractului, 130 lei fără TVA/litru.

-S.C. PCS PROFESIONAL S.R.L. - de la care S.C. Solutions Line S.R.L. a achiziționat, în perioada 15.04.2020 - 15.05.2020 -în baza unui număr de 2 facturi fiscale 700 de litri de dezinfectant la un preț de 44 lei fără TVA/litru, vândut ulterior de S.C. Solutions Line S.R.L. către Direcția Administrare Patrimoniu de 3 ori mai scump, cu 130 lei fără TVA/litru.

-S.C. Infinity Construct Trading S.R.L. - de la care S.C. Solutions Line S.R.L. a achiziționat, în perioada 16.04.2020 - 12.05.2020 -în baza unui număr de 2 facturi fiscale - 8.840 litri dezinfectant cu 38 lei fără TVA/litru.

S.C. Karina Team S.R.L. -de la care S.C. Solutions Line S.R.L. a achiziționat, în perioada 05.05.2020 - 07.05.2020 -în baza unui număr de 2 facturi fiscale -244.500 perechi mănuși la prețul de 1,2 lei fără TVA/pereche. Ulterior, mănușile au fost livrate Direcției Administrare Patrimoniu Slatina la prețul de 3 lei fără TVA/pereche.

Easy Gifts - Ungaria - de la care S.C. Solutions Line S.R.L. a achiziționat, în perioada 09.04.2020 - 27.05.2020 -în baza unui număr de 5 facturi fiscale - 296.000 măști la prețul de 0,44 euro - 0,65 euro și 4720 de litri de dezinfectant, la un preț de achiziție de 6,9 euro/1 -7.98 euro/1.”, se mai arată în dosar.

Ca urmare a acestor demersuri ar fi fost creat un prejudiciu Direcției Administrare Patrimoniu (D.A.P.) Slatina în sumă totală de 2.555.386 lei.

Trebuie precizat că achizițiile de mai sus au fost posibile în contextul în care:

- la data de 02 aprilie 2020, atribuțiile de încheiere a contractelor au fost delegate de Primăria municipiului Slatina Direcției Administrare Patrimoniu (D.A.P.) în condițiile în care în subordinea Consiliului Local funcționa deja un serviciu specializat în achiziții publice,

- înregistrarea electronică a documentelor privind relația cu S.C. Solutions Line S.R.L ar fi suferit modificări atât în sensul antedatării cât și al postdatării documentelor ce atestau pașii de parcurgere a procedurii de achiziție,

- cererea D.A.P. Slatina s-ar fi bazat în totalitate pe oferta depusă de S.C. Solutions Line S.R.L. care ar fi fost înregistrată la instituția publică, înaintea întocmirii de către funcționarii publici a referatului privind alegerea procedurii de achiziție a produselor menționate mai sus. Mai mult, conținutul ofertei respective ar fi fost copiat în integralitate, cu tot cu greșelile de ortografie, în cuprinsul strategiei de contractare și al caietului de sarcini.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii iar primăria municipiului Slatina nu s-a constituit parte civilă în cauză. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Vă amintiți cum vă explicau trădătorii de neam și țară cât de bine e să ai datorii? Statul plăteşte în 2023 dobânzi la credite de aproape 8 miliarde de euro

Porcăriile progresiste Continuă. Destrăbălare în direct pe canalele TV englezești. Am ajutat la crearea primei scene de sex de 15 persoane de la TV la Open House de la Channel 4 - nu m-a deranjat deloc

Oamenii care iau nedicamentul pentru slăbit Ozempic spun că își fac nevoile în pat din cauza simptomelor dure ale medicamentului care afectează până la 30% dintre consumatori

Ce mai pun la cale trădătorii de țară: Este gata planul de jefuire a metalelor rare din România

Războiul vine la ușa lui Putin: Regiunea bogată a Moscovei este lovită de drone kamikaze

_ Proiecte Raspberry Pi: iunie 2023

_ Fondurile de pensii Pilon II se pregătesc să fie al doilea cel mai mare acţionar al Hidroelectrica

Robotul ChatGPT are o părere MINUNATĂ despre Nicolae Ceaușescu atunci când nu este CENZURAT.

_ Ion Cristoiu: Molotov sau eterna victorie a mediocrităţii

_ Războiul din Ucraina, ziua 102, anul 2. Ucraina este pregătită pentru contraofensivă / Rusia susţine că a blocat un atac ucrainean în Doneţk

_ Rata natalității din Japonia scade la un nivel scăzut pentru al șaptelea an consecutiv

_ WD Black 1TB SN850X scade la doar 77 USD la Amazon

_ Apple va prezenta cel mai important produs al său din ultimii ani: o cască de realitate mixtă / Va costa o avere în comparaţie cu preţurile iPhone-urilor

_ După ce și-a vizitat proprietățile din România, regele Charles a decis să își vândă o altă casă celebră/ Video

_ Conducerea militară rusă se confruntă cu reproșuri interne după raidurile partizanilor ruși în Belgorod (ISW)

_ Un urs din Brașov a fost eutanasiat după ce a făcut o cascadorie demnă de filme, la mall!

_ Arabia Saudită încearcă să crească preţul petrolului prin reducerea producţiei cu 1 milion de barili pe zi

Să nu-ți faci idol din câne sau pisică. Preotul Matei Vulcănescu revine în scandalul pisică=iad: 'Idolatria față de pisică sau câine este flagel național!'

_ Piaţa muncii în primul semestru: peste 160.000 de joburi noi, majoritatea în retail şi servicii

_ Analiză ZF: consumul de pâine scade per total, însă românii aleg tot mai multe produse artizanale

_ METEO. ANM: Cod galben de ploi şi vânt în sudul şi estul Transilvaniei

_ Mitul rasismului sistemic

_ Guvern. Unitățile Nudge Găsesc „Cele mai bune” moduri de a manipula publicul

_ Iohannis, de Ziua Mondială a Mediului: Direcţia în care ne îndreptăm ca societate este cea corectă

_ Irlanda se gândește la un plan de a ucide 200.000 de vaci pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice

_ Seymour Hersh: Piesele lipsă de la Russiagate

Va cumpăra Elon Musk Manchester United? Miliardarul Elon Musk rămâne tăcut în timp ce termenul limită de licitație de vineri pentru cumpărarea Man United se apropie

_ Michele Morrone are un look dur în timp ce iese cu fosta lui soție și actuala iubită

_ Şarpe de un metru şi jumătate, prins de către jandarmi şi voluntari în cartierul Mănăştur din Cluj-Napoca

_ Clubul mexican Leon a câştigat Liga Campionilor Concacaf

_ Royal Antwerp, campioana Belgiei pentru a cincea oară

_ Tatăl a doi copii britanic retrăiește încercarea de a fi spitalizat cu „intoxicație alimentară” la hotelul Tui

Ministerul Apărării intervine în isteria ordinelor de chemare și explică de ce lumea "nu trebuie să se sperie" deși "ordinele sunt reale". MINISTERUL APĂRĂRII: Ordinele Emise de convocare a rezerviștilor "SUNT REALE", dar sunt "o operațiune de rutină".

_ Banii păstrați în Venmo, PayPal și CashApp pot fi nesiguri, avertizează agenția guvernamentală

_ Ike Turner și Tina Turner: În interiorul căsniciei abuzive

_ Emmerdale: Adevăratele identități ale lui Caleb și Nicky sunt în sfârșit dezvăluite într-o întorsătură șoc

_ Trinny Woodall dezvăluie ce înseamnă de fapt formele de cerc, pătrat și triunghi de pe etichetele Zara

_ Răsturnare de situație: cea mai odioasă criminală în serie a fost eliberată. A făcut 20 de pușcărie nevinovată

_ Incident la Washington: un avion de mici dimensiuni, urmărit de avioane de vânătoare, s-a prăbuşit

_ Doru Buşcu: „Familia Iohannis acţionează în contratimp cu suferinţa profundă a principalei bresle care contribuie la educaţia poporului român”

_ Real Madrid a încheiat cu o remiză sezonul în La Liga, FC Barcelona cu o înfrângere

_ Războiul din Ucraina, ziua 101, Anul 2. Rusia atacă Ucraina cu rachete de Rusalii / Un copil a fost ucis şi 22 de persoane au fost rănite într-un atac lângă Dnipro

_ La mulți ani Prințesa Lilibet! Cum vor sărbători familia Sussex Lili împlinește 2 ani

_ Te chinui să te confrunți cu troscotul japonez în grădina TA? Oamenii de știință testează 8 metode de control al buruienilor

_ Statuia unui bărbat cu barbă complet nud care alăptează un bebeluș plasată �n afara fostului muzeu al femeilor din Danemarca

_ Celebra coamă a Tinei Turner a fost MAI MULT decât o coafură: starul târzii a văzut perucile ca „o extensie a ei însăși”

_ Pe viitor, după ce Senatul a adoptat acordul pentru datorii, China plănuiește un nou pachet de stimulare

_ Ivanka Trump este văzută discutând cu Prințul William la nunta regală din Iordania

_ Heidi Klum primește o palmă obraznică pe fund de la soțul cochet Tom Kaulitz

_ Reforma teritorial-administrativă a României. Un deputat a depus în Parlament un proiect de lege care stabileşte 12 judeţe

_ Se anunță haos în București: protestarii din Educație mărșăluiesc și se duc la ușa lui Iohannis

_ Unul desemnat de Biden cere ONU să acționeze pentru a asigura reparații și a pune capăt „continuării sclaviei” în SUA

_ Regulile ecologice ale lui Biden înseamnă că electrocasnicele vor costa în curând mai mult și vor face mai puțin, spun experții

_ "Războiul va fi devastator". Secretarul american al Apărării face o predicţie sumbră despre războiul cu China

_ Oficialii ucraineni batjocoresc în mod deschis Rusia în timp ce Zelensky spune că este „gata” pentru contraofensivă

_ Qatar Airways intenționează să reducă cele mai frumoase locuri de cabină din lume, deoarece „economia nu are sens”

_ După ce s-au lăudat că ucrainenii se fac de rușine, rușii anunță dezastru în Crimeea: rețelele de televiziune au picat!

_ UBS face cinci predicții AI generative

_ Aglomeraţie la frontierele României: peste 300.000 de oameni în 24 de ore

_ Un nou raid transfrontalier în Belgorod din Rusia, duminică, luptele continuă


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5

Nr. de articole la aceasta sectiune: 246, afisate in 5 pagini.