23:59
Comentarii Adauga Comentariu

GlobalResearch.ca: "Arme psihotronice și electromagnetice. Arme de control de la distanță a sistemului nervos uman" - "Psychotronic and Electromagnetic Weapons: Remote Control of the Human Nervous System"Nota Redacției: GlobalResearch.ca este un ziar de analiză serios, nu este vreun tabloid sau vreun ziar senzaționalist. Vom traduce tot articolul. Deocamdată am tradus, în română doar prima parte.

GlobalResearch.ca: "Arme psihotronice și electromagnetice. Arme de control de la distanță a sistemului nervos uman"

În luna martie 2012, ministrul rus al apărării, Anatoli Serdjukov a declarat:

"Dezvoltarea de arme bazate pe noi principii fizice; arme cu energie directă, arme geofizice, arme cu val de energie, arme genetice, arme psihotronice, etc., face parte din programul de achiziții de arme de stat pentru 2011-2020, sursa: "Vocea Rusiei (link între timp mort al site-ului: http://en.rian.ru/mlitary_news)

Mass-media mondială a reacționat la acest indiciu cu privire la utilizarea deschisă a armelor psihotronice prin publicarea experimentelor științifice din anii 1960, când undele electromagnetice au fost folosite pentru a transmite sunete simple, în creierul uman. Cu toate acestea, cele mai multe dintre ziare au evitat să spună că, de atunci, o cercetarea științifică extensivă a fost efectuată în acest domeniu în întreaga lume. Numai un ziar columbian, El Spectador, a publicat un articol care să acopere întreaga amploarea a realizărilor din acest domeniu.

În Marea Britanie, ziarul Daily Mail, a fost o altă excepție, și a scris că cercetarea în domeniul armelor electromagnetice a fost efectuată în secret în SUA și ]n Rusia din anii 1950 și că "cercetările anterioare au arătat că undele electromagnetice de frecvență joasă, sau fascicule ale unor astfel de unde trimise periodic, pot afecta celulele creierului, provocând modificări ale stărilor psihologice și făcând posibilă transmiterea de sugestii și comenzi direct în procesele de gândire ale cuiva. Dozele mari de fascicule cu astfel de microunde pot deteriora funcționarea organelor interne, pot controla comportamentul sau chiar conduce victimele la sinucidere".

În 1975, un neuropsiholog Don R. Justesen, directorul Laboratoarele experimentale neuropsihologie de la Administrația Spitalului Veteranilor din Kansas City, a spsu în public, fără să vrea, informații privind securitatea națională. El a publicat un articol în "American Psychologist" privind influența microundelor asupra comportamentului ființelor vii.

În articol el a citat rezultatele unui experiment care i-a fost descris chiar lui de către colegul său, Joseph C. Sharp, care lucra la Proiectul Pandora, un proiect secret al marinei americane.

Don R. Justesen a scris în articolul său:

"Radiindu-se pe ei înșiși cu aceste fascicule de unde electromagnetice ce conțineau "voci modulate în frecvență", Sharp și Grove au fost capabili cu ușurință să audă, să identifice, și să facă distincția între cele 9 cuvinte transmise. Sunetele auzite nu erau diferite de cele emise de persoanele ce au un laringe artificial " (pag. 396)

Că acest sistem a fost ulterior adusă la perfecțiune este dovedit de documentul care a apărut pe site-ul web al Agenției de Protecție a Mediului din SUA în 1997, unde Biroul de Cercetare și Dezvoltare al aceste Agenții Federale a prezentat Departamentul Apărării, proiectului : "Comunicarea prin Efectul Microundelor Auditive". În descrierea proiectului s-a spus:

"În acest studiu, este descrisă o tehnologie inovatoare și revoluționară, care oferă o probabilitate-scăzută-de-a-intercepta comunicațiile de radiofrecvență (RF). Fezabilitatea conceptului a fost stabilită folosind atât un sistem de joasă intensitate de laborator cât și un transmițător RF de mare putere. Numeroase aplicații militare există în zonele de căutare și salvare, în zonele de securitate și de operațiuni speciale " (a se vedea site-ul web.iol.cz)

În ianuarie 2007, Washington Post a scris pe aceeași temă:

"In anul 2002, Research Laboratory Air Force a patentat o astfel de tehnologie: utilizarea fasciculelor de unde electromagnetice pentru a trimite cuvinte în capul cuiva ... Rich Garcia, un purtător de cuvânt al Direcției de energie direcționată a laboratorul de cercetare, a refuzat sa discute acest brevet sau să spună ceva despre cercetările curente sau conexe din domeniu, invocând politica laboratorului de a nu comenta activitatea sa asupra fasciculelor cu unde electromagnetice.

Ca răspuns la o cerere făcută pe baza Amendamentului ce Garantează Libertatea de Informare depusă pentru acest articol, Air Force a dat publicității documente neclasificate din jurul patentului de brevet al anului 2002 - înregistrări care constată faptul că brevetul a fost bazat pe experimente umane făcute în octombrie 1994 în laboratorul Air Force, unde oamenii de știință au putut transmite fraze în capetele unor subiecți umani, deși aceste fraze aveau doar o inteligibilitate marginală. Cercetarea părea să continue cel puțin în jurul anului 2002. Este neclar dacă acest lucru a încetat de-atunci, - laboratorul de cercetare al Air Force, invocând secretul de stat, pe baza căruia a refuzat să discute sau să elibereze alte materiale "GlobalResearch.ca: "Psychotronic and Electromagnetic Weapons: Remote Control of the Human Nervous System"

In March 2012 the Russian defense minister Anatoli Serdjukov said:

“The development of weaponry based on new physics principles; direct-energy weapons, geophysical weapons, wave-energy weapons, genetic weapons, psychotronic weapons, etc., is part of the state arms procurement program for 2011-2020,” Voice of Russia

The world media reacted to this hint on the open use of psychotronic weapons by the publication of scientific experiments from the 1960‘s where electromagnetic waves were used to transmit simple sounds into the human brain. However, most of them avoided saying that since then extensive scientific research has been carried out in this area throughout the world. Only a Colombian newspaper, El Spectador, published an article covering the whole scale of the achievements of this (computerized English translation).

Britain’s Daily Mail, as another exception, wrote that research in electromagnetic weapons has been secretly carried out in the USA and Russia since the 1950’s and that „previous research has shown that low-frequency waves or beams can affect brain cells, alter psychological states and make it possible to transmit suggestions and commands directly into someone’s thought processes. High doses of microwaves can damage the functioning of internal organs, control behaviour or even drive victims to suicide.”

In 1975, a neuropsychologist Don R. Justesen, the director of Laboratories of Experimental Neuropsychology at Veterans Administration Hospital in Kansas City, unwittingly leaked National Security Information. He published an article in “American Psychologist” on the influence of microwaves on living creatures’ behavior.

In the article he quoted the results of an experiment described to him by his colleague, Joseph C. Sharp, who was working on Pandora, a secret project of the American Navy.

Don R. Justesen wrote in his article:

“By radiating themselves with these ‘voice modulated’ microwaves, Sharp and Grove were readily able to hear, identify, and distinguish among the 9 words. The sounds heard were not unlike those emitted by persons with artificial larynxes” (pg. 396).

That this system was later brought to perfection is proved by the document which appeared on the website of the U.S. Environmental Protection Agency in 1997, where its Office of Research and Development presented the Department of Defense’s project:“Communicating Via the Microwave Auditory Effect”.In the description it said:

“An innovative and revolutionary technology is described that offers a low-probability-of-intercept radiofrequency (RF) communications. The feasibility of the concept has been established using both a low intensity laboratory system and a high power RF transmitter. Numerous military applications exist in areas of search and rescue, security and special operations” (See web.iol.cz)

In January 2007 the Washington Post wrote on the same subject:

“In 2002, the Air Force Research Laboratory patented precisely such a technology: using microwaves to send words into someone’s head… Rich Garcia, a spokesman for the research laboratory’s directed energy directorate, declined to discuss that patent or current or related research in the field, citing the lab’s policy not to comment on its microwave work. In response to a Freedom of Information Act request filed for this article, the Air Force released unclassified documents surrounding that 2002 patent — records that note that the patent was based on human experimentation in October 1994 at the Air Force lab, where scientists were able to transmit phrases into the heads of human subjects, albeit with marginal intelligibility. Research appeared to continue at least through 2002. Where this work has gone since is unclear — the research laboratory, citing classification, refused to discuss it or release other materials“

We can only stress again that the world media avoid publishing the full scale of the progress in the research of the remote control of human nervous system. Dr. Robert Becker, who was twice nominated for Nobel Prize for his share in the discovery of the effects of pulsed fields at the healing of broken bones, wrote in his book “Body Electric” about the experiment from 1974 by J. F. Schapitz, released due to the Freedom of Information Act request.

J.F. Schapitz stated:

“In this investigation it will be shown that the spoken word of hypnotist may also be conveyed by modulated electromagnetic energy directly into the subconscious parts of the human brain – i. e. without employing any technical devices for receiving or transcoding the messages and without the person exposed to such influence having a chance to control the information input consciously.”

In one of the four experiments subjects were given a test of hundred questions, ranging from easy to technical ones. Later, not knowing they were being irradiated, they would be subjected to information beams suggesting the answers to the questions they had left blank, amnesia for some of their correct answers, and memory falsification for other correct answers. After 2 weeks they had to pass the test again (Dr. Robert Becker: Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life, William Morrow and comp., New York, 1985,. The results of the second test were never published. It is rather evident that in those experiments the messages were sent into human brain in ultrasound frequencies which the human brain perceives, but of which the subject is unaware. Dr. Robert Becker, due to those publications and his refusal to support the building of the antennae for the communication with submarines in brain frequencies, lost financial support for his research which meant an end to his scientific career.

Transmitting human speech into the human brain by means of electromagnetic waves is apparently, for the researchers, one of the most difficult tasks. It must be much easier to control human emotions which motivate human thinking, decision making and actions. People who claim to be victims of experiments with those devices complain, aside of hearing voices, of false feelings (including orgasms) as well of aches of internal organs which the physicians are unable to diagnose.

In November 2000 the Committee on Security of the Russian State Duma stated that capabilities enabling remote control of the human nervous system or the remote infliction of health impairment are available to many modern governments .See web.iol.cz

It is rather evident that those technologies are used, in conflict with the Nuremberg code, for experiments on unwitting human subjects. In 2001 the newspaper of the U.S. army, Defense News, wrote that Israel was experimenting with those weapons on Palestinians. Ibid

As well ousted Honduran president Manuel Zelaya, while under siege in Brazilian embassy in Honduras, complained that he had been subjected to an “electron bombardment with microwaves” which produces “headache and organic destabilization” The Guardian, October 2008

When asked by Amy Goodman from Democracy Now: „

As president, do you know about this in the Honduran arsenal?” He replied: „Yes, of course“

The use of those weapons is time and again reemerging in times of political crisis. According to Russian daily newspapers, during the failed putsch against Mikhail Gorbachov in 1991, general Kobets warned the defenders of the Russian White House that mind control technology could be used against them (Komsomolskaya Pravda, September 7,1991, O. Volkov, „Sluchi o tom chto nam davili na psychiku nepotverzdalis. Poka“).

After the putsch, the vice president of the League of Independent Scientists of the USSR, Victor Sedlecki, published a declaration in the Russian daily Komsomolskaya Pravda where he stated:

As an expert and a legal entity I declare that mass production … of psychotronic biogenerators was launched in Kiev (this is indeed a very serious issue). I cannot assert for sure that that were exactly Kiev generators that were used during the putsch… However, the fact that they were used is obvious to me. What are psychotronic generators? It is an electronic equipment producing the effect of guided control in human organism. It especially affects the left and right hemisphere of the cortex. This is also the technology of the U.S. Project Zombie 5“. He further stated that due to the inexperience of the personnel who operated them the attempt to use the generators failed

(Komsomolskaya Pravda, August 27,1991, “Avtory programy Zombi obnaruzheny v Kieve”,

See also http://web.iol.cz/mhzzrz/img/Authors_of_project_zombie.gif).

In the USA, at present several hundred people complaining of the remote manipulation of their nervous system are preparing a class action lawsuit against the FBI, Department of Defense and other agencies, requesting them to release files pertaining to their persons, detect the harmful radiations aimed at their bodies and sources of those radiations. As well perhaps over 2000 people are complaining in Russia, over 200 in Europe, over 300 in Japan and tens of people in China and India. Russian politician, Vladimir Lopatin, who was working on Committee on Security of the Russian State Duma and introduced there a bill banning the use of those technologies, admitted in his book „Psychotronic Weapon and Security of Russia“ (publishing house Sinteg, Moscow, 1999) that in Russia experiments on unwitting citizens are carried out, when he wrote: „

Compensation of damages and losses connected with social rehabilitation of persons suffering from destructive informational influence must be realized in legal trial“ (excerpts from the book in English

(http://mojmir.webuda.com/Psychotronic_Weapon_and_the_Security_of_Russia, pg. 113).

It should be understood that most of those people pass through mental hospitals. Vladimir Lopatin visited the USA in 1999 as a chairman of the Military Reform Subcommittee of the USSR Supreme Soviet Committee for Issues of Defense and State Security and met with Richard Cheney. At that time he was described as the “leader of a new breed of Soviet dissidents”. Then he disappeared from top ranks of Russian politicians.

Why has this research remained classified until present time? There are two explanations for this: First there is a secret arms race in progress in the world where the superpowers compete to gain decisive supremacy in this area and in this way master the control of the whole world. Second the governments keep those technologies in store for the case that they would not be able to control, by democratic means, the crisis that may arise as a result of their poor decisions. In both cases the era of democracy and human freedom in history will come to an end. According to the declaration of the former Russian Defense minister Serdjukov, there are maximally eight years left within which those weapons will officially become a part of the Russian military arsenal. For democracy this would mean a beginning of the end.

Anyway, in the past Russians were not resolved to put those means to work. When the construction of the American system HAARP was launched, with the system supposedly being able to target large regions of the planet by vibrating the ionosphere in brain frequencies (in this experiment the brain frequencies were not used, but the HAARP system can transmit in brain frequencies as well), Russia declared its willingness to ban mind control technologies. The Russian State Duma and consequently , the Interparliamentary Assembly of the Union of Independent States addressed the United Nations, OBSE and the European Council with a proposal for an international convention banning the development and use of informational weapons. According to the Russian newspaper Segodnya in March 1998, the matter was discussed with U.N. secretary general Kofi Anan, and included on the agenda of the General Assembly of the U.N. web.iol,cz, op cit

It is most likely the USA refused to negotiate this convention and in consequence the ban of informational weapons was not discussed by the United Nations General Assembly. Even in the U.S. congress appeared a bill proposing the ban of mind control technologies http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/r?c107:chemtrails.

But this was only for a very short period of time. The bill was then changed and in the new bill the ban of those technologies was left out of the Space Preservation Bill. Neither the U.S. congress nor the U.S. president made ever an effort to ban mind control weapons. The European Parliament reacted as well to the launch of the HAARP system construction, when it called in 1999 for the ban of manipulation of human beings.

The resolution was passed after the testimony of the American author of the book “Angels Don’t Play this HAARP”, Nick Begich, which apparently convinced the European Parliament of the possible use of this system to manipulate minds of whole populations. In the report by the European Parliament’s STOA (Science and Technological Options Assessment) panel “Crowd Control Technologies” the originally proposed text of the European Parliament’s resolution is quoted. There the European Parliament calls “for an international convention and global ban on all research and development , whether civilian or military , which seeks to apply knowledge of the chemical, electrical, sound vibration or other functioning of the human brain to the development of weapons which might enable any form of manipulation of human beings, including a ban on any actual or possible deployment (stressed by the author of the article) of such systems“. (40, pg CII, ref. 369). But apparently at the same time the European countries resigned on this intention when accepting the NATO politics of non-lethal weapons.

The same STOA report claims that the USA is a major promoter of the use of those arms and that:

“In October 1999 NATO announced a new policy on non-lethal weapons and their place in allied arsenals” (pg. xlv) and it goes on:

“In 1996 non-lethal tools identified by the U.S. Army included… directed energy systems” and “radio frequency weapons”European Parliament

(at the bottom of the page, second reference pg. Xlvi).

Directed energy system is further defined by the STOA document: „

Directed energy weapon system designed to match radio frequency source to interfere with human brain activity at synapse level“ (at the bottom of the page, first reference, Appendix 6-67). Since 1999 those weapons have been upgraded for another 13 years. European Parliament

In 1976 the future National Security advisor to president Carter, Zbygniew Brzezinski, wrote a book “Between Two Ages, America’s Role in the Technetronic Era” (Penguin Books, 1976, Massachusets). In the book he predicted “more controlled and directed society” based on the development of technology, where an elite group will play a leading role, which will take advantage of persisting social crises to use “the latest modern techniques for influencing public behavior and keeping society under close surveillance and control”.

The use of mind control technologies was predicted as well in the publication of Strategic Studies Institute of the U.S. Army War College, published in 1994

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=241.

The scenario for the year 2000 expected the growth of terrorism, drug trafficking and criminality and drew a conclusion:

“The president was thus amenable to the use of the sort of psychotechnology which formed the core of the RMA (revolution in military affairs)… it was necessary to rethink our ethical prohibitions on manipulating the minds of enemies (and potential enemies) both international and domestic… Through persistent efforts and very sophisticated domestic ”consciousness raising”, old-fashioned notions of personal privacy and national sovereignty changed. As technology changed the way force was applied, things such as personal courage, face-to-face leadership, and the ‘warfighter’ mentality became irrelevant.”…

“Potential or possible supporters of the insurgency around the world were identified using the comprehensive Interagency Integrated Database. These were categorized as ‘potential’ or ‘active’, with sophisticated personality simulations used to develop, tailor and focus psychological campaigns for each“. So the Institute of Strategic Studies supposed that in the year 2000 those technologies would be that advanced that it will be possible to deprive human being of his freedom and adjust his personality to the needs of ruling elite. Most probably those technologies were at this level already in 1994.

The attempts to make the general public acquainted with the existence of those weapons are, with respect to the fact that it is evident that democratic public would require immediate ban of those technologies, systematically suppressed. Vladimir Lopatin wrote:

„The arms race is speeding up as a consequence of classification. Secrecy – this is in the first place the way to secure cruel control over the people… the way how to curtail their creativity, turn them into biorobots…”, and that psychotronic war “is already taking place without declaration of war, secretly… Only if the work on mind control problem is no more covered by the screen of secrecy, extraordinariness, mysteriousness, if complex, open scientific research with international participation, is carried out, the psychotronic war including the use of psychotronic weapon can be prevented”.

The article “Informacni zbrane ohrozuji demokracii a lidstvo” was deleted from the website of the Czech internet newspaper Britske Listy (www.blisty.cz). The sharing of the original web address of the English version of the same article – Means of Information War Threaten Democracy and Mankind – is blocked on Facebook and a similar article was deleted from the webpage of the Australian magazine “New Dawn”.

There exist no legislations punishing the use of those technologies by governments. Only in Russia and some of the states in the USA there are legislations punishing the ownership or trading with those technologies by non governmental entities. For example in the state of Michigan the sentence for this crime is equal to the sentence for ownership or trading with weapons of mass destruction.

The readers who will be reached by this article and prefer democratic political system would help its preservation if they forwarded the article to their friends.

The original source of this article is Global Research was posted by
Mojmir Babacek, Global Research, 2014
(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Ion Cristoiu: Cum a fost numit "criminalul sovietic" Andrei Vâșinski membru al Ordinului Carol I, în gradul de Cavaler Mare Cruce

"Efectul Draghi". Boom de rezervări la vaccinare, în Italia

Ciobanul căutat după atacul ursului a fost găsit mort

Cinci polițiști din Bihor au fost condamnați la închisoare cu executare pentru corupție

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Victorie importantă pentru Angelina Jolie în bătălia din dosarul său de divorț cu Brad Pitt

Gabriela Ruse este pe "val" la turneul de tenis din Palermo. Tenismena este în semifinale după ce a câștigat al 12-lea meci consecutiv

Arhiepiscopia Tomisului: IPS Teodosie este în comuniune cu PF Daniel, nu în supărare

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / București, capitala României, raiul șobolanilor și al țînțarilor. "Jurnal din anul ciumei", sau al "guvernului meu"

COVID, studiu SUA: Dacă nu vor fi vaccinați copiii, virusul va continua să circule

Ion Cristoiu, despre demisia consilierei lui Cîțu: Plecarea ei nu rezolvă în niciun caz infracțiunea de abuz în serviciu

Rezultate Admitere Liceu 2021. Situația completă. La ce liceu au intrat elevii

Băile Tușnad. Primarul susține că urșii gunoieri au probleme genetice și trec de gardurile electrice

Motociclist mort după ce a căzut de pe motocicletă, în Argeș

Autoritățile au încheiat căutările victimelor aflate în imobilul prăbușit din Miami. Bilanțul total ajunge la 97 de morți

Este oficial: Angajații, elevii și studenții vor beneficia de o zi liberă în momentul vaccinării împotriva COVID-19

Tokyo 2020: Laura Georgeta Ilie a ratat la limită calificarea în finală la tir

Jocurile Olimpice: Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu s-au calificat în sferturi la tenis de masă dublu mix

SpaceX, compania lui Elon Musk, a primit un contract pentru prima misiunea NASA pe satelitul Europa. "Luna" lui Jupiter este prinicipalul candidat în căutarea vieții în sistemului solar

Ce rute alternative au șoferii în drumul spre mare pentru a evita aglomerația

EXCLUSIV Jurnalistul Ion Spânu, la Interviurile lui Cristoiu, de la ora 20.00, la ALEPH NEWS

Spaniolii, dornici să se vaccineze. Tinerii stau la coadă la un spital din Madrid

HOROSCOP 24 iulie. Lună Plină în Vărsător. Zodiile, provocate să schimbe ceva

Clipe de coșmar pentru 3 persoane. Au fost atacate în toiul nopții de 4 bărbați cu cagule în Timișoara

IPS Calinic: Vremea țepelor în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a trecut

O primă mare surpiză la Jocurile Olimpice. Ecuadorul cucerește a doua medalie de aur din istoria prin Richard Carapaz

OMS: Varianta contagioasă Delta este acum dominantă în Europa

,InSecuritate", cu Bogdan Nicolae. Cu ce ne-am ales în 19 ani de misiuni în Afganistan. Invitat: prof.univ.dr Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării, de la 21.00

CSU Craiova și-a demis antrenorul după înfrângerea din Conference League. Cine îi va lua locul

Coronavirus în România LIVE UPDATE 24 iulie. Noul bilanț COVID-19

BREXIT DONE. Englezii au ieșit pe străzi ca să sărbătorească eliberarea din progresista UE, noua închisoare a popoarelor. Au scăpat din UE -- a doua URSS. Oare când ne vom bucura și noi?

Sondaj: Peste de 30% dintre românii se identifică ca fiind progresiști. Electoratul UDMR este cel conservator

Acești incompetenți mincinoși care ne conduc. Ion Cristoiu "Statul Pararalel şi-a rupt dinţii într-o criză reală. Klaus Iohannis, clasa politică, dar şi Guvernul se confruntă, în sfârşit, cu un examen real, nu unul inventat - examen căruia nu-i fac față"

ULTIMĂ ORĂ. La un pas de aur: Spadasina Ana Maria Popescu s-a calificat în finala olimpică

VANZAREA TERENURILOR LA STRAINI CONTINUA. Americanii au cumpărat mii de hectare de teren în România. Afla cum de s-a ajuns aici si ce trebuie facut ca sa oprim acest lucru. UPDATE: Fluierul a aflat despre ce fond de Investitii e vorba

Loturi de înghețată Milka retrase de pe piața din România. Au conținut de oxid de etilenă peste limitele legale

Cercetare: românii sunt pe contrasens cu Coaliția de guvernare. Peste 70% din români nu sunt interesați de SIIJ, peste 20% se pronunță împotriva desființării SIIJ și doar 8% vor să nu mai existe Secția Specială

NEWS ALERT Prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice. Spadasina Ana Maria Popescu a obținut argintul VIDEO

Proiect radical împotriva LGBTQ: 10 ani de închisoare pentru persoanele LGBTQ și susținătorii acestora în Ghana

Cum arăta un drum făcut de Romani, acum 2000 de ani?

Emmanuel Macron a urmărit, alături de un român, primele confruntări de la Jocurile Olimpice

CUM MINTE REMUS CERNEA. Remus Cernea, despre decizia CCR: "Nu poți să supui votului prin referendum restricționări ale drepturilor omului". Nu există DREPT MAI IMPORTANT decât dreptul oricui copil născut sau nenăscut de a avea o MAMĂ și un TATĂ

S-au răcorit cu o partidă de amor în parc. Imagini XXX filmate lângă un loc de joacă pentru copii VIDEO

Împăratul Japoniei a declarat deschise Jocurile Olimpice. Naomi Osaka a aprins flacăra olimpică

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

Ia - ambasador pentru România / Cristina Chiriac: Am ajuns cu Flori de ie pe patru continente; am cucerit suflete, am cules laude

Oana Marica prinsă în braţele amantului VIDEO

UE a doua URSS. COMENTARIU Marius Oprea. A început războiul rece din inima Europei, între suveranităţile naţionale şi guvernul progresist neomarxist de la Bruxelles

Băncile Străine s-au mobilizat la miting. Deputatul Daniel Zamfir l-a identificat pe președintele Raiffaissen Bank la protestele din Piața Victoriei. Zamfir "Van Groningen e la proteste? El, președintele Raiffaissen"

Mișcare importantă pe piața criptomonedelor. Anunțul făcut de gigantul Amazon

Jocurile Olimpice, 24 iulie. Orele și probele la care pot fi urmăriți sportivii români. Programul complet

CORUPȚIE LA FMI. Șefa FMI, Christine Lagarde va fi judecată în Franța în legătură cu acordarea a 400 de milioane de euro de la stat lui Bernard Tapie pe vremea când era Ministru de Finanțe. UNDE-S DEONTOLOGII de la noi să-i ceară DEMISIA?

Membrii delegației SUA sunt în siguranță după violențele de la funeraliile președintelui haitian

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

Parada ''Port cu BucurIE'' - de Ziua Națională, la Brașov

Alexandru cel Mare avea 3 soții şi era dezgustat şi scârbit de practicile homosexuale şi totuși "Adevărul.ro" şi mulți alții din Rețeaua Progresistă afirmă cu Nerușinare că era "homosexual"

Anisia Gafton, ipostaze de infarct, cu chiloții la vedere. Dezmăț total | VIDEO

Cum arată, de fapt, în realitate ,,Aspirina'' din ,,Las Fierbinţi''

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

Klaus Iohannis, HUIDUIT în TRAFIC. Circulaţia s-a oprit din cauza COLOANEI PREZIDENŢIALE VIDEO


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9

Nr. de articole la aceasta sectiune: 510, afisate in 9 pagini.