12:38
Comentarii Adauga Comentariu

_ ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Vineri, 1 decembrie 1989: ziua în care Marea Unire a fost doar un articol în “Scînteia” şi Ceauşescu era preocupat de producţia de halva

ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Vineri, 1 decembrie 1989: ziua în care Marea Unire a fost doar un articol în “Scînteia” şi Ceauşescu era preocupat de producţia de halva

În 1989, s-au stins, într-un deplin anonimat, ultimii doi delegaţi din cei 1228 care participaseră la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1918. În marea majoritate, cei care reprezentaseră elita românească din Transilvania, politicieni din Partidul Naţional din Transilvania, aleşi cu ”credenţional” de către cele 130 de ”cercuri electorale”, din lumea culturală (profesori, medici, avocaţi), sau din rîndul meseriaşilor şi un număr mare de ţărani gospodari, elita satelor româneşti, care-şi reprezentaseră concetăţenii la Alba Iulia, nu mai trăiau nici în amintiri: istoria comunistă îi ocultase, după ce ”Securitatea Poporului” trimisese toată această elită a Transilvaniei în lagăre şi închisori – în frunte cu liderul politic Iuliu Maniu, exterminat la Sighet, în 1953, la vîrsta de 80 de ani, a cărui pomenire era în sine o ”blasfemie” şi un act subversiv în decembrie 1989. Ca şi despre celălalt mare făuritor al Unirii, Alexandru Vaida-Voevod, mort în domiciliu forţat în 1950, la 78 de ani.

La fel, unirea Bucovinei de Nord şi a Basarabiei cu Ţara nu fuseseră nici măcar pomenite, cu cîteva săptămîni în urmă – era de asemenea un act de ”lezmajestate” la adresa regimului comunist, să vorbeşti despre asta. În 1989 mai trăiau doi dintre delegaţii la Marea Unire din 1918. Marea majoritate a celor care apucaseră să-şi trăiască bătrîneţea în timpul „regimului democrat-popular” şi în anii „epocii de aur” trăiau cu spaimă, după ce în primii ani ai comunismului cunoscuseră toate formele de persecuţie, ca artizani ai „actului imperialist” de „alipire a Transilvaniei, Bucovinei de Nord şi Basarabiei” la „Regatul României”, atribuit de „istoria oficială” a lui Mihai Roller „cercurilor imperialiste de la Bucureşti”, care nu urmăreau decît „strivirea Revoluţiilor din URSS şi Ungaria lui Bela Kuhn”.

Cei mai mulţi dintre făuritorii Unirii, chiar dacă scăpaseră cu bine din iadul puşcăriei şi al lagărului, din deportare sau domiciliu obligatoriu, trăiau din pensii mizere, în îngrijirea familiilor, iar trecutul lor eroic era cunoscut de o mînă de cunoştinţe, ori de cîţiva istorici pasionaţi, din care unii erau trimişi cu „misiune” de Securitate, să afle ce mai spun aceşti bătrîni şi dacă deconspiră ceva din adevărurile incomode ale Unirii, care oficial devenise o pagină din „trecutul revoluţionar” al „poporului român”, perfect încadrată în „Cîntarea României” şi în mitologia naţional-comunistă, subsumată în întregime preamăririi prezentului şi conducătorului suprem, Nicolae Ceauşescu. Nicio altă personalitate nu îl putea umbri, cu atît mai puţin „foşti reacţionari” ca Maniu şi alţii ca el, despre al căror rol era strict interzis să vorbeşti în legătură cu Marea Unire şi care primiseră ceea ce au meritat – moartea în închisoare.

Spuneam că la începutul anului 1989 se mai aflau în viaţă doi dintre cei care în 1918 participaseră direct la istoricul eveniment al Unirii: Traian Cavassi, un fost locotenent din Gărzile Naţionale, originar din ţinutul Sătmarului (comuna Boghiş), delegat la Alba Iulia din partea Cercului electoral Chingir (în vîrstă de 92 de ani) şi medicul Titu Rusu, conferenţiar universitar la Facultatea de Medicină din Timişoara, născut în Oşorhei (judeţul Mureş), localitate pe care a reprezentat-o, ca delegat, la Adunarea de la Alba Iulia, pe 1 decembrie 1918. Ambii au murit în ultimul an al regimului comuist, într-un deplin anonimat.

Presa comunistă din 1 decembrie 1989 înregistrează aceeaşi performanţă cotidiană, cu care obişnuise cititorii: să vorbească despre oricare dintre evenimentele istorice, chiar din antichitate, şi să ajungă în cele din urmă la Nicolae Ceauşescu şi la „geniul lui conducător”. Aşa s-a întîmplat şi cu evocarea şi marcarea zilei de 1 decembrie 1918 drept “Unirea cea Mare”, dar toate articolele erau mincinoase. Nu aminteau nimic despre unirea Basarabiei cu România, ori a Bucvovinei şi cu atît mai puţin despre rolul partidelor şi al oamenilor politici ai timpului, ori al monarhiei, în înfăptuirea României Mari. Cum să vorbeşti despre “făuritori ai Unirii”, pe care tocmai regimul, cu mîna Securităţii, îi exterminase în închisori?

Logica propagandei comuniste era una simplistă: dacă nu vorbeai despre un lucru, el nu putea exista. Se vorbea cumva de Unirea de la Alba Iulia şi pentru că propaganda comunistă reuşise să-şi atribuie evenimentul, cu ocazia sărbătoririi semicentenarului, în 1968, printr-o amplă operaţiune a Securităţii, numită GEMINA, la care au participat istorici şi propagandişti ai partidului, despre care voi vorbi într-un articol viitor, dar şi probabil pentru că însuşi Ceauşescu se născuse în anul Unirii şi astfel actul istoric de la 1 decembrie putea fi legat direct de el şi de Partidul Comunist. Bineînţeles, totul începea cu dacii lui Decebal, continua cu Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul şi aşa mai departe. Într-un articol publicat pe prima pagină, în “Scînteia” din 1 decembrie 1989, sub semnătura lui Silviu Achim, citim că Unirea a consfinţit „de drept şi de fapt, o ţară românească, ai cărei locuitori au trăit necontenit într-o strânsă osmoză sufletească de gând şi simţire, cu celelalte viguroase ramuri ale marelui trunchi etnic românesc. A fost un triumf al justiţiei istorice, pentru că românii au tot luptat pentru unitatea lor naţională şi s-au pregătit pentru ea de-a lungul multor veacuri, luptând şi jertfindu-se pentru a rămâne mereu ei înşişi” etc.

Articolul continuă, pe cinci coloane, cu aceleaşi stereotipii: „De-a lungul veacurilor, aspiraţia spre unitate a trăit mereu în conştiinţe, a constituit torţa nestinsă care a luminat, prin vremuri adesea maştere, drumul vieţii poporului român”. Mai degrabă decît liderilor politici ai timpului, eram învăţaţi că datorăm Unirea “unităţii geografice a „pământului românesc”, o aflăm “în obârşia comună şi limba unitară a românilor, în complementaritatea economiei ţărilor române”, ş.a.m.d., pînă ajunge la rolul unirii, care a dus la „creşterea capacităţii de acţiune politică a forţelor care se pronunţau pentru transformarea revoluţionară a societăţii româneşti, o importanţă hotărâtoare având în acest sens făurirea Partidului Comunist Român în 1921.” Acesta, spune istoricul politruc, a continuat opera Unirii şi a luptat împotriva exploatării, „propunând ţării cel mai înaintat program de acţiune politică” şi a organizat importanta manifestaţie de 1 mai 1939, „în organizarea şi desfăşurarea căreia rolul determinat a revenit tovarăşului Nicolae Ceauşescu, tovarăşei Elena Ceauşescu”. Şi aşa, în fine, se ajungea pînă la “Epoca de aur” şi eroicul ei făuritor. Nimic despre adevăraţii făuritori ai Unirii.

Altfel, în sine, ziua de 1 decembrie 1989 n-a ieşit cu nimic din cenuşiul comun al anilor ’80 din România comunistă.

Pe 1 decembrie 1989, Ceauşescu însuşi a avut o zi aglomerată cu şedinţe, ca de obicei. Mai întîi, una cu agricultura, urmată de două şedinţe cu CePeEx-ul şi Secretariatul CC, unde a „trasat” indicaţii de ultimă oră. A cerut „să se pună ordine în stilul de muncă al guvernului, ministerelor, să se asigure perfecţionarea activităţii comitetelor judeţene de la toate palierele, a consiliilor populare, a consiliilor oamenilor muncii, mai ales că România socialistă are un sistem foarte larg de organe democratice, care asigură o largă participare a maselor populare, a întregului popor la adoptarea tuturor hotărârilor, la realizarea lor în viaţă”. A mai cerut ca Marea Adunare Naţională să ia „o poziţie mai fermă faţă de sectoarele sau cadrele care nu-şi îndeplinesc în mod corespunzător obligaţiile şi îndatoririle”, să ia în serios „critica şi autocritica”: „folosirea lor este valabilă numai în măsura în care duce la lichidarea greşelilor, a lipsurilor, la îmbunătăţirea rapidă a întregii activităţi”.

Ceauşescu era nemulţumit de faptul că, deşi sînt atîtea organisme de control, nu sînt înlăturate „stările de lucruri negative”. Se plânge că „sunt multe probleme”, inlcusiv în ceea ce priveşte aprovizionarea deficitară a populaţiei, care trebuie rezolvate prin activitatea acestor organisme de control şi planificare (nu voia să admită că, pur şi simplu, mărfurile nu existau), dar el trebuie să se concentreze pe înfăptuirea marilor programelor de dezvoltare economico-socială, pe realizarea planului. Şi, ca urmare, acestea fiind spuse, s-a retras la o altă şedinţă, mult mai plăcută inimii lui: o vizionare, de pe o pasarelă, a unor machete privind sistematizarea Capitalei. Ceea ce nu l-a împiedicat, spre disperarea arhitecţilor prezenţi, să măture cu un indicator lung vreo jumătate de cartier de blocuri şi să le spună să-l mute în altă parte, pentru a nu strica împrejurimile apropiate de Casa Poporului.

În acea zi, Ceauşescu a avut parte şi de un moment neplăcut: a primit o vizită din partea lui Iulian Vlad, care l-a informat în legătură cu apropiata întâlnire dintre George Bush şi Mihail Gorbaciov, în Malta. I-a spus că se va discuta „redefinirea sferelor de influenţă şi elaborarea unei strategii comune care să le asigure, în continuare, un rol dominant în toate probleme internaţionale”, ceea ce fără îndoială n-a avut darul să-l bucure. Mai ales că ambii vor discuta despre „ţările cu probleme”, asupra cărora vor concepe „strategii de presiune” pentru a impune reforme: era vorba de China, Cuba şi România. Conform informaţiilor lui Vlad, Bush urma să-i propună lui Gorbaciov să exercite presiuni economice, reducând livrările la minereu.

Ziua Primei Tovarăşe a decurs ceva mai simplu. A participat, desigur, la şedinţa CPEx şi a avut după-amiază o „şedinţă de lucru „la săliţă” cu Gheorghe Oprea, Ştefan Andrei, Ion Păţan” (era ziua de naştere a acestuia, făcea 62 de ani şi poate că această mică agapă era de fapt şedinţa). Nu s-a dus cu Ceauşescu la şedinţa de sistematizare, l-a lăsat să se joace singur cu machetele arhitecţilor; în schimb, s-a văzut între patru ochi, de două ori, cu Nicu Ceauşescu şi, separat, cu fosta noră şi foarte buna ei prietenă, Poliana Cristescu: cine ştie, poate că voia să-i vadă împăcaţi pe cei doi.

Ziua Marii Uniri s-a încheiat pentru Nicolae Ceauşescu cu o mică şedinţă cu responsabili din industria alimentară, avînd ca subiect creşterea producţiei de halva, depre care auzise de la medicul său personal şi „specialistul în alimentaţie raţională”, doctorul Iulian Mincu: era un substitut mult mai bun al produselor zaharoase, care lipseau demult de pe piaţă. Astfel, halvaua urma să ia locul ciocolatei, aşa cum şunca „din înlocuitori” luase locul celei de porc.

Şi pentru mine, acel 1 decembrie 1989 a fost o zi ca oricare alta, dar pe care o ţin minte bine: mi se îndeplinise promisiunea făcută, aceea de a-mi putea cumpăra un sac cu zece kile de ceapă, de la Aprozarul Coloniei 1 Mai, un sat aparţinător de comuna Vulcan, unde predam istorie. România era, anual, lovită de criza cîte unui anumit produs: în 1988, nu se găsise usturoi pe piaţă, iar în 1989 nu se găsea ceapă. Mă gîndeam, în acea zi, la bucuria părinţilor mei, cînd aveam să vin cu sacul de ceapă la uşă şi n-aş fi avut-o atît de bine fixată în memorie, dacă fostul colonel de securitate Mureşan Arghir, şeful Serviciului 1 de la Securitatea din Braşov, nu mi-ar fi zugrăvit în culori atît de vii, după Revoluţie, cum am reuşit să „chiulesc” o oră şi de la şcoală, pentru a mă duce după sacul de ceapă – doar aşa, ca să-mi dea un exemplu, despre cît de bine funcţionau serviciile de filaj.

Stau să mă gîndesc, la ceea ce au trăit, în anii comunismului, cei care au înfăptuit Unirea de la 1918, fără „aprobare de la partid”...


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Ucraina atacă casa oligarhului Ihor Kolomoisky, care are legături cu Zelensky și Hunter Biden

_ Ucraina spune că Rusia adună 500.000 de trupe la granițe pentru o nouă ofensivă majoră

Proiectul Veritas: Directorul Pfizer este îngrijorat de sănătatea reproductivă a femeilor după Covid Vax, „Există ceva neregulat despre ciclurile menstruale” (VIDEO)

_ Hunter omite motivul principal pentru care John Paul Mac Isaac a obținut conținutul laptopului său pe primul loc

_ Republicanii Camerei vor să folosească fondurile necheltuite de ajutor COVID în pachetul de plafon al datoriilor

_ Sondajul NFIB sugerează că se apropie o recesiune

_ Cea mai rece masă de aer de pe planetă va fi peste New England vineri seara

_ „Extremely Hawkish”: acțiuni, obligațiuni, aur vomita după date despre locuri de muncă „bune”; Creșterea ratelor cotelor

_ Salariile din ianuarie explodează la 517.000, 8-Sigma depășesc așteptările; Rata șomajului scade la un nivel record

_ Oficialii electorali locali din Oakland, CA Ignoră ordinul judecătorului – împodobiți cu buletinele de vot înainte ca auditorii să apară la fața locului pentru a o revizui

_ Germania deschisă ideii de vest în spatele sabotajului Nord Stream cu „scopul de a da vina pe Rusia”

_ Lovitură de avertizare trasă!

_ Silvergate se confruntă cu o sondă DOJ în legătură cu tranzacțiile FTX și Alameda: raport

_ Ce s-a aflat în spatele raportului de locuri de muncă „Uau, uau, uau” de astăzi

_ Blinken amână călătoria în China pe fondul acuzațiilor legate de baloane spion din Montana

_ Partenerul de afaceri al lui Hunter, Eric Schwerin, a mutat documentele lui Joe Biden de la Casa Albă la UDel – nu singura dată când Schwerin s-a ocupat de documentele guvernamentale

_ În fața ta: Xi trimite un balon spion gigant peste SUA cu câteva zile înainte de călătoria lui Blinken la Beijing

_ Opoziția maghiară a primit mai multe fonduri ilegale din SUA decât s-a raportat anterior – la câteva săptămâni după ce liderul grupului Koranyi s-a întâlnit cu Alex Soros

_ Biden vrea acum să lupte împotriva schimbărilor climatice, încurajându-vă să rămâneți acasă

_ Note scrise de mână confiscate de la Casa lui Biden, Rehoboth Beach

_ Sturm Und Drang și baloane chinezești

_ Eric Swalwell retweetează o postare video de satiră de Carpe Donktum, batjocorindu-l sălbatic cu sunete de fart

_ Investitorii alcoolici vor continua să ignore realitatea... Până nu va fi prea târziu

_ ChatGPT scrie o poezie lăudându-l pe Hunter Biden, dar...

_ Marea Britanie va organiza un summit pentru a discuta despre participarea sportivilor ruşi la Jocurile Olimpice din 2024

_ Congresmanul Black GOP reacționează la Diatriba lui Adam Schiff despre invazia frontierei: „Domnule, nu sunt rasist”

_ Consilierul GOP a fost împușcat și ucis în afara casei ei din New Jersey

_ Donator mega-democrat și soț „Gospodine adevărate” acuzați pentru că ar fi deturnat milioane de la clienți

_ „Un truc... Nu avem timp pentru aceste prostii” – Steve Bannon se pronunță asupra procesului Hunter Biden (VIDEO)

_ În săptămâna trecută, TGP a descoperit crimele și corupția Hunter Biden legate de documente clasificate, spionaj, încălcări ale FARA și conexiuni la Biolabs din Ucraina

_ Build-ul Windows 11 dezumflat rulează pe 2 GB de RAM

_ Nordstrom acționează după ce investitorul activist Ryan Cohen și-a acționat

_ „Scandalul ar fi enorm”: directorul Pfizer este îngrijorat de neregulile menstruale induse de vax

_ O lovitură adusă dragostei frățești – RUMPARE: Republicanii îl îndepărtează pe radicalul de stânga Ilhan Omar din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei

_ „Cred că ofițerul de poliție și-a făcut treaba” – Kevin McCarthy îl apără pe ucigașul cu sânge rece Mike Byrd și o aruncă pe Ashli ​​Babbit sub autobuz

_ "Nu! Era deja acolo când am ajuns aici, omule!” – Biden când a fost întrebat dacă își asumă vreo vină pentru inflație (VIDEO)

_ MO Candidatul democrat la Senat are dintr-o dată un accent sudic pentru a-și pande alegătorii din Missouri

_ Crăpare sub presiune? Se pare că Don Lemon a țipat la co-gazdă, lăsând echipajul zguduit

_ OH NU – Agent FBI arestat recent pentru că a primit mită de la oligarhul rus, de asemenea, a condus o unitate care ar fi putut investiga activitățile lui Hunter Biden cu spionul chinez Patrick Ho

_ METOARE: japonezii au folosit baloane pentru a disemina arme chimice și biologice �n al Doilea Război Mondial

_ Adolescenți au bătut cu sălbăticie o fetiță de 9 ani în autobuzul școlar; Părinții depun acuzații după ce școala refuză să ia măsuri (VIDEO)

_ Pentagonul Spox spune că balonul spion din China este manevrabil; Nu va spune unde este acum peste SUA, le spune americanilor îngrijorați că pot merge să privească în cer

_ Biden le întoarce spatele reporterilor și refuză să răspundă la întrebări despre balonul spion chinez care își face drum prin SUA (VIDEO)

_ „Aceasta este o gaură a iadului aici, în stânga” – Dr. Naomi Wolf discută despre modul în care americanii privesc politica și cum le afectează percepțiile faptele despre vaccinul COVID

_ Hunter Biden a trimis o scrisoare către Delaware AG, care are o lungă istorie cu familia Biden Crime

_ Pe măsură ce Bed, Bath & Beyond se apropie de faliment, conservatorii își amintesc când au întrerupt MyPillow – și sugerează o remediere

_ Bărbat acuzat că a aruncat un cocktail Molotov la sinagoga din New Jersey

_ Bach respinge invitaţia lui Zelenski de a vizita linia frontului

_ Prețurile NatGas din New York explodează până la maximul din 20 de ani înaintea Vortexului Polar

_ Prostia din sondajul sectorului de servicii: ISM a urcat cel mai mult de la revenirea COVID, PMI semnalează recesiune

_ Fostul consilier Doug Schoen despre Bill Clinton: distras de scandalul Lewinsky, și-a luat ochii de pe Bin Laden

_ Breaking: Consilierul economic de top Biden, Brian Deese, se va retrage

_ SUA rămân la teoria balonului spion: Ştim că balonul a încălcat spaţiul aerian al Statelor Unite şi legislaţia internaţională

_ Surpriză totală pentru polițiștii rutieri - La volan era copilul minor, în spate părinții beți

_ Democratul Rashida Tlaib SE TOPE în timp ce republicanii îl îndepărtează pe bigot furios Ilhan Omar din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei (VIDEO)

_ RUMBLINGS: Poliția din Memphis investighează legătura zvonită a lui Tire Nichol cu ​​fosta soție a polițistului din Memphis – Tatăl vitreg al lui Tire Nichols neagă zvonurile

_ Trump îl sfâșie pe Paul Ryan – „Perdantul major care acum își propune să distrugă Fox News”

_ EPIC! Reprezentanta Anna Paulina Luna răspunde la criza democraților din cauza „Asalt Weapon Pin” – „Jimmy, nu mai încerca să te întâlnești cu mine!”

_ ESTE IMUSCAT: Joe Biden: „Mai mult de jumatate dintre femeile din administratia mea sunt femei” (VIDEO)

_ Liberal Tears: Emisiunea „Terminal List” a lui Chris Pratt este reînnoită pentru al doilea sezon – etichetată „Right-Wing Revenge Fantasy” de către Liberal Media


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12

Nr. de articole la aceasta sectiune: 684, afisate in 12 pagini.