23:11
Comentarii Adauga Comentariu

_ Mitul independenţei şi a unităţii naţionale în istoria românilor

Ziua Naţională   Mitul independenţei şi a unităţii naţionale în istoria românilor

Aşa numita "Unire a Ţărilor Române sub Mihai Viteazul" a fost văzută ca precursorul României moderne în teza istoricului Nicolae Bălcescu.

Samuil Micu-Klein, Gheorghe Şincai , Petru Maior şi Ion Budai-Deleanu, care au fost membri ai Şcolii Ardelene în epoca trezirii naţionale româneşti, au subliniat vechea origine latină a românilor pentru a spori prestigiul politic şi cultural al românilor.

Revoluţia Română din 1848 a purtat seminţele visului naţional al unei Românii unite şi unitare. Ideea de unificare a fost propagată de lucrările lui Naum Râmniceanu şi Ion Budai-Deleanu.

Mihai Viteazul, voievodul Valahiei (Ţara Românească) din 1593, era implicat în Războiul cel Lung, parte a Războaielor Habsburgice-Otomane.

După ce în 1599 a obţinut victoria de la Şelimbăr împotriva prinţului-episcop Báthory András, Mihai a intrat cu trupele sale valahe în Alba Iulia şi a devenit guvernator imperial al Transilvaniei sub suzeranitate habsburgică.

Câteva luni mai târziu, trupele lui Mihai au invadat Moldavia şi au ajuns la Iaşi. Domnul Ieremia Movilă a fugit în Polonia, iar Mihai Viteazul s-a proclamat Voievod al Moldaviei.

Teritoriile au fost pierdute în scurt timp în 1600 după revolta maghiară a nobilimii din Transilvania şi intrarea trupelor polono-lituaniene în Moldavia, iar în 1601, voievodul valah a fost asasinat de generalul Giorgio Basta la ordinele împăratului habsburgic Rudolf al II-lea al Sfântului Imperiu Roman.

Aşa numita "Unire a Ţărilor Române sub Mihai Viteazul" a fost văzută ca precursorul României moderne în teza istoricului Nicolae Bălcescu.

Teoria lui a devenit un punct de referinţă pentru naţionaliştii din Principatele Române de-a lungul secolului 19, văzută şi ca un catalizator al formării unui singur stat român.

Şcoala Ardeleană a avut un impact notabil în cultura românească atât a Transilvaniei, cât şi a românilor care trăiesc peste Carpaţi, în Ţara Românească şi Moldova, ducând la trezirea naţională a identităţii naţionale, specific epocii aşa cum s-a văzut în Germania, America Latină, Statele Unite ale Americii sau Italia.

Samuil Micu-Klein, Gheorghe Şincai , Petru Maior şi Ion Budai-Deleanu, care au fost membri ai Şcolii Ardelene în epoca trezirii naţionale româneşti, au subliniat vechea origine latină a românilor pentru a spori prestigiul politic şi cultural al românilor.

În 1791, în memorandumul „ Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae” înaintat către împăratul austriac Leopold al II-lea al Sfântului Imperiu Roman, românii transilvăneni cereau drepturi egale cu cele ale nobilimii maghiare şi cu cea a clasei patriciene săseşti.

Şcoala Ardeleană a creat sistemul fonetic actual al alfabetului românesc bazat pe alfabetul latin, derivat în mare parte din alfabetul italian şi francez.

Aceasta a înlocuit utilizarea alfabetului chirilic românesc medieval, precum şi a sistemului fonetic anterior bazat pe alfabet latin şi pe alfabetul maghiar.

Revoluţia Română din 1848 a purtat seminţele visului naţional al unei Românii unite şi unitare. Ideea de unificare a fost propagată de lucrările lui Naum Râmniceanu şi Ion Budai-Deleanu.

Dimitrie Brătianu a creat termenul de "România Mare" în 1852.

Primul pas în unificarea românilor a fost înfiinţarea Principatelor Unite, realizată prin unirea Moldovei cu Ţara Românească în 1859 sub domnia unui singur domnitor, Alexandru Ioan Cuza, ca urmare a Războiului din Crimeea şi intervenţiei Franţei împăratului Napoleon al III-lea în crearea unui stat-tampon dintre marile puteri ale estului Europei.

Pasul al doilea era dobândirea independenţei.

Valahia, fondată ca stat după Descălecatul lui Negru-Vodă din 1290 şi care a căpătat autonomie în timpul lui Basarab I Întemeietorul după bătălia de la Posada din 1330, din 1417 era sub suzeranitatea Imperiului Otoman, întreruptă cu perioade scurte de ocupaţie rusă între 1768 şi 1854.

Ţara Românească plătea tribut şi era administrată de un domn fanariot din cartierul grecesc Fanar, desemnat de Poarta Otomană.

Moldova, fondată după Descălecatul lui Dragoş din 1350, s-a aflat sub influenţă otomană după domnia lui Ştefan cel Mare. A fost condusă de domni fanarioţi din 1711 şi fragmentată teritorial - Bucovina sub stăpânire habsburgică din 1775, Basarabia sub stăpânire rusească din 1812.

România a luptat pentru independenţa sa în războiul ruso-turc din 1877-1878, dar şi-a căpătat independenţa din 1881 când a devenit Regatul României.

După Conferinţa de Pace din 1878 de la Berlin, s-a a decis că Rusia va acorda României independenţa, teritoriile Dobrogei de Nord, Delta Dunării şi accesul la Marea Neagră, inclusiv portul antic Tomis , precum şi Insula Şerpilor, dar Rusia avea să ocupe totuşi ca aşa-zisă „compensare” vechile judeţe româneşti din Basarabiei de Sud.

Dobrogea a trecut sub stăpânirea bizantină şi sub cea bulgară, dar din 1347 a devenit o entitate statală ca Despotatul Dobrogei, apoi a intrat din 1389 sub controlul domnului Valahiei, Mircea cel Bătrân. Ocupată de turci din 1420, a fost cedată României în 1878.

România, ca regat independent faţă de Imperiul Otoman, căuta acum unirea cu Transilvania.

Cu toate acestea, elita românilor transilvăneni nu susţinea conceptul de "România Mare", în schimb doreau doar egalitatea cu celelalte naţiuni din Transilvania.

Conceptul a devenit o realitate politică atunci când, în 1881, Partidul Naţional Român din Transilvania a reunit românii pe o platformă politică comună pentru a lupta împreună pentru autonomia Transilvaniei.

Potrivit lui Livezeanu, crearea României Mari cu "un concept unificator de naţiune" a început să evolueze la sfârşitul anilor 1910.

Primul Război Mondial a jucat un rol crucial în dezvoltarea conştiinţei naţionale a unităţii româneşti.

Pe 1 decembrie 1918, Adunarea Naţională a Românilor din Transilvania şi Ungaria (alcătuită din 1228 de reprezentanţi aleşi din Maramureş, Crişana, Banat şi Transilvania) a proclamat la Alba Iulia unirea cu Regatul României printr-un vot unanim şi într-o atmosferă de sărbătoare.Rezoluţia votată de Adunarea Naţională stipula principiile fundamentale pentru fondarea noului stat român.

Principiile specificau libertatea naţională, drepturi egale, libertate religioasă, vot universal, secret şi egal, libertatea presei, libertatea întrunirilor şi asociaţiilor, reforme agrare şi drepturi şi privilegii pentru muncitori.200 de membri ai Adunării au creat Consiliul Naţional Român al Transilvaniei, noul parlament permanent.Toate astea se realizau după 2 ani de război sângeros.

Pe 17 august 1916, după 2 ani de neutralitate, România a semnat un tratat secret cu Antanta (Franţa, Regatul Unit, Italia, Rusia).

România cerea să fie tratată ca o ţară egală la conferinţa de pace postbelică şi să aibă dreptul de a-şi anexa teritoriile locuite de români, în special Transilvania.Trupele române au atacat Austro-Ungaria printr-o campanie ofensivă după planul Ipoteza Z, dar au fost respinse de contraofensiva austro-ungară.România e atacată de la sud de forţele germano-bulgaro-otomane comandate de generalul german August von Mackensen care ocupă 2/3 din teritoriul României, inclusiv Bucureştiul în decembrie 1916.

Regele Ferdinand, guvernul condus de premierul liberal Ion I.C. Brătianu şi administraţia se mută la Iaşi.

În vara anului 1917, cu sprijinul Imperiului Rus, armata română obţine victorii tactice la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz împotriva armatelor Puterilor Centrale care încercau să invadeze Moldova. Franţa a ajutat la refacerea armatei române cu echipamente, muniţie, arme, artilerie şi instruire.

Dar după ieşirea Rusiei din război datorită revoluţiei bolşevice, România a semnat la 9 decembrie 1917 un armistiţiu cu Puterile Centrale, urmând ca la 7 mai 1918 să semneze Pacea de la Buftea-Bucureşti pentru ieşirea din război.România a pierdut războiul din punct de vedere militar, dar a continuat să lupte pentru cauza sa pe cale politică şi diplomatică.

Salvarea a venit de la intrarea Statelor Unite ale Americii în război, conduse atunci de preşedintele Woodrow Wilson, care prin cele 14 puncte ale sale, susţinea dreptul la autodeterminare al tuturor grupurilor etnice din cadrul marilor imperii.

La 26-28 martie 1918, la Roma, se desfăşoară Congresul Naţionalităţilor Austro-Ungariei, unde se adopta o moţiune care cere recunoaşterea dreptului fiecărui grup etnic să-şi constituie un stat naţional independent sau să se unească cu statul său naţional deja existent.

La 9 aprilie 1918, în Basarabia, Sfatul Ţării a votat independenţa faţă de Rusia şi unirea cu Regatul României.La Paris, la 24 august, este înfiinţat Consiliul Naţional al Unităţîi Române de către Take Ionescu, Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Constantin Angelescu şi Ioan Theodor Florescu, consiliu ce susţinea interesele naţiunii române din Austro-Ungaria, iniţiativă susţinută şi de puterile Antantei.

La 2 septembrie, la New York, se desfăşoară Congresul cehilor, slovacilor, polonezilor, românilor, sârbilor, croaţilor şi rutenilor din Austro-Ungaria, fiind adoptată o rezoluţie care cere împărţirea Austro-Ungariei şi eliberarea popoarelor etnice care doresc autonomie.În Oradea, Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român adoptă declaraţia care cere crearea unui Consiliu Naţional Central Român ca şi organ provizoriu de conducere a Transilvaniei.Politicianul român preeminent în Austro-Ungaria, Alexandru Vaida-Voevod a citit Declaraţia de autodeterminare a românilor din Transilvania, chiar în parlamentul ungar de la Budapesta.

Împăratul austro-ungar, Carol I încearcă să reorganizeze Austro-Ungaria într-o federaţie alcătuită din şase state independente- austriac, maghiar, ceh, iugoslav, polonez şi ucrainean, dar fără succes. Consiliile naţionale din Austro-Ungaria au preferat să negocieze direct cu puterile Antantei decât cu guvernul central care era eşuat.La Viena, Iuliu Maniu, un om politic transilvănean, adună 70.000 de soldaţi români din Ardeal pe care îi duce în Transilvania.În timp ce uniunea dintre Austria şi Ungaria încetează, generalul austro-ungar Weber semnează tratatul de armistiţiu şi ieşirea din război cu Antanta.

Acest fapt îi determina pe reprezentanţîi Partidului Naţional Român şi Partidului Social-Democrat din Transilvania să creeze Consiliul Naţional Român şi să preia controlul asupra autorităţilor locale din Transilvania. Între timp, aparatul administrativ maghiar se dezintegrează.

La 9 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român a trimis un memoriu la Budapesta, cerând predarea Ungariei de Est şi cedarea următoarelor teritorii – Transilvania, inclusiv judeţele Arad, Bihar, Maramureş, Torontál, Temes, Caraş-Severin, Sălaj, Satu Mare.

La 10 noiembrie, chiar cu o zi înainte de război, România reintră în război împotriva Puterilor Centrale care erau deja nimicite, epuizate şi învinse de Puterile Antantei. Trupele române pătrund în Ungaria şi ocupă pasul montan Tulghes, atingând regiunea Ţinutului Secuiesc.

După ce Serbia semenază armistiţiul pe frontul balcanic la 13 noiembrie, este implementat un acord care stabileşte linii de demarcaţie între Ungaria, Serbia şi România. Serbia dorea Banatul, iar Ungaria dorea Crişana, Maramureş, Satu Mare, Oradea, Beiuş, Arad şi Transilvania interioară până la râul Mureş, fără înştiinţarea guvernului României. Dar Puterile Antantei îi cer Ungariei să permită trupelor române să pătrundă în teritoriile transilvănene .

La Arad au loc negocieri fără vreun acord între guvernul maghiar al lui Károlyi Mihály şi Consiliul Naţional Român Central al Transilvaniei, care decide să organizeze alegeri şi la 1 decembrie să organizeze Adunarea Naţională a Românilor din Transilvania şi Ungaria. Trupele române ocupă trecători muntoase de la graniţa de nord-est a Ungariei până la 20 noiembrie.

În urma alegerilor pentru Adunarea Naţională a Românilor din Transilvania şi Ungaria, sunt aleşi 1288 de membri, iar entuziasmul local pentru unire, reforma funciară şi votul universal ia amploare.

Pe 25 noiembrie, armata română ocupă Târgu-Mureş, cel mai important oraş din Ţinutul Secuiesc, iar Consiliul General al Saşilor din Sibiu au decis să aleagă neutralitatea privind chestiunea Transilvaniei, fără a adera la tabăra maghiară sau cea română.

Pe 28 noiembrie, în Bucovina (ieşita de sub ocupaţia austro-ungară), Congresul General adopta o rezoluţie pentru unirea necondiţionată cu Regatul României. Totodată, Comitetul Naţional Ucrainean s-a retras din Cernăuţi.După Adunarea de la Albă-Iulia din 1 decembrie, trupele române au ocupat Braşovul la 7 decembrie, Sibiu la 12 decembrie şi Cluj la 24 decembrie.

La 11 decembrie 1918, regele Ferdinand a promulgat legea privind Unirea Regatului României cu Transilvania, Banat, Crişana, Satu Mare şi Maramureş.

În 1920, după încorporarea Transilvaniei, Bucovinei, Basarabiei şi a unor părţi ale Banatului, Crişanei şi Maramureşului, statul român a atins cea mai mare întindere geografică pe timp de pace (295.049 km²).

Astăzi, conceptul de "România Mare" serveşte drept principiu călăuzitor pentru unirea României şi Republicii Moldova de azi.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Proprietar �n v�rstă de 90 de ani al magazinului emblematic de bomboane din New York, bătut cu brutalitate de bandiți, arestați

_ Disney lansează emisiunea pentru copii �Proud Family� pentru copii � Radical Children�s Show �mpinge marxismul BLM, rasismul anti-alb și reparațiile (VIDEO)

_ Vizualizarea marjelor de profit de neegalat ale Tesla

_ Pregătirea pentru război? Balonul spion chinezesc infirmă semne de avertizare economice mult mai mari

_ Șapte puncte despre investiția în apele perfide

_ Șefa UFC, Dana White, uită numele lui Islam Makhachev înainte de lupta UFC 284 împotriva lui Alex Volkanovski

_ Australian Idol 2023: nepoata lui Shannon Noll este pregătită pentru „răzbunare”

_ DR MAX PEMBERTON: Conform testului, și eu am ADHD. Ridicol!

_ Roșu Bill Maher compară stânga americană trezită cu revoluția culturală a lui Mao (VIDEO)

_ Mamici din SUA s-au lovit de bâtă de cricket în episodul Bluey al programului TV pentru copii

_ Horoscopul meu săptămânal: Ce aduce 6 februarie pentru zodia MEA? Oscar Cainer spune totul

_ Realitatea dură se ascunde în timp ce antrenorul Angliei Steve Borthwick se confruntă cu o operațiune uriașă de salvare

_ SIR CLIVE WOODWARD: Au fost prea multe lovituri fără scop din Anglia împotriva Scoției

_ Premiile Grammy 2023: Daryl Hannah optează pentru business chic în rochie blazer neagră și ciorapi cu dungi

_ Șefii sindicatelor de asistență medicală sugerează că ar putea accepta JUMĂTATE cererile lor anterioare de salariu

_ „A fost un foarte mulți ani”: Christie Brinkley, fără vârstă, sărbătorește împlinirea de 69 de ani cu copiii

_ Ucraina solicită ca sportivii ruși să fie excluși de la Jocurile Olimpice de la Paris prin intermediul sponsorilor CIO

_ Autoarea Patricia Nicol dezvăluie o selecție a celor mai bune cărți despre: Puterea pantofilor

_ Nameberry: Acestea sunt numele de bebeluși care sunt în pericol de dispariție - și cele deja dispărute

_ Premiile Grammy 2023: Paris Hilton și Jordyn Woods împărtășesc rutine de frumusețe înainte de cea mai mare noapte a muzicii

_ Adolescenții din Perth își amintesc de momentul în care o tânără de 16 ani, Stella Berry, lovită de rechin la Swan River

_ Lizzo devine oficial Instagram alături de frumusețea personalității de televiziune Myke Wright

_ Mireasa „Frisky” MAFS este mortificată de portretizarea ei ca o „ciudată în cearșaf” obsedată de sex

_ Madison Beer face ca confortul să fie o prioritate în transpirație, când pleacă de la salonul de coafură

_ Emisiunea ITV dezvăluie cât de convingătoare – și, prin urmare, periculoase – pot fi videoclipurile „deepfake”.

_ Moment emoționant Fiica lui Nicola Bulley, în vârstă de șase ani, vede echipele de căutare care vânează mama dispărută

_ De ce starul lui Manchester United, Alessia Russo, a fost subiectul unei oferte record mondial de 400.000 de lire sterline de la Arsenal

_ Fanii Love Island îl salută pe Tom pentru „sfatul bun” pe care i l-a dat Lanei, în timp ce o convinge să se cupleze cu Casey

_ Premiile Grammy 2023: Aussie TV arată din greșeală pe covorul roșu „fata cărților”

_ S-a încheiat povestea de dragoste a Americii cu Harry și Meghan? Vedeta din Sussex „este în scădere” după Spare

_ Kelly Rowland emană farmec într-o minirochie albă uluitoare în noi fotografii de la brunch-ul Roc Nation

_ Carolina Panthers ajung la o înțelegere pentru a-l angaja pe Ejiro Evero ca coordonator defensiv

_ Matt Hancock țâșnește peste stelele Dancing On Ice în timp ce vorbește cu Holly Willoughby

_ Phoenix Suns 'sunt gata să-l urmărească pe Kevin Durant dacă va deveni disponibil' după ce Nets l-a schimbat pe Irving

_ Insula Iubirii 2023: Tot ce ai ratat în episodul 21

_ Telespectatorii Insula Iubirii sunt încântați când Maya Jama amestecă lucrurile în vilă

_ Tom Brady nu își va întoarce de data aceasta decizia de retragere, spune fostul coechipier de la Bucs Tristan Wirfs

_ Jones promite că va face schimbări rapide pentru a ridica Southampton de josul tabelului

_ De ce 0DTE este atât de important și de ce VIX este acum lipsit de sens

_ Italia 24-29 Franța: Campionii în vigoare au început cu victorie în campania celor șase Națiuni

_ Proprietarul de câine care se confruntă cu facturi veterinare de 20.000 de lire sterline spune că își va „și vinde casa” pentru a-și menține Weimaranerul în viață

_ Twitter ia în considerare taxarea companiilor cu 1.000 USD pe lună pentru o insignă de verificare de aur

_ Vontae Davis a fost arestat pentru DUI în Florida, după ce „și-a izbit Tesla într-o camionetă”

_ Warren Gatland a dezamăgit, deoarece lipsa de disciplină îi strică revenirea ca șef al Țării Galilor

_ Ciocolata vine roz de Valentine's

_ Mișcarea de secesiune face progrese în a convinge județele din estul Oregon să se separe de statul lor de trezire și să devină parte a Idaho

_ Antonio Conte îl sună pe Harry Kane pentru a-l felicita că a devenit principalul marcator al lui Tottenham

_ Mama a folosit o racletă de siguranță de 7 dolari de la Bunnings pentru a scăpa de reziduurile de săpun de pe paravanul ei de duș de sticlă

_ Grammys 2023 LIVE: De la covorul roșu la spectacolele Sam Smith și Migos

_ Trailerul de repornire al White Men Can't Jump îl prezintă pe rapperul Jack Harlow în debutul său în actorie

_ Grammys 2023: Cele mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu

_ Lee Mead este logodit cu logodnica Issy Szumniak

_ Lupta lui Oleksandr Zinchenko cu Neal Maupay dă semne de scurtcircuitare la Arsenal

_ Horoscopul meu săptămânal: Ce aduce 6 februarie pentru zodia MEA? Oscar Cainer spune totul

_ Pastilele de răceală vă vindecă de ...sănătate: INFO Cons anunță că au cel puțin 6 E-uri în compoziție

_ Zara din Insula Iubirii insistă că nu are regrete, în ciuda sărutului lui Tom

_ Mărturisirea sexului SHOCK a lui Steph Claire Smith despre un exercițiu de zi cu zi care o excită

_ China reacționează cu „nemulțumire puternică” după ce SUA a doborât balonul spion

_ Shania Twain, în vârstă de 57 de ani, își arată pletele blonde platinate în timp ce lansează noul ei album Queen of Me

_ Megan Fox este o Jessica Rabbit modernă, în timp ce se alătură lui Machine Gun Kelly la gala pre-GRAMMY a lui Clive Davis


Pag.1 Pag.2 Pag.3

Nr. de articole la aceasta sectiune: 144, afisate in 3 pagini.ieri 10:52 _ IMAGINA ACESTA
ieri 10:52 _ TREBUIE CITIT
ieri 10:52 _ THRILLERE
ieri 10:52 _ ISTORIC
ieri 10:52 _ COPII
ieri 10:17