23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Măsurile Halucinante ale lui Cioloş ca "să creeze locuri de muncă". Le dă la şomeri 500 de lei bacşiş dacă-şi găsesc singuri un loc de muncă. Cioloș: "Am aprobat măsuri pentru crearea de locuri de muncă". Singura Salvare: Fondul Național al României

Vreți să vă spunem noi singura modalitate prin care Statul poate crea DIRECT locuri de muncă? Orice altceva sunt POVEȘTI.

Nota Redacției - Inițiativa Fluierul.ro de Recuperare a Resurselor Naturale și de creare a unui Fond Suveran Național al României care să gestioneze întreaga proprietate publică.

Iată propunerile Fluierul.ro

1. Statul trebuie să pună laolaltă, toată Proprietatea Publică - inclusiv TOATE Resursele Naturale date pe nimic multinaționalelor străine, sub Administrarea Unui Fond Suveran Național De Investiții al României, a cărui conducere să fie aleasă din 2 în 2 ani, prin vot direct, de către toți cetățenii României.

2. Acest Fond Suveran va înființa întreprinderi de stat care vor Exploata şi Prelucra în Exclusivitate Resursele Naturale ale României, resurse care sunt 100% ale noastre. Exploatarea Resurselor naturale va da oamenilor locuri de muncă și va genera profit. Vom lua 100% din petrolul, gazele, cuprul și aurul nostru şi nu 3.5% cât luăm acum pe redevențele bacşis pe care Iohannis şi Cioloş "au uitat" să le mai mărească.

3. Acest Fond Suveran va fi Singurul Administrator al Fondurile de Stat de Pensii și al Asigurărilor de Stat de Sănătate și va fi singurul care va garanta plata pensiilor de Stat și a Serviciile de Sănătate Publică. El va fi responsabil de Securizarea Sănătății Românilor prin administrarea unui Institut Național de producere de vaccinuri (Cantacuzino) şi a câtorva fabrici de medicamente şi va avea în administrare întreaga structură medicală de stat. Românii plătesc acum suma uriașă de 7,5 miliarde de euro pe an pentru Asigurările de Sănătate și alte multe miliarde de euro ce reprezintă contribuțiile pentru pensii.

4. Acest Fond Suveran va deține în totalitate căile de comunicație(și prin Modificarea Constituțională care să consființească din nou acest lucru), și va fi singurul care va dezvolta întreaga infrastructură rutieră, maritimă, aeriană și feroviară prin întreprinderi de stat

5. Acest Fond Suveran va înființa întreprinderi de stat care vor produce și oferi utilajele și mijloacele de producție necesare pentru exploatarea Resurselor Naturale, oriunde acest lucru va fi mai avantajos decât cumpărarea lor din alte părți

6. Acest Fond Suveran va înființa întreprinderi de stat de Utilități Publice sau le va recupera pe cele concesionate pe nimic, întreprinderi de stat care vor CONCURA DIRECT și CORECT cu întreprinderile de utilități publice ale privaților care au ajuns să aibă monopol exclusiv.

7. Acest Fond Suveran va înființa pe terenurile agricole deținute de stat, întreprinderi de stat în agricultură, pentru cercetarea și producția agricolă dar și pentru ferme de cercetare şi de creştere a animalelor. Aceste întreprinderi vor oferi nu numai noi locuri de muncă dar vor produce produce efectiv și un profit.

8. Acest Fond va avea în administrare întreaga infrastructură a Învățământului de Stat din România şi va asigura plata întregului Personal didactic şi Auxiliar, cu salarii decente. Programele şcolare şi Autonomia Universitară precum şi rolul Ministerului Învățământului vor continua să existe şi să funcționeze Neschimbate, complet în afara acestui Fond. Rolul Fondului va fi unul pur economic şi administrativ. El va numi prin concurs un director adjunct administrativ în fiecare unitate de învățământ. Fondul va oferi burse în domeniile în care are nevoie de personal şi va indica Universităților şi Liceelor orientate pe Meserii, nevoile sale de şcolarizare. Fondul va primi anual de la Bugetul de Stat, cei 5% sau 6% alocați învățământului. Fondul îşi va crea separat, dar în cooperare cu Universitățile, propriile Centre de Cercetare în diverse domenii.

9. Acest Fond Suveran va exploata în mod rațional pădurile, construind întreprinderi de stat pentru prelucrarea masei lemnoase și fiind responsabil cu reîmpăduririle şi cu protecția Silvică.

10. Acest Fond Suveran va ajuta micii agricultori și producători privați, închiriindu-le la prețuri rezonabile părți din infrastructura sa de depozitare, oferind la prețuri rezonabile servicii de colectare și transport ale produselor agricole (şi nu numai) și oferind servicii de irigații, semințe performante şi animale de rasă performante pentru micii agricultori și micii producători legali. Fondul va fi reponsabil de îmbunătățirile funciare şi de sistemul de irigații din Agricultură. Fondul va fi responsabil pentru crearea în comunele şi orașele românești de mici întreprinderi care să ofere o prelucrare locală a produselor agricole şi locuri de muncă locale. El va asigura şi o piață de desfacere pentru ele.

11. Fondul va crea o flotă maritimă, aeriană, rutieră şi feroviară, prin companii dedicate care vor concura cinstit şi corect cu companiile private dar care vor reprezenta şi o resursă strategică. Fondul se va obliga să ofere facilități de transport în comun rutier şi feroviar în toate zonele României, inclusiv ìn zonele nerentabile economic. Fiind administratorul întregii infrastructuri de transporturi toate taxele aferente vor intra în bugetul fondului.

12. Curtea de Conturi, va primi prin lege organică atribuții lărgite de control a acestui Fond. Ea va controla în mod permanent activitatea acestui Fond Suveran și va semnala direct Procuraturii dacă va găsi probleme. Conducerea Curții de Conturi, acest organism economic DE CONTROL, va trebui să fie aleasă tot prin vot Direct și tot din 2 în noi ani, pentru a putea fi controlată direct de cetățeni. În acest fel se asigură controlul Administrativ și Penal al Fondului. Trimestrial Fondul va publica Rapoarte de Activitate cu Privire la Investițiile, Cheltuielile și Veniturile obținute în toate domeniile de activitate în care acționează.

13. Conducere Fondului Suveran al României va fi aleasă din 2 în 2 ani prin vot direct pe care toți cetățenii României cu drept de Vot.. Cetățenii vor alege o echipă de manageri condusă de un Manager General al Fondului care va fi cap de listă. Alegerea se va face pe baza programelor lor de administrare și dezvoltare economică pe care le vor publica anterior alegerilor. În acest fel Managerii acestui Fond vor răspunde DIRECT în fața românilor.

14. În acest mod, POLITICUL care se ascunde sub votul politic, pentru care nimeni nu poate fi tras la răspundere cf. Constituției, nu va mai avea NICI UN ROL în gestionarea proprietății publice

15. În acest mod, Multinaționalele Străine vor fi eliminate din Exploatarea pe Nimic a Proprietății Publice care NU E A LOR ci a noastră a tuturor. Vor Multinaționalele Străine investiții la noi în țară? Foarte bine. Să le facă cu MIILE. Dar să le facă pe banii lor și pe resursele lor și NU exploatând pe nimic resursele noastre aflate în PROPRIETATE PUBLICĂ sau pe cetățenii români prin prețuri ABERANTE la utilități, la medicamente, etc...

16. Fondul va finanța în totalitate întreaga infrastructură a Academiei Române . Academia Română va primi prin lege însărcinarea de a fi singurul organizator al concursurilor care se vor organiza de la primul până la ultimul post de care acest Fond are nevoie şi nu numai el ci oricare instituție de stat. SRI-ul va primi prin lege însărcinarea să asigure securitatea şi corectitudinea acestor concursuri. Academia va stabili normativele şi standardele pentru aceste posturi, iar comisiile şi subcomisiile ei vor face subiectele şi vor corecta lucrările sub atenta supraveghere a SRI-ului. Toate concursurile organizate de stat vor fi date doar în scris, toate vor fi secretizate şi toate vor fi organizate doar sub egida Academiei. Desigur Fondul va avea un set de Funcții alese 20-30-50-100, cele care vor apărea pe listă la alegeri.

17. Guvernul se va concentra pe politici macro-economice, pe politica de taxare şi impozitare, pe serviciile publice, pe strângerea taxelor şi pe implementările rapide şi eficiente ale legilor date de parlament şi nu pe administrarea (şi căpuşarea) proprietății publice sau pe concesionarea ei multinaționalelor străine așa cum face azi.

Bun - Rău, ACESTA E UN PROGRAM REAL ȘI CONCRET DE CREARE DE NOI LOCURI DE MUNCĂ ȘI DE DEZVOLTARE A ȚĂRII PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG. Numai dacă-l citiți şi vă dați seama că S-AR MIȘCĂ ȚARA şi că există o speranță de mai bine ...

Şi nu pentru că am fi noi, mai deștepți ca alții, ci pentru că suntem bine intenționați, pentru că nu servim interesele altora şi pentru că ceea ce spunem e de bun simț. Nu toate cele scrise, sunt perfecte şi multe pot fi discutate şi îmbunătățite cu Bună Credință, dar cu siguranță, e singura cale de salvare, a noastră a tuturor.

Noi nu ne gândim la "ce va spune Ambasada Americană" sau la ce va spune "Comisia lui Peşte Progresist din îndepărtatul Bruxelles" sau la "ce va spune OMV-ul sau Exxon-ul", ci ne gândim la ceea ce ar fi mai bine să se-ntâmple pentru milioanele de oameni din țara asta

Atenție: acesta nu este un program naționalist sau extremist sau populist, etichete cu care vă împroașcă mintea, presa progresistă, ca să fim jefuiți de alții, în continuare. De ce nu este? SIMPLU. Nu este, pentru că tot ceea ce spunem, se referă strict la Gestiunea şi la Administrarea şi la Dezvoltarea Proprietății Publice care este a Noastră a tuturor. Acesta e un program de bun simț.

Dorim un stat liber, în care să vină un milion de investitori străini cu banii şi cu resursele lor. Dar avem un singur mesaj pentru cei care se gândesc la proprietatea publică care este a noastră a tuturor: "Jos Labele de pe Proprietatea Noastră Publică"

De fapt, culmea nesimțirii şi a extremismului este a lor, şi de fapt, ceea ce pățim noi şi ceea ni se-ntâmplă nouă, astăzi, se datorează faptului că niște politicieni slugarnici şi trădători au dat proprietatea publică, cea care e a noastră a tuturor, pe mâinile unor multinaționale străine care o exploatează şi care ne iau resursele noastre pe nimic, dându-ne niște bacșișuri de redevențe.

Citiți și vă minunați în continuare cum crează CIOLOȘ...parașutatul Bruxelles-ului în România...noi locuri de muncă...

Nota Redacției - Reclamă electorală cu măsuri de doi bani

I. Bacșiș de 500 de lei dacă ești şomer de lungă durată, ai fost înregistrat cu venit minim garantat şi-ți găseşti singur lucru

Credeți că vor apărea noi locuri de muncă dacă şomerii vor primi un bacşiş de 500 de lei dacă-şi găsesc singuri un loc de muncă? Unde să-şi găsească dacă nu sunt create noi locuri de muncă? Poate merge şi "Prietenul Europei" ("Friends Of Europe"), Cioloş, nu numai la Bruxelles şi la Berlin ci şi pe Valea Jiului, să vadă ce jale e acolo.

Dar progresiștii se zgârcesc până și la cei 500 de lei pe care-i dau șomerilor punând condiții foarte dure:

"În mod direct, în cadrul ordonanței, din punct de vedere tehnic, introducem o primă de activare de 500 de lei pentru orice șomer de lungă durată indemnizat cu VMG (venitul minim garantat — n.r.) care își semnează un contract de muncă", a precizat ministrul, adăugând că, pentru a beneficia de acești bani, persoana respectivă trebuie să rămână angajată minimum 3 luni la același angajator.

II. Cioloş mai oferă șomerilor un ajutor de reinstalare, dacă-și găsesc servicii în alte localități aflate la mai mult de 50 km de localitatea lor de domiciliu. Să luăm exemplu, unei familii tipice cu doi copii din Giurgiu care își găsește un loc de muncă în București. Invers e imposibil că nu plouă cu locuri de muncă la Giurgiu.

"În cazul în care un investitor dorește să deschidă o afacere într-o zonă defavorizată, dar nu găsește forță de muncă specializată, poate angaja șomeri, care vor primi de la stat, o primă de instalare de 12.500 de lei în două tranșe: 50% în momentul semnării contractului și cealaltă jumătate după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare".

Prin urmare, doar dacă ești șomer de lungă durată înregistrat cu venit minim garantat, Guvernul îți dă timp de 1 an, 1042 de lei pe lună (mai exact 1042 lei x 6 luni, la angajare, 50% din ajutor), iar dacă reziști un an, îți mai dă un ajutor de 1042 de lei pe lună, după ce se face anul (da ați citit bine, adică îți 1042 lei x 6 luni doar după ce se face anul). De ce nu îți dă banii, lună de lună, e un mister.

Tot 1041 lei pe lună, plus cazare, pe durată nedeterminată, le dă și la refugiații care vin la noi, fără ca aceştia să facă nimic. În România e mai avantajos să fi refugiat sirian decât șomer român.

O chirie ìn București la o garsonieră costă minim 1000 deci automat ești la 0 lei pe lună dacă vii la București tot ajutorul îl dai pe-o cameră sau maxim pe-o garsonieră. Așa că depinde foarte mult la ce salar vii.

Soția cu 2 copii vor rămâne la Giurgiu, deci prin măsură asta Guvernul încurajează destrămarea familiilor.

Dacă îți iei şi un copil cu tine guvernul îți mai dă 250 de Ron pe lună (3000 lei pe maxim an) pentru el. Dar cu cine va sta ziua copilul şi cine va avea grijă de el, dacă soția şi celălalt copil sunt la Giurgiu?

Guvernul îți dă 250 pe lună dacă îți aduci soția în loc de copil, dar ce te faci cu copiii rămaşi la Giurgiu? Îi abandonezi? Deci n-a vrut Guvernul să numere toți membri din familie e un mister.

Desigur, poți să-ți iei lumea-n cap şi să vii cu toată familia la București dar atunci pierzi ce ai la Giurgiu, unde fie stai la casa ta, fie stai la părinți sau la rude mai ieftin, fie ai închiriat ceva care e oricum mai ieftin ca la Bucureşti.

Deci dacă vii la Bucureşti, atunci ajutorul guvernului va fi insuficient pentru chiria mare pentru 4 persoane din Bucureşti.

Plus că în București toate sunt mai scumpe, plus prețurile mari la utilități, plus prețurile mari la Bucureşti la alimente, plus transport mai scump, plus şcolile noi pentru copii, plus imposibilitatea ca copii să mai fie duşi la școală eventual de bunici, plus medici noi, plus, plus, plus...Nu e ușor să-ți iei lumea în cap, mai ales pe puținii bani de salariu din România.

1041 + 250 de lei pe lună pentru o familie cu un şomer de lungă durată,cu un ajutor dat timp de un an, pentru ca şomerul să lase tot ce are şi să plece definitiv cu tot cu familia lui, de la Giurgiu sau de la Vaslui şi să vină în București, unde n-are de nici unele, şi unde chiria la 2 camere e minim 1200-1500 lei şi unde omul vine cu nevastă şi cu doi copii, e praf în ochi. În sensul că n-o să vină mai nimeni."Deci un program făcut pentru aproape Zero Oameni. Dacă asta înseamnă "crearea de noi locuri de muncă" atunci nu mai sunt multe de spus. Plus că după un an, ajutorul încetează şi fără el s-ar putea să nu-şi mai poată plăti chiria şi să mai şi mănânce aşa că vor ajunge în stradă.

Singura soluție e să creezi locuri de muncă în fiecare oraș al țării, dar se pare că lucrul acesta, e ultimul care le-ar putea trece prin cap, progresiştilor

III. Sprijin pentru naveta şomerului de lungă durată, şomer angajat la mai mult de 15km de casă

"Discutăm de o primă de încadrare care permite ca orice om din această țară care dorește să se angajeze, fiind în șomaj, la mai mult de 15 km de domiciliu său să beneficieze de o subvenție de 0,5 lei pe kilometru, plafonată la 55 de lei pe zi, care să îi permită să se ducă și să lucreze la distanță față de domiciliu", a explicat Dragoș Pîslaru.

Ar fi poate prima idee bună dar e atât de prohibitivă pentru că se aplică "doar pentru şomeri" şi pentru locuri de muncă "mai mult de 15 km de casă", încât se va aplica, din nou, pentru foarte puține persoane. Să mergi la 20 - 30 KM de acsă la servici înseamnă să faci minim o oră dus ți o oră întors. Dacă adăugăm 10 - 12 ore pe zic cât lucrează românii la patroni rezultă 12-14 ore pe zi "la servici"

Aceste măsuri nu înseamnă Dezvoltarea Țării și Crearea de Noi Locuri de muncă - E doar Reclamă electorală cu măsuri de doi bani

"În mod direct, în cadrul ordonanței, din punct de vedere tehnic, introducem o primă de activare de 500 de lei pentru orice șomer de lungă durată indemnizat cu VMG (venitul minim garantat — n.r.) care își semnează un contract de muncă", a precizat ministrul, adăugând că, pentru a beneficia de acești bani, persoana respectivă trebuie să rămână angajată minimum 3 luni la același angajator.

Pîslaru a mai anunțat că în cadrul ordonanței adoptate de Guvern să regăsește și un așa-numit pachet de mobilitate, care presupune acordarea de sprijin de la stat atât pentru navetă, cât și pentru relocare dintr-o zonă în alta a țării.

"Introducem în premieră și redefinim conceptul de sprijin pentru navetă. Discutăm de o primă de încadrare care permite ca orice om din această țară care dorește să se angajeze, fiind în șomaj, la mai mult de 15 km de domiciliu său să beneficieze de o subvenție de 0,5 lei pe kilometru, plafonată la 55 de lei pe zi, care să îi permită să se ducă și să lucreze la distanță față de domiciliu", a explicat Dragoș Pîslaru.

El a arătat că, în cazul în care un investitor dorește să deschidă o afacere într-o zonă defavorizată, dar nu găsește forță de muncă specializată, poate angaja șomeri, care vor primi de la stat o primă de instalare de 12.500 de lei în două tranșe: 50% în momentul semnării contractului și cealaltă jumătate după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

"O schimbare radicală este că încurajăm deplasarea familiilor. Dacă persoana care își găsește un loc de muncă mai departe de 50 de km de domiciliul actual își ia un membru actual al familiei — soț, soție, copii — va beneficia în plus de o subvenție de 3.000 de lei", a adăugat ministrul Muncii.

Potrivit acestuia, vor acordate subvenții și pentru angajator, urmând a fi ridicate plafoanele existente la un nivel nou, de 900 de lei, și lărgită baza de aplicare.

"Le dăm angajatorilor subvenții de 900 de lei pe lună timp de 12 luni sau, după caz, de 18 luni, în cazul persoanelor cu handicap și care reprezintă o compensație destul de semnificativă din salariile pe care persoanele care sunt mai puțin calificate le obțin în acest moment", a afirmat ministrul Muncii.

Prima de instalare este valabilă și pentru românii din Diaspora care vor să revină și să lucreze în țară.

"Oricine din Diaspora va veni în țară, venind de oriunde se află în acest moment, și își va căuta prin această ofertă pe care o avem pe mobilitate va putea beneficia de cei 12.500 de lei", a spus Pîslaru.

El a precizat că măsurile prevăzute prin ordonanța de urgență adoptată miercuri de Guvern vor fi implementate de la 1 decembrie 2016.

Premierul Dacian Cioloș spune că Guvernul a aprobat stimulente și măsuri care vor duce la crearea de locuri de muncă, precizând că este pentru prima dată când fondurile europene și fondurile din bugetul țării sunt direcționate coerent pentru a avea un impact real în piață și în viața oamenilor.

"Am aprobat azi în guvern un pachet de măsuri care vine în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorilor, dar și românilor din străinătate care vor să lucreze în țară. Sunt stimulente și măsuri corelate care vor duce la crearea de locuri de muncă și vin cu un sprijin concret pentru categoriile vulnerabile. De exemplu, propunem un sprijin financiar consistent pentru cei care angajează șomeri, dar și pentru șomerii care își găsesc loc de muncă departe de casă. În plus, programele de ocupare vor ținti și grupuri vulnerabile — identificate deja prin Pachetul Anti-sărăcie — precum tinerii care nu au loc de muncă și nici nu urmează vreo formă de învățământ sau de formare profesională. Toate acestea, într-un cadru care îmbină, pentru prima dată, fondurile europene și fondurile din bugetul țării, direcționate coerent pentru a avea un impact real în piață și în viața oamenilor", a scris premierul Cioloș, miercuri, pe Facebook.


(Agerpres)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

FOTO. Alunecare de teren într-un sat din Brașov: zeci de animale au murit

Cluj: Căutări, după ce hainele și cheia mașinii unui bărbat au fost găsite pe malul lacului Beliș

Suceava: Un urs a omorât două oi

O femeie a condus mașina fără permis și a provocat un grav accident rutier. Unul dintre copiii ei a murit

Poziţii pentru o penetrare foarte adâncă. Află cum atingi plăcerea maximă

FOTO Efectele fenomenelor meteo extreme: acoperișuri smulse și copaci doborâți. Un copil a murit / Trafic feroviar afectat

IOHANNIS NICI N-A BINEVOIT SA ANUNTE. ROMANIA A ACCEPTAT CA APROAPE 2000 DE IMIGRANTI AFRICANI SA VINA IN ROMANIA. Desi suntem cea mai saraca tara din Europa alaturi de Bulgaria si desi in mai se anuntase cifra de 657

SUA. Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) confirmă că încărcăturile virale la persoanele Vaccinate cu Delta sunt foarte infecțioase, așa că a decis ca VACCINAȚII să fie obligați să poarte măști

Raed Arafat trece peste autorităţile locale: Timişoara şi localităţile limitrofe rămân în carantină

Protest la Guvern împotriva proiectului Legii Vacinării cu Forța. Fluierul susține dreptul persoanei de a dispune de ea însăși și se opune legiferării aplicării tratementelor medicale cu forța. Asemenea practici sunt tipice statelor totalitare

Andreea de la "Insula Iubirii", apariţii XXX pe un site de escorte! Fosta concurentă a arătat tot

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Mizeria progresistă nu are limite Franțuzitul progresist Julien Cioloș, poreclit fiul lui Soros, împreună cu toată gașca neomarxistă USR-istă au votat că "bărbații pot naște"

Cum arăta un drum făcut de Romani, acum 2000 de ani?

Programarea orientată pe obiecte este moartă. Să fie oare, adevărat?

FOTO Incendiu puternic, la groapa de gunoi din Arad. Pericol de extindere a flăcărilor / Mesaj RO-ALERT

FOTO Efectele fenomenelor meteo extreme: acoperișuri smulse și copaci doborâți. Un arbore a căzut peste doi copii

FOTO Recunoștința animalelor: pui de căprioară, de nedespărțit de salvatorul său

George Simion sare la gâtul lui Ninel Peia și a Partidului Neamul Românesc. Ăștia sunt "dușmanii țării", Simioane, când soroșiștii vând țara și tu te uiți la ei cum o Vând?

Jerusalem Post: Finanțările lui SOROS vizează crearea unui Haos Global care să distrugă autoritatea Statelor Naționale.

DECLARAȚIA Grupului pentru România - privind acțiunile asociațiilor şi fundațiilor finanțate de magnatul Soros pe teritoriul României

Christian Serratos i-a luat locul lui Jennifer Lopez! O interpretează pe Selena în noua serie Netflix!

Cum explică Traian Băsescu rezultatele alegerilor: Măsurile fără logică au fost taxate

Brașov: Bărbatul bănuit că ar fi săvârșit crima de la Săcele, arestat pentru 30 de zile

METEO - 26 noiembrie. Vremea în România: ANM a emis Cod galben de ceață în șase județe

REZULTATE FINALE ALEGERI PREZIDENȚIALE Tulcea: Ponta - 42,76%, Iohannis - 26,25%, Udrea - 9,29%

ŞOCANT! Drogurile i-au PERFORAT cerul GURII. Cum arată gura acestei persoane după o doză mare de COCAINĂ

Sergiu Nicolaescu - era nepotul lui Ion Gheorghe Maurer. Nesimțitul trădător, părtaș al Puciului Moscovit din Decembrie 1989, a vrut să joace rolul lui Mihai Viteazul, în locul lui Amza Pellea. Noroc cu Ceaușescu care nu l-a lăsat să ia rolul.

Elevă de 15 ani, filmată în timp ce face sex. Imaginile au ajuns pe internet, toţi prietenii ei au văzut scenele XXX

Mașina „complet autonomă”? Luminar spune că lidarul său poate duce mașina acolo

Franța devine Țara Vaccinaților. Toți ceilalți devin cetățeni de mâna a doua și nu vor mai putea intra în trenuri, avioane, restaurante, teatre, cluburi și cinematografe. Medicii vor fi vaccinați cu forța ca Vitele iar dacă se opun vor fi dați afară

SARS-CoV-2: călcâiul lui Ahile din ARN-ul viral al virusului

DOCUMENTAR: Actrița Teodora Mareș împlinește 55 de ani

România: Românii REFUZĂ VACCINAREA. Doar 30,1 % din populația României s-a vaccinat anti-COVID. Din Europa, doar Bulgaria are o rată de vaccinare mai mică

Cele mai PUTERNICE DESCÂNTECE de boală, deochi și împăcare

Anca Serea, filmată în timp ce face SEX. Totul a fost făcut public la TV

Ana Maria Mihaes, o cântăreaţă din România face videochat. IMAGINI XXX

REZULTATE FINALE ALEGERI PREZIDENȚIALE Giurgiu: Ponta - 61,32%, Iohannis - 15,40%, Udrea - 5,45%

Ana Maria Mocanu, GOALĂ la duş. Imagini de infarct FOTO XXX

Tulcea. Un comandant de echipaj a salvat un bărbat aflat în stop cardio-respirator

Fitch: Politica fiscala prociclica a Romaniei si majorarile salariale rapide din 2017 sporesc riscul de supraincalzire

Ziarul Gândul dezvăluie Garnizoana de SRI-işti şi alți ofițeri din Servicii care au rămas "la guvernare" alături de Grindeanu. Cine sunt toți oamenii lui Grindeanu rămaşi la Guvernare în Guvernul Fantomă. Plin de SRI-işti şi UDMR-işti

O pasăre rănită și oul ei au ajuns într-un adăpost pentru animale. Oul stă într-un incubator special

Progresistul neomarxist Dan Barna calcă tot mai hotărât cu discriminarea socială pe urmele criminalei Ana Pauker. Neobolșevicul Barna vrea ca Nevaccinații să fie Interziși să mai intre în Mall-uri în Weekend-uri.

VACCINAREA CU FORȚA. Proiect de Lege. Aplicăm pe copiii voștri tratamente medicale cu forța. NU VREȚI? 10.000 lei amendă și BARNEVERNET ÎN ACȚIUNE: Dacă în 18 luni de la înscrierea în colectivitate nu-l VACCINAȚI va fi sesizata Protecţia Copilului

CAND O SA VEDEM ASTA IN ROMANIA? Noul premier al Poloniei i-a zburat din functii pe sefii serviciilor secrete. Ministrul polonez de Externe: „ABW s-a comportat mai mult ca o politie politica decat ca o institutie insarcinata sa apere interesele Poloniei”

"Nasc și la Moldova, Oameni". 100 de medici români se opun Legii Vaccinării cu Forța, inițiată de neomarxiști. Medicii au lansat o scrisoare deschisă. Rușine oricărui medic care nu se alătură acestui demers.

Uitați-vă la mutra lui de Ministru care îngroapă Economia. Am ”rezolvat” și producția de energie electrică. Trecem la importuri

Actriţa româncă de filme pentru adulţi explică ce se întâmplă în spatele camerelor. "Mă sună vedete să facem amor în trei, cu iubitul"

O celebră actriţă XXX a arătat unde este situat Punctul G, a şaptea întrebare din căutările generale pe google

Oare pe câți o fi infectat VACCINATUL? Liderul grupului PSD din Camera Deputaților are COVID-19. Demnitarul este vaccinat

ASOCIATIA "PRO-DEMOCRATIA" - condusa de Cristian parvulescu - una dintre marile beneficiare a banilor din FondONG.fdsc.ro

Pictorial incendiar cu Andreea Mantea. Vedeta şi-a expus formele pe curbele noului TT VIDEO

Soroșistul Barna continuă să mintă de îngheață apele vara în cel mai pur stil bolșevic, Neobolșevicul cere din nou împotriva Constituției, Discriminarea Nevaccinaților

MAI MULTI IMIGRANTI FURIOSI AU ATACAT PIETONI IN CENTRUL TIMISOAREI

Obrăznicia Sorosiștilor Barna și Drulă nu are limite. COMENTARIU Sorin Avram: Barna şi Drulă, cu trenul, pe ruta Bucureşti - Restul Ţării

Suferi de sindromul canalului carpian sau sciatica? Electromiografia poate ajuta la diagnosticare. Patricia Toboc, medic specialist neurolog, discuta online cu cititorii despre electromiografie, miercuri, ora 11:00

ÎNGROZITOR. Manipulare politică făcută cu cei MORȚI. Iohannis: "Cei care au înțeles mesajul românilor după Colectiv vor sta, probabil, mai bine în alegeri. Restul vor fi măturați"

De ce tot mai multe containere cu marfă ajung în mare?

CEO-ul unui startup din Silicon Valley a fost concediat după ce a experimentat cu LSD la muncă


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 81, afisate in 2 pagini.