23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Albanezii sunt DACI NEROMANIZAȚI în timp ce noi suntem DACI ROMANIZAȚI. Imnul lor național e și cântecul nostru

Nota Redacției

Nu trebuie să fim supărați că ne-au bătut Albanezi (deși bineînțeles că suntem)

Practic, Dacii Neromanizați i-au bătut pe Dacii Romanizați.

Nu întotdeauna cei "sincroni" cu schimbările dictate de metropola occidentală vor și reuși. Am zice că DIMPOTRIVĂ. Căci așa cum vedeți am ajuns la faliment și cu fotbalul și cu toate celelalte.

Acum două mii de ani după ce ne-a cucerit Imperiul Roman, țara noastră, Dacia, a dispărut de pe hartă și ne-am pierdut limba.

Astăzi în noul Imperiu pan-european deja o dăm pe "engleză" și ne așteaptă regionalizarea, federalizarea și dispariția ca stat național.

Visul globaliștilor progresiști este o Europă Federală fără state naționale.

Foto: cu distribuția Dialectelor Limbii Albaneze.Albanezii - daci neromanizaţi

Orice studiu cu privire la originea limbii albaneze și a substratului limbii române, trebuie să pornească în primul rând de la legăturile strânse dintre română şi albaneză.

Interpretarea lingvistică a momentului în timp când au avut loc transformările fonetice în cele două limbi ne duce la concluzia că strămoșii românilor şi proto-albanezii au reprezentat cândva înainte de ocuparea Balcanilor de către romani, un acelaşi popor, din care o parte a fost romanizată, iar alta nu.

Faptul că mai mult de jumătate din cuvintele de fond, preromanice, din limba română se regăsesc doar în albaneză, și că transformările lor fonetice sunt foarte vechi, ne indică faptul că Substratul Românei și Proto-Albaneza erau două limbi genetic înrudite între ele. De fapt, înainte de Romanizarea Balcanilor între Proto-Albaneză și Substratul Românei diferențele erau DOAR DIALECTALE.

Lingvistul bulgar Vladimir Georgiev, bun cunoscător al fonetismului limbilor dacă și tracă, a demonstrat pe baza unor corespondențe fonetice că Limba Dacă este mai apropiată de Albaneză decât Limba Tracă

Pentru o prezenţă dacică la sud de Dunăre, în centrul Balcanilor, pledează localităţile cu terminaţia specifică dacilor -dava, (ex. Thermi-dava atestată la Ptolemeu pe teritoriul Albaniei de azi, o grecizare Thermi- a echivalentului Dac mai vechi, *Germi-Dava. A se vedea localitatea Germi-sara (Geoagiu Băi) din Dacia, a cărei denumire nu înseamnă altceva decât "Izvoare Fierbinți" ). Informaţiile istorice sunt cele care atestă numeroase localități terminate în -dava atât la nordul cât și la sudul Dunării.

Ceea ce frapează în primul rând este faptul că dintre cele peste 180 de cuvinte comune daco-românei cu albaneza, mai puţin de jumătate se întâlnesc şi în dialectele sud-dunărene ale românei (la macedoromâni şi la meglenoromâni). Cu alte cuvinte Daco-Româna de la nord de Dunăre are mai multe cuvinte în comun cu Albaneza decît dialectele românești de la Sud de Dunăre: Aromâna și Megleno-Româna.

În plus, în Aromână și în Megleno-Românaă este absent rotacismul lui n-intervocalic, rotacism care este prezent în albaneză dar în mod ciudat DOAR în dialectul sudic.

Rotacismul lui l-intervocalic trecut la -r- din română are corespondent în albaneză prin trecerea lui l-intervocalic la un -ll- sonor. Ex. Ro. viedzure - vjedhull - Dacă *uedzula(s).

Observăm și corespondența Ro. dz (devenit mai tîrziu doar z) cu Albanezul dh transformare mai veche decât transformările petrecute în perioada romană (nu avem spațiu să detaliem aici), care reflectă sunetul Dac *dz. În mod similar Ro. țarc ce are ca și corespondent pe Albanezul thark care înseamnă același lucru reflectă sunetul Dac ț , păstrat de români ca /ț/ și trecut de albanezi la th: Ro. țarc - Alb. thark - Dacă *țarka(s)

Rotacismul lui n-intervocalic care trece la -r- se întâlneşte și la istroromâni care sunt originari din regiunile vestice ale teritoriului de formare a poporului român.

- Din toate aceste elemente, putem trage unele concluzii referitoare la strămoşii albanezilor. Migrarea albanezilor în actualele zone a avut loc cu sute de ani ÎNAINTE DE OCUPAREA BALCANILOR DE CĂTRE ROMANI, şi nu în timpul romanizării Balcanilor cum greșit interpretează unii.

Albanezii s-au format prin amestecul dintre Dacii migraţi de la nordul Dunării cu populaţia neromanizată, daco-traco-iliră, din centrul şi vestul Balcanilor, limba dacă fiind cea care s-a impus.

Astfel, înaintea sosirii slavilor, proto-albanezii locuiau în regiunea Nish, Shkopje, Shtip cât și pe întreg teritoriul Albaniei actuale.

Însuși denumirea Dacă a Munţiilor Carpaţi atestați la Herodot ca fiind denumiți Kharpatos Oros (oros însemnând 'munți' în greacă). are un corespondent în albaneză, unde cuvântul ‘karpë’ înseamnă ‘stâncă’. deci Kharpatos (Oros) nu înseamnă altceva decât ‘(Munții) Stâncoşi’.

Imnul lor național e și cântecul nostru

"Hymni i Flamurit" - literal "Imn al Flamurii" - "Imnul Steagului" este imnul național al Albaniei. Versurile sunt scrise de către Aleksander Stavri Drenova (pseudonim: ASDRENI), care era de origine aromână.

Imnul a fost mai întâi publicat ca o poezie în Liri e Shqipërisë(Libertatea Albaniei), un ziar albanez din Sofia, Bulgaria în 1912. M

ai târziu a fost tipărit într-un volum de poezii de Drenova numit Ëndra e lotë (Vise și lacrimi), care a fost publicat la București.

Muzica Imnului este "Pe-al nostru steag e scris unire" muzică scrisă de Ciprian Porumbescu.

Există o asemănare evidentă cu versurile scrise pentru melodia lui Porumbescu de Andrei Bârseanu. Publicăm mai jos versurile celor două cântece

Versurile în albaneză Traducere Versurile
„Pe al nostru steag...”
Prima strofă

Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir' e një qëllim,
Të gjith' atje duke u betuar
Të lidhim besën për shpëtim.

Uniți în jurul steagului
Cu o singură dorință și un singur țel,
Ne punem zălog onoarea și
Facem un legământ pentru salvare.

Pe-al nostru steag e scris unire,
Unire-n cuget și simțiri
Și sub măreața lui umbrire
Vom înfrunta orice loviri.

A doua strofă

Prej lufte veç ai largohet
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk frikësohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor!

De luptă se ferește doar cel care
S-a născut trădător,
Dar cel care este bărbat nu e înfricoșat,
Dar cade, cade ca un martir al cauzei!

Acel ce-n luptă grea se teme
Ce singur e rătăcitor,
Iar noi uniți în orice vreme
Vom fi, vom fi învingători.

A treia strofă

Në dorë armët do t'i mbajmë,
Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë;
Këtu armiqtë s'kanë vënd!

Vom ține armele în mâinile noastre,
Apărând fiecare colț al patriei,
Nu vom ceda drepturile noastre,
dușmanii noștri nu au ce căuta aici!

Am înarmat a noastră mână
Ca să păzim un scump pământ,
Dreptatea e a lui stăpână,
Iar domn e adevărul sfânt.

A patra strofă

Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmbi dhé,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!

Pentru că însuși Dumnezeu a spus
Că națiunile vor pieri de pe Pământ,
Dar Albania noastă va dăinui,
Pentru ea, pentru ea noi vom lupta!

Și-n cartea veșniciei scrie
Că țări și neamuri vor pieri,
Dar mândra noastră Românie
Etern, etern va înflori.

Citiți și: Romania si Albania ambele provenite din triburi Daco-Moesiene, una romanizata alta semi-romanizata, sunt singure state ale Europei ai caror locuitori traiesc azi in state separate Kosovo-Albania si Romania-RepublicaMoldova

Bogdan Petriceicu Hasdeu - Cine sunt Albanezii

Citiți și: ERIC HAMP - The position of Albanian - Un excelent studiu despre istoria limbii Albaneze și relațiile ei cu Daca și cu Substratul Românei.(engleză)Cuvânt Surse Etimologie conform DEX
abeș Hașdeu, Vraciu
Abrud Hașdeu
abur Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
acăța Russu
ademană
(„dar, mită”)
Vraciu; etimon alternativ: magh. adomány
ademeni Hașdeu Cf. magh. adomány.
adiia Russu
aghiuță Hașdeu
aidoma Hașdeu A + sl. vidomŭ „vizibil”.
alac Hașdeu Cf. magh. alakor.
ală Hașdeu
aldea Hașdeu
ameți Russu Probabil lat. *ammattire (< mattus „beat”).
amurg Russu
anina Russu
aprig Russu
argea Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
Argeș Hașdeu, Brâncuș
arunca Russu Lat. eruncare (a arunca/a înlătura), cf. it arroncare, sp. arrancar
azugă Hașdeu
baci Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
baier Russu
baligă Russu (albaneză), Brâncuș
baltă Russu (albaneză), Brâncuș
bară Hașdeu Din fr. barre.
Barba-cot Hașdeu
barză Hașdeu, Russu, Vraciu, Brâncuș
bască Hașdeu, Russu (albaneză), Brâncuș fr. basque.
batal Hașdeu
bălaur / balaur Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
băga Russu
băiat Russu
bălan Hașdeu
beregată Russu
bîr Vraciu
Bârsei / Bîrsei
(și numele Bârsan)
Brâncuș
boare Russu Lat. boreas. (cf. Boreu, zeul al vânturilor nordice la greci)
bordei Hașdeu, Russu
bortă Hașdeu
brad Hașdeu, Russu (albaneză)
brîndușă Russu
brînză Hașdeu, Russu, Vraciu
brîu Russu (albaneză)
brusture Russu (albaneză)
Bucegi Brâncuș
bucura Russu (albaneză), Brâncuș
buiestru Russu
bunget Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu
burghiu Hașdeu Din tc. burgu, bg., scr. burgija.
burlan Russu
burtă Russu
burtucă Hașdeu
burtuș Hașdeu
butuc Russu
butură Russu
buză Russu (albaneză)
caier Russu
cață Russu
căciulă Russu (albaneză), Brâncuș
căpușă Russu (albaneză)
căpută Russu (albaneză)
cătun Russu (albaneză), Brâncuș
cioară Hasdeu, Vraciu
cioban Hașdeu Din tc. çoban
cioc Hașdeu, Vraciu Onomatopee
ciocîrlie Hașdeu Din "cioc"
ciomag Hașdeu
cîrlan Russu
cîrlig Russu
codru Hașdeu, Vraciu Lat. quodrum
copac Russu (albaneză), Brâncuș
copil Russu, Brâncuș
creț Russu
cruța Russu (albaneză)
cujbă Hașdeu
culbec Hașdeu
curma Russu (albaneză)
curpăn Russu (albaneză)
cursă Russu (albaneză)
custură Russu
darari Russu
daș Russu (albaneză)
dărîma Russu (albaneză) Lat. *deramare. (cf. it. diramare, sp./pt. derramar)
deh Hașdeu
deretica Russu Lat. de-radicare.
descăța Russu
descurca Russu Probabil lat. *incolicare (< colus „caier, fir”).
desghina Russu Din lat. disglut[i]nare (refăcut după îmbina).
dezbăra Russu
dezgauc Hașdeu
doină Hașdeu, Vraciu
don Hașdeu
dop Russu
droaie Russu
dulău Hașdeu, Vraciu
fărîmă Russu (albaneză)
fluier Brâncuș
gard Russu (albaneză), Brâncuș
gata Russu (albaneză), Brâncuș
gălbează Russu (albaneză)
genune Hașdeu, Russu
gheară Russu
ghes Russu
ghimpe Russu (albaneză), Brâncuș
ghiob Hașdeu
ghionoaie Russu (albaneză), Brâncuș
ghiont Russu
ghiuj Hasdeu, Vraciu, Brâncuș
gîde Hașdeu
gîdel Hașdeu
gordin Hașdeu
gorun Russu
grapă Russu (albaneză), Brâncuș
gresie Russu (albaneză), Brâncuș
groapă Russu (albaneză), Brâncuș
grui Russu
grumaz Russu (albaneză), Brâncuș
grunz Russu (albaneză)
gudura Russu
gușă Russu (albaneză), Brâncuș Lat. geusiae.
gutui
horinca hutanu Din ucr. horilka
hojma Hașdeu, Vraciu
iazmă Hașdeu
iele Hașdeu
încurca Russu Probabil lat. *incolicare (< colus „caier, fir”).
înghina Russu Probabil lat. *imbinare.
îngurzi Russu
înseila Russu
întrema Russu
jilț / jielț
(„pîrîu”)
Hașdeu, Vraciu
jumătate Brâncuș
leagăn Russu Probabil lat. *liginare (< ligare „a lega”).
lepăda Russu
lespede Russu
leșina Russu
mal Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
maldac Hașdeu
mare Brâncuș Probabil lat. mas, maris.
mazăre Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
măceș Russu
mădări Russu
măgar Brâncuș
măgură Russu (albaneză), Brâncuș
mălai Hașdeu
mămăligă Hașdeu
mărcat Russu
mărar Brâncuș
mătură Russu (albaneză)
Mehadia Hașdeu
melc Hașdeu, Russu, Vraciu
mieru Russu
mire Hașdeu, Russu, Vraciu
mistreț Russu
mișca Russu
mînz Russu (albaneză), Brâncuș
morman Russu
mosoc Hașdeu
moș Russu (albaneză), Brâncuș
moț Hașdeu
mugure Russu (albaneză), Brâncuș
munună Russu
murg Russu (albaneză), Brâncuș
mușat Russu
năpîrcă Russu (albaneză), Brâncuș
năsărîmbă Hașdeu
nițel Russu
noian Russu, Brâncuș
ortoman Hașdeu
păstaie Russu (albaneză)
păstra Russu
pînză Russu
pîrîu Russu (albaneză), Brâncuș
prunc Russu
pupăză Brâncuș
pururea Russu (albaneză)
rață Hașdeu, Vraciu, Brâncuș
ravac Hașdeu
răbda Russu
reazem Russu
ridica Russu Lat. eradicare „a dezrădăcina”
rîmfă Hașdeu
rînză Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
sarbăd Russu (albaneză), Brâncuș
Sarmizegetusa Hașdeu
scăpăra Russu (albaneză), Brâncuș
scrum Russu (albaneză), Brâncuș
scula Russu (albaneză) Probabil lat. *excubulare.
scurma Russu Probabil lat. excorrimare.
sîmbure Russu (albaneză), Brâncuș
sîmvea Hașdeu
spînz Russu (albaneză)
stăpîn Hașdeu, Vraciu
stărnut Russu
stejar Hașdeu, Vraciu
steregie Russu
sterp Russu (albaneză)
stingher
stînă Hașdeu, Vraciu
străghiată Russu
strepede Russu (albaneză)
strugure Russu, Brâncuș
strungă Russu (albaneză), Brâncuș
sugruma Russu
sugușa Russu
șale Russu (albaneză)
șiră Hașdeu, Russu
șopîrlă Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
șoric Russu
șut Russu (albaneză)
tare Russu
traistă Hașdeu
tulei Hașdeu
țap Russu (albaneză), Brâncuș
țarc Russu (albaneză)
țarină Russu
țiței
țăruș Russu
țundră Hașdeu
țurcă Hașdeu
a se uita Russu Lat. * oblitare (< oblitus).
undrea Russu
urca Russu Probabil lat. *oricare (= oriri).
urcior Russu
urdă Hașdeu, Russu, Vraciu
urdina Russu
urdoare Russu
vatră Hașdeu, Russu (albaneză), Vraciu, Brâncuș
vătăma Russu Lat. victimare.
vătui Russu (albaneză)
viezure Russu (albaneză), Brâncuș
viscol Russu
zară Russu, Brâncuș
zăr Russu
zburda Russu
zestre Russu
zgardă Russu (albaneză), Brâncuș
zgâria Russu (albaneză?) Lat. *scaberare (< scaber).
zgârma Russu
zimbru Hașdeu, Vraciu
zârnă Hașdeu

(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

ŞOC PRINTRE MANELIŞTI. Raluca Drăgoi a fost bătută la nunta la care a cântat FOTO

Istorie. 21 februarie 1907 - 21 februarie 2021. 114 ani de la începutul Marii Răscoale Țărănești din 1907. O pată neagră în exploatarea țărănimii române de către arendaşii evrei, greci şi români şi a unei represiunii sângeroase a guvernului regelui Carol I

Aur la doar 14 ani, cu 3 note de 10. Performanța uluitoare a sportivei Quan Hongchan

Începe procesul brokerului Howard Rubin. Fostul om de încredere al miliardarului Soros, acuzat de practici masochiste

Atleta bielorusă Krystsina Tsimanouskaya a ajuns în Polonia folosind o rută ocolitoare

COMENTARIU Lelia Munteanu: Israelul se pregătește de superlockdown. Spre deosebire de relaxata Românie, testează zilnic peste o sută de mii de cetățeni

Analist: Giganții din tehnologie pregătesc o luptă dură cu autoritățile de reglementare

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Eugen Tomac: Abordarea lui Klaus Iohannis privind restricțiile pentru nevaccinați, fundamental greșită

Presa braziliană: Carrefour și Auchan pun la cale fuziunea

Reforme la Tarom. Iată cum arată planul lui Cătălin Radu Prunariu, fiul celebrului astronaut

Cresc tensiunile, după atacul iranian asupra vasului "Mercer Street". Israelul a lovit mai multe poziții ale Hezbollah din Liban ca răspuns la rachetele lansate din zonă

Adeverințe false de vaccinare anti-COVID. 11 persoane vor fi audiate

FOTO Imagini spectaculoase cu lucrări de artă aflate într-un muzeu subacvatic. Unde se află acesta

Tenis: Rafael Nadal, chinuit de numărul 192 ATP la Washington

Angelo, câinele-simbol al incendiilor din Sardinia, a murit

Karim Adeyemi, fotbalist cu mamă româncă, a învins Barcelona în meci amical

VIDEO Mașină scăpată în prăpastie cu toată familia înăuntru, pe "cel mai frumos drum din China"

Criza COVID-19: Virusul l-a ucis pe John Eyers, 42 de ani, un culturist sănătos care a refuzat vaccinul

Gen vs. sex pe noile cărți de identitate. Poziția Patriarhiei Române: "Nu este vorba despre Cartea vieții"

Statele Unite aprobă potențiala vânzare a unor sisteme de artilerie în Taiwan. China contestă decizia

Elon Musk va avea o nouă carte biografică. Cine este Walter Isaacson, cel care o va scrie

Transgaz a finalizat o conductă de 481 km, parte a gazoductului ce ar urma să lege Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria

Jocurile Olimpice. Atleta Daniela Stanciu nu a reușit calificarea în finala probei olimpice de săritură în înălțime

Sex sau gen pe cartea de identitate? Eugen Tomac: "Societatea este formată din femei și bărbați"

HOROSCOP 5 august 2021. Zodiile, motivate azi de astre. Peste ce obstacole trec?

Scoția: camioane alimentate cu deșeuri de la whisky

Nervii și orgoliul în trafic, pericol serios. Cum o agresiune între un motociclist și un bărbat pe trotinetă s-a încheiat cu un deces

METEO Cod galben de ceață în 6 județe. Vizibilitate scăzută pe 2 autostrăzi

Un angajat din zece a plecat din turism în 2020. Industria HoReCa a numărat doar 165.000 de angajați

Coronavirus România LIVE UPDATE 5 august 2021. O nouă zi cu peste 240 de cazuri. Bilanț complet COVID-19

Jocurile Olimpice. Ultimii români la Tokyo 2020 intră vineri în concurs la marș 50 km, lupte libere și caiac-canoe

Robert Turcescu face alianță cu PSD. A semnat pentru declanșarea referendumului de demitere a lui Clotilde

Jocurile Olimpice. Luptătoarea Andreea Beatrice Ana s-a oprit în primul tur la Tokyo 2020

Alertă METEO, 5 august. Aproape toată țara intră sub Cod portocaliu de vijelii puternice, cu rafale de peste 100 km/h

Prognoză METEO pentru București: Caniculă și furtună. Temperaturi în scădere

România ocupă locul șapte în UE la producția de bere, cu 1,7 mld. litri. Cine conduce topul

Reviziile termocentralelor din Oltenia ar putea pune o presiune suplimentară pe prețul energiei

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Românii sunt ținuți ÎN MOD INTENȚIONAT cu Salarii de Mizerie pentru a fi o forță de muncă ieftină pentru MULTINAȚIONALELE STRĂINE. Salarii de MIZERIE de 300-450 de euro în toate regiunile țării.

Formula 1: Max Verstappen s-a trezit cu mașina "livrată" acasă

Senator PSD, despre primarul Bacăului, Lucian Viziteu: Se pare că jocurile de noroc nu sunt singura pasiune, ci și patima angajărilor ilegale

Ajutor pentru Grecia, cuprinsă de incendii puternice. România trimite peste 100 de pompieri și 23 de autospeciale

Grecia impune restricții pe două insule vizitate de turiști, pentru a lreduce infectările cu SARS-CoV-2. Când intră în vigoare

Cîțu este de acord cu Iohannis. Președintele l-a criticat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care cere deblocarea proiectului de desființare a SIIJ

METEO. ANM a emis Cod roșu de vijelii și averse pentru un județ din țară

Ion Cristoiu: După voiajul turistic la Comana, știm sigur că pe Klaus Iohannis îl bate soarele în cap

O carte pe zi: "Isus din întuneric" de Radu Găvan

Preotul catolic Francisc Doboș, ironii ​despre controversa gen vs. sex în buletin. "O țineam sus și tare că sunt Papesa Francisc"

Alertă hidrologică! A fost emis Cod portocaliu de inundații pe râuri din 17 județe

STUDIU: Alcoolul provoacă apariția multor tipuri de cancer. Ce afecțiuni previn cafeaua si produsele lactate

Un nou adversar pentru Dan Barna și Dacian Cioloș. Senatorul Irineu Darău și-a anunțat candidatura la șefia USR PLUS: "Partidul nu este într-un punct deloc bun"

Sfaturile științei: Ce trebui să faci ca să trăiești 120 de ani!

Încă doi sportivi din Belarus refuză să se întoarcă în țara lor natală

Ricky Martin consumă în fiecare dimineață o băutură cu usturoi

Liga 2: Bogdan Chipirliu a marcat primul gol într-un meci oficial pe "noul Ghencea". Scandări xenofobe cu Csikszereda

Vaccinare anti-COVID România. Datele publicate de CNCAV joi, 5 august: câți români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore?

Florin Cîțu: De la Ministerul Transporturilor trebuie să iau bani, nu să dau

VIDEO Experiența lui Tom Daley la Jocurile Olimpice: o medalie de aur și un cardigan tricotat chiar în tribunele de la Tokyo 2020

Președintele Michel Aoun condamnă bombardamentele israeliene efectuate în sudul Libanului


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66

Nr. de articole la aceasta sectiune: 3904, afisate in 66 pagini.