09:16
Comentarii Adauga Comentariu

Yadvashem.org - "RĂDĂCINI ALE ANTISEMITISMULUI ROMÂNESC - ANTISEMITISMUL LIGII APĂRĂRII NAŢIONAL CREŞTINE ŞI AL GĂRZII DE FIER POLITICILE ANTISEMITE ALE GUVERNULUI GOGA ŞI ALE DICTATURII REGALE"

Nota Redacției:

Publicăm integral documentul Yadvashem.org:

"FUNDALUL ŞI PRECURSORII HOLOCAUSTULUI - RĂDĂCINI ALE ANTISEMITISMULUI ROMÂNESC ANTISEMITISMUL LIGII APĂRĂRII NAŢIONAL CREŞTINE ŞI AL GĂRZII DE FIER POLITICILE ANTISEMITE ALE GUVERNULUI GOGA ŞI ALE DICTATURII REGALE"FUNDALUL ŞI PRECURSORII HOLOCAUSTULUI - RĂDĂCINI ALE ANTISEMITISMULUI ROMÂNESC ANTISEMITISMUL LIGII APĂRĂRII NAŢIONAL CREŞTINE ŞI AL GĂRZII DE FIER POLITICILE ANTISEMITE ALE GUVERNULUI GOGA ŞI ALE DICTATURII REGALE

Rădăcinile antisemitismului românesc

Rădăcinile antisemitismului românesc se împletesc cu originile statului român modern şi cu apariţia bogatei tradiţii culturale naţionale care a însoţit unirea principatelor, independenţa şi crearea României Mari.

Antisemitismul care s-a manifestat în România între cele două războaie mondiale a crescut direct din seminţele sădite în evenimentele majore ale dezvoltării ţării începută la jumătatea secolului al XIX-lea. Din motive care puteau diferi de la o persoană la alta sau de la un grup la altul, în viaţa politică, culturală şi spirituală a societăţii româneşti au existat, în forme variate şi cu diverse intensităţi, puternice curente antisemite.

Acestea au fost prezente în cea mai mare parte a secolului care a precedat ascensiunea la puterea a Partidului Naţional Creştin în 1937, instalarea dictaturii regale în 1938 şi a statului naţional-legionar condus de Ion Antonescu în 1940 - cu alte cuvinte, a secolului care a culminat cu Holocaustul.

Acţiunile antisemite ale acestor guverne succesive s-au inspirat din temele antisemite care pătrunseseră în lexiconul românesc de idei cu mult înainte de anii 1930 şi de creşterea influenţei şi a puterii naziste în Germania.

În timp ce fiecare dintre aceste trei guverne a amestecat în mod oarecum diferit elementele esenţiale ale unor concepte antisemite răspândite – accentuând mai mult sau mai puţin anumite teme, poate adăugând unor concepte locale noţiuni adaptate din exprimarea antisemită ne-românească şi propunând uneori mai multă, alteori mai puţină violenţă pentru îndeplinirea scopurilor lor - toate aceste guverne au reprezentat o continuitate esenţială cu ideile antisemite româneşti care îşi aveau originea în perioada de dinaintea primului război mondial. Este adevărat că politicienii cu vederi antisemite radicale au căpătat o mai mare legitimare în ochii publicului după venirea la putere a lui Hitler în Germania.

Dar ceea ce a fost nou sub Partidul Naţional Creştin, în timpul dictaturii regale şi mai ales când puterea a fost luată de Garda de Fier şi de Antonescu, nu a fost natura antisemitismului pe care ei l-au adoptat, ci faptul că antisemitismul a trecut din registrul expresiilor verbale şi al izbucnirilor ocazionale de violenţă, în cel al politicii guvernamentale şi al acţiunii de stat.

{PAGE }
Politicile antisemite ale guvernului Partidului Naţional-Creştin, ale dictaturii regale şi ale statului naţional-legionar au pregătit terenul pentru evenimentele mult mai grave care aveau să se întâmple în timpul războiului sub regimul Ion Antonescu.

Acesta din urmă a dorit să elimine evreii din România prin românizare (deposedarea evreilor de bunurile şi de mijloacele lor de existenţă), deportare şi, în fine, prin ucidere. Această schimbare a fost sprijinită – sau cel puţin acceptată – de majoritatea elitei politice, culturale şi religioase. Şi nici acest lucru nu e de mirare.

Chiar şi această modificare a politicii s-a făcut în cadrul unei continuităţi fundamentale cu ideile care fuseseră parte integrantă din discursul politic, intelectual şi spiritual al luptei din secolul XIX pentru crearea unui stat românesc independent, pe care Antonescu şi acoliţii săi doreau să-l restabilească.

Comunitatea evreiască în timpul României Mari

Comunitatea evreiască din timpul României Mari era diversă şi numeroasă, cu rădăcini în istoriile şi civilizaţiile Regatului, Austriei habsburgice, Ungariei de dinaintea primului război mondial şi ale Imperiului ţarist.

Conform recensământului naţional din 1930, în România existau 756.930 de evrei, adică un procent de 4,2 din populaţia totală, cifră care fără îndoială a crescut în deceniul care a urmat.

Evreii constituiau 13,6 la sută dintr-o populaţie urbană de aproximativ 3.632.000 de locuitori, şi doar 1,6 la sută din populaţia rurală ce număra 14.421.000 de locuitori. Peste două treimi din evreii români locuiau în oraşe şi mai puţin de o treime în localităţi rurale.

Populaţia evreiască nu era răspândită în mod egal în toată ţara, după cum arată următorul tabel:

Evreii ca procent de populaţie, după provincii şi arii urbane / rurale, 1930

Populaţie Total Evrei Evrei % din total Evrei % din total arie urbană Evrei % din total arie rurală
România 18,057,028 756,930 4.0 13.6 1.6
Oltenia 1,513,175 3,523 0.2 1.6 <0.1
Muntenia 4,029,008 94,216 2.1 7.8 <0.1
Dobrogea 815,475 4,031 0.5 1.8 <0.1
Moldova 2,433,596 162,268 6.5 23.1 1.2
Basarabia 2,864,402 206,958 7.2 26.8 4.3
Bucovina 853,009 93,101 10.8 30.0 3.9
Transilvania 3,217,988 81,503 2.4 8.6 1.3
Banat 939,958 14,043 1.2 5.8 0.2
Crişana.-Maramureş. 1,390,417 97,287 6.4 16.7 3.8

1- Vezi Institutul Central de Statistică, Recensământul General al Populaţiei României din 29 Decemvrie 1930, 10 vol., (Bucureşti, 1938-1040), vol. IX, pp. 440-443. Pentru o prezentare concisă ale statisticilor, vezi Sabin Manuilă şi D.C.Georgescu, Populaţia României (Editura Institutului Central de Statistică, Bucureşti, 1938).

{PAGE }
Chiar dacă împărtăşea multe interese şi preocupări comune în noul stat, populaţia evreiască era compusă din câteva comunităţi distincte, diferenţiate prin istoria politică a regiunii în care trăiau, prin gradul de asimilare în limba şi cultura română, gradul de vizibilitate al apartenenţei lor la tradiţia evreiască şi practica religioasă, şi prin alţi factori.

Din păcate, efectiv fiecare segment al populaţiei evreieşti din România era privit ca duşman de către elitele româneşti care s-au succedat în perioada 1918 -’20, când toţi românii au fost aduşi sub autoritatea unui stat unitar pentru prima dată în era modernă.

Evreii din Regat, asimilaţi mai mult în Valahia şi mai puţin în Moldova, erau percepuţi nefavorabil pentru toate motivele – politice, economice, culturale şi religioase care au susţinut creşterea antisemitismului românesc în deceniile care au precedat războiul cel mare, dar şi pentru că ajutorul străin în lupta lor pentru obţinerea cetăţeniei a dus la răspândirea sentimentului că evreii, cu ajutorul puterilor din afara ţării, ar căuta să limiteze suveranitatea statului român. Evreii din Transilvania şi din Crişana-Maramureş, a căror majoritatea vorbea atât limba maghiară cât şi idiş, erau văzuţi ca „străini” nu doar fiindcă nu erau creştini dar şi pentru că identitatea culturală şi lealitatea lor politică faţă de AustroUngaria de după 1867 erau îndreptate în mod evident spre majoritatea maghiară din Ungaria.

Reprezentând 5% din populaţia Ungariei, evreii au fost socotiţi ca “unguri” la recensământul de identitate culturală de dinainte de război, permiţând astfel ungurilor să se declare majoritari în acest stat. Evreii erau percepuţi de către români ca fiind de acord, sau potenţial de acord, cu pretenţiile revizioniste maghiare. Cei din Bucovina, îndreptaţi spre cultura germanilor din monarhia habsburgică sau vorbind idiş, erau de asemenea stigmatizaţi de către români ca “străini” care trăiseră bine într-o regiune a Modovei istorice ruptă de habsburgi în 1775 şi înapoiată României abia în 1918. În sfârşit, evreii din Basarabia – numeroşi, vorbitori în principal de idiş şi rusă, prezenţi mai ales în localităţi rurale decât în alte regiuni ale ţării - au servit ca model pentru stereotipul evreului străin, împotriva căruia antisemiţii din Regat se agitaseră timp de decenii.

În această atmosferă nu surprinde faptul că antisemitismul era monedă comună în noul stat român lărgit, creat imediat după primul război mondial. Acest antisemitism se manifesta în trei forme – politic, cultural/intelectual şi popular.

Precursori antisemiţi

Într-un discurs parlamentar ţinut în calitate de şef al Partidului Naţional Creştin în 1935 şi publicat ulterior ca pamflet intitulat România a românilor, Octavian Goga, poet şi

{PAGE }
lider spiritual al luptei românilor transilvăneni pentru drepturi politice înainte de primul război mondial, renega presa românească

…fiindcă nu este făcută de români. Oamenii care n-au loturi în cimitirele româneşti cred că pot să îndrume sufletul, impulsul material al gândirii noastre, îşi închipuie că orice manifestare morală a noastră e patrimoniul lor, se ating de aceasta cu mâinile lor murdare, fac din rotativele lor pur şi simplu un mijloc de dărăpănare morală a societăţii româneşti.

Atacul său asupra evreilor a fost primit cu entuziasm de membrii Partidului Naţional Creştin din Camera Deputaţilor. Goga, care trei ani mai târziu, ca prim-ministru, va iniţia decrete-legi ce vor răpi cetăţenia şi alte drepturi a zeci de mii de evrei, nu era mulţumit.

El vroia să lege această poziţie a partidului său de “cele mai nobile spirite” ale tradiţiei româneşti.

Mai departe în acelaşi discurs, citând ţărănimea ca fondatoare a “rasei” româneşti, el adăuga:

Aş putea să zic că înainte de război, cu zeci de ani, toată ideologia românească s-a plasat pe acest teren: avem de constituit un stat naţional. Cine reprezintă rasa? Ţăranii… [A]cest sentiment nu este un monopol de gândire; este rezultanta tuturor fibrelor de gândire intelectuală dinainte de război.

În acest punct Goga a fost întrerupt de Pamfil Şeicaru, editor al ziarului Curentul care desigur înţelegea sloganurile naţionale şi starea de spirit a momentului, el strigând cu voce tare:

“Începând cu Eminescu, de la 1876”. Atunci un parlamentar al Partidului Naţional Liberal a intervenit adăugând “Kogălniceanu”. Şi Goga a conchis: …aş putea să spun, în mod normal, că tot veacul al XIX-lea este o înşiruire de cugetare logică în acest sens

2 - Toate citatele sunt din Octavian Goga, România a Românilor (Sibiu, Tipografia Săteanului, 1936).

{PAGE }
Era evident că nu doar Goga identifica antecedentele antisemitismului românesc în patrimoniul intelectual, cultural şi politic al ţării. Exista un sens general, manifestat în mod deosebit în acea zi în Parlament, care năzuia la o rasă bazată exclusiv pe acea România a românilor, parte a unei moşteniri naţionale venită de la fondatorii României moderne şi a culturii sale.

Goga şi-a încheiat discursul printr-o chemare la recunoaşterea instinctului “diferenţierii de rasă” şi al “diferenţierii de religie”, şi cu recunoaşterea faptului că “entitatea organică” a poporului român şi a sufletului românesc nu poate absorbi străini, ea [entitatea] fiind pe nedrept asaltată de o invazie de “străini” – denumirea dată de Goga evreilor. Era aceasta cu adevărat moştenirea României Mari?

Sunt suficiente exemple din sferele politice, culturale şi religioase care pot fi citate pentru a sprijini ideea că antisemitismul trebuie tratat ca parte integrală a întregii istorii a României. Una din problemele care au stârnit, de la jumătatea secolului XIX până spre mijlocul secolului următor, o enormă izbucnire de sentimente antisemite de toate nuanţele, a fost cea a statutului juridic al evreilor în România.

Conducerea revoluţiilor de la 1848 din Valahia şi Moldova se pronunţase pentru emanciparea evreilor şi acordarea egalităţii politice

3 - După ce revoluţiile au fost înăbuşite şi statutul principatelor a devenit subiect de negocieri diplomatice între Puterile europene, îmbunătăţirea statutului juridic al evreilor a devenit o problemă de interes internaţional.

Întrucât principatele nu au luat nici o măsură pentru îmbunătăţirea statutului evreilor sub tutela europeană de după războiul din Crimeea, Marile Puteri au început să insiste asupra acestei probleme, la început mai uşor, apoi din ce în ce mai insistent, pe măsură ce principatele doreau mai întâi unificarea lor şi apoi independenţa.

Această presiune externă a provocat multe resentimente elitei româneşti în dorinţa ei de stabilire a autodeterminării şi suveranităţii României, şi a readus în mintea multora întrebări care persistau şi un secol mai târziu, despre loialitatea şi motivaţiile evreilor români care căutau să obţină cetăţenie şi drepturi egale în cadrul statului român.

Astfel, în timpul Convenţiei de la Paris (19 august, 1858), care a stabilit termenii în care Puterile europene acceptau unirea Valahiei cu Moldova, articolul 46 a deschis uşa, dar nu a cerut, eventuala acordare de drepturi juridice depline evreilor:

Moldovenii şi valahii vor fi cu toţi egali în faţa legi, în faţa impozitului şi admisibili în chip egal la funcţiile publice, într-unul şi

3 Vezi articolul 27 din “Dorinţele partidei naţionale din Moldova” şi articolul 21 din ”Proclamaţia de la Islaz”, citate în Carol Iancu, Evreii din România, 1866-1918: de la excludere la emancipare (ediţia franceză - Paris, 1978), Bucureşti, Editura Hasefer, 1996, pp. 52-54.

{PAGE }
celălalt Principat...Moldovenii şi valahii de toate riturile creştine vor beneficia în chip egal de drepturile politice.

Beneficierea de aceste drepturi va putea fi extinsă la celelalte culte prin dispoziţii legislative. Principele Alexandru Ioan Cuza a făcut paşi importanţi în această direcţie în timpul domniei sale de numai şase ani pe tronul Principatelor unite.

Articolul 26 din Legea Obştească din 31 mai 1864 acorda anumite drepturi, inclusiv dreptul de a vota la alegerile municipale pentru anumite categorii de evrei care îndeplineau condiţiile necesare. Codul Civil pe care el l-a propus în 1864, aplicat un an mai târziu, permitea acordarea cetăţeniei evreilor, în anumite condiţii extrem de limitate.

De fapt, nici un evreu nu a primit cetăţenia sub Cuza şi oricum în ultimele 24 de luni ale domniei sale, cu o opoziţie internă şi externă crescândă, exista sentimentul că reformele pe care le-a inaugurat nu vor dura. Îmbunătăţirile aduse situaţiei evreilor au crescut opoziţia în rândul elitei culturale şi politice faţă de domnia sa şi au grăbit lovitura de stat care l-a îndepărtat pe Cuza de la putere la începutul anului 1864

. O adevărată explozie de antisemitism deschis exprimat s-a produs pe măsură ce dobândirea independenţei naţionale devenea o certitudine. În timpul discuţiilor cu privire la noua Constituţie din 1866, liderii români au început să-i prezinte pe evrei ca fiind principalul obstacol în cale independenţei, prosperităţii şi culturii în România. Ulterior, dezbaterile lărgite asupra acceptării sau respingerii cererii inclusă în Tratatul de la Berlin care garanta independenţa României cu condiţia ca evreii să primească cetăţenia, au dus la radicalizarea acestor opinii.

În timp ce majoritatea conservatoare/minoritatea liberală din guvern însărcinate cu elaborarea noii constituţii au prezentat un proiect de text, fraza

„Religia nu poate fi o piedică la dobândirea calităţii de cetăţean”, a fost imediat modificată de comitetul de redactare din Parlament, adăugându-se: “În ce priveşte pe evreii stabiliţi mai înainte în România, o lege specială va reglementa admiterea lor treptată la naturalizare”.

Cum Parlamentul s-a reunit pentru a discuta acest nou text, în faţa clădirii aveau loc demonstraţii de stradă împotriva oricărei dispoziţii în acest sens, urmate de distrugeri furibunde prin cartierul evreiesc bucureştean.

4 Pentru perioada dominaţiei ruseşti a Principatelor şi cea a tutelei europene după războiul din Crimeea, vezi Barbara Jelavich, Russia and the Formation of the Romanian National State (Cambridge, Cambridge University Press, 1984), capitolele 1 şi 2; şi Iancu, op.cit, pp. 56-65.

{PAGE }
Ion Brătianu, ministru al Finanţelor în guvernul care propusese textul original, dar al cărui partid nu era, în general, susţinător al acordării de drepturi cetăţeneşti egale evreilor, şi care va conduce opoziţia faţă de asemenea măsuri pentru următoarea jumătate de secol, a atacat imediat propunerea deja firavă, spunând, în sesiunea parlamentară din 19 iunie 1866, următoarele: “…noi am declarat că guvernul nu înţelege să dea ţara evreilor, nici să le dea drepturi care ating, care vatămă oricât de puţin, interesele României”. În ziua următoare îi eticheta pe evrei ca fiind o plagă socială pentru România:

…pur şi simplu aceea a marelui lor număr care ameninţă, după cum spune toată lumea, naţionalitatea noastră…Numai măsuri administrative puternice ne pot scăpa de această pacoste şi îi pot împiedica pe proletarii străini să ne invadeze ţara5

.

Două zile mai târziu, la articolul 7 al noii Constituţii a fost introdus un text revizuit care specifica excluderea evreilor de la dobândirea cetăţeniei române:

Calitatea de român se dobândeşte, se păstrează şi se pierde în conformitate cu regulile enunţate prin legile civile. Numai străinii de rit creştin pot dobândi calitatea de român.

Spre sfârşitul anului au fost puse din nou în aplicare asprele restricţii ale Regulamentului Organic impus Principatelor de către ocupanţii ruşi în anii 1830.

Limbajul antisemit al lui Brătianu s-a amplificat începând din acest moment, în timp ce influenţa sa creştea în guvernele care au urmat la putere.

În 1867, ca ministru de Interne, Brătianu a emis o serie de circulare către prefecturile din ţară în care ordona aplicarea unor măsuri de excludere împotriva evreilor, prin care li se restrângea dreptul de a locui în zonele rurale, li se limitau anumite mijloace de trai şi îi expuneau chiar expulzării fizice din România. Protestele venite din afară, de la guvernele străine care căutau să orienteze România spre dobândirea independenţei, ca şi cele din partea unor organizaţii evreieşti, nu au făcut decât să intensifice retorica antisemită a lui Brătianu

6. - Stabilind tonul pentru mulţi dintre conaţionalii săi, care îl priveau ca pe un lider naţional, Brătianu răspundea la o întrebare pusă de P.P. Carp cu privire la aceste politici, printr-un blam aruncat asupra acelor

5 Monitorul Oficial, 19 şi 20 iunie 1866. 6 Vezi Iancu, op.cit., pp.74-80.

{PAGE }
români care angajau evrei pentru a crea o situaţie în care “ei s-au lipit acum de pământ atât de tare, încât nu vom putea niciodată să-i dezlipim de el”, şi învinovăţindu-i pe evrei pentru că au provocat mânia Marilor Puteri din Europa faţă de România şi au servit drept unelte în mâinile duşmanilor naţiei:

Evreii, chiar pentru delicte, sunt mai puţin urmăriţi decât alţii. Nu pentru că evrei au mai multă moralitate decât creştinii, cel puţin în cazuri de fraude, dar pentru că, oricând pui mâna pe un evreu, ţipă toţi israeliţii, nu numai din Ţara Românească, dar şi din străinătate…[D]acă pui mâna pe un israelit, prins în delict, vine un

Consul şi zice: Este supusul meu. Apoi o fi ori n-o fi supus străin, vine totdeauna un Consul care zice că este7

. Doi ani mai târziu el sintetiza acest punct de vedere într-o singură propoziţie: „Evreii au ca scop, nu mai puţin decât să distrugă existenţa noastră naţională”

8. - Brătianu nu era singurul revoluţionar de la 1848 care adoptase astfel de puncte de vedere extremiste în timp ce România se îndrepta spre independenţă. Astfel, îl găsim pe Cezar Bolliac numindu-i pe evrei „un adevărat parazit” şi plângându-se că în timp ce evreii sunt aceiaşi peste tot, nicăieri problema evreiască nu este mai gravă ca în România:

Este înspăimântător, domnilor, să vezi extinderea de zi cu zi a acestei congregaţii funeste, dar mai înspăimântător este că gândeşti că nicăieri ea n-a prins rădăcini atât de adânci ca la noi

9. - Ca ministru de Stat în 1869 şi Mihail Kogălniceanu, al cărui antisemitism a fost evocat în 1935 în timpul discursului din parlament al lui Goga, a reluat procesul de eliminare a evreilor din sate, lipsindu-i astfel de mijloacele lor de existenţă. Atunci când guvernele străine au protestat, Kogălniceanu a răspuns furios că tratamentul evreilor care trăiesc în România nu este problema lor10.

7 - Discursul parlamentar din 30 aprilie 1868, în Din Scrierile şi Cuvântările lui Ion.C.Brătianu, vol.1 (Bucureşti, Carol Gobl, 1903), pp. 441, 445-6. 8 Monitorul Oficial, 4 ianuarie 1870. 9 Monitorul Oficial, 20 decembrie 1870. 10 Vezi Iancu, op.cit, 1966, pp.105-109.

{PAGE }
Figuri politice mai puţin importante au imitat conducerea naţională. Deputatul parlamentar I.C. Codrescu din Bârlad, de exemplu, a publicat în întregime unul dintre discursurile sale într-un pamflet intitulat Cotropirea judovească în România.

El a atacat Alianţa Israelită Universală şi i-a prezentat pe evrei ca fiind elemente anti-naţionale ce subminează caracterul românesc, atât în zona urbană cât şi în cea rurală:

Acest termen de român-israelit este o insultă aruncată asupra naţiunii noastre...

Orice ar fi, jidovul tot jidov rămâne...trebuie oare să ne resemnăm a vedea etern în mijlocul nostru o asemenea populaţie duşmană, care voieşte a paraliza necontenit aspiraţiile noastre naţionale?

Domnilor, înmulţirea acestui element a fost în toate timpurile atât de periculoasă pentru toate ţările, încât fiecare popor nu a ezitat de a lua măsurile cele mai energice, şi adeseori şi cele mai crude, spre a scăpa de el11.

Exprimarea antisemită nu s-a limitat doar la întemeietorii elitei politice româneşti. Ea a fost de asemenea răspândită printre elitele culturale şi intelectuale ale ţării, adică printre oameni instruiţi să înţeleagă importanţa valorilor universale, oameni care, prin geniul lor, au instaurat valorile culturale ale naţiunii.

În 1866, cum Brătianu, Bolliac şi alţii stabiliseră temele antisemite care vor răsuna timp de un secol în viaţa politică, filologul Bogdan Petriceicu-Haşdeu scria că evreii atrag asupra lor ura şi provoacă ruină economică deoarece sunt carcterizaţi prin trei trăsături îngrozitoare: “tendinţa de a câştiga fără muncă, lipsa simţului demnităţii şi ura contra tuturor popoarelor”

12. - Când Puterile europene au stipulat în articolele 43 şi 44 ale Tratatului de la Berlin din 1878 că recunoaşterea independenţei României urma să fie condiţionată de acordarea cetăţeniei şi a drepturilor egale pentru evrei, vocile elitei culturale ale noii ţări au fost la fel de scandalizate ca şi cele din zona politică.

Filosoful Vasile Conta, susţinând că adevăratul scop al evreilor era să alunge românii din România şi să stabilească acolo un stat pur evreiesc, declara în Camera Deputaţilor: „Dacă nu luptăm contra elementului evreiesc, murim ca naţiune”

13. Poetul Vasile Alecsandri a adăugat şi el un atac veninos:

11 Discursul din 16 decembrie 1869 în I.C. Codrescu, Cotropirea judovească în România (Bucureşti, Noua Typographia a Laboratorulilor Români, 1870). 12 Industria Naţională, industria străină şi industria ovrească faţă cu principiul concurenţei (Bucureşti, 1866), p.30. 13 Discursul din 5 septembrie, 1879, în Vasile Conta, Opere Complecte (Bucureşti, 1914), pp.647, 660.

{PAGE }
Care este această nouă încercare, care este această nouă invazie? Care sunt năvălitori...

Sunt un popor activ, inteligent, neobosit în îndeplinirea misiunii sale: ei sunt adepţii celui mai orb fanatism religios, cei mai exclusivişti dintre toţi locuitorii pământului, cei mai neasimilabili la celelalte popare ale lumii...

[P]atria lor este Talmudul!

Puterea lor este fără măsură, căci alte două puteri constituie temelia şi sprijinul său: francmasoneria religioasă şi aurul

14. Romancierul şi eseistul Ioan Slavici, în a sa Soll si Haben – Chestiunea Ovreilor din România, îi caracteriza pe evreii ca fiind o “boală” de care practic este imposibil să scapi, şi aborda subiectul antisemitismului religios care motiva mai mult populaţia pe larg decât elitele, descriind iudaismul ca “negarea tuturor religiilor”, iar pe Dumnezeul evreilor ca “tăgăduirea tuturor Dumnezeilor”.

Blamându-i pe evrei pentru problemele României, Slavici sugera expulzarea acestora, dar era sigur că nimeni nu i-ar fi primit. Atunci, el conchidea:

Ne rămâne doar ca, la un semn, să închidem graniţele, să-i sugrumăm, să-i aruncăm în Dunăre până la cel din urmă ca să nu mai rămână nici sămânţă din ei!

15 - Treizeci de ani mai târziu, un Slavici mai matur nu îşi domolise deloc tonul într-o serie de eseuri intitulată Semitismul, scrisă în 1908. Învinovăţindu-i pe evrei pentru propria lor soartă – o tactică favorită a antisemiţilor – el îndemna la folosirea tuturor armelor împotriva lor şi sugera din nou că o soluţie violentă ar fi acceptabilă:

E firească ura, pe care au stârnit-o în inimile acestora, şi această ură uşor ajunge să se reverse asupra tuturor celor ce au bogăţii moştenite ori agonisite şi poate să ducă în cele din urmă la o groaznică vărsare de sânge16.

14 - Discurs în Senat, 10 octombrie 1879, citat în Iancu, op.cit., p.240. 15 Ioan Slavici, Soll si Haben – Debit şi Credit:

Chestiunea Ovreilor din România (Bucureşti, 1878) Pentru cine a citit documente referitoare la Holocaust în arhivele locale din România, există un ecou înspăimântător al limbajului lui Slavici în limbajul celor care au înfăptuit Holocaustul.

Mulţi evrei au fost înecaţi în râul Nistru în timpul deportărilor forţate din Basarabia şi Bucovina în Transnistria, în 1941. Râul era Nistrul şi nu Dunărea, dar intenţia lui Antonescu de a elimina toţi evreii din regiune, până la ultimul, era aceeaşi.

16 Ion Slavici, “Semitismul IV”, 1908.

{PAGE }
Astfel că din cele mai timpurii decenii ale dezvoltării României moderne a existat un puternic curent antisemit în viaţa politică şi intelectuală a ţării şi care nu se afla la periferia societăţii, ci chiar în mijlocul ei.

Mai mult, limbajul folosit în discuţiile despre evrei era un limbaj extremist, chiar şi în acei ani de început. În scena românească au apărut destul de devreme restricţii legate de locurile unde evreii se puteau stabili, refuzul cetăţeniei, al posibilităţii de a-şi câştiga mijloacele de trai, expulzarea fizică, acuzaţii de luare de sânge, discuţii despre aruncarea în Dunăre, asaltul asupra credinţelor şi practicilor evreieşti, descrierea evreilor ca agenţi străini, duşmani ai statului – limbaj al separării, dezumanizării şi crimei.

În fapt, limbajul antisemit extremist introdus în acei ani a fost folosit şi în deceniile care au urmat, până la, în timpul, şi chiar după Holocaust. S-a scris mult despre antisemitismul lui Mihai Eminescu.

Opiniile sale despre evrei erau complexe şi nu atât de excesive cum s-a afirmat uneori, dar este important faptul că el era credibil pentru un segment larg de populaţie în anii 1930 când denumirea de poet naţional era des invocată (cum s-a întâmplat în timpul discursului parlamentar din 1935 al lui Octavian Goga), ca strămoş al antisemitismului extremist şi înverşunat din România Mare a secolului XX

17. Eminescu nu era singurul dintre liderii culturali care îşi exprimau opiniile antisemite în perioada dintre dobândirea independenţei naţionale şi formarea României Mari. Istoricul Alexandru D. Xenopol declara la începutul secolului că numai evreii botezaţi sunt potriviţi pentru a primi cetăţenia, iar cei care nu s-au convertit la creştinism ar trebui să fie eliminaţi fizic din ţară

18. Trebuie recunoscut că până şi Nicolae Iorga, care ajunsese la maturitate în această perioadă, a fost antisemit, în ciuda geniului său şi ale admirabilelor sale realizări în domeniul academic şi în alte domenii.

Rezultat al culturii pe care avea să o reprezinte, Iorga i s-a alăturat lui A.C. Cuza în 1910 pentru a pune bazele Partidului Naţional Democrat, primul partid declarat antisemit din România.

Primele lui scrieri au fost îmbibate cu un limbaj antisemit ostentativ. Într-un discurs ţinut în 1910 la Camera Deputaţilor pe care l-a publicat mai târziu sub forma unui pamflet intitulat „Naţionaliştii şi Problema Jidovească”,

17 Despre Eminescu, vezi o excelentă prezentare în Leon Volovici, National Ideology and Antisemitism: The Case of Romanian Intellectuals in the 1930’s (Oxford, Pergamon Press, 1991), p.10-13;

G. Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească, a treia ediţie, Bucureşti, 1929, pp.153-192; iar pentru o perspectivă a Gărzii de Fier publicată după al doilea război mondial, vezi D. Murăraşu, Naţionalismul lui Eminescu (Madrid, Editura Carpaţii, 1955), mai ales pp.183-202.

În multe privinţe opiniile lui Eminescu din acea perioadă erau asemănătoare cu cele ale poeţilor naţionalişti din alte ţări europene.

18 Vezi A.D. Xenopol, “La Question Israelite en Roumanie”, La Renaissance Latine, 15 octombrie 1902, p.162- 192; şi “Naţionalism şi Antisemitism”, Noua Revistă Română, vol.V, pp.227-280.

{PAGE }


Iorga reacţiona la cerinţele evreilor pentru drepturi cetăţeneşti, acuzând că „evreii de pretutindenea, din jidovimea întreagă” s-au aliniat împotriva României şi că acordarea acestor drepturi evreilor ar schimba atât de fundamental caracterul statului, încât:

...România nu ar mai fi România. Misiunea ei întreagă ar dispărea, chemarea ei pentru viitor nu ar mai putea să se menţie…

Făcându-se ecoul vocilor care în trecut acuzau evreii că vor să-i alunge pe români de pe pământul lor, Iorga argumenta că cea mai importantă problemă cu care se confrunta naţiunea română era cea evreiască, de vreme ce esenţa sa era:

...chestia drepturilor noastre în toate domeniile şi în toată întinderea teritoriului asupra căruia singuri avem drepturi etnice şi istorice19.

Într-un alt discurs publicat în acelaşi an, Iorga ataca sionismul ca o mişcare ce intenţiona nu să creeze un cămin pentru evrei în Palestina, ci care ţintea să-i elimine pe români, astfel încât România să devină patria evreilor:

Sionismul, reprezentat de ziarul Adevărul, cultivă sentimentul naţional evreiesc, şi-l cultivă împotriva noastră...

Evreii nesionişti nu ne urăsc uneori, pe cînd evreii sionişti ne urăsc totdeauna şi nu ne iartă niciodată pentru faptul că noi suntem unde suntem şi că, neputînd încăpea în toate laolaltă unii de alţii, nu ne ducem noi la Sion, pentru ai lăsa pe d-lor. dincoace

20. După ce în 1922 drumurile lui Iorga şi A.C. Cuza s-au despărţit, după doisprezece ani de parteneriat politic - Iorga şi-a mai temperat pentru o vreme limbajul antisemit, fără să nege vreodată că era antisemit21. Totuşi, în 1937, cu Germania nazistă ameninţând pacea

19. N.Iorga, Problema evreiască la Cameră (Vălenii de Munte, Tipografia Neamul Românesc, 1910). 20 Discurs parlamentar “În chestia manifestărilor studenţeşti: Ce Represintă Adevărul”, 17 decembrie 1909, publicat în N. Iorga, Două Cuvîntări în chestia muncitorilor/în chestia agitaţiilor evreieşti (Vălenii de Munte, Tipografia Neamului Românesc, 1910), p.48. 21 Relaţia lui Iorga cu A.C. Cuza a precedat crearea Partidului Naţional Democratic.

În 1906 Cuza scria articole pentru ziarul lui Iorga Neamul Românesc; vezi Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, Georgescu Delafras, 1940. Iorga şi-a exprimat opiniile despre Cuza şi activitatea politică a acestuia în câteva din cărţile sale. Vezi, spre

{PAGE }
Europei, cu mişcările de extremă dreaptă apropiate de putere în România, cu suveranitatea şi integritatea ţării evident în pericol, Iorga a publicat în lucrarea sa numită Iudaica, o chemare la arme împotriva evreilor.

Este greu de înţeles care i-a fost motivaţia. Poate că spera să se ridice pe un val de simpatie populară pentru a deveni din nou o personalitate politică. Este posibil că a dorit să abată apetenţa crescândă pentru acţiunea extremă împotriva evreilor, îndrumându-i pe români să biruiască ameninţarea evreiască intrând în competiţie cu evreii şi câştigând.

Acest îndemn era în concordanţă cu atitudinea antisemită mai moderată pe care Iorga a adoptat-o după primul război mondial şi cu critica sa faţă de antisemitismul radical adoptat de Liga Apărării Naţional Creştine a lui Cuza şi de Garda de Fier condusă de Corneliu Z.Codreanu

22. Oricare i-ar fi fost intenţia, Iudaica nu a fost deloc moderată în ton, după standarde obiective.

Răspunzând în scris unei serii de articole despre istoria evreilor români semnate de dr.-ul Wilhelm Filderman, preşedintele Federaţiei comunităţilor evreieşti din România, Iorga susţinea că ţara nu avea nevoie de evrei, după cum se putea vedea în îndrăgita sa Vălenii de Munte, „o localitate românească fără evrei”.

Atunci el a răspândit toate zvonurile mincinoase ale antisemitismului naţional, economic, religios, moral, social, cultural, demografic şi politic din România ultimilor 90 de ani pentru a justifica următorul asalt asupra evreilor:

[Evreii]... lucrează ca să aibă pentru ei, ca naţie năvălitoare, cât mai mult. Pînă şi în profesiunile libere, pînă şi în învăţămînt, în ştiinţă, în literatură, ca avocaţi, ca medici, ca arhitecţi, ca profesori, tot mai mulţi, cu filologii, cu filosofii, cu ziariştii, cu poeţii, cu criticile lor, ei ne dau pur şi simplu afară din ţara noastră...

[Ei] ne sugrumă bisericile, ne înlocuiesc prăvăliile, ne ocupă locurile şi, ce e mai pierzător, ne falsifică sufletul, ne degradează moralitatea prin opiul ziaristic şi literar cu care ne incită.

...În loc să favorizeze o decongestionare, prin care emigraţii cuminte organizate ar reduce proporţia la oraşe la ceea ce se poate admite în orice mediu naţional, ei ţin sub steagul înaintării de fiecare clipă; orice forţă le aparţine şi, ca să ascundă înaintarea, recurg la schimbările de nume în viaţă, la pseudonimele în literatură.

exemplu, N. Iorga Istoria Românilor – Întregitorii, vol.10, Bucureşti, 1938, pp.305, 460, 489-493; şi N. Iorga, Supt trei Regi, ediţia a doua, Bucureşti, 1932, p.77. Vezi şi William S.Oldson, The Historical and Nationalistic Thought of Nicolae Iorga (Boulder, East European Quarterly/Columbia University Press, 1973), pp. 84-88. 22 Despre atitudinea schimbătoare a lui Iorga, vezi Volovici, op.cit., passim; şi Oldson, op.cit. {PAGE }...Noi să ne organizăm pentru războiul conştiinţei şi al muncii. Să ne strângem împreună unde mai sîntem.

Şi să pornim la recâştigarea prin truda de fiecare zi şi prin perfecta bună înţelegere, prin ruperea de raporturi cu aceia care vreau să ne înlocuiască, şi să ne recucerim cele ce le-am pierdut. Ei între ei, pentru ei, cum au vrut.

Noi între noi, aşa să vrem! (Notă: sublinierea îi aparţine lui Iorga)

23. Acestea nu erau cuvintele lui Octavian Goga, care va deveni prim-ministru la câteva luni după ce Iorga scria Iudaica;

nici ale lui A.C. Cuza, a cărui raţiune de fi era doar antisemitismul; nici ale lui Corneliu Zelea Codreanu, deşi ele captaseră ceva din ura intensă a limbajului acestuia din urmă. Erau cuvintele unui om recunoscut de mulţi ca fiind mentorul intelectual al naţiunii.

Antisemitismul principalelor partide politice din România Mare, 1919-1937

Cu o elită politică şi culturală românească adâncită în sentimente antievreieşti şi producând o neîntreruptă retorică antisemită timp de deceni, nu a fost surprinzător că cele două partide principale ale României Mari, şi anume Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc erau cel mult indiferente faţă de situaţia minorităţii evreieşti din ţară.

Dacă nici unul din aceste partide nu avusese poziţii antisemite exprimate deschis în platformele lor politice, de asemenea nici unul nu a luat poziţii destinate să asigure evreilor drepturi egale, statut egal şi siguranţă. Acordarea cetăţeniei în masă evreilor, impusă României ca o condiţie a recunoaşterii internaţionale a lărgirii frontierelor sale după primul război mondial, a mâniat straturi întinse din conducerea ambelor partide.

Furia lor faţă de înăbuşirea problemei cetăţeniei menţinută de la Tratatul de la Berlin a fiert la foc mic în toată perioada interbelică şi a ieşit la suprafaţă în mod regulat în discursurile parlamentare şi în presă

24. Atât liberalii cât şi cei care se presupunea că reprezintă interesele ţărănimii îi vedeau pe evrei ca adversari, în termeni economici, ai propriilor lor aspiraţii şi ale alegătorilor lor.

În minţile liberalilor, evreii trebuia îndepărtaţi de la controlul asupra industriei şi sistemului bancar. Şi în pofida evidenţei contrare, naţional liberalii şi ţărăniştii, fără să vorbim despre

23 N. Iorga, Iudaica (Bucureşti, Bucovina E.Torouţiu, 1937). 24 Violenţe antisemite au izbucnit în Bucureşti şi Brăila imediat după retragerea trupelor germane în noiembrie 1918, şi s-au produs în diverse localităţi, cu regularitate, de-a lungul perioadei interbelice; vezi, de exemplu, Andrei Pippidi, Despre statui şi morminte, Iaşi, 2000.

Pentru o descriere a evenimentelor sub guvernele Naţional Liberal şi Naţional Ţărănesc, vezi capitolul 6 din Carol Iancu, Les Juifs en Roumanie, 1919-1938: De l’émancipation à la marginalisation (Paris/Louvain, E.Peeters, 1996).

{PAGE }organizaţiile politice declarat antisemite, au găsit mult mai convenabil să arunce oprobiul pentru înăbuşirea răscoalei din 1907, cea mai traumatică criză internă simiţită după obţinerea independenţei, asupra arendaşilor evrei care îi reprezentau pe moşierii români pe multe din proprietăţile rurale din Moldova, decît să investigheze rădăcina cauzelor neliniştii sociale.

Aceasta a fost şi poziţa lui Iorga, care cu siguranţă a influenţat-o şi pe aceea a generalului Alexandru Averescu, cel care a înăbuşit răscoala de la 1907 prin forţa armată, şi care a fost de două ori prim ministru după 1918

25. Mai mult, atât în Partidul Liberal cât şi în cel Naţional Ţărănesc se aflau figuri puternice, ahtiate după folosirea oportunităţilor care îi prezenta, ori de câte ori se putea, drept promotori ai politicilor antisemite, mai ales în domeniul economic şi în cel educativ. În timpul guvernării acestor partide, evreii din diverse părţi ale ţării au fost supuşi unor constante izbucniri de violenţă şi au primit prea puţină protecţie efectivă.

Şi comunitatea evreiască s-a găsit de regulă în defensivă, luptându-se constant pentru a nu pierde drepturile recent obţinute. Ajutorul pe care evreii români îl cereau din partea comunităţilor şi organizaţiilor din afară sau de la guverne străine, întărea poziţia celor care urmăreau să-i înfăţişeze pe evrei drept anti-români.

Alte partide politice care au condus guverne între 1918 şi 1937, cum ar fi Partidul Poporului al lui Averescu (1920-’21, 1926-’27), Partidul Naţional Democrat al lui Iorga - guvern de experţi (1931-’32) şi Partidul Naţional Ţărănesc condus de Alexandru Vaida-Voevod (1932-’33), erau mai făţiş antisemite în poziţia pe care o deţineau, stimulând discuţii publice şi guvernamentale despre posibilitatea de a introduce numerus clausus (uneori “numerus valahicus”) pentru evreii din instituţiile de învăţământ superior, din economie şi administraţia de stat.

Cu toate acestea, în timp ce aceste guverne au permis existenţa unor acte antisemite neguvernamentale, nici unul din ele nu a promulgat sau implementat o legislaţie antisemită.

Această situaţie s-a schimbat în timpul lungii guvernări a Partidului Naţional Liberal condus de Gheorghe Tătărescu între 1933 şi 1937.

Deşi din când în când încuraja anumite mişcări de dreapta, guvernul lui Tătărescu dorea în egală măsură să controleze ascensiunea aripii de extremă drepta şi a mişcărilor antisemite violente din interiorul României – mai ales

25 Pentru o scurtă analiză a chestiunii economice făcută de unul dintre cei mai importanţi sociologi români, vezi Ştefan Zeletin “Finanţa şi Antisemitismul” în lucrarea sa Neoliberalismul, publicată în 1927, republicată în 1997 la Editura Nemira, Bucureşti.

Pentru discuţia clasică despre răscoala ţărănească din 1907, vezi Radu Rosetti, Pentru ce s’au răsculat ţăranii (Bucureşti, Atelierele grafice SOCEC, 1907);

Rosetti publicase sub pseudonimul Verax, patru ani mai devreme, studiul La Roumanie et les Juifs (Bucureşti, I.V. SOCECU, 1903) cu detalii despre statutul evreilor în România. Studiul îşi concentra atenţia pe contactul direct dintre evrei şi ţărănimea română şi îndemna la menţinerea negării drepturilor cetăţeneşti pentru evrei. Pentru o analiză modernă, vezi Philip G.Eidelberg, The Great Rumanian Peasant Revolt of 1907 (Leiden, E.J.Brill, 1974).

{PAGE }
Garda de Fier şi Liga Apărării Naţional Creştine, ca şi Frontul Românesc al lui Vaida Voevod.

Se dorea de asemenea atenuarea impactului altor mişcări de dreapta, simpatizante ale Germaniei naziste, inclusiv al Partidului „Tânărul Liberal” condus de Gheorghe Brătianu şi al Partidului Naţional Agrar condus de Goga.

Pe măsură ce dezbaterile s-au acutizat în ţară, în special după venirea la putere a Partidului Nazist în Germania, guvernul Tătărescu a introdus câteva legi care, deşi nu îi ţinteau în mod explicit pe evrei, a început un proces sistematic de deposedarea a acestora de resursele şi drepturile lor.

“Legea pentru folosirea personalului român în întreprinderi” (1934) cerea ca minim 80 de procente din personalul din economie, industrie, comerţ şi antreprize civile şi cel puţin jumătate din conducerea administrativă să fie de origine română.

Ea cerea de asemenea şi o aprobare specială a unui comitet numit de ministerele de război, muncă şi industrie pentru angajarea în industriile implicate în securitatea naţională şi în probleme de apărare26. Chiar dacă evreii nu erau obiectivul declarat, legea a afectat mai mult evreii decât celelalte minorităţi, care de regulă locuiau în arii etnice compacte, unde legea nu putea fi aplicată. Evreii se confruntau pentru prima oară cu posibilitatea existenţei unui proces coordonat de guvern prin care puteau să-şi piardă locurile de muncă şi profesiile.

Unii evrei care lucrau în sistemul căilor ferate şi în serviciul de poştă şi telegraf au fost retrogradaţi sau pur şi simplu concediaţi. În ciuda protestelor internaţionale, legea a rămas în funcţiune.

Şcolile profesionale au început să nu mai admită elevi evrei, iar unele asociaţii profesionale private, cum ar fi Baroul bucureştean şi Asociaţia naţională a barourilor i-au eliminat pe membrii lor evrei, în mai 1937. Campusurile universitare au adevenit centre de “acţiune” a manifestărilor antisemite, în timp ce violenţele de stradă la adresa evreilor au crescut.

În decembrie 1936, o comisie parlamentară a luat în discuţie un proiect de lege ce prevedea revizuirea listelor prin care minorităţie naţionale din România, inclusiv majoritatea evreilor, primiseră cetăţenie.

Acest proiect nimicitor nu a devenit lege, dar guvernul Tătărescu a promulgat o serie de alte decrete-legi şi ordine administrative mai puţin ambiţioase ce aveau drept scop limitarea sau eliminarea prezenţei evreilor din profesiunile liberale, finanţe şi alte ramuri ale economiei

27. Acest palmares al elitei politice româneşti a deschis calea unor politici antisemite mai radicale care vor urma în timpul guvernului condus pentru scurt timp de Partidul Naţional

26 “Lege pentru utilizarea personalului românesc în întreprinderi” (Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1934). 27 Despre guvernul Tătărescu şi măsurile restrictive introduse în 1937, vezi Iancu, Les Juifs en Roumanie, op.cit., pp. 295-303).

{PAGE }
Creştin, sub dictatura regală, apoi sub Antonescu şi Garda de Fier. Guvernul Partidului Naţional Creştin s-a dovedit a fi un moment de cotitură în evoluţia politică interbelică.

Antisemitismul Partidului Naţional Creştin - Partidul Naţional Creştin la putere, decembrie 1937-februarie 1938

După crearea sa în 1935, ca partid al dreptei conservatoare28, naţionalist şi virulent antisemit, Partidul Naţional Creştin – PNC, condus de Octavian Goga şi Alexandru C. Cuza a fost, fără discuţie, cel mai important concurent al Gărzii de Fier în dreapta spectrului politic românesc.

În anii 1930, Partidul Naţional Creştin (şi, înainte de 1935, Partidul Naţional Agrar al lui Goga) a fost principalul beneficiar al ajutorului primit din partea naţional-socialismului german, deşi Garda de Fier prezenta mai multe afinităţi cu ideologia nazistă

29. Şi în timp ce PNC a stat puţin timp la putere, politicile antisemite pe care Goga şi Cuza le-au iniţiat au supravieţuit rapidei lor căderi de la guvernare şi au exercitat o influenţă considerabilă asupra politicilor guvernelor care au urmat.

Un număr important din membrii PNC au funcţionat în guvernele dictaturii regale şi au ieşit din nou la suprafaţă în timpul războiului, în birocraţia civilă a dictatorului Ion Antonescu

30. Atât Octavian Goga (1881-1938) cât şi Alexandru C. Cuza (1857-1944) au avut cariere îndelungate în politica românească. Prestigiul lui Goga s-a bazat pe statutul său de mare poet naţionalist şi pe notorietatea dobândită în timpul primului război mondial de reputat avocat al alipirii Transilvaniei sale native la statul român.

El plecase din Transilvania în România în anul 1914, iar la sfârşitul războiului devenise ministrul Educaţiei Publice în coaliţia guvernamentală de scurtă durată a Partidelor Naţional şi Ţărănesc, condusă de Alexandru Vaida-Voevod.

După ce s-a alăturat Partidului Poporului înfiinţat de unul din protagoniştii principali ai războiului, generalul Alexandru Averescu, Goga a lucrat în Ministerul de Interne, mai întâi ca ministru-adjunct, apoi ca ministru în timpul administraţiilor lui Averescu (1920-’21, 1926-’27)

31. În aprilie 1932 Goga a părăsit Partidul

28 Pentru definiţii utile şi distincţii între “dreapta conservatoare”, “dreapta radicală” şi “dreapta reacţionară”, vezi Eugen Weber, “Dreapta”, în Hans Rogger şi Eugen Weber, The European Right: A Historical Profile (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1966), pp.1-28.

29 Armin Heinen, Legiunea Arhanghelului Mihail – o contribuţie la problema fascismului internaţional, Bucureşti, Humanitas, 1999, pp. 314-319 (în original: Die Legion Erzengel Michael in Rumanien – Soziale Bewegung und politische Organization, Münhen, R. Oldenbourg, 1986.

Abordată de asemenea în Paul A. Shapiro, “German Foreign Policy and the Romanian National Christian Party”, manuscris, 1971. 30 Nicholas M. Nagy-Talavera, The Green Shirts and Others: A History of Fascism in Hungary and Romania (Stanford, Hoover Institution Press, 1970), pp.328-29.

31 În 1907, ca supus al Austro-Ungariei, Goga a primit premiul Herescu-Năsturel, alăturându-se celor două personalităţi deţinătoare ale acestei distincţii, Mihai Eminescu şi George Coşbuc. La izbucnirea primului război mondial, el a demisionat din Partidul Naţional din Transilvania şi a plecat în România. Vezi V. Curticăpeanu,

{PAGE }
Poporului şi a înfiinţat Partidul Naţional Agrar. Platforma program a noului partid era promonarhistă şi conservatoare, dar şi naţionalistă şi antisemită.

Rădăcinile antisemitismului lui Goga sunt evidente. Înainte de război el intrase sub influenţa lui Karl Lueger, primarul social-creştin al Vienei.

Fiindcă Goga socotea evreii ca fiind cei mai activi “agenţi” ai politicii de maghiarizare în Ungaria înainte de război, el a găsit predicile anti “iudeo-maghiare” ale lui Lueger convingătoare şi importante.

Cum presiunea ungară privind revizuirea frontierelor Transilvaniei creştea în anii 1930, Goga a pus în practică această experienţă din tinereţea sa şi a găsit un răspuns potrivit pentru renumitul pericol al “maghiarizării”.

Iar acest răspuns a fost antisemitismul şi suportul pentru tineretul român, din care o parte era deja legat de mişcările antisemite înclinate spre violenţă şi urmărea să treacă de la vorbă la faptă pentru a eradica pericolul evreiesc şi cel “ungarosemitic”. Colecţia de eseuri numită Mustul care fierbe, publicată de Goga în 1927, redă sugestiv creşterea poziţiei sale extremiste. Goga vedea această situaţie ca fiind una de război între români şi evrei şi chema la apărarea “purităţii rasiale”, a “privilegiilor sângelui”, şi ale “adevărurilor organice ale rasei”.

El avertiza că desfăşurarea evenimentelor “împingea răbdarea tradiţională a poporului către limitele sale extreme” şi propovăduia o “furtună purificatoare” în care tineretul va salva naţiunea de “paraziţi”. El chema la o „ofensivă naţională” pentru salvarea naţiunii române

32. Amintindu-şi retorica antisemită de dinainte de război despre invazia evreiască din România, el îi descrie pe evrei ca fiind “secreţiuni impure ale Galiţiei” care ameninţă însăşi existenţa statului român

33. Judecând după numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, reiese că influenţa politică a lui Alexandu C. Cuza, profesor de economie politică şi finanţe la Universitatea din Iaşi, a fost foarte localizată.

Sprijinul electoral pentru Cuza nu a trecut niciodată de circumscripţiile din nordul Moldovei situate în jurul Iaşiului său natal şi în regiunile “L’Action d’Octavian Goga pour l’unité politique roumaine”, Revue Roumaine d’Histoire, IV: 3-4 (iuliedecembrie 1938).

În conflict cu Iuliu Maniu de la începutul războiului Goga a participat cu guvernul Averescu, în 1919, la demontarea planurilor de autonomie regională şi a rămas în dezacord cu Maniu şi după aceea asupra unor probleme precum atitudinea faţă de Carol al II-lea, democraţie versus regim autoritar, atitudinea faţă de Germania, organizarea ţărănimii.

32 Despre platforma din 1932 a Partidului Naţional Agrar, vezi International Reference Library, Politics and Political Parties in Romania (London, International Reference Library, 1936), p. 443.

Printre altele platforma susţinea creşterea prerogativelor regale, reducerea numărului de parlamentari şi a puterii acestora, o mai mare cenzură a presei (pe care Goga o vedea excesiv “iudaizată”), şi modernizarea agriculturii.

Cu privire la evoluţia gândirii lui Goga referitor la evrei, vezi Ancel, Contribuţii la istoria României: Problema Evreiască, 1933-1944 (Bucureşti, Editura Hasefer, 2001), vol.1, partea 1, pp. 30-33; Volovici, op.cit., pp. 41-44;

şi Paul A.Shapiro, “Prelude to Dictatorship in Romania: The National Christian Party in Power, December 1937-February 1938”, in Canadian-American Slavic Studies (Pittsburgh), VIII (Spring 1974), pp.45-88.

Vezi de asemenea Octavian Goga, Mustul care fierbe (Bucureşti, 1927). Despre influenţa lui Lueger, vezi Nagy-Talavera, op.cit., pp. 19 şi 28. 33 Octavian Goga, “Primejdia străinilor”, în Mustul care fierbe, pp. 395-398.

{PAGE }
Basarabiei intens populate de evrei Oricum, cariera sa politică a fost remarcabilă prin longevitate şi consistenţă, ea furnizând o bază românească pentru dezvoltarea unor mişcări antisemite mai radicale şi mai periculoase decât cea a lui Cuza însuşi.

Întreaga sa filosofie politică s-a clădit în jurul unei singure probleme, s-a sprijinit pe un set de convingeri antisemite pe care el le-a urmat cu fermitate şi statornicie de-a lungul întregii sale cariere. Ales pentru prima oară în Camera Naţională a Deputaţilor în 1892, Cuza şi-a menţinut fotoliul acolo cu o singură pauză, între 1927-1931, după care a revenit până la începutul dictaturii regale, în 1938, când a devenit membru al Consiliului de Coroană.

Între 1895 şi 1923 a ajutat la înfiinţarea a şase mişcări politice diferite. În 1897 i s-a alăturat lui A.D. Xenopol, ale cărui puncte de vedere au fost citate mai devreme, pentru a fonda Liga Română contra Alcoolismului, a cărei platformă el o folosea pentru a-i acuza pe evrei că răspândesc alcoolismul printre români, ca mijloc de creştere a mortalităţii în rândul populaţiei româneşti

34. În 1910 s-a unit cu Iorga pentru a înfiinţa Partidul Naţional Democrat care pleda pentru folosirea mijloacelor extreme, inclusiv a violenţei, în vederea reducerii influenţei evreieşti. Când drumurile lor s-au despărţit, după crearea României Mari, Cuza a înfiinţat Partidul Naţional Democrat Creştin (1919) şi apoi, împreună cu N.C. Paulescu, Uniunea Naţional Creştină (1922). Uniunea Naţional Creştină a adoptat zvastica drept simbolul său oficial în 1922, înaintea naziştilor. În fine, în 1923, Cuza a constituit Liga Apărării Naţional Creştine – LANC

35. Cuza a fost un prolific autor de tratate antisemite pe care a încercat din răsputeri să le prezinte ca opere analitice sau ştiinţifice, pentru elaborarea unora dintre ele el plagiind, în mare, din autori antisemiţi străini

36. Parte din aceste publicaţii au fost la început lungi discursuri parlamentare pe care Cuza le-a editat cu grijă pentru aparţii ulterioare. Titlurile sunt grăitoare pentru conţinutul lor: Despre Poporaţie – Statistica, Teoria şi Politica ei; Scăderea Poporaţiei Creştine şi Înmulţirea Jidanilor; Jidanii în Război; Naţionalitatea în Artă – Expunerea Doctrinei Naţionaliste ; Jidanii în Presă; Numerus Clausus37.

34 A.C.Cuza, Ce-i alcoolismul? (Iaşi, Tipografia Naţională, 1897) şi Lupta Împotriva Alcoolismului în România (Iaşi, Tipografia Naţională, 1897). 35 Despre cariera politică a lui A.C. Cuza, vezi Ancel, Contribuţii, op.cit., pp. 22-30; Iancu, Les Juifs en Roumanie, op.cit., pp. 185-194; şi Shapiro, “Prelude...”, loc.cit.

Pentru o descriere favorabilă făcută de o altă figură notabilă din România interbelică, vezi Pamfil Şeicaru, Un junimist antisemit – A.C. Cuza (Madrid, Editura Carpaţii, 1956).

36 Vezi E.M. Socor, O ruşine universitară – Plagiatul d-lui. A.C.Cuza, a doua ediţie (Bucureşti, 1923). 37 Vezi, spre exemplu, A.C.Cuza, Ţăranii şi Clasele Dirigente (Iaşi, Tipografia Naţională, 1895);

Despre Poporaţie-Statistică, Teoria şi Politica Ei (prima ediţie 1889, a doua ediţie, Bucureşti, Imp. Independenţa, 1929);

Scăderea Poporaţiei Creştine şi Înmulţirea Jidanilor (Vălenii de Munte, Tipografia Neamului Românesc, 1910);

Jidanii în Război (Bucureşti, Institutul Grafic Steaua, 1923); Naţionalitatea în Artă - Expunerea Doctrinei Naţionaliste (Bucureşti, Minerva, 1908); Jidanii în Presă (Vălenii de Munte, Editura)

{PAGE }
Fiecare dintre aceste lucrări, cărora Cuza le-a adăugat sute de pamflete politice, articole în ziare, introduceri şi recenzii, consta în condamnarea evreilor ca sursă a oricărei probleme aflată în discuţie.

Cuza profera un antisemitism insistent, violent, rasist şi religios.

Influenţat de Chamberlain, Drumont, Mommsen, Renan şi Gobineau, el îşi căuta inspiraţia oriunde ar fi putut să găsească susţinere pentru ura sa obsesivă, fie că sursa era străină sau românească.

Argumentele sale se întindeau de la domeniul economic şi cel cultural, teme obişnuite în vorbirea antisemită românească dinaintea primului război mondial, la antisemitismul rasial pe care Cuza l-a enunţat foarte limpede la începutul anilor 1890, şi care a rămas după aceea o temă constantă.

În 1893, în scrierea sa Meseriaşul Român, i-a descris pe evrei ca fiind o „rasă străină” care distruge România. Cincisprezece ani mai târziu, în Naţionalitatea în Artă, vorbea despre “inferioritatea rasială” a evreilor şi despre pericolul “amestecului raselor”.

Prin 1930 Cuza identifica mişcarea sa cu antisemitismul rasist al lui Adolf Hitler, a cărui venire a putere a salutat-o trei ani mai târziu ca pe o oportunitate de a pune capăt “dominaţiei” internaţionale a evreilor

38. Platforma parlamentară a Ligii Apărării Naţional Creştine îndemna la “eliminarea completă din ţară a evreilor”: “Singura soluţie posibilă a problemei jidăneşti este eliminarea jidanilor”.

Pentru a duce la bun sfîrşit acest îndemn, platforma propunea retragerea drepturilor politice şi revocarea titlului de “nativi” acordat evreilor, ca şi a schimbărilor de nume; revizuirea tuturor acordărilor de cetăţenie şi retragerea acesteia în lipsa unei documentaţii adecvate; expulzarea evreilor intraţi în ţară după 1914;

expulzarea acestora din zonele rurale şi cesionarea pământurilor lor etnicilor români;

exproprierea de către stat a evreilor care deţin pământ şi instalaţii în industria petrolieră;

excluderea evreilor din birouri sau posturi publice; exproprierea graduală a proprietăţilor urbane;

introducerea numerus clausus în toate domeniile de educaţie şi activitate economică; o legislaţie mai strictă şi o pedepsire mai aspră a infracţiunilor legate de fals, contrabandă, speculă, pornografie şi trafic de sclavi cu albi.

Cuza şi-a alcătuit programul parlamentar din toate aceste teme ale antisemitismului politic tradiţional românesc, deşi considera numerus clausus doar ca un pas intermediar spre numerus nullus

39. El adăuga elementul rasial într-o serie de 10 principii despre “naţionalitate”, “religie” şi “acţiune”.

Despre poporul evreu, Cuza scria: Neamului Românesc, 1911);

Numerus Clausus (Bucureşti, Editura LANC, 1924);

Plagiatul populaţiei, O calomnie ‘More judaico’ sau cum lucrează cahalul împotriva goimilor, după Talmud (1911). 38 A.C.Cuza, Meseriaşul Român (Jassy, 1893), p.vi;

“Problema jidănească şi Adolf Hitler”, discurs ţinut în 12 decembrie 1930, Îndrumări de politică externă – Discursuri parlamentare rostite în anii 1920-1936 (Bucureşti, 1941);

şi “Doctrina cuzistă şi hitlerismul”, Cuvântul, 25 aprilie 1933. 39 A.C.Cuza, Numerus Clausus, op.cit.

{PAGE }
…este o naţie corcită şi degenerată, sterilă, fără pământ şi care nu formează un organism social complet, productiv…trăind astfel de la început şi până în zilele noastre, suprapusă pe alte naţiuni, prin exploatarea muncii ei productive, prin urmare ca o naţie parazitară

40. Liga a adoptat ca siglă tricolorul românesc cu o zvastică neagră într-un cerc galben în mijlocul steagului.

După primul război mondial, Cuza a împletit în litaniile sale teme din antisemitismul creştin şi noi interpretări bazate pe teologia creştină şi pe filosofie

41. În acest sens a fost influenţat de Nicolae C. Paulescu (1869-1931), profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din Bucureşti, specialist de talie mondială în domeniul biochimiei şi al psihologiei. Paulescu era de asemenea un autodidact într-ale filosofiei, pe care a folosit-o ca armă antisemită şi, ca şi Cuza, a semnat diverse lucrări pseudo-ştiinţifice care au servit drept vehicule pentru răspândirea urii rasiale şi religioase.

Paulescu a fost co-director la ziarul lui Cuza inaugurat în 1922, Apărarea Naţională, unde a şi publicat, regulat, articole. Cărţile şi articolele scrise de el urmăreau să contopească teologia, medicina şi ştiinţa într-o “fiziologie filozofică”, care în realitate era doar o cale prin care îşi putea exprima antisemitismul obsesiv, făcând ca aceste puncte de vedere să fie foarte atrăgătoare pentru Cuza.

Paulescu a găsit originea perfidiei evreieşti în Talmud, stabilit de el ca fiind instrumentul de exterminare a celorlalte naţiuni dar şi în Cahal, care, susţinea el, punea la cale în secret dezastrele ce afectează restul omenirii.

Deşi nu putea să anticipeze existenţa lagărelor de exterminare naziste, condamnarea evreilor era la Paulescu atât de totală încât a ridicat posibilitatea “exterminării paraziţilor nefaşti”, la fel cum “sunt omorâţi păduchii”. (“Putem oare să-i exterminăm – cum bunăoară se ucid ploşniţele?

Acesta ar fi mijlocul cel mai comod de a ne scăpa repede de ei”)

42. Este interesant că nu numai Cuza a fost influenţat de Paulescu, ci şi

40 A.C.Cuza. Doctrina naţionalistă creştină – Cuzismul: definiţii, teze, antiteze, sinteza, Iaşi, 1928, pp.12-17. 41 Vezi A.C.Cuza, Învăţătura lui Iisus – Judaismul ori teologia creştină (Iaşi, 1925);

şi Doctrina cuzistă – Lupta pentru credinţa şi problema învăţământului religios cu ilustraţii din Thora (Iaşi, 1928). Argumentul lui Cuza că Noul Testament poate fi separat de cel Vechi este prezent şi în Şeicaru, op.cit., pp.17-18.

Eforturile, mai ales din partea scriitorilor evrei, de a se opune impactului unor asemenea teze, ca în Horia Carp, Străinii în Biblie şi Talmud (Bucureşti, 1924) şi I.Ludo, În jurul unei obsesii – Precizările unui evreu pentru românii de bună credinţă (Bucureşti, Editura Adam, 1936), au avut prea puţin efect. 42 Vezi, spre exemplu, Fiziologia Filozofică – Talmudul, Cahalul, Francmasoneria (Bucureşti, 1913);

Fiziologia Filozofică – Sinagoga şi biserica faţă de pacificarea omenirii, 2 volume (Bucureşti, Editura Apărarea Naţională, 1924); Degenerarea rasei jidoveşti (Bucureşti, 1928); şi Tălmăcirea apocalipsului, soarta viitoare a jidănimii (Bucureşti, n.d).

Frazele citate sunt din Complot jidano-francmasonic, p.31 şi Fiziologia Filozofică – Talmudul…, p.55. Influenţa lui Paulescu a fost substanţială. Pentru o abordare asemănătoare, demonstrând că evreii trebuie trataţi ca o infecţie, vezi J.D.Protopopescu, Pericolul Ovreesc (Bucureşti, Atelierele Grafice Steaua, 1922).

{PAGE }


tânărul Codreanu, viitor fondator al Gărzii de Fier, a recunoscut puternicul impact al ideilor lui Paulescu în dezvoltarea sa

43. Nichifor Crainic (1889-1972) a fost un alt teoretician al religiei, a cărui operă a avut o importantă influenţă asupra lui Cuza şi a generaţilor mai tinere care au luat asupra lor stindardul antisemitismului radical în perioada interbelică. Crainic era profesor la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti, care devenise un focar de antisemitism printre studenţi

44 şi pleda pentru crearea unui spirit românesc “antisemit în doctrină şi antisemit în practică”

45. El a aplicat cunoştinţele sale teologice şi măiestria retorică pentru a rupe relaţia iudeo-creştină, argumentând că Vechiul Testament nu era evreiesc, că Iisus nu a fost evreu şi că Talmudul, pe care el îl privea ca o întruchipare a evreimii moderne a fost, întâi de toate, o armă de combatere a evangheliilor creştine şi de distrugere a creştinilor

46. Influenţa lui Crainic asupra generaţiei sale a fost substanţială, el fiind capabil să se inspire din misticismul şi naţionalismul creştin-ortodox românesc şi să-l folosească astfel încât intelectualii, studenţii şi cetăţenii obişnuiţi ai ţării să priveasă favorabil mişcările rasiste şi antisemite pe care el le credea esenţiale pentru siguranţa existenţei României şi a naţiunii române

47. Însăşi Biserica Ortodoxă Română avea puternice tendinţe antisemite, atât în rândurile ierarhiei superioare cât şi în cele ale clerului local.

Patriarhul Miron Cristea nu a luat niciodată atitudine împotriva antisemitismului. Dimpotrivă, el i-a demonizat pe evrei şi sa pronunţat pentru îndepărtarea lor din România:

43 Corneliu Z. Codreanu, For My Legionaries – The Iron Guard (prima ediţie: Pentru Legionari, Sibiu, 1936); ediţia în lb.engleză (Madrid, Editura Libertatea, 1976), pp.36-37. 44 Aici s-a format şi Viorel Trifa, liderul mişcării studenţeşti a Gărzii de Fier, conducătorul demonstraţiei care a dus la aprinderea rebeliunii din ianuarie 1941, mai târziu arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Române din Statele Unite.

În ciuda înaltei sale poziţii ecleziastice, Trifa a fost denaturalizat şi deportat din SUA din cauza trecutul său legionar.

Pentru o reprezentare plină de înţelegere a vieţii lui Trifa, vezi Gerald J. Bobango, Religion and Politics, Bishop Valerian Trifa and his Times (Boulder, East European Monographs, 1981).

Despre expulzarea sa, vezi The Washington Post, August 15, 1984. 45 Vezi “Problema evreească” în Nichifor Crainic, Lupta pentru spiritul nou – Germania şi Italia în scrisul meu dela 1932 încoace (Bucureşti, Editura Cugetarea, 1941), pp.142-145.

46 Această problemă l-a preocupat pe Crainic încă de la începutul carierei sale şi a crescut în intensitate pe măsură ce a căpătat o tot mai mare semnificaţie politică. Pentru o afirmaţie timpurie, vezi Nichifor Crainic, “Problema biblică”, în Icoanele vremii (Bucureşti, Editor H.Steinberg, 1919), pp.203-207. Pentru luări de poziţie ulterioare şi privind dezvoltarea acestei idei bazată pe argumente religioase, vezi Nichifor Crainic, Punctele cardinale în haos (Bucureşti, 1936) şi Ortodoxie şi etnocraţie (Bucureşti, Editura Cugetarea, 1937).

47 Despre influenţa lui Crainic, vezi Z. Ornea, Anii treizeci – Extrema dreaptă românească (Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995).

Vezi de asemenea Volovici, op.cit., pp.96-99. Despre exprimarea ideii de separare a Vechiului Testament evreiesc de Noul Testament creştin, vezi Iacov, mitropolitul Moldovei, Înfruntarea jidovilor asupra legei şi a obiceiurilor lor, cu dovedirea din Sfânta şi Dumnezeeasca Scriptură atât din cea veche, cât şi din cea nouă (Iaşi, Macarie, 1803).

Pentru o discuţie pe aceeaşi temă 135 de ani mai târziu, prezentată în revista Facultăţii de Teologie unde învăţase Crainic, vezi Pr.I Popescu Mălăieşti, “Iudeii şi Romanii”, în Raze de Lumină, Anul X, nr.1-4 (Bucureşti, Facultatea de Teologie, 1938), pp. 5-63.

{PAGE }Îţi vine să plângi de milă bietului popor român, căruia evreul îi stoarce şi măduva din oase. A nu reacţiona împotriva evreilor, înseamnă a ne duce de vii la pieire….

A ne apăra este o datoria naţională şi patriotică, iar nu “anti-Semitism”….[A]veţi destule calităţi şi posibilităţi, ca să vă căutaţi şi găsiţi şi câştigaţi undeva un loc, un pământ, o ţară, o patrie încă nelocuită de alţii….

Trăiţi, ajutaţi-vă, apăraţi-vă, şi exploataţi-vă unii pe alţii; dar nu pe noi şi pe alte popoare, cărora cu rafinaţiile etnice şi talmudice le duceţi şi acaparaţi tot belşugul

48. Ca actor politic loial regelui Carol, patriarhul a încercat să limiteze influenţa Gărzii de Fier asupra clerului de rând. Astfel, în martie 1937, la cererea guvernului Tătărescu, patriarhul a convocat Sfântul Sinod al Bisericii şi a dat o decizie care interzicea clerului local să se alăture “cuiburilor” Gărzii de Fier, demonstraţiile politice sau expunerea simbolurilor legionare, precum şi introducerea subiectelor politice în predici

49. Când Cristea a devenit primul ministru al dictaturii regale din 1938, guvernul său a încercat să atenueze violenţa antisemită dezlănţuită sub Goga şi Cuza, dar nu a modificat legislaţia antisemită pe care aceştia o introduseseră (a se vedea mai jos). Astfel că filosofia lui Crainic se potrivea foarte bine cu atitudinea teologico-politică a Bisericii.

Crainic a avut o lungă colaborare cu Cuza. A fost secretar general al Ligii Apărării Naţional Creştine pentru ca, după fuzionarea acesteia cu Partidul Naţional Agrar, să îndeplinească aceeaşi funcţie în cadrul Partidului Naţional Creştin.

După căderea de la putere a guvernului condus de acest partid, Crainic a devenit ministru al Propagandei Naţionale în guvernul pro-nazist al lui Ion Gigurtu (4 iulie-3 septembrie, 1940), ultimul guvern al dictaturii regale şi primul care a avut ca miniştri câţiva membrii ai Gărzii de Fier. Cîteva zile mai târziu, întâmpina venirea la putere a statului naţional legionar spunând că acesta este ca o trecere “de la moarte la viaţă” 50.

48 Vezi atacul lui Cristea la adresa evreilor în Apărarea Naţională, 24 august 1937 şi Curentul, 19 august 1937. Citatul este din Curentul, 19 august 1937, aşa cum a fost citat de Volovici, op. cit., p.55. Pentru reacţia entuziasmată a lui Cuza, vezi Apărarea naţională, 24 august 1937.

Despre Miron Cristea vezi Ancel, op.cit.,pp.160-168. 49 Iancu, Les Juifs en Roumanie, op.cit., p. 301.

50 Despre lauda adusă de Crainic operei lui Cuza, vezi Nichifor Crainic, “Naţionalitatea în artă”, Gîndirea, martie 1935; şi despre întâmpinarea entuziastă a Statului Naţional Legionar, vezi “Revoluţia legionară”, Gîndirea, octombrie 1940.

{PAGE }
În afară de rolul politic tradiţional, Liga Apărării Naţional Creştine a organizat grupări militante de studenţi conduse iniţial de Codreanu, precum şi unităţile paramilitare ale cămăşilor albastre numite ”Lăncierii”, care subminau viaţa universitară, îi terorizau pe evreii de la sate şi contribuiau la violenţele de stradă care se răspândeau pe măsură ce perioada interbelică se apropia de sfârşit.

Puterea electorală a Ligii în anii 1920 nu a depăşit niciodată procentul de 4,76 la sută. La alegerile din 1927 şi 1928 acesta a scăzut la mai puţin de două procente cerute de lege pentru a putea intra în Parlament, după ce Codreanu s-a rupt de LANC pentru a înfiinţa propria sa mişcare, Garda de Fier.

Dar la alegerile din 1933 Liga a ajuns la 4,47 la sută, partidul lui Cuza obţinând astfel nouă locuri în Camera Deputaţilor. În timp ce partidul rămânea o voce influentă a antisemitismului lipsit de orice compromis şi era respectat de oamenii de rând, el îşi pierdea influenţa în rândul tineretului Gărzii de Fier, îndepărtându-se şi probabilitatea că ar putea să câştige puterea politică.

Cu încurajarea Palatului Regal, se pare că Nichifor Crainic a jucat un rol critic în organizarea fuziunii Partidului Naţional Agrar cu Liga Apărări Naţional Creştine pentru a forma Partidul Naţional Creştin (PNC). Fuziunea a avut loc la 16 iulie 1935. Cuza, în vârstă de 78 de ani, a fost ales “şef suprem” al partidului, în timp ce Goga, la cei 53 de ani, a devenit preşedinte şi lider de facto. Crainic a fost numit secretar general.

Noul partid PNC a ajuns la un total de 18 locuri prin punerea în comun a locurilor parlamentare obţinute separat de partidele lui Goga şi Cuza, care a adoptat zvastica Ligii ca simbol oficial. Ziarul lui Goga, Ţara noastră, a devenit oficiosul partidului.

Goga şi Cuza s-au grăbit să asocieze PNC-ul cu cauza fascistă internaţională, şi au păstrat Lăncierii ca forţă paramilitară a lor. Între 1935 şi 1937, Lăncierii au fost responsabili pentru chinuirea şi brutalizarea evreilor, acţiuni care rivalizau cu cele comise de Garda de Fier.

Nu erau neobişnuite confruntările, uneori sângeroase, între Lăncieri şi unităţi ale Garzii de Fier51. Imitându-i pe Hitler şi Mussolini, Goga şi Cuza au organizat şi ei întruniri de masă într-un efort de a demonstra dreptul lor la

51 În timp ce analizele autorilor reflectă perioada politică în care aceste cărţi erau scrise, despre activitatea Partidului Naţional Creştin vezi Florea Nedelcu, Viaţa Politică în România în preajma instaurării dictaturii regale (Cluj, Editura Dacia, 1973) şi Gheorghe T. Pop, Caracterul antinaţional şi antipopular al activităţii Partidului Naţional Creştin (Cluj, Editura Dacia, 1978).

Despre rolul lui Crainic în fuziune, vezi Nedelcu, op.cit., 91-92. Despre alţi factori care au condus la fuziune, vezi Shapiro “Prelude...”, loc.cit, pp.50-54. Despre violenţa PNC, vezi Nagy-Talavera, op.cit., pp. 289-296; şi dosarele microfilmate ale Siguranţei şi ale Poliţiei din Arhivele Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite (USHMM) , RG25.004M, “Documente selectate de la Serviciul Român de Informaţii (SRI)”, în special rola 97, dosare 560 şi 566; rola 106, dosare 1153 şi 1154; şi rola 104, dosare 1157 şi 1159.

{PAGE }
putere. Ei au adunat în Bucureşti 200.000 de cămăşi albastre la data de 8 noiembrie 1936, cu ocazia unui congres al PNC

52. Platforma PNC-ului cuprindea şi poziţii antisemite care existaseră înainte de fuziune în platformele partidelor lui Goga şi Cuza. Ei erau pro-monarhişti, dar susţineau modificarea Constituţiei din 1923 pentru a asigura supremaţia etnică românească în toate domeniile vieţii naţionale. Ei doreau garantarea „caracterului naţional” al presei şi al activităţilor culturale. Evreilor urma să li se impună numerus clausus.

Vroiau de asemenea să-i elimine pe evrei dacă ei sau strămoşii lor intraseră în ţară “prin fraudă” sau “după semnarea tratatelor de pace”. Pe lângă numerus clausus, evreii care rămâneau în ţară trebuiau să fie excluşi din toate instituţiile publice şi din serviciile civile

53. Spre deosebire de Garda de Fier, Goga şi Cuza nu reclamau schimbarea regimului, dar erau nerăbdători să preia guvernarea pentru a putea implementa măsurile antisemite pe care le propovăduiseră timp de decenii. Goga şi Cuza vroiau să stabilească relaţii mai apropiate cu Germania, dar fără să rişte frontierele ţării.

Ambii fuseseră curtaţi intens de elemente ale regimului nazist. Înainte de 1934 Alfred Rosenberg şi Arno Schickedanz de la Aussenpolitisches Amt au văzut în Goga cel mai promiţător lider al oricărei Volksbewegung în România:

În România există un fundament antisemit puternic.

Dar în ciuda repetatelor eforturi, această tendinţă nu s-a ridicat niciodată deasupra limitelor unui club din cauza doctrinelor ştiinţifice [academice] ale clasei conducătoare. Ce a lipsit a fost îndrumarea şi conducerea unei personalităţii politice. După numeroase căutări pe bâjbâite, Biroul crede că a găsit această personalitate – fostul ministru şi poet, Octavian Goga.

52 Conducerea PNC a făcut o convocare naţională pentru ca aderenţii săi să vină la Bucureşti, sperând că vor aduna 500.000 de oameni:

“voim să arătăm ţării şi lumii întregi, forţa incomparabilă în ţara noastră, a partidului Naţional Creştin şi deci dreptul nostru la guvernare”. Apelul către “soldaţii zvasticii” îndemna ca adunarea să fie paşnică, dar menţiona că cei care nu vin vor fi consideraţi dezertori.

Vezi afişul publicat de filiala PNC din judeţul Neamţ, în Arhivele USHMM, RG25.004M. Goga a pretins mai târziu că au participat 200.000 de aderenţi. Ministrul german din România, Fabricius, estima că numărul a fost între 100.000 şi 120.000; vezi Shapiro, “Prelude...”, loc.cit., p.51 53

Folosind standardele propuse de ei, Goga şi Cuza estimau că mai mult de un sfert din populaţia evreiască a României va fi expulzată în urma aplicării acestor directive. Despre platformă, vezi International Reference Library, op.cit., pp.174-177; şi Cristian Sandache, Doctrina naţional-creştină în România (Bucureşti, Editura Paideia, 1997).

{PAGE }
Începând cu 1934, Goga a fost principalul lor client român, căruia i-au oferit asistenţă materială şi consultanţă

54. Obiecţiile regelui faţă de implicarea germană în politica internă a României a ţinut PNC-ul departe de centrul puterii, până în 1937.

Pe de altă parte, alegerile din decembrie ale acelui an s-au dovedit a fi o schimbare bruscă pentru şansele partidului.

Forţate la expirarea termenului de patru ani de la alegerile din decembrie 1933, în alegerile din 1937 s-a întîmplat, pentru prima şi ultima dată în perioada interbelică, ca partidul care organizează alegerile să nu întrunească majoritatea parlamentară

55. Partidul Naţional Ţărănesc, Garda de Fier şi Partidul „Tânărul Liberal” au încheiat un “pact electoral de neagresiune” pentru a combate manipularea alegerilor, dar în acest proces Partidul Naţional Ţărănesc şi Tinerii Liberali s-au autoeliminat, dat fiind că nu au părut potrivţi pentru guvernare în ochii regelui. Campania electorală a fost marcată de ciocniri armate între Lăncierii PNC-ului şi Garda de Fier

56. Aussenpolitisches Amt a încercat să aranjeze o alianţă între PNC şi Garda de Fier, dar nu a reuşit

57. Codreanu vedea în PNC doar o altă faţă a regimului existent şi şi-a îndemnat adepţii să nu voteze pentru candidaţii PNC sub nici o circumstanţă, nici măcar în circumscripţiile unde nu candidau membri ai Gărzii de Fier. PNC a intrat în alegeri pe o listă independentă de candidaţi.

Ministrul german de la Bucureşti i-a creditat cu puţine şanse de câştig şi a recomandat Ministerului de Externe german să nu sprijine nici un partid de dreapta, dar conta pe victoria Partidului Liberal al lui Tătărescu, care era “din ce în ce mai antisemit, din ce în ce mai nerăbdător să colaboreze cu Germania [şi care se pregătea] să protejeze minoritatea germană”

58. Votarea a avut loc la 20 decembrie 1937, iar PNC a primit doar 9,15 procente, puţin mai mult decât cele 8,56 procente puse la un loc de Goga şi Cuza în alegerile din 1933, când candidaseră separat. Un sprijin

54 Aussenpolitisches Amt al partidului Nazist, condus de Alfred Rosenberg, pretinde că a fost forţa decisivă în uniunea Goga–Cuza, în speranţa de a crea un partid politic pro-german acceptat de regele Carol;

vezi “Short Activity of the APA of the NSDAP, 1935”, (IMT Document 003-PS), Office of the United States Chief Council for Prosecution of Axis Criminality, Nazi Conspiracy and Aggression (Washington, 1946), vol.3, p.15. Pasajul citat este din “Brief Report on the Activities of the APA of the NSDAP from 1933 to 1943”, (IMT Document 007-PS), ibid., vol.3, p.36. Rosenberg a născocit multe planuri penru a strecura ajutor financiar german către Goga şi PNC.

În 1934 a încercat să manipuleze un acord de cliring româno-german pentru a trimite lui Goga 700.000RM. El a pasat fondurile către PNC prin intermediul lui Radu Lecca, corespondentul de la Bucureşti al lui Volkischer Beobachter, viitorul comisar pentru problemele evreieşti în timpul regimului antonescian.

Unele plăţi sunt confirmate, cum ar fi transporturi de insigne cu zvastică şi materiale propagandistice tipărite în Germania. Cifrele pentru ajutorul total nu sunt încă disponibile.

55 O analiză utilă pentru această perspectivă este cea a lui Matei Dogan, Analiza statistică a ‘democraţiei parlamentare’ din România (Bucureşti, Editura Partidului Social-Democrat, 1946). 56 Nagy-Talavera, op.cit.,p.293. 57 “Brief Report...1933 to 1943” loc.cit., p.36. 58 Raportul lui Fabricius către Ministerul Afacerilor de Externe German, 6 iulie 1937, Captured German Documents, U.S. National Archives, Microcopia nr. T-120, seria 1986, cadrul 440810-821.

{PAGE }
semnificativ pentru partid a existat în nordul Moldovei şi în Basarabia – baza electorală tradiţională a lui Cuza. În alte părţi din România partidul dominant al dreptei politice era, în mod clar, Garda de Fier59.

În ciuda slabei performanţe din alegeri, în câteva zile Octavian Goga a devenit prim ministru.

Alegerile regelui erau în fapt limitate, dat fiind că Partidul Liberal nu reuşise să obţină majoritate parlamentară chiar dacă organizase alegerile, dar şi din cauza relaţiilor încordate cu conducerea Partidului Naţional Ţărănesc.

El se temea că Garda de Fier ar putea să-l răstoarne de pe tron sau să ducă brusc România mai aproape de Germania şi Italia din punct de vedere diplomatic, sau pur şi simplu să creeze haos în ţară.

În favoarea PNC-ului a contat faptul că nu părea să constituie o ameninţare pentru autoritatea regelui. Cu un sprijin popular limitat, PNC se putea dovedi un instrument maleabil pentru îndeplinirea propriilor lui scopuri autoritariste.

Numirea lui Goga îi putea domoli pe nazişti fără a submina aranjamentele de securitate pe care România le avea cu Marea Britanie şi cu Franţa, cărora regele le acorda o mare importanţă. Posibil că regele a încercat să îndepărteze pericolul mult mai ameninţătoarei Gărzi de Fier apelând la dreapta conservatoare, dar zgomotos antisemită a PNC-ului.

Sau poate că vedea invitaţia la guvernare a lui Goga şi Cuza doar ca un pas intermediar către noi alegeri sau o manevră calculată pentru a demonstra că democraţia parlamentară nu mai funcţiona în România.

Oricare ar fi fost motivarea regelui, Partidul Naţional Creştin a început să guverneze oficial din 28 decembrie 1937. A.C. Cuza a devenit ministru fără portofoliu, iar fiul său, Gheorghe Cuza, ministru al Muncii. Pentru a limita, atât în ţară cât şi în străinătate, libertatea de acţiune a conducerii PNC, pentru posturile cheie din securitate, armată şi diplomaţie regele a numit pentru noul guvern miniştri aleşi de el şi care nu erau membrii ai PNC.

În pofida acestor precauţii, numirea guvernului PNC a fost primită cu îngrijorare în Europa de vest, întrucât Goga era considerat „un discipol declarat şi admirator al Mesiei cămăşilor brune din Germania”60.

59 Rezultatele pentru partidele care au obţinut cele două procente minime pentru reprezentare în Camera Deputaţilor sunt următoarele: Blocul guvernamental 35,92%/152 de locuri;

Partidul Naţional Ţărănesc 20,40%/86 de locuri; Garda de Fier 15,58%/66 locuri; PNC 9,15%/39 de locuri; Partidul Maghiar 4,43%/19 locuri; Partidul National Liberal (Gh.Brătianu) 3,89%/16 locuri; Partidul Radical Ţărănesc (G.Iunian) 2,25%/9 locuri.

Pentru o analiză statistică a alegerilor din 1937, mai ales referitoare la rezultatele electorale PNC şi Garda de Fier în anumite judeţe, vezi Shapiro, “Prelude...”, loc.cit. Vezi şi C.Enescu “Semnificaţia Alegerilor din Decembrie 1937 în evoluţia politică a neamului românesc”, Sociologie Românească, II:11-12 noiembriedecembrie 1937, pp. 512-526. 60 Despre motivaţia regelui Carol de a chema PNC la guvernare, vezi Shapiro “Prelude...”loc.cit.

Citatul este din A.L.Easterman, King Carol, Hitler and Lupescu (Londra, 1942), p.101.

{PAGE }
Oricât de limitate le-ar fi fost prerogativele, Goga şi Cuza nu au pierdut timp în aplicarea platformei lor antisemite. În proclamaţia sa inaugurală, primul ministru Goga declara:

Vrem România a românilor! Acesta este certificatul de naştere al noului cabinet. Noi credem în renaşterea naţiunii române şi a Bisericii ei creştine. Noi credem că este o datorie sfântă să ne punem pecetea dominaţiei noastre etnice în toate domeniile vieţii politice61.

Guvernând prin decrete-legi, fără confirmarea parlamentului, PNC şi-a îndreptat primele măsuri administrative împotriva minorităţii evreieşti. Jurnaliştii evrei au fost lipsiţi de drepturile lor de ziarişti din presă. Ziarele pe care guvernul le considera deţinute sau dominate de evrei, inclusiv Dimineaţa, Adevărul sau Lupta, ca şi ziarele evreieşti care apăreau în provincie în idiş şi ebraică, au fost închise. Evreii care primeau salariile din bani publici au fost concediaţi şi toate ajutoarele acordate de stat instituţiilor evreieşti au fost retrase.

Acuzaţi că otrăvesc ţărănimea şi îndeamnă tinerele românce la prostituţie, s-a considerat că evreii nu sunt potriviţi pentru a deţine licenţe de comercializare a băuturilor alcoolice şi pentru a angaja slujnice neevreice cu vârsta sub 40 de ani. Limba idiş, folosită mult timp în administraţia din Basarabia şi Nordul Moldovei, a fost declarată inacceptabilă. (A fost proiectat şi un decret care urma să interzică accesul juriştilor şi avocaţilor evrei în barou, dar nu a fost promulgat).

Unele proprietăţi evreieşti, cum ar fi terenul şi clădirea Căminului evreiesc din Cernăuţi, au fost confiscate de către stat62. Mult mai semnificativ a fost că în concordanţă cu platforma PNC-ului din 1935, guvernul a proclamat Decretul-lege nr. 169/22 ianuarie 1938 pentru revizuirea cetăţeniei evreilor.

Legea anula în fapt cetăţenia acordată evreilor după începerea primului război mondial.

Ea cerea ca în decurs de 40 de zile de la publicarea listelor de cetăţenie, toţi evreii, indiferent cât de mare ar fi fost perioada de rezidenţă a familiilor lor, să trimită “pentru verificare”documentele împreună cu materialele auxiliare specificate. Evreii care nu îndeplineau cerinţele sau ale căror documente erau considerate insuficiente erau declaraţi

61 Citat din Jerome şi Jean Tharaud, L’Envoyée de l’archange (Paris, Librairie Plon, 1939), p.186. 62 Despre decretele şi ordonanţele guvernului PNC, efectele şi reacţiile provocate de acestea în România şi în afara ei, vezi Ancel, Contributii…, op.cit., pp. 65-84; Iancu, Les Juifs en Roumanie, op.cit., pp. 303-313; şi Shapiro, “Prelude...”loc.cit., pp.72-74. Îndată ce a fost confiscat, Centrul Evreiesc a trecut în proprietatea Mitropoliei Bucovinei.

{PAGE }„străini”. Pe lângă pierderea drepturilor politice, aceasta însemna pentru mulţi evrei pierderea posibilităţii de a profesa şi potenţiala deportare după bunul plac al guvernului63.

Prin aceste măsuri antisemite Goga şi Cuza au intenţionat să crească popularitatea PNC înainte de noile alegeri şi pentru a-i reasigura pe patronii lor de la Berlin că ei pot apropia România de Germania, cu toată preemţiunea regelui asupra posturilor din politica externă, apărare şi securitate.

Dar măsurile au avut şi un impact dramatic asupra evreilor români. Mulţi şi-au pierdut locurile de muncă peste noapte. Unii evrei din zonele rurale s-au văzut deposedaţi de mijloacele lor de existenţă, obligaţi să se mute în oraşe şi să lase în urmă proprietăţile imobiliare care nu puteau fi luate cu ei.

Cu toţii simţeau nesiguranţa de a nu ştii unde urmează să mai lovească pumnul guvernului şi dacă documentaţia îi va mulţumi pe supraveghetorii care se ocupau cu revizuirea cetăţeniei.

Deşi guvernul PNC a fost izgonit de la putere înainte ca procesul de revizuire să se încheie, Decretul-lege 169 a rămas valid şi sub dictatura regală.

Când statisticile au fost finalizate, din 203.423 de familii care au trimis cereri de revizuire, 73.253 familii – adică un total de 252.222 de evrei – şi-au pierdut cetăţenia ca rezultat al iniţiativei Partidului Naţional Creştin

64. Consecinţele au fost dezastruoase nu numai pentru evrei, dar şi pentru noul guvern şi pentru ţară. Evreii au declarat un boicot economic, şi-au retras depozitele din bănci, şi-au vândut acţiunile şi au organizat o grevă a taxelor şi impozitelor.

Evreii din afara României au adus situaţia la cunoştinţa guvernelor lor şi a Ligii Naţiunilor.

Franţa şi Marea Britanie au folosit oportunitatea oferită de aceste măsuri antievreieşti pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de guvernul perceput de ei ca înclinat spre nazism şi Germania nazistă.

Spre sfârşitul lunii ianuarie guvernul de pe Quay d’Orsay făcea cunoscut că, în cazul în care măsurile antisemite nu sunt anulate, Franţa se consideră eliberată de obligaţiile alianţei cu România, care includeau garanţia frontierelor, asistenţă în pregătirea militară şi credite pentru armamente.

La 22 ianuarie guvernul britanic anunţa că vizita regelui Carol în Marea Britanie, stabilită pentru 21 martie, este amânată pe o perioadă nedeterminată. Ministrul Marii Britanii la Bucureşti, Reginald Hoare, i-a spus lui Constantin Argetoianu, confidentul regelui, că ţara sa doreşte îndepărtarea imediată de la putere a guvernului Goga-Cuza65.

63 Pentru referatul guvernului şi textul decretului, vezi Lya Benjamin, ed., Evreii din România între anii 1940- 1944, Vol.I, Legislaţia Antievreiască (Bucureşti, Editura Hasefer, 1993), pp. 25-32. 64 Vezi Ancel, Contribuţii…, op.cit., p. 81 şi raportul oficial “Studiu asupra problemei evreieşti în România, 1942”, din care sunt scoase statisticile sale, în Jean Ancel, ed., Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry During the Holocaust (Jerusalem, Beate Klarsfeld Foundation, 1986), vol.10, nr.107, p. 255. Iancu oferă statistici uşor diferite în Iancu, Les Juifs en Roumanie, op.cit., p. 312.

Un tablou oficial prezentat sub dictatura regală a apărut în Monitorul Oficial, 24 noiembrie 1939, citat în parte de Lya Benjamin, Legislaţia…, op.cit., pp. 3-36. 65 Shapiro, “Prelude...”, loc.cit., pp.73-75.

{PAGE }
În faţa creşterii haosului economic şi a presiunii diplomatice din partea aliaţilor României, situaţia guvernului PNC s-a deteriorat rapid.

Sperând că îşi vor asuma conducerea dreptei româneşti, se părea că Goga şi Cuza pierd teren în favoarea Gărzii de Fier, în ciuda eforturilor ministrului de Interne Armand Călinescu de a suprima mişcarea lui Codreanu.

Nici Italia şi Germania nu le mai oferea sprijinul lor.

După ce o delegaţie a Gărzii de Fier a fost întâmpinată la Roma de mulţimi uriaşe şi cu onoruri oficiale, protestul lui Goga l-a făcut pe ministrul Ciano să conchidă că guvernul PNG a fost doar unul de tranziţie, „un fel de guvern von Papen” care va ceda curând puterea, ce va fi preluată de Codreanu66.

Cînd Goga a folosit mesajul de anul nou către Hitler pentru a cere garanţia germană privind frontierele României, Cancelaria prezidenţială nu a permis ca mesajul să fie publicat în Germania şi nu a oferit vreo garanţie

67. Temându-se că şi Germania ar putea să prefere Garda de Fier, Goga a acuzat că aceasta a primit prin intermediul Ministerului de Externe german (Auswartiges Amt) 17.000 de kilograme de material publicat şi a cerut să se termine cu ajutorul german pentru mişcarea legionară

68. Dar şi armonia din interiorul PNC s-a deteriorat. Cuza vroia acţiuni radicale împotriva evreilor şi un ritm rapid în aderarea la Axă.

În plus, cerea mână liberă pentru folosirea Lăncierilor în acţiuni de stradă contra evreilor şi a Gărzii de Fier.

Cuza s-a înfuriat atunci când Goga, încercând să programeze o nouă serie de alegeri, s-a opus campaniei de teroare rezultată din aceste acţiuni. El a obiectat şi când Goga a făcut, pentru prima oară, excepţii de la decretele antisemite pentru prieteni de-ai săi, şi a cerut amânarea până după alegeri a unor părţi din campania antisemită

69. Cât despre rapida aderare la Axă, Goga avea prea puţină putere de iniţiativă în politica externă şi nu era în postura de a satisface pretenţiile lui Cuza. Protestând împotriva vizitei ministrului de Externe Micescu la Liga Naţiunilor, Cuza şi fiul său au refuzat să ia parte la recepţia pentru întâmpinarea ministrului la întoarcerea acasă din prima sa călătorie diplomatică

70. Când a început, la 6 februarie, campania pentru alegerile

66 Ciano’s Hidden Diary, 1937-1938, tradus în engleză de Andreas Mayor (New York, 1953), p.52, înregistrarea din 7 ianuarie 1938. 67 Documents on German Foreign Policy, 1918-1945 (DGFP), seria D (Washington, 1957-1966), vol.V, documentul 157, Memorandumul Cancelariei Prezidenţiale, 1 ianuarie 1938. 68 Heinburg de la Ministerul de Externe către Ministerul de Război, Abteilung Ausland, 3 ianuarie 1938;

şi Ministerul de Externe către Cancelaria prezidenţială şi Cancelaria Reich-ului, 5 ianuarie 1938; în Captured German Documents, U.S. National Archives, Microcopia nr. T-120, seria 1945, cadrul 435399-400 şi 435408. De asemenea DGFP, seria D, vol.V, doc.164, Şeful Cancelariei Reich-ului către Ministrul de Externe, 18 ianuarie 1938.

69 Andreas Hillgruber, Hitler, König Carol und Marschall Antonescu – Die Deutsch-Rumanische Beziehungen, 1938-1944 (Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1954), p.16; şi Fabricius către Ministerul de Externe, 12 februarie 1938, în Captured German Documents, U.S. National Archives, Microcopia nr. T-120, seria 1988, cadrul 440988-997.

70 ISISP, Studii privind politica externă a României (Bucureşti, 1969), p.201.

{PAGE }
parlamentare programate pentru 2 martie, au izbucnit violenţe de proporţii atât de alarmante, încît până şi diplomaţii germani de la faţa locului se temeau că situaţia ar putea degenera întro anarhie totală.

În prima zi a campaniei au avut loc ciocniri sălbatice între unităţile Gărzii de Fier, pe de o parte, şi Lăncierii cuzişti şi forţele de poliţie şi securitate ale guvernului Călinescu, pe de altă parte71. Codreanu a raportat că doi oameni ai săi au fost ucişi, 52 răniţi şi 450 arestaţi

72. Goga era şocat. Prin intermediari care nu sunt încă clar identificaţi, el a ajuns la o înţelegere cu Codreanu pentru a pune capăt violenţei. La 8 februarie au anunţat că, având în vedere că atât PNC cât şi Garda de Fier vor prezenta liste de candidaţi pentru alegeri, Garda de Fier a căzut de acord să se abţină de la participarea în campania electorală

73. Această colaborarea a lui Goga cu liderul mişcării despre care regele Carol credea, în mod corect, că va încerca să-l alunge de pe tron, era mai mult decât acesta putea suporta. El l-a convocat pe Goga pe 10 februarie şi i-a cerut demisia, iar pe 11 februarie declara invaliditatea Constituţiei. Patru zile mai târziu scotea în afara legii partidele politice, iar pe 20 februarie promulga o nouă Constituţie, instalând dictatura regală.

Cum legătura României cu Germania devenea din ce în ce mai profundă, guvernul Partidului Naţional Creştin din decembrie 1937 - februarie 1938 a fost salutat în ambele ţări ca iniţiatorul colaborării lor şi regimul responsabil pentru creşterea importanţei dictatorului din timpul războiului, Ion Antonescu.

În 1943 Alfred Rosenberg scria: “Practic Antonescu este văzut astăzi ca executor al moştenirii încredinţată lui de Goga”

74. Chiar Antonescu spusese că ”România împlineşte azi visurile şi idealurile lui A.C. Cuza şi Octavian Goga, pregătindu-se să rezolve problema evreiască conform cu programul nazist”

75. Această continuitate de scopuri referitoare la evrei era de înţeles, fiind, în opinia lui Cuza, Goga şi Antonescu, parte a unui proces ale cărui începuturi se puteau regăsi în urmă cu aproape o sută de ani. Susţinători ai PNC au reapărut ca parte a regimului civil birocratic din

71 Fabricius către Ministerul de Externe, 9 februarie 1938, în Captured German Documents, U.S. National Archives, Microcopia nr. T-120, seria 1988, cadrul 440972-975. 72 Nagy-Talavera, op.cit., p.295.

73 Despre furia lui Goga şi pretenţia sa că a servit ca intermediar, vezi relatarea lui M. Sturdza, viitor ministru de Externe al Gărzii de Fier în Statul naţional-legionar, The Suicide of Europe (Boston, Western Islands Publishers, 1968), pp.104-105.

Despre înţelegerea dintre Goga şi Codreanu, vezi Weber, “Romania”, loc.cit., p.551;

Fabricius către Ministerul de Externe, 9 februarie 1938, în Captured German Documents, U.S. National Archives, Microcopia nr. T-120, seria 1988, cadrul 440972-975; şi Shapiro, “Prelude...”, pp.83-84.

Ordinul lui Codreanu de a înceta activitatea electorală se găseşte în Manifestul datat 8 februarie 1937, în Corneliu Zelea Codreanu, Circulări şi Manifeste (Colecţia Omul Nou, 1951), pp.232-233. 74 “Brief Report on the Activities of the APA of the NSDAP from 1933-1943”, loc.cit., p.40. 75 Blood Bath in Rumania, (New York, The Record, 1942), p.33.

{PAGE }
timpul războiului, după ce Antonescu şi-a încheiat scurta colaborare cu succesorii lui Codreanu şi a înfrânt rebeliunea Gărzii de Fier din ianuarie 1941.

76. Antisemitismul Gărzii de Fier

Octavian Goga şi A.C. Cuza au fost în mod clar produsul regimului politic tradiţional stabilit la jumătatea secolului XIX şi moştenit de România Mare după primul război mondial. Ei au funcţionat în cadrul lui, şi-au conceput strategile politice bazându-se pe el, au ajuns la putere prin el şi au fost împreună atunci când puterea lor s-a evaporat. Nu se poate spune acelaşi lucru despre Corneliu Zelea Codreanu şi mişcarea pe care a fondat-o, Garda de Fier. PNC era pro-monarhist şi pro-Carol; Garda, nu.

Conducerea PNC căuta să întreţină relaţii de egalitate, dacă nu chiar de cordialitate, cu conducerile celorlalte partide politice; Garda nu dorea aceasta şi s-a autodefinit în mod diferit, nu ca partid ci ca ”mişcare”. PNC vroia să păstreze guvernul parlamentar, chiar dacă acesta urma să fie reconfigurat şi organizat într-o manieră mai elitistă şi mai corporatistă; Garda de Fier vroia să răstoarne regimul parlamentar. Goga şi Cuza evaluau relaţia lor cu cercurile conducătoare culturale şi religioase ca fiind în vârful piramidei sociale din România; Garda de Fier era împotriva cercurilor conducătoare, îmbrăţişând “acţiunea” tinerească, populismul ţărănesc şi mistica religioasă, aşa cum a fost exemplificată de clerul local (de multe ori neştiutor de carte). PNC a îmbrăţişat oficial numerus clausus; Garda de Fier l-a respins ca nefiind suficient de radical pentru rezolvarea ”problemei evreieşti”77.

Fiul unui partener pe termen lung al lui A.C. Cuza, Codreanu a fost student în Drept la Universitatea din Iaşi, unde s-a impregnat cu antisemitismul brut şi cu teoria pseudo- ştiinţifică proferată de Cuza şi N.C. Paulescu.

Sub protecţia lui Cuza a devenit activ din punct de vedere politic în cadrul universităţii, fiind preşedintele Asociaţiei studenţilor în Drept şi, inspirat de articolele din Apărarea Naţională, pe care Cuza şi Paulescu l-au înfiinţat în 1922, a fondat în acelaşi an Asociaţia studenţilor creştini, cu scopul de a ”apăra patria de invazia evreiască”.

76 Nagy-Talavera, op.cit., pp.328-329. 77 Există numeroase scrieri ştiinţifice despre Garda de Fier, şi o abundentă literatură ideologică, istorică şi memorială lăsată de liderii, membrii, simpatizanţii şi exilaţii Gărzii de Fier. Printre cele mai importante analize se numără Armin Heinen, Die Legion Erzengel Michael in Rumanien—Soziale Bewegung und politische Organisation (Munich, R. Oldenbourg Verlag, 1986);

Radu Ioanid, The Sword of the Archangel—Fascist Ideology in Romania (Boulder, East European Monographs, 1990); Francisco Viega, La Mistica del Ultranacionalismo—Historia de la Guardia de Hierro (Barcelona, Bellaterra, 1989);

Eugen Weber, “The Men of the Archangel,” in George L. Mosse, Ed., International Fascism (London and Beverly Hills, Sage, 1979), pp.317-343; Eugen Weber, “Romania” in Rogger and Weber, Eds., op.cit.; and Nagy-Talavera, op.cit.

{PAGE }
Liderii asociaţiei au îmbrăţişat principiile “anti-democraţiei”, “disciplinei” şi pe cel al “conducerii”

78. La fundarea Ligii Apărării Naţional Creştine în martie 1923, Cuza i-a încredinţat tânărului Codreanu misiunea de a organiza Liga pe baze naţionale, pe care el o vedea realizată de un corp tânăr, în afara modelului politic tradiţional.

Cuza organizase pentru prima oară unităţi studenţeşti paramilitare în 1922, când era unul dintre preşedinţii Uniunii Naţional Creştine, care avusese o viaţă scurtă.

Aceste unităţi paramilitare studenţeşti erau subordonate conducerii ierarhice a Uniunii. Nu a durat mult până la începerea unui conflict între Cuza şi Codreanu. Cuza dorea să conducă Liga conform cu liniile politici tradiţionale a partidului, chiar dacă uneori această politică era extremistă şi violentă, iar pentru îndeplinirea scopurilor antisemite vroia să acţioneze în cadrul sistemului parlamentar. Codreanu, pe de ală parte, nu numai că dorea mai multă putere pentru el însuşi, conform principiului “conducerii”, dar urmărea şi să facă din Ligă o mişcare revoluţionară de “reînnoire morală”, în care violenţa organizată, nu doar împotriva evreilor dar şi a cercurilor conducătoare, era o metodă acceptabilă, chiar preferată, pentru atingerea scopurilor acestei mişcări. Prin 1927 relaţiile dintre cei doi deveniseră atât de încordate, încât Codreanu şi adepţii săi au părăsit Liga în data de 24 iunie.

Ei au format propria lor mişcare, numită la început Legiunea Arhanghelului Mihail, apoi Garda de Fier.

79. Antisemitismul a fost un element central al ideologiei Gărzii de Fier.

În 1937, Codreanu scria în Circulara sa nr. 119: Misiunea istorică a generaţiei noastre este rezolvarea problemei jidoveşti. Toate luptele noastre de peste 15 ani, scopul acesta l-au avut şi toate sforţările vieţii de acum încoace, scopul acesta îl vor avea80.

Antisemitismul Gărzii de Fier asculta de vocile din trecut ale intoleranţei antisemite româneşti care îi inspiraseră pe Cuza şi pe alţii în deceniile dinainte de apariţia pe scenă a Gărzii de Fier. În Pentru legionari, Codreanu mărturisea în mod deosebit inspiraţia primită de

78 Codreanu, For My Legionaries, op.cit., p.45, 48. 79 Înrăutăţirea relaţiilor dintre cei doi este descrisă în declaraţia de intenţie autobiografică a lui Codreanu Pentru

Legionari (For My Legionaries), publicată pentru prima dată în 1936. Pentru apărarea de către Cuza a mişcării studenţeşti înainte de demisia lui Codreanu de la Liga Apărării Naţional Creştine, vezi Mişcările studenţeşti şi cauzele lor – Declaraţie făcută în faţa comisiunei de anchetă de A.C.Cuza (Bucureşti, Tipografia Deleormanul, 1925).

În acest capitol, denumirea de Garda de Fier este folosită pentru a desemna mişcarea lui Codreanu, ştiindu-se că numele oficial al acesteia s-a schimbat din timp în timp (Legiunea Arhanghelului Mihail, Totul pentru ţară). Termenul de “mişcare legionară” este folosit pe scară largă de istorici şi cercetători.

80 Codreanu, Circulări şi Manifeste, op.cit., p.199.

{PAGE }
la Conta, Alecsandri, Kogălniceanu, Eminescu, Haşdeu, Xenopol şi alţii, fără să-i mai menţionăm pe A.C. Cuza, Paulescu şi pe alţi furnizori de antisemitism modern.

Toate temele tradiţionale fuseseră absorbite de Legiune: refuzul dreptului la cetăţenie;

invazia masivă a evreilor din est;

supra-popularea evreiască din oraşele româneşti;

exploatarea ţărănimii prin alcool, tutun şi alte mijloace de corupere;

controlul presei;

deznaţionalizarea culturii române;

serviciul lor desăvârşit în slujba duşmanilor României;

şi reprezentarea intereselor străine.

Oricum, antisemitismul gardist conţinea şi elemente noi.

El nu era direcţionat doar împotriva evreilor înşişi, ci şi împotriva “iudaizării” României – în special a politicienilor – care fuseseră corupţi de evrei şi permiseseră ”preluarea” ţării de către aceştia.

El adoptase dictatura ca principiu organizaţional şi violenţa ca instrument de combatere a ameninţării ”statului iudeu” – instituit în jurul Talmudului şi al Cahalului şi, mai recent, în forma bolşevismului şi a comunismului

81. Antisemitismul gardist mai glorifica lupta spirituală şi moralitatea întemeiată pe imaginile mistice ale Bisericii Ortodoxe Române

82. Aceste trei elemente au produs consecinţe dramatice. Codreanu a început, încă din 1923, să identifice ”trădătorii”, românii care-şi trădaseră propriul popor “pentru arginţii lui Iuda”, cu intenţia de a-i omorî.

Pedeapsa exemplară, argumenta Codreanu, ”trebuie să cadă mai întâi asupra trădătorilor, şi apoi asupra duşmanilor”

83. Prima listă de ”trădători” alcătuită în 1923 includea şase miniştrii din cabinetul condus de George Mârzescu, care proiectaseră principala lege prin care evreii au obţinut cetăţenia după promulgarea noii Constituţii a României în acel an.

În următorii 18 ani, mişcarea lui Codreanu a fost responsabilă pentru numeroase incidente de stradă, îndreptate mai ales împotriva evreilor;

pentru asasinarea a doi primi miniştri în funcţiune (Ion Duca în 1933 şi Armand Călinescu în 1939);

şi pentru uciderea altor miniştri din Cabinet şi a unor personalităţi locale şi naţionale din sferele politică şi culturală.

Cu lupta lor împotriva ordinii stabilite, legată integral de lupta „pe viaţă şi pe moarte” împotriva evreilor, violenţa Garzii de Fier a culminat în 26 spre 27 noiembrie 1940, cu asasinarea a 64 de personalităţi conducătoare, apărători ai ordinei politice interbelice (inclusiv a unui fost prim ministru) în închisoarea de la Jilava;

cu uciderea a şase prefecţi de poliţie în aceeaşi noapte;

scoaterea din casă, cu intenţia de a-i omorî, a şapte conducători

81 Codreanu, For My Legionaries, op.cit., p.103, pp.222-224. 82 Ibid., pp.125-127, 213-214. Primul pasaj relatează cum de ziua sfântului lor tutelar, o icoană a Arhanghelului Mihail, pe care Codreanu şi colegii lui din închisoarea de la Văcăreşti o priveau în timpul detenţiei, în 1923, l-a inspirat pentru a numi noua mişcare de tineret pe care ei o proiectau – Legiunea Arhanghelului Mihail.

Puritatea sfântă, sabia şi lupta împotriva satanei erau conceptele centrale. Al doilea pasaj, intitulat “Materie contra spiritului”, citează “tăria morală”, “credinţa neclintită”, şi “subordonarea materiei de către spirit” ca fiind garantele victoriei asupra “forţelor satanice coalizate cu scopul de a ne distruge”. (Tradus din ediţia engleză.) 83 Ibid., p.118.

{PAGE }
politici şi ai siguranţei interne (dintre care trei foşti primi miniştri); cu asasinarea brutală a lui Nicolae Iorga, de asemenea fost prim ministru, şi a lui Virgil Madgearu, fost ministru din partea Partidului Naţional Ţărănesc. Rebeliunea legionară din ianuarie 1941 a început tot cu un asalt asupra ordinii existente, personificată atunci de Ion Antonescu, şi a fost desigur din nou legată în totalitate de atacurile împotriva evreilor, pentru care “rebeliunea” a fost un “pogrom” în care au murit cel puţin 120 dintre ei

84. Garda de Fier era considerată de regele Carol o ameninţare pentru politica sa, pentru locul său pe tron şi posibil pentru dinastia însăşi.

Mişcarea a fost declarată ilegală în trei rânduri, de trei guverne separate la începutul anilor 1930, a fost agresiv supravegheată de guvernul Tătărescu din 1933-1937 şi a fost urmărită necruţător în timpul dictaturii regale. Codreanu însuşi a fost asasinat în septembrie 1939 în timp ce se afla în custodia Poliţiei de securitate (Siguranţa).

Asasinarea lui Armand Călinescu în septembrie 1939 a fost urmată de încă şi mai multe arestări, iar unii membrii ai mişcării au fugit în Germania.

După aproximativ şase luni de relativă libertate de acţiune în timpul guvernului lui Ion Gigurtu (iulie-septembrie 1940) şi după Statul naţional legionar (septembrie 1940-ianuarie 1941), mişcarea a fost scoasă din nou în afara legii după “rebeliune”. În mod limpede, legătura dintre antisemitism şi ideologia anti-establishment îşi are preţul său.

Componenta mistico-religioasă a antisemitismului legionar mergea de asemenea în urmă, la temele tradiţionale antisemite ale Bisericii. Garda de Fier nu respingea ideile mai vechi.

Ea folosea miturile Protocoalelor Înţelepţilor Sionului pentru propaganda în rândul clericilor de la sate; condamna rabinii, Talmudul şi comunitatea ca arme satanice ale dominaţiei evreieşti; şi argumentau că Vechiul Testament nu era de origine evreiască şi că evreii moderni (iudeii, evreii, jidanii) nu erau descendenţi ai evreilor biblici. Codreanu scotea în evidenţă legătura naţional-religioasă, acuzând evreii de distrugerea “legăturii spirituale” dintre poporul român şi Dumnezeu, astfel încât ei puteau ruina naţiunea română

85. Limbajul folosit de scriitorii legionari era plin de simboluri religioase. Corpul de elită al Legiunii a fost supranumită “Frăţia de cruce”. Membrii Gărzii de Fier căzuţi în Spania alături luptând de Franco au fost numiţi “crucificaţi”86.

84 Comandantul Militar al Capitalei, Asasinatele dela Jilava…Snagov şi Strejnicul: 26-27 Noemvrie 1940 (Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1941);

Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Pe Marginea Prăpastiei: 21-23 Ianuarie 1941, 2 volume (Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1942);

şi Matatias Carp, Cartea Neagră – Fapte şi Documente – Suferinţele Evreilor din România, 1940-1944, vol. I – Legionarii şi Rebeliunea (Bucureşti, SOCEC, 1946).

85 Codreanu, For My Legionaries, op.cit., p.106. 86 Vezi “La Icoană”, Pământul Strămoşesc, 1 august 1927, în Ion Moţa, Cranii de lemn – Articole 1922-1936, a treia ediţie (Bucureşti, Editura Totul Pentru Ţară, 1937), pp.19-22. Despre acest grup de elită, vezi Gh. Gh.

{PAGE }
Criticii îl acuzau pe Codreanu că vrea să-i copieze pe Mussolini şi Hitler. Dar în contrast cu mişcările fasciste din Italia şi Germania, areligioase sau anti-religioase în esenţă, Garda de Fier „era o mişcare de renaştere religioasă sau, poate mai exact, o mişcare de regenerare cu conotaţii religioase”

87. Aceasta, desigur, cu un scop. În Pentru legionari, Codreanu povesteşte despre o cină luată împreună cu discipolii lui în închisoarea Văcăreşti după ce fusese descoperit complotul pentru uciderea liderilor politici “iudaizaţi”.

El le spune acestora: “Sunt forţat să vă aduc veşti triste. Se ştie cine a fost trădătorul.

El este în mijlocul nostru, stă la masă cu noi”. După ce trădătorul a fost identificat, Codreanu l-a iertat88. Limbajul jertfei, al acceptării bucuroase a morţii pentru salvarea naţiunii, al crucificării şi reînvierii a fost constant folosit de scriitori legionari şi de Codreanu însuşi.

Când numele legionarilor căzuţi erau strigate la mitinguri şi demonstraţii, ceilalţi membrii ai Gărzii strigau “prezent!”

După moartea lui Codreanu, nu era ceva neobişnuit ca membrii Legiunii să folosească expresia “Căpitanul e cu noi!” sau să se refere la “învierea” acestuia89.

Chemarea Legiunii la înnoire spirituală, afundare în lupta mistică şi violentă împotriva satanei (evreilor), credinţă ortodoxă românească, “conducere” de către un “uns” şi la răsturnarea ordinii “iudaizate” stabilite, era extrem de atrăgătoare pentru tinerii intelectuali care se dezvoltaseră de-a lungul perioadei interbelice, aşa cum antisemitismul tradiţional se dovedise a fi un magnet pentru elitele secolului XIX şi începutului de secol XX. Garda de Fier părea că oferă o filosofie integrată, cu o finalitate clară, pe viaţă şi pe moarte.

Noua generaţie de intelectuali pentru care antisemitismul constituia parte integrantă a credo-ului lor legionar nu erau pseudo-savanţi de genul lui Cuza şi Paulescu.

Ei erau principalii protagonişti ai identităţii culturale şi intelectuale de la jumătatea secolului XX. Unii dintre ei au supravieţuit celui de al doilea război mondial, ca Eliade şi Cioran, care au trăit în afara României şi după Holocaust au devenit figuri intelectuale recunoscute internaţional, ascuzându-şi trecutul în timp ce îşi demonstrau geniul.

Alţii, precum Crainic şi Noica, au suferit o parte din viaţă în închisorile comuniste, dar au văzut cum puterea gândirii lor a afectat generaţia de tineri de după Holocaust care, ca şi ei înainte, căutau de asemenea un destin mai bun decât cel stabilit de ordinea comunistă. Alţii mai puţini vizibili, ca Vintilă

Istrate, Frăţia de Cruce (Colecţia Omul Nou, 1952), publicată iniţial în 1935. Bănică Dobre, Crucificaţii (Colecţia Omului Nou, 1951), publicată initial în 1937. 87 Eugen Weber, “România”, loc.cit., p.534. 88 Codreanu, For My Legionaries, op.cit., pp.126-127. 89 Pentru numeroase exemple ale acestui tip de limbaj, vezi Codreanu, Circulări şi manifeste, op.cit..

Vezi Corneliu Zelea Codreanu - Douăzeci de ani dela moarte (Madrid, Editura Carpaţii, 1958), p.27; de asemenea, vezi poemul lui Radu Gyr de la p. 9: “Mormântul tău e numai Înviere/Prin tine luminăm de Veşnicie...”.

Articolul lui Ion Tolescu din acelaşi volum, la pp.172-182, face o paralelă explicită între Codreanu şi Iisus, încheiată cu desenul unei figuri neidentificată ce duce în spate o cruce.

{PAGE }
Horia şi Horia Stamatu, şi-au continuat după război, în exil, afilierea la Garda de Fier în încercarea lor de a menţine vitalitatea legionară, sperând într-o renaştere hotărâtoare a mişcării înainte ca zilele lor să se sfârşească.

Legiunea a produs un număr de teoreticieni ale căror idei au fost importante în cadrul mişcării, dar mai puţin importante în cadrul societăţii româneşti ca întreg. Nicolae Roşu, Vasile Marin şi alţii au scris cărţi în care proslăveau noul rol al Legiunii pe scena românească şi în mod special virtuţiile lui Codreanu

90. Nici unul dintre aceşti indivizi nu a avut capacitatea de a influenţa şi impresiona aşa cum reuşeau Nae Ionescu, Mircea Eliade, Nichifor Crainic, Emil Cioran sau Constantin Noica. Aceştia din urmă nu au apărut din rândurile Gărzii de Fier, ci la începutul anilor 1930 au descoperit în mişcarea legionară promisiunea atrăgătoare a unei “revoluţii naţionale”.

Erau anii când speranţele şi perspectivele României Mari, atât de strălucitoare imediat după primul război mondial, păreau că dispar. Deziluzionaţi de faptul că ”restaurarea” pe tron a lui Carol al II-lea în 1930 nu a reuşit să rezolve nenorocirile ţării, aşa-numita “tânără generaţie” de filosofi şi învăţaţi sa îndreptat spre mişcarea legionară în căutarea ”reînvierii” naţionale

91. Ziarele politice de dreapta, jurnalele literare şi librăriile erau pline cu scrierile lor. Căutarea lor pentru înnoire filosofică, spirituală şi politică i-a aplecat spre doctrinele fasciste, în timp ce concentrarea lor spre etnic, naţionalist, ortodoxism românesc i-a condus către mişcarea legionară. Primul care s-a alăturat acesteia a fost Nae Ionescu, apoi au urmat şi ceilalţi

92. Oricare ar fi fost atitudinile lor faţă de evrei înainte de afilierea la Garda de Fier, aceşti gânditori au adoptat limbajul antisemit radical şi au încorporat orientarea antisemită a Gărzii de Fier în contextul intelectual pe care ei îl numeau ”românism”

93. Nae Ionescu a luat conducerea excluzându-i pe evrei în mod irevocabil din societatea creştină românească:

90 Nicolae Roşu, Orientări în Veac (Bucureşti, Editura Cugetarea, 1937) şi Dialectica Naţionalismului (Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1935); precum şi Vasile Marin, Crez de generaţie (Bucureşti, Editura Bucovina, 1937).

91 Despre fermentul intelectual al Dreptei în anii 1930, vezi Ornea, op.cit., şi Volovici, op.cit. Despre “tânăra generaţie” în special, vezi Ornea, pp. 146-220 şi Volovici, pp. 70-94. Despre rolul politic al lui Iorga la începutul anilor 1930, vezi lucrarea sa Doi ani de restauraţie – Ce a fost, ce am vrut, ce am putut (Vălenii de Munte, Tiparul Datina Românească, 1932).

În ochii “tinerei generaţii”, Iorga rezuma valorile “vechiului regim”. El fusese tutorele regelui Carol în adolescenţa monarhului, iar Legiunea îl considera pe Carol un duşman. Iorga a servit ca prim-ministru în aşa-numitul “guvern de specialişti” de la jumătatea anului 1931 până la jumătatea anului următor, care a declarat Garda de Fier ilegală.

El a servit de asemenea în Consiliul de Coroană din timpul dictaturii regale din 1938, din nou o perioadă când Garda de Fier fusese scoasă în afara legii.

92 Nae Ionescu a folosit această expresie şi şi-a datat convertirea la Legiune în primăvara lui 1933, cu puţin înainte de a fi interzisă de către guvernul Partidului Naţional Liberal al lui Ion G. Duca;

vezi introducerea la Vasile Marin, Crez de generaţie, op.cit. Pentru profesiunile de credinţă ale celorlalţi, vezi, de exemplu, Mircea Eliade,

“De ce cred în biruinţa mişcării legionare”, Buna Vestire, 17 decembrie 1937; Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României (Bucureşti, 1937); N.Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie (Bucureşti, 1937);

C.Noica, “Între parazitul din afară şi parazitul dinăuntru”, Vremea, 30 ianuarie, 1938. 93 Despre “Românism” şi contribuţia fiecăruia la acesta, vezi Volovici, op.cit., pp. 75-94.

{PAGE }
Creştinii şi evreii, două corpuri străine unul altuia, care nu pot fuziona într-o sinteză decât…prin dispariţia unuia dintre ele94. Cioran reia acelaşi sentiment de separare inevitabilă:

"Evreul nu este semenul nostru, deaproapele nostru şi oricâtă intimitate ne-am lăsa cu el, o prăpastie ne separă, vrem sau nu vrem. Este ca şi cum ei ar descinde dintr-o altă specie de maimuţe decât noi şi ar fi fost condamnaţi iniţial la o tragedie sterilă, la speranţe veşnic înşelate. Omeneşte nu ne putem apropia de el, fiindcă evreul este întâi evreu şi apoi om.

…Noi românii nu ne putem salva decât prin altă formă politică.

Evreii s-au opus cu toate mijloacele de care dispune imperialismul lor subteran, cinismul şi experienţa lor seculară.

Trebuie să ne intre tuturor în cap o dată şi pentru totdeauna: evreii n-au nici un interes să trăiască într-o Românie consolidată şi conştientă".

95. - Noica era de aceeaşi părere:

Dar regretăm că le este interzis să vadă şi să înţeleagă tot ce e bun, tot ce e purtător de adevăr în Legionarism. Regretăm suferinţa lor de a nu participa cu nimic, nici măcar cu o nădejde, nici măcar cu o iluzie, la ziua românească de mâine.

96. - În 1936, Mircea Eliade se întorcea la limbajul de la jumătatea secolului al XIX-lea pentru a descrie invazia evreiască a ţării şi a trage la răspundere clasa politică românească pentru că a permis ca România să fie năpădită de evrei:

De la război încoace, evreii au cotropit satele Maramureşului şi ale Bucovinei, şi au obţinut majoritate absolută în toate oraşele.

94 Nae Ionescu, “Prefaţa” la Mihail Sebastian, De două mii de ani (Bucureşti, Editura Naţionala-Ciornei, 1934), p.xxviii. 95 Cioran, op.cit., pp.130-133. (Traducere din engleză, citat în Volovici, op.cit., pp.108, 119-120). 96 Noica, “Între parazitul din afară...”, loc.cit.

{PAGE }
Basarabiei….Iar dacă le spui [conducătorilor politici] că pe Bucegi nu mai auzi româneşte, că în Maramureş, Bucovina şi Basarabia se vorbeşte idiş, că pier satele româneşti, că se schimbă faţa oraşelor - ei te socotesc în slujba nemţilor, sau te asigură că au făcut legi de protecţia muncii naţionale.

97 - În declaraţia sa publică de sprijinire a Gărzii de Fier un an mai târziu, el spunea din nou, răspicat, că relaţia dintre români şi evrei era, de fapt, o luptă cu moartea:

Poate neamul românesc să-şi sfârşească viaţa în cea mai tristă descompunere pe care ar cunoaşte-o istoria, surpat de mizerie şi sifilis, cotropit de evrei şi sfârtecat de străini, demoralizat, trădat, vândut pentru câteva sute de milioane de lei?98

Desigur că antisemitismul Gărzii de Fier nu se limita la consideraţii abstracte despre natura evreilor, românii şi (non-)relaţiile dintre el. Scriitorii legionari au produs scrieri menite a incita la pogromuri şi crime, şi au schiţat propuneri practice de ucidere în masă.

În 1938, Alexandru Răzmeriţă, preot român ortodox, a descris un plan de eliminare totală din oraşe şi deportarea lor în lagăre de muncă forţată la ţară. Încercarea de a fugi din lagăre urmă să fie pedepsită cu executarea

99. Traian Herseni a dezvoltat o teorie rasială legionară care combina “doctrina inegalităţii“cu ”doctrina îmbunătăţirii raselor umane”. Îndemnând la purificare rasială a poporului român, “o chestiune de viaţă şi de moarte”, Herseni susţinea un program de eugenie şi completa separare a raselor inferioare de grupul etnic

100. Slăbită de dizolvarea partidelor politice realizată de Carol în februarie 1938 şi de decimarea după uciderea lui Codreanu şi asasinarea primului-minstru Armand Călinescu în represaliile din noiembrie 1938 şi respectiv septembrie 1939, Garda de Fier a avut pentru prima oară ocazia să implementeze în mod practic ideologia sa antisemită, din interiorul guvernului, în ultimele zile ale dictaurii regale.

97 M.Eliade, “Piloţii orbi”, Vremea, 19 septembrie, 1936. 98 Eliade, “De ce cred...”, loc.cit. 99 Alexandru Răzmeriţă, Cum să ne apărăm de evrei – Un plan de eliminare totală (Turnu Severin, Tipografia Minerva, 1938), pp.65-69. 100 Traian Herseni, “Mitul sângelui”, Cuvîntul, 23 noiembrie 1940; şi “Rasa şi destinul naţional”, Cuvîntul, 16 ianuarie 1941.

{PAGE }
Dictatura regală şi evreii

La 13 februarie 1938, patriarhul Miron Cristea, primul ministru al dictaturii regale, a declarat o poziţie care nu putea fi încurajtoare pentru evrei. El stabilea următoarele scopuri:

…Repararea nedreptăţilor istorice pe toate tărâmurile faţă de elementul românesc dominant, fără acte de nedreptate faţă de vechile minorităţi conlocuitoare răsfirate de veacuri în graniţele României de astăzi, printre românii de baştină.

Reexaminarea încetăţenirilor de după război şi anularea tuturor celor făcute în mod fraudulos şi în paguba intereselor vitale ale românilor… Această reexaminare…va îngădui o viaţă economică mai largă a elementului românesc.

Organizarea plecării din ţară a elementelor străine care – de curând aşezate în ţară – vatămă şi slăbesc caracterul nostru etnic românesc. România va coopera…cu alte state care au prisos de populaţie evreiască, ajutând-o să-şi găsească patria…

101 Noua constituţie promulgată de regele Carol o săptămână mai târziu promitea drepturi egale tuturor cetăţenilor români, indiferent de originea lor etnică sau religioasă (paragraful 5), dar îndemna la “preferinţa pentru naţiunea majoritară”;

permitea legilor să poată diferenţia limitele acestor drepturi (paragrafele 12 şi 22 privind educaţia şi libertatea presei);

restricţiona serviciul civil şi militar la românii care aparţineau “păturilor majoritare ale societăţii” (paragraful 62);

şi efectiv îi împiedica pe evrei să intre în parlament, cu excepţia şefului rabin. Dispoziţii referitoare la acordarea cetăţeniei persoanelor care nu erau “etnici români” se regăseau şi în articolul 11 al constituţiei din 1877 şi cereau o lege specială pentru fiecare caz în parte.

Acest set de afirmaţii şi prevederi ambigue şi contradictorii au prefigurat incoerenţa şi nesiguranţa care vor caracteriza situaţia evreilor pe întreaga durată a dictaturii regale, în afară de ultimele luni.

În această privinţă, ca şi în altele, Carol şi miniştrii săi au încercat să păstreze un echilibru între direcţia politică care ar fi satisfăcut regimul nazist în Germania şi direcţia politică ce i-ar fi permis României să-şi păstreze un oarecare grad de credibilitate,

101 Lya Benjamin, ed., Evreii din România între anii 1940-1944, vol. II – Problema evreiască în stenogramele Consiliului de Miniştri (Bucureşti, Editura Hasefer, 1996), p. 31.

{PAGE }
precum şi înţelegerile de securitate cu Franţa şi Marea Britanie. În plan intern Carol era dur cu Garda de Fier şi rezista în mod diplomatic în faţa naziştilor.

O poziţie mai agresivă faţă de evrei i-ar fi oferit poate mai mult spaţiu de manevră cu germanii, dar Carol ştia, după recentele proteste de la Paris şi Londra provocate de politica lui Goga, că o nouă politică antisemită clar definită ar fi provocat reacţii pe care vroia să le evite.

În consecinţă, nici o nouă legislaţie antisemită nu a apărut pentru mai bine de doi ani în ”noul regim”. Dar dictatura regală a continuat să aplice “revizuirea cetăţeniei” solicitată de Decretul-lege 169 promovat de guvernul PNC, care a rămas în vigoare.

Acesta a avut ca rezultat pierderea cetăţeniei de către 225.222 de evrei români.

În multe cazuri, cetăţenia a fost pierdută nu pentru că procedurile stipulate nu fuseseră urmate când s-a acordat cetăţenia, ci pur şi simplu deoarece documentele avute atunci la dispoziţie fuseseră pierdute sau rătăcite sau pentru că unele familii nu au avut resursele financiare pentru a aduna probele necesare.

Legea a fost aplicată de către autorităţile locale care au fost mai indulgente cu petiţionarii în unele regiuni, şi mai severe în altele, creând astfel multă nelinişte şi nesiguranţă în decursul procesului.

Evreii puteau fi daţi afară din posturi într-o regiune administrativă, în timp ce în altă regiune evreilor care îşi pierduseră slujbele sau ale căror magazine fuseseră închise în timpul guvernării PNC li s-a permis să se întoarcă la muncă.

Totuşi, un mare număr de evrei n-au mai putut să-şi câştige traiul când şi-au pierdut cetăţenia şi de multe ori autorităţile, atât la nivel naţional cât şi local, sugerau că evreii ar face mai bine să emigreze “voluntar”

102. Cu toate că până în august 1940 nu au fost promulgate noi legi explicit antisemite, o serie de hotărâri şi norme administrative au impus o mai mare separare şi dificultăţi materiale pentru evrei.

Teoretic ei nu erau excluşi din Frontul Renaşterii Naţionale, singurul “partid” căruia i se permitea să funcţioneze în de curând declarata dictatură regală, dar practic evreii nu erau admişi în rândurile acestui partid.

Răspunsurile la cererile lor erau amânate, pentru că era lipsit de sens să primeşti evrei a căror cetăţenie începuse să fie revizuită, şi pentru a nu tensiona inutil relaţiile cu Germania în privinţa problemei evreieşti.

Când Frontul Renaşterii Naţionale s-a transformat în Partidul Naţiunii, în iunie 1940, situaţia a devenit mai clară. Membrii Gărzii de Fier abia eliberaţi din închisoare puteau fi admişi în noul partid; evreii nu.

În septembrie 1938 Ministerul Afacerilor Externe a ordonat ca toţi evreii care îşi pierduseră cetăţenia să fie înregistraţi ca străini.

Din nou, aplicarea ordinului a fost inconsecventă; umilirea însă, nu. În Bucovina, trimisul regal Gheorghe Alexianu, care mai târziu, în regimul Antonescu, va fi guvernatorul Transnistriei, a ordonat

102 Vezi, spre exemplu, remarca de la radio a ministrului de Externe Grigore Gafencu din 1 februarie 1939, citată în Ancel, Contribuţii…, op.cit., p.104.

{PAGE }
evreilor care îşi pierduseră cetăţenia să se înregistreze şi a sugerat că s-ar cuveni ca aceştia să- şi vândă proprietăţile şi afacerile în decurs de 14 zile. De asemenea, el a interzis vorbitul limbii idiş în public, ceea ce a creat dificultăţi evreilor din regiune în păstrarea profesiunilor, a afacerile sau pur şi simplu pentru a trăi normal.

Măsuri administrative suplimentare au întărit eliminarea treptată la care erau supuşi evreii. Celor care primiseră diplome universitare sau profesionale în străinătate li s-a cerut recertificarea acelor diplome pentru a li se permite să predea sau să-şi practice profesiunea.

Cei ce solicitau un loc de muncă trebuiau să ataşeze cererii respective documente referitoare la originea lor etnică, încurajând astfel evaluatorii să includă originea etnică în procesul de luare a deciziei.

Întrucât mulţi evrei fuseseră obligaţi să studieze în străinătate pentru a evita să devină victime ale violenţei de grup a Gărzii de Fier şi a LANC în universităţile şi şcolile profesionale româneşti, această măsură a fost cu precădere nocivă şi umilitoare pentru evrei. S-a restricţionat participarea evreilor în viaţa bancară, contabilitate, farmacii, edituri, şi în alte domenii de activitate profesională..

103 - Guvernul României a continuat să spere că evreii vor părăsi ţara „voluntar” pe măsură ce condiţiile lor de viaţă se deteriorau. Guvernul a încercat, prin canale diplomatice, să încurajeze o conlucrare pentru emigrarea în masă a evreilor din România, Polonia şi alte ţări europene104. Pe măsură ce trecea timpul, totuşi, din ce în ce mai puţini evrei români aveau relaţiile în străinătate şi resursele necesare pentru a emigra.

Mai mult, Conferinţa de la Evian din iulie 1938 a demonstrat cât de puţine ţări erau pregătite să primească fie şi un număr mic de evrei..

Violenţa antisemită în timpul primilor doi ani de dictatură regală a fost limitată. Garda de Fier fusese dizolvată la începutul noului regim, ca şi Lăncierii PNC-ului. Ministrul de Interne şi ulterior primul ministru Armand Călinescu a fost în primul rând interesat să împiedice ca violenţa legionară să perturbe situaţia politică deja dificilă din ţară.

După ce Călinescu însuşi a căzut victimă asasinilor legionari în septembrie 1939, reprimările şi arestările făcute de guvern au strâns un număr şi mai mare de membri ai Gărzii de Fier de pe străzi. Alţii şi-au găsit refugiu în Germania nazistă.

Această situaţie ambiguă dar „supravieţuibilă” pentru evrei s-a schimbat dramatic după înfrângerea Franţei de către Germania la începutul lunii iunie 1940 şi după ultimatumul sovietic adresat României pentru cedarea Basarabiei şi Bucovinei de nord la sfârşitul aceleiaşi luni. Cum numai Germania îi rămăsese ca posibil scut împotriva altor revendicări teritoriale

103 Despre această perioadă, vezi ibid., pp. 111-120. 104 Vezi Benjamin, Problema evreiască în stenogramele Consiliului de Miniştri, op cit., pp. 36-37.

{PAGE }
din partea vecinilor României, regele Carol a trebuit să acţioneze cu rapiditate. Regele i-a solicitat lui Ion Gigurtu să fie prim-ministru şi să-l ajute să transforme statul autoritar unipartidic pe care regele îl instaurase cu doi ani în urmă, într-o dictatură de tip fascist care să fie acceptată de Germania nazistă. Gigurtu era un om de afaceri cu puternice relaţii în Germania.

El funcţionase ca ministru al Industriei şi Comerţului în guvernul PNC şi era ministru al Lucrărilor publice şi Comunicaţiilor în guvernul condus de Gheorghe Tătărescu, activ în iunie 1940. Regele a abolit Frontul Renaşterii Naţionale şi a format în locul acestuia Partidul Naţiunii, totalitarist şi cu acces restrictiv.

El a numit în posturi ministeriale, pe lângă un grup de foşti oficiali ai Partidului Naţional Creştin, şi trei lideri ai Gărzii de Fier recent întorşi din refugiul din Germania. Nichifor Crainic a devenit ministrul Propagandei Naţionale.

Imediat după pierderea Basarabiei şi a nordului Bucovinei în favoarea Uniunii Sovietice, incidente majore antisemite au zdruncinat relativa siguranţă fizică de care s-au bucurat evreii români în cea mai mare parte a dictaturii regale.

Unităţi militare româneşti au atacat evreii din sudul Bucovinei, după ce au fost răspândite zvonuri că evreii au umilit trupele române care se retrăgeau din teritoriile cedate. Atacuri de mare amploare ale unităţilor militare şi ale populaţiei civile asupra evreilor au avut loc de asemenea la Dorohoi şi Galaţi

105. - Ca parte a freneticului său efort de a reconstrui poziţia diplomatică a României, guvernul Gigurtu a lăsat imediat conducerea nazistă de la Berlin să înţeleagă faptul că intenţionează să schimbe politica României faţă de evrei, şi să o aducă mai aproape de modelul german.

În timpul unei vizite făcută la Berlin spre sfârşitul lunii iulie, Gigurtu l-a asigurat atât pe ministrul german de Externe, von Ribbentrop, cât şi pe Hitler însuşi că România speră să-şi rezolve problema evreiască într-un mod “definitiv”, în contextul îndrumării germane pentru o “soluţie totală” în întreaga Europă. Gigurtu i-a spus lui Hitler că “el este hotărât să meargă înainte pas cu pas în procesul de eliminare a evreilor” 106.

La întoarcerea acasă a delegaţiei, ministrul de Externe Mihail Manoilescu, care-l însoţise pe Gigurtu la Berlin, a declarat:

…[R]omânii nu pot ajunge să se simtă aşa cum ar dori, stăpâni la ei acasă, decât dacă se rezolvă prin măsuri categorice şi hotărâtoare

105 Despre violenţa antisemită a acestei perioade, vezi Ioanid, The Holocaust in Romania, op.cit., pp. 38-43; şi Ancel, Contribuţii…, op.cit., pp. 199-227. 106 DGFP, seria D, vol.X, doc. 233, Însemnările conversaţiei dintre Gigurtu şi ministrul german de Externe, von Ribbentrop, 26 iulie 1940; şi doc. 234, Însemnările conversaţiei dintre Gigurtu şi Hitler, 26 iulie 1940.

{PAGE }
problema elementului evreiesc la noi. În acest sens suntem hotărâţi să venim cu măsuri serioase şi bine studiate, care vor fi aplicate….Pe această cale ne vom apropia mai mult ca niciodată în cursul istoriei noastre de lozinca veche a naţionalismului românesc: România a românilor şi numai a românilor 107. Guvernul Gigurtu a început să aibă în vedere noi acţiuni concrete împotriva evreilor imediat ce a venit la putere108. Prin decretul-lege din 9 august 1940 s-a stabilit definiţia evreului bazată pe rit şi sânge, fiecare criteriu fiind suficient pentru a identifica un individ drept evreu.

Decretul-lege 2650 a modificat dramatic statutul juridic al evreilor, acordându-se foarte puţină importanţă faptului că erau sau nu cetăţeni români. Evreii puteau fi “cetăţeni români” dar nu puteau dobândi statutul de “români de sânge”, distincţie care a constituit baza unui regim de vastă discriminare legală.

Evreii au fost împărţiţi în trei categorii în vederea unor viitoare reglementări ale statutului lor, dar toate aceste trei categorii erau supuse unor restricţii majore în activitatea politică, civică, economică şi culturală.

Evreii au fost excluşi din departamentele guvernamentale, din funcţii publice, din numeroase profesii, din comitetele de conducere ale unor întreprinderi publice sau private, şi au pierdut dreptul de a deţine propritetăţi în mediul rural sau de a desfăşura activităţi în aceste zone.

Ei au mai fost supuşi unor numeroase restricţii care au pus în pericol posibilitatea lor de a-şi câştiga existenţa.

Evreii nu mai puteau purta nume româneşti şi, după infamantul model german al legilor de la Nüremberg, convertirea la creştinism oferea prea puţină protecţie faţă de măsurile discriminatorii care îi vizau pe evrei.

Acest decret-lege cerea adoptarea unor regulamente speciale privind educaţia pentru evrei, de la şcoala primară până la cea profesională şi studiile universitare109. Un decret special interzicea căsătoriile mixte între evrei şi “românii de sânge”.

În puţinul răstimp care a trecut de la pierderea Basarabiei şi a Bucovinei de nord – începutul sfârşitului pentru România Mare – şi până la inaugurarea statului naţional legionar condus de Ion Antonescu şi de conducătorul Gărzii de Fier, Horia Sima, siguranţa fizică şi economică a evreilor români s-a deteriorat rapid. Ziua în care ei vor suferi pentru întreaga furie acumulată a unui secol de antisemitism românesc era aproape.

107 Citat în Benjamin, Problema evreiască în stenogramele Consiliului de Miniştri, op.cit., p.53. 108 Vezi comunicatul guvernului privind “amplele discuţii” asupra principalelor elemente referitoare la “soluţionarea problemei evreieşti”, în ibid., p. 49. 109 Pentru dispoziţiile extinse ale Decretului-lege Privitor la Starea Juridică a Locuitorilor Evrei din România, vezi referatul prezentat de ministrul Justiţiei Ion Gruia, şi textul Decretului-lege 2650, în Benjamin, Legislaţia Antievreiască, op.cit., pp. 37-50.

{PAGE }
Concluzii:

Din perspectiva istorică nu ne poate surprinde faptul că în anii 1930 şi 1940 o mare parte din populaţia românească a acceptat antisemitismul Ligii Apărării Naţional Creştine, al Partidului Naţional Creştin, şi al Gărzii de Fier, iar apoi fie a participat, fie a permis asasinatele comise de regimul Antonescu împotriva evreilor.

Nu ar trebui să ne surprindă că un intelectual de marcă precum Mircea Eliade, care şi-a câştigat recunoaşterea internaţională pentru studiul său spiritual al religiilor orientale, a avut rădăcini de extremă dreaptă în România Mare.

Nici că lui Viorel Trifa, după ce a devenit arhiepiscopul ortodox român în Statele Unite, i s-a ridicat cetăţenia americană în anii 1970 datorită rolului său conducător în rebeliunea legionară şi în pogromul antisemit din Bucureşti din ianuarie 1941. Nici că în 2003, în Franţa, a fost imposibil să se celebreze remarcabila personalitate ştiinţifică a românului N.C. Paulescu, întrucât el produsese lucrări flagrant antisemite în România, în anii 1920. Nici că un partid politic perfect xenofob şi antisemit a pretins puterea politică – şi chiar preşedinţia ţării – în România post-comunistă.

Rădăcinile politice şi intelectuale ale acestor realităţi tragice se întind până la începuturile României moderne. Pentru mai mult de o sută de ani, mulţi dintre cei mai respectaţi lideri politici şi culturali ai ţării au îmbrăţişat antisemitismul şi l-au introdus constant şi perseverent într-un amestec bogat de acţiune şi inspiraţie care a ajuns să reprezinte cultura politică şi viaţa intelectuală în România modernă.

În timpul perioadei comuniste nu sa putut face dificila analiză critică asupra personalităţilor reprezentative pentru conştiinţa naţională românească ce au făcut din antisemitism o trăsătură marcantă a societăţii româneşti. Rămâne încă o sarcină importantă efortul de a înţelege pe deplin moştenirea lăsată de aceste personalităţi.

Înţelegerea rădăcinilor profunde ale antisemitismului în viaţa politică şi culturală a României ne va ajuta să ne confruntăm cu dovezile faptice care apar referitoare la rolul României în Holocaust din sutele de mii de documente despre România în perioada Holocaustului care pot fi acum cercetate. Holocaustul nu a apărut în România ca un meteorit venit din spaţiu.

Şi nu a sosit nici din Germania nazistă. Apariţia fascismului şi nazismului în Europa occidentală a încurajat probabil românii cu vederi radical antisemite şi poate că le-a mărit şansele de a juca vreodată vreun rol în guvern. Dar antisemitismul lor personal nu a fost modificat în mod dramatic de aceste evenimente. Ascensiunea lui Hitler nu a schimbat

{PAGE }
substanţial ideologia antisemită românească, dar ea a deschis calea unei posibile aplicări a programelor antisemite ce fuseseră discutate de principiu timp de decenii. Antisemitismul PNC-ului şi al Gărzii de Fier, regimul genocidal şi lunga istorie a negării Holocaustului în România de după al doilea război mondial, toate acestea se bazează clar pe fundaţiile unui secol de antisemitism propovăduit la cele mai înalte nivele ale vieţii politice şi intelectuale româneşti. Separarea, exproprierea, deportarea şi uciderea evreilor nu erau teme noi în anii 1930 şi 1940. Holocaustul a avut rădăcini româneşti profunde şi el trebuie tratat ca parte integrantă a istoriei politice şi culturale a României

sursa: yadvashem.org


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

ŞOC PRINTRE MANELIŞTI. Raluca Drăgoi a fost bătută la nunta la care a cântat FOTO

Istorie. 21 februarie 1907 - 21 februarie 2021. 114 ani de la începutul Marii Răscoale Țărănești din 1907. O pată neagră în exploatarea țărănimii române de către arendaşii evrei, greci şi români şi a unei represiunii sângeroase a guvernului regelui Carol I

Aur la doar 14 ani, cu 3 note de 10. Performanța uluitoare a sportivei Quan Hongchan

Începe procesul brokerului Howard Rubin. Fostul om de încredere al miliardarului Soros, acuzat de practici masochiste

Atleta bielorusă Krystsina Tsimanouskaya a ajuns în Polonia folosind o rută ocolitoare

COMENTARIU Lelia Munteanu: Israelul se pregătește de superlockdown. Spre deosebire de relaxata Românie, testează zilnic peste o sută de mii de cetățeni

Analist: Giganții din tehnologie pregătesc o luptă dură cu autoritățile de reglementare

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Eugen Tomac: Abordarea lui Klaus Iohannis privind restricțiile pentru nevaccinați, fundamental greșită

Presa braziliană: Carrefour și Auchan pun la cale fuziunea

Reforme la Tarom. Iată cum arată planul lui Cătălin Radu Prunariu, fiul celebrului astronaut

Cresc tensiunile, după atacul iranian asupra vasului "Mercer Street". Israelul a lovit mai multe poziții ale Hezbollah din Liban ca răspuns la rachetele lansate din zonă

Adeverințe false de vaccinare anti-COVID. 11 persoane vor fi audiate

FOTO Imagini spectaculoase cu lucrări de artă aflate într-un muzeu subacvatic. Unde se află acesta

Tenis: Rafael Nadal, chinuit de numărul 192 ATP la Washington

Angelo, câinele-simbol al incendiilor din Sardinia, a murit

Karim Adeyemi, fotbalist cu mamă româncă, a învins Barcelona în meci amical

VIDEO Mașină scăpată în prăpastie cu toată familia înăuntru, pe "cel mai frumos drum din China"

Criza COVID-19: Virusul l-a ucis pe John Eyers, 42 de ani, un culturist sănătos care a refuzat vaccinul

Vaccinare anti-COVID România. Datele publicate de CNCAV joi, 5 august: câți români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore?

Formula 1: Max Verstappen s-a trezit cu mașina "livrată" acasă

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Senator PSD, despre primarul Bacăului, Lucian Viziteu: Se pare că jocurile de noroc nu sunt singura pasiune, ci și patima angajărilor ilegale

Gen vs. sex pe noile cărți de identitate. Poziția Patriarhiei Române: "Nu este vorba despre Cartea vieții"

Statele Unite aprobă potențiala vânzare a unor sisteme de artilerie în Taiwan. China contestă decizia

Elon Musk va avea o nouă carte biografică. Cine este Walter Isaacson, cel care o va scrie

Transgaz a finalizat o conductă de 481 km, parte a gazoductului ce ar urma să lege Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria

Jocurile Olimpice. Atleta Daniela Stanciu nu a reușit calificarea în finala probei olimpice de săritură în înălțime

Sex sau gen pe cartea de identitate? Eugen Tomac: "Societatea este formată din femei și bărbați"

HOROSCOP 5 august 2021. Zodiile, motivate azi de astre. Peste ce obstacole trec?

Scoția: camioane alimentate cu deșeuri de la whisky

STUDIU: Alcoolul provoacă apariția multor tipuri de cancer. Ce afecțiuni previn cafeaua si produsele lactate

METEO. ANM a emis Cod roșu de vijelii și averse pentru un județ din țară

Grecia impune restricții pe două insule vizitate de turiști, pentru a lreduce infectările cu SARS-CoV-2. Când intră în vigoare

Nervii și orgoliul în trafic, pericol serios. Cum o agresiune între un motociclist și un bărbat pe trotinetă s-a încheiat cu un deces

METEO Cod galben de ceață în 6 județe. Vizibilitate scăzută pe 2 autostrăzi

Un angajat din zece a plecat din turism în 2020. Industria HoReCa a numărat doar 165.000 de angajați

Coronavirus România LIVE UPDATE 5 august 2021. O nouă zi cu peste 240 de cazuri. Bilanț complet COVID-19

Jocurile Olimpice. Ultimii români la Tokyo 2020 intră vineri în concurs la marș 50 km, lupte libere și caiac-canoe

Robert Turcescu face alianță cu PSD. A semnat pentru declanșarea referendumului de demitere a lui Clotilde

Jocurile Olimpice. Luptătoarea Andreea Beatrice Ana s-a oprit în primul tur la Tokyo 2020

Alertă METEO, 5 august. Aproape toată țara intră sub Cod portocaliu de vijelii puternice, cu rafale de peste 100 km/h

Prognoză METEO pentru București: Caniculă și furtună. Temperaturi în scădere

România ocupă locul șapte în UE la producția de bere, cu 1,7 mld. litri. Cine conduce topul

Reviziile termocentralelor din Oltenia ar putea pune o presiune suplimentară pe prețul energiei

Românii sunt ținuți ÎN MOD INTENȚIONAT cu Salarii de Mizerie pentru a fi o forță de muncă ieftină pentru MULTINAȚIONALELE STRĂINE. Salarii de MIZERIE de 300-450 de euro în toate regiunile țării.

Rezultate LOTO, joi, 5 august 2021. Report record la Joker, categoria I

Italianul Massimo Stano a frânt inimile japonezilor câștigând aurul în proba masculină de 20 km marș

VIDEO Experiența lui Tom Daley la Jocurile Olimpice: o medalie de aur și un cardigan tricotat chiar în tribunele de la Tokyo 2020

Vești bune. S-au reluat cursele aeriene de pe Aeroportul Cluj spre Birmingham

Ajutor pentru Grecia, cuprinsă de incendii puternice. România trimite peste 100 de pompieri și 23 de autospeciale

Cîțu este de acord cu Iohannis. Președintele l-a criticat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care cere deblocarea proiectului de desființare a SIIJ

Ion Cristoiu: După voiajul turistic la Comana, știm sigur că pe Klaus Iohannis îl bate soarele în cap

O carte pe zi: "Isus din întuneric" de Radu Găvan

Preotul catolic Francisc Doboș, ironii ​despre controversa gen vs. sex în buletin. "O țineam sus și tare că sunt Papesa Francisc"

Alertă hidrologică! A fost emis Cod portocaliu de inundații pe râuri din 17 județe

Un nou adversar pentru Dan Barna și Dacian Cioloș. Senatorul Irineu Darău și-a anunțat candidatura la șefia USR PLUS: "Partidul nu este într-un punct deloc bun"

Sfaturile științei: Ce trebui să faci ca să trăiești 120 de ani!

Încă doi sportivi din Belarus refuză să se întoarcă în țara lor natală

Ricky Martin consumă în fiecare dimineață o băutură cu usturoi


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66

Nr. de articole la aceasta sectiune: 3939, afisate in 66 pagini.