01:13
Comentarii Adauga Comentariu

Cotidianul - Eugen Mihăescu: "Vânătorii de români" - VIDEO

Vintilă Horia: "România nu se va salva decât prin intoarcerea la credința creștină a neamului"

Vintilă Horia: "Pe mine nu m-au atacat reprezentanţii nu ştiu cărei etnii sau ai nu ştiu cărui regim politic. M-au atacat duşmanii omului!"Vânătorii de români

Am aflat că Alexandru Florian, directorul Institutului pentru Studierea Holocaustului în România “Elie Wiesel”, a adăugat pe “lista sa neagră” un nume: academicianul Ion Petrovici.

Poate a aflat că acesta a locuit în Strada Vasile Conta, în “blocul eminenţelor”, construit de Casa Corpului Didactic în 1940.

Florian tot dă târcoale pe acolo încercând să sperie preşedintele Asociaţiei proprietarilor ca să-l determine să dea jos placa în memoria lui Nichifor Crainic şi să prevină poate instalarea uneia în amintirea profesorului Ion Petrovici, născut în 1882, studentul lui Titu Maiorescu şi al lui Nicolae Iorga, ministru al educaţiei şi al culturii trimis de comunişti la puşcărie pentru 15 ani …

Institutul pentru Studierea Holocaustului în România “Elie Wiesel” nu a adus în faţa justiţiei sau a opiniei publice nici una dintre persoanele care au conceput, au semnat sau au pus în practică legile anti-evreieşti din perioada 1940-1942.

Unele sunt încă în viaţă!

Legile acestea au permis discriminarea sau chiar deportarea evreilor din România în lagăre de exterminare.

Institutul pentru Studierea Holocaustului în România “Elie Wiesel”, instituţie guvernamentală plătită din bani publici, se încăpăţânează să hăituiască intelectualii judecaţi şi trimişi în puşcării de Tribunalele Poporului în anii ’45-46.

În anul 2007, regimul comunist a fost condamnat în plenul Parlamentului României ca fiind ilegitim şi criminal.

Tribunalele Poporului şi sentinţele lor nu sunt şi ele ilegitime şi criminale?

Câţi nevinovaţi au fost trimişi în lagărele morţii de comunişti?

Câte dosare s-au inventat persoanelor care s-au opus făţiş instaurării regimului comunist în România?

Avem încă un institut: Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, care cercetează pe banii noştri tocmai asta.

Se pare că nu are la dispoziţie o legislaţie la fel de eficientă pentru a-i putea condamna pe cei găsiţi vinovaţi.

Şi se pare că nimeni nu s-a gândit să-i urmărească şi să-i pedepsească pe intelectualii care au sprijinit, au predat în şcoli şi facultăţi o ideologie criminală.

Acuzatoarea publică din dosarul ziariştilor judecaţi de Tribunalul Poporului în perioada mai-iunie 1945, Alexandra Sidorovici — soţia lui Silviu Brucan —, spunea despre Nichifor Crainic că

“este vinovat pentru că a dus o campanie de otrăvire a sufletelor, mai cu seamă a celor tinere, deoarece ca profesor universitar avea putinţa influenţei asupra tineretului!”.

Conform legii din 2007, Radu Florian şi fiul său Alexandru, profesori de socialism ştiinţific la Universitatea din Bucureşti — primul timp de 50 de ani! —, se fac vinovaţi de “otrăvirea sufletelor tinere”.

Cum de nu se regăsesc pe lista lui Tismăneanu din raportul pe care Băsescu l-a citit în Parlamentul României?

Dar nu numai memoria academicianului Ion Petrovici tulbură liniştea directorului de la Institutul pentru Studierea Holocaustului în România “Elie Wiesel”.

Alexandru Florian a pornit o acţiune de desfiinţare a memoriei singurului scriitor român căruia i s-a decernat de către francezi premiul pentru literatură Goncourt, Vintilă Horia, al cărui centenar s-a sărbătorit în decembrie anul trecut.

Bazându-se pe un dosar falsificat de Securitate în 1960, Florian a îndrăznit să pretindă retragerea titlului de cetăţean de onoare acordat post-mortem scriitorului cu acest prilej de Primăria oraşului Segarcea.

“Vânătorul de legionari” invoca tot o sentinţă a Tribunalului Poporului din 21 februarie 1946 deşi se ştie că persoana condamnată atunci era vărul scriitorului care şi-a ispăşit pedeapsa murind în puşcăriile româneşti.

Vintila Horia însă trebuie pedepsit să dispară din memoria românilor şi sentinţa trebuie să fie rostită de un “urmaş” al Alexandrei Sidorovici pentru că a spus:

“Eu sunt un anticomunist!” sau

“Nu simt nici un fel de nevoie de a-mi justifica non-legionarismul. Ruşine e să fi fost român şi comunist!” sau

“Pe mine nu m-au atacat reprezentanţii nu ştiu cărei etnii sau ai nu ştiu cărui regim politic. M-au atacat duşmanii omului!”.

Alexandru Florian citează un articol scris de Vintilă Horia în revista “Sfarmă piatră” în care acesta pomeneşte de faptul că, în timpul retragerii armatei din Basarabia, după dictatul impus în 1940, comuniştii evrei au ucis ofiţeri români.

Un fapt înscris în istorie.

Şi tot istoric este faptul că trupele române au ocupat oraşul Budapesta pe 8 august 1919, atunci când soldaţii români şi-au atârnat opincile în vârful parlamentului maghiar.

Oare câţi români ştiu astăzi că, în acel moment, ţara vecină se numea Republica Sovietică Ungaria?

În acel moment, românii au reuşit stăvilirea răspândirii bolşevismului în Europa.

Oare asta nu vor să uite Alexandru Florian şi toţi ai săi?

Pentru asta trebuie ca românii să rămână fără istorie, să nu mai ştie importantul rol pe care l-au îndeplinit timp de secole în acest loc de pe harta lumii?

Pentru asta ne sunt scoşi din morminte şi scuipaţi strămoşii?

Celor care se grăbesc să spurce totul aruncând anatema antisemitismului le voi cita, în încheiere, din interviul acordat de filozoful italian Giorgio Agamben revistei franceze “Nouvel Observateur” în septembrie 2015.

Autorul italian se referea la caietele filozofului Heidegger spunând:

“Este important să lămurim utilizarea şi semnificaţia cuvântului ‘antisemit’.

Din motive istorice pe care le cunoaştem cu toţii, acest cuvânt desemnează ceva ce are a face cu persecuţia şi exterminarea evreilor.

Nu ar trebui însă folosit acelaşi cuvânt pentru opiniile asupra evreilor — oricât de eronate sau debile —, dar care nu au nici o legătură cu acele fenomene.

Or, tocmai asta se întâmplă neîncetat. Şi nu numai în legătură cu Heidegger.

Dacă orice cuvânt critic sau negativ despre iudaism, chiar conţinut în note private, este condamnat ca antisemit, aceasta ar scoate iudaismul în afara limbajului”.

Preluare Cotidianul.ro - autor: Eugen Mihăescu

Scriitorul Vintilă Horia - Premiul Goncourt 1960 pentru cartea "Dumnezeu s-a născut în exil" - Film Documentar

Academicianul Ion Petrovici și teroarea bolșevică

Romania literară - Scriitori în arhiva CNSAS: Ion Petrovici - la reeducare

Strălucit orator de catedră, autor de manuale universitare, Ion Petrovici a fost o figură marcantă a Universităţii româneşti şi a filozofiei noastre moderne, un eseist şi un prozator memorialist remarcabil" (Dicţionarul Scriitorilor Români, literele M-Q, Ed. Albatros, 2001, autori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu).

Eseist şi memorialist, născut la 14 iunie 1882, la Tecuci, şi stins din viaţă la 17 febr. 1972 la Bucureşti, Ion Petrovici licenţiat al Facultăţii de Drept (1903) şi al Facultăţii de Litere şi Filozofie (1904) devine, în 1905, doctor în filozofie. Studiază două semestre filozofie la Leipzig şi Berlin. Anul 1906 îl găseşte conferenţiar de logică şi filozofie la Universitatea din Iaşi (1906). în 1912 devine profesor al aceleiaşi universităţi, apoi din 1940, profesor de istoria filozofiei moderne la Universitatea din Bucureşti. între 1923 şi 1926 este decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi. Carieră universitară şi ştiinţifică europeană. Susţine conferinţe şi cursuri la Viena, Paris, Geneva, Alger, Praga, Bruxelles; colaborator al unor reviste importante din Franţa şi Germania. Membru corespondent al Academiei Române începînd cu 1927 şi membru activ în 1934; membru al Academiei din München, al Comitetului Permanent al Congresului de Filozofie din Paris (1936), al Comitetului de Conducere al Federaţiei Internaţionale de Filozofie, din 1940.

Fulminanta carieră politică curmată în temniţele comuniste: ministru al învăţămîntului şi al Lucrărilor Publice (1921, 1926, 1937, 1938), ministru al Culturii Naţionale, Cultelor şi Artelor (1941).

Filozof specialist şi evidenţiat mai cu seamă în domeniul logicii, autor al lucrărilor: Teoria noţiunilor (1910 şi 1924), Probleme de logică (1911, 1923 şi 1928); studii de teoria cunoaşterii şi istoria filozofiei; susţinător, pornind de la Kant, al metafizicii, acordîndu-i locul meritat în cadrul filozofiei ştiinţei şi culturii (Introducere în metafizică, 1924). Autor al unor monografii despre Schopenhauer (1933) şi Kant (1936).

Vom citi împreună file din dosarul domiciliilor obligatorii şi al coloniilor de muncă ce au urmat anilor de temniţă ai profesorului Ion Petrovici, într-o incredibilă continuare a unui calvar neîntrerupt, după ce fusese condamnat la zece ani temniţă grea ca demnitar în Guvernul Antonescu, ca ministru al Instrucţiunii şi Cultelor.

Dosarul Penal P 358 - A.C.N.S.A.S. Coperta interioară: "M. A. I., Serviciul "C" nr. 2110. Dosar de domiciliu obligatoriu.

Arhiva nr. 49.625 anchetă.

încadrat în D.O. la 3 octombrie 1958 în comuna Olaru prin decizia M. A. I. din 13 martie 1958 pe timp de 36 de luni."

Profesorul avea 75 de ani cînd, după eliberarea din Penitenciarul Rîmnicu- Sărat, avea să fie trimis în domiciliu obligatoriu.

Document: la fila 1 a dosarului P 358 - adresa emisă de M. A. I. - Direcţia generală a penitenciarelor şi coloniilor de muncă - Serviciul evidenţă, la 2 iunie 1958 către UM 0123/E M. A. I.: "Urmare a raportului nr. 1127/1958 al Penitenciarului Rîmnicu-Sărat vă înaintăm alăturat nota-raport pentru eliberare la expirarea pedepsei privind pe deţinutul c.r. (contrarevoluţionar - n. n.) Petrovici Ion a cărui pedeapsă expiră la 2 octombrie 1958".

Documentul de la fila 2: Notă-raport emisă de Penitenciarul Rîmnicu-Sărat: "Deţinutul c.r. Petrovici D. Ioan ş...ţ a fost condamnat pentru crimă de război prevăzută şi pedepsită de Legea 207/1948 prin hotărîrea nr. 123/1949 a Tribunalului Curţii Bucureşti secţia IV penală. ş...ţ

Pedeapsa expiră la 2 octombrie 1958. A fost condamnat prin sentinţa 123/19.I.1949 de Curtea Bucureşti secţia IV penală, mandat de executarea pedepsei 2172/949 emis de Parchetul Curţii Bucureşti pentru crimă de război Legea 207/1948 la 10 ani temniţă grea".

Documentul care urmează conţine toate învinuirile specifice regimului comunist represiv, cea supremă fiind că "fusese cooptat şi în guvernul Antonescu ca ministru al învăţămîntului". Anvergura lui intelectuală şi politică se constituie crimă; drept care profesorul Ion Petrovici urmează să fie trimis în colonia de muncă pe timp de 24 de luni, după care călăii lui ajung la concluzia că e mai bine să fie trimis în domiciliu obligatoriu, "întrucît se face vinovat de crime de război". Documentul este un Referat conceput de Serviciul "C" - M. A. I. (îl găsim la fila 4 a dosarului) cuprinzînd "date asupra numitului Petrovici Ioan, deţinut în penitenciarul Rîmnicu-Sărat, care urmează a fi eliberat prin expirarea pedepsei la 2 octombrie 1958."

La 8 august 1958 numărul de 24 de luni de D. O. (domiciliu obligatoriu - n.n.) este majorat la 36 de luni prin propunerea, care rămîne definitivă, a şefului serviciului "C" M. A. I., propunere pe care o citim la fila 8 în Decizia 15.127 a

M. A. I.; "în conformitate cu Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 337 din 11 martie 1954 cu privire la reeducarea foştilor condamnaţi c. r. care şi-au ispăşit pedeapsa.

în scopul prevenirii unor noi infracţiuni la legile R. P. R.

Avînd în vedere materialele existente asupra activităţii desfăşurate de condamnatul c.r. Petrovici Ioan ş...ţ considerat deosebit de periculos pentru Securitatea Statului

M. A. I.

Decide:

Articolul 1. Se fixează D. O. pe timp de 36 de luni în comuna Olaru raionul Călăraşi."

Decizia intră în vigoare la 2 oct. 1958 cînd profesorul avea 75 de ani.

Document Fila nr. 9. Ordin al Serviciului "C" M. A. I. către Direcţia Securităţii Regiunii Bucureşti - "Pentru ca cel în cauză" să fie trecut în dosarul de obiectiv-problemă şi supravegheat informativ.

La eliberarea din penitenciarul Rîmnicu-Sărat, la 2 octombrie 1958, Ion Petrovici urma să fie "predat organelor de miliţie pentru a fi dus la domiciliul obligatoriu." Citind asta în adresa U.M. 0078440 - M. A. I. din 13 aug. 1958 către Direcţiunea generală a penitenciarelor şi coloniilor de muncă. Se specifică "în evidenţa noastră nu este cunoscut cu activitate legionară."

Ne imaginăm un bătrîn de 75 de ani, după 10 ani de temniţă grea ridicat de Miliţia populară şi trimis într-un sat uitat de lume cu domiciliu obligatoriu, la muncă forţată. Rezultatul a fost îmbolnăvirea gravă a profesorului. O dovedeşte adresa cu stampila URGENT, din 13 noiembrie 1958, emisă de Direcţia generală a Miliţiei - Direcţia evidenţa populaţiei către U.M. 0123/E Bucureşti: "Trimitem alăturat, pentru a dispune, adresa Spitalului Unificat Călăraşi nr. 3663 1.XI.1958 împreună cu un referat din care rezultă că numitul Petrovici Ioan cu domiciliu obligatoriu în comuna Olaru este grav bolnav şi necesită internarea lui într-un spital din Bucureşti."

Referatul nr. 14/00103010, din 13 noiembrie 1958 transcrie diagnosticul: "ectazie aortică cu tulburări de tensiune şi ritm cardiac accentuat."

Aprobarea (căci fără ea nu se putea) U.M. 0123/E -

M. A. I. către Direcţia Generală a Miliţiei vine pe loc: lui Ion Petrovici "i se aprobă părăsirea domiciliului obligatoriu pe termen de 30 de zile pentru a se interna într-un spital din Bucureşti"...

La 29 decembrie 1958 ministrul de Interne Alexandru Drăghici ordonă verbal schimbarea D. O. (domiciliul obligatoriu - n.n.) al profesorului Petrovici din comuna Olaru, raionul Călăraşi în oraşul Bucureşti str. Vasile Conta nr. 3-5. Adică acasă.

*

* *

Suntem în anul 1961, 29 septembrie. Profesorul Petrovici îşi continuă D. O. în Vasile Conta nr. 3-5. Referatul Serviciului "C" - M. A. I. propune: "Numitului Petrovici Ion să i se ridice restricţiile domiciliare la expirarea termenului 2 octombrie 1961", în urma concluziilor Direcţiei a III-a care "îl urmăreşte prin acţiune informativă individuală şi opiniază a i se ridica restricţiile domiciliare la expirarea termenului." Această hotărîre este subliniată de o mînă autoritară (probabil a adjunctului ministrului de Interne) care scrie pe marginea referatului "pentru ce?".

în urma adresei Serviciului "C" către Direcţia a III-a - în cadrul M. A. I., criticată de ministrul de Interne că aprobase eliberarea din domiciliu obligatoriu a lui Ion Petrovici, "acesta revine asupra avizului dat anterior şi opiniază să nu i se ridice restricţiile domiciliare la expirarea termenului deoarece este lucrat prin acţiune informativă individuală pentru manifestări duşmănoase şi relaţii cu o serie de elemente ce au activat în fostele partide burgheze."

Faţă de cele mai sus

Propunem

Numitului Petrovici Ioan să i se fixeze D. O. în continuare pe timp de 24 de luni."

Realitatea este că profesorul Petrovici nu avea pensie şi nici un alt mijloc de subzistenţă, motiv pentru care prietenii îl mai ajutau cum puteau, fie cu bani, fie cu alimente. Or, unul din scopurile domiciliului obligatoriu era tocmai lipsirea de mijloace de trai a condamnatului.

Direcţia a III-a, la rîndu-i, răspunde, conformîndu-se, Serviciului "C" - M.A.I.: "La adresa dvs. nr. 806.918 din 3 octombrie 1961, vă facem cunoscut că nu suntem de acord a i se ridica restricţiile domiciliare numitului Ion Petrovici. ş...ţ Menţionăm că greşit s-a dat avizul de a i se ridica restricţiile domiciliare de către tov. maior Lupu Vasile."

La fila 29, pe marginea unei note a Serviciului "C" din M. A. I. e scris de mînă: "să se atragă atenţia Direcţiei III să nu mai facă propuneri fără simţul răspunderii." Semnat adjunctul Ministrului Afacerilor Interne, Vasile Negrea.

Document. Fila nr. 30 - Decizia nr. 16.281 a M. A. I. prin care, "în conformitate cu Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 337 din 11 martie 1954 completată prin H. C. M. nr. 237 din 12 febr. 1957 cu privire la stabilirea domiciliului obligatoriu şi persoanelor care prin faptele şi manifestările lor primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul democrat-popular,

în scopul prevenirii unor noi infracţiuni la legile R. P. R.

Avînd în vedere materialele existente asupra activităţii desfăşurate de numitul Petrovici Ioan ş...ţ în prezent cu domiciliu obligatoriu în oraşul Bucureşti, str. Vasile Conta 3-5, considerat deosebit de periculos pentru Securitatea Statului.

Ministerul Afacerilor Interne Decide:

Articolul 1 - Se fixează D. O. pe timp de 24 de luni. Prezenta decizie intră în vigoare la 24 oct. 1961.

*

* *

încheiem studiul documentelor aflate în Dosarul Penal 358 a A.C.N.S.A.S. ce-l privesc pe unul dintre cei mai importanţi intelectuali ai României de anvergură europeană, ca inculpat şi deţinut în lotul Antonescu ca ministru al Culturii Naţionale, Cultelor şi Artelor. Dosarul cuprinde documente privind domiciliile obligatorii ce i-au fost impuse profesorului după ce ispăşise 10 ani de temniţă grea şi fusese eliberat în 1958 pentru ca, imediat, să i se fixeze domiciliu obligatoriu în comuna Olaru, raionul Călăraşi, apoi în Bucureşti pînă la 28 oct. 1963, cînd ajunsese la respectabila vîrstă de 83 de ani.

Ultimele documente:

Adresa Serviciului "C", nr. 14/792474, prin care se cerea Direcţiei a III-a "certificatul de bună purtare" pentru profesor şi avizul pentru ridicarea restricţiilor domiciliare, cu data de 25 iulie 1963.

La 3 august 1963, Direcţia a III-a dă aviz negativ ridicării restricţiilor domiciliare pentru Ion Petrovici, deoarece "este vizitat şi întreţine legături cu mai multe elemente care au deţinut funcţii în aparatul de stat pe timpul lui Antonescu. Aceste elemente îl ajută cu diferite sume de bani pentru a se întreţine şi de multe ori îl duc la restaurante."

Categoric, Direcţia a III-a nu-şi mai lua răspunderea pentru ridicarea restricţiilor domiciliare ale profesorului Petrovici.

După hotărîrea Direcţiei a III-a de a-i prelungi D. O., Serviciul "C" din M.A.I. "propune să i se fixeze D. O. în continuare pe timp de 12 luni."

Documentul de la fila nr. 38 a Dosarului de Anchetă-Penal 358 Petrovici Ion, confirmă că, în sfîrşit, la 8 august 1963 U.M.0123/E Bucureşti, prin adresa către Direcţia Generală a Miliţiei "s-a aprobat ridicarea restricţiilor domiciliare la expirarea termenului 2 oct. 1963 numitului Petrovici Ion "

Conducerea M. A. I. nu aprobase fixarea D. O. în continuare, aşa cum propusese, de data aceasta, Direcţia a III-a a M. A. I.

Dosarul se încheie cu ultimul document - fila nr. 41: M. A. I., Serviciul "C", Secţia I Biroul 4 - la 2 oct. 1963: "Verificînd materialele aflate în dosarul de domiciliu obligatoriu 2110 ce aparţine numitului Petrovici Ion am constatat următoarele:

Prin Decizia M. A. I. 15127 din 13.08.1958 pag. 8, i s-a fixat D. O. pe timp de 36 de luni în comuna Olaru, raionul Călăraşi, regiunea Bucureşti, deoarece a comis crime de război.

în baza referatului 14/79776821 din 17 aug. 1963 fila 37, susnumitului i s-au ridicat restricţiile domiciliare şi s-a stabilit în Bucureşti."

Profesorul Petrovici avea să trăiască peste 90 de ani, ultimii treizeci marginalizat, cu restricţii şi condamnări; un drum lung al infernului din care a scăpat cu viaţă.

Autor Ioana Diaconescu - Preluare Romania literara

(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Proteste în Brazilia. Oamenii au ieșit în stradă pentru a cere destituirea din funcție a președintelui Jair Bolsonaro

Jandarmii din Prahova au recuperat un grup de turiști care nu puteau merge din cauza unei ursoaice

Europarlamentari români au semnat pentru Desființarea României. Atenție pe cine trimiteți europarlamentari. Renate Weber și Mircea Diaconu au semnat manifestul Spinelli care susține o Europă Federală și Desființarea Statelor Naționale

Ion Cristoiu: Inimaginabila dezvoltare a presei a sporit numărul evenimentelor puse la cale de Serviciile Secrete

Jocurile Olimpice: România din nou în finală. Echipajele de canotaj dublu vâsle feminin și patru rame masculin s-au calificat în finală

Gabriela Ruse joacă duminică finala la Palermo. Pe cine va avea adversară

Ana-Maria Popescu: "Mă dor toate, m-am chinuit, e cea mai muncită și mai chinuită medalie"

CFR Cluj ia toate punctele din deplasarea la Academica Clinceni. Rapid București rămâne lider

COMENTARIU Lelia Munteanu: Papa, în favoarea globalizării poliedrice

Vaticanul dezvăluie pentru prima dată ce proprietăți imobiliare are în întreaga lume

Vremea extremă afectează recoltele din întreaga lume

Echipa olimpică de fotbal întâlnește duminică Coreea de Sud. Marius Marin:"Atitudinea bate talentul"

Țările de la Vișegrad DEMASCĂ implicarea Rețelei Progresiste MERKEL-SOROS în protestele de la București. Iohannis, USR-ul, ONG-urile lui SOROS, Multinaționalele germano-austriece sunt indicate clar ca fiind agitatorii Marelui Miting

O aeronavă a MApN va transporta în Germania trei pacienți cu arsuri

Israelul spune că vaccinul Pfizer are o eficacitate de doar 39% pentru varianta delta

NEWS ALERT Un autoturism și un microbuz s-au ciocnit. Bilanț provizoriu: șapte persoane decedate

Cum arăta un drum făcut de Romani, acum 2000 de ani?

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA / Dosarul "Roșia Montană" și jocul duplicitar al Guvernului Cîțu. Cel mai vocal apărător al Apusenilor nu e guvernul României, ci guvernul de la Budapesta

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Rodney Alcala, ucigașul în serie cunoscut drept "Dating Game Killer", a murit

Andy Murray, campionul olimpic în exercițiu, s-a retras din proba de simplu de la Jocurile Olimpice

Accidentare pentru Larisa Iordache în calificările pentru finala la bârnă. Sportiva din România va rămâne în concurs

Dispută între Salvamont și jandarmi în privința unui grup de turiști: "Încă o minciună a bravilor jandarmi" /"Au făcut taximetrie"

VEDETE de la noi, în SCENE EROTICE de mult UITATE! CELE mai TARI NUDURI din filmele românești | FOTO & VIDEO

Ioan Mircea Pașcu, invitatul emisiunii "Insecuritate": "Nu exista limită la muniția trasă la antrenament! Am avut în teatrele de operații și forțe speciale, dar și informații militare"

New York Times prezintă pe amplu povestea Larisei Iordache, gimnasta care ar putea recupera gloria de odinioară

HOROSCOP 25 iulie. Zodiile, între ciocan și nicovală. Ce trebuie să aleagă?

COMENTARIU Sorin Avram: Dan Barna este, de fapt, Dan Bârna

Super-transfer reușit de CSU Craiova. Cicâldău a semnat cu Galatasaray pentru 6 milioane de euro

Orașele cu cele mai bune licee. Clujul dispare din top 10

UE a doua URSS. COMENTARIU Marius Oprea. A început războiul rece din inima Europei, între suveranităţile naţionale şi guvernul progresist neomarxist de la Bruxelles

Insula cailor sălbatici, paradisul ascuns al Banatului. Comuniștii au vrut să facă aici un depozit de deșeuri

Revoluția sistemului universitar. Ce sunt microcreditele și cum pot ajuta ele absolvenții să se integreze pe o piață a muncii în continuă schimbare

Proteste în Europa. Oamenii sunt tot mai nemulțumiți de introducerea "Green Pass"-ului

Incendiu la un depozit din localitatea Fântânele, Prahova. Două victime aflate în stare gravă, dintre care un adolescent de 17 ani

Peste 100.000 de persoane evacuate în China din calea taifunului In-Fa

Laura Dincă, despre relaţia cu Cristian Boureanu: "I-am dat buletinul, a înghițit în sec...a fost un şoc"

COMENTARIU Sorin Avram. Pentru premierul Cîțu, performanța înseamnă kilograme de medalii și de brevete

FOTO. Autorități: Peste 160.000 de persoane au participat la protestele antivaccinare din Franța

BOMBA-SEXY Florentina Raiciu, păcălită pe internet: Blonda a făcut un show erotic pe Skype fără bani VIDEO

George Floyd va avea o statuie în Union Square din New York

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

COLONIE UE. Cum sunt jecmăniți românii de multinaționalele străine în propria lor țară. România, cea mai mică masă salarială din UE. Patronii şi Multinaționalele au plătit anul trecut salarii reprezentând doar 36.5% din PIB. În UE plătesc 47% din PIB.

Băile Tușnad. Primarul susține că urșii gunoieri au probleme genetice și trec de gardurile electrice

Ion Cristoiu - "Prin decuparea lui Florian Coldea şi a Codruţei Kovesi se încearcă o operaţiune tipică. Sistemul se salvează, aruncând responsabilitatea abuzurilor pe seama a doi oameni."

Clipe de coșmar pentru 3 persoane. Au fost atacate în toiul nopții de 4 bărbați cu cagule în Timișoara

Tokyo 2020: Laura Georgeta Ilie a ratat la limită calificarea în finală la tir

Incendiu într-o sală de operație de la Spitalul Județean Constanța. Patru medici s-au autoevacuat.

Proiect radical împotriva LGBTQ: 10 ani de închisoare pentru persoanele LGBTQ și susținătorii acestora în Ghana

Se caută ACTORI români, fete şi băieţi, pentru FILME PORNO. Care sunt condiţiile

Ciobanul căutat după atacul ursului a fost găsit mort

REZULTATE ADMITERE MEDICINA UMF CRAIOVA 2018. Cu ce note s-a intrat la buget

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

Ion Cristoiu: Cum a fost numit "criminalul sovietic" Andrei Vâșinski membru al Ordinului Carol I, în gradul de Cavaler Mare Cruce

Producătorul care a făcut sex cu actriţa porno din România infestată cu HIV. "Nu mă las până..."

Aşa convingi o femeie matură să facă amor cu un bărbat tânăr

O nouă palmă dată mincinoșilor progresiști ce propagă minciuna nerușinată a încălzirii globale. În ultimii 800.000 de ani temperaturi oceanelor a variat cu doar 3 grade Celsius fie ca au fost epoci glaciare sau epoci calde

EGIPTUL ANTIC. Mona Lisa din Egiptul Antic, e o gâscă dintr-o specie dispărută minunat desenată

PNL București are un nou președinte. Candidatul sprijinit de Cîțu l-a învins pe cel al lui Orban și Nicușor Dan

O primă mare surpiză la Jocurile Olimpice. Ecuadorul cucerește a doua medalie de aur din istoria prin Richard Carapaz


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13

Nr. de articole la aceasta sectiune: 756, afisate in 13 pagini.