02:12
Comentarii Adauga Comentariu

Enigmele cetăților dacice, bijuteriile ingineriei din lumea antică. Cum au ajuns conducte de apă și drumuri pavate în așezările de lux, de pe culmile munților

Cetățile dacice din Munții Orăștiei erau alimentate prin conducte și cisterne de apă, aveau temple de lux, drumuri pavate și monumente cu aspect ciudat, a căror întrebuințare nu a fost deslușită până în prezent. Istoricii susțin că așezările de pe culmi ale dacilor formau un sistem complex de apărare în fața invadatorilor, iar modul în care au fost construite arăta nivelul ridicat de civilizație al strămoșilor noștri.

Cele mai importante cetăți ale dacilor au fost ridicate în Munții Orăștiei și se numără printre cele mai mari realizări ale arhitecturii militare din afara Imperiului Roman. Construite cu ajutorul nor meșteri greci și romani, după cum afirmă unii istorici, așezările antice păstrează numeroase mistere și controverse:

Cea mai veche cetată, în stil elenistic
Istoricii au considerat așezarea de la Costești drept cea mai veche cetate dacică din Munții Orăștiei. Începuturile existenței ei sunt datate la sfârșitul secolului II. î. Hr. Costești a fost o cetate puternică, la baza căreia exista o mare așezare civilă. Sunt vizibile și în prezent rămășițele celor patru temple patrulatere, cu aliniamente de coloane, situate în interiorul așezării și în vecinătatea ei. Potrivit unor cercetători, Costești a fost reședința unor conducători ai dacilor, posibil chiar a lui Burebista. În timpul domniei acestuia, la mijlocul secolului I î. Hr., cetatea a intrat într-o nouă etapă de construcție, în care au fost folosite elementele de fortificație de tip elenistic. Cetatea a fost distrusă și incendiată în timpul primului război cu Traian, din anii 101 - 102 d., însă dacii au încercat refacerea ei. Ultima etapă de construcție a avut loc între cele două războaie daco-romane, când cetatea a fost refăcută. În anul 106, ea a fost însă cucerită și incendiată din nou, iar de atunci nu a mai fost reclădită.

Ce a fost înainte de Sarmizegetusa Regia?
Unul dintre misterele care încă nu au fost clarificate prin dovezi arheologice privește existența pe amplasamentul viitoarei Sarmizegetusa Regia a unei fortificații mai vechi. "Cercetătorii sitului consideră că pe viitorul amplasament al Sarmizegetusei regale era un loc de cult, devenit Muntele sacru al dacilor (Kogaionon), în prima jumătate a sec. I a.Chr., când Deceneu accede la titlul de mare preot. Un argument în acest sens este faptul că Strabon cunoștea existența muntelui Kogaionon, dar nu cunoștea Sarmizegetusa, care va fi menționată mai târziu de Ptolemeu, cu epitetul regală", informează autorii studiului "Cetățile Dacice din Munții Orăștiei", publicat de Institutul Național al Patrimoniului.

Cât de moderne erau cetățile dacice în vremea locuirii lor
Cetățile dacice din Munții Orăștiei au fost clădite cu ziduri de incintă din piatră, iar în vremea locuirii lor au reprezentat una dintre cele mai mari realizări ale arhitecturii militare din afara Imperiului Roman.  Tehnica modernă și inovativă în care au fost construite a reprezentat și unul dintre motivele care au stat la baza deciziei de le a introduce, în anul 1999, în Patrimoniul Mondial UNESCO. "Cetățile dacice reprezintă sinteza unică a unor influențe culturale externe și a unor tradiții locale în privința tehnicilor de construcție și a arhitecturii militare antice. Sunt expresia concretă a nivelului de dezvoltare excepțional al civilizației regatelor dacice de la sfârșitul mileniului I, înainte de Hristos. Ele sunt monumente exemplare pentru fenomenul evoluției de la centrele fortificate la aglomerările proto-urbane, caracteristice sfârșitului Epocii fierului în Europa", au fost criteriile pentru care au fost incluse în patrimonial UNESCO.

Murus dacicus
Tehnica de construcție a fortificațiilor a fost denumită murus Dacicus, care presupune ziduri de piatră de talie (legate la nivelul fiecărei asize prin tiranți de lemn) și emplekton din piatră sfărâmată și pământ bătut, adaptare originală a celor mai bune tradiții ale arhitecturii militare elenistice, susțin cercetătorii , implicați în "Programul Multianual de Cercetări Arheologice din Munții Orăștiei", finanțat de către Ministerul Culturii. Zidul Dacic este format din două ziduri exterioare clădite din blocuri de piatră cioplite sub formă de paralelipiped dreptunghic, aparent fără a se folosi mortar între ele. După așezarea fiecărui rând de blocuri, spațiul dintre cele două ziduri era umplut cu pietriș și piatră spartă amestecate cu lut și apoi compactate. Legătura dintre cele două ziduri era realizată prin intermediul unor grinzi din lemn ars care erau cioplite la capete sub formă de pană (coadă de rândunică), pentru a se bloca în șanțul săpat în partea superioară a blocului de piatră. Grosimea zidurilor de incintă variază între 1,5 și 3 metri, iar înălțimea lor era în jur de 6 – 8 metri. Înălțimea zidurilor ce mărginesc terasa XI de la Sarmizegetusa Regia ajungea însă până la 14 metri, cetatea fiind dotată și cu turnuri de apărare.

Rețea de apă curentă
Rămășițele unor conducte și cisterne de apă au fost descoperite în fostele cetăți dacice din Munții Orăștiei. Cucerirea Sarmizegetusei Regia a fost posibilă, potrivit unor istorici, după ce romanii au distrus conducta care alimenta cu apă așezarea. "Se pare că Traian tăiase conductele ce aduceau apa în cetatea de refugiu a Sarmizegetusei: așa s-ar explica dramatica scenă în care apărătorii capitalei dacice, sleiți de puteri, își împart ultimele picături de apă. E preludiul capitulării cetății care, după cum atestă descoperirile arheologice, va fi sistematic și cu sălbăticie distrusă împreună cu așezarea civilă și cu monumentala incintă sacră", scria istoricul Hadrian Daicoviciu. Și cetatea Blidaru reprezintă un exemplu al tehnicii avansate de construcție. Aprovizionarea cu apă a cetății de pe culmea dealului era asigurată prin cisterna care ar fi avut capacitatea de 200 de metri cubi. Cisterna se afla în afara zidurilor și era alimentată dintr-un izvor, cu ajutorul unei conducte de lut ars.

"Conducte din lut ars au fost găsite pe mai multe terase din apropierea cetății, traseele lor fiind uneori identificate pe mai mulți zeci metri. Tot pe Dealul Blidarului a fost descoperită, într-o stare excepțională de conservare, o cisternă săpătă în stâncă și căptușită cu scânduri din lemn", informau arheologii, potrivit cetăți-dacice.ro.

Misterul drumurilor și treptelor de piatră
Toate fortificațiile dacice din Munții Orăștiei au fost dotate cu scări monumentale din trepte masive de piatră, amplasate la intrarea în spațiul fortificat și, în unele cazuri, în interiorul așezărilor. Unele scări de piatră sau dalaje erau dotate cu balustrade de piatră sau de andezit. "Dalajele din piatră, sesizate mai ales în interiorul așezărilor, așezate direct pe sol au dimensiuni impresionante: la Sarmizegetusa Regia, drumul către zona sacră are o lărgime de circa cinci metri. La Luncani-Piatra Roșie, un alt drum cu dalaj de calcar a fost sesizat arheologic în direcția celei de a doua incinte a fortificației, având și o ramificație către clădirea absidată de pe platou", au informat cercetătorii citați în studiul publicat de Institutul Național al Patrimoniului.

Meșteri greci și romani
Cetatea de la Blidaru este considerată una dintre cele mai puternice așezări fortificate din Munții Orăștiei. Unele dintre zidurile ei aveau lățimea de cinci metri, potrivit istoricilor. "La ridicarea zidurilor au participat meșteri greci, pe unele din blocuri fiind incizate litere grecești precum Θ și Ɔ. Aceste litere și alte similare apar incizate pe blocuri în aproape toate cetățile dacice din Munții Orăștiei, fiind considerate semne de pietrar care marcau locul exact al unui bloc într-o anumită parte a zidului", informau arheologii implicați în "Programul Multianual de Cercetări Arheologice din Munții Orăștiei". Potrivit istoricului latin Dio Cassius, împăratul roman Domițian l-a sprijinit pe Decebal în construirea unor cetăți. "Domițian cheltuise foarte mulți bani pentru încheierea păcii, căci fără întârziere dădu lui Decebal nu numai însemnate sume de bani, dar și meșteri pricepuți la felurite lucrări folositoare în timp de pace și de război și făgădui să-i dea mereu multe", scria Dio Cassius.

Sistemul de fortificații
Capitala Daciei era bine protejată în fața invadatorilor, de un sistem de fortificații unitar. "O simplă privire pe hartă arată că fortificațiile de la Costești, Blidaru, Vârful lui Hulpe, Piatra Roșie, Bănița, ca și numeroasele elemente defensive de mai mică însemnătate, au fost concepute în vederea unui scop limpede: protejarea marelui centru economic, politic și religios-cultural de la Sarmizegetusa (Dealul Grădiștii). Cetățile menționate nu sunt simple centre tribale întărite. Ele sunt construite în astfel de locuri, încât se văd și se sprijină reciproc", scria istoricul Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii, publicat pentru prima dată în 1965, la Editura Științifică. Din aceste fortificații erau supravegheate căile de acces spre Sarmizegetusa Regia, iar în jurul lor erau așezări civile.

Cum arătau templele dacilor
Există numeroase contradicții privind modul în care arătau templele dacilor, pentru că s-au păstrat doar resturi din temeliile unor construcții cu caracter de cult. "Marile sanctuare dacice de la Sarmizegetusa și Costești nu aveau alt acoperiș decât cerul. Lipsesc cu totul urmele de țiglă, precum lipsesc și urmele de cărbune pe care le-ar fi lăsat inevitabil arderea acoperișurilor de șindrilă ale unor construcții atât pe mari. Această împrejurare se potrivește foarte bine cu o religie de esență urano-solară, dar nu cu una chtoniană", scria Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii. Alți istorici, ca Ion Horațiu Crișan, susțineau că sanctuarele și templele aveau acoperișuri, motivându-și afirmațiile prin nevoia dacilor de a folosi templele indiferent de vremea de afară.

Numai în zona sacră a vechii capitale a Daciei pre-romane au funcționat, potrivit unor istorici, nouă temple și sanctuare. Lăcașurile de cult nu lipseau nici din interiorul cetăților de apărare, construite în jurul Sarmizegetusei (Costești, Blidaru, Piatra Roșie). La Costești-Cetățuie se aflau patru temple patrulatere, amplasate pe patru terase ale dealului, amenajate de daci. În apropiere de cetatea de la Blidaru, în punctul "Pietroasa lui Solomon", s-au descoperit două temple patrulatere. În cetatea Piatra Roșie, la nord de incinta mică s-au descoperit plintele unui templu patrulater, scriu istoricii. Unele temple au fost construite din materiale aduse de la zeci de kilometri distanță. "Efortul necesar ridicării majorității acestor temple rezultă și din faptul că acolo unde materialul local nu corespundea cerințelor se aducea materialul de construcție din altă parte, chiar de la zeci de kilometri distanță. Astfel, în Munții Șureanu, s-a adus calcar de la Măgura Călanului și andezit de la Dealul Bejan, de lângă Deva", arăta Cristina Bodo, în cercetarea "Munții Orăștiei", centrul Regatului Dac, publicată în monografia județului Hunedoara.

Soarele de andezit
Soarele de andezit din Sarmizegetusa Regia este unul dintre cele mai misterioase astfel de construcții. "Datorită formei sale, acest pavaj circular de aproape șapte metri în diametru, așezat pe o temelie de blocuri calcaroase, își merită pe deplin numele de "soare de piatră" care i-a fost dat. El servea ca altar de jertfă; sub el se află un bloc cioplit în formă de lighean, care dă în canalul de scurgere: pe aici curgea apa folosită la ceremonii sau chiar sângele jertfelor", susținea istoricul Hadrian Daicoviciu. Teoria istoricul este contestată de alți cercetători. Dintre lăcașele de cult ale dacilor din Munții Orăștiei cel mai impresionant este Marele sanctuar rotund. De aici, dacii priveau către cerul înstelat, încercând să-i deslușească misterele. "Marele sanctuar rotund de la Sarmizegetusa cu așezarea ritmică a stâlpilor săi presupune efectuarea unor observații corești, mai naturale în cadrul cultelor solare decât în cel al adorării de divinități subpământene", informa Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii. Rolul exact al sanctuarului nu a fost deslușit, adăuga istoricul, dar se poate presupune că era folosit și ca un calendar.preluare: Adevărul.ro...

(Adevarul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Cum a practicat Eminescu gazetăria? Prima şi principala sa caracteristică e refuzul de a tranzacţiona meseria

Uitați-vă la mutra lui de Ministru care îngroapă Economia. Am ”rezolvat” și producția de energie electrică. Trecem la importuri

Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă-n poartă . În spatele afacerii Roșia Montană: Soros, bâlciul românesc, neomarxiștii și ungurii

Decizie judecătorească: Vaccinul produs de firma Glaxo provoaca autism! Vaccinul "Infanrix Hexa”, este un vaccin hexavalent, administrat in primul an de viata, care „protejează” de poliomielita, difterie, tetanos, hepatita B, tusea convulsiva, haemophilius

"Nasc și la Moldova, Oameni". 100 de medici români se opun Legii Vaccinării cu Forța, inițiată de neomarxiști. Medicii au lansat o scrisoare deschisă. Rușine oricărui medic care nu se alătură acestui demers.

România: Românii REFUZĂ VACCINAREA. Doar 30,1 % din populația României s-a vaccinat anti-COVID. Din Europa, doar Bulgaria are o rată de vaccinare mai mică

Rara Avis. Jocurile Olimpice. Canotoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș au adus prima medalie de aur pentru România

Două cutremure s-au produs în România, în noaptea de marți spre miercuri

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Ce a însemnat criza microcipurilor pentru Dacia. Uzina a pierdut peste 30.000 de mașini

Omenirea intră pe datorie. Resursele naturale generate de Pământ pentru 2021 vor fi consumate până pe 29 iulie

Desființarea SIIJ, subiect al întâlnirii dintre Kelemen Hunor și însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA. "Competențele ar trebui transferate Parchetului General"

Ion Cristoiu: Mihai Eminescu e un model pentru gazetarii de azi

Sora lui Cristiano Ronaldo a fost spitalizată cu pneumonie, după ce a făcut Covid

"Munca de acasă" se transformă în "munca de oriunde"?

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA, Marius Oprea. "Roșia Montană – Gold", un Caritas la care românii îi plătesc pe depunătorii americani și canadieni

În atenția șoferilor: circulația rutieră va fi oprită într-o zonă din București, de Ziua Imnului Național al României

Iulian Bulai anunță că USR PLUS va vota împotriva proiectului anti-LGBT anunțat de AUR. "Este o aberație"

Starea de oboseală la șoferi, din cauza căldurii. De la reacții întârziate până la adormire

Juniorul-minune David Popovici a prins finala la 100m liber. Este proba în care are cel mai bun timp al anului

Jocurile Olimpice. Careul de ași al probei de tenis feminin de la Tokyo 2020

Valul patru pune pe pauză relaxările. Ce se întâmplă de la 1 august? Anunțul dat de Florin Cîțu

Cum se va face accesul la UNTOLD pentru cei nevacinați

Pavilionul "Brâncuși" e aproape gata și arată spectaculos. Imagini în exclusivitate ale unei lucrări unice în lume

Avertizare METEO. ANM: Cod roșu de averse și vijelii în Bacău și Neamț

Coronavirus România LIVE UPDATE 28 iulie. Ultimul bilanț

Ciolacu, atac la adresa lui Cîțu: "După ce a ratat toate țintele de vaccinare, se preface că nu înțelege de ce"

Joey Jordison, cofondator și baterist al trupei Slipknot, a murit la 46 de ani

Coronavirus România LIVE UPDATE 28 iulie. O nouă zi cu peste 150 de cazuri raportate. Bilanț COVID-19 actualizat

După România, și Italia autorizează imunizarea copiilor de 12-17 ani cu vaccinul Moderna

Șapte constănțeni, între care și un copil de 10 ani, au fost infectați cu tulpina Delta a COVID-19. O femeie a decedat

Gabriela Firea cere plafonarea tarifelor la energie: "Peste 500.000 de români riscă să fie debranșați" / Replica ministrului Virgil Popescu

Coronavirus România LIVE UPDATE 28 iulie. Ultimul bilanț COVID-19

28 iulie - Ziua mondială de luptă împotriva hepatiei. Testare gratuită într-un județ din România

Accident grav, cu trei morți și un rănit, după ce o mașină s-a izbit de un copac

Marco De Veglia, guru al marketingului, a murit de Covid, după ce a susținut că este o simplă gripă

FOTO Vizită-surpriză în cantonamentul naționalei României de fotbal a nevăzătorilor

Nigeria: Președintele Muhammadu Buhari a profitat de vizita la Londra, ca să-și facă analizeze medicale

Se simplifică procesul de adopție. Ministerul Muncii: Mai puțină birocrație

Când am putea renunța complet la masca de protecție? Răspunsul dat de premierul Cîțu

Coronavirus. Primul român condamnat la închisoare pentru zădărnicirea combaterii bolilor

Pfizer crește prognoza de vânzări pentru vaccinul COVID-19 în 2021

(P) Cum a început Bezos Amazon.com și care a fost ideea care l-a făcut multimiliardar

Căutând dincolo de sistemul solar viața pe exoplanete

O fetiță de 11 ani din Sicilia a murit după ce s-a infectat cu varianta Delta a coronavirusului

Jocurile Olimpice de la Tokyo. România s-a calificat în finala olimpică la 8+1 rame cu echipajul feminin

Teodorovici pe urmele lui Turcan. Gafă a fostului ministru despre Eduard Novak: să câștige el măcar o medalie

Alertă METEO Cod portocaliu de furtuni puternice în două județe din România

Surpriză pe bursă. Rezultatele Alphabet, compania-mamă a Google, contrazic estimările analiștilor de pe Wall Street

Liderul deputaților USRPLUS, atac la Florin Cîțu: "Este direct responsabil de eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID"

HOROSCOP 28 iulie. Mercur intră în Leu. Aceste zodii atrag atenția orice ar face

Vremea în București: prognoză METEO cu furtuni și caniculă. Temperaturile ajung la 38 de grade

Povestea campioanei olimpice Ancuța Bodnar: iubirea pentru colegul Mihăiță Țigănescu a făcut-o să nu renunțe la canotaj!

Profitul OMV Petrom a ajuns la aproape un miliard de lei. Cererea de produse petroliere a revenit la nivelul pre-COVID

Bilanț negru pe șosele în weekend: 8 din cele 24 de victime au murit în ciocnirea frontală de pe DN2. "Există o soluție simplă și ieftină"

Dragnea: Cioloș (nepotul lui "Vulpe" si sorosisto-progresist la "Friends of Europe") a rămas aceeași păpușă a serviciilor; OUG 6, dată pentru a păstra SRI în câmpul tactic

Garda de Coastă i-a tăiat avântul unui sportiv nechibzuit, care pornise pe ruta maritimă Florida-New York într-o "roată de hamster"

România, eliminată de la Jocurile Olimpice. Naționala de fotbal nu a reușit să învingă Noua Zeelandă

SUA se declară extrem de îngrijorată de "atrocitățile" comise de talibani în Afganistan, dup retragerea trupelor NATO

Avionul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu a fost donat. Cine este noul proprietar


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16

Nr. de articole la aceasta sectiune: 945, afisate in 16 pagini.