06:34
Comentarii Adauga Comentariu

Cum au apărut, cu adevărat, ungurii? Au schimbat o rugăciune prin teroare, își spuneau "copiii pământului", beau sânge de cal și erau buni arcași călare

Triburile maghiare au făcut parte din penultimul val de migrații ale popoarelor de călăreți războinici stârniți din stepele estice. Specialiștii arată că erau nomazi și că erau experți ai trasului cu arcul din goana calului. Maghiarii sunt descriși și de cronicarii contemporani sosirii lor în Europa.

Dacă începând cu secolul al VIII-lea și până în secolul al X-lea, în cele mai multe mănăstiri vest-europene s-a auzit rugăciunea "Apără-ne, Doamne, de furia normanzilor!", la sfârșitul secolului al IX lea, rugăciunea a devenit mai ales în centrul și estul Europei cu "Apără-ne, Doamne, de furia ungurilor!". Și asta după ce, în anul 895, triburi de călăreți războinici au trecut în Bazinul Carpaților și, odată cu anul 900, au trecut Europa prin foc și sabie. 
 
Iuți și experți în mânuirea arcului din goana calului, acești războinici de elită în lupta călare au jefuit, zeci de ani, de la est la vest, bătrânul continent, fără ca cineva să le poată sta împotrivă. Au bătut până și la porțile Constantinopolelui sau ale domeniilor papale. 
 
Ei își spuneau magyari, dar, mai târziu, au căpătat și numele de unguri. Specialiștii au studiat, de-a lungul timpului, originea acestor războinici de stepă și au ajuns la o serie de concluzii. Totodată, despre maghiari sau unguri ne vorbesc și vechile cronici, scrise cu mâna tremurată în special de cronicarii germani, care așteptau în orice clipă să apară la orizont călăreții ce-și ziceau "copii pământului".
 
Ungurii, strămoși ai lui Noe
 
Ca orice popor, maghiarii au o poveste sau o legendă despre originile sale. Legenda a fost perpetuată ca un fapt credibil și adevărat de cronicarii medievali de origine maghiară. Astfel, maghiarii spuneau despre ei că se trag din Magog, un personaj biblic, fiul lui Iaphet și nepot al lui Noe, care locuia în stepele nord-pontice. De aici s-ar trage și numele de maghiar, dar și originea acestui popor.
 
Totodată, vechii cronicari maghiari credeau în mod fals că hunii sunt înaintașii ungurilor, având ca strămoș comun pe acest Magog. "Primul rege al Scithiei a fost Magog, fiul lui Iaphet, și poporul acela s-a numit moger, după regele Moger. Și din vița acestui rege se trage prea vestitul și prea puternicul rege Athila[...]. După un lung timp însă, din neamul aceluiași rege Magog s-a născut Ugek, tatăl ducelui Almus, din care-și trag originea ducii și regii Ungariei", scria Anonymus, secretarul regelui Bella al III lea (n.r. cel mai probabil), în cronica sa "Faptele ungurilor". 
 
Tot Anonymus precizează că maghiarii, neamul lui Magog, trăiau în "dentumoger", adică în zona râului Don, fiind numiți și maghiarii de pe Don, trăind, așa cum arată cronicarul maghiar, într-un ținut mlăștinos bogat în samuri. Personajul Magog apare, însă, ca strămoș mitic abia după creștinarea ungurilor. Triburile maghiare păgâne, așa cum arată academicianul și istoricul Victor Spinei, practicau șamanismul. Cel mai probabil, cerbul sau vulturul reprezentau animale totemice sau chiar strămoși mitici pentru maghiari. Cel puțin asta o dovedește și o altă versiune a legendei privind originea maghiarilor. În timp ce erau la vânătoare, frații Hunor și Magor întâlnesc un cerb alb magic, care-i călăuzește dincolo de "bălțile Meotide" până în zona Levediei, descoperind marile stepe. Totodată, în mitologia maghiară era întâlnit copacul vieții și o formă a zeiței-mamă.
 
Triburi formate în zona Uralilor
 
Dincolo de legendă, însă, triburile maghiare au o origine istorică bănuită de specialiști mai ales în urma cercetărilor istorice și arheologice. Aceștia au locuit, începând cu secolul al IV-lea d Hr, teritorii din zona munților Urali, fiind o populație ce vorbea o limbă fino-ugrică.  
"Ungurii descind din ramura ugrică a familiei de triburi fino-ugrice, care, la rândul lor, alcătuiau o branșă a populațiilor de limbă uralică. Fondul principal de cuvinte și structura gramaticală a maghiarei au fost preluate din limbile fino-ugrice. Și, mai precis, din cele ugrice", scria academicianul Victor Spinei, în lucrarea sa "Marile migrații". Locul de origine a acestor triburi maghiare, înainte de a poposi în stepe Mării Negre sau în zona Panoniei, este doar bănuit prin prisma cercetărilor arheologice. Se crede, însă, că aceștia locuiau în zona Uralilor la limita dintre Europa și Asia. 
"În ultima vreme, cei mai mulți specialiști fixează patria primitivă a fino- ugrilor fie între Volga și Munții Ural, fie între Ural și Obi sau, mai exact, între Ural și bazinul Tobolului și Ișimului, afluenți de pe partea stângă a lrtâșului. Încercările de a identifica pe strămoșii ungurilor cu purtătorii unor culturi corespunzătoare epocii bronzului și a fierului (Volosovo, Andronovo, Lomovatovo etc.) sînt departe de a putea fi dovedite, rămînînd în perimetrul simplelor ipoteze", adăuga Victor Spinei. Cu alte cuvinte, maghiarii sunt neamuri uralice, din ramura fino-ugrică, care au ocupat, încă din secolul I î Hr, zona Uralilor  și a stepelor vest-siberiene. 
 
Războinici maghiari FOTO pinterest.com
 
La un moment dat, din motive puțin cunoscute, au început să migreze către sud în special în Bashkiria o zonă situată în nordul Mării Negre și a Caucazului. Aici au locuit alături de triburi turcice, în special alături de bulgari, dar și de uralo-altaici, precum hunii sau onogurii. Alți orientaliști susțin că originea maghiarilor nu este uralică ci central-asiatică cunoscută drept Câmpia Turanică.
 
Oameni mici de statură cu părul împletit în șapte cozi
 
Ca aspect, vechii maghiari erau considerați de specialiști de statură mică sau medie, cu trăsături turcice sau uralice, pe alocuri mongoloide. Cel puțin asta arată descoperirile arheologice. "Trăsăturile rasiale turanoide, uraliene și pamiroide (n.r. - din zona Pamir, munți din Asia centrală) s-au dovedit a fi specifice pentru vîrful ierarhiei, iar cele mediteranoide, nordice și pamiroide pentru stratul mijlociu. Masa populației comune se caracteriza prin varietatea tipurilor, fiind dominată de componentele mediteranoide și nordice, urmate de acelea cromagnoide. 
 
Aceste diferențieri se datorează, desigur, fenomenelor de metisaj produse încă în momentul staționării ungurilor în regiunile est-europene, continuate și poate chiar amplificate o dată cu stabilirea în bazinul mijlociu al Dunării", preciza Victor Spinei. Totodată, se precizează că după plecarea din zona Donului, ungurii obșnuiau să poarte capul ras, lăsând doar către spate șapte cozi împletite, ca semn al legământului încheiat între cele șapte triburi angrenate în migrație către bazinul Carpaților.
 
Nomazi și războinici călare
 
Specialiștii, dar și vechii cronicari maghiari arată că populațiile maghiare erau nomade formate din crescători de vite care nu cultivau niciodată pământul. Trăiau, practic, din creșterea vitelor, dar, mai târziu, și din jaf. Specialiștii arată că au învățat traiul nomad chiar de la turcici, lângă care au locuit în Bashkiria și, mai apoi, în zona Donului.
 
"Vecinătatea sau chiar conviețuirea cu bulgarii, bașchirii, chazarii si alte comunități turanice, ori, eventual, chiar fuziunea cu uncie dintre ele explică influența profundă pe care aceste etnii au exercitat-o asupra ungurilor, atît din punct de vedere al modului de trai și al organizării social-politice, cît și în sfera lingvistică", preciza Spinei. Cronicarul lui Bela al III lea în "Faptele Ungurilor" detaliază și mai mult modul de trai al acestora. 
 
Invazia maghiarilor FOTO epicworldhistory.blogspot.com
 
"Ei nu aveau case făcute de meșteri, ci numai corturi pregătite din scoarță. Mâncau carne, pește, lapte și miere și aveau multe vite.Se îmbrăcau cu blănuri de samuri și de alte animale sălbatice", scria cronicarul maghiar. Specialiștii spun că principala avere a triburilor maghiare erau caii și vitele, pentru care căutau pășuni întinse. La fel ca mongolii sau hunii, maghiarii creșteau în șaua calului. De multe ori, acolo mâncau, dormeau și, mai ales, purtau război. De altfel, războinicii maghiari erau înmormântați cu tot cu cal. De multe ori, în călătoriile îndelungate prin stepă, beau sângele cailor, dacă rămâneau fără apă, obicei întâlnit și la huni, dar mai ales la mongoli. 
 
Cronicarul-călugăr german Reginaldo de Prum, contemporan cu invaziile maghiare în Europa, arăta că luptătorii unguri sunt foarte pricepuți în mânuirea arcului. Trăgeau precis din goana calului și foloseau strategia retragerilor simulate. Puteau chiar și în retragere să arunce săgeți cu precizie din întoarcere. Atacurile se desfășurau în viteză, evitând luptă îndelungată corp la corp. Ca armament mai foloseau, așa cum arată descoperirile timpurii, săbii curbe și ușoare. Totodată, ungurii au dat o atenție deosebită prelucării metalelor, după cum arată săpăturile arheologice efectuate în bazinul Dunării. În special prelucrau obiecte de podoabă și de harnașament.
 
Maghiari sau unguri
 
Triburile acestea au fost cunoscute sub două denumiri, de-a lungul istoriei. Inițial, maghiari și apoi unguri. Se pare că ei își spunea maghiari. Maghiar ar însemna "copiii / oamenii pământului" și arăta caracterul nomad al acestor populații. Mai precis, Magy, de origine ugriană, ar însemna pământ, iar "ar" ar fi "om" sau "ființă". De altel, sub denumirea de maghiari sunt cunoscuți și în primele cronici care-i atestă. Al-Madjghariyya le spune și geograful arab Ibn Rusta, în secolul X. Al-Bakri, un alt cronicar arab, pomenește același nume de maghiar.
 
 Călăreț ungur( în partea de jos a imaginii) ascuzându-se de o patrulă germană FOTO Angus MacBride
 
Tot în secolul al X-lea, împăratul bizantin Constantin VII Porphyrogenetul vorbește de clanul Megere. Totodată, începe, odată cu secolul al IX lea, să apară în cronici și denumirea de unguri atașată acestor populații, în special în 862, în cronica Annales Bertiniani. Acest nume de ungur ar venit de la triburile onogurilor, spune Victor Spinei, un popor turcic alături de care ar fi trăit ungurii în estul Europei și au ajuns să fie confudați cu aceștia. Mai există o variantă care explică că, de fapt, unguri înseamnă "zece săgeți" în limba maghiară veche, adică zece triburi unite. Și anonymus vine cu o explicați și spune că maghiarii s-au numit ungurii după ce au cucerit castrul Hung, în nordul Pannoniei. 
 
Ungurii împărțiți în șapte triburi
 
Specialiștii arată că ungurii sau maghiarii au avansat în stepe le nord-pontice sub presiunea altor neamuri. Au ajuns în zona Donului ș,i mai apoi, după un atac nimicitor al pecenegilor, triburile maghiare s-au dispersat și au ajuns să locuiască în zona numită Atelkuzu, adică țara dintre râuri, identificată de istorici cu zona dintre Nipru și Prut sau Nistru și Prut. Mai este o accepțiune prin care Atelkuzu ar fi fost situată între Don și Doneț.
"Între țara Bulgarilor și țara Esgal, cari sunt tot din bulgari, este hotarul maghiarilor. Și acești maghiari sunt un neam de turci. Și conducătorul lor cu 20,000 de călăreți. Și pe acest conducător îl numesc kende și acesta e numele stăpânului lor celui mai mare. Și pe acel conducător, care orânduește treburile, îl numesc djele, iar maghiarii fac ceea ce poruncește djle", explica persanul Gardizi, în cronica sa "Podoaba Istoriilor". 
Așa cum pomenea persanul, căpetenia maghiarilor s-ar fi numit "kende" sau "kemle" și era mai mult un lider sacru care împărțea puterea cu un comandant  militar numit "gyula". După cum arată majoritatea specialiștilor odată ajunși în Atelkuzu este atestată, în special de împăratul Constantin al VII lea Porphirogenetul, împărțirea lor distinctă în șapte triburi numite Jenő, Kér, Keszi, Kürt-Gyarmat, Megyer, Nyék and Tarján, conduse de șapte căpetenii Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba și Tuhutum. Almos, cel care a întemeiat dinastia Arpadiană, a fost ales comandat suprem, iar în secolul al IX-lea a început cucerirea Panonniei și, mai apoi, raidul asupra Europei. Triburile erau conduse de o aristocrație tribală, care beneficia de turme numeroase și de mai mulți cai. Totodată, această artistocrație avea și strămoși mitici.
 
Jurau bând sânge
 
Un alt aspect intersant scos la iveală de cronici este modul în care căpeteniile maghiare parafau înțelegerile. Erau un jurământ de sânge, după cum arată cronica lui Anonymus. Cele șapte căpetenii s-au legat prin jurământ reciproc, dar și față de Almos că vor respecta autoritatea sa, dar și uniunea tribală constituită. "După o datină păgână, vărsându-și propriul lor sânge într-un vas ratifică jurământul pentru ducele Almus", scria cronicarul maghiar. Practic, au băut sângele amestecat în acel vas, fiecare căpetenie, pentru a întregi jurământul. 
 

Preluare: ADevarul.ro


(Adevarul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Soroșistul Barna continuă să mintă de îngheață apele vara în cel mai pur stil bolșevic, Neobolșevicul cere din nou împotriva Constituției, Discriminarea Nevaccinaților

Statele Unite vor să limiteze imigrația prin reducerea sărăciei și combaterea corupției în țările de origine

Gimnasta Simone Biles: "Sufer de twisties". Este sindromul pierderii orientării în spațiu

SUA. Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) confirmă că încărcăturile virale la persoanele Vaccinate cu Delta sunt foarte infecțioase, așa că a decis ca VACCINAȚII să fie obligați să poarte măști

Ministrul Mihăilă anunță că tulpina Delta a prins rădăcini în România. Ne așteptăm la un număr mare de infecții

Ungaria și Polonia, jucători importanți în industria bateriilor electrice

Cluburile de noapte din Anglia au început să ceară la intrare certificatul de vaccinare

Joia neagră a României în cupele europene. Craiova, eliminată de albanezi din Conference League

COMENTARIU Valeriu ȘUHAN: În memoria unui cioban

Criză de muncitori în Ungaria. Serele de fructe și de legume s-ar putea închide

Cyril Thereau, regizor de film XXX. Fostul atacant de la FCSB, implicat într-un SCANDAL SEXUAL în Italia VIDEO

Noi proteste în capitala Slovaciei față de măsurile antiepidemice

O nouă înfrângere pentru fotbalul din România. Sepsi Sfântu Ghorghe eliminată din Conference League de Spartak Trnava, la lovituri de departajare

Tenis: Marele Bjorn Borg l-a felicitat pe românul Victor Cornea

Mecanicul băut al marfarului care s-a ciocnit la Fetești a fost reținut pentru 24 de ore

(P) Australian Open 2018: Prezentarea favoritelor la pariuri de pe tabloul feminin!

PROVERBE CU OI, LUPI, CIOBANI SI MIEI. "Din orișice lemn îți place, Fluier nu se poate face"

INCREDIBIL. Prof. univ. dr. Corvin Lupu: Dezvaluie planul prin care Ceausescu a fost tradat: "In 1989 depozitele alimentare ale României erau arhipline dar magazinele erau goale și românii nu aveau ce mânca"

În plină Pandemia, Guvernul progresist bagă Buletinele cu CIP, fără să consulte populația României

IGPR: A fost găsită minora de 15 ani din Mureș a cărei răpire fusese sesizată luni

Ioana Tufaru, IN DOLIU! A fost gasit MORT în casă. "Relaţia dintre noi devenise mai strânsă"

Bunesa Oana Marica l-a băgat "în probe" pe un celebru fotbalist. Ultima combinaţie din viaţa de noapte a Capitalei

Economia SUA a crescut cu 6,5% în trimestrul al doilea, dar performanța este sub așteptări

44 de milioane de euro pentru digitalizarea concursurilor pentru funcții publice din PNRR. De multe ori concursurile de angajare la stat sunt simple formalități

Reacția lui Gigi Becalii după eliminarea FCSB: "Cea mai rușinoasă înfrângere din istoria fotbalului românesc"

"A treia doză de vaccin". Israelul va adminstra o nouă doză de rapel Pfizer persoanelor de peste 60 de ani

SPUNE "NU" Regionalizării. Guvernul Cioloș - Soroș vrea să Regionalizeze România ca prim pas pentru o Europă Federală. Atenție procesul de regionalizare are loc peste tot în UE. Noile Regiuni sunt viitoare gubernii ale unei Europe Federale.

Un român cu un salariu brut de 1.000 de euro primește mai puțin "în mână" decât un polonez, un rus sau un kazah cu același salariu. "În România pur și simplu nu mai există oameni care să muncească"

Joe Biden va cere angajaților federali să se vaccineze, altfel vor fi supuși unor controale stricte

Bilanțul exploziei produse într-un complex industrial din Germania a ajuns la cinci morți

VAULT 7 Lovitură pentru CIA. Wikileaks a publicat "tone" de documente ale CIA în care dezvăluie cum telefoanele, calculatoarele şi televizoarele au fost transformate în instrumente de ascultare. Și Maşinile sunt controlate. CIA organizează cyberatacuri

Iulia Vântur, victima unui viol. Actrița este cap de afiș într-un film la Bollywood

Cât durează procesul de vaccinare la centrele drive thru. "Un minut și 30 de secunde pentru fiecare persoană"

Darius Râpă a câștigat pentru România prima medalie din istorie la escaladă sportivă

Bogdan Vlădău, SEX SĂLBATIC cu Cosmina Păsărin la Vara Ispitelor. "A fost o scenă filmată..."

Incendii masive de vegetație în sudul Turciei. Sute de pompieri implicați în eforturi de stingere a incendiilor

Ciolacu: Este exclus ca PSD să voteze un guvern minoritar PNL, în privința USR n-am luat o decizie

Ce este mielita transversă, boala de care suferea bateristul Joey Jordison, decedat în somn

Vijelie în București: O antenă a căzut peste două locuințe, două persoane au fost rănite

FEMEI SEXY la CRATIŢĂ. Cele mai intime fotografii cu tinere nud surprinse în BUCĂTĂRIE FOTO

Uitați-vă la mutra lui de Ministru care îngroapă Economia. Am ”rezolvat” și producția de energie electrică. Trecem la importuri

Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă-n poartă . În spatele afacerii Roșia Montană: Soros, bâlciul românesc, neomarxiștii și ungurii

Tulcea: Ponta - 42,76%, Iohannis - 26,25%, potrivit rezultatelor finale BEJ

Rara Avis. Jocurile Olimpice. Canotoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș au adus prima medalie de aur pentru România

Cum a practicat Eminescu gazetăria? Prima şi principala sa caracteristică e refuzul de a tranzacţiona meseria

Căutând dincolo de sistemul solar viața pe exoplanete

David Beckham, sărit de la organizarea nunții fiului său, Brooklyn, cu actrița miliardară Nicola Peltz

Un preot nevăzător împarte lumină în noaptea de Înviere. Credința l-a ajutat să depășească problemele cotidiene

Juan Carlos, fostul rege al Spaniei, și-ar fi spionat iubita cu ajutorul serviciilor secrete

A treia medalie olimpică la canotaj. Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă au cucerit medaliile de argint la dublu rame

Doliu în rock: a murit Dusty Hill, legendarul basist cu barbă de la ZZ Top

Baschetbalistul sloven Luka Doncic, petrecere cu votcă, poker și narghilea în Satul Olimpic

OFF/ON THE RECORD, 30 iulie 2021. Invitat, ora 20.00: Ionuț Moșteanu, liderul grupului parlamentar USR PLUS din Camera Deputaților

David Popovici n-a reușit minunea în finala de la 100m liber. Doar locul 7 pentru juniorul român

Roman Abramovich a acționat-o în judecată pe jurnalista care a scris că este "casierul lui Putin"

Ion Cristoiu: Înscrierea Roșiei Montane în Patrimoniul UNESCO – prea mult zgomot pentru nimic

Rezultate Loto 6/49, joi, 29 iulie 2021. Report record, de peste 5,94 milioane de euro, la Joker

Gestul iconic de pe podiumul Jocurilor Olimpice care îi nedumerește pe mulți. De ce mușcă sportivii medalia?

HOROSCOP 29 iulie 2021. Zodiile primesc a doua șansă

O nouă zi caniculară. Prognoza METEO specială: cum va fi vremea în București?


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 118, afisate in 2 pagini.