01:38
Comentarii Adauga Comentariu

"Doina Oilor la Fluier". Cuvantul doină provine din Substratul Românei *daīnā, cuvant ce provine la randul lui din rădăcina *deih₁- 'a se misca in cercuri, a se legana, a se misca sinuos' Cuvantul e o dovada a Continuitatii Daco-Romane la Nord de Dunare.

Cine-a zis ca nu ne tragem din daci?Nota Redactiei: Ro. doină provine din Substratul Românei *daīnā - cu ī-lung si ā-lung - care la rândul lui e un derivat ce provine din rădăcina Proto-Indo-Europeană PIE *deih₁- 'a se misca in cercuri, a se legana, a se misca sinuos'.

Cuvantul se regaseste astăzi și la popoarele lituanian și letonian, cu intelesul de "cântec".

Varianta daina - forma originara, se regaseste astazi si in limba romana, indeosebi in Ardeal. Ea s-a menținut în refrene, in unele versuri populare, în cântece de leagăn etc.

"Daina, daina, Hop, hop, hop! " (cântec popular din Ardeal)

"Cine a zis dintâi daina, arsă i-a fost inima! "
"Cine o zis dăinu-dăina, arsă i-a fost inima! " (cf. Șeineanu 1929)

Rădăcina ne indică că la origini DOINA nu era doar "un cântec" ci era "un cântec însoțit de un dans legănat care se desfășura fie sinuos, fie in cercuri". E foarte probabil ca acest dans sa fi fost un dans ritualic. Analiza temelor și motivelor de astăzi, teme și motive care au fost adaptate de-a lungul vremii la realitați mai recente, ne indică totuși că la origine ar putea fi vorba de un dans ritualic de jale, de o incantație prin care se invoca o pierdere, o dispariție, o lipsă.

Cuvântul nu se regăsește în limbile slave sau în alte limbi, prin urmare un împrumut dintr-o limba baltica in romana sau invers este exclus căci tinand cont de distanta ce separa Romania de Tarile Baltice, ar fi trebuit sa regasim cuvântul (și obiceiurile folclorice care-l insotesc), în vremuri relativ vechi, și intr-o limba "intermediara" prin care sa se fi putut propaga.

Mai mult, prezenta și importanta sa "masiva" atât în folclorul romanesc cât și în folclorul baltic ni-l indica ca fiind străvechi în ambele arealuri.

Prin urmare, formele comune pe care le regasim azi in limba romana și in limbile baltice, ne arata ca *daīnā nu doar ca era prezenta în limba dacilor ci ca ea coboară în timp cu încă câteva mii de ani bune mai devreme, atunci când strămoșii dacilor trăiau alături de strămoșii balticilor. La acea vreme diferențele de limba dintre ei erau doar dialectale și cel putin unele obiceiuri folclorice si religioase erau comune.

Acest contact proto-baltic - proto-dac, ținând cont de localizarea actuala a românilor și a balticilor, trebuie sa se fi produs undeva în nordul României de azi intr-un timp în care unele triburi dace se-tindeau și mai la nord decât România de azi în timp ce triburile baltice se-ntindeau și mai la sud. De altfel, cateva mii de ani mai târziu mai exact chiar în timpurile romane, istoricii romani indica prezenta unor triburi Dace pe Vistula, în Polonia de azi, ceea ce întărește ipoteza de mai sus.

Mai mult, absenta cuvântului la sud de Dunăre (cuvântul lipseste atat din Albaneza cat și din Dialectele Aromân și Megleno-roman) ne indica ca el a intrat din Dacă în Latină intr-un areal situat la Nord de Dunare.

De altfel el nu este un caz izolat. Cuvantul face parte dintr-un set de cuvinte străvechi, comune doar dialectului Daco-Român din nord și Limbilor Baltice. Nici unul dintre aceste cuvinte nu se regăsesc, nici în dialecte românești de la Sud de Dunăre și nici în Albaneză. Acest fapt indica existenta unui areal de romanizare distinct situat la nord de Dunăre, căci e foarte puțin probabil ca toate cuvintele ce au corespondențe baltice sa se fi pierdut la sud și sa se fi păstrat la nord.

Mai mult, acest lucru indică în mod clar, nu numai existența unui proces de romanizare distinct petrecut la nord de Dunăre dar și o continuitate a populației daco-romane la Nord de Dunăre.

Prin urmare, cuvântul doină e dovada vie a unui proces de Romanizare care a avut loc la Nord de Dunăre, proces de romanizare care de la un moment dat incolo, a continuat in izolare față de romanizarea care continua la Sud de Dunare. Căci "nordicul" cuvânt dac daina a intrat la un moment dat si s-a pastrat doar în Latina care se vorbea la Nord de Dunăre. Asta inseamna ca el a intrat din Daca "nordica" in arealul romanizat de la Nord de Dunăre DOAR dupa ce acest areal se izolase de restul arealului romanizat din Peninsula Balcanica. În caz contrar l-am fi regăsit și la sud. Ipoteza ca el s-ar fi pierdut doar la sud, mai târziu, cade din moment ce el nu e izolat ci avem un întreg set de cuvinte comune intre dialectul Daco-Roman din Nord și Limbile Baltice. Căci așa cum am spus e foarte puțin probabil ca toate cuvintele ce au corespondențe baltice sa se fi pierdut doar la sud și sa se fi păstrat doar la nord.

Iată o dovada clara despre romanizarea și continuitatea daco-romana de la Nord de Dunăre, romanizare si continuitate daco-romana "nordica" atât de contestată de unii și de alții.

Doina Oilor la Fluier - Doina RomaneascaDaina Lituaniană - Nalšia - Švinta Jona vakaralį - Aukštaitiška Joninių daina (Lithuanian St.John's Eve folk song)Daina Lituaniană - Auga kėime dagilelis (Lithuanian-Curonian orphan's folk song | Našlaičių liaudies daina)


Daina Lituaniana - Veronika Povilionienė_- Lietuvių liaudies daina - Leliumoj

Nota: Leliumoj indica un timp magic in timpul iernii, inainte de Craciun sau ceva similar. Se poate traduce cu "In Ajun". Dar ca sens si fonetica e similar cu "Ler-ul" nostru: "Dalbe flori, si Leru-i Ler", daca n-o fi chiar el.

Leliumoj siuntė mane leliumoj
Gailus šešurėlis leliumoj
Leliumoj žiemos čėsy leliumoj
Basų per tiltų leliumoj
Leliumoj, kad parneštau leliumoj
Lauko ugnies leliumoj,
Leliumoj vasaros sniego leliumoj,
Žiemos šėko leliumoj.
Leliumoj ir sutikau lėliumoj
Są tėvulį leliumoj.
Leliumoj, ma dukrela, leliumoj,
Ma, vaikeli leliumoj
Leliumoj, kur tu bėgi leliumoj
Žiemos čėsy leliumoj
Basa per tiltų leliumoj.
Leliumoj, ma tėvuli, leliumoj
Siuntė mani šešurėlis leliumoj
Leliumoj, kad parneštau leliumoj
Leliumoj lauko ugnies leliumoj,
Leliumoj vasaros sniego leliumoj,
Žiemos šėko leliumoj.
Leliumoj, ma dukrela, leliumoj,
Ma vaikeli, leliumoj
Leliumoj, tu nubėkie, leliumoj
Galan lauko leliumoj.
Leliumoj, tu paimkie, leliumoj
Baltų akmenėlį leliumoj,
Leliumoj tai tau bus tai leliumoj
Lauko ugnis leliumoj.
Leliumoj, tu nubėki, leliumoj
Pamarėsna, leliumoj.
Leliumoj, tu paimkie, lemiumoj
Marių putų, leliumoj,
Leliumoj, tai tau bus tai leliumoj
vasaros sniegas leliumoj.
Leliumoj, tu nubėkie, leliumoj
Žalion girion leliumoj
Leliumoj, tu palaužkie, leliumoj
Žalių skujų leliumoj,
Leliumoj, tai tau bus tai leliumoj
Žiemos šėkas leliumoj.

Coborătul oilor de la Munte

Doină, stil muzical cu trăsături intonaționale (II, 2) și structurale proprii, aparținând genului liric neocazional. Terminologie pop.: „cântec lung”, „lung”, „îndelungat”, „oltenesc”, „ca la Jii” (Oltenia); „de codru”, „de jale”, „de ducă”, „oltenesc”, „haiducesc”, „cucu” (Muntenia); „de jale”, „a frunzii” (Moldova); „hore lungă”, „de jele” (Transilvania).

Se pare că termenul arhaic a fost daina, cuvânt de origine indo- europ., cunoscut astăzi și de popoarele lituanian și letonian, cu semnificație de cântec. În zilele noastre termenul daina s-a menținut în refrene*, versuri, în cântecul* de leagăn, cântecul liric etc.

Deși originea d. se pierde în trecutul îndepărtat, aparține substratului, primele atestări le deținem din sec. 17 (Mathesius), apoi sec. 18 (D. Cantemir, Fr. Sulzer).

D. a avut o importanță deosebită în viața poporului, îndeplinind mai multe funcții prin asocierea melodiei cu texte variate ocazionale (bocet*, cântec de secetă, de nuntă, de leagăn) și neocazionale [cântec bătrânesc – v. baladă (IV)].

Bela Bartók și Const. Brăiloiu, care i-au definit trăsăturile specifice, arată că până la începutul sec. 20, în unele regiuni (Oaș, Ugocea, Transilvania de S), d. și-a conservat plurifuncționalitatea.

D. este o melopee* pe care executantul o improvizează într-o continuă variație*, pe baza unor formule (I, 4) și procedee tradiționale.

Trăsături specifice: suflu larg al frazelor* muzicale care se aștern pe versuri octosilabice, ritm* liber, în parlando rubato, [v. sistem (II, 6)] gruparea formulelor în perioade* muzicale ample, inegale (numite de C. Brăiloiu „strofe elastice”), în care se disting trei părți:

interjecția (cu un anumit profil și caracter sporadic) continuată cu o formulă inițială,

un număr variabil de formule mediane

și formula finală, fiecare având trăsături proprii.

Sunetele principale ale structurilor modale* – cele mai frecvente sunt eolicul, doricul, cu sau fără trepte mobile, mai rar structuri pentatonice* sau prepentatonice – sunt bogat ornamentate*.

Cei doi piloni, în interiorul cărora se desfășoară melopeea, sunt stabili, asigurând perioadei muzicale o configurație aparte.

Deși în trecut d. a avut circulație generală, în ultimul sec. s-a menținut în S și E Carpaților, în Transilvania de N, mai rar în alte zone, unde însă se întâlnește mai mult în formă instr.

Caracterul d. este reținut, intens liric, iar în asociație cu texte haiducești sau de revoltă socială devine dramatic, viguros (Delavrancea).

Elemente stilistice:

culoarea sunetului (în N Transilvaniei și al Olteniei;

emisiune cu sunete „sughițate”,

cu lovituri de glotă,

emisiune numită de Bartók Schluckstöne),

o anumită manieră de pronunțare a vocalelor,

de purtare a vocii (1),

de modificare a sunetului în timpul execuției,

modalitatea de îmbinare a versului cu melodia,

lărgirea versului peste tiparul octosilabic prin interjecții, refrene,

„sunete de sprijin” (Cocișiu),

utilizarea resurselor agogice, cu mari contraste de tensiune.

D. exteriorizează o gamă variată de sentimente și idei, de un profund realism, specific artei orale:

dragostea cu toate nuanțele sale,

iubirea de muncă,

îmbinată cu iubirea de natură, de pământul strămoșeșc,

jalea,

atitudinea față de exploatare, de război,

lupta pentru libertate socială.

Temele haiducești, exprimate în viziune lirică, confirmă viața grea a poporului care și-a făurit din cântec un mijloc de „stâmpărare”, de alinare a suferințelor, de solidarizare pentru același ideal.

Astăzi, prin d. se înțelege, în mod eronat, orice melodie bogată în ornamente și executată în parlando rubato.

D. vocală este executată și din instr. tradiționale (fluier*, cimpoi*, din frunză).

Cu toate că stilul d. este unitar, s-au cristalizat, în decursul vremurilor, câteva diferențieri regionale care nu afectează trăsăturile fundamentale ale stilului muzical și straturile structurale, ca de ex.:

d. de tip arhaic,

d. „oltenească”, care s-a dezvoltat în procesul execuției de profesioniști (lăutari*),

doina haiducească,

doina-cântec, care, păstrând formulele specifice stilului improvizatoric, tinde să se cristalizeze în forme concise, fixe.

V. Rep. păstoresc.

sursa : Dictionar de Teorie Muzicala


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Cum a practicat Eminescu gazetăria? Prima şi principala sa caracteristică e refuzul de a tranzacţiona meseria

Uitați-vă la mutra lui de Ministru care îngroapă Economia. Am ”rezolvat” și producția de energie electrică. Trecem la importuri

Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă-n poartă . În spatele afacerii Roșia Montană: Soros, bâlciul românesc, neomarxiștii și ungurii

Decizie judecătorească: Vaccinul produs de firma Glaxo provoaca autism! Vaccinul "Infanrix Hexa”, este un vaccin hexavalent, administrat in primul an de viata, care „protejează” de poliomielita, difterie, tetanos, hepatita B, tusea convulsiva, haemophilius

"Nasc și la Moldova, Oameni". 100 de medici români se opun Legii Vaccinării cu Forța, inițiată de neomarxiști. Medicii au lansat o scrisoare deschisă. Rușine oricărui medic care nu se alătură acestui demers.

România: Românii REFUZĂ VACCINAREA. Doar 30,1 % din populația României s-a vaccinat anti-COVID. Din Europa, doar Bulgaria are o rată de vaccinare mai mică

Rara Avis. Jocurile Olimpice. Canotoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș au adus prima medalie de aur pentru România

Două cutremure s-au produs în România, în noaptea de marți spre miercuri

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Ce a însemnat criza microcipurilor pentru Dacia. Uzina a pierdut peste 30.000 de mașini

Omenirea intră pe datorie. Resursele naturale generate de Pământ pentru 2021 vor fi consumate până pe 29 iulie

Desființarea SIIJ, subiect al întâlnirii dintre Kelemen Hunor și însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA. "Competențele ar trebui transferate Parchetului General"

Ion Cristoiu: Mihai Eminescu e un model pentru gazetarii de azi

Sora lui Cristiano Ronaldo a fost spitalizată cu pneumonie, după ce a făcut Covid

Iulian Bulai anunță că USR PLUS va vota împotriva proiectului anti-LGBT anunțat de AUR. "Este o aberație"

"Munca de acasă" se transformă în "munca de oriunde"?

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA, Marius Oprea. "Roșia Montană – Gold", un Caritas la care românii îi plătesc pe depunătorii americani și canadieni

În atenția șoferilor: circulația rutieră va fi oprită într-o zonă din București, de Ziua Imnului Național al României

Starea de oboseală la șoferi, din cauza căldurii. De la reacții întârziate până la adormire

Juniorul-minune David Popovici a prins finala la 100m liber. Este proba în care are cel mai bun timp al anului

Jocurile Olimpice. Careul de ași al probei de tenis feminin de la Tokyo 2020

Valul patru pune pe pauză relaxările. Ce se întâmplă de la 1 august? Anunțul dat de Florin Cîțu

Cum se va face accesul la UNTOLD pentru cei nevacinați

Pavilionul "Brâncuși" e aproape gata și arată spectaculos. Imagini în exclusivitate ale unei lucrări unice în lume

Avertizare METEO. ANM: Cod roșu de averse și vijelii în Bacău și Neamț

Coronavirus România LIVE UPDATE 28 iulie. Ultimul bilanț

Ciolacu, atac la adresa lui Cîțu: "După ce a ratat toate țintele de vaccinare, se preface că nu înțelege de ce"

Joey Jordison, cofondator și baterist al trupei Slipknot, a murit la 46 de ani

După România, și Italia autorizează imunizarea copiilor de 12-17 ani cu vaccinul Moderna

Coronavirus România LIVE UPDATE 28 iulie. O nouă zi cu peste 150 de cazuri raportate. Bilanț COVID-19 actualizat

Șapte constănțeni, între care și un copil de 10 ani, au fost infectați cu tulpina Delta a COVID-19. O femeie a decedat

Coronavirus România LIVE UPDATE 28 iulie. Ultimul bilanț COVID-19

Gabriela Firea cere plafonarea tarifelor la energie: "Peste 500.000 de români riscă să fie debranșați" / Replica ministrului Virgil Popescu

28 iulie - Ziua mondială de luptă împotriva hepatiei. Testare gratuită într-un județ din România

Accident grav, cu trei morți și un rănit, după ce o mașină s-a izbit de un copac

Marco De Veglia, guru al marketingului, a murit de Covid, după ce a susținut că este o simplă gripă

FOTO Vizită-surpriză în cantonamentul naționalei României de fotbal a nevăzătorilor

Nigeria: Președintele Muhammadu Buhari a profitat de vizita la Londra, ca să-și facă analizeze medicale

Se simplifică procesul de adopție. Ministerul Muncii: Mai puțină birocrație

Când am putea renunța complet la masca de protecție? Răspunsul dat de premierul Cîțu

Coronavirus. Primul român condamnat la închisoare pentru zădărnicirea combaterii bolilor

Pfizer crește prognoza de vânzări pentru vaccinul COVID-19 în 2021

(P) Cum a început Bezos Amazon.com și care a fost ideea care l-a făcut multimiliardar

Căutând dincolo de sistemul solar viața pe exoplanete

O fetiță de 11 ani din Sicilia a murit după ce s-a infectat cu varianta Delta a coronavirusului

Jocurile Olimpice de la Tokyo. România s-a calificat în finala olimpică la 8+1 rame cu echipajul feminin

Teodorovici pe urmele lui Turcan. Gafă a fostului ministru despre Eduard Novak: să câștige el măcar o medalie

Surpriză pe bursă. Rezultatele Alphabet, compania-mamă a Google, contrazic estimările analiștilor de pe Wall Street

Alertă METEO Cod portocaliu de furtuni puternice în două județe din România

Liderul deputaților USRPLUS, atac la Florin Cîțu: "Este direct responsabil de eșecul campaniei de vaccinare anti-COVID"

HOROSCOP 28 iulie. Mercur intră în Leu. Aceste zodii atrag atenția orice ar face

Povestea campioanei olimpice Ancuța Bodnar: iubirea pentru colegul Mihăiță Țigănescu a făcut-o să nu renunțe la canotaj!

Profitul OMV Petrom a ajuns la aproape un miliard de lei. Cererea de produse petroliere a revenit la nivelul pre-COVID

Bilanț negru pe șosele în weekend: 8 din cele 24 de victime au murit în ciocnirea frontală de pe DN2. "Există o soluție simplă și ieftină"

Vremea în București: prognoză METEO cu furtuni și caniculă. Temperaturile ajung la 38 de grade

Dragnea: Cioloș (nepotul lui "Vulpe" si sorosisto-progresist la "Friends of Europe") a rămas aceeași păpușă a serviciilor; OUG 6, dată pentru a păstra SRI în câmpul tactic

Garda de Coastă i-a tăiat avântul unui sportiv nechibzuit, care pornise pe ruta maritimă Florida-New York într-o "roată de hamster"

România, eliminată de la Jocurile Olimpice. Naționala de fotbal nu a reușit să învingă Noua Zeelandă

Avionul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu a fost donat. Cine este noul proprietar

SUA se declară extrem de îngrijorată de "atrocitățile" comise de talibani în Afganistan, dup retragerea trupelor NATO


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16

Nr. de articole la aceasta sectiune: 960, afisate in 16 pagini.