10:51
Comentarii Adauga Comentariu

_ Lista personalităţilor recompensate de Academia Română: George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele şi Anca Damian, între personalităţile premiate

Lista personalităţilor recompensate de Academia Română: George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele şi Anca Damian, între personalităţile premiate

Actorii George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele, Maia Morgenstern şi Dorel Vişan şi regizoarea Anca Damian se numără între personalităţile recompensate de Academia Română cu distincţii speciale, relatează NEWS.RO.

Academia Română va decerna, pe 8 decembrie 2021, premiile pentru anul 2019. Evenimentul se va desfăşura în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu participarea membrilor Adunării Generale şi a premianţilor.

Ca în fiecare an, domeniile avute în vedere sunt reprezentate în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române şi anume: literatură şi filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, ştiinţe tehnice, tehnologia informaţiei, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, sociologie, psihologie, filosofie, arte plastice, teatrale şi muzicale.

Cu acest prilej, în cadrul evenimentului, Academia Română va acorda 9 diplome „Meritul Academic“ şi 8 diplome „Distincţia Culturală“.

Lista completă a premiilor şi diplomelor acordate

I. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

1. Premiul „Timotei Cipariu“

Lucrarea: Gramatica limbii române

Autori: Ion Bărbuţă şi Elena Constantinovici

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“

Lucrarea: Ediţie cronologică integrală Mihai Eminescu, Opere, vol. I: Cronologii şi simbioze poetice (1866- 1876); vol. II: Cronologii şi simbioze poetice (1877-1883)

Autor: Valentin Coşereanu

3. Premiul „Ion Creangă“

Lucrarea: Undeva în Transilvania

Autor: Mirel Taloş

4. Premiul „Titu Maiorescu“

Lucrarea: «Grup sburător». Trăitul şi scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu.

Autor: Ligia Tudurachi

5. Premiul „Lucian Blaga“

Volumul: Autenticitatea, sensuri şi nonsensuri. Teorii româneşti interbelice în contexte europene

Autor: Ştefan Firică

6. Premiul „Mihai Eminescu“

Volumul: Trecere, petrecere

Autor: Ioana Ieronim (Ioana Latham)

7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

II. ŞTIINţE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE

1. Premiul „Vasile Pârvan“

a) Lucrarea: The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman Empire (1st c. BC – 3rd c. AD)

Autor: Sorin Cociş

b) Lucrarea: Siret – „Dealul Ruina“. Aşezarea fortificată din epoca timpurie a fierului

Autor: Ion Mareş

2. Premiul „Dimitrie Onciul“

Lucrarea: Valori ale ortodoxiei româneşti. Mănăstirea Căldăruşani (vol. I-II)

Autor: Florin Şerbănescu

3. Premiul „George Bariţiu“

Lucrarea: Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania

Autor: Aurel Rustoiu

4. Premiul „Nicolae Iorga“

Lucrarea: Unirea Basarabiei cu România şi recunoaşterea ei internaţională

Autor: Valentin Burlacu (Republica Moldova)

5. Premiul „Nicolae Bălcescu“

Lucrarea: Securitatea şi exilul intelectualilor români în Italia

Autor: Anca Stângaciu

6. Premiul „A.D. Xenopol“

Lucrarea: Relaţiile diplomatice româno-italiene în timpul Primului Război Mondial 1914-1918

Autor: Mihail Dobre

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“

Lucrarea: Populaţia românească din Peninsula Balcanică

Autor: Dorin Lozovanu (Republica Moldova)

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“

Lucrarea: Românii din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş în Primul Război Mondial (părţile I şi II)

Editor: Ioan Popa

III. ŞTIINŢE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow“

a) Lucrarea: Global and blow-up radial solutions for quasilinear elliptic systems arising in the study of viscous, heat conducting fluids.

Autor: Marius Ghergu

b) Lucrarea: Generalized q-Gaussian von Neumann algebras with coefficients I: Relative strong solidity.

Autor: Bogdan Teodor Udrea

2. Premiul „Gheorghe Ţiţeica“ – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Lazăr“ – Nu se acordă

4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Nu se acordă

5. Premiul „Spiru Haret“

Monografia: Diffusion in random Fields – Application to transport in Groundwater

Autor: Nicolae Suciu

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“

Monografia: Lipschitz Functions

Autori: Ştefan Cobzaş şi Adriana Nicolae

7. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria ştiinţelor şi tehnicii) – Secţia de ştiinţe matematice nu are propuneri

IV. ŞTIINŢE FIZICE

1. Premiul „Constantin Miculescu“

Grupul de lucrări: Modelarea macroscopică a generării de armonice superioare în configuraţii existente experimental

Autori: Katalin Kovács şi Valer Toşa

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Grupul de lucrări: Modelări teoretice ale heterostructurilor feroelectrice

Autor: Lucian Dragoş Filip

3. Premiul „Ştefan Procopiu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Horia Hulubei“ – Nu se acordă

5. Premiul „Radu Grigorovici“

Grupul de lucrări: Noi biosenzori nanostructuraţi şi proceduri electrochimice pentru determinarea de iniţiatori ai stresului oxidativ, al efectului asupra biomoleculelor şi mecanisme de reglare ale acestuia.

Autori: Mădălina Maria Bârsan, Teodor Adrian Enache şi Victor Constantin Diculescu

V. ŞTIINŢE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Neniţescu“

Grupul de lucrări: Polimeri siliconici concepuţi pentru traductoare pe bază de elastomeri

Autor: Codrin Ţugui

2. Premiul „I. G. Murgulescu“

a) Grupul de lucrări: Materiale şi nanomateriale avansate cu design şi proprietăţi adaptate pentru multiple aplicaţii

Autor: Irina Atkinson

b) Grupul de lucrări: Utilizarea complementară a metodelor spectroscopice pentru investigarea sistemelor supramoleculare.

Autor: Iulia Matei

3. Premiul „Gheorghe Spacu“

Grupul de lucrări: Contribuţii în domeniul chimiei coordinative şi organometalice a elementelor staniu şi plumb şi sinteză de tectoni organostaniu în ingineria cristalină

Autor: Adrian-Alexandru Someşan

4. Premiul „Nicolae Teclu“

Grupul de lucrări: Contribuţii în domeniul catalizei heterogene cu aplicaţii în energetica hidrogenului: stocare chimică şi utilizare

Autor: Mihaela Diana Lazăr

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“

Grupul de lucrări: Structuri heterociclice oligomere şi polimere pentru materiale avansate în (opto)electronică

Autor: Cătălin-Paul Constantin

VI. ŞTIINŢE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviţă“ – Nu se acordă

2. Premiul „Grigore Antipa“ – Nu se acordă

3. Premiul „Nicolae Simionescu“

Grup de 16 lucrări 2016-2019 pe tema: Identificarea de noi molecule cu potenţial terapeutic, anticanceros şi antoproliferativ

Autor: Valentin Zaharia

4. Premiul „Emanoil Teodorescu“

Suită de 9 lucrări 2011-2019 în domeniul: Mecanismele de generare şi menţinere a durerii neuropatice (activarea microfagelor şi microgliilor, rolul chemokinelor în activitatea canalelor ionice din neuronii ganglionilor dorsali spinali)

Autor: Violeta Ristoiu

VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu“

Lucrarea: Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea

Autori: Andrei Briceag, Anastasia Yanchilina (SUA), William B.F. Ryan (SUA), Marius Stoica* şi Mihaela Melinte*

2. Premiul „Ludovic Mrazec“

Lucrarea: When a mudstone was actually a “sand”: Results of a sedimentological investigation of the bituminous marl formation (Oligocene), Eastern Carpathians of Romania.

Autori: Juergen Schieber (SUA), Crina Miclăuş*, Anca Seserman, Bei Liu (SUA) şi Juan Teng (SUA)

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“

Lucrarea: Degradation processes of iron-sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic mixtures

Autori: Nicolae Har, Alexandru Lăzărean, Mihai Iliescu, Nicolae Ciont şi Ioan Florin Abrudan

4. Premiul „Ştefan Hepites“

a) Lucrarea: Using Vertical Electrical Soundings to characterize seawater intrusions in the southern area of Romanian Black Sea coastline

Autori: Bogdan Mihai Niculescu, Gina Andrei

b) Lucrarea: Structural and Geodynamic Ideas on the Galati-Izvoarele Seismic-Prone Area (Eastern Romania)

Autori: Lucian Beşuţiu*, Mihail Diaconescu, Luminiţa Zlăgnean şi Andreea Craiu

5. Premiul „Simion Mehedinţi“

a) Lucrarea: Future land use/cover changes in Romania: regional simulations based on CLUE-S model and CORINE land cover database

Autori: Gheorghe Kucsicsa, Elena-Ana Popovici*, Dan Bălteanu**, Ines Grigorescu*, Monica Dumitraşcu* şi Bianca Mitrică (Dumitrescu)*

b) Lucrarea: Ţinutul Ciceului – Analiză regională

Autor: Alexandra-Camelia Marian-Potra

VIII. ŞTIINŢE TEHNICE

1. Premiul „Aurel Vlaicu“

a) Grupul de lucrări: Mecanica materialelor compozite

Autori: Dan Mihai Constantinescu şi Ştefan Sorohan

b) Cartea: Convertoare de curent continuu hibride

Autori: Octavian Cornea, Dan Hulea şi Nicolae Muntean

2. Premiul „Traian Vuia“

a) Cartea: Metode numerice în tehnică

Autori: Nicolae Ursu-Fischer şi Mihai Ursu

b) Grupul de lucrări: Sistem radar bistanic cu receptor fix de sol şi transmiţător de oportunitate satelitar (Bistatic radar system with a fixed ground-based receiver and spaceborne transmitter of opportunity)

Autori: Andrei Anghel şi Remus Cacoveanu

3. Premiul „Henri Coandă“

Cartea: Introduction in optimisation of industrial robots: theory and applications

Autori: Cornel Brişan, Cătălin Boantă şi Veturia Chiroiu*

4. Premiul „Constantin Budeanu“

a) Cartea: Percepţia prin particule

Autor: Radu Dănescu

b) Grupul de lucrări: Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics (Cercetări multidisciplinare la confluenţa învăţării automate, a viziunii computerizate şi a roboticii).

Autori: Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveţia), Fabian Mentzer (Elveţia), Michael Tschannen (Elveţia), Luc Van Gool (Elveţia)

5. Premiul „Anghel Saligny“

Cartea: Tratat de inginerie termică în clădiri

Autor: Mihai Ilina şi Cătălin Lungu

6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria ştiinţelor şi tehnicii)

Cartea: Radarul românesc. O istorie vie

Coordonator: Anton Muraru

IX. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică

Lucrarea: Cercetări privind floarea soarelui în Republica Moldova

Autor: Maria Duca

2. Premiul „Traian Săvulescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Marin Drăcea“ – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protectia mediului

Lucrarea: Forest Science for a Sustenable Forestry and Human Wellbeing

Autori: Ecaterina Nicoleta Apostol, Mihai Andrei Tănase, Constantin Nechita, Ionuţ-Silviu Pascu şi Marius Budeanu

4. Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie

a) Lucrarea: Tratat de legumicultură specială

Autori: Costel Vînătorul, Bianca Muşat şi Camelia Bratu

b) Lucrarea: Alternative Swine Management Systems

Autori: Ioan Huţu, Gary Onan

X. ŞTIINŢE MEDICALE

1. Premiul „Iuliu Haţieganu“

Lucrarea: Tratat de patologie şi chirurgie esofagiană

Coordonatori: Silviu Constantinoiu, Ioan Cordoş, Constantin Ciuce şi Viorel Scripcaru

2. Premiul „Daniel Danielopolu“

Lucrarea: Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research

Autori: Alisa G. Keywoods (SUA) şi Costel C. Darie

3. Premiul „Gheorghe Marinescu“

Lucrarea: Adicţia digitală – boală a scietăţii postmoderne

Autor: Adina-Brînduşa Baciu

4. Premiul „Victor Babeş“

Lucrarea: Autopsii medico-istorice

Autor: Octavian Buda

5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

6. Premiul „Ştefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

XI. ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

Ştiinţe economice

1. Premiul „Petre S. Aurelian“

Grupul de lucrări cu tema Integrarea monetară şi incertitudinea economică.

The micro-foundations of an open economy money demand: An application to central and eastern European countries, Journal of Macroeconomics, 60, 2019; The money demand and the loss of interest for the euro in Romania, Applied Economics Letters, Vol.26, No.3, 2019; Does the U.S. economic policy uncertainty connect financial markets? Evidence from oil and commodity currencies, Energy Economics, 83, 2019.

Autor: Claudiu Tiberiu Albulescu

2. Premiul „Virgil Madgearu“

Lucrarea: Productivitatea muncii şi performanţa în agricultură

Autor: Costel C. Negrei

3. Premiul „Victor Slăvescu“

Lucrarea: Afaceri internaţionale performante în secolul 21. Noi abordări şi soluţii

Autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela Belu şi Dorel Paraschiv

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“

Lucrarea: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018)

Autori: Luminiţa Chivu*, Valeriu Ioan-Franc**, George Georgescu* şi Jean-Vasile Andrei

Sociologie

5. Premiul „Dimitrie Gusti“

Lucrarea: Sociologia proastei guvernări în România interbelică

Autor: Bogdan Bucur

6. Premiul „Henri H. Stahl“

Lucrarea: Boieri şi aristocraţi români în secolul al XIX-lea - studiu de mentalitate şi moravuri în spaţiul privat

Autor: Elena Olariu

Ştiinţe Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

8. Premiul „Simion Bărnuţiu“

Lucrarea: Răspunderea contractuală. O analiză juridică şi economică

Autor: Cristian Paziuc

9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE şI PEDAGOGIE

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“

Lucrarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, vol. I-II

Autori (coordonatori): Ion-Ovidiu Pânişoară şi Marin Manolescu

2. Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

3. Premiul „Ion Petrovici“ – Nu se acordă

4. Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă

5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“

Lucrarea: Omul lăuntric. Andrei Scrima şi fizionomia experienţei spirituale

Autor: Ioan Alexandru Tofan

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

Creaţie muzicală

1. Premiul „George Enescu“ – Nu se acordă

Muzicologie

2. Premiul „Ciprian Porumbescu“

Lucrarea: Cărţile psalmilor. Reflexii în sonor

Autor: Carmen Stoianov

Istoria artei

3. Premiul „George Oprescu“

Lucrarea: Picturi murale extrase: istorie, restaurare, monitorizare

Autor: Maria-Magdalena Drobotă

Artă plastică

4. Premiul „Ion Andreescu“

Lucrarea: Expoziţia Gestul în desen (Muzeul de Artă Constanţa, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi)

Autor: grafician Florin Stoiciu

Etnografie şi folclor

5. Premiul „Simion Florea Marian“ – Nu se acordă

Creaţie arhitectonică

6. Premiul „Duiliu Marcu“

Lucrarea: Ambasada statului Kuwait din Bucureşti (finalizată şi recepţionată în 2019)

Autori: Dr.arh. Vladimir Arsene

Artele spectacolului

7. Premiul „Aristizza Romanescu“

a) Lucrarea: „Călătoria fantastică a Maronei” (coproducţie România, Franţa, Belgia)

Autor: regizor Anca Damian

b) Lucrările: „Mazurka” (regia Alexandru Hausvater şi „Scripcarul pe acoperiş” (regia Andrei Munteanu)

Autor: scenograf Viorica Petrovici

XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1. Premiul „Grigore Moisil“

Opera: Grup de şapte lucrări cu tema Învăţare nesupervizată, reguli de asociere relaţională şi aplicaţii.

Autor: Gabriela Czibula

2. Premiul „Mihai Drăgănescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Tudor Tănăsescu“

Opera: Grup de două lucrări: Deep Learning Neural Architecture in Emotion Recognition forRomanian Language; Noisy Speech Emotion Recognition in Romanian Language

Autori: Marius Dan Zbancioc şi Monica Feraru

4. Premiul „Gheorghe Cartianu“ – Nu se acordă

* a mai primit un Premiu al Academiei Române

** este membru al Academiei Române

Diplome „Meritul Academic“ şi diplome „Distincţia Culturală“

Diploma „Meritul Academic“

1. Lucia Hossu-Longin, jurnalist şi realizator de televiziune – pentru excepţionala activitate culturală şi cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani

2. Prof.univ.dr. Gábor Xantus, director de imagine, scenarist – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice

3. Dr. Aron Xantus, regizor – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice

4. Centrul de Studii Transilvane – pentru deosebita activitate ştiinţifică şi editorială şi cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reînfiinţare

5. Constantin-Emil Ursu, director general al Muzeului Naţional al Bucovinei – pentru înaltul profesionalism şi permanenta colaborare cu Academia Română

6. Prof.dr. Gheorghe Marinică, coordonator al volumului Monografia Ploieştiului – în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti

7. Prof.dr. Constantin Trestioreanu, preşedintele Societăţii Culturale „Ploieşti – Mileniul III“, coordonator al volumului Monografia Ploieştiului – în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti

8. Filiala din Timişoara a Academiei Române – pentru activitatea deosebită şi contribuţia adusă la îmbogăţirea ştiinţei şi culturii şi cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţare

9. Dr. Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României – în semn de recunoaştere şi preţuire a întregii activităţi de cercetare şi publicare de documente

Diploma „Distincţia Culturală“

1. Revista „Oraşul“, revistă de cultură urbană – pentru activitatea deosebită de prezentare şi îmbunătăţire a imaginii urbanismului şi arhitecturii Clujului şi cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înfiinţare

2. Octavian Hoandră, scriitor, realizator de televiziune – pentru opera jurnalistică şi obiectivitatea reflectării Academiei Române

3. George Mihăiţă, actor, director al Teatrului de Comedie – pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română

4. Horaţiu Mălăele, actor, regizor, caricaturist – pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română

5. Conf.univ.dr. Mireille-Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ – pentru activitatea culturală de înaltă ţinută şi parteneriatul fructuos dintre Academia Română şi Biblioteca Centrală Universitară

6. Maia Morgenstern, actriţă, director al Teatrului Evreiesc de Stat – pentru excepţionala activitate teatrală şi colaborarea constantă cu Academia Română

7. Dorel Vişan, actor – pentru înalta artă actoricească şi permanenta sa colaborare cu Academia Română

8. Radu Boroianu, regizor, om de cultură – pentru eleganta sa dăruire culturală şi preţuirea manifestată faţă de Academia Română.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Un gunoi de țară TOTALITARISTĂ numită AUSTRALIA. Președintele sârb lansează un atac extraordinar asupra Australiei asupra lui Novak Djokovic

Dr. Scott Atlas: "Negarea imunității naturale este pur și simplu fără precedent în istoria modernă, faptele dovedite și decenii de imunologie fundamentală sunt cumva negate.”

CU CE SE OCUPĂ SECURIȘTII PROGRESIȘTI, PENTRU CA LUMEA SĂ NU SCOATĂ LA IVEALĂ MINCIUNILE LOR. Cercetătorii folosesc inteligența artificială pentru a analiza tweet-urile care dezbat vaccinarea și schimbările climatice

După ce a băut cu tot guvernul în fiecare vineri pe acoperiș, Boris Johnson va impune interzicerea consumului de alcool la locul de muncă în Downing Street după incidentul Partygate

Cum fac politică cei de la USR, porecliți Uniunea lui SOROS din România. NOAPTEA MINȚII: administrația Fritz vrea să TAIE APA CALDĂ noaptea, după ce a DUBLAT facturile

Cu ce se mai ocupă soroșiștul Plicușor Ban. ATENȚIE BUCUREȘTI VEȚI PUTEA CITI PE SITE-UL PRIMĂRIEI CĂ NU AVEȚI CĂLDURĂ ȘI APĂ CALDĂ. Nicuşor Dan, : „Primăria nu va mai fi o cutie neagră, iar cei care depun cereri vor putea urmări traseul solicitării lor”

Deputatul Radu Cristescu (PSD), despre facturile uriașe la energie: 'Cât timp va mai lăsa Guvernul ca firmele străine să-și bată joc de milioane de clienți?'

Abuz peste abuz. Bestialitatea guvernului progresist australian nu are limite. Coreea de Nord e o țară democrată pe lângă Australia. Australia confirmă că Novak Djokovic a fost interzis din țară TREI ANI

Rhian Sugden își etalează silueta și fundul piersic într-un bikini galben într-un snap sfârâit înapoi

_ Dancing On Ice 2022: Oti Mabuse arată incredibil în rochia de bal Chanel roșie cu volane

_ Criza energetică. Pachetul de ajutor este gata. Anunţul lui Ciolacu

_ Kate Middleton este „ceea ce are nevoie familia regală”, spune fostul angajat, în timp ce firma se confruntă cu vremuri grele

Un excelent articol scris de Active News. Articolul îi demască pe RINO-cerii pseudo-conservatori Papahagi

_ Australian Open: Sârbul Miomir Kecmanovic a vrut să câştige pentru Djokovic

_ Denise Van Outen sosește pentru apariție la televizor... în timp ce fostul Eddie Boxshall își îneacă durerile

Nu-l lasă să joace. Penitenciar a fost, Penitenciar a rămas. Colonia Penitenciară numită Australia îl va deporta pe cel mai bun jucător din lume din toate timpurile. Novak Djokovic va fi deportat din Australia după ce a pierdut recursul din cauza vizei

Olivia Culpo etalează abdomene „sculptate în copilărie” în bikini roșu pentru a traversa Marea Cortez cu echipă

_ Fostul iubit al lui Jodi Anasta, Warren Ginsberg, „se întâlnește” cu modelul OnlyFans Indi Thew

_ Judecătorul din județul Otsego se pronunță �n favoarea Iron Pig Smokehouse asupra guvernatorului Michigan Gretchen Whitmer și MDHHS

_ Nadal regretă absenţa lui Djokovic de la actuala ediţie a Openului Australiei

_ Avertisment pentru clienții Raiffeisen Bank: banca închide aproape toate casieriile

_ Știri despre transfer LIVE: Atacantul de la Liverpool, Roberto Firmino, s-a „oferit Barcelonei” pentru 16,5 milioane de lire sterline

_ Australia Open Starul sârbesc pe care Novak Djokovic l-a interzis din țară de TREI AN

AFL WAG Alex Pike, 44 de ani, se etalează cu niște sâni într-un bikini foarte suplu

_ Nadal îşi lansează candidatura la recordul de Grand Slam, zdrobindu-l pe americanul Marcos Giron

_ Happy Mondays' Bez îi încântă pe fani în timp ce poartă o CASTĂ CRASH pe DOI

Agricultură cu ROBOTI. Trei roboţi ajută fermierii să cureţe solul de buruieni şi să planteze

Georgia Steel de la Love Island ridică temperaturile în bikini negru

_ Facturile gospodăriilor urmează să crească aproape dublu față de prognoza de luna trecută

_ Brentford oferă lui Christian Eriksen un contract de șase luni

_ Kendall Jenner arată șic în haine de iarnă complet negru în timp ce merge pe pârtii cu prietenii în Aspen

_ Ministrul Economiei anunță deschisă competiția: finanțare de 500 de milioane de euro

_ Comuna cu cea mai MARE RATĂ de vaccinare din România BATE RECORDUL la infectări: a ajuns la 18.5 la mia de locuitor

_ Obiectivele Partidului Umanist Social-Liberal pentru 2022

_ Ce ar putea cumpăra o familie din Londra din salariul mediu?

_ ANDREW PIERCE: Uniunea bogată Unite a luat bani pentru concedii

_ Elsa Hosk are abdomene sculptate într-un blazer decupat... după ce a sărbătorit 12 ani de sobrietate

_ Cum să slăbești rapid: Mama cu patru copii dezvăluie cum a slăbit 10 kg în doar 12 SĂPTĂMINI

_ DOMINIC LAWSON: bătutul Boris Johnson trebuie să se bucure de umilirea acelor demolați disperați de Brexit

_ Comunicare defectuoasă în cazul polițistului care a accidentat mortal o fetiță pe trecerea de pietoni, în Capitală

_ Încălcatorii regulilor COVID sunt mai probabil să fie condamnați de cei cu opinii politice opuse

_ Barcelona „scurtă cinci ținte potențiale în timp ce încearcă să obțină două acorduri de împrumut”

_ PSD vine cu un plan de măsuri pentru scăderea facturilor la energie

_ Kyle Sandilands logodit: prețul uriașului inel cu diamante al lui Tegan Kynaston

_ ALERTĂ ÎNCEP concedierile în sistemul bugetar: 415 salariați PRIMESC notificările

_ Legendarul jurnalist sportiv Scot Palmer a murit la vârsta de 84 de ani

_ Polițistul care a făcut dublu accident a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

_ Sarah Jayne Dunn dezvăluie că se simte „liberă” după demiterea lui Hollyoaks

_ Anglia: Ben Stokes ar putea sări peste sezonul IPL din acest an, după ce a lovit Ashes

_ Bordeaux sunt interesați să-l semneze pe fundașul Newcastlei, Fabian Schar, în această lună

_ Dr. Denisa Zaharia – “Aparatul dentar transparent, folosit şi de Khloe Kardashian, Justin Bieber sau Eva Longoria – vedeta anului 2022 in ortodontie”

_ Australian Open: Matteo Berrettini dezvăluie probleme cu stomacul cu o glumă cu obiectivul camerei

_ Peach PRC este gay: cântăreața australiană și TikTok iese ca lesbiană

_ Vedeta de fitness, Emily Skye, împărtășește un comentariu crud care a făcut-o „obsedată” de „grăsimea de pe burtă încăpățânată”

_ Robbie Williams detaliază cum a fost căutat de un asasin

_ AFL 2022: Sunt dezvăluite câștigurile influențelor Rebecca Judd și Nadia Bartel

_ HOWLER, portarul din Coasta de Fildeș, Ali Sangare, dăruiește Sierra Leonei un egalizator în ultimul suflu

_ Jennifer Lopez arată șic într-o fustă albă cu nasturi în timp ce își duce gemenii Emme și Max la prânz

_ Ucraina spune că Rusia se află în spatele atacului cibernetic care a alterat site-urile guvernamentale cu mesaje amenințătoare

_ Prințesa rusă Olga Romanoff, în vârstă de 71 de ani, dezvăluie că caută dragoste


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2447, afisate in 41 pagini.ieri 12:28