10:51
Comentarii Adauga Comentariu

_ Lista personalităţilor recompensate de Academia Română: George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele şi Anca Damian, între personalităţile premiate

Lista personalităţilor recompensate de Academia Română: George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele şi Anca Damian, între personalităţile premiate

Actorii George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele, Maia Morgenstern şi Dorel Vişan şi regizoarea Anca Damian se numără între personalităţile recompensate de Academia Română cu distincţii speciale, relatează NEWS.RO.

Academia Română va decerna, pe 8 decembrie 2021, premiile pentru anul 2019. Evenimentul se va desfăşura în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu participarea membrilor Adunării Generale şi a premianţilor.

Ca în fiecare an, domeniile avute în vedere sunt reprezentate în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române şi anume: literatură şi filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, ştiinţe tehnice, tehnologia informaţiei, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, sociologie, psihologie, filosofie, arte plastice, teatrale şi muzicale.

Cu acest prilej, în cadrul evenimentului, Academia Română va acorda 9 diplome „Meritul Academic“ şi 8 diplome „Distincţia Culturală“.

Lista completă a premiilor şi diplomelor acordate

I. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

1. Premiul „Timotei Cipariu“

Lucrarea: Gramatica limbii române

Autori: Ion Bărbuţă şi Elena Constantinovici

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“

Lucrarea: Ediţie cronologică integrală Mihai Eminescu, Opere, vol. I: Cronologii şi simbioze poetice (1866- 1876); vol. II: Cronologii şi simbioze poetice (1877-1883)

Autor: Valentin Coşereanu

3. Premiul „Ion Creangă“

Lucrarea: Undeva în Transilvania

Autor: Mirel Taloş

4. Premiul „Titu Maiorescu“

Lucrarea: «Grup sburător». Trăitul şi scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu.

Autor: Ligia Tudurachi

5. Premiul „Lucian Blaga“

Volumul: Autenticitatea, sensuri şi nonsensuri. Teorii româneşti interbelice în contexte europene

Autor: Ştefan Firică

6. Premiul „Mihai Eminescu“

Volumul: Trecere, petrecere

Autor: Ioana Ieronim (Ioana Latham)

7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

II. ŞTIINţE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE

1. Premiul „Vasile Pârvan“

a) Lucrarea: The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman Empire (1st c. BC – 3rd c. AD)

Autor: Sorin Cociş

b) Lucrarea: Siret – „Dealul Ruina“. Aşezarea fortificată din epoca timpurie a fierului

Autor: Ion Mareş

2. Premiul „Dimitrie Onciul“

Lucrarea: Valori ale ortodoxiei româneşti. Mănăstirea Căldăruşani (vol. I-II)

Autor: Florin Şerbănescu

3. Premiul „George Bariţiu“

Lucrarea: Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania

Autor: Aurel Rustoiu

4. Premiul „Nicolae Iorga“

Lucrarea: Unirea Basarabiei cu România şi recunoaşterea ei internaţională

Autor: Valentin Burlacu (Republica Moldova)

5. Premiul „Nicolae Bălcescu“

Lucrarea: Securitatea şi exilul intelectualilor români în Italia

Autor: Anca Stângaciu

6. Premiul „A.D. Xenopol“

Lucrarea: Relaţiile diplomatice româno-italiene în timpul Primului Război Mondial 1914-1918

Autor: Mihail Dobre

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“

Lucrarea: Populaţia românească din Peninsula Balcanică

Autor: Dorin Lozovanu (Republica Moldova)

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“

Lucrarea: Românii din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş în Primul Război Mondial (părţile I şi II)

Editor: Ioan Popa

III. ŞTIINŢE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow“

a) Lucrarea: Global and blow-up radial solutions for quasilinear elliptic systems arising in the study of viscous, heat conducting fluids.

Autor: Marius Ghergu

b) Lucrarea: Generalized q-Gaussian von Neumann algebras with coefficients I: Relative strong solidity.

Autor: Bogdan Teodor Udrea

2. Premiul „Gheorghe Ţiţeica“ – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Lazăr“ – Nu se acordă

4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Nu se acordă

5. Premiul „Spiru Haret“

Monografia: Diffusion in random Fields – Application to transport in Groundwater

Autor: Nicolae Suciu

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“

Monografia: Lipschitz Functions

Autori: Ştefan Cobzaş şi Adriana Nicolae

7. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria ştiinţelor şi tehnicii) – Secţia de ştiinţe matematice nu are propuneri

IV. ŞTIINŢE FIZICE

1. Premiul „Constantin Miculescu“

Grupul de lucrări: Modelarea macroscopică a generării de armonice superioare în configuraţii existente experimental

Autori: Katalin Kovács şi Valer Toşa

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Grupul de lucrări: Modelări teoretice ale heterostructurilor feroelectrice

Autor: Lucian Dragoş Filip

3. Premiul „Ştefan Procopiu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Horia Hulubei“ – Nu se acordă

5. Premiul „Radu Grigorovici“

Grupul de lucrări: Noi biosenzori nanostructuraţi şi proceduri electrochimice pentru determinarea de iniţiatori ai stresului oxidativ, al efectului asupra biomoleculelor şi mecanisme de reglare ale acestuia.

Autori: Mădălina Maria Bârsan, Teodor Adrian Enache şi Victor Constantin Diculescu

V. ŞTIINŢE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Neniţescu“

Grupul de lucrări: Polimeri siliconici concepuţi pentru traductoare pe bază de elastomeri

Autor: Codrin Ţugui

2. Premiul „I. G. Murgulescu“

a) Grupul de lucrări: Materiale şi nanomateriale avansate cu design şi proprietăţi adaptate pentru multiple aplicaţii

Autor: Irina Atkinson

b) Grupul de lucrări: Utilizarea complementară a metodelor spectroscopice pentru investigarea sistemelor supramoleculare.

Autor: Iulia Matei

3. Premiul „Gheorghe Spacu“

Grupul de lucrări: Contribuţii în domeniul chimiei coordinative şi organometalice a elementelor staniu şi plumb şi sinteză de tectoni organostaniu în ingineria cristalină

Autor: Adrian-Alexandru Someşan

4. Premiul „Nicolae Teclu“

Grupul de lucrări: Contribuţii în domeniul catalizei heterogene cu aplicaţii în energetica hidrogenului: stocare chimică şi utilizare

Autor: Mihaela Diana Lazăr

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“

Grupul de lucrări: Structuri heterociclice oligomere şi polimere pentru materiale avansate în (opto)electronică

Autor: Cătălin-Paul Constantin

VI. ŞTIINŢE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviţă“ – Nu se acordă

2. Premiul „Grigore Antipa“ – Nu se acordă

3. Premiul „Nicolae Simionescu“

Grup de 16 lucrări 2016-2019 pe tema: Identificarea de noi molecule cu potenţial terapeutic, anticanceros şi antoproliferativ

Autor: Valentin Zaharia

4. Premiul „Emanoil Teodorescu“

Suită de 9 lucrări 2011-2019 în domeniul: Mecanismele de generare şi menţinere a durerii neuropatice (activarea microfagelor şi microgliilor, rolul chemokinelor în activitatea canalelor ionice din neuronii ganglionilor dorsali spinali)

Autor: Violeta Ristoiu

VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu“

Lucrarea: Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea

Autori: Andrei Briceag, Anastasia Yanchilina (SUA), William B.F. Ryan (SUA), Marius Stoica* şi Mihaela Melinte*

2. Premiul „Ludovic Mrazec“

Lucrarea: When a mudstone was actually a “sand”: Results of a sedimentological investigation of the bituminous marl formation (Oligocene), Eastern Carpathians of Romania.

Autori: Juergen Schieber (SUA), Crina Miclăuş*, Anca Seserman, Bei Liu (SUA) şi Juan Teng (SUA)

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“

Lucrarea: Degradation processes of iron-sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic mixtures

Autori: Nicolae Har, Alexandru Lăzărean, Mihai Iliescu, Nicolae Ciont şi Ioan Florin Abrudan

4. Premiul „Ştefan Hepites“

a) Lucrarea: Using Vertical Electrical Soundings to characterize seawater intrusions in the southern area of Romanian Black Sea coastline

Autori: Bogdan Mihai Niculescu, Gina Andrei

b) Lucrarea: Structural and Geodynamic Ideas on the Galati-Izvoarele Seismic-Prone Area (Eastern Romania)

Autori: Lucian Beşuţiu*, Mihail Diaconescu, Luminiţa Zlăgnean şi Andreea Craiu

5. Premiul „Simion Mehedinţi“

a) Lucrarea: Future land use/cover changes in Romania: regional simulations based on CLUE-S model and CORINE land cover database

Autori: Gheorghe Kucsicsa, Elena-Ana Popovici*, Dan Bălteanu**, Ines Grigorescu*, Monica Dumitraşcu* şi Bianca Mitrică (Dumitrescu)*

b) Lucrarea: Ţinutul Ciceului – Analiză regională

Autor: Alexandra-Camelia Marian-Potra

VIII. ŞTIINŢE TEHNICE

1. Premiul „Aurel Vlaicu“

a) Grupul de lucrări: Mecanica materialelor compozite

Autori: Dan Mihai Constantinescu şi Ştefan Sorohan

b) Cartea: Convertoare de curent continuu hibride

Autori: Octavian Cornea, Dan Hulea şi Nicolae Muntean

2. Premiul „Traian Vuia“

a) Cartea: Metode numerice în tehnică

Autori: Nicolae Ursu-Fischer şi Mihai Ursu

b) Grupul de lucrări: Sistem radar bistanic cu receptor fix de sol şi transmiţător de oportunitate satelitar (Bistatic radar system with a fixed ground-based receiver and spaceborne transmitter of opportunity)

Autori: Andrei Anghel şi Remus Cacoveanu

3. Premiul „Henri Coandă“

Cartea: Introduction in optimisation of industrial robots: theory and applications

Autori: Cornel Brişan, Cătălin Boantă şi Veturia Chiroiu*

4. Premiul „Constantin Budeanu“

a) Cartea: Percepţia prin particule

Autor: Radu Dănescu

b) Grupul de lucrări: Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics (Cercetări multidisciplinare la confluenţa învăţării automate, a viziunii computerizate şi a roboticii).

Autori: Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveţia), Fabian Mentzer (Elveţia), Michael Tschannen (Elveţia), Luc Van Gool (Elveţia)

5. Premiul „Anghel Saligny“

Cartea: Tratat de inginerie termică în clădiri

Autor: Mihai Ilina şi Cătălin Lungu

6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria ştiinţelor şi tehnicii)

Cartea: Radarul românesc. O istorie vie

Coordonator: Anton Muraru

IX. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică

Lucrarea: Cercetări privind floarea soarelui în Republica Moldova

Autor: Maria Duca

2. Premiul „Traian Săvulescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Marin Drăcea“ – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protectia mediului

Lucrarea: Forest Science for a Sustenable Forestry and Human Wellbeing

Autori: Ecaterina Nicoleta Apostol, Mihai Andrei Tănase, Constantin Nechita, Ionuţ-Silviu Pascu şi Marius Budeanu

4. Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie

a) Lucrarea: Tratat de legumicultură specială

Autori: Costel Vînătorul, Bianca Muşat şi Camelia Bratu

b) Lucrarea: Alternative Swine Management Systems

Autori: Ioan Huţu, Gary Onan

X. ŞTIINŢE MEDICALE

1. Premiul „Iuliu Haţieganu“

Lucrarea: Tratat de patologie şi chirurgie esofagiană

Coordonatori: Silviu Constantinoiu, Ioan Cordoş, Constantin Ciuce şi Viorel Scripcaru

2. Premiul „Daniel Danielopolu“

Lucrarea: Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research

Autori: Alisa G. Keywoods (SUA) şi Costel C. Darie

3. Premiul „Gheorghe Marinescu“

Lucrarea: Adicţia digitală – boală a scietăţii postmoderne

Autor: Adina-Brînduşa Baciu

4. Premiul „Victor Babeş“

Lucrarea: Autopsii medico-istorice

Autor: Octavian Buda

5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

6. Premiul „Ştefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

XI. ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

Ştiinţe economice

1. Premiul „Petre S. Aurelian“

Grupul de lucrări cu tema Integrarea monetară şi incertitudinea economică.

The micro-foundations of an open economy money demand: An application to central and eastern European countries, Journal of Macroeconomics, 60, 2019; The money demand and the loss of interest for the euro in Romania, Applied Economics Letters, Vol.26, No.3, 2019; Does the U.S. economic policy uncertainty connect financial markets? Evidence from oil and commodity currencies, Energy Economics, 83, 2019.

Autor: Claudiu Tiberiu Albulescu

2. Premiul „Virgil Madgearu“

Lucrarea: Productivitatea muncii şi performanţa în agricultură

Autor: Costel C. Negrei

3. Premiul „Victor Slăvescu“

Lucrarea: Afaceri internaţionale performante în secolul 21. Noi abordări şi soluţii

Autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela Belu şi Dorel Paraschiv

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“

Lucrarea: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018)

Autori: Luminiţa Chivu*, Valeriu Ioan-Franc**, George Georgescu* şi Jean-Vasile Andrei

Sociologie

5. Premiul „Dimitrie Gusti“

Lucrarea: Sociologia proastei guvernări în România interbelică

Autor: Bogdan Bucur

6. Premiul „Henri H. Stahl“

Lucrarea: Boieri şi aristocraţi români în secolul al XIX-lea - studiu de mentalitate şi moravuri în spaţiul privat

Autor: Elena Olariu

Ştiinţe Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

8. Premiul „Simion Bărnuţiu“

Lucrarea: Răspunderea contractuală. O analiză juridică şi economică

Autor: Cristian Paziuc

9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE şI PEDAGOGIE

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“

Lucrarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, vol. I-II

Autori (coordonatori): Ion-Ovidiu Pânişoară şi Marin Manolescu

2. Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

3. Premiul „Ion Petrovici“ – Nu se acordă

4. Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă

5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“

Lucrarea: Omul lăuntric. Andrei Scrima şi fizionomia experienţei spirituale

Autor: Ioan Alexandru Tofan

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

Creaţie muzicală

1. Premiul „George Enescu“ – Nu se acordă

Muzicologie

2. Premiul „Ciprian Porumbescu“

Lucrarea: Cărţile psalmilor. Reflexii în sonor

Autor: Carmen Stoianov

Istoria artei

3. Premiul „George Oprescu“

Lucrarea: Picturi murale extrase: istorie, restaurare, monitorizare

Autor: Maria-Magdalena Drobotă

Artă plastică

4. Premiul „Ion Andreescu“

Lucrarea: Expoziţia Gestul în desen (Muzeul de Artă Constanţa, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi)

Autor: grafician Florin Stoiciu

Etnografie şi folclor

5. Premiul „Simion Florea Marian“ – Nu se acordă

Creaţie arhitectonică

6. Premiul „Duiliu Marcu“

Lucrarea: Ambasada statului Kuwait din Bucureşti (finalizată şi recepţionată în 2019)

Autori: Dr.arh. Vladimir Arsene

Artele spectacolului

7. Premiul „Aristizza Romanescu“

a) Lucrarea: „Călătoria fantastică a Maronei” (coproducţie România, Franţa, Belgia)

Autor: regizor Anca Damian

b) Lucrările: „Mazurka” (regia Alexandru Hausvater şi „Scripcarul pe acoperiş” (regia Andrei Munteanu)

Autor: scenograf Viorica Petrovici

XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1. Premiul „Grigore Moisil“

Opera: Grup de şapte lucrări cu tema Învăţare nesupervizată, reguli de asociere relaţională şi aplicaţii.

Autor: Gabriela Czibula

2. Premiul „Mihai Drăgănescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Tudor Tănăsescu“

Opera: Grup de două lucrări: Deep Learning Neural Architecture in Emotion Recognition forRomanian Language; Noisy Speech Emotion Recognition in Romanian Language

Autori: Marius Dan Zbancioc şi Monica Feraru

4. Premiul „Gheorghe Cartianu“ – Nu se acordă

* a mai primit un Premiu al Academiei Române

** este membru al Academiei Române

Diplome „Meritul Academic“ şi diplome „Distincţia Culturală“

Diploma „Meritul Academic“

1. Lucia Hossu-Longin, jurnalist şi realizator de televiziune – pentru excepţionala activitate culturală şi cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani

2. Prof.univ.dr. Gábor Xantus, director de imagine, scenarist – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice

3. Dr. Aron Xantus, regizor – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice

4. Centrul de Studii Transilvane – pentru deosebita activitate ştiinţifică şi editorială şi cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reînfiinţare

5. Constantin-Emil Ursu, director general al Muzeului Naţional al Bucovinei – pentru înaltul profesionalism şi permanenta colaborare cu Academia Română

6. Prof.dr. Gheorghe Marinică, coordonator al volumului Monografia Ploieştiului – în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti

7. Prof.dr. Constantin Trestioreanu, preşedintele Societăţii Culturale „Ploieşti – Mileniul III“, coordonator al volumului Monografia Ploieştiului – în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti

8. Filiala din Timişoara a Academiei Române – pentru activitatea deosebită şi contribuţia adusă la îmbogăţirea ştiinţei şi culturii şi cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţare

9. Dr. Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României – în semn de recunoaştere şi preţuire a întregii activităţi de cercetare şi publicare de documente

Diploma „Distincţia Culturală“

1. Revista „Oraşul“, revistă de cultură urbană – pentru activitatea deosebită de prezentare şi îmbunătăţire a imaginii urbanismului şi arhitecturii Clujului şi cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înfiinţare

2. Octavian Hoandră, scriitor, realizator de televiziune – pentru opera jurnalistică şi obiectivitatea reflectării Academiei Române

3. George Mihăiţă, actor, director al Teatrului de Comedie – pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română

4. Horaţiu Mălăele, actor, regizor, caricaturist – pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română

5. Conf.univ.dr. Mireille-Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ – pentru activitatea culturală de înaltă ţinută şi parteneriatul fructuos dintre Academia Română şi Biblioteca Centrală Universitară

6. Maia Morgenstern, actriţă, director al Teatrului Evreiesc de Stat – pentru excepţionala activitate teatrală şi colaborarea constantă cu Academia Română

7. Dorel Vişan, actor – pentru înalta artă actoricească şi permanenta sa colaborare cu Academia Română

8. Radu Boroianu, regizor, om de cultură – pentru eleganta sa dăruire culturală şi preţuirea manifestată faţă de Academia Română.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

UK. Conservatorii ar câștiga doar TREI locuri sub Liz Truss dacă alegerile ar avea loc astăzi, în timp ce se apropie furtuna laburistă

_ De la mirosirea stresului la simțirea când minți: iată cât de multe știe câinele tău despre tine

Ce abuzuri face poliția ca să împiedice mitingul din 2 octombrie. George Simion a fost săltat de poliție, la 3 dimineața, din Piața Victoriei

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / PRIDE la români - marşul trufiei şi al libertăţii de a fi intolerant

Se dezvăluie că „hormonul iubirii” are proprietăți de vindecare a inimii

Piața imobiliară din București bubuie: valoarea terenurilor cumpărate s-a dublat față de 2019!

Progresiștii și Slugile lor au pus la cale cea mai bestială criză energetică pe spinarea oamenilor sărmani. Dan Negru atacă ipocrizia promotorilor energiei verzi: Vin frigul și bezna in Europa! Întrebați-vă dacă noi suntem maimuțe

Ce mai fac neobolșevicii progresiști. Organizația transsexuală de "caritate" a fost investigată după afirmațiile că a trimis dispozitive de aplatizare a sânilor fetelor pe spatele părinților

SUA. Curtea ordonă FBI să producă informațiile pe care le deține legate de laptopul lui Seth Rich în termen de 14 zile

_ Christina Aguilera și Becky G participă la Billboard Latin Music Awards 2022 din Florida

UK. Lira se întoarce: lira sterlină își revine cu greu din pierderi

_ Jucătorii de golf și amatorii celebrități se îndreaptă spre Scoția pentru campionatul anual Alfred Dunhill Links

_ Tensiunile se răsfrâng la evenimentul de tenis Challenger din Franța

_ Oamenii de știință găsesc noi indicatori ai dezghețului permafrostului din Alaska

Le-a luat 1000 de ani și impun o groaza de hârtii și anunțuri ca să facă ceea ce Ceaușescu făcea non-stop fără nici o hartie...Senatul României a decis: Curtea şcolii trebuie să se deschidă pentru sport

_ Sabrina Dhowre Elba îmbracă o rochie neagră drapată la Gala Luminous BFI cu mama ei Maryam Egal

_ Mama surprinsă pe Google Maps stând exact în același loc în Carlisle, la 9 ani

_ Câștigătorul marii finale NRL este decis de MEERKATS în timp ce jucătorii își dezvăluie ritualurile ciudate înainte de joc

_ Acest fard de obraz de 26 GBP este GENIUS pentru tenul matur

_ Tensiunile se răsfrâng la evenimentul de tenis Challenger din Franța

_ Sărbătorile zilei de 30 septembrie

_ M&M�s anunță noul �Spokescandy� Purple care �reprezintă acceptarea și incluziunea�

_ Fostul arhiepiscop de Canterbury cere repatrierea tăbliței etiopiene din Westminster Abbey

_ Woolworths și Big W scapă de o „produsă” majoră de Crăciun în sclipici

_ Conor McGregor nu se va întoarce la UFC timp de șase luni... alimentează zvonurile că ar putea reveni la box

_ Garang Kuol: Newcastle a învins Barcelona pentru a semna o viitoare stea într-un contract de 515.000 de dolari

_ Bărbat mascat în negru, „fata de 10 ani a luat-o în jurul taliei în timp ce se îndrepta spre școală”

_ Ferne McCann „se aburește pe Billie Faiers pentru că i-a dat fiului ei același nume cu fostul ei întemnițat Arthur”

_ Mii de oameni sunt prinși în casele inundate din Florida, în timp ce Ian își recapătă puterea uraganului

_ Real Madrid „își face planuri să-l atragă pe fundașul Man City, Joao Cancelo, la Bernabeu”

_ Sefii din Premier League par gata să continue planurile pentru jocurile stele, în ciuda reacției lui Todd Boehly

_ Lara Worthington arată abdomene super tonifiate și fizic zvelt în timpul unei ședințe foto la Sydney

_ Putin semnează un decret de recunoaștere a două regiuni ucrainene ca state independente după referendumuri false

_ Dua Lipa poartă rochie neagră la evenimentul Fundației Clooney pentru Justiție după întâlnire cu Trevor Noah

_ Regina a murit la 15:10. Deci, de ce a durat mai mult de trei ore pentru a-i spune prințului Harry?

_ EXCLUSIV: Petiție depusă la Curtea Supremă a SUA �mpotriva Dominion, Facebook și CFCL �n �Un caz de mare importanță națională�

_ Simone Ashley și Phoebe Dynevor din Bridgerton sfârâie la Premiile Albie ale lui George și Amal Clooney

_ (P) Impactul digitalizării în managementul resurselor

_ Insarcinata Billie Faiers isi afiseaza umflatura de bebelus intr-un tricou la iesirea cu sotul Greg Shepherd

_ Lula v. Boslonaro: Brazil’s decisive debate on eve of presidential election

_ Cântăreața Britain's Got Talent, care a făcut-o pe Amanda Holden până la lacrimi, a furat 20.000 de lire sterline în numerar pentru teatru

_ Christopher Nkunku „a avut un control medical secret al Chelsea la Frankfurt” înainte de o posibilă mutare de 52,8 milioane de lire sterline în 2023

_ Opt migranţi, prinşi la frontieră ascunşi în maşini transportate pe o platformă; alţi trei, într-un camion

_ Liz Truss este lăsată zguduită de Labour care se ridică la un lider record de 33 de puncte

_ Tatăl lui Stephen Lawrence, Neville, „dezgustat” după ce criminalul rasist David Norris a trimis selfie-uri în închisoare

_ „Iad în culise”: Senatul francez atacă industria porno după scandalul de abuz

_ Live: Putin va găzdui ceremonia de la Kremlin care va anexa patru părți ale Ucrainei

_ Sefii din Premier League par gata să continue planurile pentru jocurile stele, în ciuda reacției lui Todd Boehly

_ Incendiul din biroul electoral din Paraguay distruge mii de aparate de vot

_ Derby-ul a fost mult prea ușor pentru Manchester City recent... dar acesta nu va fi

_ Steve Wright le asigură fanilor că nu se retrage în timp ce se pregătește pentru ultimul spectacol de după-amiază după 23 de ani

_ Dolphins vs Bengals LIVE: Miami neînvins încearcă să-și mențină începutul perfect de sezon

_ Naomi Campbell își poartă lucrurile într-un blazer adânc pe pista Messika în timpul Săptămânii Modei de la Paris

_ EXC: Sam Thompson dezvăluie că Zara McDermott vine acasă în plâns după ce a filmat documente emoționante

_ Tom Brady donează Fondului de dezastre pentru uraganul Ian din Florida

_ EDEN CONFIDENTIAL: Geri Horner îi învinge pe sceptici după ce a câștigat bătălia pentru locuințe

_ ADRIAN THILLS: Oh, da! Rockerii preferati ai lui Adele din Brooklyn s-au întors

_ Croaziera o dată în viață a cuplului de 3.500 de lire sterline se transformă într-o călătorie din iad

_ Calea uraganului Ian ÎN DIRECT: Garda de Coastă salvează 23 de persoane de la o valuri de furtună de 18 metri

_ Trailerul Raymond & Ray îi găsește pe Ewan McGregor și Ethan Hawke ca doi frați înstrăinați


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1740, afisate in 29 pagini.ieri 22:04 _ TREBUIE CITITĂ
ieri 21:59 _ THRILLERE
ieri 21:59 _ POPULAR
ieri 21:59 _ DEBUTĂ
ieri 21:09 _ IMAGINA ACESTA