04:31
Comentarii Adauga Comentariu

_ Planul care a salvat UE de la o criză uriașă: Miliarde de euro au fost pompate în domenii cheie

Planul care a salvat UE de la o criză uriașă: Miliarde de euro au fost pompate în domenii cheie

MRR, un instrument fără precedent din perspectiva amplorii şi ambiţiei, a fost instituit în februarie 2021 şi are dublul obiectiv de a ajuta statele membre să se redreseze în urma pandemiei de COVID-19 şi de a consolida rezilienţa acestora, făcând economiile şi societăţile noastre mai verzi, mai digitale şi mai competitive. Pe scurt, mai pregătite pentru viitor.

Mecanismul a fost, de asemenea, vital pentru abordarea provocărilor urgente, cum ar fi impactul în lanţ al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, arată comunicatul de presă al Executivului european.

În planurile lor de redresare şi rezilienţă, statele membre au conceput reforme şi investiţii:

- în conformitate cu priorităţile UE în materie de politici verzi, digitale şi sociale

- adaptate pentru a aborda provocările naţionale identificate în cadrul semestrului european prin intermediul recomandărilor specifice fiecărei ţări.

Evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare prezintă modul în care MRR şi-a atins obiectivele până în prezent.

O schimbare reală pe teren

Statele membre pun în aplicare agendele de reforme şi de investiţii incluse în planurile naţionale. Până la sfârşitul anului 2023, Comisia a evaluat ca fiind atinse în mod satisfăcător peste 1 150 de jaloane şi ţinte. Realizarea acestor etape în punerea în aplicare a reformelor şi a investiţiilor a condus la schimbări pozitive şi la rezultate tangibile pe teren.

Cu ajutorul MRR, de exemplu,au fost făcute economii de peste 28 de milioane de megawaţi/oră (MWh) în consumul de energie. Peste 5,6 milioane de gospodării suplimentare au în prezent acces la internet prin intermediul reţelelor de foarte mare capacitate şi aproape 9 milioane de persoane au beneficiat de măsuri de protecţie împotriva dezastrelor legate de climă, cum ar fi inundaţiile şi incendiile de păduri, mai indică sursa citată.

Statele membre au primit deja aproape 225 de miliarde euro din fondurile MRR. 67 miliarde euro au fost plătite cu titlu de prefinanţare pentru a demara realizarea reformelor şi a investiţiilor şi pentru a atenua iniţial impactul pe termen scurt al crizei provocate de pandemia de COVID-19 şi ulterior impactul crizei energetice asupra bugetelor statelor membre.

Statele membre şi Comisia, împreună cu Parlamentul European şi Consiliul, au colaborat strâns pentru a obţine aceste rezultate.

Sprijin eficace pentru redresarea economică a UE

Comisia Europeană estimează că aproximativ jumătate din creşterea preconizată a investiţiilor publice între 2019 şi 2025 rezultă din investiţii finanţate de la bugetul UE, în special prin intermediul MRR. Spre deosebire de crizele anterioare, investiţiile publice în Europa s-au majorat în timpul pandemiei de COVID-19 şi al crizei energetice subsecvente, de la 3,0 % în 2019 la 3,3 % în 2023. În 2024, se preconizează că investiţiile publice vor atinge 3,4 % din PIB.

Majoritatea planurilor au fost pregătite rapid în 2021, deschizând calea pentru prefinanţări substanţiale, iar punerea în aplicare pe teren a început prompt. Activitatea economică a revenit la nivelurile anterioare pandemiei, iar şomajul a scăzut la niveluri record, de aproximativ 6 %. Modelarea economică a Comisiei sugerează că NGEU are potenţialul de a creşte PIB-ul real al UE cu până la 1,4 % în 2026, în comparaţie cu scenariul în care acest program nu ar fi fost aplicat. Aceste rezultate nu includ impactul semnificativ pe care se preconizează că îl vor avea reformele incluse în planurile de redresare, de stimulare a creşterii, întrucât acest impact se va manifesta pe termen lung. Se preconizează că rata de ocupare a forţei de muncă în UE va creşte cu până la 0,8 % pe termen scurt.

Un instrument agil

Statele membre au utilizat MRR în mod strategic pentru a aborda provocările de lungă durată şi pentru a răspunde unora noi.

Până la sfârşitul anului 2023, Consiliul a aprobat revizuiri ale tuturor celor 27 de planuri pentru a maximiza impactul acestora într-un context în schimbare. Planurile au fost actualizate pentru a contribui la abordarea creşterii preţurilor la energie în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, a inflaţiei ridicate şi a perturbărilor lanţului de aprovizionare. Grecia, Slovenia şi Croaţia şi-au actualizat, de asemenea, planurile pentru ca acestea să contribuie la combaterea dezastrelor naturale, care – pe lângă suferinţa umană provocată – au îngreunat punerea în aplicare a anumitor reforme şi investiţii.

Aceste actualizări au mărit considerabil volumul sprijinului acordat de UE economiilor noastre, cu aproape 150 de miliarde EUR. Din această sumă s-au făcut alocări pentru 23 de capitole privind REPowerEU, iar 125,5 miliarde EUR s-au acordat sub formă de împrumuturi suplimentare. În total, se preconizează că MRR va injecta în economiile noastre un sprijin financiar în valoare de 650 de miliarde EUR.

Impulsionarea realizării de reforme structurale

Statele membre au utilizat MRR pentru a realiza progrese semnificative în ceea ce priveşte punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei ţări emise în contextul semestrului european. Natura bazată pe performanţă a MRR, în care plata fondurilor UE este condiţionată de îndeplinirea jaloanelor şi a ţintelor convenite, şi-a dovedit capacitatea de a stimula realizarea reformelor îndelung aşteptate într-o gamă largă de domenii de politică, în special pentru a sprijini tranziţia verde şi cea digitală şi pentru a îmbunătăţi rezilienţa socială şi instituţională. Mai mult, odată cu punerea în aplicare a capitolelor privind REPowerEU, se preconizează o accelerare a procedurilor de planificare şi de autorizare, în special pentru proiectele privind energia din surse regenerabile şi eficienţa energetică.

Ponderea recomandărilor specifice fiecărei ţări pentru perioada 2019-2020 cu privire la care statele membre au realizat cel puţin „unele progrese” a crescut între 2021 şi 2023 de la 52 % la 69 %. Aceasta reprezintă o îmbunătăţire semnificativă în comparaţie cu anii precedenţi.

Un impuls considerabil pentru tranziţia verde

MRR este un instrument-cheie pentru accelerarea tranziţiei verzi a UE. Toate statele membre au depăşit ţinta de 37 % privind obiectivele climatice, unele state membre dedicând peste 50 % din finanţarea totală agendei verzi. În plus, MRR sprijină politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă, contribuind la o tranziţie verde echitabilă.

Prin intermediul capitolelor privind REPowerEU din planurile de redresare, o sumă suplimentară de 60 de miliarde EUR din fondurile MRR va fi dedicată tranziţiei verzi. Acest lucru va contribui la efectuarea de economii de energie, la accelerarea producţiei de energie curată şi la diversificarea aprovizionării cu energie a UE, promovându-se, de asemenea, creşterea capacităţii de producţie a industriei cu zero emisii nete.

Ritmul de punere în aplicare – preconizat să accelereze

Revizuirile planurilor au avut un impact asupra ritmului de punere în aplicare a planurilor existente. Cu toate acestea, punerea în aplicare pe teren a continuat să avanseze pe parcursul anului 2023, cu o dublare a numărului de cereri de plată depuse până la sfârşitul anului 2023, de la 27 la 54.

Se preconizează că acest ritm susţinut va continua, întrucât statele membre sunt motivate să avanseze cu punerea în aplicare a planurilor, având în vedere că MRR durează până în 2026. Comisia evaluează în prezent 18 cereri de plată. În 2024, se aşteaptă să se depună peste 20 de noi cereri de plată. Pe această bază, Comisia preconizează să efectueze plăţi suplimentare în valoare de peste 100 de miliarde EUR până la sfârşitul anului.

Pe parcursul perioadei de aplicare, MRR, prin intermediul planurilor naţionale, va stimula realizarea a numeroase investiţii şi reforme care vor aduce schimbări pozitive pentru cetăţenii, întreprinderile şi UE în general. Evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare este însoţită de instantanee la nivel de ţară care pun în valoare proiectele şi reformele cele mai emblematice şi cu cel mai mare impact incluse în fiecare plan de redresare.

Învăţăminte desprinse

Evaluarea la jumătatea perioadei evidenţiază sprijinul larg din partea statelor membre şi a altor părţi interesate pentru natura bazată pe performanţă a MRR. Plăţile efectuate pe baza progreselor şi a rezultatelor obţinute, şi nu pe baza costurilor suportate, oferă previzibilitate şi implică responsabilitate atât pentru statele membre, cât şi pentru Comisie. Implementarea promptă şi plăţile rapide arată că MRR a sprijinit statele membre în perioade de criză, iar combinaţia unică de investiţii şi reforme ajută economiile statelor membre să devină mai bine pregătite pentru viitor.

În evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare se indică şi câteva domenii în care sunt necesare îmbunătăţiri. Este nevoie de o flexibilitate suficientă în conceperea şi punerea în aplicare a planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă pentru a asigura o valoare adăugată continuă şi o punere în aplicare fără probleme. O capacitate administrativă adecvată în statele membre este esenţială pentru o punere în aplicare fără sincope a MRR, pe lângă implicarea îndeaproape a autorităţilor regionale şi locale, precum şi a partenerilor sociali.

„Planul de redresare NextGenerationEU, în valoare de 800 miliarde euro, a reprezentat răspunsul nostru solid la consecinţele economice şi sociale ale pandemiei. După trei ani de aplicare, NextGenerationEU continuă să sprijine redresarea noastră economică şi determină schimbări pozitive în întreaga UE. S-au înregistrat niveluri record de finanţare a proiectelor pentru eficienţă energetică, energie din surse regenerabile şi digitalizare. Planul nostru i-a sprijinit pe tineri să dobândească acele competenţe de care au nevoie şi a contribuit la extinderea industriei noastre cu zero emisii nete. Printr-o combinaţie unică de reforme şi investiţii, NextGenerationEU abordează provocările naţionale şi accelerează îndeplinirea priorităţilor noastre comune pentru o UE verde, favorabilă incluziunii, digitală, rezilientă şi competitivă. Evaluarea intermediară de astăzi prezintă aceste realizări şi deschide calea către noi realizări până în 2026”, a afirmat preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, conform sursei menţionate.

Regulamentul privind MRR prevede efectuarea de către Comisie a unei evaluări la jumătatea perioadei de punere în aplicare a mecanismului care să fie transmisă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor. Aceasta va fi urmată de o evaluare ex post în 2028 şi de o evaluare globală a mecanismului şi a impactului său, după ce măsurile incluse în planurile de redresare vor fi puse în aplicare pe deplin.

Evaluarea de la jumătatea perioadei de punere în aplicare, inclusă în raportul de evaluare al Comisiei, analizează progresele înregistrate până la 31 decembrie 2023 în atingerea obiectivelor Regulamentului privind MRR în ceea ce priveşte eficacitatea, eficienţa, relevanţa, coerenţa şi valoarea adăugată a UE. Deşi este prea devreme pentru a evalua amploarea deplină a impactului MRR, raportul de evaluare face bilanţul progreselor înregistrate şi al lecţiilor învăţate, pe baza unei consultări publice deschise şi a unui studiu extern independent.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ US vetoes Palestinian request for full UN membership at Security Council

_ VIDEO FOTO - Un bombardier Tupolev-22 al forțelor ruse s-a prăbușit la 300 de km de granița cu Ucraina, GUR revendică atacul

_ Lovitură totală pentru Simona Halep! Americanii îi spulberă visul româncei. S-a aflat înaintea turneului

_ Fanii Taylor Swift au plecat în LACRMI din cauza Departamentului Poeților Torturați: Rețelele de socializare izbucnesc în timp ce Swifties numesc noua ei lansare „o capodopera” și „cel mai bun album al ei vreodată”

_ Afacerea care a bubuit în România: Încasări uriașe în 2024

_ Războiul din Ucraina, ziua 786. CIA susţine că, fără ajutor, Ucrainariscă să pierdă războiul în câteva luni / Rachete ruseşti au aterizat la Dnipro, cel puţin 2 morţi şi 15 răniţi

_ În plină bătălie a rachetelor, Rusia îl condamnă pe un om cheie din domneiul tehnologiei hipersonice: a fost învinuit de 'trădare'

_ Semnele de înfrățire a orașului Bournemouth cu orașul israelian dispar în mod misterios în timp ce poliția lansează o anchetă pentru o aparență crimă motivată de ură

_ Ion Cristoiu: Cînd industria poate fi poetică

_ Academica Lea Ypi ia răspuns criticului de teatru care a spus că apariția ei la prelegere a fost atât de distragătoare încât a trebuit să meargă să plătească pentru sex la un salon de masaj

_ BRICS - Proiectul Secolului

_ Prima țară mare care le solicită cetățenilor să plece din Israel: se așteaptă un atac puternic al Iranului

_ Profitul Netflix a crescut vertiginos. Decizia care a inversat trendul

_ Norris ocupă pole-ul, deoarece ploaia provoacă haos în calificările la sprintul GP din China

_ VIDEO| Primele imagini cu atacul dezlănțuit al Israelului în Iran: momentul simbolic ales de israelieni

_ Vasile Bănescu pune tunurile pe preotul care cere închisoare pentru fetele frumoase abuzate: 'Gândire împotriva teologiei'

_ Accident grav pe DN2 (E85): Două femei, transportate la spital

_ Ce a primit în schimb un britanic închis pe nedrept timp de 17 ani

_ Vetoul SUA elimină ultima cerere palestiniană pentru aderarea deplină la ONU

_ Dan Podaru anunță că va fi candidatul Partidului Ecologist Român la Primăria Sectorului 1

_ Șeful CJ Călărași, la DNA Constanța

_ STB: Trasee modificate în zona Arenei Naţionale, sâmbătă, cu ocazia meciului FCSB-Rapid

_ După `Gazprom`, și Inter RAO poate pierde poziții în Moldova

_ De ce fiecare femeie trebuie să poarte blugi albi în această vară. Iată cum să le faci să funcționeze... și să nu adaugi centimetri în coapsele tale, scrie SHANE WATSON

_ Specialiștii ANM au emis o prognoză de coșmar: vremea se răcește și vom avea ploi din abundență

_ Cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în februarie

_ Meghan Markle modelează un tricou „iubiește ca o mamă” în timp ce râde alături de co-starul lui Suits, Abigail Spencer, și de prietena Kelly Zajfen.

_ Produsul care nu lipsește de pe mesele românilor s-a ieftinit fix înainte de Paști! Comisia Europeană a dat vestea

_ Kourtney Kardashian o apără pe sora Kim după ce fanii au acuzat-o că a postat o poză de bikini „umbrită” pentru omagiu de ziua de naștere – în timp ce își îmbrățișează silueta postpartum: „Iubesc acest corp”

_ Temeri pentru generația digitală, deoarece un studiu arată că un sfert dintre copiii de 5-7 ani dețin un smartphone și li se permite să meargă online de către părinți

_ Sanofi trece la concedieri

_ În împlinirea a 50 de ani de naștere a Victoria Beckham: Posh Spice „se duce cu familia în Franța pentru cina la un restaurant de 200 de lire sterline”

_ Oamenii rușilor din Moldova cer anularea alegerilor locale din noiembrie 2023 din Moldova

_ Taylor Swift lansează albumul "The Tortured Poets Department": Fani şi critici împărţiţi

_ Recenzie Taylor Swift The Tortured Poets Department: Superstarul pop face toate măsurile pentru această întreprindere mamut, scrie ADRIAN THRILLS

_ Amenințare cu bombă într-un avion, deasupra României: Aterizare de urgență la Timișoara

_ Fenomene extreme. Zborurile în Europa devin tot mai turbulente şi imprevizibile

_ VIDEO - Prinţul William a revenit la îndatoririle publice după dezvăluirea cancerului de care suferă soţia sa

_ Fanii lui Taylor Swift sunt CONVINȚI că noul ei album The Tortured Poets Department este mai mult despre scurta ei aventură cu Matty Healy decât despre relația ei de șase ani cu Joe Alwyn

_ Oda lui Taylor Swift lui Travis Kelce pe noul album! Fanii sunt înnebuniți din cauza versurilor despre „atricări” și „Șefii scandând” pe piesa The Alchemy de la Departamentul Poeților Torturați: „Încercând să fii cel mai bun din ligă”

_ Tragedie la Sălaj: Un bărbat a murit, după ce a intrat cu mașina într-un stâlp

_ Klaus Iohannis are misiune în Coreea. Pe cine urcă preşedintele în avion

_ Imigrant ilegal din Marea Britanie care a protestat cu un panou care spunea „Migranții nu sunt criminali” pledează vinovat pentru violul unei fete de 15 ani

_ Sting şi Deep Purple revin la Montreux Jazz Festival

_ Xabi Alonso a doborât încă un record cu Bayer Leverkusen

_ Cel puțin nouă morți în loviturile din Ucraina, când Kievul spune că a doborât un avion de război rusesc

_ Expert: IT-ul românesc livrează astăzi soluţii cap-coadă

_ Taylor Swift îi țintește pe foștii Joe Alwyn și Matty Healy: fanii observă detalii cheie în versurile noului album Tortured Poets Department, inspirat de „cei mai răi bărbați” după romanțele eșuate

_ Analiză: Declin demografic vs import de muncitori străini

_ Costel Corduneanu, condus astăzi pe ultimul drum: Se anunță haos la Iași; sute de forțe de ordine, mobilizate la înmormântare

_ Ce știm până acum despre exploziile raportate în centrul Iranului

_ Jocurile de spionaj ating apogeul în Rusia: FSB a instituit reguli draconice pentru bugetarii din ministere

_ Taylor Swift noul album LIVE: Swifties in dreamland as popstar lansează The Tortured Poets Department ca un disc dublu SURPRISE cu 15 CÂNTECE în plus

_ Strada Zece Mese din Sectorul 2 intră în weekend în programul Străzi deschise

_ Spectacol de lumină în celulele vii: o nouă metodă permite marcarea fluorescentă simultană a multor proteine

_ Swift-ul lui Taylor! Cântăreața provoacă reacții renunțând la 15 MAI MULTE piese la doar două ore după ce superfanii au plătit să cumpere mai multe versiuni ale noului ei album The Tortured Poets Department

_ Ferestrele au căzut din avionul regelui Charles în aer, după ce cadrele lor au fost topite de luminile folosite pentru a filma o reclamă, arată un raport

_ Ce vehicule sunt exceptate de la ITP: Legea pe care foarte puțini șoferi o știu

_ Israelul atacă Iranul: exploziile zgârie bazele aeriene din oraș legate de programul nuclear al Teheranului, dar SUA neagă că instalațiile nucleare au fost vizate după ce Netanyahu a lansat un atac în sfidarea lui Biden

_ Particule fantomă pe scară: Cercetările oferă o determinare mai precisă a masei neutrinilor


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10

Nr. de articole la aceasta sectiune: 561, afisate in 10 pagini.