10:06
Comentarii Adauga Comentariu

_ ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / 1955, anul intrării României în ONU şi al numărului record de securişti pe cap de locuitor

ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / 1955, anul intrării României în ONU şi al numărului record de securişti pe cap de locuitor

În 1955, Securitatea a trecut prin transformări ”de nevoie”: în cadrul politicii generale de ”destindere” a relaţiilor intrenaţionale, Moscova a impus statelor din sfera sa de influenţă o politică represivă mai relaxată. Ţările ocupate de Armata Roşie la finele celui de-al doilea război mondial şi în care se instaurase regimul sovieto-comunist aveau să ceară şi să fie primite în Organizaţia Naţiunilor Unite. Între ele, şi Republica Populară Română – în 14 decembrie 1955. Dar pentru aceasta, erau necesare condiţii minimale de respectare a drepturilor omului. Ceva cu care Securitatea Poporului nu se putea obişnui uşor, dar a fost nevoită să o facă. Arestările arbitrare, totura şi chiar simpla bătaie în anchete sau în lagăre şi închisori a fost oprite. Condamnaţii au început să primească hrană mai bună şi chiar drept la pachete şi ”vorbitor”. Cum să mai ”opereze” atunci securiştii, împotriva ”duşmanului de clasă”? Au fost nevoiţi ca, de la mărturiile smulse în birourile de anchetă, să treacă la ceva mai greu: ”strîngerea de informaţii”. Securitatea ca ”intelligence”, cum le place şi azi securiştilor să-şi numească slujba, a apărut de fapt în 1955. Pînă atunci, fusese un simplu abator, care măcelărise destinele unui sfert de milion de oameni.

În mod paradoxal, deşi se limitase reprimarea cu brutalitate a populaţiei României, a crescut, în pragul intrării României în ONU, în mod spectaculos numărul ofiţerilor încadraţi în Securitate. Dacă bugetul primei organigrame din 1948 prevedea un efectiv de 4.641 de posturi, dintre care la 11 februarie 1949 erau ocupate 3.549 (cele mai multe ”vacante” fiind cele de ofiţeri superiori - lipseau din schemă un general-maior, 23 de colonei, 20 de locotenenţi-colonei, 131 de maiori şi 330 de căpitani). Acestea solicitau o oarecare pregătire şi nivel de cultură ”politico-ideologică”, căci pentru a tortura ajugeau patru clase. În 1951, odată cu escaladarea ”luptei de clasă” purtată de comunişti împotriva poporului român, luptă în care Securitatea era definită drept ”tăiş al sabiei”, organigrama DGSP crescuse de aproape cinci ori (la 15.280 de posturi), păstrîndu-se aceleaşi criterii de încadrare: originea muncitorească şi ”ura de clasă”, cum numesc documentele instituţiei din acel timp lipsa de scrupule şi tăria pumnului. Comparativ deci, dintre cei aproximativ 10.000 de securişti încadraţi (restul schemei era încă neocupată), 4.173 fuseseră muncitori, 143 muncitori agricoli, 3.484 ţărani săraci, 508 ţărani mijlocaşi, 853 funcţionari, 131 mici meseriaşi, 107 comercianţi ş.a.m.d. Se păstrase un procent de numai 2 % ”intelectuali”, ca la crearea instituţiei.

Din acest motiv, problema „cadrelor” a dat întotdeauna bătaie de cap diriguitorilor Securităţii: aveau oameni ”devotaţi cauzei”, dar proşti. Necesitatea de a asigura aparatul cu o cantitate corespunzătoare de ”elemente muncitoreşti”, în condiţiile specifice ale activităţii, care reclama totuşi o minimă competenţă în investigaţii informative, într-o confidenţialitate obligatorie, cerea o oarecare inteligenţă, care cam lipsea. Problema a fost suplinită prin număr. Astfel încît, deşi represiunea se relaxase, RPR se pregătea să fie primită în ONU, aparatul Securităţii creşte în 1954-1955 la dimensiuni faraonice, ajungînd la un maximum de 25.468 ”cadre”, dintre care 14.841 ofiţeri, 4.455 subofiţeri şi 6.112 angajaţi civili.

Creşterea era dictată de o schimbare a strategiei, cerută de la Moscova. Securitatea se ”remodela”. De la un grup de bătăuşi, avînd la îndemînă aresturi şi celule de închisoare, cît şi o putere de mici Dumnezei asupra semenilor, securiştii trebuiau, de acum, să strîngă informaţii, despre ce fac, ce discută şi cu cine se întîlnesc mii de foşti deţinuţi politici eliberaţi din temniţe, ca semn al ”destinderii” politicii interne de represiune, care putea să facă din România Populară un candidat credibil în Organizaţia Naţiunilor Unite. A început o acţiune perversă, de recrutare de informatori printre foştii deţinuţi, pe bază de ”material compromiţător” şi sub ameninţarea întoarcerii la închisoare, de unde unii plecaseră fiind deja recrutaţi în timpul detenţiei. Parte din victime se transformau, ca în ”reeducarea de la Piteşti” (experiment din care Securitatea a tras învăţămintele necesare) dacă nu în torţionari, în turnători ai semenilor lor.

Astfel, poliţia politică comunistă s-a ocupat să pregătească lungi liste cu ”cei ce au zis că”, în aceşti ani ai destinderii, sub coordonarea lui Alexandru Nicolski (pe numele său real Boris Grunberg), care alături de consilierii sovietici a pus la punct strategia care, atunci cînd avea să ”se schimbe roata” şi Securitatea să se întoarcă la vechile ei îndeletniciri, ar fi permis ca ”duşmanul” să fie cunoscut şi gata de a fi arestat, pentru activitatea sa ”subversivă”. În 1958-1959, cînd avea să fie dezlănţuit un nou val de teroare fără precedent, depăşind maximele anilor ’50 la nivel de arestări, la scurtă vreme de la retragerea trupelor Armatei Roşii din România (cînd autorităţile de la Bucureşti au vrut să dovedească Moscovei că sînt ”stăpîne pe situaţie”), securiştii erau pregătiţi, cu tot cu ”listele” întocmite de Nicolski, tocmai în perioada în care părea că Securitatea Poporului se îmblînzise. Nu se îmblînzise deloc, pîndea şi număra ”duşmanii”, făcînd o grea tranziţie, de la bîtă la dosar.

Trecerea la noua ”practică” de extindere a ”urmăririi informative”, preferabilă dovezilor strînse în anchete la Securitate (care în perioada premergătoare accederii României la ONU erau mai greu de realizat) a obligat Securitatea la noi strategii, reflectate de documente interne.

Unul dintre acestea este un lung raport din 14 noiembrie 1955, privind ”urmărirea informativ-operativă a elementelor P.N.Ţ., P .N.L. şi P.S.D. (independent, condus de Titel Petrescu – n.n.)”, ai căror fruntaşi abia fuseseră eliberaţi din lagăre şi închisori. În preambul, se spunea că supravegherea lor ”constituie un obiectiv important al muncii organelor de Securitate. Acest fapt este determinat de întreaga activitate trădătoare pe care aceste partide au dus-o în perioada regimului burghezo-moşieresc, precum şi de acţiunile contrarevoluţionare puse la cale după instaurarea regimului nostru democrat popular. Din iniţiativa şi sub conducerea acestor partide şi, în special, a conducerii maniste, s-au creat bandele înarmate de asasini denumite Gărzile Iuliu Maniu, apoi organizaţiile subversive Mişcarea Naţională de Rezistenţă, Graiul Sîngelui, Haiducii lui Avram Iancu, Sarmisegetuza etc., ce constitulau elementele principale în provocarea războiului civil în ţara noastră. După demascarea P.N.Ţ. ca agentură a serviciului de spionaj al ţărilor imperialiste, fapt ce a determinat dizolvarea sa, ţărăniştii, împreună cu elementele liberale, social-democrate de dreapta, legionarii. chiaburii etc. şi-au continuat activitatea de subminare, de astă dată folosind forme din ce în ce mai conspirative. Prin vigilenţa organelor de Securitate, foarte multe din aceste acţiuni au fost demascate, iar elementele implicate au fost deferite justiţiei”.

Documentul Securităţii susţine că ”activitatea principală a acestor grupuri consta în ţinerea de şedinţe, difuzări de manifeste şi chiar punerea la cale a unor acte de teroare, în care scop şi-au procurat o însemnată cantitate de armament şi muniţii. Această activitate criminală a determinat organele de stat să treacă la măsuri în 1952, în cadrul cărora au fost reţinute şi condamnate majoritatea conducerilor ţărăniste, liberale şi social-democrate de dreapta, care au deţinut funcţii pînă la comitetele organizaţiilor de plasă”.

Fapt care arată anvergura şi caracterul aleatoriu al acelor valuri de arestări, ca şi al represiunii din ultimii ani ai lui Stalin. Dar Securitatea îi arestase şi gata, fără să ştie să profite de avantajul astfel creat: ”această acţiune, însă, în loc să fie folosită de organele de securitate ca un mijloc de întărire a muncii informative, a făcut pe unii tovarăşi care răspundeau de urmărirea elementelor P.N.Ţ., P.N.L. şi P.S.D.I. să-şi slăbească vigilenţa, susţinîndu-se că elementele rămase în libertate, fiind lipsite de conducători, nu vor mai trece la acţiuni. Tocmai asupra acestei atitudini negative conducerea M.A.I., la data de 13 martie 1953 (la opt zile de la moartea lui Stalin – n.n.), a atras atenţia organelor noastre prin Ordinul 2.864, că există material din care rezultă că membrii patidelor naţional-liberal, naţional-ţărănist, cuzist, social-democrat independent duc o muncă activă împotriva măsurilor luate de regimul democrat din R.P.R.”.

Aşa era: moartea lui Stalin crease senzaţia că se va schimba ceva, probabil chiar regimul, socoteau cei mai încrezători din cei rămaşi în libertate şi chiar aflaţi în detenţie. Un val de optimism greu temperat îi cuprinsese în acele zile pe români. De fapt, singurele măsuri vizibile arătau contrariul. Printr-o circulară, Direcţia Generală a Lagărelor şi Închisorilor sistase primirea pachetelor de către deţinuţi, orice ”vorbitoare” şi corespondenţă, izolîndu-i pe aceştia sub o strictă supraveghere – ceea ce se petrecea şi în afara zidurilor de închisoare sau a sîrmei ghimpate a lagărului, unde, după cum se citează din Ordinul 2.864/1953, ”există cazuri cînd naţional-ţărăniştii, liberalii şi social-democraţii independenţi intră în înţelegere cu legionarii şi chiaburii, crează(sic!) grupe şi organizaţii subversive, lansează în rîndul populaţiei diferite zvonuri alarmiste, subminează opera de transformare socialistă a agriculturii şi difuzează manifeste anti-democratice, chemînd la împotrivire şi teroare asupra lucrătorilor de partid şi a activiştilor regimului democrat popular. Faţă de o astfel de intensificare a activităţii în rîndul elementelor duşmănoase menţionate mai sus, în unele regionale şi secţii raionale ale M.A.I., munca informativ-operativă se găseşte la un nivel scăzut . Evidenţa acestor categorii de elemente duşmănoase este foarte slab organizată, iar supravegherea lor este dusă insuficient, din lipsa unei agenturi calificate şi a insuficienţei muncii dusă pe linia educării şi dezvoltării calitaţilor informative ale acestei agenturi. Din această cauză, activitatea duşmănoasă practică organizată a acestor elemente nu este descoperită şi duşmanii reuşesc, în o serie de cazuri, să-şi ducă nepedepsiţi activitatea criminală”.

Ceea ce îngrijorase serios Securitatea în această perioadă de relaxare era că observase cum ”diferenţele doctrinare” între diferitele partide ”burgheze” dispăruseră şi acum se mai conturau doar două tabere: ”ei”, reacţionarii, şi ”noi”, apărătorii ”democraţiei populare”, adică ai regimului de ocupaţie sovieto-comuniste a României. Securitatea constata că ”duşmanul lucrează”, pe ”linia elaborării unei linii comune de activitate; în mediul rural, ţărăniştii, în strînsă legătură cu liberalii, social-democraţii de dreapta, legionarii şi alte elemente duşmănoase, formează grupuri subversive, care au ca scop sabotarea măsurilor luate de partid şi guvern în problema agricolă (reluarea procesului de colectivizare – n.n.). În acest sens, lansează zvonuri, transmiţînd verbal sau în scris (prin manifeste) păturilor înapoiate ale ţărănimii să nu-şi predea cotele, să nu plătească impozitele, organizează acte de diversiune şi teroare împotriva ţăranilor muncitori, devotaţi regimului nostru şi împotriva activiştilor de partid şi de stat”.

Erau de fapt evenimente izolate, nemulţumiri latente care izbucneau, pe fondul relaxării valurilor de arestări care băgaseră spaima în români. Şi aşteptata intrare a ţării în Organizaţia Naţiunilor Unite era dătătoare de speranţe. Vechile partide politice ”reacţionare” nu avea însă de-a face cu asta. Nu mai exista nicio ”structură organizatorică” a lor, de ani buni. Dar invocarea lor era un bun pretext pentru a intensifica, în schimbul terorii, supravegherea românilor. Mulţi dintre ei, nefăcînd parte bineînţeles din partidul comunist, cvasiinexistent înainte de 23 august 1944, au avut diferite orientări sau simpatii politice. Acum, toate acestea erau în bloc ”subversive” şi trebuiau urmărite – urmărire care, după cum o să vedem, va alimenta cu alte zeci de mii de destine malaxorul temniţelor comuniste în momentele de reluare a terorii, în anii 1958 – 1959. Securitatea nu şi-a schimbat niciodată scopul represiv. Numai mijloacele.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Erling Haaland avertizează rivalii că succesul lui Man City Treble nu le-a satisfăcut urmărirea trofeului

_ Trump este acuzat că a păstrat documente pentru a stabili conturile, deoarece procurorii nu dezvăluie motivul

_ Se confruntă inteligent cu reacțiile conservatoare din cauza planurilor de a vizita China, cu avertismente că unii miniștri ar putea DEMISIA

_ Steven Finn îi laudă pe Ben Stokes și Brendon McCullum pentru că au schimbat cultura în jurul selecției echipei

_ Donald Trump spune că își va continua cursa la Casa Albă din 2024, chiar dacă va fi CONdamnat

_ Șefii ITV „oferă să plătească pentru consiliere” pentru angajații This Morning din cauza scandalului Phillip Schofield

_ Holmqvist se luptă cu nervii pentru a prelua conducerea în runda finală ShopRite LPGA

_ Mascota Miami Heat rănită după sceneta promoțională McGregor

_ Henry susține în mod hilar că nu ar avea probleme să-l înfrunte pe Walker după ce a fost interogat de Grealish

_ Kate și-a îndeplinit o treime din angajamentele ei regale la 12 mile de casa ei din Castelul Windsor

_ „Unabomber”, ale cărui atacuri au terorizat SUA, moare în închisoare la vârsta de 81 de ani

_ Man City DROP-ul lui Kyle Walker pentru finala Ligii Campionilor pe măsură ce se confirmă știrile echipei

_ Fumul incendiilor din Canada a dat o lovitură puternică producției de energie solară din SUA

_ Erling Haaland avertizează rivalii că succesul lui Man City Treble nu le-a satisfăcut urmărirea trofeului

_ Căpitanul lui Manchester City, Ilkay Gundogan, „nu și-a decis viitorul” după triumful Ligii Campionilor

_ Jumătate dintre americani dezaprobă acțiunile afirmative în admiterea la facultate; Noi descoperiri ale sondajului

_ Ucrainenii încep să piardă pe front tancurile Leopard 2 și vehiculele de luptă Bradley

_ „Pedofilul irakian a scutit de deportarea din Marea Britanie după ce a susținut că se temea de persecuție acasă”

_ Proteste masive în Israel pentru a 23-a săptămână consecutiv împotriva reformei justiției

_ Unabomber Ted Kaczyski „a murit prin SUCIDRU” în celula sa din închisoarea federală

_ Tatăl închis pentru fraudă și droguri nu poate fi deportat înapoi în Jamaica

_ Adjunctul șefului „a raportat la serviciile sociale o mamă adoptivă pentru că a interogat predarea „persoanei de gen””

_ EMILY PRESCOTT: Prințesa Kate are un dublu corporal secret la boutique-ul din Chelsea Catherine Walker

_ Pep Guardiola îi cere lui Man City să repete succesul european

_ Nick Kyrgios râde de standardul tenisului feminin la Rennae Stubbs după finala Openului Francez

_ Un cuplu din La Trobe Valley care se luptă cu cancerul a rămas acasă neterminat după ce Rawdon Hill a dat faliment

_ MAIL ON DUMINICĂ COMENTARIU: Boris este un tigru anulat de „șoarecii minusculi care ronțăie”

_ Muncii este acuzat că a „sabotat” planurile Guvernului de a găzdui migranții pe barje

_ Înjunghierea cu autobuzul Darlinghurst: Adolescent acuzat după ce un navetist ar fi fost înjunghiat

_ Fosta soție a refugiatului sirian care a înjunghiat șase a avertizat autoritățile despre el cu luni în urmă

_ Cei care se întâlnesc din generația Z sunt mai predispuși să admită că înșală foști atunci când sunt la prima întâlnire, arată studiul

_ Mădălina Florea, obține locul 6 în proba mountain classic la Campionatele Mondiale de alergare montană

_ Două treimi dintre lucrători cred că liderii femei sunt mai buni decât omologii lor bărbați

_ Profesorii de la cea mai veche școală din Marea Britanie vor intra în grevă pentru prima dată în istoria ei de 1.425 de ani

_ Discuția CEO-ului despre „Shrink” a atins un record în ceea ce privește apelurile pentru câștiguri pe fondul crizei de furturi la nivel național

_ FIBA 3x3 Europe Cup: naţionala masculină a României s-a calificat în sferturile de finală ale turneului

_ Editorul jurnalului academic se confruntă cu anularea încercării de a permite dezbaterea asupra transgenderismului

_ Achiziția lui Trump eșuează testul crucial: Dershowitz

_ Nouă ofertă pentru sindicaliştii din Educaţie. Condiţia - încheierea conflictului

_ Gărzi regale s-au prăbuşit de căldură în timpul unei parade pentru Prinţul William

_ Sindicate: Greva din Educaţie continuă, dar nu se ştie până când. Duminică, o nouă întâlnire decisivă

_ Restricţii de viteză la ieşirea din Galaţi: Se alunecă foarte tare

_ Biden „complotează în mod activ” modalități de a ierta împrumuturile pentru studenți dacă Curtea Supremă le respinge

_ Ivanka văzută pentru prima dată de la acuzarea tatălui ei

_ DeSantis promite că va restabili numele bazei Fort Bragg din Carolina de Nord

_ Theodore „Ted” Kaczynski, cunoscut sub numele de „Unabomber”, a murit într-o închisoare federală

_ Rajakovic din Serbia va deveni noul antrenor al Raptors: rapoarte

_ Champions League câștigă o muncă de viață pentru emoțional Grealish

_ Moriah Mills vede o creștere uriașă de 2200% în căutările PornHub în mijlocul sagăi Zion Williamson

_ Solicită ca bicicletele electrice să aibă plăcuțe de înmatriculare și ca cicliști să aibă asigurare

_ Royal Ascot pompează 100.000 de lire sterline suplimentare în securitate pentru a-i opri pe fanii ecologici care încearcă să perturbe cursele

_ Liga Campionilor | Ilkay Gundogan: 'A fost un meci cu 50-50 şanse'

_ Pep Guardiola spune că este o „onoare să fiu alături de Alex Ferguson” după ce și-a emulat triumful lui Treble

_ Daley Thompson și Lord Coe susțin campania de lansare Mail on Sunday pentru aurul olimpic pentru Sharron Davies

_ EDEN CONFIDENTIAL: Nicio invitație la parada de ziua Regelui pentru Prințul Harry

_ Suporterul lui Man City se prăbușește și este scos pe targa de pe stadionul finalei Ligii Campionilor

_ Căpitanul lui Manchester City, Ilkay Gundogan, „nu și-a decis viitorul” după triumful Ligii Campionilor

_ Josh Taylor vs Teofimo Lopez LIVE: ora de începere a boxului, flux, actualizări, rezultate undercard

_ Nouă discuție în Labour, când Ed Miliband a propus să apară alături de susținătorul Extinction Rebellion

_ Henry susține în mod hilar că nu ar avea probleme să-l înfrunte pe Walker după ce a fost interogat de Grealish


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6

Nr. de articole la aceasta sectiune: 328, afisate in 6 pagini.