19:20
Comentarii Adauga Comentariu

_ Ministerul Justiției anunță un demers de amploare pentru schimbarea legislației penale: 'Politica penală a statului se află la o răscruce'

Ministerul Justiției anunță un demers de amploare pentru schimbarea legislației penale: 'Politica penală a statului se află la o răscruce'

”Politica penală a statului se află la o răscruce. De la adoptarea noilor coduri penale, sute de intervenţii au fost făcute pe proiectele iniţiale, încă din faza de dezbateri parlamentare şi până în prezent, fenomenul criminologic a evoluat, provocările la care trebuie să răspundă instituţiile de aplicare a legii s-au diversificat”, a transmis, vineri, Ministerul Justiţiei, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că un efort concertat, structurat şi integrat de cooperare între executiv, legislativ, puterea judecătorească, profesiile juridice, mediul academic şi societatea civilă, se impune a fi lansat pentru evaluarea status quo-ului legislativ, a jurisprudenţei instanţelor române, CCR, CJUE şi CEDO, a propunerilor legislative aflate în Parlament, a fenomenului criminologic, a dinamicii şi tendinţelor acestuia, a nevoilor prezente şi de perspectivă ale sistemului judiciar şi ale beneficiarilor finali – cetăţenii şi societatea românească în ansamblul ei.

”Acest demers se va încadra implicit într-un binevenit şi necesar proces mai larg de simplificare şi clarificare normativă la scara întregului sistem de drept românesc. Ministerul Justiţiei lansează această iniţiativă de cooperare inter-instituţională între instituţiile statului, precum şi între stat şi societatea civilă, după cum urmează. Prezenta iniţiativă nu va afecta în nici un fel proiectele cu care Guvernul a sesizat deja recent Parlamentul la propunerea Ministerului Justiţiei, inclusiv proiectele de modificare a codurilor penale pentru implementarea de urgenţă a deciziilor CCR în cuprinsul codurilor, proiecte care vor fi susţinute în continuare”, mai arată oficialii ministerului.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, tezele prealabile ale proiectului Codului de procedură penală au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2007, iar tezele prealabile ale proiectului Codului penal au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1183/2008. Proiectele noilor coduri penale au devenit, după parcurgerea procedurilor parlamentare, promulgarea şi publicarea lor în Monitorul Oficial Partea I nr. 510 din 24 iulie 2009 şi, respectiv, nr. 486 din 15 iulie 2010, Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Unul dintre coduri, Codul penal, a fost adoptat prin procedura parlamentară a asumării răspunderii Guvernului pe proiect. Celălalt cod, Codul de procedură penală, a fost dezbătut şi adoptat pe calea procedurii parlamentare ordinare.

Ulterior, prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, respectiv Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, au mai fost făcute câteva sute de modificări celor două legi, schimbându-se în multiple secţiuni ale celor două reglementări filosofia şi soluţiile concrete de reglementare privind mai multe instituţii din coduri.

”Modificarea formelor iniţiale ale proiectelor în procesul lor de adoptare şi modificările ulterioare ale celor două legi au transformat concepţia iniţială a redactorilor codurilor şi au afectat pe alocuri coerenţa reglementării. În consecinţă, ulterior, pe parcursul aplicării celor două legi care suferiseră deja numeroase interpolări şi modificări, prin peste 80 de decizii ale Curţii Constituţionale de admitere a unor excepţii de neconstituţionalitate au fost declarate zeci de articole ale acestor acte normative ca fiind neconstituţionale sau constituţionale condiţionat de o anumită interpretare. Multe dintre aceste decizii de admitere a unor excepţii de neconstituţionalitate a unor texte din cele două acte normative au fost urmate de intervenţii legislative prin care s-a încercat punerea în acord cu Constituţia, aşa cum a fost aceasta din urmă interpretată prin respectivele decizii. Din păcate, au fost şi cazuri în care punerea în acord cu Constituţia nu a permis menţinerea concepţiei iniţiale a autorilor proiectelor celor două coduri. Totodată, de la data intrării în vigoare a Codului penal, au fost adoptate 33 de acte normative de modificare a acestuia, iar de la intrarea în vigoare a Codului de procedură penală acesta a fost modificat şi/sau completat de mai mult de 30 de acte normative”, a mai transmis Ministerul Justiţiei.

Potrivit instituţiei, în Parlament sunt în prezent peste 50 de propuneri legislative de modificare şi/sau completare a celor două coduri penale, ”aspect care confirmă preocuparea Parlamentului şi, implicit, a cetăţenilor, cu privire la adaptarea politicilor penale la noile riscuri şi ameninţări”.

”Dar aceste propuneri sunt departe de a fi corelate şi integrate într-o concepţie unitară, motiv pentru care adoptarea acestora în mod disparat nu ar face decât să ”topească” şi ceea ce a mai rămas din coerenţa legislativă şi funcţionalitatea în sine a acestor coduri. Această fluctuaţie legislativă, care uneori a fost incoerentă, a afectat inevitabil eficienţa parchetelor, a poliţiei şi caracterul unitar al jurisprudenţei, conducând nu de puţine ori la soluţii diferite în cazuri similare, conducând inclusiv la o potenţială aplicare neunitară a legii penale şi vulnerabilităţi sub aspectul respectării jurisprudenţei CEDO.

De aceea, din perspectiva stabilităţii, predictibilităţii şi coerenţei legislative, a eficienţei combaterii infracţionalităţii de toate tipurile într-un mod structurat logic şi coerent, din perspectiva fenomenelor criminologice din societatea românească contemporană şi a nevoilor de siguranţă juridică ale cetăţenilor şi societăţii în ansamblu, precum şi a necesităţii protecţiei valorilor democratice într-un context în care democraţiile sunt supuse unui test de rezistenţă atât în interiorul fiecărei ţări democratice, cât şi în context regional şi global, se impune o regândire a politicii penale şi o ”resetare” a demersurilor legislative referitoare la Codul penal şi Codul de procedură penală, dar numai pe baza unei analize profunde a evoluţiilor legislative descrise mai sus, precum şi cu consultarea tuturor actorilor relevanţi din cadrul autorităţii judecătoreşti, a mediului academic juridic, a profesiilor juridice şi a societăţii civile”, mai arată oficialii Ministerului Justiţiei.

”Sistemul judiciar dispune în prezent de trei strategii de bază, construite de Ministerul Justiţiei pe baza contribuţiilor directe ale judecătorilor şi procurorilor, trei strategii configurate nu numai cu larga consultare a CSM şi a Ministerului Public, ci şi potrivit viziunilor şi contribuţiilor directe ale judecătorilor şi procurorilor. Aceste strategii cuprind obiective şi direcţii de acţiune care comportă şi o acordare corespunzătoare a politicii penale, a legislaţiei penale”.

”Într-adevăr, Guvernul României a instituit recent un cadru strategic complex, care a fost corelat cu atenţie, mai ales din perspectiva relaţiei dintre corupţie, criminalitate organizată, infracţionalitate de mediu şi limitarea accesului infractorilor la resurse financiare, respectiv:

-Strategia naţională împotriva criminalităţii organizate (SNICO) 2021-2024,

-Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2021-2025,

-Strategia naţională privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!”

-Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025.

Strategiile şi planurile de acţiune aferente trasează diverse sarcini diverselor entităţi publice relevante şi pun în discuţie utilitatea mai multor intervenţii legislative, atât în ceea ce priveşte legislaţia penală, cât şi actele normative speciale. Putem astfel să evaluăm şi să configurăm legislativ de o manieră coerentă şi solicitările privind ajustarea competenţelor pe care le-am primit din partea Ministerului Public, inclusiv a DNA şi a DIICOT”, a mai transmis ministerul.

Potrivit oficialilor Ministerului Justiţiei, ”se impune o dezbatere realistă a celor de mai sus pentru elaborarea unei politici penale reînnoite, aduse la zi din punct de vedere ale coerenţei, adresabilităţii din perspectivă axiologică a valorilor societale ce se cer a fi protejate şi de eficienţă a Justiţiei.

Acest demers nu poate fi doar o „afacere de familie” a justiţiei, ci unul care să reprezinte un loc în care toţi specialiştii să-şi poată spune cuvântul, inclusiv cei din societatea civilă, cuvântul final urmând să revină Parlamentului”.

”Ministerul Justiţiei demarează acest nou şantier instituţional-legislativ pe baze solide, cu o abordare inclusivă şi transparentă faţă de societate, cu obiectivul de a elimina toate incoerenţele acumulate în ultimii ani în legislaţia penală prin intervenţii necorelate asupra reglementărilor, de a complini toate lipsurile constatate, de a adapta legislaţia penală la nevoile prezente şi de perspectivă de protejare a cetăţenilor şi valorilor democratice ale societăţii.

Sectorul public abundă de formate de lucru cu eficienţă dubitabilă, care nu ating rezultate palpabile şi nu intenţionăm să adăugăm unul în plus acestui tablou, atelierul de lucru ce va fi organizat de Ministerul Justiţiei va fi orientat pragmatic spre eficienţă aplicată şi va desfăşura o activitate efectivă şi regulată, cu ţeluri bine definite şi un calendar asumat. Intenţia asumată este de a purta acest dialog lucrativ la cel mai înalt nivel de profesionalism, cu accent pe vulnerabilităţile identificate, tendinţele înregistrate în jurisprudenţă şi ultimele evoluţii înregistrate în criminologie şi victimologie, pentru a putea identifica cele mai bune soluţii tehnice”, se mai arată în comuniucatul de presă.

Potrivit documentului citat, ”acest demers se înscrie în logica punctelor importante marcate în anul 2022 în procesul de reformare a justiţiei, care trebuie continuate de o manieră coerentă, iar sistemul să fie periodic adaptat provocărilor punctuale sau structurale întâmpinate”.

”Consider că experienţa noastră recentă, ce a determinat inclusiv înregistrarea unui bilanţ pozitiv pentru justiţia română în plan european, poate fi catalizată pentru atingerea unor reforme suplimentare de substanţă pentru sistemul judiciar. Încheierea Mecanismului de Cooperare şi Verificare cu Comisia Europeană nu este un punct de final al şantierului Justiţiei, ci unul în care trebuie lansat un şantier mai amplu, cu multiple secţiuni şi ateliere, pe lângă cel al politicii şi legislaţiei penale, cum este cel de faţă. Reconstrucţia instituţională, inclusiv sub aspectul arhitecturii sistemului judiciar, plecând de la extraordinara provocare a deficitului de judecători, procurori, grefieri, executori şi agenţi de probaţiune, va face obiectului unui alt asemenea atelier, despre care vom comunica în curând”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanţii ministerului precizează că primul grup de lucru va trebui să analizeze sistematic politica penală a statului în raport cu ultimele riscuri şi ameninţări identificate, pentru a preveni şi ameliora consecinţele suportate de cetăţean.

”Atelierul va reprezenta un moment prielnic pentru a discuta provocările determinate de fenomenul corupţiei, criminalităţii organizate, traficului de persoane, traficului de droguri sau infracţionalităţii de mediu, dar şi a altor fenomene infracţionale care au potenţial de cronicizare. Se impune, de asemenea, o abordare strategică de combatere a infracţionalităţii economico-financiare sau a fenomenelor infracţionale care au loc în mediul informatic, mai ales a pornografiei infantile. Nu în ultimul rând, discursurile polarizante şi propaganda, atât de prezente în spaţiul public, au dus la acutizarea infracţiunilor motivate de ură şi discriminare, iar noi avem datoria să răspundem acestor evoluţii.

Tot din această perspectivă, se va evalua, cu onestitate, modul în care funcţionează sistemul de competenţe privind efectuarea urmăririi penale instituit prin desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de casaţie şi Justiţie”, se mai arată în comunicat.

Ministerul publică şi o listă de acte normative care ar putea fi abordate de către grupul de lucru.

”În considerarea celor de mai sus, ministrul Justiţiei a emis astăzi Ordinul nr.485/24.03.2023, prin care a decis formarea „Grupului de Lucru-Politica Penală a României 2024”, având drept scop elaborarea şi punerea în dezbatere publică a variantele revizuite ale Noilor Coduri Penale şi ale legislaţiei penale speciale de bază şi, ulterior, sesizarea Parlamentului până cel târziu la data de 31.12.2024”, se mai arată în comunicat.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Progresistii de la ONU acuzati ca au alimentat conflictul civil din Sudan. Guvernul Sudanului îl declară pe reprezentantul ONU Volker Perthes „persona non grata”

Un sirian injunghie copii in Franta. Twitter șterge în masă videoclipurile cu un solicitant de azil sirian care a înjunghiat copii în Franța

Ce mai pun la cale Neomarxistii? Sa bage camere de luat vederi in fiecare domiciliu conjugal "pentru a lupta impotriva abuzurilor domestice" 3 din 10 tineri, în mare parte democrați susțin camerele guvernamentale instalate în gospodării, arată sondajul

Achiziția intensificată de aur de către China care vrea sa scape de hartiile tiparite numite ¨Dolarul American". Acumularea persistentă de aur din China: o creștere de șapte luni a exploatațiilor

_ Meteorologii au emis Cod Galben de futuni și vijelii în jumătate de țară/ Harta zonelor vizate

„Omul de familie” Lionel Messi îi respinge pe saudiți în favoarea Miamii pentru a introduce Amurgul unei cariere legendare

Tucker vorbește despre tabuuri după ce MSM ignoră Instagram Kiddie-Porn Bombshell

Regimul Biden se pregătește să interzică Peste Jumătate din toate cuptoarele cu gaz și să schimbe modul în care milioane de oameni își încălzesc casele

SUA. Justitie¨ca pe vremea lui Stalin.Gunoaiele Progresiste i-au facut un al doilea Dosar Penal lui Donald Trump. Donald Trump, pus sub acuzare în dosarul documentelor clasificate / Este a doua punere sub acuzare a lui Trump

Noile fișiere Twitter arată că FBI a solicitat cenzurarea utilizatorilor Twitter în numele Ucrainei – inclusiv jurnalişti americani și canadieni

_ Avem confirmarea. Mult aşteptata contraofensivă a Ucrainei este în defăşurare

Președintele Trump lansează un nou anunț EPIC pe Truth Social și YouTube – Dezvăluirea crimelor și eșecurilor regimului Biden, democraților și criminalilor de stat profund

„Accidentul OZN” în Las Vegas: camera poliției surprinde un eveniment misterios în timp ce rezidenții raportează o întâlnire cu „ființe non-umane” (VIDEO)

_ Noul model oferă o modalitate de a accelera descoperirea medicamentelor

Assange, periculos de aproape de extrădare, după ce Înalta Curte refuză dreptul de a face apel

Ce alte porcării mai pun la cale progresiștii: Ați vrut goale? Vin transii peste voi... Centrului spa pentru femei din Washington cu nuditate obligatorie i se ordonă de către judecător să înceapă admiterea femeilor trans

_ Câștigătoarea concursului Mrs Russia este batjocorită pentru fotografia „adevărată”.

Dupa ce au CENZURAT SALBATIC pe oricine avea o parere opusa progresistilor, la trei ani după ce daunele sunt făcute – Big Tech retrage măsurile de „dezinformare” privind alegerile din 2020 și vaccinurile împotriva COVID-19

_ Riyad Mahrez „este căutat de clubul saudit Al-Ahli”, dar Man City „va cere o taxă”

„Tacticile de dinozaur” ale lui West Ham sunt criticate în Italia după victoria finală a Ligii Conferințelor Europa

BREAKING: Jurnalistul Emerald Robinson lansează transcrierea monologului final nedifuzat al lui Tucker – Unde el discută despre Ray Epps, AOC și Jen Psaki – Twitter cenzurează raportul!

_ Incredibil! Salut pentru LBGTQ?? Poliția din San Francisco înregistrează un videoclip viral care salută steagul Mândriei (video)

_ TOTUL A FOST O MINCIUNĂ: Iată șase videoclipuri care arată că poliția din Capitoliu mișcă baricade, deschid seturi de uși încuiate, flutură susținătorilor lui Trump pe 6 ianuarie

_ „Haos”: McCarthy face furie, anulează voturile pentru restul săptămânii după Libertatea Caucus Fracas

_ „Steaguri roșii” ratate în cazul mamei Alyssa Nguyen care și-a ucis băiatul de șase luni, Spencer

_ I-am propus - dar câinele nostru a spus „da” înainte ca iubita mea șocată să aibă ocazia

_ O fostă jurnalistă BBC care a condus Fundaţia Prinţul de Wales România, propusă pentru postul de director al ICR Londra

_ Pensionar neîncrezător după ce a plătit £9,60 pentru o porție de fish and chips

_ Sarah Ferguson cântărește scandalul Phillip Schofield și spune că „nimeni nu are dreptul să judece”

_ 'Trebuie să ajungem în playoff': Ce i-a spus Lionel Messi celui mai bun prieten Sergio Aguero despre Inter Miami

_Gold FM Romania - 08 Jun 2023 15:40:10

_ JUNE 9 IN HISTORY

_ Deblocarea barierei sânge-nerv pentru a facilita livrarea medicamentelor

_ Care sunt valoarea netă și câștigurile din carieră ale lui Lionel Messi?

_ San Francisco forțat să facă BARRICADE McDonald's după ce oameni fără adăpost și vânzători s-au aglomerat pe trotuar

_ Shannon Sharpe îl critică pe Ja Morant, spunând că superstarul NBA „refuză să accepte responsabilitatea”

_ Cum să vă schimbați obiceiurile săptămânale de cumpărături pentru a economisi pe fondul crizei costului vieții

Romania esuata de Iohannis, Ciulacu, Ciuca, Dancu si Grindeanu. Profesorii nu opresc greva! 20.000 de angajați din Educație se duc iar în marș la poarta lui Iohannis / Restricţiile de trafic anunţate de poliție

_ Vaquita mai există, dar abia: sondajul „panda” de mare

_ Obuzele rusești lovesc Khersonul lovit de inundații după vizita lui Zelensky, spune Ucraina

_ Prințesa de Wales vizitează Windsor Family Hub

_ Citi dezactivează echipa populară de comentarii și analize CitiFX

_ Lira se prăbușește după ce Erdogan numește co-CEO al băncii eșuate First Republic în calitate de nou guvernator al băncii centrale

_ CEO: „Am vorbit cu 48 de creditori despre datorii pentru un proiect de apartament nou. Zero a revenit cu o ofertă”

_ Statul Major al armatei ucrainene susţine că nu a început contraofensiva

_ Mike Pence cere evitarea inculpării lui Trump, pentru a nu fi amplificate diviziunile în SUA

_ Politica externă inaugurală a campaniei a lui Pence: „F-16 pentru Ucraina acum”

_ Supraviețuitor al cărui picior a trebuit amputat în prăbușirea clădirii descrie o încercare îngrozitoare de șase ore

_ HSBC își retrage toate ofertele de credit ipotecar pentru clienți noi după ce a fost copleșită de cereri

_ Cine este soția lui The Iron Sheikh, Caryl Vaziri?

Negocieri intense! Timișoreanul care amenință că se aruncă de la etajul 7 ține autoritățile pe jar de 24 de ore

_ Alegere podcast: cea mai bună emisiune audio de ascultat acum

_ Știri despre transferuri RECUPERAȚI: Liverpool îl anunță pe Alexis Mac Allister; Arsenal gata să liciteze pentru Declan Rice

_ EVALUAREA JUCĂTORILOR: Jarrod Bowen îl îndrumă pe West Ham către glorie după victoria în Europa Conference League

_ Jucătorii de la West Ham petrec în stradă cu fanii lor după câștigarea istorică a trofeului european

_ Fanii lui Manchester City „li se spune să sosească în finala Ligii Campionilor CU NOUĂ ORE mai devreme”

_ Cearda dintre Matthew și Andrew Johns State of Origin se adâncește, deoarece „Joey” refuză să se prezinte la emisiunea de radio

_ Olivia Dunne își uimește fanii de pe Instagram cu fotografii „superbe” din culise

_ Salvați mările: un marinar nu atât de antic avertizează că facem daune ireparabile oceanelor

Studiu: Caracatițele folosesc editarea ARN pentru a răspunde rapid la schimbările de temperatură prin modificarea funcției proteinelor


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16

Nr. de articole la aceasta sectiune: 940, afisate in 16 pagini.