23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Urme de picior umanoide vechi de 5,7 milioane de ani descoperite în Creta, aruncă în aer toate teorile progresiste ale evoluției speciei umane începând cu "originea africană a oamenilor"Aceste amprente, găsite la Trachilos, în Creta de vest, au fost atribuite unui strămoș străvechi al omului care mergea în poziție verticală cu aproximativ 5,7 milioane de ani în urmă. Credit: Andrzej Boczarowski

Urmele de tip HUMAN din Creta au fost găsite "ștampilate" într-un țărm antic fosilizat sub insula mediteraneeană din Creta.

Ele "Nu ar fi trebui să fie acolo" conform actualelor teorii ştiințifice (n.r. progresiste).

Testarea rocilor a stabilit vârsta urmelor la 5,7 milioane de ani.

5,7 milioane de ani în urmă este un moment în care paleontologii cred că strămoșii noștri umani aveau picioare sub formă de mâini bune pentru cățărat.

Și că au trăit în Africa.

Dar studiul din Trachilos, vestul Cretei, ne arată urme de picioare care prezintă trăsături umane proeminente și o poziție verticală.

Și acest lucru este semnificativ, deoarece piciorul uman are o formă unică. Acesta combină o talpă lungă, cu cinci degete de picioare, fără gheare și cu un deget mare.

În comparație, piciorul unei Maimuțe Mari arată mult mai mult ca o mână umană.

Până acum se credea că acest pas în evoluție umană a avut loc cu maxim 4 milioane de ani în urmă.

Comparison of Trachilos footprint with bears (top), non-hominin primates (middle), and hominins (bottom). (a) Brown bear (b) Grizzly bear (c) Vervet monkey (d) Lowland gorilla (e) chimpanzee. (f) modern human (g) Trachilos footprint (h) modern human foot (i) Archaic Homo footprint. Pictures: Gerard D. Gierliński et al / Elsevier

Comparația amprentei lui Trachilos cu urșii (sus), cu primate non-hominide (mijloc) și cu hominidele (partea de jos). (a) urs brun (b) urs grizzly (c) maimuță vervetă (d) gorilă de câmp (e) cimpanzeu. (f) amprentă umană modernă (g) Trachilos (h) piciorul uman modern (i) amprentă arhaică de Homo. Imagini: Gerard D. Gierliński și alții / Elsevier

Publicat în ultima ediție a revistei Proceedings of the Geologists’ Association, concluziile studiului sunt obligate să ridice vălul de pe ochii comunității ştiințifice care se ocupă cu evoluția umană.

"Interpretarea acestor urme este potențial controversată", recunoaște abstractul studiului.

"Morfologia tiparului sugerează că cel care a lăsat urmele a fost un membru bazal al clasei Hominidelor (arborele ancestral uman), dar pe măsură ce Creta se află la o anumită distanță în afara zonei geografice cunoscute a homininelor pre-Pleistocene (de la 2,5 milioane la 11,700 de ani), trebuie considerăm posibilitatea ca specia să reprezinte un prim prim hominid din miocen necunoscut până acum, care a evoluat în mod convergent ca anatomie la nivelul piciorului uman ".

Pur şi simplu, studiul susține că a existat o altă creatură asemănătoare omului - care nu a fost identificată anterior - care mergea pe Pământ vertical cu mult înainte de a se crede că acest lucru ar fi fost posibil

A reconstruction of the skeleton of Australopithecus sediba, centre, next to a small-bodied modern human female, left, and a male chimpanzee. Picture: AP

O reconstrucție a scheletului lui Australopithecus sediba, centru, alături de o femelă umană modernă de dimensiuni mici, și un cimpanzeu mascul (aplecat). Imagine: AP Sursa: AP

Bazinul existent al dovezilor originii africane a omenirii este construit în jurul fosilelor de Australopithecus găsite în sudul și în Africa de Est, ce au un ansamblu de vârste de aproximativ 3,7 milioane de ani în care s-au găsit urme de hominin uman (strămoșii umani) în Tanzania.

Numitele amprentele Laetoli, se crede că au fost făcute de Australopithecus cel cu călcâie înguste și cu un arc al tălpii defectuos.

În schimb, un set de amprente de 4,4 milioane de ani găsite în Etiopia, sunt considerate ale hominidului Ardipithecus ramidus. Aceste amprente din Etiopia sunt mult mai apropiate de cele ale unei maimuțe decât de cele ale unui om modern.

Dar amprentele Trachilos, vechi de 5.7 milioane de ani, par a fi mult mai umane decât cele ale lui Ardipithecus.

Maps and photos detailing the location and shape of the track-bearing stone in Crete. Pictures: Gerard D. Gierliński et al / Elsevier

Hărți și fotografii care detaliază locația și forma pietrei de cale ferată din Creta. Imagini: Gerard D. Gierliński și alții / Elsevier.

Acestea au fost descoperite de autorul principal al studiului, Gerard Gierlinski, în timpul vacanței sale pe insula Creta din 2002. Palaeontologul Institutului Geologic Polonezului i-a luat mai mult de un deceniu pentru a-și analiza descoperirea sa.

Imprimatele Trachilos au un deget mare foarte asemănător cu dimensiunile, forma și poziția noastră. Are o minge a tălpii distinctă pe talpa sa. Practic hominudul are talpă umană. Nu are gheare.

Urmele au fost presate în nisipurile ferme, dar umede ale unei mici delte ale râului, într-un moment în care Sahara era luxuriantă și verde, iar savana sa extins din Africa de Nord în jurul Mediteranei de Est. Însă Creta era în continuare parte a continentului grec.

The three most well-preserved footprints, each shown as a photo (left), laser surface scan (middle) and scan with interpretation (right). a was made by a left foot, b and c by right feet. Scale bars, 5cm. 1—5 denote digit number; ba, ball imprint; he, heel imprint. Pictures: Gerard D. Gierliński et al / Elsevier

Cele trei urme cele mai bine conservate, fiecare prezentat ca o fotografie (stânga), scanarea suprafeței laser (mijloc) și scanarea cu interpretare (dreapta). Urmele au fost făcute de un picior stâng (a), iar b și c de picioarele drepte. Bare de dimensiuni, 5cm. 1-5 reprezintă numărul numeric; ba, amprenta mingii; el, amprenta tălpilor. Imagini: Gerard D. Gierliński și alții / Elsevier

Acestea au fost datate folosind foraminifera (analiza microfosilelir marine), precum și poziția lor sub un strat distinctiv de rocă sedimentară creat atunci când Marea Mediterană s-a uscat aproximativ cu 5.6 milioane de ani în urmă.

Descoperirea picturilor apare și la scurt timp după ce fosilele fragmentare ale unui primar Graecopithecus vechi de 7,2 milioane de ani, au fost descoperite în Grecia și Bulgaria, şi au fost reclasificate ca aparținând copacului ancestral al evoluției umane.

Calea evoluției umane ar putea fi rescrisă:

Descoperirea a două fosile de tip om maimuță cu dinți umani în Bulgaria și Grecia (foto) ar putea schimba evoluția omului din Africa în Europa.

Aceste amprente, găsite la Trachilos, în Creta de vest, au fost atribuite unui strămoș antic uman care mergea în picioare vertical în urmă cu aproximativ 5,7 milioane de ani.These footprints, found at Trachilos in western Crete, have been attributed to an ancient human ancestor that walked upright some 5.7 million years ago. Credit: Andrzej Boczarowski

HUMAN-like footprints have been found stamped into an ancient sea shore fossilised beneath the Mediterranean island of Crete.

They shouldn’t be there.

Testing puts the rock’s age at 5.7 million years.

That’s a time when palaeontologists believe our human ancestors had only apelike feet.

And they lived in Africa.

But a study into the Trachilos, western Crete, prints determines them to feature prominent human features and an upright stance.

And that’s significant as the human foot has a unique shape. It combines a long sole, five short toes, no claws — and a big toe.

In comparison, the foot of a Great Ape look much more like a human hand.

And that step in evolution wasn’t believed to have taken place until some 4 million years ago.

Comparison of Trachilos footprint with bears (top), non-hominin primates (middle), and hominins (bottom). (a) Brown bear (b) Grizzly bear (c) Vervet monkey (d) Lowland gorilla (e) chimpanzee. (f) modern human (g) Trachilos footprint (h) modern human foot (i) Archaic Homo footprint. Pictures: Gerard D. Gierliński et al / Elsevier

Comparison of Trachilos footprint with bears (top), non-hominin primates (middle), and hominins (bottom). (a) Brown bear (b) Grizzly bear (c) Vervet monkey (d) Lowland gorilla (e) chimpanzee. (f) modern human (g) Trachilos footprint (h) modern human foot (i) Archaic Homo footprint. Pictures: Gerard D. Gierliński et al / ElsevierSource:Supplied

Published in the latest edition of Proceedings of the Geologists’ Association, the study’s conclusions are bound to raise eyebrows in the human evolution community.

“The interpretation of these footprints is potentially controversial,” the study’s abstract admits.

“The print morphology suggests that the trackmaker was a basal member of the clade Hominini (human ancestral tree), but as Crete is some distance outside the known geographical range of pre-Pleistocene (2.5 million to 11,700 years ago) hominins we must also entertain the possibility that they represent a hitherto unknown late Miocene primate that convergently evolved human-like foot anatomy.”

Put simply, the study argues there was another — previously unidentified — human-like creature walking the Earth long before we believed it was possible.

A reconstruction of the skeleton of Australopithecus sediba, centre, next to a small-bodied modern human female, left, and a male chimpanzee. Picture: AP

A reconstruction of the skeleton of Australopithecus sediba, centre, next to a small-bodied modern human female, left, and a male chimpanzee. Picture: APSource:AP

The existing pool of evidence into humanity’s origins is built around Australopithecus fossils found in south and East Africa, along with a 3.7 million-year-old set of upright hominin (human ancestor) footprints found in Tanzania.

RELATED: Mystery of the Kimberley dinosaur prints solved

Called the Laetoli footprints, these are believed to have been made by Australopithecus with a narrow heel and poorly defined arch.

In contrast, a set of 4.4 million-year-old prints found in Ethiopia are believed from the hominin Ardipithecus ramidus. These prints are much closer to that of an ape than a modern human.

But the Trachilos footprints, at 5.7 million years, appear to be more human than Ardipithecus.

Maps and photos detailing the location and shape of the track-bearing stone in Crete. Pictures: Gerard D. Gierliński et al / Elsevier

Maps and photos detailing the location and shape of the track-bearing stone in Crete. Pictures: Gerard D. Gierliński et al / ElsevierSource:Supplied

They were found by the study’s lead author, Gerard Gierlinski, while he was holidaying on the island of Crete in 2002. The palaeontologist at the Polish Geological Institute has taken more than a decade to analyse his find.

The Trachilos prints have a big toe very similar to our own in size, shape and position. It has a distinct ball on its sole. It has the human-like sole. It doesn’t have claws.

They were pressed into the firm but wet sands of a small river delta at a time when the Sahara was lush and green, and savanna extended from North Africa around the Eastern Mediterranean. Crete itself was still part of the Greek mainland then.

The three most well-preserved footprints, each shown as a photo (left), laser surface scan (middle) and scan with interpretation (right). a was made by a left foot, b and c by right feet. Scale bars, 5cm. 1—5 denote digit number; ba, ball imprint; he, heel imprint. Pictures: Gerard D. Gierliński et al / Elsevier

The three most well-preserved footprints, each shown as a photo (left), laser surface scan (middle) and scan with interpretation (right). a was made by a left foot, b and c by right feet. Scale bars, 5cm. 1—5 denote digit number; ba, ball imprint; he, heel imprint. Pictures: Gerard D. Gierliński et al / ElsevierSource:Supplied

They have been dated using foraminifera (analysis of marine microfossils) as well as their position beneath a distinctive sedimentary rock layer created when the Mediterranean Sea dried up about 5.6 million years ago.

The footprints’ discovery also comes shortly after the fragmentary fossils of a 7.2 million-year-old primate Graecopithecus, discovered in Greece and Bulgaria, were reclassified as belonging to the human ancestral tree.

The path of Human evolution could be rewritten1:02

The discovery of two apelike fossils with human-like teeth in Bulgaria and Greece could change the evolution of man from Africa to Europe.

These footprints, found at Trachilos in western Crete, have been attributed to an ancient human ancestor that walked upright some 5.7 million years ago. Credit: Andrzej Boczarowski


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

O PALMĂ DATĂ GUVERNELOR OCCIDENTALE ŞI PRESEI MONDIALISTE CARE L-AU ACUZAT PE NEDREPT. Slobodan Milosevic a fost declarat NEVINOVAT de către Tribunalul de la Haga. Acuzat fiind, el a fost ținut 5 ani în închisoare la Haga până când bolnav a murit.

"Efectul Draghi". Boom de rezervări la vaccinare, în Italia

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Ion Cristoiu: Cum a fost numit "criminalul sovietic" Andrei Vâșinski membru al Ordinului Carol I, în gradul de Cavaler Mare Cruce

Arhiepiscopia Tomisului: IPS Teodosie este în comuniune cu PF Daniel, nu în supărare

Ciobanul căutat după atacul ursului a fost găsit mort

Cinci polițiști din Bihor au fost condamnați la închisoare cu executare pentru corupție

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / București, capitala României, raiul șobolanilor și al țînțarilor. "Jurnal din anul ciumei", sau al "guvernului meu"

Alexandru cel Mare avea 3 soții şi era dezgustat şi scârbit de practicile homosexuale şi totuși "Adevărul.ro" şi mulți alții din Rețeaua Progresistă afirmă cu Nerușinare că era "homosexual"

,InSecuritate", cu Bogdan Nicolae. Cu ce ne-am ales în 19 ani de misiuni în Afganistan. Invitat: prof.univ.dr Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării, de la 21.00

Coronavirus în România LIVE UPDATE 24 iulie. Noul bilanț COVID-19

HOROSCOP 24 iulie. Lună Plină în Vărsător. Zodiile, provocate să schimbe ceva

Victorie importantă pentru Angelina Jolie în bătălia din dosarul său de divorț cu Brad Pitt

Gabriela Ruse este pe "val" la turneul de tenis din Palermo. Tenismena este în semifinale după ce a câștigat al 12-lea meci consecutiv

ULTIMĂ ORĂ. La un pas de aur: Spadasina Ana Maria Popescu s-a calificat în finala olimpică

Motociclist mort după ce a căzut de pe motocicletă, în Argeș

Este oficial: Angajații, elevii și studenții vor beneficia de o zi liberă în momentul vaccinării împotriva COVID-19

Băile Tușnad. Primarul susține că urșii gunoieri au probleme genetice și trec de gardurile electrice

COVID, studiu SUA: Dacă nu vor fi vaccinați copiii, virusul va continua să circule

Sondaj: Peste de 30% dintre românii se identifică ca fiind progresiști. Electoratul UDMR este cel conservator

În timp ce cei cu salarii uriașe din Banca Națională urlă că orice creștere salarială a unor amărâte de salarii de 1.200 de lei net "distruge competitivitatea României", Mugur Isărescu a încasat anul trecut un salariu uriaș de la stat de UN MILION DE LEI

OMS: Varianta contagioasă Delta este acum dominantă în Europa

Cum arăta un drum făcut de Romani, acum 2000 de ani?

Spaniolii, dornici să se vaccineze. Tinerii stau la coadă la un spital din Madrid

Ion Cristoiu, despre demisia consilierei lui Cîțu: Plecarea ei nu rezolvă în niciun caz infracțiunea de abuz în serviciu

Rezultate Admitere Liceu 2021. Situația completă. La ce liceu au intrat elevii

ANALIZĂ. Restricțiile antipandemie se întăresc în lume în fața valului 4. România se relaxează. Este nevoie de obligativitatea vaccinului?

NEWS ALERT Prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice. Spadasina Ana Maria Popescu a obținut argintul VIDEO

Cercetare: românii sunt pe contrasens cu Coaliția de guvernare. Peste 70% din români nu sunt interesați de SIIJ, peste 20% se pronunță împotriva desființării SIIJ și doar 8% vor să nu mai existe Secția Specială

CSU Craiova și-a demis antrenorul după înfrângerea din Conference League. Cine îi va lua locul

Tokyo 2020: Laura Georgeta Ilie a ratat la limită calificarea în finală la tir

Clipe de coșmar pentru 3 persoane. Au fost atacate în toiul nopții de 4 bărbați cu cagule în Timișoara

Ce rute alternative au șoferii în drumul spre mare pentru a evita aglomerația

EXCLUSIV Jurnalistul Ion Spânu, la Interviurile lui Cristoiu, de la ora 20.00, la ALEPH NEWS

Autoritățile au încheiat căutările victimelor aflate în imobilul prăbușit din Miami. Bilanțul total ajunge la 97 de morți

O primă mare surpiză la Jocurile Olimpice. Ecuadorul cucerește a doua medalie de aur din istoria prin Richard Carapaz

Jocurile Olimpice: Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu s-au calificat în sferturi la tenis de masă dublu mix

IPS Calinic: Vremea țepelor în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a trecut

SpaceX, compania lui Elon Musk, a primit un contract pentru prima misiunea NASA pe satelitul Europa. "Luna" lui Jupiter este prinicipalul candidat în căutarea vieții în sistemului solar

BREXIT DONE. Englezii au ieșit pe străzi ca să sărbătorească eliberarea din progresista UE, noua închisoare a popoarelor. Au scăpat din UE -- a doua URSS. Oare când ne vom bucura și noi?

Emmanuel Macron a urmărit, alături de un român, primele confruntări de la Jocurile Olimpice

Proiect radical împotriva LGBTQ: 10 ani de închisoare pentru persoanele LGBTQ și susținătorii acestora în Ghana

Loturi de înghețată Milka retrase de pe piața din România. Au conținut de oxid de etilenă peste limitele legale

35% din Bugetul României Datorii. Miliarde de euro se duc la Cămătarii Bancari Internaționali pentrru Dobânzi. Eurostat: România deficit bugetar de 2,9% în 2017; ponderea datoriei în PIB e de 35%. Ați înțeles de ce a plătit Ceaușescu Datoria Țării?

Violențe la Paris. Mii de francezi protestează împotriva restricțiilor și a vaccinării obligatorii

PNL București are un nou președinte. Candidatul sprijinit de Cîțu l-a învins pe cel al lui Orban și Nicușor Dan

Acești incompetenți mincinoși care ne conduc. Ion Cristoiu "Statul Pararalel şi-a rupt dinţii într-o criză reală. Klaus Iohannis, clasa politică, dar şi Guvernul se confruntă, în sfârşit, cu un examen real, nu unul inventat - examen căruia nu-i fac față"

Proteste în Europa. Oamenii sunt tot mai nemulțumiți de introducerea "Green Pass"-ului

Incendiu la un depozit din localitatea Fântânele, Prahova. Două victime aflate în stare gravă, dintre care un adolescent de 17 ani

Incendiu într-o sală de operație de la Spitalul Județean Constanța. Patru medici s-au autoevacuat.

VANZAREA TERENURILOR LA STRAINI CONTINUA. Americanii au cumpărat mii de hectare de teren în România. Afla cum de s-a ajuns aici si ce trebuie facut ca sa oprim acest lucru. UPDATE: Fluierul a aflat despre ce fond de Investitii e vorba

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

Mișcare importantă pe piața criptomonedelor. Anunțul făcut de gigantul Amazon

Oana Marica prinsă în braţele amantului VIDEO

UE a doua URSS. COMENTARIU Marius Oprea. A început războiul rece din inima Europei, între suveranităţile naţionale şi guvernul progresist neomarxist de la Bruxelles

CUM MINTE REMUS CERNEA. Remus Cernea, despre decizia CCR: "Nu poți să supui votului prin referendum restricționări ale drepturilor omului". Nu există DREPT MAI IMPORTANT decât dreptul oricui copil născut sau nenăscut de a avea o MAMĂ și un TATĂ

S-au răcorit cu o partidă de amor în parc. Imagini XXX filmate lângă un loc de joacă pentru copii VIDEO

Împăratul Japoniei a declarat deschise Jocurile Olimpice. Naomi Osaka a aprins flacăra olimpică

Ia - ambasador pentru România / Cristina Chiriac: Am ajuns cu Flori de ie pe patru continente; am cucerit suflete, am cules laude

SARS-CoV-2: călcâiul lui Ahile din ARN-ul viral al virusului


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12

Nr. de articole la aceasta sectiune: 706, afisate in 12 pagini.