17:31
Comentarii Adauga Comentariu

_ Zeci de hotărâri și o OUG, pregătite de Guvernul Ciucă pentru ședința de miercuri/ DOCUMENTE

Zeci de hotărâri și o OUG, pregătite de Guvernul Ciucă pentru ședința de miercuri/ DOCUMENTE

STIRIPESURSE.RO vă prezintă proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 19 ianuarie 2022.

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaților şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OUG-2.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta ocolitoare a Municipiului Arad - Est", judeţul Arad

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-24.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor”, lucrare de utilitate publică de interes national

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-25.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Aleşd”, judeţul Bihor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-26.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice precum şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-27.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Târgu Jiu"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-28.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi În administrarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătății

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-29.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-30.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajarea râului Ampoi şi a afluenţilor săi în zona oraşului Zlatna" cuprins în "Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până Ia 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-31.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca, la 13 octombrie 2021 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-32.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundaţiilor a municipiului Craiova" precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-33.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ,„Apele Române” prin Administraţiile Bazinale de Apă Buzău - Ialomiţa, Dobrogea - Litoral şi Prut - Bârlad, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-34.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 203.500 mp, fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-35.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafaţă de 95,4697 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi utilitate publică ,,Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea, Secţiunea 3 B Mihăieşti - Suplacul de Barcău”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-36.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 177,7895 ha, fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.b. - păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor incluse în intravilan, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al municipiului Buzău

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-37.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în domeniul public al judeţului Botoşani

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-38.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 7 decembrie 2021 și la București la 16 decembrie 2021, la Scrisoarea de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi Banca lnternațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-39.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-47.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-41.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire Bazin de înot olimpic, str. Decebal, nr. 1, loc. Vaslui, judeţul Vaslui"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-42.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-43.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2006

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-44.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea alineatelor (3) şi (31) ale articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincţiilor naţionale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor, precum şi cazurile de retragere

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-45.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, precum şi pentru modificarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018/2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-46.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-3.pdf

IV. ANALIZE

1. ANALIZA cu privire la stadiul activităţilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/ANALIZA-1.pdf

2. ANALIZA privind jaloanele şi ţintele asumate de Secretariatului General al Guvernului prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pentru anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/ANALIZA-2.pdf

3. ANALIZA privind stadiul activităţilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României care intră în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/ANALIZA-3.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (71) şi (72) ale art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/PDV.pdf

2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/PDV-1.pdf

3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/PDV-2.pdf

4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/PDV-3.pdf

5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 132 din 31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/PDV-4.pdf

6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/PDV-5.pdf

7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/PVD.pdf

8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/PDV-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Individul Director la Twitter este surprins pe VIDEO spunând "Noi cei de la Twitter suntem aici să le dăm oamenilor "ceva bun", nu libertatea de exprimare". În plus, Elon Musk e batjocorit de directorul Twitter

VIDEO, Bucureștiului Soroșistului Nicușor Dan și a francezilor de la Apa Nova cărora trădătorii de la noi, le-au concesionat pe nimic gestiunea apei pe zeci de ani. Imagini neverosimile din București: apă de jumătate de metru, pe un mare bulevard

Unde duce politica progresistă la prezentarea de chiloți. Myer Australia a stârnit mânia clienților pentru catalogul ofensator de lenjerie intimă în care bărbați erau impecabili și femeile "de toate formele"

Horror: Guvernul tiranic al Canadei va plăti pentru eutanasia pe cei care sunt "prea săraci pentru a continua să trăiască cu demnitate" (video)

PROGRESISTUL HOȚ STRIGĂ "PRINDEȚI HOȚUL": CUM A BĂGAT FACEBOOK ȘTIRI FALSE. Cum a introdus Facebook articole de opinie în ziare și reclame TV din SUA prin finanțarea unui grup de lobby

Frescele spectaculoase din tavan descoperite în Templul lui Khnum din Esna

Ziarele din UK le explică britanicilor: Cum să economisești bani la energie: Ghidul tău esențial pentru facturi

CHIȘINĂU. Soroșiștii se înaieră între ei. Cotitură în politica moldovenească - Foștii aliați ai Maiei Sandu se întorc împotriva ei: Incompetența acestei guvernări întrece orice măsură (Andrei Năstase)

Jumătate dintre femei ascund menopauza de partenerii lor

WTA. Wimbledon urmează să fie lipsit de puncte de clasament pentru femei după ce le-a interzis jucătoarelor ruse

_ Decizie extremă în Belarus! Aleksandr Lukaşenko introduce pedeapsa cu moartea pentru 'tentativă de act terorist'. Pe cine vizează legea

_ 27 migrants, helped by two smugglers, discovered by border police near Sf. Gheorghe

_ Sahara Ray își arată silueta uluitoare în timp ce modelează bikini după o perioadă de dezintoxicare

_ IntMin Bode: Romania was, is and will remain trustworthy partner of the US

_ PM Ciuca announces fiscal environment optimization analysis by Finance Ministry due in two weeks

_ Chief of Defense Staff, at meetings of EU and NATO military committees

Cum îți poate salva viața monitorizarea tensiunii arteriale

_ Niklas Sule ia o lovitură de despărțire împotriva șefului Bayern Munchen, Julian Nagelsmann

_ Fanii lui Liverpool de pe rețelele sociale se bucură de faptul că echipa lor „rezervă” revine pentru a învinge Southampton

_ Daniel Johns răspunde trolilor spunând că „nu a făcut niciodată nimic” în afara Silverchair

_ Bobby Brown participă la premiera seriei sale de biografii A&E cu soția Alicia Etheredge în New York City

Bolșevicul de la Berlin, Bilderbergul Olaf Scholz. Este liderul Germaniei atât de blând cu Rusia pentru că este un ex-marxist, se întreabă istoricul DR HUBERTUS KNABE

_ Southampton 1-2 Liverpool - Premier League: Joel Matip duce cursa pentru titlu până în ultima zi

_ Un fost colonel rus critică la televiziunea de stat invazia ţării în Ucraina

_ Campionat: Nottingham Forest a învins Sheffield United la penalty-uri pentru a ajunge în finala play-off-ului

_ Cum a supraviețuit Tom Cruise sfârșitului erei stelelor...

_ Manchester United ar trebui să semneze Jarrod Bowen de la West Ham insistă Andy Townsend

_ LABASH: Bisericile politizate Îl aruncă pe Hristos din creștinism...

_ Cea mai vândută piscină pentru familie de la Amazon este la vânzare pentru 37,30 GBP

_ Jennifer Lopez și Ben Affleck împart un sărut dulce în timp ce sunt afară cu fiul ei Max, în vârstă de 14 ani, în Los Angeles

_ Monty Python and the Holy Sale: Trei paturi cu vedere la castelul din secolul al XII-lea este pus în vânzare pentru 260.000 de lire sterline

_ Speaker Ciolacu: We decided within coalition to begin talks for new package of economic measures

_ Coronavirus în România, 18 mai. Au fost înregistrate 513 cazuri noi şi 11 decese

_ Phillip Schofield îl laudă pe fotbalistul de la Blackpool, Jake Daniels, pentru că a devenit homosexual

_ Gemma Collins calcă pe urmele lui Gary Lineker și va fi chipul lui Walkers Crisps

_ Wayne Bennett i-a spus lui Andrew Symonds să rămână la cricket după ce fostul star din Australia a urmărit visul NRL

_ Jurgen Klopp spune că este „100% sigur” că fotbalul îl va sprijini pe atacantul Blackpool, Jake Daniels

_ Atacul rasist de la Buffalo, în urma căruia zece oameni au murit, a fost pregătit în mod meticulos timp de mai multe luni

_ Peter Andre participă la seara presei Grease - după ce a fost adus în cazul Wagatha Christie

_ Amy Hembrow, însărcinată, reflectă asupra maternității și a așteptării copilului numărul doi în același timp cu Tammy

_ Coreea de Nord raportează o creștere a cazurilor suspectate de Covid-19

Apple amână planul de a face ca personalul să se întoarcă la birou trei zile pe săptămână după creșterea COVID-19 din California

_ Alertă meteo: Vânt puternic în 27 de județe. Cum va fi vremea în București

_ Răstunare de situaţie în cazul accidentului aviatic în care au murit 132 de oameni în China. Avionul ar fi fost prăbuşit intenţionat

_ Atacantul Sheffield United Billy Sharp este atacat de un invadator de terenuri la Nottingham Forest

_ Manchester City va câștiga 30 de milioane de lire sterline pentru fundașul stânga al Brighton, Marc Cucurella, în această vară

_ Tiger Woods, Rory McIlroy și Jordan Spieth formează un trio de vis la Campionatul PGA al SUA

_ Șeful poliției avertizează cluburile să oprească exploziile și spune că pirotehnica ar putea ucide fanii

_ Liverpool: Jurgen Klopp salută jucători „excepționali” după ce echipa mult schimbată a învins Southampton

_ Crystal Palace stele Cheikhou Kouyate și Watford Ismaila Sarr au apărut pentru a sprijini Idrissa Gueye

_ Video | Polițiștii au descins în piețele din două sectoare ale Capitalei - Mii de haine de firmă contrafăcute au fost confiscate

_ Linda Robson și Pauline Quirke au oprit zvonurile despre o ceartă în timp ce vedetele Birds of a Feather se bucură de prânz

_ Manchester United: Daley Blind spune că Erik ten Hag VA fi un succes la Old Trafford dacă este susținut

_ Festivalul de Film de la Cannes s-a deschis cu un film cu zombi și vedete elegante

_ Tigerlily Taylor o susține pe Amber Le Bon pe podiumul de la Kornit Fashion Week

_ După îngrijorările legate de fanii lui Rangers, accentul se pune acum pe finala Europa League

_ Doar un sfert din cabinetele medicale de familie din județul Galați s-au înscris în campania de vaccinare anti-COVID

_ Mâncătorul secret care a ascuns mâncăruri la pachet în garderoba ei pierde jumătate din greutatea corporală

_ STUDIU: Pisicile își amintesc reciproc numele...

_ Staffers se pregătesc pentru imprimarea sfârșitului de pe OAMENI...


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1455, afisate in 25 pagini.ieri 08:43