02:19
Comentarii Adauga Comentariu

Sfinții gravidelor: cui trebuie să se roage femeile care vor copii și ce rugăciuni trebuie să spună. Ziua din septembrie în care "se dezleagă" pântecele sterpe

Familii cărora le lipsesc binecuvântarea și bucuria nașterii de prunci se îndreaptă prin rugăciune către Domnul, către Născătoarea de Dumnezeu și către sfinți. De multe ori însă aceste rugăciuni rămân fără răspuns, dacă nu pornesc dintr-o credință fierbinte. Așadar, care este ziua ideală pentru rugăciune și cui trebuie cerut ajutorul pentru a avea urmași?

Preoții spun că Maica Domnului, Sfântul Stelian, Sfântul Nectarie Taumaturgul, Sfântul Anton sau Sfântul Efrem cel Nou sunt protectorii femeilor care doresc să aibă copii, făcând să se îndeplinească această dorință fierbinte.

Gravidele trebuie să se roage Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, care a fost feciorelnică, a fost și este numită "mireasă preaînțeleaptă a lui Hristos" și care este ocrotitoarea celor care se pregătesc să dea naștere pruncilor. Conform doxologia.ro,  viitoare mame trebuie să știe că în timpul sarcinii "orice țipete, orice cuvinte murdare îl spurcă deja pe copil, întipăresc deja în inima lui imaginile viciului și patimilor; și, dimpotrivă, cu totul altfel se cristalizează destinul pruncului dacă viitoarea mamă, rugându-se, contemplă deseori icoana Preacuratei Maici a lui Dumnezeu".

" În orice situație o avem întotdeauna pe Maica Domnului, apărătoarea tuturor celor necăjiți, așa se numește și acatistul pe care i-l adresăm. La Maica Domnului ne rugăm în toate împrejurările. Fecioara Maria este pomenită la fiecare slujbă prin rugăciuni, cântări religioase, acatiste sau paraclise. Pe Fecioara Maria o au ca și ocrotitoare copiii care au fost botezați cu numele ei sfânt și tot ea este purtătoarea de grijă a tuturor mănăstirilor din țara noastră",  spune părintele Nicușor Dascălu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.
 

8 septembrie, ziua magică

Pentru femeile care doresc să devină mame, dar sănătatea nu le permite să aducă pe lume un copil, ziua de 8 septembrie, cea a Nașterii Maicii Domnului, este ideală pentru rugăciuni. Fecioara Maria este protectoarea fetelor necăsătorite, a femeilor însărcinate, a mamelor și a copiilor. Tradiția creștină spune că femeile care doresc să aibă prunci ar trebui să meargă în această zi de sărbătoare la biserică și să se roage la icoana Maicii Domnului cu credință, precum s-au rugat Ioachim și Ana.

În această zi, mai mult ca niciodată, sunt ascultate rugăciunile de dezlegare a pântecelor. De asemenea, și femeile însărcinate ar trebui să facă același lucru. Maica Domnului va fi alături de ele, veghind asupra lor și asigurându-se că au parte de o naștere ușoară.

Și-a dat toate bogățiile pentru sărmani

Sfântul Stelian, chemat prin rugăciuni de toate femeile care vor să devină mame, și-a dat toate bogățiile pe care le avea de la părinții săi și a ales să-și petreacă viața în rugăciune și sihăstrie. El s-a retras cu totul din lume, mergând între oameni numai pentru a-i sfătui și a-i alina. Așa s-a întâmplat odată să întâlnească un copil rănit. Și-a pus atunci mâna deasupra lui și, pe dată, acesta și-a revenit. De atunci, a început să ajute atât pe copiii bolnavi, cât și pe cei care aveau nevoie de îndrumare duhovnicească, familii din diverse categorii sociale cerându-i să le educe copiii.

Rugăciunile lui au fost de ajutor și femeilor care nu puteau avea prunci, iar atunci când o boală aducătoare de moarte a început să secere pruncii, părinții l-au chemat pe Sfântul Stelian și mulți dintre micuți au fost salvați. Chiar și după moartea lui, a continuat să facă minuni pentru copiii ai căror prinți îl chemau în ajutor.

Sfântul Nectarie, făcătorul de minuni

Sfântul Nectarie, ierarhul din insula Eghina, s-a născut în anul 1846, în localitatea Silivria, în apropiere de Constantinopol. A trecut la cele veșnice în noaptea zilei de 8 noiembrie 1920, fiind înmormântat în ctitoria să, din insulă Eghina: Mănăstirea Sfânta Treime. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Nectarie în ziua de 9 noiembrie, potrivit crestinortodox.ro.

Sfântul Nectarie s-a arătat făcător de minuni încă din timpul vieții, asemenea tuturor sfinților, binecuvântând cu prunci familiile care se rugau fierbinte pentru a avea urmași. "Trebuie să ne rugăm cu credință pentru orice cerere și să avem răbdare, iar Dumnezeu va grăi. Deoarece atunci când omul se roagă cu credință, într-un fel îl obligă pe Dumnezeu să-i împlinească cererea pentru această credință a lui. De aceea, atunci când cerem ceva de la Dumnezeu, să nu «ne îndoim» și vom fi auziți", spun preoții.

Rugăciunea soților care nu au copii

"Binecuvantat esti Tu, Dumnezeul părinților noștri, și binecuvântat este numele Tău cel sfânt și slăvit întru toți vecii! Să Te binecuvânteze pe Tine cerurile și toate făpturile Tale! Tu ai făcut pe Adam și Tu ai făcut pe Eva, femeia lui, pentru a-i fi ajutor și sprijin, și din ei s-a născut neamul omenesc. Tu ai zis: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem un ajutor asemenea lui". Și acum, Doamne, nu plăcerea o caut, luând pe femeia mea, ci o fac cu inima curată. Binevoiește de a avea mila de ea și de mine și a ne duce împreună până la bătrânețe!", s-a rugat Ție Tobie, iar Tu i-ai umplut casa de binecuvântare și i-ai dăruit copii ca răspuns la cererile sale. Doamne, pustii sunt casele fără copii, și triste inimile soților care nu au urmași. Chiar dacp nu avem credința drepților, care pentru rugăciunile lor s-au învrednicit să aiba copii, pentru mila Ta cea nemasurată nu ne lăsa, Atotputernice Doamne, ci vezi suspinul inimilor noastre. Umple-ne casa de bucuria pe care o aduc copiii, iar pe noi întărește-ne ca să îi creștem pe ei cu dragoste și înțelepciune în dreapta credință, spre slava Numelui Tau și a Sfintei Tale Biserici.  Amin !

Rugăciunea soților care nu pot avea copii către Maica Domnului

O, Preasfântă Fecioară, Care strălucești prin curăție Cerească, Ajutătoare bună a lumii, dintru Tine a strălucit Soarele Dreptății, Hristos Dumnezeul nostru! Te fericim și Te proslăvim, că Tu ești Cortul Lui Dumnezeu și prin Tine S-a sălășluit între noi, ca să fim poporul Lui! Tu ești Ușa Cerească prin care iar ni s-au deschis ușile Raiului! Tu ești Scară Cerească prin care Dumnezeu S-a pogorât pe Pământ! Cu focul rugăciunii Tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel veșnic al gheenei! Dăruiește-ne și nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiți în inimile noastre, pe Fiul Tăuși Dumnezeul nostru, să fim părtași pururea Preacuratului Său Trup și Sânge! Ajută-ne să ne păzim înfrica Lui Dumnezeu și să nu întinăm Biserica trupului nostru! Maica Lui Dumnezeu, Întâmpinând totdeauna pe Fiul Tău în inimile și în sufletele noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile Tale să dobândim și acea Întâmpinare a Domnului nostru, împreună cu Sfinții, ca să-L slăvim și să-L cântăm peTatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin!

Rugăciunea soților care nu pot avea copii către Sfântul Efrem cel Nou

O, Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ție, primind puțina noastră rugăciune, vino în ajutorul nostru. Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume copii. Mare este darul nașterii de prunci și mult se bucură părinții de copiii lor! Dar, din pricina păcatelor noastre, noi suntem lipsiți de această bucurie. Știm că multe femei care erau apăsate de felurite boli, și cărora doctorii le spuseseră că pântecele lor va rămâne neroditor, s-au rugat ție și au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune veselia lor, când au văzut pruncii veniți pe lume, după rugăciuni fără număr? Sau cine poate spune veselia bărbaților care, deși aflaseră de la doctori că nu vor putea avea copii, au crezut mai mult în ajutorul tău, decât în știința acelora?
Și noi credem că ne poți ajuta, chiar dacă răbdarea nostră s-a împuținat și credința noastră este puțină. "Dă-le lor pântece sterp și sâni fără lapte", le-a blestemat proorocul Osea pe femeile israeliților care au părăsit legea lui Dumnezeu. Ocrotește-ne, sfinte, să nu cadă și peste noi pedeapsa dumnezeiască, ci, știindu-ne păcatele, învață-ne să ne pocăim sufletele prin pocăință.
Roagă-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca îndreptându-ne viața, să primim și bucuria de a avea copii. Și dacă îi vom avea, să îi creștem în dreapta credință, fiindu-le pildă de viețuire creștinească. Iar dacă, din pricini neștiute de noi, Dumnezeu ne va lăsa lipsiți de acest dar, roagă-te să mergem pe calea rugăciunii, pe calea cea îngustă care duce în Împărăția Cerurilor.
Întărește-ne Sfinte Efrem, ca în viață să nu căutăm voia noastră, ci voia dumnezeiască și în tot locul să-I aducem laudă lui Dumnezeu Celui iubitor de oameni, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


Rugăciunea soților care nu pot avea copii către Sfântul Cuvios Stelian

"Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul și călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupești biruind și împreună cu îngerii locuind, privești neîncetat mărirea cea gătită sfinților, de lumina cerească umplându-te. Acum, în slava cerească viețuind și înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioșii care cu îndrăzneală înalță rugăciuni și cer sprijinul tău.
Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfințit, și vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame și pe copii, ferindu-i de întristare și de boală, arată-te grabnic vindecător al suferințelor și al bolilor sufletești și trupești ale celor ce te laudă pe tine.
Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă și din pustiul inimilor noastre țarină bineplăcută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinței și să se înmulțească roadele sfințitoare ale faptelor bune; ocrotește cu rugăciunile tale familiile și pe copiii noștri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate și mântuire, ca prin tine și împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin».

 

Vă recomandăm și:

Avertismentul lui Arsenie Boca pentru femei: "Dacă vreți să aveți copii curați, să aveți împreunare cu bărbatul numai marți și joi, celelalte zile sunt oprite"

Ce facem cu gândurile ascunse care ne chinuie în timp ce ne rugăm. Cum trebuie să ne reculegem pentru rugăciunea perfectă - îndrumările preoților

Cinci profeții cutremurătoare ale lui Arsenie Boca: "Se va ridica de la Răsărit un popor fără cruce, se va mânca și carne de om și se va bea sânge de om"

Părintele Arsenie Boca și cele zece mari învățături despre taina rugăciunii. Care era cea mai cunoscută rugăciune pe care o rostea dimineața Sfântul Ardealului
(Adevarul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

BOMBĂ ActiveNews: "Președintele Klaus Iohannis este membru al Organizației Progresiste 'European Council of Foreign Relations' un Think-Tank fondat de GEORGE SOROS". Fluierul.ro a descoperit că ECFR e condusă de Carl Bildt MEMBRU AL GRUPULUI BILDERBERG

DEMISIA. Iohannis: "Mi s-a propus să fiu membru" în organizația condusă de un Bilderberg și finanțată de Soros. "Sunt bucuros să spun că-mi doresc acest lucru"

Putin vrea să introducă în programa școlară ora de "Patriotism". Progresiștii se vor zvârcoli ca nebunii...ca să arate "cât de greșit este sa înveți copiii sa fie patrioți".. N-o să mai poată destrăma Statele Naționale

"SOLUȚIA" LUI SOROS LA CRIZA COVID. Soros vrea ca țările UE să elibereze Titluri de Stat Perpetue pentru ca popoarele UE să plătească VEȘNIC, 5 miliarde de euro dobândă în FIECARE an. Asta l-a dus mintea de speculant pe SOROS.

Românii sunt ținuți ÎN MOD INTENȚIONAT cu Salarii de Mizerie pentru a fi o forță de muncă ieftină pentru MULTINAȚIONALELE STRĂINE. Salarii de MIZERIE de 300-450 de euro în toate regiunile țării.

MAI AVEM DOUĂ PÂRGHII ALE SUVERANITĂȚII NAȚIONALE: GRANIȚELE ȘI MONEDA. SĂ NU RENUNȚĂM LA ELE. Marek Belka, guvernatorul Băncii Centrale a Poloniei: "Polonia este avantajată că nu a aderat la euro"

Noile vaccinuri vor altera în mod permanent ADN-ul uman. Nimeni nu va mai şti exact decât producătorii lor ce anume vor modifica vaccinurile în ADN-ul fiecărei persoane.

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Cum s-a trăit în România în anii '70- '80? UNII VĂ MINT spunându-vă că s-a trăit permanent prost între anii 1965 - 1989.

Francezii și germanii, cei mai reticenți la vaccinare împotriva coronavirusului

Daniela Crudu, sex la Burlăciţa. Ce decizie au luat şefii show-ului după apariţia IMAGINILOR XXX

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

ISTORIA AȘA CUM NU V-O POVESTEȘTE NIMENI. Dezvăluirile lui Ștefan Andrei - Ministrul de Externe al lui Nicolae Ceaușescu - despre rețeaua de Spioni KGB GRU și NKVD ai Moscovei din partidul Comunist Român - Rețea care l-a ucis pe Nicolae Ceaușescu

Anisia Gafton, ipostaze de infarct, cu chiloții la vedere. Dezmăț total | VIDEO

SCHIMBAȚI RAPID PROGRAMA ŞCOLARĂ ALTFEL STATUL NAȚIONAL VA DISPĂREA. În stradă vedem efectele dramatice a 27 de ani de Îndoctrinare Progresistă.70% dintre români au rămas naționali-conservatori,30% sunt progresişti-internaționalişti. Raportul se va inversa

In timp ce populația țării moare de foame, România stă pe zăcăminte de 666 de miliarde de euro aproape toate exploatate de firme străine care fac profituri de miliarde de euro. Munții nostri aur poartă, Noi cerşim din poartă-n poartă!

Trafic de persoane în Maramureș: Oamenii răpiți din gările CFR ajungeau sclavi, agresați și ținuți sub lacăt. FOTO

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 5 iunie

TICĂLOȘII. IATĂ ce fac acești USR-iști, porecliți pe drept cuvânt "Uniunea lui Soros din România". Deputații USR s-au abținut la votul - ce marca Unirea Transilvaniei cu România - la legea privind declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon

O fabrică din centrul țării se închide, din cauza pandemiei de coronavirus. Nu mai sunt comenzi

Președintele Iohannis a atacat la CCR Legea Tratatului de la Trianon

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

Gândurile lui Cristoiu: România nu trebuie să lupte împotriva fakenews-ului, ci împotriva ei înseși

A jucat într-un film XXX, dar era să leșine când și-a cunoscut partenerul. Cine era bărbatul cu care a făcut-o

Tăriceanu: Panica de coronavirus a fost declanșată de "un buton invizibil. Cine și de ce a pornit această isterie?"

Zi de foc pentru România. Agenția de rating S&P dă o notă economiei românești

"Răspunsul tuturor rugăciunilor". Țara care a scăpat complet de coronavirus. Anunțul autorităților: Rată de vindecare de 100%

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Și-a înregistrat tatăl cu telefonul mobil în timp ce o viola. Victima are 15 ani și este elevă la un liceu din Târgu Jiu

MINCIUNILE COVIZILOR DIN GUVERNUL KLAUS-MIKI-MAUS: Monopolul pe Informație înseamnă Monopol pe Minciună. Cifre care nu spun NIMIC. Aceștia sunt indivizii care ne vorbesc de "Fake-News"

Un nou strat de informații genetice ajută la determinarea vitezei cu care sunt produse proteinele

GCS: Încă șapte persoane infectate cu noul coronavirus au murit; numărul total al deceselor - 1.315

Baschetbalistul american de la U Cluj, Patrick Richard, despre rasism: "Nu mi s-a întâmplat în România, doar în alte țări"

Conflict între cei mai bogați oameni ai planetei. Elon Musk cere desființarea companiei Amazon. Iată ce l-a supărat pe șeful Tesla

LIVE - 500.000 de manifestați în apărarea familiei, la Paris și Bordeaux. Ei manifestă împotriva guvernului socialist și a lui Hollande care vor să legifereze posibilitatea ca homosexualii să recurgă la mame purtătoare pentru a avea copii.

Cutremur în România, în această dimineață

CITATUL ZILEI

Experimentul unor gemeni identici: unul a mâncat carne, altul a devenit vegan. Ce s-a întâmplat dupa 3 luni cu ei

Circa 1.000 de manifestanți au cerut în fața Parlamentului de la Kiev demisia ministrului de interne

BOMBA-SEXY Florentina Raiciu, păcălită pe internet: Blonda a făcut un show erotic pe Skype fără bani VIDEO

Sandra Romain, regina sexului anal, SE MĂRITĂ. Cine este ALESUL

Cele 12 vineri de post de peste an te ajută să trăiești bine

SCENE DE SEX la "Mireasă pentru fiul meu"? Ce au văzut telespectatorii, la TV, a creat isterie | VIDEO

Trecutul celor 4 polițiști arestați pentru moartea lui George Floyd: unul dintre ei este sociolog licențiat, altul criminalist aflat în a patra zi de muncă

VIDEO ȘOCANT: Momentul în care protestatarii îi dau foc unui polițist, în timpul manifestațiilor. Protestele s-au extins și în alte țări

Primarul care a spus “Pana aici!” Institutului “Elie Wiesel”. Vasile Dorin Pasca din Baia Sprie catre politrucul Alexandru Florian: Nu avem nevoie de aprobarea cuiva pentru a-l cinsti pe Parintele Justin Parvu

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

O familie întreagă câștigă în țară mai puțin decât un singur român plecat în străinătate. Cât a fost venitul mediu al gospodăriilor, în 2019?

PROGRESISMUL FACE RAVAGII ÎN SUA: Azi despre Justiția Progresistă din Texas: Procurorii și Poliția Texas au făcut peste 50 de milioane de dolari în 2017 prin confiscarea proprietăților oamenilor

SUA: "Masacrul" din Piața Tiananmen nu va fi uitat, afirmă Casa Albă

Cine este noua "Grumpy Cat", Kitzia. Imaginile care fac deliciul internauților

Carmen de la Sălciua, goală în pat! Cântăreaţa n-a mai rezistat şi a dat hainele jos FOTO

Cum recunoașteți modelele străvechi de pe IE față de cele inventate recent. Cum recunoști o IE cu modele străvechi românești, de UN KITSCH.

Vom afla care este cel mai bun tratament împotriva Covid 19! România intră în studiul "Solidarity"

Nicușor Dan: Firea a demonstrat, din nou, că este un reprezentant tipic PSD-agresiv, arogant și laș

Guvernul britanic respinge recomandările medicilor privind purtarea obligatorie a măștii în magazine și alte spații publice

Șeful SIAS avertizează: Poliția este pregătită dacă protestele din SUA ajung și la noi

Coronavirus: 14 județe care nu au raportat cazuri noi. Astăzi, România a depășit pragul de 20.000 de îmbolnăviri

Nu Numai Comisia Europeană e controlată de SOROS, dar și Banca Centrală Europeană. Bloomberg: Soros a avut o întrevedere cu principalii decidenți ai Băncii Centrale Europene pentru a discuta "o integrare mai profundă a zonei euro"

SPUNE NU - VACCINĂRII OBLIGATORII. Legea Vaccinării Obligatorii - Încalcă Constituția României. Cele opt vaccinuri care vor fi obligatorii pentru inscrierea copiilor la gradinita/scoala. Scolile vor fi aspru amendate daca nu vor respecta legea


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14

Nr. de articole la aceasta sectiune: 793, afisate in 14 pagini.ieri 05:28 CITATUL ZILEI