02:19
Comentarii Adauga Comentariu

Sfinții gravidelor: cui trebuie să se roage femeile care vor copii și ce rugăciuni trebuie să spună. Ziua din septembrie în care "se dezleagă" pântecele sterpe

Familii cărora le lipsesc binecuvântarea și bucuria nașterii de prunci se îndreaptă prin rugăciune către Domnul, către Născătoarea de Dumnezeu și către sfinți. De multe ori însă aceste rugăciuni rămân fără răspuns, dacă nu pornesc dintr-o credință fierbinte. Așadar, care este ziua ideală pentru rugăciune și cui trebuie cerut ajutorul pentru a avea urmași?

Preoții spun că Maica Domnului, Sfântul Stelian, Sfântul Nectarie Taumaturgul, Sfântul Anton sau Sfântul Efrem cel Nou sunt protectorii femeilor care doresc să aibă copii, făcând să se îndeplinească această dorință fierbinte.

Gravidele trebuie să se roage Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, care a fost feciorelnică, a fost și este numită "mireasă preaînțeleaptă a lui Hristos" și care este ocrotitoarea celor care se pregătesc să dea naștere pruncilor. Conform doxologia.ro,  viitoare mame trebuie să știe că în timpul sarcinii "orice țipete, orice cuvinte murdare îl spurcă deja pe copil, întipăresc deja în inima lui imaginile viciului și patimilor; și, dimpotrivă, cu totul altfel se cristalizează destinul pruncului dacă viitoarea mamă, rugându-se, contemplă deseori icoana Preacuratei Maici a lui Dumnezeu".

" În orice situație o avem întotdeauna pe Maica Domnului, apărătoarea tuturor celor necăjiți, așa se numește și acatistul pe care i-l adresăm. La Maica Domnului ne rugăm în toate împrejurările. Fecioara Maria este pomenită la fiecare slujbă prin rugăciuni, cântări religioase, acatiste sau paraclise. Pe Fecioara Maria o au ca și ocrotitoare copiii care au fost botezați cu numele ei sfânt și tot ea este purtătoarea de grijă a tuturor mănăstirilor din țara noastră",  spune părintele Nicușor Dascălu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.
 

8 septembrie, ziua magică

Pentru femeile care doresc să devină mame, dar sănătatea nu le permite să aducă pe lume un copil, ziua de 8 septembrie, cea a Nașterii Maicii Domnului, este ideală pentru rugăciuni. Fecioara Maria este protectoarea fetelor necăsătorite, a femeilor însărcinate, a mamelor și a copiilor. Tradiția creștină spune că femeile care doresc să aibă prunci ar trebui să meargă în această zi de sărbătoare la biserică și să se roage la icoana Maicii Domnului cu credință, precum s-au rugat Ioachim și Ana.

În această zi, mai mult ca niciodată, sunt ascultate rugăciunile de dezlegare a pântecelor. De asemenea, și femeile însărcinate ar trebui să facă același lucru. Maica Domnului va fi alături de ele, veghind asupra lor și asigurându-se că au parte de o naștere ușoară.

Și-a dat toate bogățiile pentru sărmani

Sfântul Stelian, chemat prin rugăciuni de toate femeile care vor să devină mame, și-a dat toate bogățiile pe care le avea de la părinții săi și a ales să-și petreacă viața în rugăciune și sihăstrie. El s-a retras cu totul din lume, mergând între oameni numai pentru a-i sfătui și a-i alina. Așa s-a întâmplat odată să întâlnească un copil rănit. Și-a pus atunci mâna deasupra lui și, pe dată, acesta și-a revenit. De atunci, a început să ajute atât pe copiii bolnavi, cât și pe cei care aveau nevoie de îndrumare duhovnicească, familii din diverse categorii sociale cerându-i să le educe copiii.

Rugăciunile lui au fost de ajutor și femeilor care nu puteau avea prunci, iar atunci când o boală aducătoare de moarte a început să secere pruncii, părinții l-au chemat pe Sfântul Stelian și mulți dintre micuți au fost salvați. Chiar și după moartea lui, a continuat să facă minuni pentru copiii ai căror prinți îl chemau în ajutor.

Sfântul Nectarie, făcătorul de minuni

Sfântul Nectarie, ierarhul din insula Eghina, s-a născut în anul 1846, în localitatea Silivria, în apropiere de Constantinopol. A trecut la cele veșnice în noaptea zilei de 8 noiembrie 1920, fiind înmormântat în ctitoria să, din insulă Eghina: Mănăstirea Sfânta Treime. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Nectarie în ziua de 9 noiembrie, potrivit crestinortodox.ro.

Sfântul Nectarie s-a arătat făcător de minuni încă din timpul vieții, asemenea tuturor sfinților, binecuvântând cu prunci familiile care se rugau fierbinte pentru a avea urmași. "Trebuie să ne rugăm cu credință pentru orice cerere și să avem răbdare, iar Dumnezeu va grăi. Deoarece atunci când omul se roagă cu credință, într-un fel îl obligă pe Dumnezeu să-i împlinească cererea pentru această credință a lui. De aceea, atunci când cerem ceva de la Dumnezeu, să nu «ne îndoim» și vom fi auziți", spun preoții.

Rugăciunea soților care nu au copii

"Binecuvantat esti Tu, Dumnezeul părinților noștri, și binecuvântat este numele Tău cel sfânt și slăvit întru toți vecii! Să Te binecuvânteze pe Tine cerurile și toate făpturile Tale! Tu ai făcut pe Adam și Tu ai făcut pe Eva, femeia lui, pentru a-i fi ajutor și sprijin, și din ei s-a născut neamul omenesc. Tu ai zis: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem un ajutor asemenea lui". Și acum, Doamne, nu plăcerea o caut, luând pe femeia mea, ci o fac cu inima curată. Binevoiește de a avea mila de ea și de mine și a ne duce împreună până la bătrânețe!", s-a rugat Ție Tobie, iar Tu i-ai umplut casa de binecuvântare și i-ai dăruit copii ca răspuns la cererile sale. Doamne, pustii sunt casele fără copii, și triste inimile soților care nu au urmași. Chiar dacp nu avem credința drepților, care pentru rugăciunile lor s-au învrednicit să aiba copii, pentru mila Ta cea nemasurată nu ne lăsa, Atotputernice Doamne, ci vezi suspinul inimilor noastre. Umple-ne casa de bucuria pe care o aduc copiii, iar pe noi întărește-ne ca să îi creștem pe ei cu dragoste și înțelepciune în dreapta credință, spre slava Numelui Tau și a Sfintei Tale Biserici.  Amin !

Rugăciunea soților care nu pot avea copii către Maica Domnului

O, Preasfântă Fecioară, Care strălucești prin curăție Cerească, Ajutătoare bună a lumii, dintru Tine a strălucit Soarele Dreptății, Hristos Dumnezeul nostru! Te fericim și Te proslăvim, că Tu ești Cortul Lui Dumnezeu și prin Tine S-a sălășluit între noi, ca să fim poporul Lui! Tu ești Ușa Cerească prin care iar ni s-au deschis ușile Raiului! Tu ești Scară Cerească prin care Dumnezeu S-a pogorât pe Pământ! Cu focul rugăciunii Tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel veșnic al gheenei! Dăruiește-ne și nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiți în inimile noastre, pe Fiul Tăuși Dumnezeul nostru, să fim părtași pururea Preacuratului Său Trup și Sânge! Ajută-ne să ne păzim înfrica Lui Dumnezeu și să nu întinăm Biserica trupului nostru! Maica Lui Dumnezeu, Întâmpinând totdeauna pe Fiul Tău în inimile și în sufletele noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile Tale să dobândim și acea Întâmpinare a Domnului nostru, împreună cu Sfinții, ca să-L slăvim și să-L cântăm peTatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin!

Rugăciunea soților care nu pot avea copii către Sfântul Efrem cel Nou

O, Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ție, primind puțina noastră rugăciune, vino în ajutorul nostru. Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume copii. Mare este darul nașterii de prunci și mult se bucură părinții de copiii lor! Dar, din pricina păcatelor noastre, noi suntem lipsiți de această bucurie. Știm că multe femei care erau apăsate de felurite boli, și cărora doctorii le spuseseră că pântecele lor va rămâne neroditor, s-au rugat ție și au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune veselia lor, când au văzut pruncii veniți pe lume, după rugăciuni fără număr? Sau cine poate spune veselia bărbaților care, deși aflaseră de la doctori că nu vor putea avea copii, au crezut mai mult în ajutorul tău, decât în știința acelora?
Și noi credem că ne poți ajuta, chiar dacă răbdarea nostră s-a împuținat și credința noastră este puțină. "Dă-le lor pântece sterp și sâni fără lapte", le-a blestemat proorocul Osea pe femeile israeliților care au părăsit legea lui Dumnezeu. Ocrotește-ne, sfinte, să nu cadă și peste noi pedeapsa dumnezeiască, ci, știindu-ne păcatele, învață-ne să ne pocăim sufletele prin pocăință.
Roagă-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca îndreptându-ne viața, să primim și bucuria de a avea copii. Și dacă îi vom avea, să îi creștem în dreapta credință, fiindu-le pildă de viețuire creștinească. Iar dacă, din pricini neștiute de noi, Dumnezeu ne va lăsa lipsiți de acest dar, roagă-te să mergem pe calea rugăciunii, pe calea cea îngustă care duce în Împărăția Cerurilor.
Întărește-ne Sfinte Efrem, ca în viață să nu căutăm voia noastră, ci voia dumnezeiască și în tot locul să-I aducem laudă lui Dumnezeu Celui iubitor de oameni, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


Rugăciunea soților care nu pot avea copii către Sfântul Cuvios Stelian

"Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul și călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupești biruind și împreună cu îngerii locuind, privești neîncetat mărirea cea gătită sfinților, de lumina cerească umplându-te. Acum, în slava cerească viețuind și înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioșii care cu îndrăzneală înalță rugăciuni și cer sprijinul tău.
Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfințit, și vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame și pe copii, ferindu-i de întristare și de boală, arată-te grabnic vindecător al suferințelor și al bolilor sufletești și trupești ale celor ce te laudă pe tine.
Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă și din pustiul inimilor noastre țarină bineplăcută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinței și să se înmulțească roadele sfințitoare ale faptelor bune; ocrotește cu rugăciunile tale familiile și pe copiii noștri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate și mântuire, ca prin tine și împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin».

 

Vă recomandăm și:

Avertismentul lui Arsenie Boca pentru femei: "Dacă vreți să aveți copii curați, să aveți împreunare cu bărbatul numai marți și joi, celelalte zile sunt oprite"

Ce facem cu gândurile ascunse care ne chinuie în timp ce ne rugăm. Cum trebuie să ne reculegem pentru rugăciunea perfectă - îndrumările preoților

Cinci profeții cutremurătoare ale lui Arsenie Boca: "Se va ridica de la Răsărit un popor fără cruce, se va mânca și carne de om și se va bea sânge de om"

Părintele Arsenie Boca și cele zece mari învățături despre taina rugăciunii. Care era cea mai cunoscută rugăciune pe care o rostea dimineața Sfântul Ardealului
(Adevarul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

Cine este Anamaria Gudu, noua prezentatoare de la Observator

Roxana Vancea şi iubita ei, surprinse în ipostaze XXX. Imaginea care i-a înnebunit pe bărbaţi FOTO

Eminescu despre cum trebuie combătuți progresiștii: "Tocmai cerința de-a lăsa România să se prefacă într-o Americă sau o Belgie a Orientului este aceea căreia ne opunem din toate puterile. Lupta trebuie să devie mai substanțială. Lupta se va naționaliza"

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea | Bine ați revenit în Republica lui Stalin! A început procesul victimelor comunismului

Țara în care există un deces la fiecare șase minute din cauza Covid-19. Autoritățile înăspresc restricțiile

IMAGINI HOT. Roxana Nemeş, GOALĂ la piscină FOTO

Procesul de destituire a lui Donald Trump va începe în săptămâna 8-14 februarie

Jamie Vardy va rata câteva etape de Premier League. Atacantul lui Leicester City va fi operat de hernie

Participant la Conferinta Bilderberg din 1994, membru al grupului Friends of Europe unde e si Cioloș, membru al Clubului de la Madrid, fost Președinte al Internaționalei Socialiste, Comisar ONU pentru refugiați, António Guterres e propus șef al ONU

Ion Cristoiu: Peste tot în Europa Winter Is Coming în lupta cu Pandemia. La noi, vorba cântecului, Suflă vînt de primăvară/ Păsările cîntă iară

Daniela Crudu, sex la Burlăciţa. Ce decizie au luat şefii show-ului după apariţia IMAGINILOR XXX

Schi alpin: Proba de coborâre de la Kitzbuehel a fost anulată din cauza condițiilor meteo

Petrolul Ploiești obține al treilea succes în meciurile de verificare: 2-1 cu Dunărea Călărași. Sâmbătă, "lupii galbeni" întâlnesc formația de eșalon trei, ACS Odorheiu Secuiesc

OMS: Măștile de pânză sunt eficiente ți în fața noilor variante de coronavirus: Modul de transmitere este același

Locuințele de lux din Londra au rămas fără chiriași de cel puțin două luni. Deși proprietarii scad în mod constant chiriile, exigențele noilor locatari au crescut

VIDEO OMS: Prea devreme pentru a trage concluzii despre originea noului coronavirus

Man și Tănase se desprind în clasamentul golgheterilor. FCSB a învins FC Voluntari cu 2-1

Uscătoarele de rufe sunt pe val. Vânzările au crescut cu 60% în 2020

HOROSCOP 23 ianuarie. Continuă procesul de transformare pentru aceste zodii. Unele tipare le fac rău și trebuie să dispară

A INCEPUT CEA MAI MARE CACEALMA DIN ISTORIA OMENIRII. SCOPUL? Inchiderea minelor si a termocentralelor pe carbune mult mai ieftine. COP21 Conferinta ONU pe "teme climatice" a inceput luni la Paris. Scumpirea Energiei prin falimentarea industriei carbunelui

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Peste 150 de membri ai Gărzii Naționale care au asigurat securitatea la învestirea lui Biden

Facebook îi dă verdictul lui Trump

Mănușile tricotate ale lui Bernie, out of stock

Biden a cerut echipei sale să analizeze situația extremismului din SUA după asaltul asupra Capitoliului

Bernie Sanders dă moda. Ținuta sa "morocănoasă - chic" a aprins imaginația. Pe rețelele de socializate circulă sute de meme-uri

Administrația Biden a anunțat guvernul de la Kabul că dorește revizuirea acordului cu talibanii pentru a vedea dacă își respectă angajamentele

Andy Murray a confirmat în mod oficial: nu va participa la Autralian Open. Britanicul a fost scos din joc de coronavirus

U BT Cluj trec pe primul loc. Rămâne singura echipă neînvinsă în Liga Națională de baschet masculin

Coronavirus în România LIVE UPDATE 23 ianuarie. Ultimul bilanț COVID-19

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 23 ianuarie

Chile: Decesul judecătorului Juan Guzman, inițiatorul anchetelor asupra fostului dictator Pinochet

OMS: Măștile din pânză rămân la fel de eficiente

Templul sexului - Ce știm despre Insula pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, prietenul lui Bill Clinton, și despre fetițele de 12 ani pe care Epstein le ducea pe insula lui.

Coronavirus: Rusia preconizează să vaccineze 20 de milioane de persoane în primul trimestru al anului

Sepsi SIC Sfântu Gheorghe s-a calificat în premieră în optimile Euro Cup la baschet feminin

Bill Gates s-a vaccinat împotriva Covid-19. "Unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este că sunt eligibil pentru vaccin"

Kevin de Bruyne e "out" din lotul lui Manchester City pentru 4-6 săptămâni. Belgianul s-a accidentat

Chindia Târgoviște învinge pe Academica Clinceni și o depășește în clasament. Formația lui Emil Săndoi urcă pe locul 5 în Liga 1

Miliardarul suedez Jacop Wallenberg, membru al grupul Bilderberg, are afaceri de sute de milioane de coroane cu Barnervernet, Serviciul de Protectie al Copiilor din Norvegia, serviciu care, an de an, preia abuziv copii de la mai multe familii din Norvegia.

Coronavirus: Biden estimează peste 600.000 de morți în SUA

Brazilia: Un mort la fiecare șase minute în statul Sao Paulo, înăsprirea măsurilor de restricție

Andreea Mantea şi-a dat jos CHILOŢII în timpul emisiunii. SCENE INCENDIARE

GERMANIA. 10 oameni au murit în urma vaccinării cu vaccinul anti-COVID al firmei Pfizer. Alte 51 au suferit efecte secundare grave.

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Poluare "de weekend" în București. APM anunță creșteri ale poluanților monitorizați în Capitală de vineri seara până sâmbătă dimineața

27 de persoane, printre care și adjunctul Poliției Capitalei, au fost prinși în timp ce petreceau într-un restaurant din București

Primele arestări la protestele organizate în Rusia pentru eliberarea lui Alexei Navalnîi: "Putin este un mincinos"

Ceremonii dedicate sărbătoririi a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, în garnizoanele militare

ANUNȚ: Redacția Documentare-Arhivă lansează proiectul editorial ''Revoluția de la 1821''

UPDATE: Procesul de destituire a lui Donald Trump va începe pe 8 februarie. Senatul SUA va primi luni articolul de acuzare a fostului președinte. Chuck Schumer: "Va fi un proces echitabil"

CITATUL ZILEI

Un tablou celebru va fi scos la licitație luna aceasta. Preț de pornire: 80 de milioane de dolari

Efectele coronavirusului: piața țigaretelor de contrabandă scade puternic

CNCAV, precizări privind izolarea virusului în laborator, după ce sesizat o campanie falsă

CORONAVIRUS 23 ianuarie. Situația pe județe. Bucureștiul a raportat peste 500 de cazuri. Judeșele cu cel mai mare număr de infectări. LISTA completă

Cea mai sexy dansatoare amatoare. O tânără a înebunit internetul cu un DANS EROTIC VIDEO

Poliția din Moscova a început să facă arestări înaintea mitingului în sprijinul lui Navalnîi (reporter Reuters)


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1039, afisate in 18 pagini.ieri 06:41 CITATUL ZILEI