10:51
Comentarii Adauga Comentariu

_ Lista personalităţilor recompensate de Academia Română: George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele şi Anca Damian, între personalităţile premiate

Lista personalităţilor recompensate de Academia Română: George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele şi Anca Damian, între personalităţile premiate

Actorii George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele, Maia Morgenstern şi Dorel Vişan şi regizoarea Anca Damian se numără între personalităţile recompensate de Academia Română cu distincţii speciale, relatează NEWS.RO.

Academia Română va decerna, pe 8 decembrie 2021, premiile pentru anul 2019. Evenimentul se va desfăşura în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu participarea membrilor Adunării Generale şi a premianţilor.

Ca în fiecare an, domeniile avute în vedere sunt reprezentate în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române şi anume: literatură şi filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, ştiinţe tehnice, tehnologia informaţiei, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, sociologie, psihologie, filosofie, arte plastice, teatrale şi muzicale.

Cu acest prilej, în cadrul evenimentului, Academia Română va acorda 9 diplome „Meritul Academic“ şi 8 diplome „Distincţia Culturală“.

Lista completă a premiilor şi diplomelor acordate

I. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

1. Premiul „Timotei Cipariu“

Lucrarea: Gramatica limbii române

Autori: Ion Bărbuţă şi Elena Constantinovici

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“

Lucrarea: Ediţie cronologică integrală Mihai Eminescu, Opere, vol. I: Cronologii şi simbioze poetice (1866- 1876); vol. II: Cronologii şi simbioze poetice (1877-1883)

Autor: Valentin Coşereanu

3. Premiul „Ion Creangă“

Lucrarea: Undeva în Transilvania

Autor: Mirel Taloş

4. Premiul „Titu Maiorescu“

Lucrarea: «Grup sburător». Trăitul şi scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu.

Autor: Ligia Tudurachi

5. Premiul „Lucian Blaga“

Volumul: Autenticitatea, sensuri şi nonsensuri. Teorii româneşti interbelice în contexte europene

Autor: Ştefan Firică

6. Premiul „Mihai Eminescu“

Volumul: Trecere, petrecere

Autor: Ioana Ieronim (Ioana Latham)

7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

II. ŞTIINţE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE

1. Premiul „Vasile Pârvan“

a) Lucrarea: The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman Empire (1st c. BC – 3rd c. AD)

Autor: Sorin Cociş

b) Lucrarea: Siret – „Dealul Ruina“. Aşezarea fortificată din epoca timpurie a fierului

Autor: Ion Mareş

2. Premiul „Dimitrie Onciul“

Lucrarea: Valori ale ortodoxiei româneşti. Mănăstirea Căldăruşani (vol. I-II)

Autor: Florin Şerbănescu

3. Premiul „George Bariţiu“

Lucrarea: Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania

Autor: Aurel Rustoiu

4. Premiul „Nicolae Iorga“

Lucrarea: Unirea Basarabiei cu România şi recunoaşterea ei internaţională

Autor: Valentin Burlacu (Republica Moldova)

5. Premiul „Nicolae Bălcescu“

Lucrarea: Securitatea şi exilul intelectualilor români în Italia

Autor: Anca Stângaciu

6. Premiul „A.D. Xenopol“

Lucrarea: Relaţiile diplomatice româno-italiene în timpul Primului Război Mondial 1914-1918

Autor: Mihail Dobre

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“

Lucrarea: Populaţia românească din Peninsula Balcanică

Autor: Dorin Lozovanu (Republica Moldova)

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“

Lucrarea: Românii din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş în Primul Război Mondial (părţile I şi II)

Editor: Ioan Popa

III. ŞTIINŢE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow“

a) Lucrarea: Global and blow-up radial solutions for quasilinear elliptic systems arising in the study of viscous, heat conducting fluids.

Autor: Marius Ghergu

b) Lucrarea: Generalized q-Gaussian von Neumann algebras with coefficients I: Relative strong solidity.

Autor: Bogdan Teodor Udrea

2. Premiul „Gheorghe Ţiţeica“ – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Lazăr“ – Nu se acordă

4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Nu se acordă

5. Premiul „Spiru Haret“

Monografia: Diffusion in random Fields – Application to transport in Groundwater

Autor: Nicolae Suciu

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“

Monografia: Lipschitz Functions

Autori: Ştefan Cobzaş şi Adriana Nicolae

7. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria ştiinţelor şi tehnicii) – Secţia de ştiinţe matematice nu are propuneri

IV. ŞTIINŢE FIZICE

1. Premiul „Constantin Miculescu“

Grupul de lucrări: Modelarea macroscopică a generării de armonice superioare în configuraţii existente experimental

Autori: Katalin Kovács şi Valer Toşa

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Grupul de lucrări: Modelări teoretice ale heterostructurilor feroelectrice

Autor: Lucian Dragoş Filip

3. Premiul „Ştefan Procopiu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Horia Hulubei“ – Nu se acordă

5. Premiul „Radu Grigorovici“

Grupul de lucrări: Noi biosenzori nanostructuraţi şi proceduri electrochimice pentru determinarea de iniţiatori ai stresului oxidativ, al efectului asupra biomoleculelor şi mecanisme de reglare ale acestuia.

Autori: Mădălina Maria Bârsan, Teodor Adrian Enache şi Victor Constantin Diculescu

V. ŞTIINŢE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Neniţescu“

Grupul de lucrări: Polimeri siliconici concepuţi pentru traductoare pe bază de elastomeri

Autor: Codrin Ţugui

2. Premiul „I. G. Murgulescu“

a) Grupul de lucrări: Materiale şi nanomateriale avansate cu design şi proprietăţi adaptate pentru multiple aplicaţii

Autor: Irina Atkinson

b) Grupul de lucrări: Utilizarea complementară a metodelor spectroscopice pentru investigarea sistemelor supramoleculare.

Autor: Iulia Matei

3. Premiul „Gheorghe Spacu“

Grupul de lucrări: Contribuţii în domeniul chimiei coordinative şi organometalice a elementelor staniu şi plumb şi sinteză de tectoni organostaniu în ingineria cristalină

Autor: Adrian-Alexandru Someşan

4. Premiul „Nicolae Teclu“

Grupul de lucrări: Contribuţii în domeniul catalizei heterogene cu aplicaţii în energetica hidrogenului: stocare chimică şi utilizare

Autor: Mihaela Diana Lazăr

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“

Grupul de lucrări: Structuri heterociclice oligomere şi polimere pentru materiale avansate în (opto)electronică

Autor: Cătălin-Paul Constantin

VI. ŞTIINŢE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviţă“ – Nu se acordă

2. Premiul „Grigore Antipa“ – Nu se acordă

3. Premiul „Nicolae Simionescu“

Grup de 16 lucrări 2016-2019 pe tema: Identificarea de noi molecule cu potenţial terapeutic, anticanceros şi antoproliferativ

Autor: Valentin Zaharia

4. Premiul „Emanoil Teodorescu“

Suită de 9 lucrări 2011-2019 în domeniul: Mecanismele de generare şi menţinere a durerii neuropatice (activarea microfagelor şi microgliilor, rolul chemokinelor în activitatea canalelor ionice din neuronii ganglionilor dorsali spinali)

Autor: Violeta Ristoiu

VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu“

Lucrarea: Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea

Autori: Andrei Briceag, Anastasia Yanchilina (SUA), William B.F. Ryan (SUA), Marius Stoica* şi Mihaela Melinte*

2. Premiul „Ludovic Mrazec“

Lucrarea: When a mudstone was actually a “sand”: Results of a sedimentological investigation of the bituminous marl formation (Oligocene), Eastern Carpathians of Romania.

Autori: Juergen Schieber (SUA), Crina Miclăuş*, Anca Seserman, Bei Liu (SUA) şi Juan Teng (SUA)

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“

Lucrarea: Degradation processes of iron-sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic mixtures

Autori: Nicolae Har, Alexandru Lăzărean, Mihai Iliescu, Nicolae Ciont şi Ioan Florin Abrudan

4. Premiul „Ştefan Hepites“

a) Lucrarea: Using Vertical Electrical Soundings to characterize seawater intrusions in the southern area of Romanian Black Sea coastline

Autori: Bogdan Mihai Niculescu, Gina Andrei

b) Lucrarea: Structural and Geodynamic Ideas on the Galati-Izvoarele Seismic-Prone Area (Eastern Romania)

Autori: Lucian Beşuţiu*, Mihail Diaconescu, Luminiţa Zlăgnean şi Andreea Craiu

5. Premiul „Simion Mehedinţi“

a) Lucrarea: Future land use/cover changes in Romania: regional simulations based on CLUE-S model and CORINE land cover database

Autori: Gheorghe Kucsicsa, Elena-Ana Popovici*, Dan Bălteanu**, Ines Grigorescu*, Monica Dumitraşcu* şi Bianca Mitrică (Dumitrescu)*

b) Lucrarea: Ţinutul Ciceului – Analiză regională

Autor: Alexandra-Camelia Marian-Potra

VIII. ŞTIINŢE TEHNICE

1. Premiul „Aurel Vlaicu“

a) Grupul de lucrări: Mecanica materialelor compozite

Autori: Dan Mihai Constantinescu şi Ştefan Sorohan

b) Cartea: Convertoare de curent continuu hibride

Autori: Octavian Cornea, Dan Hulea şi Nicolae Muntean

2. Premiul „Traian Vuia“

a) Cartea: Metode numerice în tehnică

Autori: Nicolae Ursu-Fischer şi Mihai Ursu

b) Grupul de lucrări: Sistem radar bistanic cu receptor fix de sol şi transmiţător de oportunitate satelitar (Bistatic radar system with a fixed ground-based receiver and spaceborne transmitter of opportunity)

Autori: Andrei Anghel şi Remus Cacoveanu

3. Premiul „Henri Coandă“

Cartea: Introduction in optimisation of industrial robots: theory and applications

Autori: Cornel Brişan, Cătălin Boantă şi Veturia Chiroiu*

4. Premiul „Constantin Budeanu“

a) Cartea: Percepţia prin particule

Autor: Radu Dănescu

b) Grupul de lucrări: Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics (Cercetări multidisciplinare la confluenţa învăţării automate, a viziunii computerizate şi a roboticii).

Autori: Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveţia), Fabian Mentzer (Elveţia), Michael Tschannen (Elveţia), Luc Van Gool (Elveţia)

5. Premiul „Anghel Saligny“

Cartea: Tratat de inginerie termică în clădiri

Autor: Mihai Ilina şi Cătălin Lungu

6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria ştiinţelor şi tehnicii)

Cartea: Radarul românesc. O istorie vie

Coordonator: Anton Muraru

IX. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică

Lucrarea: Cercetări privind floarea soarelui în Republica Moldova

Autor: Maria Duca

2. Premiul „Traian Săvulescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Marin Drăcea“ – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protectia mediului

Lucrarea: Forest Science for a Sustenable Forestry and Human Wellbeing

Autori: Ecaterina Nicoleta Apostol, Mihai Andrei Tănase, Constantin Nechita, Ionuţ-Silviu Pascu şi Marius Budeanu

4. Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ – agricultură, ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie

a) Lucrarea: Tratat de legumicultură specială

Autori: Costel Vînătorul, Bianca Muşat şi Camelia Bratu

b) Lucrarea: Alternative Swine Management Systems

Autori: Ioan Huţu, Gary Onan

X. ŞTIINŢE MEDICALE

1. Premiul „Iuliu Haţieganu“

Lucrarea: Tratat de patologie şi chirurgie esofagiană

Coordonatori: Silviu Constantinoiu, Ioan Cordoş, Constantin Ciuce şi Viorel Scripcaru

2. Premiul „Daniel Danielopolu“

Lucrarea: Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research

Autori: Alisa G. Keywoods (SUA) şi Costel C. Darie

3. Premiul „Gheorghe Marinescu“

Lucrarea: Adicţia digitală – boală a scietăţii postmoderne

Autor: Adina-Brînduşa Baciu

4. Premiul „Victor Babeş“

Lucrarea: Autopsii medico-istorice

Autor: Octavian Buda

5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

6. Premiul „Ştefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

XI. ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

Ştiinţe economice

1. Premiul „Petre S. Aurelian“

Grupul de lucrări cu tema Integrarea monetară şi incertitudinea economică.

The micro-foundations of an open economy money demand: An application to central and eastern European countries, Journal of Macroeconomics, 60, 2019; The money demand and the loss of interest for the euro in Romania, Applied Economics Letters, Vol.26, No.3, 2019; Does the U.S. economic policy uncertainty connect financial markets? Evidence from oil and commodity currencies, Energy Economics, 83, 2019.

Autor: Claudiu Tiberiu Albulescu

2. Premiul „Virgil Madgearu“

Lucrarea: Productivitatea muncii şi performanţa în agricultură

Autor: Costel C. Negrei

3. Premiul „Victor Slăvescu“

Lucrarea: Afaceri internaţionale performante în secolul 21. Noi abordări şi soluţii

Autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela Belu şi Dorel Paraschiv

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“

Lucrarea: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018)

Autori: Luminiţa Chivu*, Valeriu Ioan-Franc**, George Georgescu* şi Jean-Vasile Andrei

Sociologie

5. Premiul „Dimitrie Gusti“

Lucrarea: Sociologia proastei guvernări în România interbelică

Autor: Bogdan Bucur

6. Premiul „Henri H. Stahl“

Lucrarea: Boieri şi aristocraţi români în secolul al XIX-lea - studiu de mentalitate şi moravuri în spaţiul privat

Autor: Elena Olariu

Ştiinţe Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

8. Premiul „Simion Bărnuţiu“

Lucrarea: Răspunderea contractuală. O analiză juridică şi economică

Autor: Cristian Paziuc

9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE şI PEDAGOGIE

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“

Lucrarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, vol. I-II

Autori (coordonatori): Ion-Ovidiu Pânişoară şi Marin Manolescu

2. Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

3. Premiul „Ion Petrovici“ – Nu se acordă

4. Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă

5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“

Lucrarea: Omul lăuntric. Andrei Scrima şi fizionomia experienţei spirituale

Autor: Ioan Alexandru Tofan

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

Creaţie muzicală

1. Premiul „George Enescu“ – Nu se acordă

Muzicologie

2. Premiul „Ciprian Porumbescu“

Lucrarea: Cărţile psalmilor. Reflexii în sonor

Autor: Carmen Stoianov

Istoria artei

3. Premiul „George Oprescu“

Lucrarea: Picturi murale extrase: istorie, restaurare, monitorizare

Autor: Maria-Magdalena Drobotă

Artă plastică

4. Premiul „Ion Andreescu“

Lucrarea: Expoziţia Gestul în desen (Muzeul de Artă Constanţa, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi)

Autor: grafician Florin Stoiciu

Etnografie şi folclor

5. Premiul „Simion Florea Marian“ – Nu se acordă

Creaţie arhitectonică

6. Premiul „Duiliu Marcu“

Lucrarea: Ambasada statului Kuwait din Bucureşti (finalizată şi recepţionată în 2019)

Autori: Dr.arh. Vladimir Arsene

Artele spectacolului

7. Premiul „Aristizza Romanescu“

a) Lucrarea: „Călătoria fantastică a Maronei” (coproducţie România, Franţa, Belgia)

Autor: regizor Anca Damian

b) Lucrările: „Mazurka” (regia Alexandru Hausvater şi „Scripcarul pe acoperiş” (regia Andrei Munteanu)

Autor: scenograf Viorica Petrovici

XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1. Premiul „Grigore Moisil“

Opera: Grup de şapte lucrări cu tema Învăţare nesupervizată, reguli de asociere relaţională şi aplicaţii.

Autor: Gabriela Czibula

2. Premiul „Mihai Drăgănescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Tudor Tănăsescu“

Opera: Grup de două lucrări: Deep Learning Neural Architecture in Emotion Recognition forRomanian Language; Noisy Speech Emotion Recognition in Romanian Language

Autori: Marius Dan Zbancioc şi Monica Feraru

4. Premiul „Gheorghe Cartianu“ – Nu se acordă

* a mai primit un Premiu al Academiei Române

** este membru al Academiei Române

Diplome „Meritul Academic“ şi diplome „Distincţia Culturală“

Diploma „Meritul Academic“

1. Lucia Hossu-Longin, jurnalist şi realizator de televiziune – pentru excepţionala activitate culturală şi cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani

2. Prof.univ.dr. Gábor Xantus, director de imagine, scenarist – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice

3. Dr. Aron Xantus, regizor – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice

4. Centrul de Studii Transilvane – pentru deosebita activitate ştiinţifică şi editorială şi cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reînfiinţare

5. Constantin-Emil Ursu, director general al Muzeului Naţional al Bucovinei – pentru înaltul profesionalism şi permanenta colaborare cu Academia Română

6. Prof.dr. Gheorghe Marinică, coordonator al volumului Monografia Ploieştiului – în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti

7. Prof.dr. Constantin Trestioreanu, preşedintele Societăţii Culturale „Ploieşti – Mileniul III“, coordonator al volumului Monografia Ploieştiului – în semn de apreciere a remarcabilei activităţi în domeniul cercetării şi prezentării cu profesionalism şi pasiune a istoriei oraşului Ploieşti

8. Filiala din Timişoara a Academiei Române – pentru activitatea deosebită şi contribuţia adusă la îmbogăţirea ştiinţei şi culturii şi cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţare

9. Dr. Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României – în semn de recunoaştere şi preţuire a întregii activităţi de cercetare şi publicare de documente

Diploma „Distincţia Culturală“

1. Revista „Oraşul“, revistă de cultură urbană – pentru activitatea deosebită de prezentare şi îmbunătăţire a imaginii urbanismului şi arhitecturii Clujului şi cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înfiinţare

2. Octavian Hoandră, scriitor, realizator de televiziune – pentru opera jurnalistică şi obiectivitatea reflectării Academiei Române

3. George Mihăiţă, actor, director al Teatrului de Comedie – pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română

4. Horaţiu Mălăele, actor, regizor, caricaturist – pentru înalta artă actoricească şi colaborarea fructuoasă cu Academia Română

5. Conf.univ.dr. Mireille-Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ – pentru activitatea culturală de înaltă ţinută şi parteneriatul fructuos dintre Academia Română şi Biblioteca Centrală Universitară

6. Maia Morgenstern, actriţă, director al Teatrului Evreiesc de Stat – pentru excepţionala activitate teatrală şi colaborarea constantă cu Academia Română

7. Dorel Vişan, actor – pentru înalta artă actoricească şi permanenta sa colaborare cu Academia Română

8. Radu Boroianu, regizor, om de cultură – pentru eleganta sa dăruire culturală şi preţuirea manifestată faţă de Academia Română.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

ISTORIC! Peste 50.000 de camionieri se alătură convoiului pentru libertate prin Canada, care protestează împotriva mandatelor COVID - Mulțimi masive de canadieni se prezintă în sprijin

_ Spotify l-a eliminat pe Neil Young de pe platformă

_ COMENTARIU Marius Oprea: Cioloş nu-şi vede Barna din ochi

PS Ambrozie CRITICĂ ABERAȚIILE MARXISTE ALE LUI IOHANNIS Când un șef de stat îți spune că sistemul de sănătate a eșuat înseamnă că el este vinovatul pentru eșuarea în toate domeniile.El și Greta Trotineta care sunt cu încălzirea de la flatulațiile vacilor

_ O disidentă asociată cu Aleksei Navalnîi a reuşit să fugă din Rusia pentru a nu fi arestată

_ SONDAJ | Pe măsură ce Biden pare INCAPABIL să conducă SUA, popularitatea lui Trump crește: fostul președinte ar câștiga ușor alegerile dacă ar fi organizate azi

AUR a depăşit Partidul Naţional Liberal

_ Cu ce se ocupă diplomații americani prin Rusia: Unul dintre ei, profesor la Moscova, s-a apucat de trafic de droguri

_ Fauci propune o serie de trei fotografii pentru bebeluși cu vârsta de 6 luni până la copiii de 4 ani (video)

_ Polonia a început să ridice un zid la graniţa cu Belarus. Care sunt motivele

_ O consilieră USR acuză că a fost agresată fizic. Cioloş: Violenţa AUR e preluată de PNL şi PMP

_ Fostul guvernator al Missouri și candidat la Senatul SUA, Eric Greitens, discută despre problemele juridice ale procurorului din St Louis, susținut de Soros, Kim Gardner (VIDEO)

_ „Some People Got the Wrong One” – Înregistrările denunțătorilor de asistență medicală din New York arată o posibilă administrare greșită a Covid Vax asupra copiilor (VIDEO)

_ Republicanul Herschel Walker a strâns 10 milioane de dolari uimitoare de când a anunțat oferta pentru Senat

_ Preşedintele Ucrainei cataloghează drept "constructive" negocierile cu Rusia în Formatul Normandia

_ Viceprimarul USR al Timișoarei A LUAT FOC: Cineva să PLAFONEZE PROSTIA Guvernului Ciucă

_ Un proiect de extindere a instalaţiei de stocare a gazelor naturale din nord-vestul Bulgariei va fi finanţată cu un grant UE de 78 milioane euro

_ Ministerul Finanţelor a împrumutat peste 900 milioane de lei prin două licitaţii cu titluri de stat

_ Un grup de şase tineri a dat în judecată operatorul centralei nucleare Fukushima după ce au făcut cancer tiroidian

_ IMPRIMAT ÎN VIDEO: Partidul Republican din California susține democrații și un șeriful care va da afară ICE

_ Maryland: Primarul Hyattsville Kevin Ward moare prin sinucidere

_ FT: Vecinii Ucrainei salută ajutorul NATO, dar Ungaria are dubii şi cere negocieri intense cu Rusia

_ În ciuda pandemiei, grupurile producătoare de bunuri de lux raportează vânzări în creştere

_ În România există, conform specialiştilor, peste 4.000 de exemplare de urs

_ Quebec Canada interzice Unvaxxed să cumpere alimente de la comercianții mari cu amănuntul, cu excepția cazului în care sunt însoțiți de un „director de sănătate” care se va asigura că cumpără doar alimente și medicamente

_ Florin Cîțu, replică pentru PSD pe tema renegocierii PNRR: Cum a evoluat ponderea pensiilor în PIB

_ Vremuri bune pentru McDonald's. Vânzările nu au mai fost atât de bune de pe vremea când Bill Clinton era preşedinte

_ O căprioară a fost salvată din râul Bistriţa de către trei tinere sportive

_ Poşta din Lituania a livrat o scrisoare expediată în urmă cu aproape 51 de ani

_ Victorie pentru Iran. S-a calificat la Cupa Mondială de fotbal

_ Aurescu şi Genchovska, ministrul bulgar al Afacerilor Externe, au schimbat opinii privind situaţia de securitate regională

_ Cel mai bogat om din Africa vrea să cumpere clubul Arsenal. El a fost informat de costul preluării

_ Rasismul din perspectiva: Panel îl acuză pe Clarence Thomas că este un trădător de rasă, „El nu reprezintă comunitatea neagră” (VIDEO)

_ Femeile au revenit în tribune, pe stadioanele din Iran, după trei ani de interdicţie

_ FOTO - Un rar tablou de Botticelli cu portretul lui Iisus a fost vândut cu 45 de milioane de dolari la o licitaţie din New York

_ „Cred că e o nenorocită” – Fostul consilier al lui Obama se repetă împotriva senatorului Sinema pentru că l-a sprijinit pe filibuster (VIDEO)

_ CHIAR �N: Rusia și Ucraina convin să susțină �ncetarea focului �n Donbas �ntr-o negociere �dură� care l-a exclus pe Biden și SUA

_ Senatorul de stat AZ Wendy Rogers renunță la 88 de proiecte de lege: „Ne întoarcem la votul personal într-o zi, NU MAȘINI și buletine de hârtie cu filigrane”

_ NBA întrerupe declarația premergătoare jocului a ambasadorului chinez în SUA la Capitol One Arena din Washington DC

_ EXCLUSIV: Multe crime ignorate comise de membrii Frontului Patriot oferă mai multe dovezi că este un grup sponsorizat de guvern

_ Secretarul general al Ministerului Energiei, demis de premierul Nicolae Ciucă

_ Preşedintele Comisiei de afaceri externe a PE: 'Orice intervenţie militară rusă în Ucraina va avea consecinţe şi costuri enorme'

_ Rusia insistă ca NATO să retragă trupele din statele est-europene şi să nu continue extinderea

_ UE a sesizat Organizația Mondială a Comerțului cu privire la restricţiile comerciale impuse Lituaniei de către China

_ Loto 6/49, joi, 27 ianuarie 2022. Loteria Română anunţă report de 1,25 milioane de euro la categoria I

_ Facultatea de Teologie Ortodoxă 'Ilarion V. Felea' din cadrul Universității 'Aurel Vlaicu' din Arad împlinește 200 de ani de existență

_ 'Jurnalul fericirii' de Nicoale Steinhardt în limba franceză a fost publicat într-o nouă ediție

_ O stradă cu numele regretatei Draga Olteanu Matei va fi înființată în Piatra-Neamț

_ Joe Biden a confirmat că va numi, pentru prima dată în istorie, o femeie de culoare la Curtea Supremă a SUA

_ Peste 200 de specii noi au fost descoperite în regiunea Mekong. Anunţul WWF

_ Un blogger musulman din Uzbekistan a fost condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare în urma unei postări pe Facebook

_ AICI ESTE: Judecătorul Curții Supreme Stephen Breyer publică o scrisoare prin care își anunță pensionarea

_ Paul Sperry: Ce știa Clinton și când a știut asta? Dovezile Russiagate se construiesc

_ LAWRENCE SELLIN: Agenții Partidului Comunist Chinez s-au infiltrat în mass-media, politica, știința și armata americană și, totuși, regimul lui Biden nu face nimic

_ DOJ lui Biden spune că incendiarul care a ucis pe cineva în timpul revoltelor BLM ar trebui să primească o sentință mai mică pentru că protesta

_ Hansen: Capitol Offense – Adevărul urât din spatele celor cinci morți din 6 și 7 ianuarie

_ MEGA-OPERAȚIUNE de CONTROL, demarată în ianuarie 2022! O instituție de forță TAIE ÎN CARNE VIE!

_ Mircea Geoană îl enervează pe Vladimir Putin! De ce Ucraina poate adera la NATO: 'Nu un terţ stat are drept cu privire la viaţa şi destinul unei naţiuni'

_ Villeneuve spune că viitorul lui Hamilton ar putea fi la HOLLYWOOD, deoarece pilotul de F1 este tăcut după victoria lui Verstappen

_ Bancher care a pretins că a fost vizat în „campania de agresiune sistematică” pierde cererea de discriminare sexuală


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91 Pag.92 Pag.93 Pag.94 Pag.95
Pag.96 Pag.97 Pag.98 Pag.99 Pag.100 Pag.101 Pag.102 Pag.103
Pag.104 Pag.105 Pag.106 Pag.107 Pag.108 Pag.109 Pag.110 Pag.111
Pag.112 Pag.113 Pag.114 Pag.115 Pag.116 Pag.117 Pag.118 Pag.119
Pag.120 Pag.121 Pag.122 Pag.123 Pag.124 Pag.125 Pag.126 Pag.127
Pag.128 Pag.129 Pag.130 Pag.131 Pag.132 Pag.133 Pag.134 Pag.135
Pag.136 Pag.137 Pag.138 Pag.139 Pag.140 Pag.141 Pag.142 Pag.143
Pag.144 Pag.145 Pag.146 Pag.147 Pag.148 Pag.149 Pag.150 Pag.151
Pag.152 Pag.153 Pag.154 Pag.155 Pag.156 Pag.157 Pag.158 Pag.159
Pag.160 Pag.161 Pag.162 Pag.163 Pag.164 Pag.165 Pag.166 Pag.167
Pag.168 Pag.169

Nr. de articole la aceasta sectiune: 10104, afisate in 169 pagini.