04:31
Comentarii Adauga Comentariu

_ Planul care a salvat UE de la o criză uriașă: Miliarde de euro au fost pompate în domenii cheie

Planul care a salvat UE de la o criză uriașă: Miliarde de euro au fost pompate în domenii cheie

MRR, un instrument fără precedent din perspectiva amplorii şi ambiţiei, a fost instituit în februarie 2021 şi are dublul obiectiv de a ajuta statele membre să se redreseze în urma pandemiei de COVID-19 şi de a consolida rezilienţa acestora, făcând economiile şi societăţile noastre mai verzi, mai digitale şi mai competitive. Pe scurt, mai pregătite pentru viitor.

Mecanismul a fost, de asemenea, vital pentru abordarea provocărilor urgente, cum ar fi impactul în lanţ al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, arată comunicatul de presă al Executivului european.

În planurile lor de redresare şi rezilienţă, statele membre au conceput reforme şi investiţii:

- în conformitate cu priorităţile UE în materie de politici verzi, digitale şi sociale

- adaptate pentru a aborda provocările naţionale identificate în cadrul semestrului european prin intermediul recomandărilor specifice fiecărei ţări.

Evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare prezintă modul în care MRR şi-a atins obiectivele până în prezent.

O schimbare reală pe teren

Statele membre pun în aplicare agendele de reforme şi de investiţii incluse în planurile naţionale. Până la sfârşitul anului 2023, Comisia a evaluat ca fiind atinse în mod satisfăcător peste 1 150 de jaloane şi ţinte. Realizarea acestor etape în punerea în aplicare a reformelor şi a investiţiilor a condus la schimbări pozitive şi la rezultate tangibile pe teren.

Cu ajutorul MRR, de exemplu,au fost făcute economii de peste 28 de milioane de megawaţi/oră (MWh) în consumul de energie. Peste 5,6 milioane de gospodării suplimentare au în prezent acces la internet prin intermediul reţelelor de foarte mare capacitate şi aproape 9 milioane de persoane au beneficiat de măsuri de protecţie împotriva dezastrelor legate de climă, cum ar fi inundaţiile şi incendiile de păduri, mai indică sursa citată.

Statele membre au primit deja aproape 225 de miliarde euro din fondurile MRR. 67 miliarde euro au fost plătite cu titlu de prefinanţare pentru a demara realizarea reformelor şi a investiţiilor şi pentru a atenua iniţial impactul pe termen scurt al crizei provocate de pandemia de COVID-19 şi ulterior impactul crizei energetice asupra bugetelor statelor membre.

Statele membre şi Comisia, împreună cu Parlamentul European şi Consiliul, au colaborat strâns pentru a obţine aceste rezultate.

Sprijin eficace pentru redresarea economică a UE

Comisia Europeană estimează că aproximativ jumătate din creşterea preconizată a investiţiilor publice între 2019 şi 2025 rezultă din investiţii finanţate de la bugetul UE, în special prin intermediul MRR. Spre deosebire de crizele anterioare, investiţiile publice în Europa s-au majorat în timpul pandemiei de COVID-19 şi al crizei energetice subsecvente, de la 3,0 % în 2019 la 3,3 % în 2023. În 2024, se preconizează că investiţiile publice vor atinge 3,4 % din PIB.

Majoritatea planurilor au fost pregătite rapid în 2021, deschizând calea pentru prefinanţări substanţiale, iar punerea în aplicare pe teren a început prompt. Activitatea economică a revenit la nivelurile anterioare pandemiei, iar şomajul a scăzut la niveluri record, de aproximativ 6 %. Modelarea economică a Comisiei sugerează că NGEU are potenţialul de a creşte PIB-ul real al UE cu până la 1,4 % în 2026, în comparaţie cu scenariul în care acest program nu ar fi fost aplicat. Aceste rezultate nu includ impactul semnificativ pe care se preconizează că îl vor avea reformele incluse în planurile de redresare, de stimulare a creşterii, întrucât acest impact se va manifesta pe termen lung. Se preconizează că rata de ocupare a forţei de muncă în UE va creşte cu până la 0,8 % pe termen scurt.

Un instrument agil

Statele membre au utilizat MRR în mod strategic pentru a aborda provocările de lungă durată şi pentru a răspunde unora noi.

Până la sfârşitul anului 2023, Consiliul a aprobat revizuiri ale tuturor celor 27 de planuri pentru a maximiza impactul acestora într-un context în schimbare. Planurile au fost actualizate pentru a contribui la abordarea creşterii preţurilor la energie în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, a inflaţiei ridicate şi a perturbărilor lanţului de aprovizionare. Grecia, Slovenia şi Croaţia şi-au actualizat, de asemenea, planurile pentru ca acestea să contribuie la combaterea dezastrelor naturale, care – pe lângă suferinţa umană provocată – au îngreunat punerea în aplicare a anumitor reforme şi investiţii.

Aceste actualizări au mărit considerabil volumul sprijinului acordat de UE economiilor noastre, cu aproape 150 de miliarde EUR. Din această sumă s-au făcut alocări pentru 23 de capitole privind REPowerEU, iar 125,5 miliarde EUR s-au acordat sub formă de împrumuturi suplimentare. În total, se preconizează că MRR va injecta în economiile noastre un sprijin financiar în valoare de 650 de miliarde EUR.

Impulsionarea realizării de reforme structurale

Statele membre au utilizat MRR pentru a realiza progrese semnificative în ceea ce priveşte punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei ţări emise în contextul semestrului european. Natura bazată pe performanţă a MRR, în care plata fondurilor UE este condiţionată de îndeplinirea jaloanelor şi a ţintelor convenite, şi-a dovedit capacitatea de a stimula realizarea reformelor îndelung aşteptate într-o gamă largă de domenii de politică, în special pentru a sprijini tranziţia verde şi cea digitală şi pentru a îmbunătăţi rezilienţa socială şi instituţională. Mai mult, odată cu punerea în aplicare a capitolelor privind REPowerEU, se preconizează o accelerare a procedurilor de planificare şi de autorizare, în special pentru proiectele privind energia din surse regenerabile şi eficienţa energetică.

Ponderea recomandărilor specifice fiecărei ţări pentru perioada 2019-2020 cu privire la care statele membre au realizat cel puţin „unele progrese” a crescut între 2021 şi 2023 de la 52 % la 69 %. Aceasta reprezintă o îmbunătăţire semnificativă în comparaţie cu anii precedenţi.

Un impuls considerabil pentru tranziţia verde

MRR este un instrument-cheie pentru accelerarea tranziţiei verzi a UE. Toate statele membre au depăşit ţinta de 37 % privind obiectivele climatice, unele state membre dedicând peste 50 % din finanţarea totală agendei verzi. În plus, MRR sprijină politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă, contribuind la o tranziţie verde echitabilă.

Prin intermediul capitolelor privind REPowerEU din planurile de redresare, o sumă suplimentară de 60 de miliarde EUR din fondurile MRR va fi dedicată tranziţiei verzi. Acest lucru va contribui la efectuarea de economii de energie, la accelerarea producţiei de energie curată şi la diversificarea aprovizionării cu energie a UE, promovându-se, de asemenea, creşterea capacităţii de producţie a industriei cu zero emisii nete.

Ritmul de punere în aplicare – preconizat să accelereze

Revizuirile planurilor au avut un impact asupra ritmului de punere în aplicare a planurilor existente. Cu toate acestea, punerea în aplicare pe teren a continuat să avanseze pe parcursul anului 2023, cu o dublare a numărului de cereri de plată depuse până la sfârşitul anului 2023, de la 27 la 54.

Se preconizează că acest ritm susţinut va continua, întrucât statele membre sunt motivate să avanseze cu punerea în aplicare a planurilor, având în vedere că MRR durează până în 2026. Comisia evaluează în prezent 18 cereri de plată. În 2024, se aşteaptă să se depună peste 20 de noi cereri de plată. Pe această bază, Comisia preconizează să efectueze plăţi suplimentare în valoare de peste 100 de miliarde EUR până la sfârşitul anului.

Pe parcursul perioadei de aplicare, MRR, prin intermediul planurilor naţionale, va stimula realizarea a numeroase investiţii şi reforme care vor aduce schimbări pozitive pentru cetăţenii, întreprinderile şi UE în general. Evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare este însoţită de instantanee la nivel de ţară care pun în valoare proiectele şi reformele cele mai emblematice şi cu cel mai mare impact incluse în fiecare plan de redresare.

Învăţăminte desprinse

Evaluarea la jumătatea perioadei evidenţiază sprijinul larg din partea statelor membre şi a altor părţi interesate pentru natura bazată pe performanţă a MRR. Plăţile efectuate pe baza progreselor şi a rezultatelor obţinute, şi nu pe baza costurilor suportate, oferă previzibilitate şi implică responsabilitate atât pentru statele membre, cât şi pentru Comisie. Implementarea promptă şi plăţile rapide arată că MRR a sprijinit statele membre în perioade de criză, iar combinaţia unică de investiţii şi reforme ajută economiile statelor membre să devină mai bine pregătite pentru viitor.

În evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare se indică şi câteva domenii în care sunt necesare îmbunătăţiri. Este nevoie de o flexibilitate suficientă în conceperea şi punerea în aplicare a planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă pentru a asigura o valoare adăugată continuă şi o punere în aplicare fără probleme. O capacitate administrativă adecvată în statele membre este esenţială pentru o punere în aplicare fără sincope a MRR, pe lângă implicarea îndeaproape a autorităţilor regionale şi locale, precum şi a partenerilor sociali.

„Planul de redresare NextGenerationEU, în valoare de 800 miliarde euro, a reprezentat răspunsul nostru solid la consecinţele economice şi sociale ale pandemiei. După trei ani de aplicare, NextGenerationEU continuă să sprijine redresarea noastră economică şi determină schimbări pozitive în întreaga UE. S-au înregistrat niveluri record de finanţare a proiectelor pentru eficienţă energetică, energie din surse regenerabile şi digitalizare. Planul nostru i-a sprijinit pe tineri să dobândească acele competenţe de care au nevoie şi a contribuit la extinderea industriei noastre cu zero emisii nete. Printr-o combinaţie unică de reforme şi investiţii, NextGenerationEU abordează provocările naţionale şi accelerează îndeplinirea priorităţilor noastre comune pentru o UE verde, favorabilă incluziunii, digitală, rezilientă şi competitivă. Evaluarea intermediară de astăzi prezintă aceste realizări şi deschide calea către noi realizări până în 2026”, a afirmat preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, conform sursei menţionate.

Regulamentul privind MRR prevede efectuarea de către Comisie a unei evaluări la jumătatea perioadei de punere în aplicare a mecanismului care să fie transmisă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor. Aceasta va fi urmată de o evaluare ex post în 2028 şi de o evaluare globală a mecanismului şi a impactului său, după ce măsurile incluse în planurile de redresare vor fi puse în aplicare pe deplin.

Evaluarea de la jumătatea perioadei de punere în aplicare, inclusă în raportul de evaluare al Comisiei, analizează progresele înregistrate până la 31 decembrie 2023 în atingerea obiectivelor Regulamentului privind MRR în ceea ce priveşte eficacitatea, eficienţa, relevanţa, coerenţa şi valoarea adăugată a UE. Deşi este prea devreme pentru a evalua amploarea deplină a impactului MRR, raportul de evaluare face bilanţul progreselor înregistrate şi al lecţiilor învăţate, pe baza unei consultări publice deschise şi a unui studiu extern independent.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Fondatorul aplicației de sănătate Zoe, care a fost susținută de starul Dragon’s Den, Steven Bartlett, le spune personalului că își vor pierde locurile de muncă, deoarece încearcă să reducă costurile cu 20% după „extinderea excesivă” a echipei.

_ Drumurile fantomă distrug cu viteză pădurile tropicale din Asia-Pacific, constată un studiu

_ Fosta co-star a lui Amanda Bynes la Nickelodeon o acuză pe actrița tulburată că I-a scuipat în față în timpul filmărilor The Amanda Show, în timp ce ea vorbește despre ororile celebrității copiilor în Quiet On Set: „Am fost înfuriat”

_ Consilierul Fauci i-a trimis în secret un mesaj zoologului care a canalizat bani către laboratorul chinez: e-mailuri

_ Cele mai strălucitoare vedete ale fotbalului vor reveni, spune Ancelotti

_ Gazda BBC News este supusă unei intervenții chirurgicale majore și va lipsi LUNII în timp ce împart o clipă din patul de spital

_ Copii de până la nouă ani sunt adăugați în grupurile WhatsApp care promovează autovătămarea, violența sexuală și rasismul după ce platforma de socializare a redus limita de vârstă minimă la 13 ani

_ VIDEO | Imagini uluitoare! Superstarul lui Al-Ittihad a fost biciuit de un fan

_ SUA au restricţionat călătoriile personalului diplomatic în Israel de teama unui atac al Iranului

_ Bonobo sunt mai agresivi decât se credea anterior, arată studiul

_ Câștigătorul de la Loto 6/49 de joi și-a ridicat premiul de aprope 2 milioane de euro: Mesajul său pentru jucători

_ Administratorul Biden spune pentru prima dată că foametea Congresului este în curs în Gaza

_ Șeful Apărării Germaniei îl compară pe Putin cu Hitler

_ NASA dezvăluie o sondă destinată lunii lui Jupiter, care poate susține viața

_ Echipa găsește dovezi ale sacrificiilor umane ritualizate desfășurate în mod obișnuit în Europa în epoca de piatră

_ Este mai bine să te antrenezi înainte sau după muncă? Experții în fitness dezvăluie partea din zi în care vei arde cele mai multe calorii

_ Femeia este catalogată drept „persoană rea” după ce a insistat că proprietarii de animale de companie nu ar trebui să-și asume „datorii medicale care le schimbă viața” în numele animalelor lor

_ Un tânăr a murit în timp ce își făcea un tatuaj, într-un mall din Timișoara

_ A cincea ediţie din 2024 de titluri de stat TEZAUR, cu dobânzi neimpozabile de pânã la 6,85% pe an, lansată din 15 aprilie

_ DOCUMENT | De ce au murit, de fapt, pacienții de la Spitalul Pantelimon

_ Străzi Deschise, Bucureşti - Promenadă urbană revine pe Calea Victoriei şi se extinde în Sectorul 1 cu activităţi artistice, sportive şi zone de joacă

_ Pierduţi pe un atol, au fost salvaţi datorită mesajului desenat pe nisip

_ Războiul din Ucraina, ziua 779. Kievul aprobă noua mobilizare / Putin: Conferinţa din Elveţia este un spectacol ciudat / AP: ruşii dezertează pe capete de pe front

_ Prevederile legii privind Centura Verde Bucureşti - Ilfov vor fi preluate ca amendamente în noul Cod silvic: Ce spune Alex Găvan

_ Jab neaprobat de slăbit supranumit „triplu G” și fabricat în laboratoare chinezești este vândut ilegal online cu doar 2 lire sterline per pop

_ A început ancheta la Spitalul Sf. Pantelimon. Explicaţiile directorului / Ministrul Rafila a fost la unitatea medicală

_ Cercetătorii rezolvă vechiul mister al modului în care fagii dezarmează bacteriile patogene

_ Turist s-a înecat și 130 de persoane sunt evacuate în timp ce Tenerife este lovită de furtuni ciudate și valuri de 16 metri

_ PETER HITCHENS: La fel ca Blair, Starmer ar fi un dezastru. A încerca să-i pedepsești pe tories ajutându-l să ajungă la putere este ca și cum te-ai lovi peste cap cu un ciocan.

_ Cea mai mare magnată imobiliară din țară, condamnată la moarte pentru mită și o fraudă colosală

_ Pescuitul de somon în largul coastei Californiei este interzis pentru al doilea an consecutiv

_ Vin cicadele: părerea unui entomolog asupra unui eveniment o dată la 200 de ani

_ Administraţia militară din Niger a anunţat debutul cooperării militare cu Rusia

_ `Strânsă cu ușa` de decizia CCR DNA cere încetarea dosarului de luare de mită a lui Tăriceanu - Procurorii cer însă confiscarea mitei de 800.000 de dolari

_ Papa Francisc va vizita câteva țări din Asia

_ Monica Macovei a fost condamnată la şase luni de închisoare cu suspendare

_ Primăria condusă de Clotilde Armand a atras doar 0,5% din fondurile UE pentru București în 2020-2024

_ Vânarea suspecților de genocid: cu cuplul franco-rwandez care caută dreptate

_ Poundland nu se va întoarce la vânzarea de articole pentru o liră, confirmă șeful, în ciuda angajamentului de a „proteja” cumpărătorii care nu au numerar în timpul crizei costului vieții

_ DR MICHAEL MOSLEY: Noi secrete incredibile de sănătate legate de faptul că nu vă puteți ține băutura sau „blush de vin” - inclusiv cancerul la care sunteți mai expus riscului și ce înseamnă pentru talia dvs.

_ Starul K-Pop Park Bo Ram, este găsit mort la casa unui prieten la vârsta de 30 de ani - cel mai recent cântăreț sud-coreean care a murit tânăr

_ Angajat al companiei Spirit Airlines o plesnește și o înjură pe „Karen” în timpul verificării cărții de îmbarcare, în timp ce lucrătorii se confruntă cu o serie de comportamente rele la aeroport și în avioane

_ Gripa aviară găsită în al șaptelea stat pe măsură ce restricțiile la bovine cresc

_ Osaka ajută Japonia să preia controlul în egalitatea Cupei BJK

_ Galerie Foto | A fost găsită 'camera neagră' la Pompei: Este una dintre cele mai uimitoare descoperiri

_ Un rucsac britanic este găsit mort într-un șanț de apă puțin adâncă pe faimoasa „Insula Morții” Koh Tao din Thailanda, după ce a dispărut în timpul nopții cu iubita lui

_ „Ofertele de acces de marcă” diluează marca părinte prin lipsa percepută a angajamentului consumatorilor: studiu

_ Când Richard și Judy l-au judecat pe OJ: Cum duoul soț și soție și-au asigurat primul interviu cu starul după infama sa achitare pentru dublu crimă... și mărturisirea surprinzătoare pe care a făcut-o

_ RAPORT: Biden și Harris cred că sprijinul pentru alegătorii LGBT îi va salva în noiembrie

_ Mai puține dușuri, mai puține rufe, deoarece tăierile de apă au lovit Bogota

_ Olivia Dunne nu reușește mișcarea gimnastică dificilă în antrenamentele LSU

_ Recruții Royal Navy nu mai trebuie să demonstreze că știu să înoate

_ RICHARD EDEN: Fă-i Contele și Contesa de Bucklebury! De ce Carole și Michael Middleton își merită propriile titluri pentru sprijinul lor eroic pentru William și Kate

_ Recenzie Back To Black: Acest film biografic al lui Amy Winehouse se ferește de lucrurile urâte atât de bine încât arată ca o reclamă la parfum, scrie PETER HOSKIN

_ DWP amenință îngrijitorii neplătiți cu urmărirea penală pentru încălcări minore ale regulilor privind beneficiile - în timp ce banda de fraudatori care a strâns 54 de milioane de lire sterline a trăit o viață superioară ani de zile

_ Amenzi aplicate de DSP Sibiu, în urma controalelor făcute după moartea unei paciente

_ John Goodman, 71 de ani, își arată silueta slăbită cu soția de 35 de ani, Anna Beth, la New York... după ce actorul Roseanne a slăbit 200 de kilograme

_ Gladiator II: Paul Mescal se luptă cu Pedro Pascal în prima filmare din continuarea foarte așteptată a lui Ridley Scott

_ Sărbătorile de Eid, revoltății au consumat băutură sau droguri, spun că liderii comunității musulmane după ce barajul de rachete au fost aruncate asupra poliției cu bastoane

_ Semne de inteligență ascuțită! Aceste notificări amuzante au lăsat clienții în accese de râs


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1554, afisate in 26 pagini.