06:02
Comentarii Adauga Comentariu

_ Revenirea la idealitate (Andrei Marga)

Revenirea la idealitate (Andrei Marga)

Fără a intra aici în detalii, se poate spune că doctrinele de bază ale Reformei sunt privite azi dintr-un alt punct de plecare. Nu de la Conciliul din Trento, patristica și scolastica, ci de la nevoia resimțită în creștinism de revenire la „mesajul creștin originar, cel al Evangheliei”, de care sunt responsabili toți creștinii – cum, de altfel, a și spus cel care a lucrat la închiderea litigiului stârnit de „justificare” (Hans Küng, Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barts und eine katolische Besinnung, Piper, München, Zürich, 2004, p.X). Astăzi suntem în mediul unui „larg consens” în privința „justificării creștinului”. În 1999, s-a și semnat declarația Lutherische Weltbund – Biserica Romano-Catolică prin care s-a recunoscut că „justificarea prin credință” a atras atenția asupra „dreptății lui Dumnezeu” și că teologii ei s-au referit la situația aparte a bisericii din timpul lor.

Am comentat în conferința mea reflecția reformatorilor mai recenți, precum Hellen G. White, care a reconstituit evoluția Reformei până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cum se știe, ea a dat rezolvări teologice de natură să intensifice „justificarea prin credință” și a lansat devize ca aceea a tratării omului de lângă tine așa cum Iisus și-a tratat convivii sau considerarea corpului drept templu al lui Dumnezeu, alături de suflet, cu întinse consecințe în viața credinciosului. Nu mai vorbesc de unitatea dintre manual, mental și spiritual, pusă în însuși scopul educației. Prin prolifica ei operă, cea mai tradusă autoare dinafara literaturii, a contribuit la trecerea teologiei în secolul al XX-lea – alături de Karl Rosenzweig, în iudaism, Adolf von Harnak, în protestantism, Romano Guardini, în catolicism, Vladimir Soloviev și Pavel Florenski, în ortodoxie.

M-au interesat însă mai cu seamă consecințele Reformei în două direcții: formarea libertăților și drepturilor individuale din statul modern, cercetată începând cu juristul Georg Jellinek, și formarea eticii muncii, tipică întreprinzătorului modern, și, cu aceasta, capitalismului, cercetată de Max Weber. Reforma a așezat cele două piese decisive ale modernității pe baza unei viziuni fecunde asupra vieții umane.

Dar întrebările „ce se face astăzi cu libertățile?” și „ce se petrece cu etica muncii?” sunt tot mai presante astăzi. Deja celebrul sociolog observa că fervoarea religioasă a cedat, iar libertățile și etica muncii au intrat în criză. Nu insist aici asupra distanței dintre proclamarea de libertăți și drepturi și premisele exercitării lor. Am în vedere mai ales fenomenele de „refeudalizare” din societăți de azi și de „luare în proprietate” a valorilor. Nu insist nici asupra scăderii motivației în sistemele birocratizate ale timpului.

În fața acestor fenomene, am formulat în timp câteva teoreme. Anume, durabil este ceea ce oamenii fac din convingerea că este drept și echitabil. Democratizarea care s-a făcut în era postbelică, și mai ales din anii optzeci încoace, a fost posibilă doar pe fondul înțelegerii dintre puterile lumii. Când cetățenii își propun „să lupte contra altora”, democrația nu este posibilă sau devine decorativă. Ideea că pe lume este doar un fel de democrație nu are cum să fie, logic vorbind, democratică. Libertățile și drepturile omului au o generalitate implicită care face neavenite încercările de a le trece în proprietatea cuiva. Unde democratizarea s-a oprit, apar crize care lovesc etica muncii. O societate controlată de minciună și nepricepere nu are cum evada din neajunsuri.

Nu discut aici crize și cauzele lor – istorici, economiști, sociologi și psihologi contemporaniști sunt pentru mine puncte de sprijin ale explicației. Mi se pare însă clar că, după o mulțime de ipoteze și analize, abia o nouă viziune asupra lumii și vieții poate scoate societățile din crizele amintite. Am în vedere, însă, o viziune capabilă să-și asume o idealitate în vremuri în care destule decizii care invocă presiunea „faptelor” duc în orice direcție. Este, de pildă, esențial ca fiecare om să fie liber, dar dacă libertatea este redusă la mofturile cuiva, nu iese democrație la propriu. Este esential ca fiecare să fie răsplătit pentru munca lui, încât să poată trăi decent, dar dacă aspirația este doar pecuniară, nu iese mare lucru. Ceea ce întreprindem trebuie să aibă rezultate, dar cele mai importante nu se lasă desprinse de valori. Acolo unde o mulțime de inși sunt unul mai egoist decât altul nu se ajunge la a forma o comunitate și nici la creație competitivă.

Astăzi, valoarea pivot în societate este libertatea persoanei – ceea ce constituie o realizare de enormă importanță în istorie, fără dubii. Oricum am privi lucrurile, nu este, totuși, de ocolit adevărul că evenimentele anilor pe care îi trăim ne solicită o nouă reflecţie asupra libertăţii. Am arătat detaliat în alt loc (Lumea scindată, 2023) că oricum o fundamentăm, ca natură sau ca autodeterminare, libertatea include răspunderea, obligaţia, datoria. Libertatea efectivă este astfel posibilitatea persoanei de a spune da sau nu fără limitare din partea cuiva şi ca suport pentru o triplă datorie: faţă de tine însuţi, faţă de alţii, faţă de comunitate. Astfel că unul dintre adevărurile ce se impun este acela că o anumită idealitate rămâne condiția vieții umane plină de de sens și în vremuri ale prea multor „post”-uri lansate cu superficialitate („postistorie”, „postmodern”, „postreligie”, etc.). O idealitate redevine condiție a vieții normale!

De altfel, inițiative majore în istorie au început cu idealitate, într-o nouă viziune despre lume și viață. De exemplu, era o idealitate asumarea din confucianism a integrității persoanei în relațiile aspre ale vieții ei. Era o idealitate asumarea prezenței în viața fiecăruia a fiiinței supreme din iudaism. Era o idealitate, în împrejurări de rară cruzime, iubirea aproapelui din creștinism. Era o idealitate în crearea Americii de către imigranți alungați de opresiune și penurie din locuri ale acelei lumi. Este o idealitate în „revizia” culturală în care China s-a angajat după 1978.

Până acum, nimeni nu a sesizat mai acut prezența idealității în istorie decât Hegel. El a vorbit de „răsturnarea” produsă de Reformă în favoarea libertăților. „Religia creștină și-a introdus conținutul ei absolut în suflete. Astfel, acesta a fost închis în om, a devenit centru al individului; ca și conținut divin, suprasensibil, el era separat de lume. În fața vieții religioase se afla o lume exterioară, ca lume naturală și ca lume a sentimentelor, a înclinațiilor, a naturii omului, lume care avea valoare numai întrucât era depășită” (Prelegerile de istoria filosofiei, București, 1964, II, p.351). Reforma a realizat o împăcare a lui „dincoace” și „dincolo” prin „scoaterea interiorului afară” și a schimbat astfel lumea. „Omul a câștigat încredere în sine însuși, în gândirea sa ca gândire, în percepția sa, în natura sensibilă din afara sa și din sine; omul a găsit interes și bucurie să facă descoperiri în arte și în natură. În realitatea lumească și-a făcut apariția intelectul; omul a devenit conștient de voința și puterea sa de a înfăptui, s-a bucurat de pământul pe care îl locuiește, de terenul său, de ocupațiile sale, fiindcă domnea în ele dreptul și intelectul” (II, p.352). Construcția realității pornea din interiorul fiecăruia.

La distanță de individualism, Hegel a luat în seamă ceea ce pusese în mișcare țărănimea din timpul lui Luther și o ducea la răscoală: nevoia unei „libertăți creștine” în orizontul libertății celorlalți (vezi Berliner Schriften). Pentru Hegel, nu este libertate prin simplul fapt că un eu sau altul este liber. Nu este pe lume creație fără individualități, dar viața constă din interacțiuni. Cine nu-l ia în seamă pe celălalt, eșuează.

Cum legăm azi libertatea personală și condiția interacțiunii cu ceilalți? Este marea întrebare a timpului nostru după ce s-a cucerit libertatea fiecăruia. Se poate răspunde plecând de la ceea ce avem a atinge ca oameni care am deschis ochii asupra lumii în condițiile modernității. Este vorba despe: hrană și adăpost; evitarea durerii, tămăduirea și rezistența la boli; facilitarea muncii și evitarea muncii ca trudă; răsplata echitabilă a muncii; relație cu altul și dreptatea în această relație; ajutorarea dezinteresată în caz de nevoie; participarea la decizia ce-ți afectează viața; libertatea personală; absența dominației și asupririi; acces la învățătură; iubire; obținerea frumosului. Orice om, dincolo de origine, pregătire etc., are nevoie, într-o măsură sau alta, de acestea.

Oamenii sunt puși în mișcare de forță, de bani, de interese de putere, de afecte. Dar, așa cum dovedește istoria, nimic nu-i mișcă mai adânc și mai durabil și mai cu rezultate decât idealitatea. Cercetările factuale dovedesc, de altminteri, că muncesc mai cu randament și performanță cei care sunt motivați de ceva mai adânc decât rezultatul imediat.

Îmi vine din nou în minte ceea ce ne spune ancheta europeană a satisfacției în muncă. În țările europene (vezi Hermann Denz, Hrsg., Die europäische Seele. Leben und Glauben in Europa, 2002), doar în Malta cei „foarte mulțumiți” sunt peste 50%, iar România întregistrează cam 27%. Ce aspect este cel mai important în muncă? La indicatorul „ocazia de a avea colegi plăcuți”, în față sunt olandezii (87%), la „caracterul interesant al muncii”, este Malta (85%), dar la indicatorul „a fi bine plătit”, conduc românii și bulgarii (91%). Se observă că acolo unde angajarea lăuntrică pentru muncă este pe o bază mai profundă, se ajunge la rezultate mai semnificative și la un nivel de venituri și de viață mai înalt.

Îmi vine în minte și un alt exemplu. După câștigarea pe merit a campionatului de fotbal în România, Gheorghe Hagi a intrat în discuție pentru a antrena o echipă din Premier League. În loc să se vadă semnul unei reușite profesionale admirabile, la noi, unele cotidiene titrau că antrenorul va încasa o sumă mare. Ca și cum aceasta ar fi totul!

Cum se ating performanțele de mai sus? Răspunsul meu este că aspirațiile vieții umane se satisfac prin acțiuni și reflecții diverse. Dar o unificare a experiențelor gen „să aplicăm știința” sau „să fim morali” sau „să promovăm valori spirituale” sau „să muncim” sau „să facem politică” nu duce departe – chiar dacă fiecare deviză are justificare în context. Altfel spus, monismul, care încearcă să obțină performanțele amintite dintr-una dintre acele acțiuni, dă rezultate modeste.

Dă rezultate, însă, o viziune ce poate pune în mișcare individualitățile și, firește, individualitatea care suntem fiecare. Cum s-ar putea ajunge acum, pe terenul scindărilor din societățile actuale, la o asemenea viziune? Sunt de părere că, pe solul tradiției culturale europene, pe care ne desfășurăm viața, nu putem azi fără Kant. Este, așadar, de recitit Kant, dar și de venit dincoace, cu o nouă rezolvare. Caut să o articulez.

Să avem răbdare și să pătrundem cât mai adânc dincolo de o terminologie devenită cu timpul neobișnuită. Spus cât mai simplu, teza impresionantă a lui Kant este aceea că „sunt trei izvoare originare (capacități sau facultăți ale sufletului) care conțin condițiile posibilității oricărei cunoașteri și care, la rândul lor, nu pot fi derivate din nici o facultate a simțirii, anume: simțul, imaginația și apercepția. Pe ele se întemeiază: 1) sinoptica diversului a priori prin simț; 2) sinteza acestui divers prin imaginație; 3) unitatea acestei sinteze prin apercepția originară. Toate aceste facultăți au, în afară de folosirea empirică, și o folosire transcendentală, care se raportează numai la formă și este posibilă a priori” (Critica rațiunii pure, București, 1969, p.123). Ca urmare, „judecata: eu gândesc trebuie să poată însoți toate reprezentările mele și este un act al spontaneității, adică nu poate fi considerată că apaține sensibilității. Eu o numesc apercepție pură, pentru a o distinge de apercepția empirică, sau și apercepție originară, deoarece ea este acea conștiință de sine care producând reprezentarea eu gândesc, trebuie să poată însoți pe toate celelalte și care, fiind una și aceeași în orice conștiință, nu mai poate fi însoțită de niciuna. Eu numesc și unitatea acestei reprezentări unitate transcendentală a conștiinței de sine, pentru a desemna posibilitatea cunoașterii a priori care provine din ea” (p.127-128). Pentru Kant, „unitatea sintetică a apercepției e punctul culminant de care trebuie să ancorăm orice folosire a intelectului”. Ea ne asigură unitatea.

Aici este de fapt și un punct culminant al modernității. Marele joc al cunoașterii, dar, prin implicație, și al vieții noastre este la nivelul apercepției – pe care Kant o duce până la o stabiliza în profunzime, drept condiționare a oricări experiențe, căci o face posibilă. Apercepția – sau percepția faptului că fiecare suntem de fiecare dată cel care percepe – este condiție a cunoașterii lumii de către noi, ca oameni, și, prin implicație, a trăirii lumii.

Se poate mișca ceva în „apercepția transcendentală”, totuși relativă la individ, identificată de Kant? Filosoful ar spune „nu”. Istoria ne învață însă că „da”. O deschidere aperceptivă spre altul este posibilă. În fapt, Hegel a găsit rațiuni să spună că „istoria este progres în conștiința libertății”. Iar Thomas Jefferson, John Dewey, John Rawls, Jürgen Habermas și mulți alții să spună că istoria nu s-a încheiat cu niciun eu monadic, oricare a fost avocatul său. Aș adăuga doar că reflexivitatea este, la rândul ei, sursă de cunoaștere. Astfel că putem deschide chiar și eu-l monadic spre celălalt și putem găsi, cu o nouă apercepție, o idealitate capabilă să pună în mișcare mințile celor care suntem.

Revenirea la idealitate înseamnă, în terminologia culturii ce ne vine de la Aristotel, la Husserl, idealism. Ismele sunt însă totdeauna generalizări riscate. Vorbind de idealism, nu înseamnă să descalificăm pe cineva – cum fac cei care cred că adevărul este simplu. În fond, idealismul nu-l epuizează nici Berkeley și nici de Biran. El este, la drept vorbind, concepția ce-și asumă că viața noastră ca oameni începe cu felul în care gândim și, mai profund, cu felul în care ne percepem pe noi înșine.

un comentariu de Andrei Marga/


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Preţurile petrolului și-au mai revenit, după ce în ultimele două săptămâni au ajuns la cote minime

_ Shakira se confruntă cu noi acuzații din partea procurorilor spanioli: Cea de-a doua plângere fiscală împotriva ei

_ Football Australia s-a gândit să VINDE Matildas, Socceroos și A-Leagues în urmă cu doar trei ani - și s-a gândit să facă o mișcare șocantă cu drepturile TV

_ Cum și-a luat Saturn inelele: simulările sugerează că au evoluat din resturile a două luni care s-au ciocnit cu câteva sute de milioane de ani în urmă

_ Aaron Rodgers spune că atacul Jets „trebuie să crească” pe măsură ce frustrările din New York ating cote periculoase pe fondul performanțelor abisale repetate

_ Gigi Becali a dat marea lovitură! A dat un mare tun financiar, dar totul mai depinde de o hârtie

_ Legenda recordului din Hall of Fame a murit cu doar câteva zile înainte de marea finală a AFL - deoarece este amintit ca fiind un „adevărat războinic”

_ Incendiu de groază la nunta irakiană a făcut cel puțin 100 de morți și alte 150 de răniți, cu teama că numărul va crește

_ Dale Mooney: Fanul New England Patriots care a murit în urma unei lupte cu rivalul Dolphins va fi „înmormântat astăzi într-un tricou Mac Jones”

_ Noi detalii șocante ies la suprafață, în timp ce starul Swans are nevoie de o intervenție chirurgicală majoră după ce sărbătorirea lunii nebunești a mers groaznic de rău

_ Sofyan Amrabat vedetă pentru Man United la debutul său în Old Trafford, Harry Maguire se bucură de o revenire încrezătoare, iar Casemiro a revenit la cel mai bun moment.

_ Kai Rooney strălucește în academia lui Man United, este el destinat să fie un star din Old Trafford?

_ Tinerii portughezi aduc un caz „fără precedent” privind schimbările climatice la Curtea Europeană pentru Drepturi

_ Romelu Lukaku este „DROPPED by Roc Nation Sports”, deoarece agenția de sport fondată de Jay-Z rupse relațiile cu flopul Chelsea

_ Erik ten Hag REFUZĂ să discute despre viitorul lui Jadon Sancho la Man United, deoarece el insistă că „Nu vorbesc despre jucători care nu sunt disponibili”, cu extrema alungată, pe măsură ce disputa lor se prelungește

_ Declic organizează, miercuri, în faţa Ministerului Educaţiei demonstraţii live de manevre de prim ajutor, pe trotuarul din faţa instituţiei

_ Legenda WWE Triple H conduce reacția la faptul că fostul campion AEW Jade Cargill semnează un contract pe mai mulți ani cu compania: „Aici pentru a schimba jocul”

_ FOTO | O specie ciudată de tarantulă a fost descoperită în Thailanda

_ Cum Anthony Albanese și-a pus propria notă specială pe inelele din marea finală a NRL din acest an

_ Rabinii voluntari de la Institutul Aleph călătoresc în închisorile din toată țara pentru a se ruga cu deținuții, în timp ce aceștia împărtășesc spiritul evreiesc de reînnoire în timpul Marelui Sărbători

_ Sofyan Amrabat etichetează debutul uimitor din Old Trafford drept o „noapte perfectă” și explică că a muncit „toată viața” pentru a juca pentru Manchester United

_ Tânăr tradiție care luptă pentru viața lui după o cădere masivă pe un șantier din Brisbane

_ Izolarea a cauzat copiilor daune „de lungă durată și definitorie a erei”, care a fost prevenită, vor spune experții guvernului într-un raport condamnător

_ EXCLUSIV: cel mai longeviv skipper din Europa, Brian Huggett, retrăiește povești despre insulte meschine, putt-uri și escorte de poliție înainte de începerea celei de-a 44-a ediții Ryder Cup

_ Dovada că inflația este scăpată de sub control în Australia: indignare față de costul ruloului mic de cârnați

_ Un „putin bătrân”, spun susținătorii lui Biden într-un răspuns cald la candidatura pentru 2024

_ Fostul atacant de la Bolton Henrik Pederson servește halbe fanilor West Ham la barul său din Silkeborg

_ Actorul Putu Sugiarta Winchester-Stanton nu va merge la închisoare pentru că a făcut trafic cu cocaină

_ Proprietarul Victoria dezvăluie cum vede chiriașii din casa lui

_ Șeful AFL, Gillon McLachlan, face comentarii brutale despre moartea lui Meat Loaf după infama finală a superstarului muzical

_ Clubul de membri privați Ritzy NYC, Casa Cipriani, „PURGE în mod activ” membrii pentru că nu sunt suficient de cool - la luni după ce Taylor Swift și-a ANULAT calitatea de membru după ce un membru prea dornic a făcut o fotografie secretă

_ EXCLUSIV: Mama, 37 de ani, și fiica, 14 ani, găsite moarte în „crimă-sinucidere” în apartamentul lor din Brooklyn sunt ilustrate - așa cum spune vecinul, femeia părea agitată cu mai puțin de o oră înainte ca locuitorii să audă țipete

_ Festivalul în stare de ebrietate este târât departe de securitate de la festivalul Floriade din Canberra

_ Breasla scriitorilor de la Hollywood încheie greva după ce consiliul de administrație aprobă acordul cu studiourile

_ Greva WGA se va încheia oficial la miezul nopții, după CINCI LUNI, în timp ce liderii breslei aprobă acordul provizoriu

_ Cine îl înlocuiește pe Daniel Andrews? Bătălia de conducere izbucnește între Jacinta Allan și Ben Carroll

_ Avertismentul care ne dă fiori reci: gheața din Antarctica a scăzut la un nivel extrem

_ CVS Pharmacy va �nchide 900 de magazine p�nă la sf�rșitul anului 2024, invoc�nd furtul din magazine ca problemă majoră

_ Hotelul Baccarat din NYC, unde apartamentele de 18.000 de dolari vin cu un Mercedes de curtoazie și cel mai scump cocktail de gin al lor costă 5.000 de dolari, recunoaște că a fost HACKAT și că detaliile clienților sunt în pericol

_ Sondajele arată opoziție bipartizană față de politica de frontieră deschisă a lui Biden

_ Intuit anulează interdicția afacerilor legate de arme

_ Denunțătorul Biden „dispărut” (pe care a fost acuzat Garland) îi dă murdărie pe „alunița” FBI care l-a informat pe vânător

_ Jocul de putere ilegal al EPA

_ Numele celei de-a doua fiice a lui Joe Jonas și Sophie Turner a fost în sfârșit dezvăluit... la 14 luni de la nașterea ei, pe fondul divorțului contencios al cuplului

_ Om de afaceri egiptean, în vârstă de 40 de ani, acuzat că l-a mituit pe senatorul Bob Menendez, în vârstă de 69 de ani, arestat de federali pentru acuzații de corupție la JFK și eliberat cu o cauțiune de 5 milioane de dolari

_ „Aceasta este povestea din ochii mei:” Michael Wolff răspunde la afirmațiile că noua sa carte despre imperiul media al lui Murdoch este „foarte puțin” și „bârfă necoroborată”

_ Hunter Biden a folosit casa de documente clasificată a tatălui pentru un transfer bancar chinezesc de 250.000 USD

_ Studentă de artă a fost scutită de acuzația de hărțuire a colegului de clasă

_ SUA suspendă programele de asistență externă pentru Gabon după lovitură de stat militară

_ EDEN CONFIDENTIAL: Fiscul va trimite firma starului de rugby Ugo Monye în contact?

_ Avertismentul urgent al mamei după descoperirea șocantă pe urechea fiicei sale: „Ea a crezut că este un coș și evident, nu a fost!”

_ Schimbarea majoră a numerarului în Australia: iată ce trebuie să știți

_ HORROR: CEO-ul tehnologiei �n v�rstă de 26 de ani, onorat de revista Forbes, găsit mort �n apartamentul ei de lux din Baltimore condus de democrați � Poliția identifică suspectul presupus responsabil

_ O nouă campanie publicitară Voice TV declanșează o lecție de istorie brutală după ce susține că australienii nu au ascultat aborigenii de „250 de ani”

_ Prietenul moare într-un accident de motocicletă în timp ce se îndrepta să-și viziteze partenerul la Centrul de Reabilitare Hampstead

_ Americanii sunt îngrijorați de o criză de credit; Ce se întâmplă când consumatorii nu îl pot încărca?

_ Apare o nouă categorie de permis? Propunerea legislativă care dă frisoane multor șoferi

_ Doi morți într-o presupusă crimă-sinucidere acasă în Ararat, zona rurală Victoria, în timp ce polițiștii lansează o anchetă

_ Baie de sânge în Nagorno-Karabah: 125 de oameni au murit în explozia de luni

_ Colin Kaepernick scrie New York Jets oferindu-le să conducă echipa de antrenament și să ofere „un plan de urgență fără riscuri” la fundaș, în timp ce Zach Wilson se luptă să-l înlocuiască pe Aaron Rodgers


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9

Nr. de articole la aceasta sectiune: 501, afisate in 9 pagini.