23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Obiceiul Colindelor de Crăciun: "Azi cu strămoșii cânt în cor Colindul Sfânt și Bun, Tot Moș era și-n vremea lor, Bătrânul Moș Crăciun". Ce erau la originea lor, Colindele?

Colinde, Colinde...

Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci gheaţa se 'ntinde
Asemeni oglinzilor.
Şi tremură brazii
Mişcând ramurele,
Căci noaptea de azi-i
Când scântee stelele.

Se bucur copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele...
De dragul Mariei
Şi al Mântuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului

Mihai Eminescu"Azi cu strămoșii cânt în cor Colindul Sfânt și Bun, Tot Moș era și-n vremea lor, Bătrânul Moș Crăciun"

Principala manifestări folclorică şi ritualică prilejuită de sărbătorirea Crăciunului şi de Naştere Domnului este străvechiul obicei al Colindatului.

În ţara noastră zonele cu cea mai mare intensitate a obiceiului sunt Transilvania, Dobrogea, Ialomiţa, centrul de obârşie fiind considerat de către cercetători, zona Transilvaniei. Colindul se petrece însă în toate zonele țării şi în comunitățile româneşti de dincolo de ele.

Există două mari categorii ale colindelor: colindele aşa-zis "laice" de proveniență pre-creștină ce au marcat la origine ritualuri străvechi şi colindele religioase, cele care sărbătoresc Nașterea Domnului.

Din punct de vedere al vârstei celor care colindă avem tot două tipuri de colinde: ale piţărăilor( ale copiilor de vârstă preşcolară ) care au texte simple şi scurte şi ale flăcăilor și fetelor cu o tematică foarte variată, încărcate de simboluri şi cu o mare capacitate de adaptare la situaţia celui colindat. Există colinde închinate fetei de măritat, mamei, gospodinei, flăcăului harnic etc.

În Transilvania un mare număr de colinde se suprapun tematic baladelor . Aşa sunt: Mioriţa, Meşterul Manole, Ilincuţa, Nevasta fugită. Spre exemplu între balada Meşterul Manole şi colinda pe aceeaşi temă diferenţa este că balada se referă strict la mitul zidirii prin jertfă, în vreme ce, în colindă Negru Vodă nu mai apare şi accentul se pune pe copilul rămas orfan.

Colindele recurg la diferite simboluri subtile şi stranii ale căror simbolistică trece nepercepută pentru mulți oameni din zilele noastre. În această categorie intră colindele de inițiere pentru feciori în care întîlnim ca simboluri: leul, cerbul, păunul; colindele pentru îndrăgostiţi simbolizate de „merii întulpinaţi”; colindele închinate fetei de măritat în care abundă simboluri ale hărniciei precum: furca, gulerul frumos cusut, batista brodată, fusul, mersul la fântână, şi lada de zestre a fetei. În aceste colinde se împletesc simboluri ale elementelor cosmice cu cele ale elementelor terestre ce ţin de vatra satului.

Colindele religioase se referă la acele obiceiuri strict legate de Naşterea şi Botezul Mântuitorului, dar simboluri şi incantații ritualice mult mai străvechi ("flori dalbe flori de măr", "linu-i lin") le-au îmbrăcat şi pe ele în haina ritualului multimilenar.

Felurile Colindatului

În ceea ce privește felul colindatului, Emilia Comișel și Ovidiu Bîrlea identifică trei mari categorii[1]:

Colindatul celor mici Pițărăii sau mersul cu Moș Ajunul - cu caracter agricol, prin care se urează belșug la grâne și animale. Se încheie cu solicitarea darurilor. Sorcovitul - prin care se urează sănătate

Colindatul cu mască

Mersul cu capra (sau turca, țurca, brezoaia) - rămășiță a culturilor dionisiace

Mersul cu ursul - rămășiță a cultului totemic al ursului

Colindatul propriu-zis, al cetelor de flăcăi sau fete

Tematica Colindelor pre-creștine

Cercetând vastul material din domeniul colindelor, adunat de etnologul Nicolae Ursu, cercetătoarea Rodica Giurgiu realizează următoarea clasificare:

Colindele ritualului de colindat propriu-zis
Colindătorii
Gazda trezită de colindători
Gazda și colindătorii
Rugămintea de a fi primiți în casă
Cererea darurilor
Gazda plecată la vânătoare
Cerb împodobit cu daruri
Alte subiecte
Colinde ale ritualurilor "ocupaționale":
Ciobanul sătul de ciobănie și/sau răsplata oilor
Ciobanul care și-a pierdut oile
Miorița
Pescarul și vidra
Colinde de vânători
Colinde de agricultori
Colinde de fată
Fata și cei trei pețitori
Soarele își pețește sora, pe Lună
Seceriș funest
Alte subiecte
Colinde de flăcău
Junele și calul
Junele și însurătoarea
Colinde satirice
Alte subiecte
Colinde familiale
Jupânul și jupâneasa
Colinde edificatoare/moralizatoare
Disputa dintre grâu, vin și mir
Gazda ospitalieră și minunile
Alte subiecte
Colinde de trecere
Anul vechi și cel nou
Ziua și noaptea
Colinde-baladă
Ilincuța Șandrului
Mireasa moartă
Soacra rea
Maica bătrână
Milea
Colinde-cântece
Colinde de război
Cucul și turtureaua
Călugărul și călugărița
Ciobanul și mielul
Colinde neîncadrabile
Plugușoare și urări de Anul Nou

Tematica Colindelor Religioase care cântă, invocă și retrăiesc din nou, an de an, Nașterea Domnului

În decursul istoriei noastre, colindele religioase au circulat pe cale orală, adică prin viu grai, ele fiind consemnate în scris şi notate muzical, mult mai târziu, îndeosebi pe filele cărţilor de strană, pe ceasloave şi minee, dar strânse şi în colecţii de colinde şi predate de dascăli de biserici.

Cel mai des cântate în spaţiul românesc, alături de doinele şi baladele bătrâneşti, colindele, prin forma şi adevărurile de credinţă transmise într-o manieră simplă şi concentrată, plină de acurateţe literară şi inocenţă spirituală, se găsesc pe buzele tuturor creştinilor ortodocşi, şi nu numai.

Colindele religioase exprimă iubirea şi recunoştinţa tuturor creştinilor pentru darul dumnezeiec al Întrupării Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră a tuturor. Pentru a da expresie şi căldură laudei şi mulţumirii aduse lui Dumnezeu, colindele sunt cântate pe la casele oamenilor şi în biserici, începând de la sărbătoarea Sfântului Andrei şi până la Bobotează. Dar ele nu se vorbesc, ci sunt cântate, fiindcă prin cântec ele sunt menite să se adreseze deopotrivă minţii şi sufletului.

În primul rând, colindele religioase au o bază biblică, relatând în versuri întâmplările şi faptele ce au precedat evenimentul sfânt al Naşterii Domnului. Astfel, aflăm că cei trei magi de la Răsărit spre stea au călătorit / şi-au mers până au stătut undâ era pruncul născut. Aceştia i-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie. Contextul istoric al Naşterii lui Hristos este redat în colindul Împăratul Romei, în care se arată că aceasta a avut loc în timpul împăratului roman Octavian Augustus; de asemenea, se face referire la plecarea lui Iosif şi a Fecioarei Maria din Nazaret în Betleem pentru a se înscrie la recensământul populaţiei organizat din porunca împărătească, precum şi episodul venirii magilor de la Răsărit cu daruri de aur, smirnă şi tămâie.

Colindele O, ce veste minunată şi Steaua sus Răsare ne învaţă că Fecioara Maria naşte astăzi pe Mesia, adverbul de timp întrebuinţat aici subliniind timpul Bisericii ca actualizare a actului Întrupării Fiului lui Dumnezeu şi a tuturor actelor Răscumpărării, dar şi faptul că pentru noi creştinii Hristos Se naşte în ieslea sufletelor noastre în sens duhovnicesc, de fiecare dată când ne pregătim cu rugăciune, post şi fapte bune.

În acelaşi timp, Naşterea Domnului este o împlinire a graiului profeţilor: Astăzi S-a născut Cel fărâde-nceput cum au spus proorocii. Sfântul Evanghelist Luca relatează faptul că Fecioara Maria L-a născut pe Iisus în iesle, nemaifiind loc pentru Familia Sfântă în casele locuitorilor Betleemului (Luca 2, 7), episod surprins în următoarele versuri: Aseară peânserate / Fecioara Maria, În Betleem cetate / Călătorind sosea, Şi fiind obosită / Locaşul şi-l cerea, În Betleemul mare / Nimeni nu o primea. Colindul Praznic luminos ne arată ura lui regelui Irod care căuta să curme viaţa Pruncului Iisus: Dar Irod era că se tulbura de naşterea Sa / El Îl căuta voind morţii a-L da, dar Pruncul Iisus din ţară S-a dus.

Din versurile unor colinde desprindem învăţătura despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, Cel fără de început, născut din Tată fără de mamă mai înainte de veci şi din mamă fecioară fără de tată, în timp, la plinirea vremii: Că Fiul dumnezeiesc al Tatălui Cel ceresc / S-a născut azi din Fecioară voind pentru noi să moară. Hristos este Unul mărit în Treime preaslăvit sau Deâmpărat mare şi tare / pe Dumnezeu Tatăl are şi pe Duhul dimpreună / Care toate le lumină, prin acestea reliefând totodată Unimea şi Treimea. Hristos S-a născut din Fecioara Maria şi prin zămislirea Duhului Sfânt: Că a născut Prunc, Prunc din Duhul Sfânt Fecioara curată, dar în acelaşi timp El este Fiul Cel din vecie trimis de Tatăl nouă tuturor, ca să crească şi să ne mântuiască, adică să experimenteze condiţia omului cu tot realismul ei, să crească în sânul familiei, pentru a cunoaşte ce înseamnă iubirea părintească şi astfel să mântuiască lumea din interiorul ei. Naşterea Cuvântului are o valoare pancosmică

Adevărul Întrupării Domnului este evidenţiat în colindul Nouă azi ne-a răsărit, în care se arată că Iisus a fost născut din Fecioara Maria în iesle, a fost alăptat de maica Sa, a fost înfăşat în scutece şi culcat în iesle pentru a noastră mântuire, toate aceste acte evidenţiind chenoza sau smerenia deplină a Fiului lui Dumnezeu, dar şi ostilitatea pe care a întâmpinat-o încă de la naştere din partea oamenilor. Deşi smerit, Hristos este în acelaşi timp Om şi Dumnezeu, Împărat al întregii făpturi. De aceea, magii şi păstorii de la iesle I s-au închinat ca unui mare Împărat. Naşterea Cuvântului are o valoare pancosmică, deoarece la bucuria evenimentului sfânt participă întreaga creaţie, cerul şi pământul, lumea văzută şi cea nevăzută, anume: îngerii, oamenii (păstorii şi magii), steaua de la Răsărit, vietăţile necuvântătoare: Îngerii cântau, păstorii fluierau, magii seânchinau, toţi se bucurau.

Scopul venirii Domnului în lume este mântuirea neamului omenesc şi a întregului cosmos, deschiderea uşilor Împărăţiei cerurilor şi omorârea morţii şi biruinţa asupra vrăjmaşului diavol: Raiul cel închis, azi iar s-a deschis / Şarpelui cumplit capul s-a zdrobit / Şi strămoşii iară prin Sfânta Fecioară, iar s-au înnoit. Dar înnoirea întregii creaţii s-a săvârşit prin jertfa Crucii.

De aceea, unele colinde exprimă şi adevărul venirii lui Hristos în trup pentru a Se jertfi. În Întrupare este prezentă Taina Crucii Sale, dar şi înfierea omului prin Taina Sfântului Botez. În unul din colinde se cântă: Preamăritul Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, / Ca să fie mântuire de la blestem şi pieire, / Lerui Doamne, / Busuioc şi Cruce-n casă, / rămâi gazdă sănătoasă, / Lerui Doamne.

Cum se desfășoară Colindatul

„Ritualul se desfășoară de obicei începând din Ajunul Crăciunului (24 decembrie), până dimineața zilei următoare.

Grupul de șase până la treizeci de tineri (colindători) aleg un vătaf, care cunoaște obiceiurile tradiționale și vreme de patruzeci sau optsprezece zile ei se adună de patru, cinci ori pe săptămână, într-o casă anumită, ca să primească instrucția necesară. În seara zilei de 24 decembrie, îmbrăcați în straie noi ți împodobiți cu flori și zurgălăi, colindătorii fac urări mai întâi la casa gazdei, apoi trec pe la toate casele din sat.

Chiuie pe străzi, cântă din trompete și bat darabana, pentru ca larma făcută să alunge duhurile rele și să-i vestească pe gospodari de sosirea lor. Ei cântă prima colindă la fereastră și după ce au primit învoirea celor ai casei, intră în casă și își continuă repertoriul, dansează cu fetele tinere și rostesc urările tradiționale.

Colindătorii aduc sănătate și bogăție, reprezentate de o rămurică de brad pusă într-un vas plin cu mere și pere mici.

Exceptând familiile cele mai sărace, de la celelalte primesc daruri: colaci, plăcinte, fructe, carne, băutură etc.

După ce au străbătut întreg satul, grupul colindătorilor organizează o serbare la care iau parte toți tinerii.”

— Mircea Eliade în Istoria credințelor și ideilor religioase''

Față de această descriere, în general diferă numele grupului de colindători, numele conducătorilor acestuia, precum și ordinea celor colindați. Colindele sunt interpretate prin cântarea în grup, la unison, ori în două grupe, antifonic. Uneori, ceata se acompaniază cu instrumente (fluier, cimpoi sau dobă mică)

"Azi cu strămoșii cânt în cor Colindul Sfânt și Bun, Tot Moș era și-n vremea lor, Bătrânul Moș Crăciun"

Dar ce erau la origine Colindele?

Conform calendarului Dac (păstrat pe pietrele calendaristice de la Sarmizegetusa), Anul Nou la Daci începea la 3 zile după Solstițiul de Iarnă. Cu alte cuvinte, Anul Nou Dac începea chiar de Crăciun

Moș Crăciun este mult mai vechi decât creștinismul.

Moș Crăciun era Zeul Dac al Pasajelor și al Trecerilor.

Moș Crăciun era Zeul Dac al Trecerii în Noul An.

Seara lui Crăciun, era Seara dinaintea Trecerii în Noul An.

Colindele sunt Străvechi Ritualuri de Pomenire și de Invocare al Celor Trecuți în Lumea celor Veșnice, care aveau loc în Seara lui Crăciun, în seara Dinaintea Trecerii în Noul An Dac (An Nou care începea de Crăciun).

Prin ele, Cei Morți erau Invocați pentru a reveni printre noi și prin Experiența lor Dramatică pentru a ne ajuta să trecem cu Bine în Noul An

Prin ele, cei care le ascultau retrăiau împreună cu Cei Morți experiențele lor dramatice, preluând astfel de la ei puterea de a se purifica și astfel de a putea trece cu bine într-un Nou Timp Reînnoit.

Colindele, aceste Ritualuri de Pomenire și de Invocare, se țineau în Seara de Crăciun, în Seara de dinainte Trecerii cu Bine, în Noul An, călăuziți de Zeul Trecerilor, bătrânul Moș Crăciun.

Când Nașterea Domnului a început să fie Celebrată de Crăciun, Crăciunul ca Zeul al Trecerilor și al Pasajelor nu putea să nu fie prezent la o asemenea Trecere Fundamentală a Omenirii.

Nașterea celui Născut Prunc din Duhul Sfânt, a fost însoțită pentru a se petrece cu bine de bătrânul Moș Crăciun, Zeul Trecerilor și al Pasajelor la vechii Daci.

Cei care se creștinau, au invocat prezența Zeului Crăciun la Nașterea Domnului, pentru a proteja Pruncul Sfânt.

Dacii care se creștinau și care în același timp se romanizau, deveneau români.

Iar odată cu această însotire pe care Moș Crăciun o făcea Pruncului Isus, Colindele Ritualice au integrat la rândul lor, Nașterea Domnului în Ritualurile Ancestrale de Invocare și Pomenire care aveau loc de Crăciun (= care aveau loc în Ajunul Trecerii în Noul An).

Astfel, Celebrarea Nașterii Domnului a fost însoțită, pe meleagurile noastre, nu numai de bătrânul Moș Crăciun, zeul dac al Trecerilor și al Pasajelor ci și de "flori dalbe, flori de măr", adică de întreaga simbolistică și de întreg ritualul miraculos de Pomenire și de Invocare al Colindelor.

"Azi cu strămoșii cânt în cor Colindul Sfânt și Bun, Tot Moș era și-n vremea lor, Bătrânul Moș Crăciun"


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Paranoia Progresistă continuă. Clip publicitar interzis în Marea Britanie, pentru că în el o mamă îşi îngrijeşte bebeluşul "Îngrijirea copiilor a fost un rol care a fost asociat stereotip cu femeile” spune ASA în hotărârea sa de a interzice clipul.

Întrebare pentru autoritățile române: Câți migranți ați relocat ÎN REALITATE în România, încâlcând cu bună știință Constituția României?

Cum au propagat Pedofilia, în grup, cu proprii lor copii, progresiștii "Revoluției de la 1968". Spiegel Online "Revoluția sexuală și copiii, cum stânga progresistă a dus lucrurile mult prea departe". Copii mici jucau dezbrăcați jocuri sexuale cu adulți

În timp ce milioane de români nu au un loc de muncă, Creşte numărul de migranți asiatici angajaţi în România. România a adus 11.000 de străini din state non-UE în prima jumătate a lui 2019, mai mulţi decât în tot anul 2018

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Economia de piață liberă? Poveşti. Dăm 5G țintit la americani. Nu e ăsta Trafic de influență? Iohannis: "Am semnat un memorandum România-SUA privind tehnologia 5G, pentru asigurarea prosperității și securității naționale".

Progresiştii marxişti şi neomarxişti sunt marii ideologi pro-pedofilie. Azi, Simone de Beauvoir, țiitoarea lui Sartre: susținătoarea pedofiliei care a pus bazele ideologiei de gen

Jarosław Kaczynski, peședintele partidului polonez de guvernământ cere măsuri împotriva marșurilor homosexualilor: "Acest teatru ambulant" al marşurilor homosexualilor de pe străzile noastre trebuie "demascat şi înlăturat"

Cei 21 de km "muzeu" de pe autostrada A1 Lugoj - Deva - Încă un apel la deschiderea traficului: "Există lucrări minore nefinalizate care NU afectează carosabilul"

Utile: Infarctul miocardic la tineri. Principalele cauze care duc la apariția problemelor de inimă; Mineralul care reduce riscul de boli cardiovasculare și susține sănătatea celulelor

YouTube înlătură clipurile video cu lupte între roboți, pentru că încalcă regulile comunității legate de cruzimea față de animale

O româncă răpită și sechestrată într-un oraș din Spania a reușit să-și anunțe familia. Autoritățile au eliberat-o după șase ore de la apel – VIDEO

Laufer susține ce nu prevede memorandumul semnat în SUA: Asistăm la încă o ocazie ratată de România

Atleta rusă Margarita Plavunova a decedat la vârsta de 25 de ani în timp ce se antrena

Coreea de Nord avertizează că testul cu o rachetă medie efectuat recent de SUA ar putea "declanșa un nou război rece" în regiune

Trump califică drept "dezagreabile" afirmațiile premierului danez Mette Frederiksen despre ideea vânzării Groenlandei

Ramnificațiile rețelei pedofilului Epstein merg până la vîrfurile Partidului Democrat și până în interiorul Familiei Regale Britranice

Emmanuel Macron se va întâlni cu oficiali iranieni înaintea summitului G7

​Primăria Capitalei a terminat o singură statuie din cele 4 promise pentru Centenar, în valoare totală de peste 40 milioane lei

Ministrul rus al Apărării, invitat de Dodon la Chișinău cu ocazia aniversării eliberării Republicii Moldova de fascism / Maia Sandu critică decizia

CITATUL ZILEI

Competitia privata se ascute si pe piata rachetelor din China

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Un nou caz de abuz sexual asupra unui minor. Copil de 9 ani, luat de acasă de agresor. Presupusul violator a fost prins

Incendiu la sediul Ministerului de Interne. Trei autospeciale au intervenit, nimeni nu a fost rănit

O grupare care exploata sexual tinere, între care și minore, anchetată în Timișoara

Plasticul de unică folosință, interzis în regiunea vârfului Everest

Seism cu magnitudinea de 3,4 grade în județul Buzău

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 22 august

Fotbal: Brigadă de arbitri din România la Cupa Mondială Under 17

BAC 2019, sesiunea de toamnă: Absolvenții susțin prima probă scrisă/ Cum decurge examenul la Limba și literatura română. Când se afișează rezultatele

​WTA Bronx: Mihaela Buzărnescu, eliminată în turul doi de Anna Blinkova

Forțele israeliene au lansat, din eroare, proiectile către un avion civil israelian pe Înălțimile Golan

Furtul celui mai admirat tablou din lume, în care hoțul a devenit patriot pentru țara lui

Champions League: Olympiacos, scorul zilei în play-off (4-0 cu FK Krasnodar) / Rezultatele complete

G7 alimentează inegalitățile din lume, avertizează Oxfam cu două zile înaintea Summitului de la Biarritz

Iranul a prezentat un sistem mobil de rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune

Intervenție de urgență în centrul Capitalei. Incendiu izbucnit într-o cameră din sediul MAI. Trei autospeciale de pompieri trimise în zonă

Poluarea aerului, legată de riscul de apariție al tulburărilor bipolare și al depresiei (Studiu)

Tenis: Mihaela Buzărnescu, eliminată în optimile de finală la Bronx Open (WTA)

Emmanuel Macron se va întâlni cu oficiali iranieni înaintea summitului G7

Cristina Neagu, recuperarea, obiectivul JO și motivul pentru care îl critică pe Ambros Martin

Trump lansează noi atacuri la adresa statelor europene pe tema contribuțiilor proporționale la NATO

METEO #azi 22 august 2019: Caniculă, disconfort termic accentuat

HOROSCOP 22 august 2019: Zodiile care se vor bucura de mult spor în plan profesional

Donald Trump lansează un nou atac la adresa statelor europene pe tema contribuțiilor proporționale la NATO

Patru adolescenți, salvați după ce s-au rătăcit în munții Bucegi

Orban: Tăriceanu a încercat să își arate mușchii, dar până la urmă rămâne în guvernarea impotentă

Bancul zilei: Cum se mai schimbă lucrurile

Vladimir Putin: Protestele din unele țări sunt mai ample și au consecințe mai grave decât manifestațiile de la Moscova

VIDEO - Migranții ilegali năvălesc zi de zi în România. Un pescador cu zeci de migranți, interceptat de polițiștii de frontieră în Marea Neagră. Migranții ajunși din nou în România în loc să fie expulzați înapoi de unde au venit

Vâlcea: Incendiu într-o tipografie din comuna Dănicei; la fața locului a fost trimis și un echipaj CBRN

Cu toții o știm și o iubim pe FETIȚA ZURLI. CUM ARATĂ în realitate, cum o CHEAMĂ de fapt și ce VÂRSTĂ are | VIDEO

Președintele Parlamentului neozeelandez a hrănit un bebeluș în timpul unei dezbateri

SUA: Șase persoane cu vârste cuprinse între 62 și 85 de ani, acuzate că au făcut sex în parc

Vaslui: Cei doi copii din Bârlad răniți de crengile unui copac, transferați la Iași

Lionel Messi a reluat antrenamentele alături de coechipieri - Ar putea juca duminică contra celor de la Betis Sevilla

Comitetul Executiv Național al PSD se reunește, vineri, la Palatul Parlamentului

Kosovo: Parlamentul de la Pristina a votat pentru autodizolvare

Incendiu de mici dimensiuni la sediul MAI; ISU: Nu au fost înregistrate victime sau pagube importante


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14

Nr. de articole la aceasta sectiune: 834, afisate in 14 pagini.ieri 05:22 CITATUL ZILEI